Van Vliet: Zet gemeente-URL in voor stadsportal

Dit artikel delen:

We zoeken wat af op internet. Alleen al in Nederland worden zo’n 1,5 miljard onderzoeksopdrachten verwerkt. Vindbaarheid blijft echter een probleem. Volgens Google zoekt zo’n 80 procent niet verder dan de eerste pagina van zoekresultaten en 45 procent niet verder dan de eerste vijf resultaten. Voor een betere lokale vindbaarheid zouden gemeentes een actieve rol kunnen spelen. Zij blijven echter hun url hangen aan hun digitale stadhuis.

Een trend is dat er steeds meer lokaal wordt gezocht, zoals fietsen Emmen, herenkleding Sittard of catering Tilburg. Specialisten op gebied van zoekmachine- optimalisatie spelen hier handig op in door het mkb hierin te ondersteunen. De naam van de gemeente of stad is hierbij een belangrijke succesfactor. 

Wat mij dan ook tegenvalt, is dat onze 415 gemeenten voor het grootste deel stug hun url blijven inzetten voor het digitaal stadhuis. Terwijl daar voornamelijk standaardproducten en -diensten en (saai) beleid worden getoond. 

Bij de opkomst van de eerst digitale stadhuizen, midden jaren '90, heeft iemand een keer bedacht dat gemeente.nl voorbehouden is aan het digitaal stadhuis in plaats van aan de stad. Het blijkt bijzonder lastig om deze gewoonte te doorbreken. In praktijk zappen de bezoekers die geïnteresseerd zijn in je stad bij een digitaal stadhuis of loket direct weer weg van je pagina en ben je ze kwijt. Feitelijk kost dit ondernemers in je gemeente omzet. 

De van oorsprong meer toeristische gemeentes, zoals op de Waddeneilanden, hadden vrij snel door dat je de gemeentelijke url vooral voor je eigen samenleving moet inzetten. Maar bij de andere gemeentes is dit besef nog niet doorgedrongen. Als ik bijvoorbeeld wil gaan stappen of overnachten en Arnhem.nl intik, dan ben ik niet geïnteresseerd in het loket van de gemeente. Dat geldt ook voor Maastricht.nl, Apeldoorn.nl en Breda.nl. 

Wat dat betreft snapt Almere als grote stad echter wel hoe het moet. Gemeente.nl wordt gebruikt om de stad te promoten en niet het stadhuis. Vanuit citymarketing kun je zo ook stimuleren dat ondernemers samenwerken in de binnenstad, of de winkelcentra of andere interessegroepen. Zo attendeer je de digitale bezoeker op diverse onderwerpen in een omgeving waar hij of zij interesse in toont. 

Ik hoop dat een beetje mkb’er die deze column leest direct een mail stuurt naar zijn gemeente met de vraag om een stadsportal in plaats van een digitaal stadhuis.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Een goed punt en inderdaad land je bij meeste URL's op een saaie pagina van een dodelijk saaie ambtelijke organisatie. Ze besteden blijkbaar liever geld aan Het Nieuwe Werken met bijbehorende iPad dan de burger.

Misschien moeten we daarom maar eisen dat die ambtenaren met iPad naar de burger gaan. Want het is toch belachelijk dat meeste gemeenten wel een digitaal stadshuis hebben maar geen 'citynet' in de vorm van gratis WiFi.

Tja, het Digitale Stadhuis en de Digitale Stad. De laatste leek verdwenen, maar de behoefte eraan bestaat nog wel zoals je terecht aangeeft.
Het probleem is echter dat de gemeente eigenaar is van de URL en de achterliggende website en zal bewaken welke informatie derden gaan plaatsen. Het is ook niet helder voor bezoekers wie nu aanspreekbaar is voor welke informatie.

Een betere oplossing is om een subdomein beschikbaar te stellen voor de informatie en het samenwerken in de stad door alle actoren. B.v. info..nl, samen..nl of portal..nl. De gemeente blijft www..nl gebruiken voor de taken waarvoor zij zelf verantwoordelijk is. Daarnaast is er zo een bepaalde mate van controle over lokaal maatschappelijk gebruik.
Voordeel is ook dat het in iedere gemeente werkt zonder domeinkapers en landelijk herkenbaar is. Ben je in een andere stad, dan weet je de URL van stad en gemeente.
En als dit allemaal goed draait komt misschien het moment om www..nl voor de stad te gebruiken en de diensten van de gemeente op gemeente..nl aan te bieden :-)

In de stad heb je wel een gremium nodig dat eigenaar is van de "digitale stad" want dat is niet de gemeente! Zoiets bestaat nog niet, maar zou een stichting kunnen zijn die de ontwikkelrichting aangeeft, spelregels opstelt, zaken uitvoert en toeziet op het gebruik. Daarnaast een Raad van toezicht met de burgemeester als voorzitter? In de Raad kan je denken aan vertegenwoordiging van het maatschappelijk veld, bedrijven, bewonersorganisaties én de gemeente (als partner in de stad).

Lekker 1.0 zullen velen nu denken, maar tot nu toe zie je in de 2.0-wereld geen krachtige alternatieven die stadsbreed toonaangevend zijn.

Fijn, alle haakjes (angle brackets) zijn weggepoetst. Dit bedoelde ik, lees voor (gemeente) b.v. zoetermeer:

Een betere oplossing is om een subdomein beschikbaar te stellen voor de informatie en het samenwerken in de stad door alle actoren. B.v. info.(gemeente).nl, samen.(gemeente).nl of portal.(gemeente).nl. De gemeente blijft www.(gemeente).nl gebruiken voor de taken waarvoor zij zelf verantwoordelijk is. Daarnaast is er zo een bepaalde mate van controle over lokaal maatschappelijk gebruik.
Voordeel is ook dat het in iedere gemeente werkt zonder domeinkapers en landelijk herkenbaar is. Ben je in een andere stad, dan weet je de URL van stad en gemeente.
En als dit allemaal goed draait komt misschien het moment om www.(gemeente).nl voor de stad te gebruiken en de diensten van de gemeente op gemeente.(gemeente).nl aan te bieden :-)

Standaardisatie in gemeente land is niet vanzelfsprekend.... Hoeveel verschillende organisatie inrichtingen zijn er niet over de gemeentes heen voor een zelfde eindproduct: rijbewijzen, paspoorten, vergunningen, om dan nog maar te zwijgen over de wat minder opvallende zaken, inrichting website voor standaard gemeentelijke producten, zoals de telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid via de website etc. De trens is minder gemeentes en daar om wordt er wel wat geconvergeerd, maar standaardisatie is nog geen hot item in gemeenteland.

Ik begrijp de wens om stadsportalen niet zo goed. Als je kijkt naar vindbaarheid, is het vanuit het perspectief van een ondernemer, nuttig om aan te haken bij een gemeentelijke website. Een gemeentelijke website heeft tenslotte bij veel onderwerpen in combinatie met de gemeentenaam een monopoliepositie in de zoekresultaten van Google. Het is echter de vraag of de behoefte van de gebruiker van deze website daarbij aansluit.

Vele onderzoeken bij verschillende gemeenten, groot of klein, toeristisch of niet, wijzen uit dat bezoekers van de gemeentelijke website een duidelijke taak hebben: iets regelen met de gemeente. Uit deze onderzoeken blijkt dat circa 25% van de bezoekers voor vier tot vijf verschillende taken komt:

Afspraak maken (of openingstijden als dat niet nodig is)
Rijbewijs aanvragen
Identiteitskaart aanvragen
Paspoort aanvragen
Melding maken (kapotte lantaarnpaal enz.)

Bij het uitvoeren van deze taken zijn 'stadsportalen' alleen maar een onnodige drempel. En in sommige gevallen blijken ze helaas zelfs een onneembare vesting te zijn.

Gemeente zouden bezig moeten zijn met de behoefte van hun klanten. Proberen deze behoefte optimaal te faciliteren. Internet is daarbij een uitstekend, maar niet zaligmakend, middel.

Een stadsportaal voor je dienstverlening plaatsen? Dat is alsof je een burger die zijn paspoort komt ophalen eerst door het plaatselijke VVV laat struinen om uiteindelijk achterin de zaak verstopt achter een deurtje een balie laat aantreffen waar hij/zij het paspoort kan afhalen. Dat doen we toch ook niet?

Daarnaast is standaardisatie goed voor de efficiëntie van de organisatie, maar levert het geen enkel voordeel op voor de burger. Zij zijn nu eenmaal maar in een gemeente tegelijk klant voor hun paspoort.

Wat de opmerking van Marcel over een standaard subdomein betreft is het een goed idee. Als de VNG het eens kunnen worden over een standaard benaming over het subdomein kunnen de gemeentes dit zelf naar eigen inzicht invullen. Al is het maar een simpele pagina met links naar bedrijven heb je al een mooie kruisverwijzing waar zoekbots hun voordeel mee doen. (Itt tot KvK die overal geld voor vragen.)

Aardig stukje en een leuke gedachtengang. Om het verhaal met alle 408 gemeenten op te lossen geef je de hele zwik één pagina met links per regio en een submenu naar jouw betreffende gemeente. Deze pagina noem je gemeente.nl. Het zou namelijk zo moeten zijn dat alle formulieren al dan niet digitaal, gestandariseerd zouden moeten zijn qua uiterlijk en gebruik, denk hierbij aan bijvoorbeeld een bouwvergunning. Deze regio/gemeente pagina's hoeven dan alleen nog gebruikt te worden om de plaatselijke parkeervergunning aan te vragen of bewoners te attenderen op wegwerkzaamheden, aftredende burgemeesters etc. Dan kunnen er bij de regio links altijd nog pagina's worden gevoegd met de activiteiten van ondernemers in betreffende regio en klaar ben je. Scheelt een hoop zoekwerk

@Sjoerd,

Ja, enige standaardisatie zou prettig zijn :-) Dat geldt ook voor al die subsites die gemeenten lanceren. Binnen de genoemde naamgevingsconventie is er heel veel mogelijk. Laten we aannemen dat de gemeente de klassieke URL gebruikt. Kijkend naar de hoofdfuncties van een gemeente, met als voorbeeld voor Zoetermeer (omdat ik daar woon):

portal.zoetermeer.nl --- digitale stad
gemeente.zoetermeer.nl --- stadhuis, gemeentelijke organisatie
Een van deze twee is www.zoetermeer.nl

loket.zoetermeer.nl --- voor diensten aan burgers door gemeente
bedrijvenloket.zoetermeer.nl --- voor diensten aan bedrijven door gemeente
raad.zoetermeer.nl --- voor de bestuurlijke besluitvorming
intranet.zoetermeer.nl --- voor intern gebruik door gemeente
samen.zoetermeer.nl --- voor samenwerking in de stad

Voor ieder thema in de stad een directory, b.v. /ondernemen.

www.zoetermeer.nl/ondernemen --- voor info van de gemeente
portal.zoetermeer.nl/ondernemen --- voor info uit de stad van/voor ondernemers

De thema's zijn:
/Wonen
/Werken
/Onderwijs
/VrijeTijd
/SocialeVeiligheid
/WelzijnZorg
/SocialeVoorzieningen
/ParticipatieSamenwerking
/Ondernemen
/VerkeerInfrastructuur
/NatuurMilieu
/BeheerOpenbareRuimte
/InrichtingStad
/BestuurDienstverlening
/PolitiekDemocratie

Uiteraard eerst goed af te stemmen over de juiste keuzes voor thema's. Bovenstaande lijst gaat uit van thema's die eerst dicht tegen de persoonlijke beleving van de inwoners zitten, dan voorzieningen voor inwoners, infrastructuren en tenslotte stadsbrede onderwerpen.

@G.J.
Ja, goed idee en mooi aanvullend: www.gemeente.nl met alle standaards voor diensten en producten die overal hetzelfde zijn. Ook daar zou je ook de thema-indeling kunnen gebruiken. En per thema het algemeen geldende beleid.

In het verleden kwam ik regelmatig op mijn gemeentewebsite. Er zat iets op wat ik nodig had, namelijk de grofvuil melding. Die dienst heeft de gemeente uitbesteed en sindsdien heb ik er inderdaad nog een keer gekeken hoe het zat met het paspoort en heb ik geconstateerd dat de digitale afsprakenservice niet voor mij is weggelegd, omdat de uren niet aansluiten bij mijn werktijden.

Kortom: ik heb hem bijna nooit nodig.

En met mij zal dat gelden voor veel meer mensen.
Als je als gemeente desondanks heel graag je mensen wilt bedienen en bezoekers wilt genereren, omdat je je informatie digitaal wilt delen, dan is het dus heel slim om iets meer dan dit soort informatie te bieden. Een uitbreiding met informatie over wat er te doen is en toeristische informatie. Dat geeft ook een veel interessanter beeld aan de buitenwereld dan alleen de gemeentelijke website.

Dus Robert: goed idee!

Zoals zovaak, gaat het om het idee!. Wat een krachtig marketinginstrument is het om bedrijven, maar ook verenigingen en zo, in jouw gemeente ook digitaal op de kaart te zetten.

Toen ik het artikel las, dacht ik gelijk 'waar is die 'like' button ;-()

@Simon
het is maar net wat je als websitebezoeker bedoelt als je de site van de gemeente benadert. Wat wil je doen? Barbara maakt dit ook heel duidelijk. De een wil misschien weten wanneer het afval op wordt gehaald, de ander wanneer het zwembad open is, of wanneer ook weer dat leuke festival wordt gehouden...
De gemeentesite zien als een site puur en alleen over overheidsdiensten, is weer denken vanuit de ambtenaar ipv vanuit de bezoeker (van je website)/inwoner (van de gemeente).

Ik vind dat we na moeten denken hoe we alle informatie die geldt voor alle gemeenten onder kunnen brengen op 1 plek (ik bedoel dat niet 416 gemeenten allemaal dezelfde informatie over de verkiezingspas moeten gaan publiceren), en hoe we die en andere informatie dan overzichtelijk aan kunnen bieden.
Dus dat de gemeentesite zowel een loket, als een portal wordt.

@Maureen, en dat is precies wat ik bedoel: Leveren wat de bezoeker wil. Dat is wat we ook binnen alle webprojecten onderzoeken. Het resultaat valt tegen. Mensen willen niet veel van de gemeente. Dat wat ze wel willen moet je perfect aanbieden, geprioriteerd naar belangrijkheid voor je bezoeker (toptaken). Dat betekent niet dat je de rest niet doet, maar het is wat minder prominent aanwezig.

Dit is juist de ultieme manier van denken vanuit de bezoeker. Vergeet interne afdelingen, categorieën en andere vormen van verzuiling. Bied dat wat ze nodig hebben en doe dat op een excellente manier.

@Simon, helemaal mee eens voor de burger als "klant" van de overheid. Daar richt b.v. het NUP zich erg sterk op, de dienstverlening van de overheid. Veel minder gebeurt er op het vlak van samenwerken.
Ik ben dus wel benieuwd hoeveel mensen vragen hebben aan hun gemeente over de ontwikkelingen, projecten en problemen in de stad. Ik denk dan ook aan de maatschappelijke instellingen en lokaal betrokken bedrijven. Voor die groep vind je nauwelijks iets op de websites, hooguit nieuwsberichten.
Als je moet samenwerken met de gemeente wil je best weten hoe de gemeente is georganiseerd, welke afdeling wat doet en wat het geldende beleid is. En dat mag minder prominent op de website maar wel toegankelijk en transparant voor de geïnteresseerde bewoners en organisaties.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-02-01T09:25:00.000Z Robert van Vliet
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.