Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Moet ik mijn applicatie migreren naar de cloud?

Nu steeds meer kleine en grote organisaties cloud computing op de IT-agenda zetten, komt vaker de vraag of bestaande applicaties ook naar de cloud kunnen verhuizen. Dit is een zeer valide vraag die niet zomaar met een volmondig ja of nee beantwoord kan worden. Iedere applicatie is anders en iedere organisatie heeft zijn eigen redenen om voor de cloud te kiezen. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in wat een migratie naar de cloud de organisatie oplevert. Dit artikel beschrijft hoe een vastgoedadviesonderneming overweegt een bestaande applicatie te migreren naar de cloud. De applicatie is primair ontwikkeld voor de klanten van de vastgoedadviesonderneming en zij zijn de gebruikers van deze applicatie.

De beste manier om inzichtelijk te krijgen of een migratie naar de cloud een organisatie wat oplevert, is het schrijven van een business case. De eerste stap hierin is uitzoeken of de bestaande applicatie geschikt is om in de cloud te werken. Een technische analyse kan hier vrij snel uitsluitsel over geven en als basis dienen voor de business case.

Organisaties kunnen om verschillende redenen voor de cloud kiezen. De cloud levert namelijk een aantal voordelen op die heel aantrekkelijk voor organisaties kunnen zijn. De belangrijkste voordelen van de cloud zijn:
• de cloud biedt een snelle(re) time to market
• het uitrollen van applicaties is redelijk eenvoudig
• er kan snel ingespeeld worden op een variabele belasting; de bekende piekmomenten
• hosting is goedkoper
• informatie wordt steeds vaker openbaar gemaakt.

De vastgoedadviesonderneming liep tegen een aantal beheeruitdagingen aan die mede zorgden voor een verborgen kostenpost. De vastgoedadviesonderneming heeft een applicatie voor haar klanten laten ontwikkelen en deze applicatie is in beheer bij een externe partij. Nu blijkt dat de vastgoedadviesonderneming zelf nog te veel onderhoud doet op de applicatie en dat de beheerpartij belangrijke kritieke updates niet of nauwelijks uitvoert. De continuïteit van de applicatie komt daarmee in gevaar en dat zorgt voor onrust, naast de extra kosten voor beheer die dit met zich meebrengt. Gezocht is naar een oplossing. Met alle ontwikkelingen en berichtgevingen rondom de cloud, stelde de CIO van de vastgoedadviesonderneming zichzelf de vraag of migreren naar de cloud tot de mogelijkheden behoort of dat hij door blijft gaan met de huidige beheerpartij. Het antwoord op de keuze is onderbouwd in een businessplan en verantwoord met een technische analyse.

Vanuit een strategisch oogpunt heeft de vastgoed-adviesonderneming al voor het Microsoft-platform gekozen. Daarom is gekeken welke producten Microsoft hanteert als het om migratie naar de cloud gaat. In dit geval zijn dat de producten Windows Azure, SQL Azure en Azure AppFabric. Op basis van deze informatie is de technische analyse gedaan.

Technische analyse

Het doel van de technische analyse is primair bepalen of de applicatie geschikt is voor migratie naar de cloud. In dit geval bedoelen we met de cloud het Windows Azure-platform. Applicaties die op het Windows Azure-platform draaien hebben namelijk andere technische voorwaarden dan de traditionele on-premise applicaties. Zo kunnen de klassieke Windows-applicaties niet in hun geheel naar de cloud gemigreerd worden. Het is wel mogelijk bepaalde onderdelen van Windows-applicaties naar de cloud te migreren. Een webapplicatie kan over het algemeen wél in zijn geheel naar de cloud gemigreerd worden. Aan het migreren van bestaande applicaties naar de cloud zijn meer technische voorwaarden verbonden dan deze, maar die laten we in dit artikel verder buiten beschouwing.

De technische analyse geeft ook antwoord op een aantal vragen die belangrijk zijn voor de business case. Dit zijn onder andere:
• hoeveel werk is er nodig om de applicatie te migreren?
• wat kost de migratie?
• welke onderdelen van het Windows Azure-platform worden gebruikt en wat zijn de kosten daar van?

De maandelijkse kosten van Windows Azure worden berekend op basis van de verschillende onderdelen die gebruikt worden. Zo is er onder andere gekeken naar data-opslag, wachtrijopslag, bandbreedte, toegangsbeheer en caching. Op de website van Windows Azure is een handige calculator waar de maandelijkse kosten berekend kunnen worden.

De technische analyse is binnen anderhalve dag gerealiseerd en uit deze analyse kwam resultaat dat de applicatie naar het Windows Azure-platform gemigreerd kan worden. Een andere conclusie die uit de technische analyse kwam, is dat de complete applicatie in tien dagen gemigreerd kan worden. Dit heeft onder andere te maken met de flexibiliteit van het Windows Azure-platform in combinatie met het gebruik van SQL Azure. Beide conclusies zijn meegenomen in de business case.

Business Case

Na de technische analyse is begonnen met het formuleren van de business case. In het begin van dit artikel zijn de belangrijkste voordelen van de cloud al genoemd die als basis kunnen dienen om de overstap naar de cloud te maken. In het geval van de vastgoedadviesonderneming is - op dit moment - het belangrijkste voordeel van de cloud dat die zorgen wegneemt over het up-to-date zijn van servers, gecombineerd met de lagere kosten voor hosting.

Naast de ‘standaard' redenen of voordelen kunnen er ook klantspecifieke redenen zijn om voor oplossingen in de cloud te kiezen. In dit geval heeft de vastgoedadviesonderneming strategisch voor het Microsoft-platform gekozen en kiest dan ook in de cloud voor Microsoft-oplossingen. Hiermee wordt uniformiteit van de IT-infrastructuur nagestreefd en is alles beter beheerbaar. Er wordt kennis- en kostenefficiënt gewerkt met als resultaat dat de vastgoedadviesonderneming zich weer kan focussen op de daadwerkelijke bedrijfsvoering en minder zorgen en rompslomp heeft over de IT.

De business case is opgesteld om inzichtelijk te maken of migratie van de applicatie naar het Windows Azure-platform lonend is. Er is getoetst of de belofte van het Windows Azure-platform om lagere en beheersbare IT-kosten te bewerkstelligen van toepassing zijn. Naast het verlagen van kosten, is het voor de vastgoedadviesonderneming ook heel belangrijk om geen zorgen meer te hebben over de hosting en het beheer van de applicatie.

In de financiële analyse in de business case is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie, waarbij de kosten voor hosting en ‘verborgen beheer' meegenomen zijn, en de kosten in de nieuwe situatie. Bij de nieuwe situatie zijn dan extra de eenmalige ontwikkelkosten en de kosten voor Windows Azure meegenomen.

Het Windows Azure-platform biedt ook de mogelijkheid in te spelen op een variabele belasting, de bekende piekmomenten. Dit wordt aan de hand van vier scenario's toegelicht. Het is raadzaam deze scenario's even onder de loep te nemen als de business case wordt geschreven. In het artikel ‘Windows Azure: Internetoplossingen in de cloud' zijn de scenario's uitgebreid omschreven. In het kort vermelden we ze nog nog een keer: het ‘aan-en-uitscenario', het ‘voorspelbarepiekbelastingscenario', de ‘onvoorspelbarepiekbelasting' en tot slot het ‘snelle-groei-scenario'. Indien er een scenario van toepassing is, is het verstandig om dit ook gelijk inzichtelijk te maken en mee te nemen in de financiële analyse van de business case. Er kan dan ook rekening mee gehouden worden bij de migratie van de applicatie. Voor de vastgoedadviesonderneming was hier primair geen sprake van.

Uit de business case voor de vastgoedadvies-onderneming is gebleken dat het migreren van de bestaande applicatie naar het Windows Azure-platform de organisatie een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Daarnaast is de continuïteit van de applicatie gewaarborgd omdat Windows Azure automatisch upgrades en updates installeert. Hiermee zijn de twee grootste problemen van dit moment getackeld waar op dit moment tegenaan gelopen wordt.
Nu de business case dus een positief resultaat laat zien, kan er begonnen worden met het migratietraject. Hierover moet de vastgoedadviesonderneming nog een beslissing nemen. Dit traject is vooral een technische aangelegenheid, maar kan er als volgt uitzien.

Migratie en overdracht

Het is belangrijk en logisch dat de applicatie op het Windows Azure-platform precies dezelfde functionaliteiten blijft bieden als de on-premise tegenhanger. Microsoft heeft hiervoor standaard tooling die gebruikt kan worden. Dit is een beetje een technisch verhaal maar in het kort komt dat op het volgende neer. Microsoft SQL Server heeft een standaard tool die het mogelijk maakt een export naar SQL Azure te doen. De huidige database wordt dan geëxporteerd naar een SQL-script en die kan dan doorgezet worden naar een SQL Azure database.

Voor het migreren van de applicatie zelf is het echter nodig een aantal onderdelen te herschrijven. Hierbij is het van groot belang tijdens de acceptatieperiode beide applicaties (dus zowel de traditionele als de cloud-variant) aan het acceptatie-test-team aan te bieden. De testers kunnen dan beide applicaties dezelfde tests laten doorlopen en duidelijk zien waar er eventueel verschillen ontstaan. Het ontwikkelteam ontvangt hierover een rapportage waarin duidelijk de problemen (bugs) worden weergegeven en hoe deze opgelost moeten worden. Op deze manier testen scheelt tijd in de uiteindelijke ontwikkeltijd.

Als de applicatie eenmaal op het Windows Azure-platform draait heeft dat niet alleen zijn weerslag op de zakelijke en technologische functionaliteit, het vraagt ook om een andere manier van werken door het beheerteam. De meest optimale overdracht vindt plaats tijdens de migratiefase. In de ideale situatie is de beheerafdeling betrokken tijdens de migratie. Dit zorgt niet alleen voor een goed functionerende applicatie, maar ook voor een beheerbare applicatie. Het beheerteam doet dan ook kennis op van Windows Azure.

Doordat de beheerorganisatie op een vroeg moment aanhaakt, kan zij ook al aangeven wat de acceptatiecriteria zijn. Dit heeft een positieve uitwerking op de uiteindelijke acceptatie van de applicatie. Niet alleen de opdrachtgever accep-teert de applicatie, maar ook de beheerorganisatie. Dit voorkomt de kans op onenigheid nadat het product is opgeleverd. Zo ontstaat een door de beheerafdeling gedragen en gevalideerde applicatie, wat ervoor zorgt dat het beoogde totale projectresultaat ook daadwerkelijk wordt waargemaakt.

Conclusie

Met een minimale investering kan er snel inzichtelijk gemaakt worden wat de redenen zijn om applicaties wel of niet naar de cloud te migreren. Deze redenen kunnen snel getoetst worden door middel van een technische analyse en een business case. In de situatie van de vastgoedadviesonderneming werd in vijf dagen werk duidelijk dat een migratie naar Windows Azure een juiste en een te verantwoorden investering was.

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-05-08T15:51:00.000Z
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.