Eenvoudig schakelen tussen servers

Test KVM-switches

Heel wat grotere bedrijven plaatsen al hun servers in een aparte computerruimte, vaak gegroepeerd in 19-inch rekken. Die moeten natuurlijk allemaal bediend kunnen worden met een scherm, toetsenbord en muis. Dat kan centraal en op afstand met een van de door ons geteste KVM-switches.

De afkorting KVM staat voor ‘Keyboard, Video, Mouse’ ofwel toetsenbord, scherm en muis. Een goede KVM-switch moet elektronisch zijn, zodat ook zonder storingen naar hoge schermresoluties kan worden geschakeld. Verder moet hij toetsenbord- en muisemulatie ondersteunen. Daarmee bedoelen we dat hij voor een server of pc die niet op de switch aangesloten is (die met andere woorden ‘uit focus’ is) een muis en toetsenbord moet simuleren. Dat zorgt ervoor dat de server ook bij een herstart niet blijft klagen dat hij geen muis of toetsenbord kan vinden.

Voor het centraal bedienen van grote aantallen servers en/of pc’s volstaat een toets op de switch om te schakelen niet meer en moet er gebruik gemaakt worden van sneltoetsen (hotkeys). Een switch zou ook uitbreidbaar moeten zijn met modules om extra computers aan te sluiten. Als er voorzieningen zijn om ook niet-pc-formaten aan te sluiten (zoals Apple, Sun of seriële consoles) dan zijn we helemaal in de wolken.

We onderscheiden drie soorten KVM-switches: lokale types, switches met ip-console en modulaire switches. Een lokale switch is de basisvorm: alles wordt dan lokaal op de behuizing aangesloten. Een switch met ip-console is in essentie hetzelfde als een lokale, behalve dat er een netwerkaansluiting is die het mogelijk maakt om op afstand te werken over tcp/ip. De modulaire switches zijn bedoeld voor computers die niet netjes bij elkaar staan. Elke computer krijgt een eigen module die op zijn toetsenbord-, muis- en VGA-aansluiting aangesloten wordt en die zelf nog een netwerkaansluiting heeft. Zelf kunt u met een ip-console of een speciale lokale module de aldus modulair aangesloten computers bedienen. Onder een ip-console verstaan we overigens een module met netwerkaansluiting en aansluitingen voor toetsenbord, muis en scherm. Het kan echter ook een gewone pc zijn met een ip-console via software. Dit kan speciaal voor de genetwerkte KVM-switch geschreven consolesoftware zijn (hier hangen dan meestal gebruikerslicenties aan vast), maar het kan ook een standaardsysteem zijn, zoals VNC (zie www.realvnc.com, www.tightvnc.com of www.ultravnc.com).


Test

Voor deze test hebben we uitsluitend genetwerkte en modulaire switches bekeken. We geven punten voor functionaliteit. Daarnaast voeren we een praktische test uit, waarbij we de switch aansluiten op een stel computers en schermen met diverse resoluties. We geven punten voor aansluitgemak, bediening, beeldweergave en het gebrek aan storingen, correcte KVM-emulatie voor computers uit focus en het behoud van KVM bij frequent heen en weer schakelen. We testten apparaten van de volgende merken: Adder, Altusen, StarTech, MiniCom, NewStar, Raritan en Rose. Avocent, een van de marktleiders voor KVM-switches, zit niet in de test omdat dit bedrijf er helaas niet in slaagde tijdig testapparatuur bij ons te krijgen.


1. GENETWERKTE KVM

Altusen KN9116 

De één rekeenheid hoge KN9116 ondersteunt de aansluiting van maximaal zestien computers met behulp van D-subconnectoren. Achteraan vinden we ook een aansluiting voor een lokale console en een ethernet-connector (10/100). Deze schakelaar ondersteunt meerdere gebruikers, maar slechts twee tegelijk: één lokaal en één via het netwerk. Voor de netwerktoegang wordt tcp/ip gebruikt. Als de KN9116 een adres via dhcp heeft ontvangen, toont hij dat in het OSD en u hoeft er dus niet naar te zoeken. De toegang op afstand loopt via een Windows- of Java-client naar keuze. De functionaliteit is dezelfde, maar de Windows-client kan in een venster op uw desktop werken terwijl de Java-client altijd het volledige scherm in beslag neemt. De Windows-client werkt keurig en zelfs erg snel. Tekst ziet er wel een beetje wazig uit. De Java-client toont twee muiscursors (die van Windows en die van de bedieningsconsole) en die lopen jammer genoeg niet synchroon. De snelheid is ook hier voldoende, maar het gedoe met de muiscursors is toch wel ergerlijk. Bij het schakelen tussen de aangesloten pc’s verloren we soms het gebruik van de muis.


Raritan Dominion KX416

De Dominion KX416 is bedoeld voor omvangrijke netwerken waarbij veel systemen op afstand bestuurd moeten kunnen worden. Het toestel komt in de vorm van een stijlvol uitziende één eenheid hoge 19-inch rekmodule. Hij heeft achteraan twee LAN-aansluitingen, een modemaansluiting en een lokale console met naast de VGA-, muis- en toetsenbordaansluitingen nog twee USB-poorten. Daarnaast treffen we zestien RJ45-aansluitingen aan. Daarop sluit u gewone netwerkkabels aan, en op het andere einde van die netwerkkabel past een Raritan DCIM-PS2 module. Deze heeft de omvang van een USB-stick met aan één uiteinde een ethernet-aansluiting en aan het andere uiteinde een korte kabel die uitmondt in een VGA-, PS/2-toetsenbord- en PS/2-muisconnector. Het schakelen tussen verschillende servers gaat snel en er is geen enkele storing te zien, noch verliest het systeem ooit muis of toetsenbord. U kunt het hele systeem ook op afstand bedienen via de netwerkconnector en de ingebouwde webserver. De bediening gebeurt via Windows met Internet Explorer of een andere browser via een ActiveX-control. De werksnelheid van de ActiveX-oplossing is prima.

Inzake beheer kunt u gebruikersprofielen aanmaken en daar wachtwoorden voor definiëren. Het model KX416 ondersteunt vier gebruikers op afstand en één lokale.


Rose UltraMatrix Remote

De UltraMatrix Remote ziet eruit als een volwaardige 19-inch pizzadoos waar u normaal uw servers in huisvest. Alle aansluitingen zitten aan de achterzijde, wat ook zo hoort voor een rekoplossing. Dit toestel gebruikt DB25-connectoren voor alle consoleaansluitingen inclusief de lokale console. Daar kunt u er overigens twee van aansluiten en met een uitbreidingsmodule nog eens twee. Daarnaast zijn er vier gebruikers op afstand mogelijk via twee Ethernet-connectoren. De bediening over tcp/ip werkt met software van Rose. De Viewer draait helaas alleen onder Windows, maar ondersteunt allerlei interessante dingen. Zo kan hij tot vier computers tegelijk op zijn scherm laten zien, wat handig is om een overzicht te krijgen van de activiteit op die machines. In de normale één-op-éénverhouding blijkt de toegang op afstand erg snel en flexibel te zijn. Via het schermmenu kunnen gebruikers en gebruikersprofielen worden gedefinieerd, alsook beveiliging met wachtwoorden. Het indelen van computers in groepen is ook mogelijk. De machine biedt plaats aan maar liefst tachtig profielen. Het schakelen werkt vlekkeloos; we ondervonden geen enkele storing.


NewStar NS1641HDI / StarTech Starview SV1641HDI

De NewStar NS1641HDI en de StartTech Starview SV1641HDI blijken identiek. We zullen dus over de ‘1641HDI’ spreken als we dit model bedoelen. De 1641HDI is slechts één rekeenheid hoog en er zijn geen bedieningsknoppen aan de voorkant, alleen twee leds voor netwerkactiviteit en ‘systeem ok’. Achteraan vinden we zestien D-subconnectoren terug waarop de speciale consolekabels aangesloten kunnen worden. Aan het computereinde hebben deze kabels naar keuze drie connectoren voor VGA, muis en toetsenbord ofwel twee connectoren voor VGA en USB. Er is een aansluiting voor een lokale console, maar omdat de switch geen bedieningsknoppen heeft, kunt u die dus alleen maar met sneltoetsen bedienen. Verder is er een netwerkaansluiting. Die neemt normaal via dhcp een ip-adres. Met dat adres kunt u de webinterface oproepen en die geeft u zeer uitgebreide configuratieopties. U kunt meerdere gebruikers definiëren, de tcp/ip-poorten voor de diensten bekijken en veranderen en nog veel meer. De toegang op afstand kan via VNC en VNCS (SSL-getunnelde VNC), maar u kunt ook tunnelen via SSH. De VNC-interface werkt snel en ziet er goed vormgegeven uit. Er zijn bovendien heel wat opties om de interface naar smaak aan te passen. Ons enige punt van kritiek (en de reden waarom we in de scoretabel vijf punten aftrokken) is dat er geen behoorlijke voorziening is om een eigen toetsenbordlay-out te definiëren.


2. MODULAIRE KVM

Adder AdderLink IP

De compacte AdderLink IP biedt achteraan alle aansluitingen voor een lokale console en voor een computer of een switch. De netwerkaansluiting bevindt zich eigenaardig genoeg vooraan. Naast de consoleaansluitingen vinden we nog USB-, seriële en stroomconnectoren.

Bij de eerste start presenteert de AdderLink IP op de aangesloten lokale console een configuratiewizard met vijf schermen. Het eerste scherm vraagt onder meer naar de gewenste toetsenbordindeling. Het tweede scherm toont de netwerkconfiguratie. Toegang via modem is mogelijk als u een modem aansluit op de seriële poort. In een van de wizardschermen kunt u modemtoegang regelen, alsook de ip-adressen die binnen dat inbelnetwerk moeten gelden. Het laatste scherm van de wizard genereert willekeurige sleutels voor de VNC-toegang. Inderdaad: Adder heeft het eenvoudig gehouden en kiest resoluut voor RealVNC voor de toegang op afstand. U kunt surfen naar de zeer beperkte webserver in de AdderLink IP en die geeft u dan de mogelijkheid om een RealVNC-client te downloaden voor Java of voor Windows. De toegang via VNC werkt prima en u kunt daar ook de configuratieschermen van de AdderLink IP oproepen en doorlopen.

De AdderLink IP bleek niet compatibel met een switch met vier poorten van Belkin: we kregen wel beeld, maar geen toetsenbord- of muisfuncties. Een pc die rechtstreeks aangesloten werd kon wel prima bediend worden. Omdat wij vinden dat dit soort oplossingen compatibel moet zijn met alle KVM-schakelaars, hebben we daar in de scoretabel punten voor afgetrokken.

Bij een herstart van die pc verloor een openstaande VNC-verbinding zijn sessie. Op deze manier bleek het bijvoorbeeld onmogelijk om via VNC in de BIOS-setup van een pc te komen.

Eenmaal de BIOS POST doorlopen kwam onze test-pc terecht in een systeemmenu, dat wel via VNC aangesproken kon worden. Dit lijkt ons een foutje dat nog gecorrigeerd moet worden. Voor de rest zijn we erg tevreden over de functionaliteit van de AdderLink IP, maar zijn we minder te spreken over de prijs.

Altusen KW1000

Deze KW1000 lijkt sprekend op een draadloze breedbandrouter. Achteraan vinden we aansluitingen voor een lokaal scherm, toetsenbord en muis en nog een D-subconnector waarop u een andere switch of een computer kunt aansluiten. Er is ook 802.11b draadloze netwerktoegang, warbij de KW1000 zich gedraagt zich als een access point. Met een notebook met WLAN-adapter kunt u er gebruik van maken. Er is geen dhcp-client ingebouwd, dus automatische toewijzing van een ip-adres is niet voorzien. De toegang op afstand loopt via een Windows- of een Java-client, die u kunt downloaden via een webinterface. Dat is dezelfde webinterface en dezelfde clientsoftware als die we al besproken hebben bij de netwerk-KVM-switch van hetzelfde merk. Ook hier laat de Java-client twee niet gesynchroniseerde muiscursors zien, terwijl de Windows-client het perfect doet.Minicom Phantom Universal Manager + Phantom Specter II

De Minicom Panthom-serie is een heel modulair systeem. Het principe is dat u start vanaf een beheerdoos waarop u de console van uw normale werk-pc én uw normale toetsenbord, muis en scherm aansluit. Dan gaat u met een meegeleverde kabel naar een Phantom slave box (zoals de Phantom MX II) of een Specter-kastje en van daaruit weer met een kabel naar het volgende slave box of Specter-kastje.

Het verschil tussen een slave box en een Specter zit ‘m in het formaat. Op een slave box kunt u een lokale werkconsole aansluiten naast de pc; op een Specter-kastje kan alleen maar een pc aangesloten worden. Een slave box heeft hetzelfde formaat als de Panthom-beheerdoos en heeft een eigen voedingsadapter, terwijl een Specter-kast zijn voeding van de aangesloten pc betrekt en dus geen aparte voeding of voedingsadapter nodig heeft. U mag in totaal 63 van deze KVM-modules op elkaar aansluiten, waarbij iedere module - of het nu een beheer-, slave- of Specter-box is - altijd maar één pc kan aansturen.

Het voordeel van dit erg modulaire systeem is dat u makkelijker kunt uitbreiden. Bij de meeste andere systemen moet u meestal meteen vier of acht poorten bijkopen, hier kan het per stuk. Bij de laatste doos in de keten wordt er op de uitgangspoort een terminator geplaatst. Ondanks het gebruik van netwerkkabels is dit dus geen netwerk-KVM en ook geen KVM-over-ip-oplossing. Qua functionaliteit werkt dit systeem zoals een grote kast met meerdere computeraansluitingen en één of twee lokale consoles, alleen zitten de computeraansluitingen niet in de hoofdkast, maar worden ze in een soort privé-netwerkje in serie geschakeld. Het Panthom-systeem ondersteunt een wachtwoord, maar meer zit er niet aan beveiliging. U kunt de aangesloten computers een naam geven en allerlei parameters instellen, waaronder ook muis- en toetsenbordopties. Dit systeem blijkt erg gemakkelijk in het gebruik en werkt vlekkeloos, maar is veel duurder dan een gewone KVM-switch.Conclusie

Als u een modulaire KVM-switch zoekt, is de Minicom Phantom-serie aantrekkelijk, maar duur. Bent u in de markt voor een netwerk-KVM-switch, dan krijgt u de meeste functionaliteit van Rose. De best geprijsde in deze categorie komt van Altusen, al zult u moeten nagaan of een gewone lokale switch gecombineerd met een Adderlink IP niet een betere prijs oplevert voor een nog grotere functionaliteit dan een echte netwerk-KVM-switch. Deze combinatie kost circa 1550 euro, terwijl een netwerk-KVM-switch met zestien poorten ruim 2000 euro kost.

De kern

* Een KVM-switch schakelt een scherm, toetsenbord en muis tussen meerdere computers.

* Zeer handig voor serverrekken, nog handiger als ze over het netwerk oproepbaar zijn.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2006-01-20T00:00:00.000Z Johan Zwiekhorst
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.