VAR is financieel risico voor ZZP'ers

sparen

Zelfstandigen die werken met een zogeheten VAR-verklaring lopen het risico dat de Belastingdienst de situatie na enige tijd anders beoordeelt. Dat kan tot maximaal vijf jaar na het afgeven van de Verklaring Arbeidsrelatie. Dit kan voor de zelfstandige grote financiële gevolgen hebben. Het kan er zelfs toe leiden dat hij achteraf loonbelasting en sociale premies moet afdragen.

Deze onzekerheid is directeur Wessel van Alphen van detacheerder IT Staffing een doorn in het oog. ‘Wie kan er beter vertellen wat zijn arbeidsrelatie is dan de zelfstandige zelf? Hij moet die verklaring zelf kunnen afgeven en het moet hem dezelfde bescherming geven als de opdrachtgever.' Van Alphen bepleit in een vraaggesprek met Computable een verandering van het huidige systeem.

Aanleiding tot rechtszaken

De VAR-verklaring is in 2005 geïntroduceerd. De verklaring is bedoeld om de financiële onzekerheid voor opdrachtgevers weg te nemen. De onzekerheid voor de opdrachtnemer is echter blijven bestaan. Volgens Van Alphen is de beoordeling achteraf door de Belastingdienst regelmatig aanleiding tot rechtszaken aangespannen door zelfstandigen.

Op initiatief van de zzp-vakbond FNV Zelfstandigen spreken vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en zelfstandigen over een vrijplaats voor de ict-sector waarbinnen flexibeler arbeidsregels gelden. De onduidelijk van de VAR voor zelfstandigen is een van de onderwerpen waarover wordt gesproken.

Interview

Lees ook het interview met IT Staffing-directeur Wessel van Alphen: 'VAR-verklaring creërt onzekerheid'.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het lijkt net of dat er mensen zijn, bij de overheid (algemeen), die de aanwezigheid van ZZP-ers niet wenselijk vinden. Waarom toch? Wat is er mis met zelfstandig zijn? Geef mensen de ruimte om hun leven op een andere manier in te delen dan "huisje boompje beestje"....

Terecht artikel.
Ik kan echter niet overzien hoe groot deze financiele gevolgen zijn en of dit in de praktijk vaak voorkomt. Dus dat een ZZP-er (zoals ik zelf ook ben) achteraf kan gaan dokken.
Tevens snap ik het probleem niet van de belastingdienst:"
De VAR-verklaring is in 2005 geïntroduceerd. De verklaring is bedoeld om de financiële onzekerheid voor opdrachtgevers weg te nemen". Als ik keurig mijn inkomstenbelasting betaal, dan heeft de belastingdienst toch keurig zijn centjes binnen?

Hoe denken jullie daarover?

Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/4283775/1458016/var-is-financieel-risico-voor-zzpers.html?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Redactiemailing#ixzz1eLAS8JNA

Ik begrijp niets van dit verhaal.
Een ZZP'er heeft een eigen bedrijf, voert een sluitende boekhouding en draagt dus ook netjes loonbelasting, premies en wat nog niet meer af.
Er is dus geen enkele reden voor de belastingdienst om "achteraf loonbelasting en sociale premies te moeten afdragen".
Zou het kunnen zijn dat er ZZP'ers zijn die geen loonbelasting etc afdragen. Dan zijn ze geen ZZP'er. En dan mag (moet!) de belastingdienst inderdaad de loonbelasting en premies gaan halen!
Of is er iets dat ik niet begrijp omdat ik het niet zie?

Ik heb zo'n twee maanden geleden een onderzoek gekregen van de Belastingdienst in verband met mijn VAR-verklaring. De uitslag is dat ik een onjuiste verklaring heb ingediend. De arbeidsrelatie winst uit ondernemeing wordt herzien in loon uit dienstbetrekking.
Maar de betreffende ambtenaar heeft een aantal onjuistheden in zijn verslag opgetekend bijvoorbeeld aangaande het deel Zelfstandigheid. Intussen moet ik wachten op de herziene beschikking voordat ik bezwaar kan maken en bij wie.

De VAR is prima. Deze geeft zekerheid voor de opdrachtgevers en dat is alles wat ZZPers nodig hebben. Volgens mij wordt het probleem opgeblazen en wordt het probleem gecreerd door dit soort tendentieuze berichtgeving.

Je betaalt als ZZP-er minder IB en minder premies dan iemand in loondienst, als beloning/compensatie voor het feit dat je ondernemer bent. Maar als je als ZZP-er feitelijk vele jaren voor dezelfde baas werkt en feitelijk niet meer risico loopt dan medewerkers in loondienst, dan vindt men (de wetgever) het eerlijker dat je ook dezelfde IB en dezelfde premies betaalt.

Stel dat de belastingdienst de werkrelatie aanduidt als arbeidsrelatie, en dus de VAR-WUO omzet naar loon uit dienstbetrekking, stel... dan is het toch de werkgever die sociale premies moet af gaan dragen?
Het stuk loonbelasting is inderdaad al afgehandeld via de inkomstenbelasting die de ZP-er betaald heeft.

Ik snap wel dat als dit achteraf gebeurt, het de relatie tussen ZP-er en opdrachtgever onder druk kan zetten (want niet leuk, die sociale premies). Maar welke financiële gevolgen zijn er dan voor de ZP-er?

Even ter info: de VAR vereist reclame maken, een minimaal aantal uur werken, geld investeren en vooral: minimaal 3 opdrachtgevers per jaar, waarbij de uren ook nog enigszins redelijk zijn verdeeld.

De VAR is daarmee juist een enorm probleem in de ICT. Fulltime aanwezigheid wordt vaak gevraagd en veel projecten duren lang (een jaar of langer is niet ongebruikelijk).

Vooral voor freelance analisten, ontwerpers en developers, kortom, zij die zich bezighouden met dit soort langlopende complexe projecten, is dit een probleem.

In loondienst gaan werken past meestal niet bij dit soort projecten, waarbij je (als je het goed doet) na afloop kunt vertrekken.

Deze ICT-ZZP'ers zijn de ambachtslieden van deze tijd en de VAR is vooral een obstakel dat in de weg zit en zoals Bernhard aangeeft, gedrag de verkeerde richting op stuurt. Laat het de ZZP'ers zelf bepalen.

Ik kan me er wel iets bij voorstellen.

Je bent al jaren ZZP-er. Je geeft aan dat je meerdere opdrachtgevers hebt. Maar dan komt er ineens een opdracht die jaren duurt. Je VAR wordt automatisch verlengt, maar strookt niet meer met je huidige situatie. Als ZZP-er moet je dus eigenlijk actie ondernemen, waarbij de ZZP-er dit in de praktijk niet zo nauw zal nemen, die denkt dat de VAR namelijk een garantie is en dat deze nu eenmaal verkregen is, en dus goed.

Dan komt de belastingdienst er achteraf achter dat de werkelijkheid niet strookt met je VAR en vind dat je eigenlijk een dienstverband hebt met je opdrachtgever...

Overigens is dit principe juist gemaakt VOOR ZZP-ers. Veel ZZP-ers in de bouw zijn soort van gedwongen ZZP-er te worden en zodoende konden opdrachtgevers op een slimme manier flexibel werk inhuren. Was er geen werk, had je ook geen kosten, maar als een ZZP-er maar 1 opdrachtgever had, dan had de opdrachtgever eigenlijk een dienstverband met je aan moeten gaan. Zie het net zoals jaarcontracten. Je mag niet meer dan 2 keer een jaarcontract verlengen, daarna is het automatisch een vast dienstverband.

Dus ZZP-er neem je verantwoordelijkheid en geef aan als je (automatische) VAR niet bij je situatie aansluit.

Ik begrijp niet dat de FNV nu een oplossing gaat bedenken (vrijplaats met flexibelere regels) die alleen voor ICT'ers moet gelden. Waarom niet voor ZZP'ers in alle sectoren.

Voor mij is heel de koers van de Belastingdienst onduidelijk. De VAR doet precies wat het zegt of hoe het heet: vastleggen (van) arbeidsrelatie. Partijen geven aan dat de ZZP-er geen werknemer is. De ZZP-er betaalt zelf de premies en belastingen.

Waarom achteraf dan nog weer gaan wijzigen? Het effect van de lange termijn zal zijn dat ZZP-ers lange opdrachten gaan mijden of tegen tarieven die al deze risico´s afdekken. Het laatste is onwaarschijnlijk maar in de ICT geen onmogelijkheid omdat ICT bij uitstek een inhuur bedrijfstak is. Grote projecten vragen ervaren mensen die langere tijd duren. Door de opstelling van de Nederlandse overheid, via de Belastingdienst, word denk ik een probleem geschapen dat eigenlijk nergens voor nodig is.

Maar nogmaals: is het niet de "werkgever" die de sociale premies moet betalen achteraf?

ZP-er: Nee, de bedoeling van de VAR is juist dat de opdrachtgever ("werkgever") wordt gevrijwaard van dit soort claims; het risico komt volledig bij de ZZP'er te liggen.

@Mark: Volgens mij is het niet zo dat de VAR al die dingen die jij noemt VEREIST. Op het aanvraagformulier voor de VAR worden dat soort vragen gesteld, maar het is aan de belastingdienst om te beoordelen of je een VAR-wuo krijgt, en wat ze daar precies voor criteria voor hanteren is niet duidelijk.

Ik ben zelf ook bijna drie jaar ZZP'er. In die drie jaar heb ik ongeveer 1 opdrachtgever per jaar gehad (in totaal tot nu toe 4 opdrachtgevers). Ik heb nog geen controle gehad over mijn VAR maar ik heb me besloten er niet te druk over te maken. In principe is het ook raar dat de belastingdienst zich zo direkt met je eigen business te bemoeien dat ze je gaan dwingen om alleen maar korte opdrachten aan te nemen.

De suggestie dat een VAR zekerheid biedt, kan een aanvrager/gebruiker op het verkeerde been zetten. De eigenlijke toets is niet het document of het moment van aanvragen en/of de periode daarna, maar wat er feitelijk plaatsvindt. Of dit wel of niet met een VAR wordt begeleid, maakt weinig uit.
Het beleid staat hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020062/geldigheidsdatum_21-11-2011

Aangezien de VAR voorbehouden kent, zoals de correcte informatie zoals de aanvrager die aanlevert, maakt al duidelijk dat er géén risico vermindering plaatsvindt. Altijd zal de feitelijke situatie de doorslag geven: of het werk kenmerken heeft van loondienst (gezagsverhouding, leveringsplicht, keuzevrijheid methoden etc etc). De ZZP-er èn zijn werkgever moeten daar beide op letten. In zogenaamde 'vrije beroepen' zoals een arts, is het bovendien vanzelfsprekender (maar geen garantie) ondernemer te zijn dan in andere beroepen (zoals bijv. plantsoenmedewerker).

Het minder afdragen van premies en loonbelasting is beslist geen vorm van beloning voor ondernemerschap, zoals Hans Admiraal schrijft. Die verplichtingen zijn afwezig, omdat de ondernemer door de overheid niet langer als werknemer ingedekt is tegen allerlei narigheid zoals arbeidsongeschiktheid en baanverlies. Verwacht dus geen WW uitkering als het tegenzit en regel zelf een AOV. Die verzekeringen zijn gewoonlijk veel duurder.

Dit soort dingen moet bij alle ZZPers volkomen gebeiteld tussen de oren zitten, om ellende zoals die van Ronald Rijken te voorkomen. Een uurtje advies van een accountant is zijn geld meer dan waard in dit opzicht, maar de Belastingdienst is heus bereid het u precies uit te leggen. Gratis! Wees verstandig en regel het van tevoren.

@ZP-er
De VAR geeft de opdrachtgever de garantie dat hij niet wordt aangesproken voor LB en/of premies. Ook al blijkt de VAR achteraf onjuist afgegeven te zijn. Dus de zzp'er wordt de klos. (Uitzondering is als de opdrachtgever op een of andere manier heeft meegewerkt aan het tot stand komen van die onjuiste VAR.)
@ vele anderen
De 3 opdrachtgevers "regel" is geen harde regel. Als je wel 3 of meer per jaar heeft is het zeker een plus en als je jarenlang alleen 1 heb dan heb je vrijwel zeker een probleem. Maar wat echt belangrijk is het gezagsverhouding. Als het komt tot een rechtzaak dat is waar rechters vooral naar kijken.
En daar zit meteen het probleem voor velen - hoe bewijs je dat er geen gezagsverhouding is?

@Joost: FNV Zelfstandigen ziet de ict-sector als proeftuin. Bij succes wil men dit naar andere sectoren exporteren. Zie ook http://bit.ly/szANSk, onder Andere sectoren.

@ZP-er

volgens mij zit het zo.

bij freelance heb je een tarief (inkomsten) waarover je inkomstenbelasting en omzetbelasting betaalt. Geen verplichte verzekeringspremie zoals WW premie, want daar maak je ook geen aanspraak op.

bij verkapt dienstverband heb je (kennelijk) dienstverband dus wordt uit je tarief betaald :
+ verzekeringspremie werkgever deel
plus brutoloon werknemer bestaande uit
+ verzekeringspremie werknemer
+ belasting werknemer
+ nettoloon
Geen omzetbelasting want je hebt geen bedrijf.

Je hebt dus een totaal andere verdeling van inkomen en kosten.

Afschaffen die flauwe kul iedereen moet voor iedereen mogen werken zolang hij/zij dat wil ook al is dit dezelfde opdrachtgever,....lang leve de Free-Enterprise.

Jaarcontracten en uitzendkrachten zijn ook verkapte loondiensten, het is gewoon een farce laat iedereen zijn/haar eigen keuzes nou eens maken,..gewoon open die arbeidsmarkt. Binnen 1 a 2 decennia denk ik dat er heel wat minder "vaste" banen zullen zijn.
Iedereen moet zijn eigen broek op houden ongeacht de werkrelatie.
Al kan/wil ik 10 jaar als ZZP'er bij een bedrijf werken who cares?

Belangrijker is nog dat de belastingdienst moet snappen dat in de huidige tijd en economisch klimaat een opdracht bij 1 werkgever soms al heel bijzonder is.
Door een lange looptijd komt je verklaring in gevaar en toch kan je niet anders. Enige flexibiliteit van de kant van de overheid is nu wel op zijn plaats.

Waar is de VAR voor? Ik betaal als ZZP-er geen sociale lasten. En of ik nu 1 maand of 10 jaar voor 1 partij werk, ik krijg nog steeds geen uitkering. En terecht, ik heb er ook niet voor betaald. Wat is dan het probleem? Waarom is die VAR nodig? Geen premies betalen, geen rechten.

Is het niet de "werkgever" die de sociale premies moet betalen achteraf?

Jawel, tenzij de ZZP-er een contract getekend heeft waarin staat dat dit risico op de ZZP-er wordt afgewenteld. En hoe langer jouw opdrachtgever je wil inzetten, hoe groter de kans dat dit ook in jouw contract staat.

Het minder afdragen van premies en loonbelasting is beslist geen vorm van beloning voor ondernemerschap, zoals Hans Admiraal schrijft.

Ik schreef: beloning/compensatie.
Het is deels beloning, omdat de regering het ondernemerschap wil stimuleren, vandaar dat je als ZZP-er gebruik kunt maken van diverse vrijstellingen, zoals de MKB-vrijstelling.
Het is deels compensatie, omdat je als ZZP-er geen gebruik kunt maken van bepaalde sociale voorzieningen. Oke, "compensatie" is misschien niet het juiste woord.

'Privatisering van het werknemerschap' noem ik dat. Elk individu moet kunnen kiezen of hij als werknemer of als opdrachtnemer aan de slag wil, dus werken binnen dienstverband of werken buiten dienstverband. Een simpele melding aan de fiscus moet volstaan. Voor elk type werker geldt een eigen fiscaal regiem, wat niet per definitie betekent dat het voordeliger is voor zp-er! Daarnaast moeten alle huidige werknemersverzekeringen worden afgeschaft en worden vervangen door afspraken tussen werkgevers en werknemers. Scheelt een hoop kosten aan uitkeringsinstanties en legt de verantwoordelijkheid daar waar het hoort te liggen: bij degenen die voor de omzet van BV Nederland zorgen. Werkgevers willen graag goede mensen aan zich binden en kunnen bijvoorbeeld hun eigen arbeidsvoorwaarden variabel in te richten. Met werknemers wordt een jaarbudget afgesproken. Werknemer kunnen zelf de opbouw van hun inkomen bepalen. Een ontslagregeling? Een ww-regeling? Een ziekengeldverzekering? Een studiekostenregeling? Zegt u het maar. Reken maar dat werkgevers hun best zullen doen om het zo goed mogelijk in te richten. Natuurlijk zullen de werkgevers de risico's onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappijen op hun beurt willen niet graag uitkeren en, in plaats van geld in de bodemloze put Griekenland te stoppen, zullen zij in allerlei werkgelegenheids- en gezondheidsprojecten gaan investeren. Zie hier, ook in één klap de crisis in Nederland opgelost. Geld gaat weer rollen. Maar het gaat verder. Voor de genoemde projecten is veel geld nodig, geld dat de Nederlandse investeerders kunnen lenen van Griekenland die op hun beurt het weer geleend hebben van China, daar schijnt veel geld te zitten. En kijk, op deze wijze komt de staatskas van Griekenland op orde en is zelfs de Europese crisis opgelost. Wat een VAR allemaal teweeg kan brengen.
Utopie? Dromen? Ach, een beetje dagdromen mag toch wel.

Hmmm mijn situatie is weer anders.
Ik ben gewoon in loondienst en doe af en toe wat klusjes als ZZPer.
Sommige opdracht gevers doen vaker een beroep op mij.
Het kan zijn dat ik in een jaar maar een enkele opdracht aanneem, kan ook wat meer zijn (al blijft het natuurlijk altijd beperkt)

Het lijkt erop dat VAR vooral een bescherming is van (ja van wie eigenlijk nog)
Het lijkt me toch dat de belastingdienst het fijn vindt als ik wat extra (belasting)inkomsten genereer.

Waarom moet je toch als techneut ook nog al die administratieve rompslomp over je heen krijgen?

@Aak

De VAR definieert de Arbeids Relatie.
Mede op basis daarvan bepaalt de belastingdienst of het wellicht toch om verkapt dienstverband zou gaan. In het laatste geval betaal je dus wel loonbelasting en verplichte verzekeringspremie.

Daar is de VAR dus voor.
Dat het vaak niet goed blijkt te werken of nog steeds vragen oproept, staat daar los van.

Richt een Euro-BV op en je bent van de onzekerheid van een VAR af. Het brengt wat kosten met zich mee, maar onderaan de streep kan het fiscaal zelfs nog wel eens voordeliger zijn dan een eenmanszaak (ZZP).

http://www.eurobv.net/

Volgens mij is het zo dat de werkgever (zolang hij niet mee-fraudeert) wel gevrijwaard is van het opgelegd krijgen van een aanslag LB + premies, maar is hij niet gevrijwaard om in voorkomende gevallen 'een dringend verzoek te krijgen' om de aan de ZZP-er opgelegde aanslag te betalen, wanneer die laatste in gebreke blijft, bijvoorbeeld door een faillissement.

Ik kan me niet voorstellen dat dit risico door de opdrachtgever kan worden afgewenteld op de ZZP-er, zoals Hans Admiraal schrijft. Je contract mag m.i. niet strijdig zijn met de wet. Dan is de wet de baas, niet je contract. Zou wat zijn, als dat kon.

Zie ook: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aansprakelijkheid_loonheffing_inlening_personeel_al5281z4fd.pdf

Een stukje uit dat document heb ik hier aangehaald (hier gaat in dit stukje overigens om VAR-DGA). Was voor mij toch wel een eye-opener.

=============================

Let op!
De inlener wordt weliswaar niet betrokken in de inhouding van loonheffingen over het loon dat de dga geniet, maar loopt toch een financieel risico. Als de rechtspersoon de loonheffingen over het loon aan
de dga niet afdraagt aan de Belastingdienst, wordt aan de rechtspersoon waar de dga in dienst is een naheffingsaanslag opgelegd. Als de rechtspersoon de naheffingsaanslag niet betaalt, zal de Belastingdienst in eerste instantie de dga in zijn hoedanigheid van bestuurder van de rechtspersoon aansprakelijk stellen. Maar ook de inlener kan voor het niet-betaalde bedrag aansprakelijk worden gesteld, op
grond van inlenersaansprakelijkheid. De inlener is dus weliswaar gevrijwaard van het risico dat de Belastingdienst achteraf loonheffingen bij hem heft, maar niet van het risico dat hij op grond van de inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld.

Deze hele discussie over de VAR is onnodig. Gelukkig is er een goede oplossing. Een concept dat is getest en goedbevonden. Het heet ZZV (Zelfstandig Zonder VAR), is powered by Uniforce en met name interessant voor de ZZP-er die geen VAR-gezeur wil en/of verwacht lange tijd bij 1 klant te zitten.

Deze hele discussie over de VAR is onnodig. Gelukkig is er een goede oplossing. Een concept dat is getest en goedbevonden. Het heet ZZV (Zelfstandig Zonder VAR), is powered by Uniforce en met name interessant voor de ZZP-er die geen VAR-gezeur wil en/of verwacht lange tijd bij 1 klant te zitten.

@Lai-Mooi: En wat kost dat? Ik neem aan dat Uniforce hier niet armer van wordt. Een ZZP-er moet dus betalen aan een derde partij (Uniforce) zodat de fiscus tevreden is?

Dit VAR-probleem los je direct op met het Leasejewerkgever-concept.

Naast het oplossen van VAR-probleem krijg je er nog meer voordelen voor terug, zie: http://www.leasejewerkgever.nl/voordelen

Waar een wil is, is een veilige (om)weg.

De VAR ellende is ontstaan vanuit twee zaken:
1. Een ongebreidelde regelzucht vanuit de overheid.
2. Het gekunstelde verschil tussen zelfstandige en werknemer. Oorzaak ook hier de overheid.

Welja, opdrachtgevers hebben daar ook weer wat op gevonden. Payrolling, los/vast onzeker in dienst. Leuk net uitzendwerk. Nog even en half Nederland start een payrol bedrijf, lekker lucratief.
Ik zie het niet anders dan dat de overheid weer wat aan banden legt en vervolgens daar weer een omweg op gevonden wordt. Vervolgens is het nu wachten tot dat payrol meer aan banden gelegd wordt.

Tevens al ondernemer, al werk je lange tijd voor een opdrachtgever. Betaal je misschien wat minder, maar heb je ook geen rechten!
Geen ww, geen aov en ook moet een ondernemer zelf voor zijn gereedschappen vervoer e.d. zorgen en daarin investeren! Dat hoef je in loondienst niet.
Je hebt dus ondernemersrisico's genomen, je bent zelf financieel verantwoordelijk.
Voor fouten en niet je opdrachtgever die dat betaald.
Je neemt al die risico s. Je kunt er een boterham van eten. En als klap op de vuurpijl komt de belastingdienst langs....
Jammer joh! Regeltje in de wet..... Had je maar geen grote opdrachtgever moeten nemen.

Belachelijk!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-11-21T08:03:00.000Z Johannes van Bentum


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.