Bedrijf is vooral groen uit kostenoverwegingen

De jaren voorafgaand aan de economische crisis ontstond de hype ‘Green IT'. Bedrijven werkten hard om het predicaat ‘maatschappelijk verantwoord' mee te krijgen. Ze keken naar hun energiegebruik, probeerden de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen of ze probeerden wel op een andere manier iets terug te doen voor de maatschappij. Heel goed allemaal, maar de economische crisis begint wel een ander licht op Green IT te werpen. Doel is niet meer om maatschappelijk bezig te zijn, maar om kosten te besparen door maatschappelijk bezig te zijn.

Kosten besparen kan volgens Computable-experts van de topics Maatschappij en Infrastructuur op heel veel verschillende manieren. Zo levert het terugdringen van het energiegebruik automatisch lagere verbruikskosten op. Maar met bijvoorbeeld virtualisatie kan er ook minder ict-apparatuur worden aangeschaft. Dit laatste vindt ict-architect van Serious Thinking Hans Klunder ook. ‘De meest simpele vorm van Green IT is minder ict. Nog steeds zijn er organisaties waar sommige servers gemiddeld niet meer dan een paar procent cpu-belasting hebben. Met virtualisatie kun je dan al snel met minder ict toe.'

Geldkwestie

Berend van Bemmel, ict-architect bij Van Bemmel ICT Management & Advies, is het daar mee eens. ‘Green IT is eigenlijk niets meer, maar ook niets minder, dan het normale economische proces van efficiencyverbetering: meer doen met minder. En hoe hoger de kosten van energie en grondstoffen worden, en die worden steeds hoger, hoe groter de te behalen besparingen zullen zijn. Gewoon een geldkwestie dus.'

Strategic consultant bij ICTroom Eric Taen gaat zelfs nog een stap verder en koppelt Green IT direct aan de portemonnee. ‘De crux zit hem in een verschuiving van operationele naar de initiële kosten. Green IT is echter alleen maar mogelijk indien deze verschuiving in de organisatie erkent en toegepast wordt. De besparingen in de operationele kosten richten zich op twee vlakken: de grootste besparingen zijn te maken met ict-optimalisatie (zoals virtualisatie, consolidatie, datareductie), daarna volgt de optimalisatie van de ondersteunende installaties zoals koeling en rendement van elektrische installatie.'

Duurzaamheid

Bij ict-dienstverlener Capgemini koppelen ze Green IT liever aan duurzaamheid. ‘Green IT kent twee invalshoeken', meent Leonard Plucinsky, thoughtleader Controlled Migration bij Capgemini. ‘Green IT als ‘vergroener' van businessprocessen en vergroening van de ontwikkeling, onderhoud , inzet en afbouw van applicaties en ict-infrastructuur, gedurende de hele lifecycle. Green IT zegt alles over het groen inregelen van businessprocessen en het groen inzetten van ict-middelen. Met de vergroening van de infrastructuur (fysieke ruimtes, koeling, hardware en overig materiaal) in het datacenter zijn grote stappen gezet: de infrastructuur zelf gedraagt zich groener. Een volgende slag gaat over slimmere gegevensopslag, consolideren van printers en virtualiseren van werkplekken.'

Zijn collega Alex van Hout, adviseur ict-infrastructuur bij de dienstverlener, gaat verder. ‘Om een branche welke volledig draait op veel energie en zeldzame aardmetalen gemaakt apparaten groen te noemen, is natuurlijk een gotspe. Gelukkig is er de laatste jaren veel verbeterd in het 'groener' worden van de ict. Als eerste is er het duurzaam gebruik van apparatuur, door virtualisatie wordt de huidige hardware veel efficiënter gebruikt en wordt het datacentrum niet door een Chinese kolencentrale gevoed. Ook de hype cloud is een hulpmiddel meer duurzaam te zijn. Ten tweede is er natuurlijk het gebruik van ict om zaken duurzamer te maken. Met de juiste planningssoftware hoeft een vrachtwagen niet leeg terug te rijden, maar kan deze optimaal gebruikt worden.'

Laag stroomverbruik

Volgens Joost Lucassen, consultant bij Expanding Visions, speelt Green IT alleen bij organisaties wanneer er een nieuw datacenter moet worden gebouwd. ‘Alleen dan wordt er gekeken naar het stroomverbruik, maar dan met name vanuit kostenperspectief. Ook in de discussie over thin of fat cliënt komt het stroomverbruik terug, maar dan dus wederom alleen bij nieuwe aanschaf en ‘green' bezien vanuit een laag stroomverbruik.'

‘Green IT gaat in de eerste plaats om het verbeteren van de energie-efficiëntie bij alle componenten van de ict-infrastructuur',zegt marketing director bij Nexans Cabling Solutions Oene-Wim Stallinga. ‘Zo kan je met de recent geratificeerde Energy Efficiency Ethernet-standaard het energieverbruik drastisch verminderen door non-actieve servers en switches in ‘slaapmodus' te brengen. Non-actieve servers gebruiken maar liefst tussen 50 tot 80 procent van hun volledige energie. En switches tot 90 procent.'

Uitschakelen werkstations

Jeff Wouters, system engineer bij Inter Access, gaat een stap verder. ‘Als er gekeken wordt naar de implementatie van Green IT, dan varieert dit van werkstations buiten kantooruren uitschakelen, tot het gebruik van ‘core parking' op servers of het concept ‘dynamic datacenter' welke van nature groen is. Bij de werkstations kan bijvoorbeeld een Wake-On-LAN-functionaliteit op de werkstations uitkomst bieden en bij core parking wordt een cpu-core in een slaapstand gezet omdat deze niet gebruikt wordt.'

Toch zet niet iedereen tegenwoordig Green IT in vanuit kostenbesparende overwegingen. Volgens Martijn Delahaye, marketingmanager bij Afas ERP Software, zijn geen vage ambities nodig, maar concrete acties. ‘Een mooi voorbeeld hiervan is digitaal factureren. De facturen die digitaal binnenkomen zullen binnen acht dagen, maar veelal eerder worden betaald. Papieren facturen worden doorgaans binnen dertig dagen betaald.'

Killer-app

Mark Paauwe, personal coach in Visual Enterprise Architecture bij Paauwe, zet Green IT liever in om een efficiencyslag te maken. ‘Webapplicaties zijn de killer-app voor Green IT. Webapplicaties laten bijvoorbeeld zien hoe met de technologie van vandaag de dag het mogelijk is dat medewerkers minder vaak de auto hoeven te pakken naar het werk of tijdsgebonden in de file aansluiten.'

Volledige reacties Computable-experts

Hans Klunder, ict-architect, Serious Thinking
De meest simpele vorm van Green IT is minder ict. Nog steeds zijn er organisaties waar sommige servers gemiddeld niet meer dan een paar procent cpu-belasting hebben. Met virtualisatie kun je dan al snel met minder ict toe. Maar het gaat verder dan de infrastructuur. Door goed na te denken over businessbehoeftes, het applicatielandschap en bijvoorbeeld retentieperiodes kun je soms besparingen realiseren die een veelvoud zijn van wat je zou kunnen besparen door alleen te kijken naar de infrastructuur. Green IT is als je het goed doet dus niet alleen imago, het zijn keiharde euro's.

Martijn Delahaye, marketingmanager, Afas ERP Software
De winst van Green IT als onderwerp van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een onderwerp dat bij veel bedrijven op de agenda staat. De ict-sector dient voorop te lopen door innovaties om de koolstofdioxide-uitstoot te beperken, bijvoorbeeld door organisaties anders te laten werken, personeel minder te laten reizen, minder kantoorruimte te benutten, minder papier te verbruiken en onnodig werk te laten verdampen. Om dit te realiseren zijn geen vage ambities nodig, maar concrete acties. Een mooi voorbeeld hiervan is digitaal factureren. De facturen die digitaal binnenkomen zullen binnen acht dagen, maar veelal eerder worden betaald. Papieren facturen worden doorgaans binnen dertig dagen betaald.

Berend van Bemmel, ict-architect, Van Bemmel ICT Management & Advies
Green IT is eigenlijk niets meer, maar ook niets minder, dan het normale economische proces van efficiencyverbetering: meer doen met minder. En hoe hoger de kosten van energie en grondstoffen worden, en die worden steeds hoger, hoe groter de te behalen besparingen zullen zijn. Gewoon een geldkwestie dus. Daarbij is het uiteindelijk ook beter voor de wereld die wij voor onze kinderen achterlaten. Een win/win-situatie en zeker geen hype.

Joost Lucassen, consultant, Expanding Visions
Mijn ervaring is dat Green IT vrijwel niet speelt bij organisaties, tenzij ze een nieuw datacenter gaan bouwen. Alleen dan wordt er gekeken naar met name het stroomverbruik, maar dan met name vanuit kostenperspectief. Ook in de discussie over thin of fat cliënt komt het stroomverbruik terug, maar dan dus wederom alleen bij nieuwe aanschaf en ‘green' bezien vanuit een laag stroomverbruik. ‘Green' wordt vaak bekeken vanuit kostenperspectief; lage stroomkosten bijvoorbeeld. Hier speelt dat deze kosten door een andere afdeling worden betaald dan de ict-afdeling, die de aanschafkosten moet doen. Lage stroomkosten zijn goed, als de investeringskosten er maar niet door stijgen. ‘Green' is verder echt een ding van openbare datacenters. Die roepen natuurlijk om het hardst dat zij ‘green' zijn.

Alex van Hout, adviseur ict-infrastructuur, Capgemini Nederland
Ict is niet groen, een boom is groen. Maar zoals de mens niet zonder boom kan, bestaat onze maatschappij niet meer zonder ict. Om een branche welke volledig draait op veel energie en zeldzame aardmetalen gemaakt apparaten groen te noemen, is natuurlijk een gotspe. Gelukkig is er de laatste jaren veel verbeterd in het 'groener' worden van de ict. Als eerste is er het duurzaam gebruik van apparatuur, door virtualisatie wordt de huidige hardware veel efficiënter gebruikt en wordt het datacentrum niet door een Chinese kolencentrale gevoed. Ook de hype cloud is een hulpmiddel meer duurzaam te zijn.Ten tweede is er natuurlijk het gebruik van ict om zaken duurzamer te maken. Met de juiste planningssoftware hoeft een vrachtwagen niet leeg terug te rijden, maar kan deze optimaal gebruikt worden.

Mark Paauwe, personal coach, Visual Enterprise Architecture
Webapplicatie; iedereen weet tegenwoordig wel wat dat is en welke voordelen het met zich meebrengt. Echter realiseren we, en dan met name de directieleden, dat ons nog lang niet goed genoeg. Webapplicaties zijn de killer-app voor Green IT. Webapplicaties laten bijvoorbeeld zien hoe met de technologie van vandaag de dag het mogelijk is dat medewerkers minder vaak de auto hoeven te pakken naar het werk of tijdsgebonden in de file aansluiten.

Als ik kijk in mijn praktijk als visuele enterprise architect naar het applicatielandschap bij organisaties zoals gemeenten, ministeries en verzekeraars, dan zie ik nog veel fat client-applicaties of client server-applicaties die zeer platformtechnologie afhankelijk zijn. Nog te veel organisaties als deze bieden hun medewerkers nog lang niet de mogelijkheid om zelf te bepalen via welk device (mobiele telefoon, iPad, privé laptop, thuis dekstop of bedrijfswerkplek) de e-mail wordt gelezen of documenten kunnen worden geüpload naar het interne netwerk. In een dergelijke omgeving is het tijd- en locatie-onafhankelijk werken meestal eerder een illusie dan een toekomstvisie. Dus we staan pas aan het begin van Green IT en het wachten is op de nieuwe generatie visuele enterprise architecten die de directieleden van vandaag eens wakker schudt op het gebied van de innovatieve mogelijkheden met webapplicaties.

Eric Taen, strategic consultant, ICTroom
Green IT levert zeker winst op, zowel voor het milieu als voor de portemonnee. De crux zit hem in een verschuiving van operationele naar de initiële kosten. Green IT is echter alleen maar mogelijk indien deze verschuiving in de organisatie erkent en toegepast wordt. De besparingen in de operationele kosten richten zich op twee vlakken: de grootste besparingen zijn te maken met ict-optimalisatie (zoals virtualisatie, consolidatie, datareductie), daarna volgt de optimalisatie van de ondersteunende installaties zoals koeling en rendement van elektrische installatie.

Elke ‘watt' die men elektrisch kan besparen levert direct een euro per jaar op. Dit lijkt marginaal maar het plaatje wordt anders als men bedenkt dat een gemiddeld serverrack in een computerruimte al snel twee kilowatt consumeert, dag en nacht. Inclusief koeling en overhead verbruikt één computerrack zo evenveel elektrische energie als negen gemiddelde huishoudens. Over een gemiddelde tijd van zeven jaar voordat een computerruimte opnieuw wordt ingericht of verbouwd, bedragen alleen de energiekosten van dit rack circa 25.000 euro. Aanschafkosten en beheerkosten moeten hier nog bij opgeteld worden om het total cost of ownership-plaatje compleet te maken.

Slimme, en soms verbazingwekkend eenvoudige, energiebesparende maatregelen op het gebied van ict-aanschaf, ict-gebruik en koeling zijn hierdoor in zeer korte tijd terugverdiend. Bovendien passen deze in het mvo-beleid en de reductie van koolstofdiozide-uitstoot. Enkele voorbeelden zijn virtualisatie en scheiding van warme en koude luchtstromen in computerruimtes in combinatie met ‘vrije koeling'.

Oene-Wim Stallinga, marketing director, Nexans Cabling Solutions
Green IT gaat in de eerste plaats om het verbeteren van de energie-efficiëntie bij alle componenten van de ict-infrastructuur. Zo kan je met de recent geratificeerde Energy Efficiency Ethernet-standaard het energieverbruik drastisch verminderen door non-actieve servers en switches in ‘slaapmodus' te brengen. Non-actieve servers gebruiken maar liefst tussen 50 tot 80 procent van hun volledige energie. En switches tot 90 procent.

Wanneer de connectie tussen twee Ethernet-toestellen terugvalt, zal Low Power Idle (LPI) dit detecteren en de PHY-energie terugschakelen tot een stand-by snelheid van 100 Mbps. Daarna wordt software geïnformeerd die de toestellen in ‘slaapmodus' brengt. De toestellen kunnen meteen naar hun hoogst beschikbare snelheid gebracht worden bij het ontwaken (Wake-On-LAN of WoL). Met dit mechanisme kun je tot 58 procent aan energie besparen wanneer 40 procent van de server gebruikt wordt. Het is wel goed om te weten dat de LPI-functie alleen werkt met koperbekabeling. Om de tijd die nodig is om te ‘ontwaken' zo kort mogelijk te houden, is de kwaliteit van bekabeling belangrijk; afgeschermde bekabeling is de beste keuze tegen eventuele verstoringen.

Leonard Plucinsky, thoughtleader Controlled Migration, Capgemini
Green IT kent twee invalshoeken: Green IT als ‘vergroener' van businessprocessen en vergroening van de ontwikkeling, onderhoud , inzet en afbouw van applicaties en ict-infrastructuur, gedurende de hele lifecycle. Green IT zegt alles over het groen inregelen van businessprocessen en het groen inzetten van ict-middelen. Met de vergroening van de infrastructuur (fysieke ruimtes, koeling, hardware en overig materiaal) in het datacenter zijn grote stappen gezet: de infrastructuur zelf gedraagt zich groener. Een volgende slag gaat over slimmere gegevensopslag, consolideren van printers en virtualiseren van werkplekken.

Veel moeite en tijd is besteed aan het optimaliseren van het modelleren, ontwerpen, coderen, testen, onderhouden en beheren van applicaties. Effectiviteit en efficiency waren geen primaire doelen (meer); met de introductie van abstractielagen (bijvoorbeeld XML, interpretors, pakketten) is in relatieve zin ook ingeboet op energie-efficiëntie ten gunste van functionaliteit en time-to-market. Blijft over: hoeveel groener kunnen de businessprocessen verlopen (15 procent moet doorgaans kunnen), hoe groen worden applicaties werkelijk ontwikkeld, onderhouden, getest en beheerd (tot 40 procent) en hoe groen gedragen applicaties zich tijdens inzet? Hiermee kunnen we dus zeggen dat Green IT niet ophoudt bij het vergroenen van datacenters. Green IT is een holistische benadering van het duurzaamheidsvraagstuk.

Jeff Wouters, system engineer, Inter Access
Als er gekeken wordt naar de implementatie van Green IT, dan varieert dit van werkstations buiten kantooruren uitschakelen, tot het gebruik van ‘core parking' op servers of het concept ‘dynamic datacenter' welke van nature groen is. Bij de werkstations kan bijvoorbeeld een Wake-On-LAN-functionaliteit op de werkstations uitkomst bieden en bij core parking wordt een cpu-core in een slaapstand gezet omdat deze niet gebruikt wordt. Maar misschien willen gebruikers niet dat ze in de ochtend hun werkstation moeten opstarten. Het ict-bedrijfsbeleid is bij de implementatie van Green IT dus minstens net zo belangrijk als de technologische invulling hiervan.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Was het maar waar dat facturen sneller betaald worden wanneer ze digitaal binnenkomen.
Mijn ervaring is, is dat het niks uitmaakt. Organisaties (hoe groter deste beroerder) hebben hun eigen betalingstermijn en die veranderen echt niet als de factuur toevallig als PDFje binnenkomt (wat vervolgens gewoon weer geprint wordt)

Het is net als met auto's, de enige groene IT is minder of GEEN IT. Dat zet pas zoden aan de dijk. We moeten met z'n allen eens nadenken of het nou echt nodig is dat alles maar online moet zijn, 24/7/365?!

Green IT is een hype en net zo zinvol als een bosbrand proberen uit te pissen.

Zolang er nog wereldwijd tientallen miljoenen liters olie per dag uit de grond worden gehaald zijn al die groene initiatieven relatief zinloos. Zinvol is om te besparen op kosten.

Money still makes the world go round, in all sorts, shapes and sizes :-(

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-03-01T08:33:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.