'Werkgever ontslaat ICT'er te gemakkelijk'

Bedrijven onderschatten gevolgen ontslagrondes

Werkgevers moeten zuiniger zijn op hun ict'ers. Dat vindt Frank Martel van detacheringsbureau VX Company. Volgens de directeur moeten bedrijven ook in moeilijke tijden investeren in personeel, in plaats van ze meteen de laan uit te sturen.

De disloyale manier waarop werkgevers tijdens een crisis met hun medewerkers omgaan, schaadt het imago van de gehele ict-branche, zegt Martel. Hij vergelijkt de situatie met de varkenscyclus, waarbij boeren massaal varkens fokken als de prijs van de dieren hoog is. Als de prijzen weer dalen, ontstaat een varkensoverschot. Martel: 'Als het goed gaat met de economie stellen werkgevers de ict'er centraal, maar zo gauw het even tegenzit, zetten ze hun personeel op straat.'

Aanpassingen

Volgens de directeur is dat niet slim, omdat de samenleving vergrijst en veel ict-studies populariteit verliezen. 'Zolang de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt, moeten werkgevers naar andere bezuinigingsmaatregelen zoeken. Nu voelt de automatiseerder zich een soort wegwerp-ict'er', aldus de directeur die de ict'er niet persoonlijk over het onderwerp gesproken heeft. 'Ik trek mijn conclusie vooral naar aanleiding van hoe werkgevers zich gedragen.'

Volgens Martel kunnen werkgevers beter besparen door organisatorische aanpassingen te doen. 'Bedrijven die in hun mensen investeren, maken op de korte termijn minder winst, maar bereiken op de lange termijn wel goede resultaten.'

Babyboomgeneratie

Onderzoekers van uitgeverij CRF concludeerden eerder dat ict-werkgevers vanaf 2012 een tekort aan personeel verwachten. Vanaf dat jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen. Door een dalend geboortecijfer en toenemende aandacht voor balans tussen werk en privé wordt de uitstroom vanaf 2012 niet aangevuld, verwachten de werkgevers. Voordat de recessie begon, zou dit hoog op de agenda staan, maar nu zou die gedachte naar de achtergrond verdwenen zijn.

Branchevereniging ICT-Office verwacht een tekort van 5950 ict'ers in 2013.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Goed stuk, alleen is het vasthouden van ICT-ers bij lange na nog niet genoeg.

- 70% van alle investeringen in Nederland zijn ICT gerelateerd
- ECABO geeft een noodkreet dat er veel te weinig ICT-ers opgeleid worden
- 2/3 van alle Nederlandse managers (onderzoek Deloitte) is als de dood dat het ICT talent de organisatie verlaat na de crisis
- Vandaag in de Telegraaf dat er een tsunami van vacatures op komst is.

Dus behoudens het vasthouden ook investeren in opleidingen dus en waar mogelijk engelstalige programma's toepassen zodat er kennismigranten aangenomen kunnen worden en snel geschakeld kan worden naar nieuwe ontwikkelingen. Dan houden we de vacatures goed ingevuld, dan verdwijnt het werk niet naar het buitenland, dan bieden we strategie aan de vergrijzing, dan houdt 45+ aansluiting op de arbeidsmarkt. Allemaal ontwikkelingen waar ICT Nederland wel blij van wordt.

Je oogst wat je zaait. Als je geen loyaliteit naar je werknemers hebt hoe kun je dan verwachten dat diezelfde werknemer wel loyaal is naar het bedrijf? Als 2/3 van de managers bang is dat mensen vertrekken als het weer beter gaat, hoe zou dat dan komen?

Overigens, investeren in je werknemers kan dan misschien wel duur(der) zijn, maar al eens uitgerekend wat het, al dan niet succesvol, werven van een nieuwe werknemer kost? En denk dan ook even aan het verlies van productiviteit totdat die nieuwe werknemer binnen is en ingewerkt is.

Leuk dat we met varkens worden vergeleken....

Welke werkgevers worden hier bedoeld? Wat is de definitie van een ICT werkgever? Van detacheerders is al sinds jaar en dag bekend dat ze "naar behoefte" personeel aannemen en even zo makkelijk weer ontslaan. Op ICT afdelingen van bedrijven ligt het volgens mij wat genuanceerder. Het te verwachten tekort zal wel meevallen; vorige week stond in Computable dat gemiddelde leeftijd van de ICTer nog onder de 40 jaar ligt. De impact van de babyboomers die met pensioen gaan zal niet direct heel groot zijn. Bovendien wordt ICT steeds effectiever. Nieuwe oplossingen zorgen ervoor dat voor bepaalde traditionele ICT beroepen zoals Applicatiebeheerder in de nabije toekomst sowieso minder mensen nodig zijn. Beveiliging daarentegen is 'hot'. Interessant misschien om eens te onderzoeken waar de kansen liggen en niet steeds te focussen op de bedreigingen.

Het is maar hoe je het bekijkt. Qua concurrentiepositie van de BV NL hebben we er meer aan dat mensen meer van job veranderen zodat de kennis en ervaring opgedaan in het ene bedrijf beschikbaar komt in andere bedrijf en als zodanig de kwaliteit van onze diensten en producten worden verhoogd door de zogenaamde ratrace.

In de IT sector verdwijnt veel beheerwerk naar het buitenland, terwijl de grote bedrijven weer terug insourcen. Door de recessie zijn er minder opdrachten. Om geld te kunnen aantrekken is geleend bij hedge fondsen die de nodige besparingen eisen. Kortom, veel IT-bedrijven zitten in Nederland met een overschot aan werknemers en managers

De afgelopen tijd is het ontslagrecht is reeds aanzienlijk versoepeld (vastellingsovereenkomsten, verlaagde kantonrechterregeling). Toenemende flexibilisering vraagt juist meer ontslagbescherming en hogere ontslagvergoedingen.

Dat men in slechte tijden afscheid moet nemen van mensen is m.i. logisch, ook als het hierbij gaat om goed functionerende mensen. Hetgeen momenteel echter plaats vindt in de IT sector is bij de beesten af. Ontrekken aan het afspiegelingsbeleid. Een gedwongen vrijwillige loonsverlaging. Onbetaald verlof of vakantiedagen moeten nemen in plaats van uitbetalen. Dertiende maand inruilen voor aandelen, contant geld en baangarantie. Ontslagvergoeding die ver onder de kantonrechterregeling liggen. Wanneer de werkgever de job-kraan dichtdraait (met welke smoes, excuus, kredietcrisis dan ook).. daar sta je dan als werknemer in je blote hemd op straat. Want hoe je het op wendt, keert of benoemt.
Steeds meer hardwerkende mensen (met of zonder juiste ervaring, aantal dienstjaren) verliezen hun Bron Van Inkomsten door deze operaties van grote bedrijven in de IT.

Algemeen is bekend dat goed functionerende werknemers als eerste vertrekken als het slecht gaat met het bedrijf. Als een bedrijf niets doet blijft ze zitten met slecht functioneerde en minder kritische werknemers. De beoordelingen van vandaag de dag zeggen meer over diegene die beoordeelt dan over diegene die wordt beoordeeld. Je baas heeft je al 1 maanden niet op een project kunnen plaatsen wegens te weinig werk. Dus functioneer je niet goed, dus word je ontslagen ongeacht hoeveel geld je in 8 jaar daarvoor hebt binnengebracht. Grote inzetbaarheid (omzetdraaien) met als verwijt achteraf dat je te weinig hebt bijgeschoold (dit kost uren overdag ten koste van uurtje-facturtje) en te weinig mee beweegt met de markt en dus een lage beoordeling. Het beoordelen is een vertoning geworden.

Willekeur en gebrek aan visie en beleid hebben alom.

Wat wordt gedaan aan de vraagzijde bij bedrijven? Aan het voorkomen van ontslag? Wat aan de opdrachten en orderstroom minder grillig te laten verlopen? Wat aan interne mobiliteit? Kijk naar de grote IT bedrijven. Die hadden toch verandering in de vraag moeten zien aankomen? Waarom worden winstgevende IT bedrijven niet aangesproken op dumping van mensen? Waarom wordt niet meer ge?nvesteerd in opleidingen van mensen die langdurig bij bedrijf werken of ouderen door deze bedrijven?

Grote woorden over employability, scholing, hulp bij outplacement, prikkels, een leven lang leren. Weinig komt er van terecht. Het enige dat blijft is verkorting van de uitkeringsduur.

Meer mobiliteit kan alleen als werkgevers ook bereid zijn ouderen aan te nemen, anders draaien we als gemeenschap op voor de hogere WW kosten. Overigens stijgen bij flexibel / korter werken bij ??n werkgever wel de in/uitdienst kosten in z'n geheel voor de werkgever en heeft men te maken met meer productiviteitsdalingen als vaker nieuwe werknemers aangenomen worden.

Volgens mij wordt nu vooral HRM beter van toenemende flexibiliteit.

De loyaliteit verdwijnt, medewerkers gaan voor salaris en eigenbelang en minder voor bedrijf, verlies van de unieke voordelen van het bedrijf doordat er geen landurig werkenden meer zijn, minder samenhorigheid en bereidheid elkaars werk te overnemen (gevaar voor continuiteit), minder delen van kennis en minder kruisbestuiving dat nodig is voor goede idee?n, meer extreme oplossingen (want minder demping door diverse kijk op de zaak) met meer risico?s, verdwijnen van jarenlang opgebouwde kennis en ervaring in de praktijk, meer onderlinge competitie, minder moreel besef, meer adminstratieve rompslomp, meer controle nodig.

Bij tegenwind gaat het bedrijf onderuit, je hebt het gevoel alsof er bij dit soort bedrijven veel vaker crisistijd is dan bij bedrijven waarbij men soepel samenwerkt en soepel inspeelt op veranderingen.

Nu is het moment om ons te bezinnen of we zo door willen gaan of fundamenteel anders willen.

Je kunt beter uit de IT gaan naar een sector en job die zaken biedt die IT niet biedt en voldoet aan de volgende kenmerken.

Minder conjunctuurgevoelig, resultaatgericht ongeacht leeftijd of achtergrond, toekomstbestendig, groeimarkt, ruimte voor talent, waardering voor inzet (on)mogelijke taken & projecten, innovatief, ondernemend en dynamisch, ga zo maar door. "Alles" wat IT niet (meer) bieden kan. Het is een 'overhyped commodity' geworden met kleurloze arbeidskrachten, routineprojecten en saaie omgevingen.

De IT-markten maken een karikatuur van zichzelf; een toeleverancier van matige producten & diensten tegen de voordeligste prijs. Voor sommigen zitten daar nog uitdagingen tussen.

Aan de lengte van de post van Peter te zien, zijn er nog ICT'ers die tijd over hebben.

Deatachering is per definitie een cyclisch product: economische voorspoed betekent gouden tijden voor de detacheerder, in tijden van recessie gaat het (bijzonder) slecht met de detacheerder.

Je kunt trachten de wet van behoud van energie op zijn kop te zetten, maar of dat lukt...

ps. Uiteraard preekt directeur detachering voor eigen parochie.

'Werkgever ontslaat ICT'er te gemakkelijk'
Niet alleen ict-er maar alle mensen die uitvoeren werk (met de vieze handen dus) hebben hiervan te leiden. Het amerikaanse hire-fire model heeft zijn intrede genomen and is here to stay. Zoals de cosmetica reclames het zo mooi zeggen "Zorg voor je zelf!" , want de door jou gekozen regering is achter je rug druk bezig hun eigen vaderland naar de haaien te helpen.

"De disloyale manier waarop werkgevers tijdens een crisis met hun medewerkers omgaan, schaadt het imago van de gehele ict-branche"
Zou dit een afspiegeling kunnen zijn van de manier waarop de regering met de inwoners van Nederland omgaat? Of is het slechts een mentali-tijd-verschijnsel van de 21 ste eeuw? Een structurele uitholling van de Nederlandse maatschappij door een klein elite-clubje dat alleen bezig is zichzelf te ver-rijk-en?

'Branchevereniging ICT-Office verwacht een tekort van 5950 ict'ers in 2013.'
Leuke verwachting van een ict-branchevereniging, maar dat de regering zelf ook al 20, 30 jaar becijferd. Beetje database querien bij het CBS m.b.t. bevolkingsgroei cijfers en voila.. Daar heb je dus geen kristallen bol voor nodig, hooguit iemand met een slimme sql-raport-generator en een beetje verstand van statestiek. Geen schokkend nieuw nieuws dus, losse flodder, weer een gat in de lucht.

De "BV Nederland" bleert vanuit Den Haag dat Nederland zo nodig een "kennis economie" moet gaan worden. Als ik dan, nuchter, kijk naar de kwaliteit van de (ict) opleidingen vraag ik mezelf oprecht af
- Welke kennis word de nederlandse bevolking op te doen?
- Wie is er in staat echte ict opleidingen te geven?.
? Waar blijft die kennis industrie?
Het staats-onderwijs maakt er al jaren een zooitje van, getuige de eeuwig durende debat tussen onderwijs en bedrijfsleven "dat ze niet op elkaar aansluiten". Vergeleken met mijn eigen opleidingen, back in the eighties, leer je als aankomend ictstudent gaan enkele ?fundamental ict basic? meer in de schoolbanken.

Kenniseconomie, vloek of zegen?
Ik zie dat "de BV Nederland" door deze en afgelopen regeringen structureel naar de klote geholpen met het hersenloos najagen van dit "kennis-economie-model". Onder druk van de leerplichtwet "tot je 18 inde schoolbanken te worden opgesloten"( aka jeugdgevangenis) is er over een aantal generaties geen mens meer die met ZIJN HANDEN kan werken. Ook al zou ie dat willen word het door de overheid met de leerplichtwet simpelweg onmogelijk gemaakt. Niet iedere burger heeft univerisitaire en masters capaciteiten meegekregen vanaf de geboorte. Hoe lang je ze ook gevangen houd in de schoolbanken, dat zal niet veranderen! Zeker niet met de kwaliteit van het huidige onderwijs stelsel.

Wat heeft deze kennis-economie opgeleverd? Een BEWUST gecreeerd! vacuum van mensen die met hun handen willen en kunnen werken. Samen met de verregaande globalisering en openstellen van europesche grenzen, stromen nu (met alle respect voor hun inspanningen!) buitenlandse mensen Nederland binnen op dit werk te doen, omdat het Nederlandse beleid ervoor gezorgd heeft dat we "allemaal in ons hoofd zitten" als spons in de kenniseconomie. En lieve regering.. wat is de bedoeling van de ?kennismachtige nederlanders??
Waar moeten zijn werk vinden?

We hebben nu een excuus om GOEDKOPERE buitenlandse werkers te "importeren" om in nederland het werk te doen, waarvoor geen nederlander meer KAN WORDEN OPGELEID als resultaat van de vern**king van het nederlandse opleidings-stelsel voor "hersenloos najagen van de kennis-economie".

Voor iemand die in de afgelopen maanden aardig wat mensen heeft ontslagen vind ik het een behoorlijke uitspraak om nu te roepen: 'Werkgever ontslaat ICT'er te gemakkelijk'.

100% pure propaganda.

Dit is dus een mooi voorbeeld van iemand die zijn eigen wangedrag probeert te verdoezelen met een artikel dat exact zijn eigen gedrag beschrijft. Spiegelen!

Als externe ben je altijd de klos:
Voordat de markt aantrekt, zitten we met z'n allen in een blik. Dat wordt pas opengetrokken zodra men ons nodig heeft. Arbo technisch is dat totaal onverantwoord, met zoveel man in 1 klein blikje.

Zitten we eenmaal bij de klant, dan moeten we oppassen dat we er niet uit worden gegooid. Jaja, beste mensen. Naast dwergwerpen gooit men in slechte tijden ook graag met externen. Geen wonder dat de ziektekosten zo hoog zijn in Nederland.

Verder worden we ook vaak als zwarte piet uitgemaakt, indien het project ff niet zo lekker loopt. Hoezo discriminatie?

Ergo: het wordt tijd om de dag van de externe in het leven te roepen. worden we ook eens in het zonnetje gezet

@De klos: kom kom, niet janken. Je hebt als externe de lusten zoals onafhankelijkheid, veel verdienen, etc. Maar ook de lasten zoals er het als eerste uitgekwakt worden in moeilijke tijden. Kun je daar niet tegen, probeer dan in vaste dienst te komen (en te blijven). Veel externen proberen in moeilijke tijden in vaste dienst te komen en in hosanna-tijden laten ze de werkgever vallen en gaan weer voor zichzelf beginnen. Puur opportunisme!!!

Veel verdienen? Door die bandieten in Den Haag mag ik meer dan de helft weer inleveren.

@de Klos:
Precies dat zijn de lachende derde.. die ons zonder enkele inspanning steeds kaler plukken

Pietje Precies, doorgaans zijn het de tussenpersonen en -bureaus die veel verdienen aan externen.
Ik heb tijdens de laatste twee hosanna-perioden externen in moeten huren die bruto twee keer zoveel kosten. Netto verdienden ze minder dan ons eigen personeel. Externen maken ook nog eens meer uren en zij zijn de eersten die in de huidige situatie ontslagen worden.
Vanaf 2012 weer een tekort aan goed ICT-personeel? Dat zou heel goed kunnen.

het punt is Jacob,

dat VX net zo gemakkelijk meedoet met de rest, die ontslaan ook mensen net zoals alle andere bedrijven.

heilig boontje spelen, dat kan iedereen, dat is gemakkelijk.

maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-09-07T16:15:00.000Z Heleen van Roon