Belastingdienst stopt externe ICT-inhuur

Belastingdienst fiscus

Het Centrum voor ict van de Belastingdienst (B/CICT) huurt geen externe ict-medewerkers meer in. Het wil zo voorkomen dat het ict-budget wordt overschreden. Eerst kijkt de dienst welke projecten belangrijk zijn en daarna of de externe inhuur nog nodig is.

Het Centrum voor ict van de Belastingdienst (B/CICT) zet de externe inhuur van ict-personeel stop. Dat bevestigt een woordvoerder van de fiscus.

Volgens de woordvoerder voorzag de dienst een budgetoverschrijding. "Daarom is besloten de tijdelijke inhuur van externen stop te zetten." Momenteel wordt gekeken welke projecten prioriteit hebben en welke projecten worden stopgezet. Het is nog niet bekend wanneer de Belastingdienst hier meer duidelijkheid over heeft.

Volgens een reactie op Computable.nl neemt de Belastingdienst van vijfhonderd externe medewerkers afscheid per 1 april of 1 mei. De woordvoerder kan dit aantal niet bevestigen. "Het stopzetten van de contracten kan ook onder deze maatregel vallen."

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Als ze eerst eens beginnen met het opschonen van de slecht functionerende schalen 13 t/m 16, de "kliek" die zich zelf al jaren lang in stand houdt, dan kan het intern- of extern volk van de vloer, gewoon een prima produkt neer blijven zetten in dit pracht bedrijf, binnen de afgesproken voorwaarden.

Merkwaardig. Als het gaat om (technologische) vernieuwing stelt de politiek al jaren lang torenhoge (lees: onhaalbare) eisen aan de Belastingdienst. Kennelijk zijn de wensen er wel, maar het geld zoals gewoonlijk weer eens niet.

Het zou Den Haag sieren als ze eindelijk eens de beslissing namen om in de binden op alle eisen ?f gewoon meer geld ter beschikking te stellen.

Of is dit ook onderdeel van het Grote Economische Stimuleringsplan? Ik zie het niet.

is dit geen 1 april grap?

Overheid zegt niet te bezuinigen in verband met het stimuleren van de economie in tijden van crisis.

Overheid bezuinigt op ICT kennis.

Kan iemand deze twee stellingen met elkaar verenigen?

Ik kan je verzekeren dat dit geen 1 april grap is.
Mijn schoonvader werkt daar, als vaste gelukkig, en ze gaan er allemaal uit, de externe dan.

Laten we eerlijk zijn: de opbrengst van de externen a raison van 80 euro per uur (gemiddeld 10.500 per externe per maand, keer 780) heeft zich de afgelopen jaren nou ook niet echt bewezen...

Maar ja, aan de andere kant: zelf kunnen ze het ook niet:)

De ICT-branche heeft het nu al moeilijk. De overheid zou nu juist extra in ICT moeten investeren en pas bezuinigen als de het weer beter gaat. Dat zou ook meer in lijn zijn met de stimuleringsplannen van het kabinet.

@ Peter 11:48

80 Euro per uur maar?
Ik zou zeggen: houden dan. De meeste externen beginnen tegenwoordg bij 85/uur

Internen zijn, alles meegerekend, ook vast niet veel voordeliger dan 80/u.
Maar ja, een goede kostprijs berekenen is niet aan allen besteed.

Externen flikker je er wel makkelijker uit natuurlijk, dus voor 80/u gewoon vasthouden en zodra er niets meer te doen is, meteen eruit.

Hallo, van die 10500 Euro gaat ongeveer de helft weer terug in de belastingkist, dus waar hebben we het over. Als er ergens een vestzak broekzak constuctie bestaat is het hier wel.

Dat kan wel geroepen worden: alle externen eruit, maar dan loopt de automatisering van de belastingdienst compleet vast en in een puinhoop.

Ik lees het nog maar eens een keer voor de zekerheid:

'Eerst kijkt de dienst welke projecten belangrijk zijn en daarna of de externe inhuur nog nodig is.'

Hoe heeft de belastingdienst dat dan in de afgelopen jaren gedaan, zo vraag je je af?

Ja, dat is goed beleid! Als je budget dreigt te overschreiden, koop je gewoon geen brood meer.
Kom nou, waar zijn ze nou mee bezig?
Ik neem aan dat er (ooit) iemand geweest is die een bepaald project zinvol vond. Nu is er geen budget meer, dus het project kan gestopt/vertraagd worden?? Relevant project zal dat zijn...
Allemaal paniekvoetbal, zeg ik!
Een advies aan de belastingdienst (en al die anderen): eerst drie keer adem halen, alle feiten verzamelen, er een nacht over slapen en dan beslissen.
En ja, zoals de Michel al opmerkte: De belastingdienst zou het goede voorbeeld moeten geven en juist nu projecten moeten opstarten die zijn blijven liggen om de cashflow (ook die van mij :( ) weer op gang te brengen.

Ach... whats new, nadat de externen er uit zijn gewipt zal het weer een puinhoop worden omdat processen omvallen of vastlopen en de BD komt er achter dat ze bepaalde kennis en expertise niet hebben. Over een paar maanden gaat de BD met de staart tussen de benen weer personeel inhuren. Maar helaas zijn de mensen die ze terugwillen op een andere klus of hun uurtarief is duurder geworden. De nieuwe externen moeten weer ingewerkt worden met alle kosten van dien.

Wat maakt het nu uit of je 10.000 * 80 per maand uitgeeft en het is een puinhoop, of je geeft niets uit en het is een puinhoop.

Dat deze actie geld bespaart is niet het issue. Maar dat de daarvoor verantwoordelijke mensen hebben aangegeven dat er actie is ondernomen. Zo blijft hun postie gehandhaaft en is hun dus niets te verwijten. Over een jaar is het weer precies zoals het was. Mijn vader had daar vroeger een rijmpje over:
We heffen het glas, we doen een plas, en alles blijft....zoals het was.

De belastingdienst valt onder het ministerie van financien met als grote baas Wouter Bos. Was dat niet degene die vertelde dat je als werkgever zuinig moet zijn op je mensen, niet zomaar kennis moet weg laten gaan? Dat je in deze moeilijkere tijden moet proberen evenwichtig te handelen? Bij de belastingdienst komen nu grote projecten stil te liggen die niet meer zonder meer op te pakken zullen zijn. Kapitaalvernietiging dus. Heel erg jammer. Het lijkt vooral een heel verkeerd voorbeeld van de overheid te zijn.

Verhaal klopt op hoofdlijnen. Men streefde af op 80 miljoen over het budget heen in 2009. Grofweg gesteld wordt afscheid genomen van 50% van de externen, 200 bij B/CPP en 300 bij B/CICT, de meeste per 1 mei. Voornamelijk op nieuwbouw projecten, er is dus geen sprake van dat bestaande produktie processen hiermee in gevaar komen. Juist voor dit soort flexibiliteit huurt een grote organisatie als de Belastingdienst externen in. Als externe is het niet echt leuk om je op dit moment weer terug bij je baas te moeten melden, maar het zei zo.

Laten we - als freelancers en extern gedetacheerden - ook reeel zijn: het businessmodel van inhuur is er juist op gericht om snelle groei en krimp te kunnen realiseren als dat nodig is.

@Crox: volgens mij valt de Belastingdienst onder EZ, met staatssecretaris de Jager als huidige waakhond mbt ICT-zaken.

@Rian van Heur: het woord 'ficus' is in dit verband wel een aardige verschrijving ;-)

Helemaal met de eerste reactie van "ex-B/CICT" eens. Een deel van het management (M2-ers) zit nu op een cursus "ICT voor dummies" en van hen wordt geacht complexe ICT projecten aan te sturen. Haal 50% van de ingedutte of zichzelf omhooggelulde interne eruit en laat de externe hun werk blijven doen. Productieviteit gaat zeker omhoog voor veel minder geld.

Wel mooi dat je mag kiezen bij de Belastingdienst wanneer je moet vertrekken: 'per 1 april of 1 mei'.

Een gevolg van 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' ??

En nu maar hopen dat de externen niet weer teruggehaald worden als de belastingaangiften voor 1 april weer eens mis gaan....

@Arjan, zoals je ziet is het woord ficus verbeterd tot fiscus.

Bedankt voor je vingerwijzing.

De Belastingdienst valt onder financien (kwestie van googelen en je weet het) heeft een eigen directeur generaal (tijdelijk M Ruys) en J.C. de Jager als staats-secretaris. Ooit heeft Zalm tegengehouden dat er een baten en lasten stelsel zou worden gebruikt, mede daarom is niet duidelijk of er efficient gewerkt wordt. Vorig jaar dreigde eenzelfde budgettekort dat van 25 mln uiteindelijk opliep tot zo'n 100 mln. het zo groots uitgemeten ingrijpen van JCdJ in de ICT heeft kennelijk op financieel niveau weinig effect. Dat geldt ook voor de vereenvoudiging waarover de Tweede Kamer nog moet worden geinformeerd. Ondertussen was veel inhuur ingezet op projectleiderschap. Dat is soms maar beter ook, want een deel had kenbaar onvoldoende kennis en ervaring om uberhaupt binnen ICT projecten te kunnen functioneren. Grootste probleem op dit moment is de onverantwoordelijkheid van het management. De uitvlucht "het is niet mijn (persoonlijke) verantwoorde-lijkheid" in plaats van het belang van de organisatie als geheel, maakt dat problemen worden gezien als onontkoombaar voldongen feiten.

Juist de "cover my ass" stelling wordt versterkt door de invasie van bestuurskudigen en bedrijfskundigen die niet zijn opgeleid om binnen de overheid te werken met een sterk dictaat vanuit de wetgeving en zorgplicht voor de individuele burger.

Met het eruit gooien van externen (gebudgeteerd op 1285/dag) is de Belastingdienst er inderdaad nog lang niet. De geest van de vorige DG waart nog rond......

@Vastekern:
Dat is nu precies wat ik bedoel met de schalen 13 t/m 16. Haantjesgedrag, geen (negatieve) beslissingen durven te nemen en gebrek aan een brede visie. Een enkeling die het wel snapt wordt weggepromoveerd.

Het is bij de belastingdienst niet anders dan bij de meeste overheidsorganisaties: de externen doen het feitelijke werk, de internen faciliteren dat werk met handtekeningen, vergaderingen, formulieren, management rapportages, recepties, uitjes, etc. Zonder externen valt ook dit werk aan facliteren weg. En het feitelijke werk blijft liggen. Geduld, makkers, het komt dus vanzelf weer goed, al klinkt het tegenstrijdig, maar zo gaat het: zodra men ontdekt dat er hierdoor minder belasting binnenkomt, wordt er weer extra geld uitgetrokken om horden externen in te huren.....

Na het UWV moeten de Logicanen ook bij de Belastingdienst weg.... typisch?

Kom jongens jullie weten toch onderhand wel hoe dat cirkeltje gaat. Daadkrachtige manager verlaagt de kosten door alle externen eruit. Daarmee legitimeer je onstslagen van het vaste personeel, dat is de volgende stap. Vervolgens dondert de hele boel in elkaar en komt de business in de problemen, maar is de desbetreffende manager alweer verhuisd naar een glorierijker plek. Van schrik worden snel externen ingehuurd. En dan is de cirkel weer rond.

Ach, laten we vooral hier hard om lachen en ons concentreren op de goede tijden. Die komen er dankzij ons kabinet zeer snel aan. Het oprekken van de AOW naar 67 jaar levert gouden bergen vol werk op: alle pensioensystemen aanpassen, verzekeraars met lijfrentes die ingaan op 65 jaar (straks 67?) krijgen bergen vol werk, alle gerelateerde uitkeringen (WAO, WIA) gaan wellicht meeschuiven.... Applaus voor Balkenende en co: ze hebben voor ons een nieuwe 'millenium-bug' gecreeerd!
Die externen die bij de belastingdienst weggaan, zijn zo weer aan het werk.

@Con(sul)tant, doe niet zo arrogant. Bij de Belastingdienst werken genoeg hele capabele IT'ers. Natuurlijk worden er externen ingehuurd, om flexibel met vraag en aanbod om te gaan, en om specifieke kennis binnen te halen. Jij hebt echt geen clue hoe het er bij B/CICT aan toe gaat en roept alleen wat populistische prietpraat. En dat noemt zich con(sul)tant, nou dat stukje tussen haakjes mag je laten staan.

@jeroen: haha, goede vraag.

Naar buiten wordt uiteraard de suggestie gewekt, dat een en ander simpelweg voortvloeit uit staand begrotingsbeleid. Het lijkt evenwel verdacht veel op een met blinde kracht doorgezette ad hoc bezuinigingsactie vanuit de financie?le hoek, die lopende projectplanningen volstrekt doorkruist. De timing is in elk geval erg ongebruikelijk.

'Complexiteitsreductie' (pas op voor blessures bij het uitspreken) is het nieuwste stokpaardje van CICT. Zou dit uiterst eenvoudige 'plan' hierbij helpen?

Tsja, dat is toch wat zomaar je kennis de deur uitgooien. Externen spelen een belangrijke rol in dit soort organisaties. Nu moet wel gezegd worden dat de Belastingdienst onder druk staat, ook door allerlei nieuwe functies die ze moeten vervullen. Automatiseringsystemen daarvoor maken/aanpassen is niet te onderschatten. Dat kost tijd en dat los je echt niet op door er maar 'handjes' tegenaan te gooien. Integendeel. Ik heb in dit blad gelezen dat IT-jongens en meisjes horken zijn maar ik denk dat de oorzaken van het falen vooral op management niveau gezocht moeten worden. Er zitten veel te weinig mensen die met hun handen in de it-stront hebben gezeten in het management. Zet op zo een plaats maar zo een jongen met een hoogwater broek en dikke brillenglazen neer. Heb je heel wat meer aan.

@Roy: Inderdaad, er werken buitengewoon capabele, intelligente en prettige mensen bij de Belastingdienst, die zich in hoge mate inzetten voor de goede zaak.

Maar of het er genoeg zijn? Bovengetekende heeft er heel wat gezien, die -hoe zeg je dat nou aardig- een houding hebben, waar hij niet bepaald vrolijk van wordt. Deze mensen *moeten* zodadelijk 'even' wat moeizame releases van omvangrijke programma's gaan overnemen. Alles vanzelfsprekend in deeltijd.

Hoe moet dat nu met dat fitnes centrum van de BD (in Apeldoorn).
Doordat de interne nu het werk zelf moeten gaan doen zullen de banen van de fitnes begeleiders ook wel op een kier komen te staan.
In en in triest !

Ach gos wat sneu. Zolang het goed gaat wordt er op de overheid afgegeven dat ze zoveel externe medewerkers inhuren en nu ze besluiten externen te lozen zijn ze dom bezig....
Volgens mij wordt hier veel voor eigen parochie gereageerd. Het is gewoon absurd hoeveel externen er bij sommige overheidsdiensten rondlopen. En als je het over verdwijnen van kennis hebt... Dat is dus het nadeel van het werken met te veel externen.

Ik weet van een jaar of 6/7 geleden een project waarvoor 15 man beschikbaar werden gehouden bij de belastingdienst. Dit project was 1,5 jaar later nog niet van start, maar de mensen werden nog altijd ingehuurd (want het project kon elk moment beginnen). Ik heb daar (gelukkig maar 4) weken mijn ITIL-examen grondig kunnen voorbereiden, want had geen moer te doen als externe.

@Pieter,
Je hebt helemaal gelijk.

Hmm ik zie toch zaken langskomen die volgens mij niet allemaal kloppen.

Ten eerste heeft de belastingdienst al een goede stap gezet met de nieuwe verdeling van de kavels. Voor zover ik weet zijn alle tarieven grof omlaag gegaan dus een gemiddelde van 85euro p/u redden ze volgens mij niet meer. Ik ken minimaal 2 man die daar tegen (bijna) kostprijs werken.
Toch komt de dienst nog steeds 100mil over budget. Lijkt mij dat ze moeite hebben met budgetteren.

Ten tweede: Er lopen daar veel externen rond omdat de dienst (en veel overheidsinstellingen) moeite heeft internen te werven.
Wat mij betreft is dat logisch. Hoewel de secondaire voorwaarden erg interessant zijn vind ik het basisloon gewoonweg niet aantrekkelijk genoeg om bij de overheid aan de slag te gaan.
Voor een soortgelijke functie als nu (niet dienst) zou ik daar minder verdienen en mijn leaseauto ook moeten inleveren. Daar staat bijvoorbeeld een extra vergoeding voor pappa-dagen tegenover.

Nee dank u vriendelijk, dan blijf ik liever ingehuurd met het risico dat ik (tijdelijk) zonder opdracht kom te zitten.

"Eerst kijkt de dienst welke projecten belangrijk zijn en daarna of de externe inhuur nog nodig is."

Dat noemen ze toch gewoon Portfolio Management". Deed men dat bij de Belastingdienst dan niet allang? Ze deden toch geen projecten die eigenlijk niet nodig waren? Of wel soms?

tjonge veel reacties, er "werken" blijbaar niet zo veel ICT-ers daar. Ze zitten allen hier te tikken. :))

Een aantal "projecten" MOET gewoon door blijven lopen. Een voorbeeld daarvan is mijn oude klus bij ABS. De aangiften dienen gewoon verwerkt te worden. Wijzigingen vinden ieder jaar plaats (lang leve prinsjesdag.... ehm, zeg ik dit nu echt?) Daarom zit dit ook in een releaseproces opgenomen en niet in een projectenproces.

Dat er "gesneden" gaat worden in projecten is niet meer dan logisch. Alleen de projecten uitvoeren die businessbenefits opleveren. Dat de rest ook al gestart was? In een welvarende tijd kun je best aan wat procesverbetering of innovatie doen, zonder dat dat direct geld in het laadje brengt. Dat daar nu de prioriteit van wegvalt is niet meer dan logisch. Een in mijn ogen terecht besluit dat deze projecten in de ijskast geplaatst worden en dat de externen buiten de deur gezet worden. En dat daarmee kennis vervliegt... ehm, betekent dit gewoon niet dat die externen bar weinig aan kennisborging gedaan hebben? De pot verwijt de ketel...

De Belastingdienst is al jaren op zoek naar intern ICT personeel. Ik heb zelf ruim 6 jaar als interne gewerkt bij deze organisatie. Met volle tevredenheid. Echter ik zag ook dat het gras bij de buren toch op sommige plekken wat groener was (en dit leek niet alleen zo... het was soms ook zo). Qua salarissen loopt B/CICT ver achter vergeleken met de inhuurbranche. Bovendien heb je bij B/CICT niet per definitie meer een baan voor het leven. Ook daar vinden (soms terecht) reorganisaties plaats. Dat neemt niet weg dat ik een goed aanbod van B/CICT zo weer in overweging zou nemen.

Overigens, ik zie vaak berichten voorbij komen van tarieven van 80 a 85 euro... de laatste berichten die ik hoorde waren dat de Belastingdienst tarieven vroeg van rond de 30 a 40 euro... Slim voor deze tijd van het jaar, maar daar krijgen ze geen "blijvend" personeel voor. Zodra de markt weer aantrekt, gaan deze mensen weer weg. HRM'ers van B/CICT, wees nou verstandig en probeer rond de gangbare tarieven te blijven en krik de salarissen van internen op. Wees concurrerent met de markt. Dan wordt B/CICT vanzelf weer interessant om in dienst te komen.

Oh, en please... kraak nou niet constant "Ambtenaren" af. Mijn ervaring is dat bij B/CICT veelal gestructureerder gewerkt wordt, dan bij menig ander niet-overheid bedrijf wat ik tot nu toe gezien heb.

Michel,

Ik moet je volledig gelijk geven. Respect voor jou! Ik heb begrip voor de belastingdienst en ook het standpunt dat ze in deze recessie ook hun tarieven enigzins verlagen en/of snijden in de markt.

Maar tarieven vragen op loondienst niveau is echt typisch weer een korte termijn insteek.

Jaja, bij de belastingdienst werken allemaal toppers. Daarom kon vorig jaar bij half Nederland de aangifte opnieuw verzenden, omdat het systeem van de belastingdienst de gegevens had verwerkt. Da's pas vakmanschap!

@anoniem:
Laten we hopen dat ze de bespaarde centen van lage inhuurcontract steken in het verbeteren van de lonen van het interne personeel. Het klinkt misschien vreemd, als externe gesproken, maar ik heb in de tijd dat ik bij B/CICT zat meerdere malen meegemaakt dat de salarissen bevroren werden. En dat terwijl de markt eromheen gewoon doorgroeit. Met een schappelijk salaris trekken ze meer internen aan. Dit zorgt voor meer aanwas van personeel en een sterkere kennisborging. En daar hebben we op de lange termijn als burger allemaal alleen maar voordeel aan.

@De expert:
Kortzichtig. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het is jammer dat jou fouten niet landelijk gepubliceerd worden. Of maak je geen fouten? Da's helemaal jammer... want dan leer je ook niets...

@michel:
wat betreft kennisborging: het is nu eenmaal zo gesteld, dat de meer omvangrijke -dus belangrijker- programma's van de Belastingdienst verschillende maanden inwerktijd vragen. Niet om je moduletje te compileren, je architectuurplaatje te bekijken of je testgevalletje uit te voeren, maar om enigszins brede kennis op te doen van alle beschreven bedrijfsprocessen, hun detailuitwerking en alle, vaak nogal kromme zaken die in het ontwikkelproces spelen.

'Kennisborging' gebeurt dus wel zeer uitgebreid, getuige de massieve hoeveelheid documentatie die bij het gemiddelde project wordt gegenereerd. De vertaling hiervan naar praktisch inzetbare kennis bij werknemers (in- of extern) is een heel ander verhaal. Je kunt absoluut niet verwachten dat externen dat voor de Belastingdienst doen, al helemaal niet in twee weken.

Het enige, wat ik van het hele verhaal weet, is dat deze actie met *zeer grote haast* is doorgedrukt en hoegenaamd niets heeft te maken met staand beleid. PM-ers hebben nauwelijks de tijd gekregen om een verantwoorde afweging te maken. Gewoon, slikken of stikken.

Ach ja.. het jaarlijkse schrappen van de externen.. de belastingdienst is er vroeg bij dit jaar.. meestal gebeurt dit zo rond augustus tot oktober.
er moet ergens een managementboek zijn met het hoofdstuk 'paniek bij budgetoverschrijding'
'Kies er in alle gevallen voor de externen weg te sturen. Geen lastige ontslagprocedures, en geen schuldgevoel, want ze worden toch wel doorbetaald. Verder is het een mooie manier om de eigen inschattingsfouten mbt de financiering van producten bij een ander neer te leggen, laat hun maar kiezen welke projecten die veel te optimistisch zijn ingeschat moeten sneuvelen'
Wanneer stopt deze rituele dans eindelijk eens?

@Roy en anderen:
Als de 2e Roy van 28-03 dezelfde is als de eerste Roy van 27-03, dan spreekt hij zichzelf tegen. De eerste Roy is het klaarblijkelijk met mij eens. Tegen de 2e Roy zou ik willen zeggen: wacht nou maar rustig af tot die hele capabele ICT-managers tot de ontdekking komen dat de internen het niet aankunnen en zich weer sterk maken (want dat kunnen ze!) om nieuw budget bij het ministerie los te krijgen, zodat er weer een leger van externen naar binnen geloodst kan worden.
Uiteindelijk zal ook de sul zelfs weer contant betaald worden en degenen die 'per ongeluk' werden ingehuurd, zie het verhaal van Ad.

@all,
Vrijkomende senior SAP consultants zijn welkom. Stuur maar een bericht naar Maarten.deKroon@qbc.nl

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-03-27T09:12:00.000Z Rian van Heur
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.