Mooie infrastructuur kan tot ontevredenheid leiden

'Wat doen organisaties die het goed doen anders dan zij die minder succesvol zijn?', vraagt Bertus Doppenberg van Inframotion zich af. 'Mijn ervaring is dat bij te veel organisaties prachtige infrastructuren worden opgezet die naar verloop van tijd toch tot ontevredenheid leiden.' Computable vroeg diverse infrastructuur-experts om hun belangrijkste adviezen over ict-infrastructuur. De top-3 adviezen staan in de ICT Services Guide 2009.

In de ICT Services Guide 2009 staat per topic een selectie van de belangrijkste expertadviezen. Ook worden per topic rapportcijfers gegeven voor dienstverleners die actief zijn in dat ict-deelgebied. Hiervoor liet Computable onderzoek verrichten onder bijna tweeduizend ict-managers en ambitieuze ict-professionals. Ook werden de respondenten algemene vragen en stellingen voorgelegd. Het onderzoek werd verricht door TNS Nipo.

Tijdens de crisis schoon schip maken

De infrastructuur staat in dienst van de organisatie en elke dag proberen we te leveren wat de business vraagt. Tijdens het afgelopen hoogconjunctuur groeiden de bedrijven als kool, dus de infrastructuur volgde. ‘Bezint eer gij begint', maar niet als er morgen moet worden geleverd. President Obama zei: ‘Crisis is a time of great opportunity'. En dit geldt helemaal voor onze infrastructuur. Nu hebben we de tijd om vooruit te kijken. Is een eigen datacentrum niet meer van deze tijd of is dit juist onontbeerlijk? Gaan we naar private cloud computing, of willen we SaaS? De antwoorden hierop kunnen niet in een week worden geïmplementeerd. Door nu samen met de business de toekomst te bepalen, kunnen we straks weer rennen.

Alex van Hout, infrastructure architect, Capgemini

Complexiteit eist 'build to manage' benadering

Mijn ervaring is dat er bij te veel organisatie prachtige infrastructuren worden opgezet die naar verloopt van tijd toch tot ontevredenheid leiden. De vraag is nu wat organisaties die het goed doen anders doen dan diegene die hier minder succesvol in zijn. Een belangrijk aspect wordt veroorzaakt doordat bij de keuzes van technologie/producten het feit dat ze ook beheerd moeten worden, wordt vergeten. Hierdoor worden omgevingen te complex en raakt de beheerorganisatie het overzicht kwijt. Een gevolg hiervan is dat eventuele problemen niet meer oplosbaar blijken. Mijn devies is daarom "hou het simpel" daarmee verleng je de levensduur van infrastructuur.

Bertus Doppenberg, managing partner, Inframotion

Vertaal zakelijke belangen naar het ontwerp

Het ontwerpen van een nieuw netwerk wordt vaak uitgevoerd vanuit het perspectief van de project- of beheerorganisatie, waarbij weinig rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers van het netwerk (eindgebruikers of beheerders van servers, maar ook toekomstige projecten). Hierdoor ontstaat de situatie dat het netwerk vanuit technisch oogpunt goed functioneert, maar dat gebruikers tegen allerlei zaken aanlopen die het gebruik van het netwerk beperken of zelfs verhinderen. Het is dan ook  belangrijk zakelijke belangen vanuit de organisatie goed te vertalen naar het ontwerp. Ook tijdens de implementatie zal vaak nog blijken dat er zaken zijn die aandacht behoeven.

Daniël Bloemers, competence leader networking & technical security, QNH Infrastructure

Zorg dat de documentatie op orde is

Te vaak kom ik bij klanten en blijkt de documentatie van de infrastructuur niet op orde te zijn. Het gevolg is dat er heel veel tijd mee gemoeid is om te bepalen hoe de infrastructuur er nu werkelijk uitziet, en waarom de infrastructuur niet doet wat er van verwacht mag worden. De verantwoordelijken voor de implementatie van de infrastructuur zijn vaak externe medewerkers die vaak al bij de klant verdwenen zijn. Wat ook vaak ontbreekt in de documentatie zijn de beslispunten waarom bepaalde zaken zo zijn ingericht. Dit maakt het troubleshooten of upgraden van een infrastructuur nodeloos complex en tijdrovend en komen er voor de klant extra kosten bij kijken.

Jaap Wesselius, senior consultant, DM Consultants

Neem virtualisatie mee in het architectuurontwerp

Bij de selectie en implementatie van een nieuwe infrastructuur is het op dit moment een must om virtualisatie direct mee te nemen in het architectuurontwerp. Virtualisatie biedt veel voordelen op het gebied van calamiteiten beheersing door bijvoorbeeld hardware onafhankelijkheid. Daarnaast worden er kosten bespaard op het gebied van stroom voorziening, koeling en rackruimte door hardware consolidatie. We moeten op deze manier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de IT "groener" te laten zijn. Bijkomend voordeel is dat het beheer van virtuele infrastructuren diverse voordelen met zich mee brengt, bijvoorbeeld op het gebied van standaardisatie van hardware drivers, het eenvoudig kunnen implementeren van test omgevingen en het makkelijk terug kunnen draaien van software updates. 

Martin Aarts, technisch directeur, IT Services Nederland

Beschouw infrastructuur als deel van business services

Mijn belangrijkste advies bij het implementeren/beheren van infrastructuuroplossingen is om de infrastructuur te allen tijde te beschouwen als onderdeel van één of meerdere business services. Stem business requirements, applicatie architectuur en infrastructuur ontwerpen goed op elkaar af, èn houd vooral ook rekening met het feit dat de totale oplossing na implementatie efficient beheerd kan worden. Dit kan het beste door bij het definiëren van de (applicatieve) oplossing ook al rekening te houden met infrastructuur en beheer standaarden. 

Frank van Valkenburg, infrastructuurarchitect, Ideas to Interconnect

Laat vroeg weten als infrastructuuraanpassing nodig is

Zorg dat je vroeg aanhaakt bij de dialoog met de business- en de informatie/applicatiemanagers. Luister naar welke kant het op gaat en laat vroegtijdig weten indien aanpassingen in de infrastructuur noodzakelijk zijn (die misschien minder snel doorgevoerd kunnen worden dan gewenst). Het is vaak een kwestie van verwachtingen communiceren. Door andere keuzes te maken worden infrastructuur wijzingen misschien wel voorkomen. Maak de match met de business requirements en controleer het effect daarvan op de infrastructuur en kosten. Selecteer je bijvoorbeeld een technologie voor server virtualisatie, controleer dan of de business echt wel zulke hoge eisen stelt als de technologieleveranciers aanbieden dat mogelijk is - met andere woorden: ga je dat ook allemaal gebruiken omdat het moet of omdat het kan? Vaak vallen hier kosten te besparen. Vergeet bij de keuze voor een bepaalde infrastructuur technologie niet dat de kosten ook doorwerken in mensen en processen: de heilige drie-eenheid People, Process en Technology. Bezuinigen op technologie kan averechts werken in de mensuren of bijzonder onhandige processen veroorzaken waardoor de besparing ongedaan gemaakt wordt.

Vincent Jansen, architect ICT-infrastructuur, Inter Access

Infrastructuur moet aansluiten bij veranderingen

Het is van groot belang dat de ict-infrastructuur aansluit op veranderingen in de manier van zaken doen. De afgelopen jaren is de ict-infrastructuur steeds belangrijker geworden in het ondersteunen van het business model. Bij de selectie van de oplossing moet rekening gehouden worden met toepasbaarheid van het veranderende zakelijke klimaat. Tevens moet het beheer eenvoudiger worden, waardoor de totale kosten voor het beheer worden verlaagd. Is de nieuwe ict-omgeving flexibel genoeg om te blijven voorzien in de behoefte, dan blijven de inspanningen van het beheer laag en worden hierdoor de kosten gereduceerd. Voorkomen moet worden dat, door aanpassingen van de eisen van de business, des-investeringen plaatsvinden.

Robbin Koolaard, pre-sales consultant, SCC Services

2009: Duurzaamheid en 'het nieuwe werken'

Duurzaamheid en ‘het nieuwe werken' zijn de businesscase argumenten van 2009. Al dan niet beïnvloed door de huidige economische crisis. Heeft u een nieuwe IT infrastructuur oplossing nodig? Toets deze hierop. Zowel duurzaamheid als ‘het nieuwe werken' biedt kansen voor kostenbesparing. Duurzaamheid is een steeds belangrijker aspect van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Ga efficiënter met uw rekencentrum om. Dit is groener en goedkoper. Maak als eerste stap inzichtelijk wat de huidige kosten van stroomverbruik van uw rekencentrum zijn. Een business case is zo gebouwd en snel terug verdiend. Virtualisatie helpt hierbij.‘Het nieuwe werken' gaat over jonge generaties die niet van negen tot vijf op kantoor zitten. Creëer mogelijkheden om thuis, op kantoor, onderweg en bij de klant te werken. Op lange termijn zorgt dit thema voor hogere gebruikersproductiviteit en kostenbesparing op kantoormeters en reiskilometers. Denk aan VOIP en samenwerkingstechnologie.

Paul de Wit, vakgroepleider secured IT infrastructure, Capgemini

Goedkope oplossing kan duur blijken bij TCO

Focus op reductie van complexiteit vanuit het total cost of ownership-model. Beschouw je gehele infrastructuur en wat je plannen daarmee doen. De snelheid van verandering vanuit de vraagkant en ook vanuit de technologie zijn hoog en om dit succesvol te (blijven) doen vereist dit reductie van complexiteit. Een goedkope oplossing in euro's kan een dure blijken als je je TCO doorrekent. Het advies gaat op van terugkerende patches en upgrades tot uitbesteding van (delen) van je infrastructuur.

Dennis Kuipers, consultant, AnylinQ

Zet deskundige en gemotiveerde medewerkers in

Mijn belangrijkste advies bij zowel selecteren, implementeren als beheren van ict-infrastructuur is het inzetten van deskundige en gemotiveerde medewerkers. Met name als het gaat om infrastructuur die kritisch is voor de operatie van de organisatie, zoals bijvoorbeeld 7x24 systemen, is het belangrijk dat de medewerkers die het beheer van deze infrastructuur doen dezelfde medewerkers zijn die de implementatie doen en ook sterk betrokken zijn bij de selectie van de oplossing. Alleen zo kun je er zeker van zijn dat men zich betrokken voelt, begrijpt wat men beheert en ook begrijpt wat de impact van een bepaalde handeling op de infrastructuur is. Vaak valt men hierbij over de kosten, bv. omdat operators goedkoper zijn dan engineers, maar bedenk: 'If you think experts are expensive, try amateurs'. 

Hans Klunder, ICT architect, Serious Thinking

Business Agile: Houd je infrastructuur flexibel

De technische mogelijkheden van infrastructuren ontwikkelen zich snel. Dit wordt mede gedreven door het belang van ICT voor de business. Door snel veranderende behoeften/eisen van de organisatie, is het belangrijk dat de architecten van infrastructuren voorop gaan lopen op de business ontwikkelingen. Hou bij het ontwerpen rekening met veranderende eisen, vanuit uw organisatie, gedurende de levensduur van de infrastructuur. Ontwikkelingen op het vlak van de enterprise cloud spelen hier op in. Door de eigen infrastructuur onderdeel te maken van een enterprise cloud borgen je flexibiliteit.

Bertus Doppenberg, managing partner, Inframotion

Wees flexibel, transparant en automatiseer!

Het beheer is uiteindelijk in de meeste gevallen de grootste kostenpost binnen een infrastructuur. Op het moment dat je initieel flexibiliteit, transparantie en automatisering nastreeft dan kom je altijd bij een beter beheersbare en dus goedkopere oplossing(en) terecht. Door flexibiliteit na te streven creëert men doorgaans een schaalbare oplossing. Het nasterven van transparantie zorgt voor overzicht in je infrastructuur en door beheerstaken te automatiseren voorkom je menselijke fouten. Neem extra tijd voor een goede selectie en implementatie dat komt uiteindelijk ten goede van de beheersbaarheid, performance en kosten van je infrastructuur. Probeer het makkelijk te houden en houdt rekening met het feit dat je naast een aantal jaren plezier ook de lasten van een infrastructuur hebt.

Manfred de Laat, System Engineer, Caesar Groep

Infrastructuur als vertrekpunt voor de business service

Waak ervoor dat elke moderniseringsinitiatief  van de ict-infrastructuur past bij de marsroute op weg naar een ict-omgeving die zich ervoor leent om langs bedrijfskundige grondslagen geexploiteerd te gaan worden. Hiermee wordt bedoeld dat de ict-infrastructuur een autonoom werkend geheel dient te zijn dat het vertrekpunt is voor elk type 'business service'. Kernthema's zijn 'standaard diensten tegen een zo laag mogelijke prijs per eenheid', 'gevalideerde en gerapporteerde kwaliteit' en 'levering op afroep'. Alleen een dergelijke benadering is geschikt om uiteindelijk maximaal gebruik te kunnen gaan maken van recente ontwikkelingen zoals multi-sourcing, cloud computing en software-as-a-service.

Dick van Gaalen, Program Manager Business Technology, HP

Stel vanuit architectuur criteria op om te virtualiseren

Momenteel staat virtualisatie bij veel management teams op agenda als mogelijke oplossing voor meer capaciteit en beheersbare complexiteit in de infrastructuur. Daarbij is het belangrijk om goed te weten wat de criteria zijn op basis waarvan je zaken zoals applicaties en servers kunt virtualiseren. Verkeerd virtualiseren heeft als mogelijk gevolg dat de performance van de infrastructuur sterk omlaag gaat en daarmee de gebruikerstevredenheid. Om die virtualisatiecriteria goed te kunnen opstellen is het van belang te beschikken over een IT-architectuur die bestaat uit architectuurvisualisaties en architectuurprincipes. De architectuurprincipes zijn de normen, standaarden en richtlijnen waaraan de kwaliteit/architectuur van virtualisatie oplossing is te toetsen, teneinde een goed passende integrale en duurzame virtualisatieoplossing te kiezen. De architectuurvisualisaties maken bijvoorbeeld met capaciteitsinformatie (van vraag en aanbod) de noodzaak van virtualisatie inzichtelijk en tegelijk de impact van virtualisatie overzichtelijk. Zo kan directie of management beter onderbouwd snel de goede beslissing nemen om te virtualiseren.

Mark Paauwe, Personal Architectuurcoach, Paauwe Research

Infrastructuur als echte nutsvoorziening

Exploitatie van infrastructuur moet in 2009 duidelijk effectiever en efficiënter dan ooit tevoren. Nu vooral om kosten te besparen, straks vooral om flexibel/wendbaar te kunnen zijn. Infrastructuur functioneert daarbij steeds meer als een 'echte' nutsvoorziening, echter met alle bijbehorende complexiteit. 'Ruimtelijke ordening' kan hier helpen, en deze functie kan mede worden vervuld door inzet van pragmatische infrastructuurarchitectuur. Bij het ordenen van het infrastructuurlandschap is het, naast alle standaard richtlijnen voor (infrastructuur)architectuur, van belang om: (1) concrete mallen voor infrastructuurfuncties te ontwikkelen - samen met operationeel verantwoordelijken!! (2) niet zozeer in technische 'platen' of 'blauwdrukken' te denken, maar in bibliotheken met functie- en patroonvarianten; (3) vooral het infrastructuurlandschap als geheel in het oog te blijven houden. Bedenk hierbij: het talent zit in uw eigen (beheer)organisatie!

Jan Schoonderbeek, senior technisch consultant infrastructuur, Sogeti

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Vacatures

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-07-14T11:19:00.000Z Diederik Toet
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.