Eindgebruiker wordt populairder als ict-werkgever

Gemiddeld eindcijfer stijgt met 0,28 naar een 7,80

De populariteit van ict-bedrijven als werkgever van ict’ers zat al in de lift, bij niet-ict-organisaties stijgt deze twee keer zo hard. Waar dit type ict-werkgevers vorig jaar nog een gemiddeld eindcijfer van een 7,52 van hun eigen mensen kreeg, steeg dit in 2020 met 0,28 door naar een 7,80. Dit blijkt uit het werkgeversonderzoek dat Enigma Research eerder dit jaar uitvoerde in opdracht van Computable. De nummer één is en blijft het Groene Hart Ziekenhuis, in de rest van de top 25 zitten veel verschuivingen.

Opvallend dit jaar in de werkgeverslijst onder niet-ict-organisaties is de hoeveelheid ziekenhuizen en minder voor de hand liggende medische centra. Natuurlijk, het Groene Hart Ziekenhuis stond vorig jaar bovenaan deze lijst en doet dit kunstje dit jaar nog eens dunnetjes over, maar ook zijn ziekenhuizen als het Martini Ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis nieuwkomers in deze top 25.

Daarnaast zien we ook nog eens dat HMC (Haaglanden Medisch Centrum) een enorme sprong maakt naar de derde positie en zijn ook het Medisch Centrum Leeuwarden en UMC Utrecht nieuw op de lijst. De laatste is natuurlijk wel een bekend en groot mc, maar andere bekende namen als Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC en UMCG ontbreken op de lijst.

Top scoort bovengemiddeld

Onderzoeksverantwoording Enigma Research

Computable-lezers zijn uitgenodigd om de organisatie waarvoor zij werken te beoordelen als ict-werkgever. In het onderzoek wordt onder andere de mate van tevredenheid over de doorgroei- en carrièremogelijkheden bij de werkgever, de waardering die de werkgever voor zijn werknemers toont en uiteraard de algemene tevredenheid over de ict-werkgever in kaart gebracht. Computable heeft aan Enigma Research gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van online kwantitatief marktonderzoek. De resultaten zijn verwerkt met behulp van het (mobiele) onderzoekssysteem van Enigma Research. De respondenten voor dit onderzoek zijn op drie manieren geworven:

- Via een aangeleverd bestand met e-mailadressen. Deze personen hebben een mail ontvangen met het verzoek om de enquête in te vullen.

- Via een openbare link naar de enquête op de website van Computable.

- Via het Computable Opleidersonderzoek 2020; dat gelijktijdig met dit onderzoek werd uitgevoerd.

Uiteindelijk hebben 3129 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is voor het volledige werkgeversonderzoek, dus inclusief de niet-ict-organisaties. Bij 3129 afgenomen vragenlijsten valt, met een betrouwbaarheid van 95 procent, te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 1,8 procent zal afwijken van de werkelijke situatie.

Maar goed, we focussen natuurlijk op die partijen die wel de top 25 wisten te halen en daar staan best nog wel bekende andere organisaties tussen. Zoals gezegd, het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda is wederom de beste ict-werkgever onder niet-ict-organisaties volgens het werkgeversonderzoek van Computable en Enigma Research. Het weet zelfs die positie steviger vast te grijpen want dit jaar wordt het ziekenhuis door zijn eigen ict’ers met een 9,34 gewaardeerd. Dat is beduidend hoger dan de 8,96 van vorig jaar.

Zelfs met het cijfer uit 2019 had het Groene Hart Ziekenhuis dit jaar weer gewonnen, want de nummer twee dit jaar wist als gemiddeld eindcijfer een 8,77 te realiseren. Die eer is weggelegd voor Randstad, dat twee plekken klimt ten opzichte van 2019. Ook dit bedrijf scoort beduidend hoger dan de 8,38 van vorig jaar. HMC sluit dit jaar het erepodium af met een sprong vanaf de tiende plaats. Waar vorig jaar nog een eindcijfer van 7,90 werd gerealiseerd, daar realiseert het medisch centrum in 2020 een 8,50.

Stijgers en dalers

Ook de nummer vier op de lijst is een partij die stijgt ten opzichte van vorig jaar. Daar vinden we namelijk ProRail terug dat in 2020 een 8,47 als eindgemiddelde scoort. Vorig jaar bekleedde het spoorbedrijf nog een zesde plek met een 8,23. Het Martini Ziekenhuis komt op vijf als hoogste nieuw binnen en krijgt een 8,46 op het eindrapport. DSW volgt met één plek winst en een eindcijfer van 8,39.

Daar waar stijgers zijn, zijn ook dalers. De eerste is terug te vinden op plaats zeven, daar staat de Wageningen UR. Vorig jaar wist deze universiteit nog een mooie tweede plek te behalen met gemiddeld een 8,67, dit jaar zakt het dus vijf plekken en realiseert het een eindcijfer van 8,29. Daarmee is het de enige speler uit de top tien die een lager resultaat realiseerde ten opzichte van 2019. Rijkswaterstaat zakte wel van plek acht naar de negende positie, het eindcijfer was wel iets hoger dan vorig jaar.

Meeste respondenten

Werkgevers niet-ict-organisaties: top 20

Klik hier voor het overzicht

In dit deel van het werkgeversonderzoek hebben in totaal 509 mensen meegedaan. De niet-ict-organisatie met de meeste respondenten is Randstad, veertig ict’ers deden mee aan het onderzoek. Randstad werd op de voet gevolgd door DSW met 39 respondenten. HMC had 26 respondenten en was in absolute aantallen net als qua score de nummer drie dit jaar.

Dit jaar zijn alle deelnemers aan het werkgeversonderzoek beoordeeld op achttien verschillende gebieden. Te denken valt dan aan salarisontwikkeling, secundaire arbeidsvoorwaarden, financiële stabiliteit, scholingsmogelijkheden, bedrijfscultuur, et cetera. Dit levert in totaal achttien keer een top tien op. Net als voorgaande jaren hebben we weer een gemiddeld eindcijfer per deelgebied bepaald en hebben we de deelnemers aan het onderzoek expliciet gevraagd om te benoemen welk van de gebieden voor hen het belangrijkst zijn. Door hieraan extra waarde toe te kennen, kunnen organisaties dus stijgen (of dalen) op de ranglijsten.

Net als vorig jaar hebben we de respondenten in het werkgeversonderzoek ook gevraagd naar de ict-onderwerpen waar zij zich mee bezighouden in hun dagelijkse werk. Dit levert in totaal 23 keer een lijstje op met de beste spelers in dat specifieke topic. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal respondenten ten opzichte van het totaal respondenten van de ict-organisatie en ten opzichte van het markttotaal. Deze percentages worden gekoppeld aan de gemiddelde eindscore van de ict-organisatie om zo de onderlinge verhoudingen te bepalen. Op een vergelijkbare manier hebben we dit ook voor vier branches gedaan.

Deellijstjes

Rapport

Rapport

Zo zien de rapportcijfers van alle Nederlandse eindgebruikers er op ict-vlak uit:

8,56 - Maatschappelijke betrokkenheid werkgever

8,37 - Financiële stabiliteit van werkgever

8,28 - Collega’s/collegialiteit

8,13 - Betrokkenheid bij werkgever

8,03 - Aansprekende producten en/of diensten

7,99 - Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

7,98 - Balans tussen werk en privé

7,94 - Uitdaging in werk

7,91 - Werksfeer

7,89 - Scholingsmogelijkheden

7,80 - Secundaire arbeidsvoorwaarden

7,77 - Ruimte en kansen om optimaal te presteren

7,60 - Overall tevredenheid

7,49 - Waardering voor prestaties

7,42 - Bedrijfscultuur

7,33 - Innovativiteit werkgever

7,05 - Salaris(groei)

6,84 - Doorgroei- en carrièremogelijkheden

Het zijn de achttien deellijstjes die resulteren in de overall top 25 ict-werkgevers onder niet-ict-organisaties. Het Groene Hart Ziekenhuis is dus de winnaar, het is dan ook niet verwonderlijk dat ze in totaal ook vier deellijsten aanvoeren. Zo scoren ze het hoogst op basis van de waardering voor prestaties, de uitdaging in het werk, de betrokkenheid bij de werkgever en de overall tevredenheid. De ANWB, DSW en de Universiteit Utrecht weten allemaal twee topposities in de wacht te slepen. Voor de ANWB is dit op het vlak van salaris(groei) en scholingsmogelijkheden, voor DSW is dit op basis van de bedrijfscultuur en de werksfeer en voor de Universiteit Utrecht is dit de balans tussen werk en privé en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dat betekent dat er acht verschillende niet-ict-organisaties allemaal één keer de winst in een deelcompetitie weten te realiseren. ING doet dit omdat het als meest innovatief wordt gezien, ProRail voor de ruimte en kansen die het biedt om optimaal te presteren en het Medisch Centrum Leeuwarden vanwege de collega’s/collegialiteit.

De politie wordt gezien als de meest maatschappelijk betrokken werkgever en de Belastingdienst scoort het beste met financiële stabiliteit. KLM maakt de meest aansprekende producten en/of diensten en we sluiten af met twee ziekenhuizen. Het UMC Utrecht wordt geroemd om zijn doorgroei- en carrièremogelijkheden en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis juist vanwege de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Als we de deellijstjes onderling vergelijken of met vorig jaar, dan zien we ook een aantal interessante ontwikkelingen. Vorig jaar scoorde de financiële stabiliteit van de werkgever met een 8,47 nog het hoogst, gevolgd met een 8,35 door de maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever. In 2020 wisselen die twee onderwerpen van positie, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid een 8,56 scoort en de financiële stabiliteit een 8,37. De rest van het lijstje lijkt in grote lijnen op die van vorig jaar, waarbij aangetekend dat de meeste gebieden iets hoger scoren dan in 2019.

Topics

In het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties zijn er door de respondenten ook 23 ict-onderwerpen benoemd, waarmee ict’ers zich het meeste bezighouden. Binnen elk topic is er ook telkens een eindrangschikking met de beste specialisten op ieder gebied. Als we kijken naar het totaal aantal gekozen ict-onderwerpen, dan zien we grote verschillen met de ict-bedrijven. Bij eindgebruikers spelen namelijk veel meer zaken zich af bij de manier van werken, innoveren en flexibiliteit. Het nummer-één-onderwerp is namelijk agile werken, eventueel via via scrum-principes. Op de tweede plaats staat de veranderingsgedrevenheid met digitalisering en de digitale transformatie. Ten derde speelt flexibiliteit een grote rol via cloud computing en virtualisatie.

Er zijn maar liefst twee organisaties die vier topiclijstjes weten aan te voeren: Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht. Rijkswaterstaat wordt als het meest vooruitstrevend gezien op het vlak van big data/datamanagement, softwarebeheer, hardware/kantoorautomatisering en het internet of things/sensoren. Universiteit Utrecht scoort het hoogste op AVG/GDPR/privacy, it-servicemanagement, opleiding/training en outsourcing.

Het Martini Ziekenhuis (digitalisering/digitale transformatie/innovatie, business intelligence/data-analytics en testing) en de RDW (cloud computing/virtualisatie, security en dienstverlening) leiden allebei drie topiclijstjes, DSW (softwaredevelopment en systeembeheer), HMC (infrastructuur/netwerken/ netwerkbeheer en internet/e-commerce) en Randstad (artificial intelligence/machine/deep learning en business applications/business analytics) doen dit er bij twee. NS, UWV en Wageningen UR halen één topklassering binnen, respectievelijk in agile/scrum, datacenters/hosting en robots/robotica.

Populairste topics

Dit is de lijst met 23 populairste topics inclusief hun winnaars op basis van het percentage waarmee ze gekozen zijn in het werkgeversonderzoek onder ict-bedrijven.

#

Topic

Specialist

Aandeel

1

Agile / Scrum

NS (Nederlandse Spoorwegen)

10,90%

2

Digitalisering / Digitale Transformatie/Innovatie

Martini Ziekenhuis

10,32%

3

Cloud Computing & Virtualisatie

RDW (Rijksdienst Wegverkeer)

8,32%

4

Security

RDW (Rijksdienst Wegverkeer)

6,95%

5

Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer

HMC (Haaglanden Medisch Centrum)

6,31%

6

Business Intelligence & Data Analytics

Martini Ziekenhuis

6,02%

7

Big Data & Data Management

Rijkswaterstaat

5,88%

8

AVG / GDPR / Privacy

Universiteit Utrecht

5,23%

9

Artificial Intelligence & Machine/Deep Learning

Randstad

4,80%

10

Business Applications & Business Analytics

Randstad

4,30%

11

Softwaredevelopment

DSW Zorgverzekeraar

4,16%

12

Dienstverlening

RDW (Rijksdienst Wegverkeer)

3,73%

13

Softwarebeheer

Rijkswaterstaat

3,08%

14

Systeembeheer

DSW Zorgverzekeraar

2,87%

15

IT Service Management

Universiteit Utrecht

2,51%

16

Datacenters & Hosting

UWV

2,15%

17

Opleiding & Training

Universiteit Utrecht

1,36%

18

Outsourcing

Universiteit Utrecht

1,29%

19

Internet / E-commerce

HMC (Haaglanden Medisch Centrum)

1,15%

20

Hardware & Kantoorautomatisering

Rijkswaterstaat

1,00%

Internet of Things (IoT) & Sensoren

Rijkswaterstaat

1,00%

Robots/Robotica

Wageningen UR

1,00%

23

Testing

Martini Ziekenhuis

0,50%

Overig (niet voldoende beoordeeld)

5,16%

Branches

Bij de niet-ict-organisaties kijken we ook naar de branche waaruit desbetreffende speler komt, maar doordat we in het werkgeversonderzoek met slechts een top 25 werken, vallen veel branches af doordat er te weinig respons per organisatie is. Voor in totaal vier branches kunnen we wel berekeningen maken en daaruit blijkt dat ruim een kwart van de respondenten bij een overheidsinstantie werkt. Het UWV wordt hierbij het hoogst onderschreven op ict-vlak.

Na de overheid komt er lang niets, maar dan, met ruim 15 procent, vinden we de zorg terug. Het HMC kwamen we al eerder meerdere keren tegen en ook hier scoren zij (dus) het hoogste. Finance is de derde branche in het werkgeversonderzoek en hier komt ING het beste uit de bus. De markt is met ruim zes procent vertegenwoordigd. De laatste branche die gemeten kan worden is Logistics met ruim vijf procent van de respondenten. NS voert dit lijstje aan.

Dit is de lijst met vier grootste branches inclusief hun winnaars op basis van het percentage waarmee ze gekozen zijn in het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties.

#

Branche

Specialist

Aandeel

1

Overheid

UWV

25,99%

2

Gezondheids- en welzijnszorg

HMC (Haaglanden Medisch Centrum)

15,28%

3

Banken / Financiële dienstverlening

ING

6,15%

4

Logistiek / Transport / Opslag / Distributie

NS (Nederlandse Spoorwegen)

5,16%

Overig (niet voldoende beoordeeld)

47,42%

 


Dit artikel staat ook in Computable Magazine #4 2020: de Career Guide.

Meer onderzoeken

Het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties is de helft van het desbetreffende onderzoek. Ook bevraagt Computable ict’ers die werkzaam zijn bij ict-bedrijven. Beide delen vormen dus het gehele werkgeversonderzoek.

Tegelijkertijd met het werkgeversonderzoek vindt ook het opleidersonderzoek plaats. De te onderzoeken gebieden zijn hierin anders dan bij het werkgeversonderzoek, maar de opzet en manier van onderzoeken komen overeen. 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Goeiendag, met de ICT Servicedesk, heeft u een vraag over een van onze diensten of heeft u een baan in de aanbieding ?

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2020-10-22T14:59:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.