Vertrouwen in ict-werkgever groeit

Career Guide 2020: Gemiddeld eindcijfer stijgt met 0,14 naar een 8,30

Ict’ers zijn in 2020 meer te spreken over hun eigen werkgever dan vorig jaar. Toen werden ict-werkgevers nog met een gemiddelde van 8,16 beoordeeld, dit jaar is dit cijfer gestegen naar een 8,30. Dit blijkt uit het werkgeversonderzoek dat Enigma Research eerder dit jaar uitvoerde in opdracht van Computable, in het uitgevoerd in het kader van de Career Guide 2020. De hoogste twee posities bleven onveranderd ten opzichte van vorig jaar, daarna volgen er drie nieuwkomers.

Het is in 2020 nog steeds RedLogic dat de populairste ict-werkgever van Nederland is. Vorig jaar kwam het bedrijf nog op stip op nummer één binnen, dit jaar weten zij die prestaties te evenaren. Wel moest het in het gemiddelde eindoordeel vier honderdste inleveren, nog steeds werd er met een 9,53 een prachtig eindresultaat gerealiseerd. En dat is knap, want dit jaar was de toelatingseis voor het onderzoek strenger dan vorig jaar. Waar het vorig jaar nog met de minimale vereiste van acht respondenten per organisatie de toppositie wist te pakken, daar herhaalt RedLogic in 2020 dit kunstje maar dan met veertien deelnemers. Dat was meer dan genoeg dan het minimaal benodigde aantal van tien respondenten per ict-bedrijf om toegelaten te worden tot de top vijftig.

Te weinig respons

Onderzoeksverantwoording Enigma Research

Computable-lezers zijn uitgenodigd om de organisatie waarvoor zij werken te beoordelen als ict-werkgever. In het onderzoek wordt onder andere de mate van tevredenheid over de doorgroei- en carrièremogelijkheden bij de werkgever, de waardering die de werkgever voor zijn werknemers toont en uiteraard de algemene tevredenheid over de ict-werkgever in kaart gebracht. Computable heeft aan Enigma Research gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van online kwantitatief marktonderzoek. De resultaten zijn verwerkt met behulp van het (mobiele) onderzoekssysteem van Enigma Research. De respondenten voor dit onderzoek zijn op drie manieren geworven:

- Via een aangeleverd bestand met e-mailadressen. Deze personen hebben een mail ontvangen met het verzoek om de enquête in te vullen.

- Via een openbare link naar de enquête op de website van Computable.

- Via het Computable Opleidersonderzoek 2020; dat gelijktijdig met dit onderzoek werd uitgevoerd.

Uiteindelijk hebben 3129 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is voor het volledige werkgeversonderzoek, dus inclusief de niet-ict-organisaties. Bij 3129 afgenomen vragenlijsten valt, met een betrouwbaarheid van 95 procent, te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 1,8 procent zal afwijken van de werkelijke situatie.

Doordat dit jaar het aantal respondenten per ict-bedrijf met twee is verhoogd, vallen er ook een aantal bekende en gevestigde namen buiten de boot. Bekende ict-bedrijven als Argeweb, Cimsolutions, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Macaw, Mansystems, OGD ict-diensten en Pinewood liepen hun klassering mis doordat zij net te weinig respons wisten te realiseren.

Group9 daarentegen scoorde bovengemiddeld veel. De nummer twee van vorig jaar wist dat resultaat opnieuw te behalen, maar het aantal respondenten dat namens het bedrijf met het werkgeversonderzoek meedeed steeg van de minimale acht in 2019 naar een mooie 33 respondenten in 2020. Aan het gemiddelde eindcijfer deed het echter niks af, net als vorig jaar werd er wederom een 9,31 als eindresultaat gerealiseerd.

Nieuwkomers

De top vijftig van het werkgeversonderzoek onder ict-bedrijven dreigde heel even dus een kopie te worden van vorig jaar met RedLogic als lijstaanvoerder en Group9 daar achteraan. Niets is minder waar, want de plekke drie, vier en vijf worden allemaal ingenomen door nieuwkomers. Het erepodium wordt afgesloten met Proact, dat met zijn negentien respondenten een eindcijfer van 9,23 wist te realiseren. Het bedrijf wordt vooral geprezen door zijn ict’ers voor de ruimte en kansen die het realiseert om hen optimaal te laten presteren.

Nog zo’n nieuwkomer is mStack. Dankzij de beoordeling van dertien van zijn ict’ers snelde het bedrijf naar een mooie vierde positie. Met een eindcijfer van 9,21 eindigde het twee honderdste van eremetaal, maar ook twee honderdste voor op de nummer vijf en nieuwkomer PCI (voorheen ICT Spirit). Vooral op het vlak van bedrijfscultuur, collega’s/collegialiteit en werksfeer scoort mStack opvallend goed. PCI/ICT Spirit presteert op dezelfde gebieden ook goed, maar hier worden de financiële stabiliteit, de aansprekende producten/diensten en de innovativiteit ook hoog beoordeeld.

Rest top tien

Werkgevers ict-bedrijven: top 50

Klik hier voor het overzicht

Uniserver zag zijn eindoordeel met vijf honderdste naar een 9,18 dalen, waardoor het op één honderdste buiten de top vijf valt. In aantal posities is de stap terug echter iets groter. Waar het vorig jaar nog derde in de lijst stond, zakt het nu drie plekken weg naar de zesde positie. Het bedrijf scoort het beste met zijn scholingsmogelijkheden.

De nummers zeven en negen zijn opnieuw nieuwkomers, dit zijn respectievelijk Aces Direct en Xebia. Zij worden afgewisseld door PeopleWare en Legian op de posities acht en tien. Deze vier ict-bedrijven hebben allemaal een mooi gemiddeld aantal respondenten. Aces Direct scoorde een 9,11 als eindcijfer met 36 respondenten, PeopleWare realiseerde een 8,99 met 27 deelnemers en Xebia een 8,95 met twintig ict’ers. Legian spande de kroon in de top tien met 68 deelnemers, het bedrijf werd gemiddeld gewaardeerd met een 8,91.

Toch was dit niet het hoogste aantal respondenten per ict-bedrijf in het onderzoek. Die eer ging dit jaar met 94 respondenten naar Topdesk, dat op een twintigste plek eindigde met een 8,70 als gemiddeld eindcijfer. Hiermee zakte het bedrijf wel negen plekken ten opzichte van vorig jaar, waarbij aangetekend dat het in 2019 ook nog eens door 156 medewerkers werd beoordeeld.

Verschillende gebieden onderzocht

Net als voorgaande jaren zijn de ict-werkgevers weer op allerlei verschillende gebieden beoordeeld. Te denken valt dan aan zaken als werkzaamheden en verantwoordelijkheden, waardering voor de prestaties, scholingsmogelijkheden, bedrijfscultuur, et cetera. Voor deze in totaal achttien deelgebieden hebben we ook telkens een top tien samengesteld. Net als voorgaande jaren hebben we weer een gemiddeld eindcijfer per deelgebied bepaald en hebben we de deelnemers aan het onderzoek expliciet gevraagd om te benoemen welk van de gebieden voor hen het belangrijkst zijn. Door hieraan extra waarde toe te kennen, kunnen organisaties dus stijgen (of dalen) op de ranglijsten.

Net als vorig jaar hebben we de respondenten in het werkgeversonderzoek ook gevraagd naar de ict-onderwerpen waar zij zich mee bezighouden in hun dagelijkse werk. Dit levert in totaal 29 keer een lijstje op met de beste spelers in dat specifieke topic. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal respondenten ten opzichte van het totaal respondenten van de ict-organisatie en ten opzichte van het markttotaal. Deze percentages worden gekoppeld aan de gemiddelde eindscore van de ict-organisatie om zo de onderlinge verhoudingen te bepalen. Op een vergelijkbare manier hebben we dit ook voor branches gedaan waarin of waarvoor de ict’ers met name werkzaam zijn. Dit levert in totaal 25 keer een top drie op.

Deellijstjes

Rapport

Zo zien de rapportcijfers van de totale Nederlandse ict-markt eruit:

8,87 - Collega’s/collegialiteit

8,76 - Financiële stabiliteit van werkgever

8,62 - Werksfeer

8,57 - Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

8,45 - Uitdaging in werk

8,45 - Betrokkenheid bij werkgever

8,44 - Bedrijfscultuur

8,42 - Ruimte en kansen om optimaal te presteren

8,37 - Aansprekende producten en/of diensten

8,29 - Scholingsmogelijkheden

8,29 - Balans tussen werk en privé

8,22 - Overall tevredenheid

8,15 - Innovativiteit werkgever

8,04 - Maatschappelijke betrokkenheid werkgever

8,03 - Waardering voor prestaties

8,03 - Secundaire arbeidsvoorwaarden

7,88 - Doorgroei- en carrièremogelijkheden

7,61 - Salaris(groei)

N.b.: alle achttien onderdelen scoren hoger dan in 2019.

Het zijn de achttien lijstjes waarop de ict-werkgevers beoordeeld worden die gezamenlijk leiden tot de eindlijst. We kunnen echter ook per deellijstje kijken naar de toppers. Het mag niet verwonderlijk zijn dat RedLogic als overall lijstaanvoerder ook de meeste overwinningen in de deellijstjes realiseert. Toch winnen ze slechts drie van de achttien minicompetities. Dit is op het vlak van scholingsmogelijkheden, de betrokkenheid bij de werkgever en de overall tevredenheid. mStack (salaris(groei) en bedrijfscultuur), Itility (innovativiteit en uitdaging in werk) en Ordina (balans werk/privé en collega’s/collegialiteit) leiden ieder twee deellijstjes.

De overige negen deellijstjes worden telkens aangevoerd door een ander ict-bedrijf. CGI scoort het hoogste als het op de werkzaamheden en verantwoordelijkheden aankomt, Peak-IT voor de doorgroei- en carrièremogelijkheden en Xebia voor de ruimte en kansen om optimaal te presteren. Ventus doet het dan weer het beste met secundaire arbeidsvoorwaarden, NTT heeft de meest aansprekende producten en/of diensten, Group9 heeft de hoogste waardering voor prestaties en de werksfeer bij Topdesk is het beste. Info Support wordt het meest geroemd om zijn financiële stabiliteit en - tot slot - de it-organisatie van Defensie, JIVC, wordt als de meest maatschappelijk betrokken werkgever gezien.

We kunnen ook de deellijstjes met elkaar vergelijken, en natuurlijk met vorig jaar. In 2020 zijn de vijf hoogst beoordeelde gebieden dezelfde als vorig jaar. Daarnaast scoren ze allemaal iets beter dan vorig jaar, waaruit ook de tevredenheid onder Nederlandse ict’ers blijkt over hun eigen werkgever. De ruimte en kansen om optimaal te presteren en de scholingsmogelijkheden worden ten opzichte van 2019 iets lager ingeschat, maar doen het qua cijfer wel beter dan vorig jaar. De maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever scoort juist weer hoger en dit is dus blijkbaar een belangrijker thema geworden bij Nederlandse ict-bedrijven.

Topics

In het werkgeversonderzoek onder ict-bedrijven zijn er door de respondenten ook 29 ict-onderwerpen benoemd, waarmee ict’ers zich het meeste bezighouden. Binnen elk topic is er ook telkens een eindrangschikking met de beste specialisten op ieder gebied. Als we kijken naar het totaal aantal gekozen ict-onderwerpen, dan blijkt de consultantcy de boventoon te voeren in het onderzoek. Op de tweede plaats komt de softwaredevelopment. Opvallend is wel dat de populairste twee topiclijstjes door hetzelfde ict-bedrijf worden aangevoerd: Group9.

Deze twee topics worden gevolgd door de twee infrastructuurkanten die we momenteel kennen. Aan de on-premise-zijde is RedLogic het populairst, aan de as-a-service-kant is dit Uniserver. De top vijf qua topics wordt afgesloten met het onderdeel dienstverlening, waarin IT-Works de ranglijst aanvoert. Na deze top vijf volgt een relatief nieuwe ontwikkeling waar ict’ers zich mee bezighouden, en dat is alles rondom digitalisering, innovatie en de digitale transformatie. Quint Wellington Redwood komt als de nummer-één-specialist uit de bus.

Na deze zes topics met specialisten zijn er nog 23 ict-onderwerpen waarbij de specialisten zijn benoemd. Hierbij valt op dat Aces Direct en Itility beide drie keer als winnaar uit de bus komen. Verder zijn er nog een aantal spelers die twee topics naar zich toetrekken, te weten KPN, KZA, Motiv, Uniserver, Valid en dus Group9. Naast IT-Workz, Quint Wellington Redwood en RedLogic winnen ook 4PS, Info Support, Insight, Peak-IT, Proxy Services, Solvinity, Telindus en Topdesk één topiclijstje.

Populairste topics

Dit is de lijst met 29 populairste topics inclusief hun winnaars op basis van het percentage waarmee ze gekozen zijn in het werkgeversonderzoek onder ict-bedrijven.

#

Topic

Specialist

Aandeel

1

Consultancy

Group9

14,45%

2

Softwaredevelopment

Group9

9,02%

3

Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer

RedLogic

8,83%

4

Cloud Computing & Virtualisatie

Uniserver

7,09%

5

Dienstverlening

IT-Workz

6,20%

6

Digitalisering / Digitale Transformatie/Innovatie

Quint Wellington Redwood

6,02%

7

IT Service Management

Topdesk

5,28%

8

Security

Motiv

5,18%

9

Outsourcing

Valid

3,96%

10

Detachering & Recruitment

Peak-IT

3,94%

11

Datacenters & Hosting

Solvinity

3,35%

12

Agile / Scrum

KZA

3,05%

13

Business Applications & Business Analytics

Valid

2,60%

14

ERP

4PS

2,26%

15

Hardware & Kantoorautomatisering

Aces Direct

2,18%

16

Systeembeheer

Proxy Services

1,99%

17

Business Intelligence & Data Analytics

Itility

1,83%

18

Storage

Telindus

1,58%

19

Big Data & Data Management

Itility

1,53%

20

Opleiding & Training

Info Support

1,53%

21

Softwarebeheer

Insight

1,36%

22

Testing

KZA

1,24%

23

Telecom

KPN

1,12%

24

Artificial Intelligence & Machine/Deep Learning

Itility

0,96%

25

Internet of Things (IoT) & Sensoren

KPN

0,80%

26

AVG / GDPR / Privacy

Motiv

0,64%

27

Mobility

Aces Direct

0,42%

28

Internet / E-commerce

Aces Direct

0,39%

29

High Performance Computing (HPC)

Uniserver

0,37%

Overig (niet voldoende beoordeeld)

0,85%

Branches

Naast ict-onderwerpen kijkt Computable in zijn werkgeversonderzoek ook naar specifieke branches. In het onderzoek werd respondenten gevraagd in welke markt zij vooral actief zijn. Het aantal keer dat een ict-bedrijf werd genoemd in een markt zegt iets over de specialisatie van dat bedrijf in die specifieke markt. Daarnaast zegt de respons binnen desbetreffende branches iets over de omvang en belangrijkheid ervan op ict-vlak.

In het Computable-onderzoek dat door Enigma Research is uitgevoerd blijken de meeste ict’ers in of bij de overheid werkzaam te zijn. Binnen dit onderzoek is deze branche ruim vijftien procent vertegenwoordigd. Topdesk is de nummer-één-specialist in deze markt. De overheid wordt op afstand gevolgd door de ict-markt zelf, waarin bijna twaalf procent van de respondenten werkzaam is. Uniserver is in deze markt uitgeroepen tot dé specialist. De top drie wordt afgesloten met de zakelijke dienstverlening waar Otherside at work het lijstje aanvoert.

Itility mag wel de belangrijkste branchespecialist op ict-vlak van Nederland genoemd worden, want het bedrijf voert maar liefst vier branchelijstjes aan (Automotive, Elektronica, Landbouw / Bosbouw / Visserij en Techniek). Topdesk doet dit bij drie lijstjes, te weten Facilitaire Dienstverlening, Onderwijs / Opleiding en dus Overheid. Aces Direct, Otherside at work, Uniserver en Valid leiden ieder twee branchelijstjes en 4PS, CGI, Intermax Cloudsourcing, Legian, Peak-IT, PeopleWare, RedLogic, Simac, Solvinity en Strict doen dat ieder op één.

Dit artikel staat ook in Computable Magazine #4 2020: de Career Guide.

Grootste branches

Dit is de lijst met 25 grootste branches inclusief hun winnaars op basis van het percentage waarmee ze gekozen zijn in het werkgeversonderzoek onder ict-bedrijven.

#

Branche

Specialist

Aandeel

1

Overheid

Topdesk

15,23%

2

ICT

Uniserver

11,88%

3

Zakelijke dienstverlening

Otherside at work

10,80%

4

Gezondheids- en welzijnszorg

Intermax Cloudsourcing

10,30%

5

Banken / Financiële dienstverlening

Solvinity

9,74%

6

Industrie

Valid

6,91%

7

Onderwijs / Opleiding

Topdesk

4,98%

8

Advies / Consultancy

Strict

4,67%

9

Logistiek / Transport / Opslag / Distributie

Aces Direct

3,18%

10

Telecom

Legian

2,50%

11

Energie / Gas / Water

CGI

2,26%

12

Bouwnijverheid en -installatie

4PS

2,19%

13

Detailhandel, retail

Simac

1,60%

14

Automotive

Itility

1,54%

15

Handel / Groothandel

Aces Direct

1,30%

Internet

Uniserver

1,30%

17

Techniek

Itility

1,18%

18

Verzekeringen / Assurantie

Otherside at work

1,10%

Uitzend / Detachering / Werving & Selectie

Peak-IT

1,10%

20

Landbouw / Bosbouw / Visserij

Itility

0,75%

21

Facilitaire Dienstverlening

Topdesk

0,35%

Makelaardij / Vastgoed

Valid

0,35%

23

Media / Uitgeverijen / TV

RedLogic

0,28%

24

Elektronica

Itility

0,17%

25

Juridische dienstverlening

PeopleWare

0,13%

Overig (niet voldoende beoordeeld)

4,22%

Meer onderzoeken

Het werkgeversonderzoek onder ict-bedrijven is de helft van het desbetreffende onderzoek, uitgevoerd in het kader van de Career Guide 2020 van Computable. Ook bevraagt Computable ict’ers die werkzaam zijn bij niet-ict-organisaties. Beide delen vormen dus het gehele werkgeversonderzoek. 

Tegelijkertijd met het werkgeversonderzoek vindt ook het opleidersonderzoek plaats. De te onderzoeken gebieden zijn hierin anders dan bij het werkgeversonderzoek, maar de opzet en manier van onderzoeken komen overeen. 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Er worden heel veel conclusies uit dit 'onderzoek' vermeld, maar we moeten toch wel eerlijk zijn: met 10 of respondenten heb je toch niet automatisch een representatief onderzoek?

Wat dacht je bijvoorbeeld van het feit dat tevreden medewerkers eerder het onderzoek invullen? Je zou op zijn minst de gehele organisatie (of iig het ict-personeel wat eronder valt) moeten vragen. Zou je bijvoorbeeld bij de top 5 kunnen doen.

Zijn het telkens dezelfde mensen die bij dezelfde organisatie reageren?

Ik zie ook branches bij bedrijven naar voren komen die ik heel bijzonder vind. Wie levert dit lijstje aan en wie controleert dit?

Leuk als grappig onderzoekje, maar zeker niet representatief, dus zouden de nieuwsartikelen dan ook wat minder kunnen verwijzen naar getallen die nietszeggend zijn, maar juist het wat luchtiger houden.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2020-10-20T11:41:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.