Utility computing: van theorie tot praktijk

HP Labs ontwikkelt trading-technieken

'Utility computing', een concept dat HP integreerde in zijn Adaptive Enterprise-strategie, wordt bestudeerd door de in Bristol gevestigde HP Labs. Daar komt zowel fundamenteel als meer praktisch onderzoek bij kijken.

Bristol na Palo Alto
De HP Labs in Bristol bestaan intussen al 21 jaar. Met 160 onderzoekers vormen ze na Palo Alto het belangrijkste O&O-centrum (Onderzoek & Ontwikkeling) van HP, op een totaal van zes centra over de hele wereld. Met een budget van naar schatting 3,5 miljard dollar besteedt de constructeur ongeveer vijf procent van zijn omzet aan onderzoek, zowel aan strategisch onderzoek als aan onderzoek dat meer product- en dienstgericht is. De verschillende onderzoekscentra worden uiteindelijk beheerd als een globale organisatie die werkt rond 3 grote pijlers: internet en de informaticaplatformen, beeldvorming en afdrukken, en oplossingen en diensten.
De HP Labs in het zuidwesten van Engeland concentreren zich op vijf grote domeinen: afdrukken en beeldvorming, digitale vrijetijdsbesteding, verticale oplossingen, technologieën voor 'service delivery', en 'disruptive and emerging' technologieën (nanotechnologieën, pc-ontwerp, nieuwe fabricagetechnieken, ...).
Een van de in Bristol bestudeerde technologieën draait om de ontwikkeling van een elektronische marktplaats waar artificiële 'agents' de 'menselijke' makelaars zouden vervangen bij aan- en verkooptransacties. Globaal zijn er twee types veilingen: veilingen bij opbod (Engelse veilingen, waarbij de verkoper zwijgt en de kopers de prijs doen stijgen tot er maar één enkele koper overblijft) en aflopende veilingen (Hollandse veilingen, waarbij de kopers stil blijven en de verkoper de verkoop start tegen zijn vooropgestelde prijs en die prijs dan geleidelijk verlaagt tot er zich een koper aandient). Op de beurzen werken de 'traders' echter volgens de CDA-techniek ('continuous double auction') die de twee hiervoor vermelde methodes combineert en het werk dus complexer maakt.
In een eerste fase heeft HP ZIP ('zero intelligence plus') 'agents' ontwikkeld, eigenlijk algoritmes die de computer genereert om de orders te verwerken. Deze 'agents' bleken al snel krachtiger dan de menselijke traders (de broncode van deze algoritmes is openbaar gemaakt en andere bedrijven, zoals IBM, leggen zich volop toe op dit concept). In een tweede fase hebben de onderzoekers specifiek voor de elektronische agents een elektronische marktplaats uitgewerkt, aangezien de 'klassieke' marktplaatsen dóór mensen werden uitgewerkt vóór mensen.
Deze nieuwe 'trading'-techniek zou onder andere kunnen worden toegepast voor de aan- en verkoop van automatiseringscapaciteit van het type 'utility' (zie verder). De visie op middellange/lange termijn van de Adaptive Enterprise-strategie bestaat er immers in een heterogene verwerkings- en it-opslagcapaciteit te voorzien die aan de gebruiker zal worden gefactureerd op basis van het verbruik - min of meer zoals nu het geval is voor water of gas voor particulieren (ook al houdt de vergelijking hier op, aangezien de complexiteit een stuk groter is).
Men kan zich ook afvragen of grote leveranciers als HP, IBM of Sun op termijn niet zullen uitgroeien tot operatoren voor de uitwisseling van it-vermogen, een soort 'traders'. Tenzij bestaande financiële instellingen zich ook toeleggen op de 'trading' van it-capaciteit?

Animatie

Minder fundamenteel lijkt de beslissing van HP Labs en Alias, uitgever van de animatiesoftware Maya, om de krachten te bundelen om aan tien teams van jonge Britse ontwerpers geavanceerde tools voor de creatie van 3D animatiefilms aan te bieden. In de praktijk stelt HP een 'utility computing'-infrastructuur ter beschikking die bestaat uit een installatie van 120 servers met Xeon-biprocessoren gekoppeld aan 4 TB opslagcapaciteit (de infrastructuur die gebruikt werd voor Shrek 2) en een beheersysteem dat werkt in Bristol. Op deze infrastructuur draait de animatiesoftware Maya van Alias.
Voor de toewijzing van de verwerkingscapaciteit is een experimenteel systeem ontwikkeld dat resources toewijst op basis van de wet van vraag en aanbod. Dit systeem, dat de naam Mercado kreeg, werkt volgens het principe van de elektronische veilingen.

Actieve affiche

Weer heel anders is het onderzoek naar en het gebruik van een nieuw type 'gecodeerde hyperlink' die kan worden afgedrukt op papier. Een voorbeeld: u loopt in de stad en ziet een affiche die u intrigeert. Hierop staat een code. Met uw gsm die uitgerust is met een fototoestel (wat steeds vaker het geval is vandaag), voert u deze code in en komt u terecht op een website. Daar vindt u alle mogelijke informatie over de affiche, de leverancier in kwestie, een nieuwe promotie et cetera. Dit concept bouwt een nieuw type van relatie uit tussen de klant en een leverancier.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2005-07-15T00:00:00.000Z Marc Husquinet