Fiscus voorkomt 100 miljoen overschrijding

Dit artikel delen:
Belastingdienst

Het ingrijpen van cio Wim Sijstermans van de Belastingdienst voorkomt een overschrijding van het ict-budget met honderd miljoen euro. Hij besloot alle inhuurkrachten naar huis te sturen. Betrokkenen vrezen voor de voortgang van langetermijnprojecten. Door hun overhaaste vertrek hebben externe medewerkers hun werkzaamheden niet goed kunnen overdragen.

Als de ict-afdeling van de Belastingdienst niet had besloten de contracten met het externe personeel te verlengen, dan was het budget overschreden met tachtig tot honderd miljoen euro. Dat zeggen ex-ingehuurden van de Belastingdienst. Cio Sijstermans schrijft in een brief aan de dienstverleners dat het gaat om een ‘forse overschrijding'.

De Belastingdienst zette onlangs de inhuur van extern ict-personeel stop. Momenteel bekijkt de organisatie welke projecten prioriteit hebben en welke worden stopgezet. Het is nog niet bekend wanneer de dienst hier meer duidelijkheid over heeft.

Vijfhonderd externen

De fiscus zou vijfhonderd externen de wacht hebben aangezegd. Het zou gaan om ongeveer tweehonderd medewerkers bij het Centrum voor Proces- en Productontwikkeling (CPP). Bij het Centrum voor ICT (B/CICT) zou het gaan om ongeveer driehonderd externen. Sommige contracten zijn per 1 april 2009 stopgezet, anderen per 1 mei.

De betrokkenen maken zich vooral zorgen over het gevolg van het stopzetten van de inhuur op de langere termijn. Een van hen vertelt: "Er zit veel kennis bij de externen. Sommigen hebben geen tijd gehad om kennis over te dragen." Onlangs startte een project om de complexiteit van de ict-infrastructuur terug te dringen. Voor dit project is een half miljard euro beschikbaar. De betrokkenen vinden het onwaarschijnlijk dat dit project wordt voorgezet. "Een service oriented-architecture - de wens van staatssecretaris Jan Kees de Jager - is voorlopig wel van de baan," aldus een andere betrokkene.

Niet onbegrijpelijk

De ex-ingehuurden die Computable sprak, vinden het overigens niet onbegrijpelijk dat cio Sijstermans de externe inhuur stopzet. "Er zit een nieuwe cio en een nieuwe directeur-generaal. Dus het is niet onbegrijpelijk dat ze ingrijpen. Maar het gaat om de snelheid waarmee de besluiten zijn genomen. Sommige externen hebben een jarenlange relatie met de Belastingdienst en worden nu ineens aan de kant gezet."

De Belastingdienst komt in de loop van de dag met een reactie.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Er is nog veel meer om de ICT een andere wending te geven en te bezuinigen.
Ook Coelo is fragmentarisch bezig,eld kost,wat handen vol geld kost.
Ik pleit meer voor de aanpak van "GemeenteAnalyse" via Google en griffiers
De minister G. ter Horst denkt te bezuinigen door het verhuizen van ministeries.
Er is tien keer meer te halen door de dubbele boekhouding van de Vereniging Nederlanse Gemeenten te schrappen. Ook CBS kan meer openheid van zaken geven door niet de begrotingen maar de werkelijke uitgaven te publiceren

Jammer is dat er niet bij vermeld wordt dat je bij dit soort overhaaste acties natuurlijk wel geld/budget bespaart, maar vakkennis gaat in een keer verloren. Als je over een aantal maanden de projecten weerk gaat opstarten zijn alle (goeie) projectleden verdwenen en dus je vakkennis van het project bij andere bedrijven aan het werk. Je zult met het project weer opnieuw de kennis moeten verwerven. Jammer een heel stuk leren moet overnieuw gedaan worden. Hoor je nooit iemand over!

Is denk ik een actie om ze eerst eruit te zetten, en vervolgens bij aanname wat niet lang op zich laat wachten nieuwe tarieven te bedingen. Dus een stukje spel om geld te besparen

ik denk niet, dat een dergelijk sterke ingreep bedoeld is als onderdeel van een 'spel'.

De consequenties van deze actie zijn verstrekkend en kosten eveneens op termijn erg veel geld bij de belastingdienst.

De tijd zal het leren, of dit project en de stopzetting valt te vergelijken met het UWV verhaal, waar na nieuw toe te kennen budget het vrolijk verder gaat met het project, of dat dit inderdaad het einde van het SOA verhaal is bij de belastingdienst.

Even een snel rekensommetje... 80 tot 100 miljoen op 500 externen. Da's al snel 160.000 tot 200.000 per externe. Nogal wiedes dat ze er een hoop uit kiepen als die allemaal zo duur zijn.

Dit soort acties zijn bekend bij grote organisaties en overheidsbedrijven. Ze hebben de personele bezetting en de kennis niet om de gedefinieerde doelen te behalen en schrikken tussentijds van de kosten om de ingehuurde specialisten te betalen.
Nou mag je toch van de Belastingdienst verwachten dat ze kunnen rekenen en v.t.v. weten wat een project moet/mag gaan kosten en er ergens een rekenmeester zit op te letten dat deze kosten niet uit de klauw lopen.

Maar dit is scheering en inslag bij Politiek gestuurde organisaties per jaar wordt beleid en begroting bepaald en nieuwe rondes ingezet door de Minister van Financien worden, welke bersparingen inboekt maar de consequenties niet volledig kan overzien .....

Nu dus weer, beleid ingezet..... nieuwe rondes.... nieuwe bezuiningen...... resultaat weer die externe eruit.....daaaaaag kennis........daaaag project.....daaag belastingcenten....

Het ergste is, dat deze "specialisten" nu voor een habbekrats weer terug komen bij de BD als datavast of vaste ICT-er (20-30 euro per uur of 3000 per maand). Dan komt een normale sollicitant daar weer niet tussen!

Jammer dat dergelijke beslissingen niet gemaakt worden aan de hand van doordachte, bedrijfseconomische overwegingen. Ok, we 'besparen' nu 100mio. Maar hoeveel kost het straks meer om die bevroren projecten af te ronden? Hoeveel extra geld zijn we kwijt om dan weer iedereen in te werken? Wat zijn we kwijt om dan weer alles opnieuw te doen? Ziet het plaatje er dan nog steeds zo rooskleurig uit of winnen we alleen iets op de korte termijn en zijn we in the end 2* zoveel kwijt?

Het is een snelle manier om direct op kosten te besparen. Wat je je natuurlijk kan afvragen is als de effecten hiervan op een organisatie niet dusdanig groot zijn, wat de strategische waarde van deze projecten dan geweest is. Een lange termijn relatie met leveranciers die scherp zijn op het resultaat en de toegevoegde waarde van een project zou natuurlijk veel sterker zijn. Dat zo'n ingreep af en toe nodig is, geeft te denken... de vraag is inderdaad wat de lange termijn effecten van zo'n ingreep zijn en of dit dan niet meer geld kost.

Het lijkt op een blinde paniek-actie, zo onzorgvuldig en zo korte termijn gericht. Het eerstvolgende ontslag moet Sijstermans zelf dan maar zijn. Want dat dit ons allemaal uiteindelijk meer geld gaat kosten voel je op je klompen aan. Eerst moest er op personeel bezuinigd worden (exploitatie), maar het werk moest doorgaan, dus krijg je minder vast en meer externpersoneel (want dat komt meestal uit project-investerings-potjes). Nu blijkt dat er netto nog net zo personeel zit, omdat dat nodig is, moet er nog een keer geschrapt worden. Besef wel wat al die stopgezette projecten de samenleving al gekost hebben, zonder dat er nu enige R.O.I. uit voorkomt. Leg dit de burger maar eens uit, Sijstermans, de Jager, Bos.

Getverdemme komt er een einde aan het makkelijke geraai (;-))omdat het de externen niet lukt om een event driven architecture op te zetten (ook mislukt bij Toeslagen)
Al die gladjakkers die voor ruim 1200 / dag de vermeende kennis zouden verkopen aan de belastingdienst maar vooral beginnen met overal binnen de organisatie de echte deskundigen uit te horen om dan snel voor meer elders verder te gaan.

De essentiele vraag blijft natuurlijk, waarom men er ieder jaar weer in slaagt om een budgetoverschrijding te hebben van 15-20%. Toch?

In principe is het een goede zaak dat de "blauwe pakken" brigade de deur wordt gewezen. Het is prima om externen in te zetten bij capaciteitsproblemen, maar ongeveer 500 externen is wel heel erg veel en het is natuurlijk belachelijk dat sommige externen bijna tot het meubilair gaan behoren. Die grote aantallen is natuurlijk geadviseerd door de "dure adviseurs" die hun eigen mannetjes uurtje factuurtje laten maximaliseren. Vaak gezien dat projecten waar honderden ontwikkelaars, inclusief analisten en testers mislukken. Alsof meer mensen impliciet meer kwaliteit en een sneller implementatie zullen opleveren. De opmerking dat "Sommigen hebben geen tijd gehad om kennis over te dragen" is natuurlijk typerend en geeft maar aan dat blijkbaar de interne medewerkers te weinig in het project worden betrokken (aansturing cq. projectleider zijn vaak externen!) of dat de belastingdienst te krenterig was om nieuwe medewerkers goed te belonen. Het zal wel meevallen met de "brain drain", de meeste externen worden aangeboden om "on the job" te leren met 1 ervaren collega?s. Als zij voldoende hebben geleerd worden zij vervangen door nieuwe newbies?Ja, het is begrijpelijk dat de bazen van deze newbies kreunen dat "er kennis wegvloeit"? Wat de belastingdienst moet doen is investeren in de eigen en nieuwe medewerkers en deze bij goede prestaties goed gaan belonen. Daarnaast moeten de leidinggevenden niet bang zijn om zelf de verantwoording te durven nemen en niet bij ieder scheet een externe adviseur inhuren omdat zij bang zijn om , eventueel, een foute beslissing te nemen! Dit zal de Nederlandse overheid, op jaarbasis, miljarden aan advieskosten schelen?

Betreft de reactie van O&I, is een standaard reactie van de mensen welke in de organisatie vooral de scheidslijn willen handhaven tussen in en externe....

Ik ga er van uit dat als ik ingehuurd wordt, mijn loonsom gelijkwaardig is aan een collega intern. Dus in het tarief zit alles verwerkt, Als je alle kosten van een interne medewerker optelt zal er echt niet zo groot verschil in zitten. Terwijl de externe meer risico lopen als de interne.

Daarnaast als er zoveel interne deskundigen zijn welke zonodig uitgehoord moeten worden, waarom klaren die dan zelf de klus niet ?????

Er wordt niet voor niets altijd geroepen :
EP ( eigen personeel) effe piesse ( ze zitten in overleg - hebben roostervrij - hebben minimaal 4 weken vakantie - zitten op cursus - zijn gewoon ziek of gewoon niet bereikbaar en ga zo nog maar even door)
AP ( altijd paraat) Want die moeten dan al die klussen opvangen en oplossen en vooral weten om te gaan met politieke omgevingen , want stel je voor dat je een EP op zijn tenen trap, dan ben je het sigaar, wordt er een klacht tegen je ingediend en moet je er onmiddelijk uit.

Natuurlijk maken ingehuurde zich zorgen over de overdracht. Dat hebben ze juist altijd zelf in de hand gewerkt onmisbaar te worden voor een organisatie en de belasting is nu niet meer gevoelig voor ddit argument en pakt het verlies.

Moet eens kijken wat Justitie zou kunnen besparen alle externe ICT mensen buiten te zetten.

Ik zie hier reacties tussen staan waarvan ik me nauwelijks kan voorstellen dat die afkomstig zijn van echte ICT-ers (die het vakgebied een warm hart toedragen). Heeft ICT niet als doel de bedrijfsprocessen te ondersteunen naar een beter resultaat? Als dat niet lukt jongens, dan moet je het lef hebben dat op tijd tegen je opdrachtgever te zeggen en er bij vertellen waar dat volgens jou aan ligt. Als 500 externen er niet in slagen de zaak te verbeteren zou het best eens een goede zet kunnen zijn ze er collectief uit te gooien, mits je bereid bent toekomstige verbeteringen vanuit de eigen organisatie te starten. Daar moet je dan eerst een cultuurverandering inzetten om haar vervolgens verantwoordelijk te kunnen maken voor (her)start en voortgang van trajecten in het kader van die (dan van binnenuit gewenste) verbeteringen. Een deel van die honderd miljoen kun je daarvoor goed gebruiken. Het resultaat is een verbeterde en gemotiveerde organisatie waarin ICT als middel veel beter tot zijn recht kan komen. De opgelopen vertraging haal je dan na een jaar of twee wel weer in om vervolgens fors in te lopen op elke op dit moment bekende prognose.

Voorspelling: komende zomer als veel internen op vakantie zijn, is door de uitstroom van externen er een dusdanig slechte bezetting dat het water aan de lippen komt te staan. Na een totaal improductieve zomer zal noodgedwongen forse inhuur volgen met noodzakelijke inleerperiode. Vanwege de tender zullen de externen van weleer niet inzetbaar zijn. Voordat de afdelingen weer op de oude capaciteit zitten, is het zomaar 6 maanden later. Er wordt dus een vermogen weggegooid. Penny-wise en pound-foolish, tenzij de nieuwe cio met een superslim plan komt, waardoor de internen een belangrijk hogere productiviteit realiseren dan ooit. Dream on.... Ervaringen uit het verleden bieden geen enkele kans op een dergelijke toekomst ..... Leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker..... :-)

@hk Zolang de belastingdienst een politiek gestuurde organisatie blijft, dan zal het begrip cultuurverandering een utopie blijven. Kijk maar eens naar de samenwerking B/CPP en B/CICT. Altijd al een vertragende factor geweest. Dan begint een project al met een achterstand. Dat haalt geen interne of externe meer in. Een van de redenen van budgetoverschrijding waar je als ICT'er machteloos bij bent.

Ja, tot een Europarlementarier zich weer opwerpt, dat Nederland (beste schooljongetje) vrijwilliger is bij een pilot. Dit wordt dan DenHaag ingepleurt. DenHaag pleurt dit project dan weer in Apeldoorn neer, met de mededeling geen gezichtsverlies te willen gaan leiden, in Brussel. Okay, dure externe freelance projectmanagers naar binnen die hun sporen hebben 'verdient'. En die zullen vervolgens weer externe ICT-ers gaan inhuren met ervaring binnen de belastingdienst. En dan maar hopen dat het geld nog niet als overheidssteun aan banken of automotive is vergeven. (Sorry, stratenmaker je moet nog ff door tot je 69 bent.)

Uit de bovenstaande berichten blijkt dat er weinig externe medewerkers zijn welke een bijdrage wil geven aan de oplossing of verder wil meewerken, dus weg er mee. !

Daarom lees het eerste bericht nog maar eens.

GemeenteAnalyse.nl

Het sentiment hier tegen externen is soms wel erg fors. Dit bericht van de Belastingdienst helpt daar zeker niet in mee. Iedereen die bij de Belastingdienst werkt, intern of extern weet hoe complex deze organisatie is. Het versimpelen van die werkelijkheid doet geen recht aan het de enorme inzet van zowel in- als extern aldaar. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten...

Maar sinds wanneer is de uitzondering de regel?

Het is een goede zaak dat een overheidsorganisatie stappen zet om budgetoverschrijding te voorkomen.

De volgende stap is om de politiek ervan te overtuigen dat deze organisatie niet elk jaar nieuwe regels kan implementeren zonder dat dit risico's met zich meebrengt voor de kwaliteit en continuiteit van de dienstverlening.

Externen WEG ERMEE.

-> Alllerlei consultants proberen zoveel mogelijk bussen vol eigen mensen naar binnen te rijden.
-> Problemen/Oplossingen vooral zo groot mogelijk voorstellen, want dan kunnen ze nog een bus vriendjes naar binnen rijden.
-> Deadline overschrijving? Geef internen de schuld!
-> Verwacht projectbudget wordt altijd te rooskleurig ingeschat, want zodra de klant over het point-of-no-return is, kunnen ze toch niet meer terug.

Gooi al die EXTERNEN de tent uit. Bij ING heet dit inmiddels de Holocaust.

Maar al die Logica/Ordina/Getronics/Accenture-etc. gasten komen er nu achter dat ze veredelde uitzendkrachten zijn.

Ja en dan heb je nog die ZZP-ers. Bij Nederlandse financials zie je ze zitten met hun angst in hun ogen (wat genieten we daar van). De meeste van ze zijn helemaal geen ondernemer, maar dachten even snel geld te gaan verdienen, en maar klagen over tussenbureautjes.

@George
Hou dat gevoel nog maar even vast, ambtenaartje. Over een paar maanden zijn we weer terug en mag je weer een kwijlende blik werpen op onze glimmende lease auto's buiten op de parkeerplaats terwijl wij dan weer de vele problemen oplossen die jij niet aankan.

Goh George, ben jij nu een gefrustreerde interne of probeer je gewoon een brandje aan te steken?
M.b.t. de grote bedrijven die externen leveren kan ik je wel voor een deel gelijk geven, maar ja, opdrachtgevers willen nu eenmaal het liefst alle externen van 1 bedrijf want dat scheelt zoveel administratieve rompslomp. Maar je krijgt als bedrijf dan gewone "loonslaafjes" terug (om maar wat olie op het vuur te gooien) die je beter zelf in dienst had kunnen nemen want dan kost het een stuk minder.


Goh George, let jij nu maar op je eigen baantje, nobody's safe!

Bij sommige reacties zie ik internen vs externen.
Mensen wordt nou wakker, hoeveel bedrijven hebben de afgelopen 15 jaar al hun internen (complete IT-afdelingen) ge-outsourced?????
Externen, internen voor Cap/Logica/Ordina/Atos/ etc etc, hebben dezelfde probleem als de internen.
ICT wordt helemaal niet door het "algemeen management" als bijzonder aangezien.
Met een pennestreek kan ICT bijdragen aan efficiency en met dezelfde pennestreek als kostenpost worden aangemerkt.It's all in the game, boys.
Dus katten tussen in- en externen heeft geen enkel zin

Jammer , dat er alleen maar wordt gesproken over de 500 ICT-ers welke door de minister op straat worden gezet bij de Belastingdienst. De honderden andere ingehuurde krachten zijn eveveneens aan de beurt. Het aantal werklozen door door de overheid is 4 maal zo veel

Het zou goed zijn als de heer Sijstermans wat meer aan Apeldoorn zou denken. Zijn achterban is daar gesetteld.

De kracht van Apeldoorn zit nog steeds in de 260 MRD Euro welke door de productieomgeving wordt binnengehengeld. De incassofunctie is nog steeds de grote kracht van BD. Heffen en Innen.

Geef de taak toeslag uitkeren terug aan het UWV en kom terug in de basis van de BD. Incasso en uitkeren lijken niet eens op elkaar, wie dat ooit bedacht heeft....

Heb je zowieso een stuk minder externen nodig.

Ach een goede manager stelt een goed team samen, onderhandelt over de juiste tarieven en verdeelt de verantwoordelijkheden weer over de mensen onder hem of haar.

Nu alle externen er uit gaan/zijn kan men weer opnieuw beginnen om een goede balans te vinden in het samenstellen van teams met externen en internen.

Een goede "verhouding" kost immers het minst.

Leer van je fouten!!

De veranderingen bij de belastingdienst zijn op sommige afdelingen dusdanig drastisch dat uitstroom e.d. de lading niet dekt. Naast het wegsturen van vrijwel alle externen, worden ook internen naar andere afdelingen gestuurd. "Ontmantelen" is gezien de recentelijke ontwikkelingen een eufemistische benaming voor wat er gaande is.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-04-06T11:08:00.000Z Rian van Heur
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.