Spoorbedrijf wil af van wurgconstructies

NS zoekt ZZP-teams voor grote ICT-klussen

Lisette Hetzler

Lisette Hetzler

De Nederlandse Spoorwegen (NS) willen voor grote opdrachten zelfstandige ict’ers inhuren in teamverband. NS wil minder afhankelijk worden van grote detacheerders en dienstverleners en brokers met wurgconstructies. Het opzetten van een online marktplaats voor zzp'ers was een eerste stap, maar tot op heden lukt het NS niet om complete teams van ict’ers uit de zzp-markt te halen. Het spoorbedrijf denkt nog na over de mogelijkheden om zzp'ers te verenigen voor grote inhuurklussen.

Met het aflopende inhuurcontract eind 2010 stond de Nederlandse Spoorwegen begin vorig jaar voor de keuze: een nieuwe aanbesteding uitschrijven of op eigen kracht ict'ers inhuren. De NS koos voor het laatste en zette een online marktplaats op. Via dit centrale inhuurpunt wist het spoorbedrijf veel kleine ict-leveranciers en zzp-ict'ers te bereiken, maar voor grotere opdrachten waarvoor een compleet team moest worden ingehuurd, blijft het afhankelijk van grote detacheerders en dienstverleners.

Grotere opdrachten

‘Dat willen we eigenlijk ook veranderen', zegt NS-manager inhuur Lisette Hetzler. ‘De vraag is alleen hoe. Het liefste zouden wij zien dat zzp'ers zich verenigen in teams, om zodoende ook mee te kunnen dingen naar grotere opdrachten. Dit komt echter nog steeds niet van de grond. We zoeken dan ook naar mogelijkheden om zelfstandig ict'ers warm te maken om in teamverband te opereren.'

De NS is er nog niet helemaal uit hoe het de zzp-ict'ers wil gaan verenigen. Het spoorbedrijf wil in ieder geval uitstralen dat het een aantrekkelijke opdrachtgever is. Hetzler: ‘Als ingehuurde ict'er ben je als een collega, je bent echt één van ons. Daarnaast mag je meehelpen met het oplossen van problemen. Wij hebben de voorkeur voor zelfstandige ict'ers omdat ze vaak vrijer en zelfstandiger zijn in hun denken. Een zzp'er bepaalt zelf wat hij wil en durft meer te zeggen dan iemand in loondienst. Daarnaast zijn ze vaker creatiever.'

Reisinformatie, ov-chip en apps

Inhuurkrachten worden op verschillende projecten ingezet. Structureel huurt de NS driehonderd ict'ers in. Er wordt gewerkt met verschillende Agile- en Scrum-technieken. De beschikbare functies zijn divers: van business consultants en architecten tot aan programmamanagers. Op het gebied van reisinformatie wil de NS innovatief bezig zijn en dus worden hiervoor redelijk veel zzp'ers ingehuurd. Een project als de ov-chip is technisch complex en daarom huurt het spoorbedrijf ook hiervoor relatief veel ict'ers in. In apps wil de NS niet voorop lopen, dus hiervoor zoekt het bedrijf minder zelfstandigen.

‘We hebben grote ict-projecten lopen', zegt Hetzler, ‘maar we staan niet goed op de radar bij zzp-ict'ers. Die denken eerder aan grote banken om voor te werken. Dat willen we graag veranderen en we willen ons meer als ict-bedrijf profileren. Dit doen we door middel van meet & greets, het bezoeken aan scholen en met management development-programma's. Je zou het misschien niet zeggen, maar de NS zet jaarlijks ongeveer 120 miljoen euro aan werk uit in de markt, waarvan vijftig miljoen voor ict-werk. De brokers met wurgconstructies zijn er inmiddels op individueel niveau tussen uit. Nu moeten we de zelfstandig ict'ers nog gaan verenigen in teams voor de grotere opdrachten.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Een paar suggesties:

- de online marktplaats is inderdaad een goede stap, maar als zzp'er score je in de beoordeling voor een job niet beter dan een groot bedrijf.

- nodig zzp'ers uit en geef een forecast van onderwerpen die er het komend jaar aankomen inclusief interactive discussie. Dat kan dan meteen richting geven aan een, de wijze van organiseren.

-brokers er tussen uit....... dat lijkt maar zo, misschien in de score van een opdrachtevaluatie meenemen.

oh ja dat vergat ik nog even...

een transparante, inhoudelijke terugkoppeling na een NS selectietraject zorgt er voor dat ZZP'ers een volgende keer beter, inhoudelijk scherper en gerichter kunnen aanbieden. Dat is ook in het voordeel van de NS

Beste Mevrouw Hetzler,

Ik heb eerder met heel veel inzet en plezier voor uw organisatie mogen opereren en hoop dat ze de grote fouten van elders nu eens achterwege laten.

De eerste verstandige stap heeft men eigenlijk zelf al gezet. Afstand nemen van de grotere detacheerders omdat de rekening, vaak achteraf, te hoog zijn gebleken en van werkelijke flexibiliteit en kwaliteit vaak veel minder sprake is gebleken.

Een tweede zeer belangrijke is dat men nu weer de regie beter naar zichzelf kan trekken en monitoren.

Lizette Hetzler stelt zichzelf hier belangrijke vragen en kijkt zeker in de goede richting. De eerst volgende stap hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.

Kennis
Zorg dat je de zzp-er met Respect behandeld en voor vol aan ziet. Heb je geen kennis een CV intrinsiek te beoordelen, zorg dan dat die kennis er is en maak geen gebruik van recruiters die met een commercieel oog alleen kijken.

Realisme
Realisme, ik breng het nog maar eens naar voren, is klaarblijkelijk tegenwoordig een 'rare commodity'. Neem een goed IT consultant in de arm en kijk waar de werkelijke behoefte bestaat. Zet dan de nuchtere vraag uit en bedenk dat helder omschrijven wat je van een professional verwacht iets anders is dan het domweg opstellen van een 'wensenwaslijst' waaraan niemand kan voldoen. Het voorkomt in elk geval een situatie dat je roept 'we kunnen de juiste maar niet vinden...'

Leeftijdsverwachting
In het bedrijfsleven is leeftijdsdiscriminatie een volkomen normaal geaccepteerde standaard geworden. Wanneer je, even de gemiddelde leeftijd binnen Prorail in gedachten nemend, een goed gremium wil samenstellen voor de organisatie, ga dan ook uit van een gezond gemiddelde. Dit voorkomt later in de opzet en samenstelling heel veel aanpassings en communicatie problemen.

Goedkoop is Duurkoop
Juist de IT is een materie die zou moeten helpen besparingen te bewerkstelligen. De praktijk wijst zo vaak anders uit. Besef dat ook hier goedkoop duurkoop is. Wees helder in verwachting en visie en vraag dat ook van de professional die zich wil binden aan Prorail als organisatie.

IT Ketens en procedures
Zorg dat de IT ketens beter op elkaar aansluiten. Vanuit eigen waarneming heb ik gezien dat hier zeker ruimte voor verbetering is. De professionele invulling daarna zal dan stukken beter en eenvoudiger verlopen en inzet zelfs een groter rendement ressorteren.

Laat het idee varen dat klaarblijkelijk de zzp-er liever voor grotere banken zou willen werken. Dat is namelijk niet zo. Er zijn genoeg zzp-ers die zeer graag een stap zouden willen doen naar Prorail, maar dan zal men binnen Prorail gebruik moeten kunnen maken van nuchterheid en intrinsieke kennis van zaken op een goede IT professional ook intrinsiek te kunnen beoordelen.

Dan zal er zeker een wederzijds gelijkwaardig en professioneel Respect ontstaan, iets wat nu soms wel erg ver te zoeken is.

Succes met deze grote stap voorwaarts. Een bijzonder goede.

Testers
Heb alleen maar adverts gezien voor testers. Geen architecten oid.
mvg
edgar

Als ZZP-ers zich in een Team gaan verenigen, en zo een grotere klus proberen binnen te halen, dan is zo'n team toch ook weer een Broker geworden ?

NS gaat dit alleen lukken als ze voor zulke grotere klussen zelf de broker functie gaan vervullen, dus zelf het team gaan opbouwen. Punt is alleen dat je dan voor elke grote klus weer een nieuw team gaat formeren, met alle aspecten van dien.

Is er ook nog plaats voor de mensen met een z.g. TAO contract welke via een intermediar werkzaam zijn?

Een specialist in Service Management toepassingen.

"dat zzp'ers zich verenigen in teams"
Volgens mij heet dat een 'bedrijf'.

Dus, het een of het ander. Òf mensen individueel inhuren, òf teams inhuren van een bedrijf. Wat ze nu hoopt is onrealistisch.

Naast genoemde grote detacheerders en brokers enerzijds en ZZP'ers anderzijds zijn in de markt ook vele 'kleinere' (gespecialiseerde) ICT-dienstverleners te vinden met consultants in loondienst ... consultants die, zoals wordt aangegeven, ook vrij en zelfstandig mogen denken en in staat zijn creatieve oplossingen te realiseren.

Mooi om te zien dat er dus toch bedrijven zijn die verder kijken dan hun neus lang is. Je zou bijna zeggen hè hè! Constructies als preferred supplier ships, brokers, inkoopafdelingen die alleen maar kijken naar de laagste tarieven ipv kwaliteit, jonge consultants die weggezet worden om het vak te komen leren tegen te hoge tarieven etc. Dit zorgt ervoor dat je als bedrijf, heel vaak niet krijgt wat je wil. Als er meer bedrijven zoals de NS gaan opereren moeten de detacheerders vanzelf mee en worden zo eindelijk gedwongen om anders naar hun business te kijken(lees verdien model)Zouden de bedrijven die de grote detacheerders inhuren en al jaren in dit trucje trappen dan eindelijk wakker worden? Hulde NS!

Dit zijn mooie ontwikkelingen! Al een behoorlijke tijd zie ik dat veel grote organisaties veel geld verliezen aan tussenbureau's die geen toegevoegde waarde leveren voor zowel de klant als de freelancer. De klant betaald de hoofdprijs maar de freelancer krijgt maar een klein deel. De rest blijft aan de strijkstok hangen.

Sinds 2009 hebben wij een samenwerkingsverband opgericht van freelancers die echt samenwerken op projecten. Zo hebben we gezamenlijk trajecten gedaan bij o.a. de VU Amsterdam, Shell en ING. Dit allemaal zonder tussenkomst van tussenbureau's. Door krachten te bundelen kan je meer toegevoegde waarde leveren voor een klant en voor elkaar.

Goed te zien dat de NS samen ondernemen van freelancers zo stimuleert.

@Nico,

Waarom een TAO, je kan ook via een payroll verlonen
Zie bijvoorbeeld tentoo of payrollselect

Ik ben wel benieuwd waar de rekening wordt neergelegd als een project faalt? Nu komt die rekening bij een bedrijf te liggen die aansprakelijk is voor het gehele project en ook opdraait voor de consequenties indien doelstellingen niet gehaalt worden. Hoe doe je dat dan bij een collectief van ZZP'ers? Zijn die allemaal hoofdelijk aansprakelijk? Lijkt me als ZZP'er geen prettige situatie. Kan maar zo zijn dat jij jouw deel in het project prima uitvoert maar mogelijk wel opdraait voor het falen van collega's?

Beste Lisette Hetzler,

Heel verfrissend om te lezen dat de NS in lijn met de Agile / Scrum / Lean gedachte kortere lijnen wil opzetten.

Als we kijken naar dit model, dan is de wens (vanuit continuïteitsoptiek) om “vaste” teams te laten groeien en deze regelmatig opdrachten te geven. Vanuit de NS vraagt dit om het creëren van een passend klimaat. De projecten zijn binnen een agile omgeving het liefst niet te groot (per team) zodat het tempo en het overzicht gewaarborgd blijft.

Aan de NS de taak de business vragen en doelen om te zetten naar behapbare (deel-) projecten.

Bij ProRail heb ik recentelijk naast mijn bestaande Agile awareness en coaching voor IT & business projecten een training opgezet voor de niet IT omgeving. (Ter illustratie: de planningpokertraining gaat over de aanleg van tracés rond de Eemshaven). De gehele organisatie kan en zal op termijn in deze richting gaan veranderen, om zo slagvaardig te blijven.

Ik wil u dan ook graag terzijde staan bij Agile / Coaching & Training / PM taken.

Fantastisch om te vernemen dat een opdrachtgever zelf moeite gaat doen om het benodigde talent te managen. Een reden waarom het (nog) niet mogelijk is om individuele zelfstandigen zich te laten verenigen in een tijdelijke organisatie (geen bedrijf dus, maar een soort maatschap) is het ontbreken van een middel of gelegenheid om zich te organiseren. Toch zie je heel af en toe via sites dat er vooruitstrevende / ondernemende zelfstandigen zijn die pogen medewerkers voor een dergelijke operatie te vinden. Misschien dat de NS een netwerkgelegenheid kan creëren zodat opdrachtgever en zzp-ers elkaar kunnen leren kennen, en er mogelijke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Het initiatief van de NS brengt ieder geval een frisse wind!

Volgens mij is NS op zoek naar inhuur van teams zoals ze die gewend zijn vanuit detacheerders, maar tegen de tarieven van zzp'ers.

Inhuur van zzp'ers is juist een van de grote problemen rondom innovatie bij NS, vooral bij het Shared Service Center. Zzp'ers blijven zolang mogelijk op een plek zitten, en houden veranderingen tegen die in het voordeel zijn voor NS, maar niet voor de zzp'er.

Net als ZZP-ers zijn MKB-bedrijven blij met portals van grote partijen als NS.

Verenigen van zelfstandigen is een uitdagende opgave. Het tegelijkertijd starten als een team zal een van de grotere problemen zijn. Opdrachten van zelfstandigen lopen niet synchroon af. Op elkaar wachten kost geld.

Ik raad NS aan om dan zelf nog eens goed te kijken naar hun inkoopvoorwaarden, die ze zp-ers opleggen. Deze zijn sterk toegespitst op de grote "reuzenleveranciers".

Als Agile Coach heb ik een specialisme en weet ik teams te coachen op een succesvolle manier. Als ZZP'er maar dus ook als ondernemen wil je graag aan tafel komen om de onderliggende problemen te bespreken en daar een oplossing voor te bieden ipv het vullen van een interim functie. Ik zit liever aan tafel met beslissers die een probleem willen oplossen en daar mij voor in willen zetten dan iemand die en CV beoordeelt. Ik weet wel waar ik goed in ben en kan een verhaal vertellen. Je moet dat verhaal wel mogen vertellen. Niet iedere ZZP'er is in mijn ogen nog geen ondernemer.

Ik hoop dat het op deze manier gemakkelijker wordt voor de ZP'er om bij de NS aan het werk te kunnen. Ik heb afgelopen jaar vele malen gereageerd op aanvragen maar kwam er niet tussen. Wellicht is de som van meerdere ZP'ers belangrijk voor het welslagen van diverse projecten.

@NumoQuest:
Ik vindt je reactie goed leesbaar en sta er achter, alleen val ik over het punt dat je stelt dat leeftijdsdiscriminatie algemeen geaccepteerd is. Ho even, volgens mij is dat zelfs bij de wet verboden! Dat het wel wordt gedaan en geaccepteerd is dus het aan de wet ontrekken oftewel de wet negeren.
Daar heb ik als 57-jarige, net werkloos gewporden, dus heel veel last van!

Wellicht dat Computable daar eens een artikel aan kan besteden?

@Jack,

Ik herken die ervaring. Er zou meer zicht op zijn als men een beter en informatiever antwoord zou geven, bijvoorbeeld inclusief wie/welke organisatie het wel geworden is etc. Enerzijds doet men heel open van iedereen kan inschrijven, maar als het om het resultaat gaat is men zo gesloten als een oester. Daarnaast, het is ook, juist een belang van de organisatie zelf, omdat een volgende keer preciezer, scherper beter aangeboden kan worden door betrokken uit de markt.
Het eenregelig afwijzen is niet echt een inspiratie om weer eens aan te bieden.

Goed van de NS vind ik dat ze nu eens doorkrijgen dat de grotere detacheerders vaak onvoldoende kwaliteit leveren in relatie tot het uurtarief.
Mijn persoonlijke ervaring is ook dat ZZP-ers vaak (niet altijd overigens) nét wat meer gedreven zijn dan mensen in loondienst, bijvoorbeeld bij de grotere detacheerders.
De uitdaging, hierboven al genoemd, ligt inderdaad in het bij elkaar krijgen van een team. Vandaag ontving ik een email van Headfirst, als de NS uit hun freelancersbestand kan putten, en Headfirst voor een redelijke marge veel van de rompslomp uit handen kan nemen, zou ik zeggen, NS ga ervoor, en freelancers, schrijf je in bij Headfirst.

Dat is lekker prettig idee.

Een groep ZZP'ers die gaan werken in een organisatie.
Aan de ene kant een goed product afleveren, aan de andere kant zo lang mogelijk blijven zitten met een mooi uurtarief.

Ik heb dit in het verleden genoeg gezien. Ze komen binnen als bijen om de bloemen te bestuiven en veranderen langzaam in sprinkhanen en vreten de oogst op. Niet te snel werken, niet gelijk in één keer alles goed opleveren, zorgen dat er open eindjes blijven. Hoe langer blijven zitten, hoe meer geld er binnen stroomt. Aan het eind van een project is niemand verantwoordelijk te stellen.

Iedereen zit in elkaars netwerk en helpt elkaar aan klussen. Dus niet te kritisch op elkaar zijn. Dat kan je toekomstig werk schelen.

Het maakt niet uit of je een grote detacheerder of zzp'ers hebt. Beide vormen dwingen de organisatie de touwtjes in handen te houden. Een goede aansturing kan je meer geld besparen dan je denkt.

Los van het feit dat NS permanent 300 IT-ers inhuurt, is het wel tekenend voor de onmacht van NS dat juist voor grote IT-projecten zzp-ers worden gevraagd. Alle grote IT projecten in het verleden vonden ook plaats buiten de reguliere ontwikkelingen en leidden zo tot weerstand van de bestaande IT (beheer)organisatie.
NS heeft onvoldoende IT-technische kennis in huis en is al jaren niet bereid om die kennis daadwerkelijk in huis te halen. Als ze vervolgens desondanks menen aan het roer te staan (simpelweg omdat ze opdrachtgever zijn en dus menen daaraan bepaalde rechten te kunnen ontlenen), dan staan ze er vervolgens vreemd van te kijken dat de grote IT-organisaties de juridische aspecten net even iets beter afgebakend hebben.

Mij advies: ZZP-ers pas op, want NS draait je een poot uit.

Dat ZZP-ers zich verenigen in teams, dat komt nog niet zo van de grond. Dat vindt NS vreemd.
En meteen daarna lees ik dat men bij NS ZZP-ers wil, omdat die vrijer, zelfstandiger, creatiever zijn en zelf bepalen wat ze willen.

Lijkt me dat NS beter eerst bij zichzelf te rade kan gaan.

Snap het wel. Als het je niet lukt treinen gewoon op tijd te laten rijden, schrikt bij vallende bladeren in herfst, sneeuw in winter. Twee treinen in tegengestelde richting op zelfde spoortrajact, niet kan detecteren. Tja, dan kan je vast ook niet zelf een team samenstellen uit het enorme aanbod aan gekwalificeerde ICT freelancers.

Boerenverstand moet je niet inhuren, moet je zelf oefenen ....

Ik heb me ook ingeschreven bij de marktplaats van de NS, maar ik heb nog geen enkele .NET functie voorbij zien komen.
Ik ben zelf Senior Developer en zou best wel de NS willen helpen, maar dan moeten er wel jobs op de site staan.

Misschien in de toekomst?

@Mauwerd

Het positieve is dat ze aandacht hebben voor ZZP'ers en de positieve punten van ze herkennen! Dat zijn helaas niet zo veel bedrijven.
Er zijn er toch te veel die alleen maar met een groot bedrijf zaken willen doen. Het verschil is m.i.: dan krijg je een lijf en bij de zzp'er (meestal) kennis en expertise.

Beste Lisette Hetzler,

Zeer goed nieuws! hiermee wil ik u graag feliciteren. Net als de NS ben ook ik van mening dat de grotere ICT bedrijven altijd (vaak onnodige) budget overschrijdingen veroorzaken.

Binnen de grote ICT bedrijven weet ik dat projectmanagers bonussen verdienen door projecten te laten uitlopen, schandalig.

Dus Lisette en de NS.... top dat er eindelijk een grote Nederlandse instelling is die hiervoor durft uit te komen! wel wil ik u één advies geven: hoe beter een project is voor bereid des te minder herstel werkzaamheden er zijn.... toverwoord is "Requirements"

Met vriendelijke groet,
PassQuat B.V.

Erik van Duijn
Business partner van NS

Ik heb me ook ingeschreven bij de marktplaats van de NS, maar ik heb nog geen enkele .NET functie voorbij zien komen.
Ik ben zelf Senior Developer en zou best wel de NS willen helpen, maar dan moeten er wel jobs op de site staan.

Misschien in de toekomst?

Merkwaardige reacties op dit artikel.

Wat er in het artikel staat is dat NS van die "wurgende" brokers en detacheerders af wil maar dat taken en verantwoordelijkheden die voorheen werden gedaan door deze brokers en detacheerders (zoals het in één keer inhuren van grote teams) nogal tegen blijken te vallen. De NS oplossing: doen jullie dat maar lekker zelf ZZP-ers!

Dit heeft niets te maken met slechtlopende projecten, bonussen voor managers, Agile, Scrum, tarieven of requirements. Dit heeft te maken met het feit dat inhuur een vak op zich is en dat dat dus tegen blijkt te vallen voor de NS.

Ik ben zelf ZZP-er en zou dolgraag vaker direct voor een opdrachtgever werken maar ik besef ook dat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is voor opdrachtgevers tenzij deze opdrachtgever zichzelf het nogal ingewikkelde ZZP-inhuur-spel goed eigen maakt.

De oproep van NS roept aardig wat reacties op. Is dus een goede zaak om de discussie op gang te brengen onder diverse professionals!
Ik ga niet verder in op alle inhoudelijke meningen, vind ik minder van belang op dit moment.
Wat ik een goede zaak vind:
1. Goed dat grote bedrijven zoals NS eindelijk richting zzp'ers een beweging maken, betekent een kentering is vastgeroeste en oude werkwijze. Deze ontwikkeling zie ik gelukkig ook in gemeenteland. Kost tijd maar we komen er!
2. Ik zou het ook prettig vinden als er niet alleen naar de 'harde sector' zoals ict wordt gekeken maar ook naar andere sectoren op managementgebied: dienstverlening, aansturen personeel, verbetering van kwaliteitsprocessen sectoren waar interim managers wel degelijk tot hun recht komen door hun kennis en expertise die ze inbrengen en waardoor er sneller besluiten worden genomen! Met andere woorden, we kunnen zorgen voor een frisse wind juist bij bedrijven als NS...

Ik wil wel aanraden om de cv's te laten beoordelen door mensen met vakkennis in plaats van recruiters die enkel controleren of de woorden in de aanvraag overeenkomen met het cv.

Een prima initiatief van de NS waar ik me goed in kan vinden. Deze werkwijze is in lijn met onze visie en we denken graag mee. De waardering voor specialisten neemt hiermee toe en dat is een goede zaak.

NS wil af van wurgcontracten met grote toeleveranciers. Het risico voor de zzp-teams is dat de NS nu de wurgende gaat worden en dat de zzp'ers de gewurgden gaan worden.

De politie heeft overigens ook een marktplaats en zij doen het best netjes door zich niet zozeer te richten op zzp'ers, maar zoals het woord zelf zegt; een marktplaats. Het een hoeft het ander niet te bijten, en hun procedure ziet er goed uit.

Zie;
http://www.ipnw-marktplaats.nl/

Disclaimer: Ik ben op geen enkele manier betrokken bij dit initiatief en breng dit alleen aan ten behoeve van de discussie.

Ik verwacht van de NS nu ook een wat vlottere manier om met social media om te gaan.

@Franklin: Ik geloof dat Headfirst de boodschap van de NS niet helemaal begrepen heeft :-) NS wil juist rechtstreeks zaken doen met xxp'ers en NIET via brokers, getuige ook de reactie van Lisette (Twitter) op de claim vanuit Headfirst dat men met de NS in gesprek gaat hierover.

On topic: Ben nog steeds benieuwd hoe je bij een aangenomen project door zzp'ers omgaat met de aansprakelijkheid.

Beste Lisette,

Breken met raamcontracten en inhuren van teams: een gedurfde stap.
Ik ben zelf ruim 10 jaar als ICTer in de spoorsector actief geweest (Movares en ProRail) en was ook vanuit Logica accountmanager voor RIB. Sinds eind 2006 werk ik hoofdzakeljk voor RWS. Ik zit nog steeds in de detachering en ken die markt goed.
Ik begrijp je frustratie mbt de grotere detacheerders en de brokers.
Je plan heeft een paar goede elementen, maar zou naar mijn idee toch uiteindelijk een slechte keuze blijken. Ik geef je hieronder mijn argumenten en een paar verbetervoorstellen.

Voordelen:
Kosten
ZZPers zijn (nu) nog vaak goedkoper dan dezelfde kwaliteit krachten van gerenommeerde automatiseerders

Klantgericht
ZZPers zijn zeer klantvriendelijk: elke opdracht is hun directe brood. Belang is dus groot om het goed te doen en de klant te vriend te houden

Teams
Inhuren van een team is beter dan inhuren van individuen; in het laatste geval is er een groter risico op onderlinge clashes, verborgen agenda’s, etc. Huur je een team in, dan zou je kunnen selecteren op onderlinge samenwerking.

Nadelen:
Klantgezwicht
Doordat de relatie zo direct is, zal de onafhankelijkheid van een ZZPer soms onder druk komen staan. Durf je de klant tegen te spreken? Durf je wel vervelende, maar noodzakelijke vragen te stellen?

Kennisborging
Er is uiteraard totaal geen sprake van kennisborging bij gebruik van ZZPers. Hier zijn geen afspraken over te maken.

Aansprakelijkheid
Ook hier zijn geen afspraken over te maken. Een (team van) ZZPer zal zich uiteraard nooit kunnen en willen committen aan een fixed-price fixed date. Wie moet voor de boetes opdraaien als de targets niet gehaald worden?

Duurkoop?
Het lijkt goedkoop, maar een team van ZZPers is per definitie niet op mekaar ingespeeld, heeft een zeer diverse achtergrond, spreekt niet dezelfde “taal”. Indien kennis niet beschikbaar binnen team, is het lastig te organiseren. Een groter bedrijf kan makkelijker kennis beschikbaar stellen. Groot risico van wiel opnieuw uitvinden.

Uithollen van de automatiseringsbranche
Op dit moment staan de tarieven al sterk onder druk. Er zijn bedrijven die inmiddels al niet meer aanbieden richting bepaalde klanten, omdat de geboden tarieven niet meer de kostprijs opleveren. Indien de ZZPers op nog grotere schaal de arbeidsmarkt overspoelen, zullen automatiseerders failliet gaan. De aantrekkingskracht van de sector zal sterk afnemen en over 10 jaar hebben we een giga tekort omdat de jongere generatie niet meer voor deze studierichting kiest; het imago en de baanzekerheid neemt sterk af.

Voorstel:
- Stap af van gebruik van raamcontracten voor ontwikkeling van systemen
- Borg onderhoud/beschikbaarheid van systemen via contracten met professionele IT-bedrijven
- Leer goed specificeren en besteed projecten uit. Dit kan fixed price. De grote automatiseerders kunnen dit soort projecten aan, en durven ook risico/verantwoordelijkheid te dragen. Bij grote, risicovolle ontwikkelingen: breek project op in fases en besteed per fase uit. Dit gebeurt nu vaak niet, waardoor veel van dit soort projecten niet goed gaan.
- Huur teams in als dienst. Dus niet op uurtarief, maar op basis van goed gedefinieerde servicelevels. Laat hierop aanbieden door detacheerders die een integrale dienst (bijv. integraal projectmanagement) kunnen aanbieden. Voordeel is dat je dan ook daadwerkelijk op mekaar ingespeelde teams krijgt, waarbij de diverse leden dezelfde taal spreken en dezelfde standaarden kennen.

Aangezien er iemand een reactie heeft afgegeven onder de naam 'van der Horst' en ik door veel mensen gebeld ben is het op zijn plaats om een reactie te geven.
Inderdaad is het mogelijk om dit probleem op te lossen. Wel moet de eerlijkheid meegegeven worden dat er geen enkele broker is die de kennis en ervaring heeft om NS te ondersteunen in een zogenaamd Statement of Work-oplossing.
Mevrouw Hetzler zal ik wel voorzien van een oplossingsperspectief, want ja, het is zeker mogelijk en het is zeker ook kostenbesparend.

Overigens wil ik wel afstand nemen van de woordkeuzes van de andere van der Horst. Inhoudelijk kan ik me er wel in vinden.

Karl van der Horst

Gelukkig wemelt het op de foto op de inhuursite van de NS van de dames! Wishful thinking...

Mevrouw Hetzler:
De NS is er nog niet helemaal uit hoe het de zzp-ict'ers wil gaan verenigen. Het spoorbedrijf wil in ieder geval uitstralen dat het een aantrekkelijke opdrachtgever is. Hetzler: ‘Als ingehuurde ict'er ben je als een collega, je bent echt één van ons. Daarnaast mag je meehelpen met het oplossen van problemen. Wij hebben de voorkeur voor zelfstandige ict'ers omdat ze vaak vrijer en zelfstandiger zijn in hun denken. Een zzp'er bepaalt zelf wat hij wil en durft meer te zeggen dan iemand in loondienst. Daarnaast zijn ze vaker creatiever.'

Dit is tegelijk onthutsend en onjuist!
Onthutsend: mensen in loondienst bij NS denken niet zelfstandig en durven zich niet of onvoldoende uit te spreken. De mensen hebben bovendien onvoldoende creativiteit!
Onjuist: een zzp'er bepaalt echt niet zelf wat hij wil en durft ook niet meer te zeggen dan iemand in loondienst! Zoals al eerder door mensen hier gemeld zijn zzp'ers gewoon mensen die willen blijven voorzien in hun broodwinning.
Hier spreekt eigenlijk een ongelooflijk dedain uit voor de NS-werknemers.
Corporate Nederland moet eens gaan nadenken of men het human capital wel op de juiste wijze inzet en of mensen het misschien niet moe worden om van reorganisatie naar herstructurering te worden gesleept door managers die hun 'dingetje' doen en daarna weer naar een volgende klus gaan, al of niet de vorige 'uitdaging' in wanorde achterlatend...

In de afgelopen twee jaar hebben we met het initiatief www.ondernemerscooperatie.nl circa 80 groepen zzp'ers geholpen om zich te verenigen in een coöperatie. Ook groepen ICT-ers. Deze kunnen hierdoor grotere opdrachten aan, formaat NS. Ook zou de NS zelf een coöperatie kunnen opzetten van ICT-ers en op die manier de band onderhouden. Zie het artikel op http://tinyurl.com/7h7jgj5.

als 40ste commentaar, twee suggesties

Het lijkt me dat Mevrouw Hetzler nu misschien een samenvatting kan gaan geven en

ik hoop dat ze (mevrouw Hetzler) alle commentaristen voor een middagje uitnodigt voor een discussie bij de NS in Utrecht, dan komt er misschien ook nog een 1+1=3 effect naar aanleiding van haar korte "nieuwsflits" waar het mee begon

Een bijzondere frase: "Een zzp'er bepaalt zelf wat hij wil en durft meer te zeggen dan iemand in loondienst. Daarnaast zijn ze vaker creatiever.".

Zonder ZZP-ers tekort te willen doen zie ik hierin een vorm van wishful thinking. ZZP-ers zijn, net als organisaties, afhankelijk van hun opdrachtgever(s). In de huidige economische situatie is dit meer dan ooit het geval. In mijn ervaring zie ik ZZP-ers als bedrijven daarom zich snel identificeren met hun opdrachtgever en "meepraten" met de belangrijkste beslissers.

Onafhankelijkheid is een persoonseigenschap die je regelmatig terugziet bij bedrijven. Met name bedrijven die zich onderscheiden op basis van hun expertise moeten zich onafhankelijk opstellen om hun projecten om te kunnen zetten in referenties die recht doen aan hun positie.

Ik zie veel specialisten die zich niet willen isoleren heel bewust kiezen voor specialistische bedrijven waar ze zich "lekker voelen" en zichzelf (en dus onafhankelijk) kunnen zijn boven het bestaan als zelfstandig ondernemer zonder personeel.

NS zou zich moeten beraden, maar voorkom een "stuck in the middle". Kies voor de zelfstandige of kies voor een groep specialisten. Per opdracht wil je de beste partij, of dat nu een individu is, een bedrijf of een groep van bedrijven.

Gaat het er niet om om de juiste vent (dame) tegen een fair tarief op je project in te zetten?
Maakt het dan uit of hij bij een dienstverlener werkt of zzp is?
Zou voor NS niet moeten uitmaken toch?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij NS

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-05-08T10:21:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.