Werkgever is ontevreden over IT-opleidingen

It-professional is sleutelfiguur in organisatie

Volgens werkgevers sluiten hun profielen die zij hebben voor it-professionals niet aan bij de vaardigheden die worden bijgebracht bij traditionele it-opleidingen. Dit blijkt uit onderzoek door de IBM Benelux Technical Expert Council (TEC) onder 150 respondenten.

Sectororganisaties wijzen er al langer op dat de instroom van it-studenten in het hoger onderwijs veel te laag is om het structurele tekort aan it'ers op te vangen. Toch is het niet alleen hierdoor dat bedrijven moeilijk de juiste profielen vinden om it-posities in te vullen; de vaardigheden van it-studenten komen ook niet overeen met de behoeften van de bedrijven.

Ideale profiel

Het TEC-onderzoek toont aan dat de hedendaagse it-professional vooral polyvalent moet zijn en over meer moet beschikken dan alleen harde, technische kennis. Gevraagd naar de ingrediënten van het ideale it-profiel, blijkt dat puur technische skills belangrijk blijven, maar slechts 35 procent uitmaken van het ideale profiel. Interpersoonlijke vaardigheden en leiderschapscapaciteiten scoren bijna net zo hoog en bepalen 25 procent van het ideale profiel. Daarnaast wordt van de moderne it'er ook inzicht gevraagd in de toepasbaarheid van it.

De 15 procent die de respondenten toekennen aan ‘bewustzijn van sociaal-maatschappelijke uitdagingen' toont volgens IBM het toenemende belang dat wordt gehecht aan het vermogen van it-professionals om technologie in te zetten als antwoord op maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld het transport of de gezondheidszorg.

Meebouwen aan bedrijfsstrategie

Het stijgende belang van niet-technische vaardigheden in het ideale it-profiel, hangt samen met een duidelijke verschuiving in de plaats die de it'er moet innemen in de organisatie. De it-specialist vervult volgens IBM allang niet meer enkel de rol van pure service provider, maar is uitgegroeid tot één van de sleutelfiguren in het bedrijf. It-professionals moeten inzicht hebben in en meebouwen aan de bedrijfsstrategie.

Om actief de businessdoelstellingen te ondersteunen, moet de it-professional zich steeds meer beroepen op managementvaardigheden en ondernemerschap. De ideale it'er is dan ook niet langer een ingenieur pur sang, maar een information broker of it-architect.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dit is een weinig verrassende uitkomst wat volgens mij al jaren aan de gang is. De vraag is echter wanneer komt er nu eens verandering in?

En in hoeverre zijn de profielen nieuwe stijl realistisch? Ik snap dat IBM graag alleen maar schapen met 6 poten in huis wil, maar is dit ook wat er gevraagd wordt van een willekeurige boekhouder of welke andere niet IT regelateerde rol of profiel?

Dit is de jaarlijkse jammerklacht van werkgevers. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.... Men wil graag zoveel mogelijk de opleidingskosten bij werknemenrs en overheid neerleggen.

In de loop der jaren komen er steeds weer specialiteiten die allemaal onder de noemer IT vallen. Het is wel snel gezegd dat een it'er bepaalde kwaliteiten moet hebben, maar dat geldt natuurlijk niet voor elke it'er. Een helpdeskmederwerker 1e-lijns heeft andere kwaliteiten nodig dan een Cisco specialist, Oracle programmeur of een it-manager van een grote organisatie.
Het artikel slaat dus nergens op als je niet duidelijker aangeeft om welke functies het precies gaat. Je kunt net zo goed stellen dat een functionaris tegenwoordig op meerdere vlakken moet kunnen functioneren.

Misschien is het ook een idee om bij niet ict opleidingen meer aandacht te geven aan ict kennis?

Het is nu eenmaal de aard van het beestje: veel IT-ers zijn vooral technisch -en hardwarematig georienteerd en hun belangstelling richt zich niet op relationele, financiele - en strategische onderdelen van de organisatie. De ideale IT-er? Laat ons niet lachen, de ideale boekhouder kan wellicht ook niet strijken, of ziet ook alleen de details van de cijfers en niet de 'bigger picture'. Tamelijk tendentieus, dit verhaaltje.

Genoemde zaken worden/zijn ook bevestigd in het HRMatch rapport: onderzoek naar de ontwikkeling van de vraag naar IV competenties. IV competenties betreffen ICT (supply) en ICT (demand).
Het onderzoek is uitgevoerd door o.a. Universiteit van Amsterdam en Hogeschool NOVI.
Per competentie uit het NGI rapport (dat zijn er 69) is vastgesteld of onder druk van ontwikkelingen (die ook in kaart gebracht zijn) verwacht moet worden dat de vraag naar die competentie significant wijzigt.

Wel vast staat (generaliserend) voor ICT'ers (supply) dat de behoefte aan veranderkundige, bedrijfskundige en organisatiekundige competenties drastich toeneemt. Ook relationeel en commercieel moeten ze beter ebslagen ten ijs komen.

MBO'ers moeten "opscholen". Ondanks dreigende grote tekorten aan ICT professionals zullen de eisen steeds meer op hbo-niveau komen te liggen.

Het voert hier te ver om alle details te beschrijven uit het rapport. Op basis van het rapport kan de trend uit het artikel bevestigd worden.

Waar ik vooral tegenaan loop als recruiter is juist het ontbreken van vakkennis bij afstudeerders. Het stikt op het moment van de net afgestudeerde "brug tussen mens en techniek"'ers die "consultant" denken te kunnen worden en "advies" geven aan bedrijven.

Doe mij maar een blik software engineers die een stabiel stuk code op kunnen leveren of een paar netwerkbeheerders die daadwerkelijk weten waar ze mee bezig zijn in plaats van op next te drukken.

Mijn inziens is de opleiding slechts 1 onderdeel van oorzaak van de klacht. Als je van school komt, krijg je een set BASISkennis mee. Althans, dat is de bedoeling... Pas wanneer je gaat werken krijg je praktijk ervaring.

Vaak is het verstandig een afdeling te vullen aan de hand van twee "type" ITers. De doorgewinterde ITers met praktijkervaring en die al een specialisme hebben gekozen... en de ITers waarin tijdens een sollicitatie/proeftijd mogelijkheden in worden gezien die vaak nog niet een specialisme hebben gekozen.
Door deze combinatie zal "de nieuwe generatie" opgeleid en begeleid worden door "de ervaren generatie".

Maar dan zijn er de lastige en ingewikkelde problemen. Hiervoor zijn medewerkers die al jaren praktijkervaring en een specialisme hebben opgebouwd. Door hier gelijk een jongere medewerker aan te koppelen is er gelijk een leerproces en overdracht van kennis.
Helaas is dit een langdurig proces en dit veel tijd en geld, wat een investering vraagt van de bedrijven...

Ik vind dat er niet van een schoolverlater verwacht mag worden dat hij/zij zowel DFS replicatie problemen kan oplossen, als Exchange mailbox corrupties troubleshooten, applicaties virtualiseren, scripts schrijven in alle talen, een SCOM Management Pack schrijven, het opbouwen van een VDI omgeving en nog veel meer moet kunnen. En natuurlijk moeten ze ook goed een call/ticket kunnen aannemen van een gebruiker.
Dit zou namelijk de bekende "alleskunner" zijn... iets wat mooi klinkt in theorie maar niet haalbaar is in de praktijk.

Dus, leuk dat bedrijven 1 keer in de X tijd klagen dat de opleidingen niet aansluiten op de functieprofielen... maar enige structurele en constructieve investeringen vanuit het bedrijfsleven zijn ook op z'n plaats.
Doordat dit al vele jaren verwaarloosd is, is nu de klap extra hard voelbaar.

Want zeg nou zelf, is er een ander beroep waarin de werkomgeving zo snel en radicaal veranderd als dat van een IT Professional / Developer?

Begrijp me aub niet verkeerd, ik vind dat de scholen meer een focus moeten leggen op de volgorde van het leerproces in de (bijvoorbeeld) 4 jarige opleiding. Persoonlijk vind ik de volgende volgorde erg handig: Basiskennis, concepten, informatie vergaring en verwerking , praktijk. En overal hoort "troubleshooten" in verweven te zitten.
Basiskennis = 1e jaar, tevens mogelijk een orientatiejaar waarin een richting op gestuurd kan worden. Enorm veel theorie en ouderwets "stampwerk".
Concepten = 2e jaar, meer "high-level" theorie over hoe de componenten samen werken, welke keuze je om welke reden kan maken aan de hand van informatie.
Informatie vergaring en verwerking = 1/2 3e jaar + 1/2 4e jaar, helpdesk + leren welke middelen je hoe kan gebruiken om aan de juiste informatie te komen.
Praktijk = 2/2 3e jaar + 2/2 4e jaar, slechts in 2 woorden te omschrijven: stage / project.
Troubleshooten = Leren in welke mate je kan troubleshooten met welke kennis... ieder niveau van kennis brengt nieuwe mogelijkheden aangaande troubleshooting met zich mee.

De laatste jaren wordt door de werkgevers niet meer geinvesteerd in eigen personeel, ze zoeken de mensen buiten het bedrijf om zo geen opleidingskosten te maken. Vervolgens gaan ze klagen dat de IT opleidingen niet voldoen aan wat zij vragen. Elk bedrijf heeft zijn eigen IT visie en hoe ze dit inzetten. Dit kun je niet leren bij opleidingen maar alleen met werkervaring en interne opleiding bij de werkgever.

Klagen over de IT-opleiding op de scholen is wel erg makkelijk. Elke werkgever stelt andere eisen, dus hoe kunnen opleidingen daar ooit aan voldoen. De beste leerschool is toch echt de praktijk. Werkgevers moeten zelf juist investeren in specifieke opleiding van hun personeel, zodat de algemene schoolopleidingen zich kunnen richten op algemene kennis, met zonodig een specialisatie. Je kunt nooit van een schoolverlater (ik bedoel wel het hoger onderwijs) verwachten dat ze net die ervaring en skills hebben die je als werkgever nodig hebt. Opleidingen maken hooguit 'een schaap met twee poten', die andere 2 tot 4 moeten door ervaring aangroeien.

Wat ze iig bij ICT opleidingen mogen toevoegen is hoe om te gaan met onrealistische denkbeelden. Dat komt in de praktijk redelijk veel voor.

Niets nieuws. Dit is al jaren zo.
In de praktijk worden bij werkgevers de functieprofielen en opleidingscurricula helaas nog steeds opgesteld door mensen met onvoldoende inhoudelijke kennis.

Werkgevers hebben geen cent en vooral geen cursus in de baas zijn tijd over om je bij te scholen.
Hooguit 1 dag voor een seminar.
Je hebt 24 vakantie dagen dus je moet in deze tijd maar bijscholen op eigen kosten.

Ook ik hoor deze jammerklacht al meer dan detig jaar. Wat me vooral opvalt is dat blijkbaar de technisch bedrijskundigen en andere 'zachte' professionals met een stevig portie IT in hun curriculum blijkbaar niet in staat zijn dit gat te dichten. Ik denk dat als puntje bij paaltje komt bedrijven ook gewoon naat technische skills kijken. Kijk naar de freelance sites: het is altijd scrum, hibernate, j2ee, etc. etc...nooit 'invoelend naar de klant', 'begrijpend', enzovoorts...

Wellicht de zoveelste hint om binnen ICT opleidingen eens wat aandacht te geven aan basale kennis en niet aleen maar hoe je van de ene wizzard naar het andere menu moet klikken.
Gewoon eens beginnen met elementaire computer kennis en niet aleen dat gene vertellen wat een gemiddelde scholier zelf al weet.
Welicht dat bedrijven ook eens moeten aangeven wat voor soort kennis hun kandidaten nodig hebben.
En dan idd het rieel beeld eens aanpassen, een goede techneut is geen goede verkoper.
Het probleem is gewoon dat de hedendaagste ICTspecialist is verworden tot onderaannemer van een enkel product afkomstig van een enkele leverancier.

@Bert:

Het is bijzonder onverstandig om als jonge IT-student je volledig te focussen op de techniek. Hiervoor hebben bedrijven als IBM (m.b.v. outsourcing) wel voor gezorgd. Dus tsja, kwestie eigen schuld, voor de bedrijven lijkt mij erg op zijn plaats?

Voor een opleiding is het daarom ook niet erg interessant om hier de nadruk op te leggen.

Brug zijn tussen 'mens en techniek' is het enige waarvan je zeker weet, dat er altijd nog wel wat werk van zal zijn.. Zowel met arbeids'rampscenario's' als offshoring als met de cloud

Ik merk zelf dat het handiger is om bijv. een economische/management/bedrijdskundige studie te doen.. En daarnaast wat vakinhoudelijke IT cursussen te doen. Hiermee zijn de (salaris)kansen veel groter.

Tuurlijk, er is nu vraag genoeg naar ontwikkelaars.. Maar voor hoe lang? De huizen prijzen/belastingen e.d. liggen in India veel lager, dus het is onmogelijk om met dit werk te concurreren. Let them sweat, we'll do the thinking!

Het klinkt mij meer in de vorm van "wij weten als managment ook niet meer waar we mee bezig zijn en daarom zetten we het technische personeel op de strategie en beleid". Natuurlijk is het goed dat mensen verder kijken dan hun eigen scherm of code. Maar vergeet niet dat het overgrote deel van die mensen juist met een reden voor techniek hebben gekozen. IT is van oudsher al een aparte vogel, het kost veel geld en is voor de meeste mensen abracadabra. Ik denk juist dat IT technischer moet worden. Er wordt met regelmaat steen en been geklaagd over te weinig technische knowhow, dat ze in het buitenland veel inventiever zijn en wiskunde overal ondermaats is en we links en rechts worden ingehaald door azie. Dan gaat het niet helpen als je je gaat focussen op interpersoonlijke vaardigheden. Einstein zat niet te keuvelen in een plaksessie over het nieuwe werken. Die had wel belangrijkere dingen aan zijn hoofd. Laat mensen vooral doen waar ze goed in zijn, en als dat het bedenken van slimme oplossingen is, laat het iemand die ervoor geleerd heeft dan maar politiek correct de organisatie inlullen :P

Laat me toe bovenstaand te nuanceren - ben 1 van de auteurs van de studie.
De titel, net als het persbericht belichten slechts een deelaspect en zoals terecht wordt opgemerkt in 1
van de reacties, geven een tendentieus beeld.
De studie zelf beslaat 62 bladzijden, en heeft als bedoeling te kijken of er nog een toekomst
is weggelegd voor IT professionals in wat men noemt de 'mature countries' (we keken in hoofdzaak naar Benelux). Indien ja, wat is het verwachtingspatroon van de verschillende bedrijfssectoren van het profiel van die IT professional.
Daartoe werden een aantal karakteristieken naar voren geschoven met de vraag in welke mate die
belangrijk waren voor een IT professional. Uit de resultaten blijkt - en dat is ook reeds herhaald in een aantal van de reacties - dat er een plaats is voor iedereen, van de diep technologische specialist tot de consultant die begrijpt hoe business processen kunnen
geautomatiseerd worden. Er valt evenwel onderscheid te maken op vlak van industrie sector (vb.publieke sector tov financiele wereld), en zeker ook op vlak van grootte van bedrijf (vb. grotere bedrijven, en zeker de grotere IT-bedrijven zelf, gaan vlugger off-shoren voor 'technische basiscompetenties' of verwachten dat te zullen doen)
Als je het 'gemiddelde' profiel opstelt blijkt dat technische aspecten nog steeds belangrijk zijn, maar die competencies maken slechts 35% uit van het totaal.
Natuurlijk is de gemiddelde IT professional dan te vergelijken met het schaap met 6 poten waarvan eerder al sprake in een reactie. Dit wijst er enkel op dat sociale vaardigheden en kunnen werken in een team ook een belangrijke eigenschap is (maar dit gaat ongetwijfeld ook op voor niet-IT professionals), waarbij de combinatie van mensen met verschillende vaardigheden er in slagen om een utomatiseringsproject suksesvol af te ronden.
Op het einde van de studie staan ook een aantal aanbevelingen, voor de IT professionals zelf, voor bedrijven en dus ook voor instituten - incl de bedrijven zelf - die instaan voor opleidingen.
De nuance die hier moet gemaakt worden, is dat voor opleidings instituten vermeld staat - en opnieuw, dat is afhankelijk van de bedrijfssector en grootte van het bedrijf waarin men uiteindelijk zal tewerkgesteld worden - dat ze niet alleen aandacht moeten besteden aan technische aspecten, maar ook aan zaken als architectuur, projectbeheer, leiderschap,
communicatie, industrie kennis, creatief denken, ... Het moge duidelijk zijn dat scholen en universiteiten dit niet alleen hoeven te doen, maar daarbij moeten worden bijgestaan door de werkgevers die zulke profielen nodig hebben, en die ofwel aanvullende opleidingen moeten verzorgen, dan wel de mensen ervaring te laten opdoen in die domeinen waar extra 'kennis'vereist is.

Zoals MG ben ik ook één van de medewerkers aan de studie. Zoals MG ben ik een gepasioneerde ict-professional.
Onze bedoeling was duidelijk: uitvinden wat de vrijwillige deelnemers aan de enquête denken over de rol en toekomst van ons vak. Op basis daarvan trokken we een aantal conclusies en formuleerden we aanbevelingen - "sine ira nec studio", zonder vooringenomenheid. In MG's reaktie vind je daarvan een goede samenvatting.
Wat we willen is - op zijn minst - een ruimere discussie binnen ons bedrijf, maar ook daarbuiten, samen met onderwijsinstellingen en leidinggevenden binnen de bedrijven die bekommerd zijn omtrent de rol van ict. Iedere lezer heeft zijn eigen ideeën omtrent de economische en sociale impact die ict-professionals hebben. Hoe we dat kunnen versterken is de uiteindelijke bedoeling. Het groot aantal reacties op dit stuk toont aan dat die bekommernis ruim is - QED. Nu nog de krachten bundelen om aan de realisatie ervan te werken.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-09-23T10:17:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.