Keurmerk voor e-factuur is in de maak

Het aantal online e-factureringsbedrijven neemt snel toe. De afgelopen maanden zijn er vijftien bij gekomen, dat is een stijging van 30 procent. Platform ELFA (ELektronisch FActureren) werkt aan een keurmerk voor e-factureringsbedrijven om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Volgens planning krijgen de eerste bedrijven begin 2010 een keurmerk.

Er zijn momenteel zo'n 65 e-factureringsbedrijven actief, volgens Factuurwijzer.nl, een onderdeel van Silverback (een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheer van intellectuele bedrijfshulpmiddelen). Directeur Friso de Jong maakt zich zorgen over de continuïteit van veel nieuwe online e-factureringsbedrijven. 'Je moet als klant zien te voorkomen dat je bij zo'n nieuw bedrijf zit dat vervolgens omvalt. Stel je voor dat je in een incassoprocedure belandt. Dan kun je mogelijk niet meer bij je stukken komen omdat je e-factureringsbedrijf bankroet is. Het is essentieel te weten hoe de continuïteit bij zo'n bedrijf is geregeld, mocht het failliet gaan? Want je bent verplicht je administratie zeven - en straks zes - jaar te bewaren.'Een andere zorg van De Jong is het gemak van overstappen. 'Kun je als klant met je administratie makkelijk naar de concurrent?'" De directeur gaat ervan uit dat de e-factureringsbedrijven te goeder trouw werken,maar sluit niet uit dat er ook malafide bedrijfjes worden opgezet. 'De investeringsdrempel voor online e-facturerendiensten is zodanig laag dat ik de opzet van schimmige bedrijfjes niet ondenkbeeldig acht."

Platform ELFA (ELektronisch FActureren), een gemeenschap voor e-factureren waar De Jong voorzitter van is, is bezig met een een keurmerk voor e-factureringsbedrijven , een waarborg voor de kwaliteit en continuïteit ervan. De planning is dat de eerste bedrijven begin 2010 een keurmerk hebben.

Daarnaast is De Jong groot voorstander van de XML Audit File standaard (XAF) waar 40 procent van de boekhoudpakketten onderling mee kan communiceren. XAF heeft daarmee het grootste marktaandeel, en bovendien kan de Belastingdienst er ook mee uit de voeten. XAF helpt mee een einde te maken aan de wildgroei van systemen en diensten die soms lastenverzwaring voor de ontvanger betekenen.'Facturen in pdf kosten de ontvanger meer tijd omdat hij ze in de praktijk toch moet printen en oplsaan. XAF communiceert tussen boekhoudpakketten zodat er winst is voor zowel de verzender als de ontvanger.'

Jaren 1960

De eerste paar bedrijven op het gebied van elektronisch factureren stammen al uit de jaren 1960. De opkomst van internet zorgde de laatste jaren voor een flinke groei. Partijen als Anachron en IntercommIT waren al voor de eeuwwisseling actief met e-factureren.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het is een goed initiatief om een keur-merk voor e-factureren in te voeren. Zeer zeker als men kijkt naar het grote aantal aanbieders en de diversiteit van oplossingen.

Alleen de vraag die gesteld moet worden is of de gemeenschap PlatformELFA waarvan al die verschillende kleine bedrijven deel uitmaken het aangewezen orgaan is om zo'n keurmerk te bedenken. Deze branche zal sowieso de komende jaren een behoorlijke consolidatieslag doormaken.

Bedrijven (MKB, grote bedrijven, corporates) of VNO-NCW zouden zich veel meer moeten manifesteren want uiteindelijk ervaren zij dagelijks de kwaliteit van de geleverde diensten.

Naast het gebruik van XAF om de informatievoorziening aan Accountants te vereenvoudigen is XAF uitermate geschikt om de O2C / P2P informatieketen te sluiten en BTW-fraude terug te dringen. Wanneer bedrijven alle transacties (GL, AP en AR) op die manier terugmelden aan de Belastingdienst dan kan deze laatste met gebruikmaking van BI tools fraudeleuse transacties eenvoudig opsporen.

Buiten Nederland heeft de Tax E-Audit Group van de OECD jaren geleden SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld , de VAT Audit File. Binnenkort komt een nieuwe versie van de SAF-T beschikbaar en door een aantal partijen wordt gewerkt aan BI oplossingen die accountants en overheden helpen in het analysren van de aangeleverde informatie.

SAF-T en XAF, voorzien in informatieuitwisseling over transacties en kunnen in combinatie met Eurofisc een bijdrage leveren aan het terugdringen van BTW-fraude in Europa. Eurofisc wordt opgericht om snellere informatieuitwisseling in Europa tussen lidstaten mogelijk te maken waarbij Belastingdiensten toegang krijgen tot een deel van de informatie in elkaars databases.

Beste Danny,

Bedankt voor je bericht en je positieve instelling ten aanzien van een dergelijk initiatief.

Het zou wel een beetje raar zijn als Platform ELFA over haar eigen deelnemers zou zeggen dat zij niet te vertrouwen zijn. Je opmerking dat ?de gemeenschap PlatformELFA waarvan al die verschillende kleine bedrijven deel uitmaken? is dan ook op zijn minst niet op zijn plaats.

Platform ELFA doelt dus op andere type organisaties (niet zozeer de ?kleine? die ook niet noodzakelijkerwijs bij Platform ELFA zitten) en heeft ook andere aanleidingen als startpunt. Lees even met mee:

Dossierkennis
Afgelopen dinsdag heb ik ook je collega Benoit Orfila geinformeerd over Platform ELFA en EEI Platform. Net als bij jou bleek het nodig hem te informeren over de aard, omvang en strekking van Platform ELFA, het EEI Platform en de gemeenschappen achter deze beide platforms.

Mocht je daar prijs op stellen dan stuur ik je graag de lijst van deelnemers toe, aangevuld met een statistisch overzicht van de rol beide platforms binnen het veld van e-factureren. En anders zou je eens op de website kunnen kijken.

Rol en positie van Platform ELFA en EEI Platform
1. Platform ELFA is de grootste gemeenschap op het gebied van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland: zowel qua deelnemers, als partners als bezoekers van de online community.
2. De deelnemers van Platform ELFA en het EEI Platform omvatten zowel de grootste dienstverleners als ook veel kleinere dienstverleners.
3. Gelet op het volume en de impact van de concrete activiteiten en instrumenten die vanuit Platform ELFA en EEI Platform zijn ontwikkeld en toegepast, behoren beide platforms tot de meest actieve en praktisch ingestelde in respectievelijk Nederland en Europa.
4. Platform ELFA heeft als doel om er voor te zorgen dat e-factureren in Nederland zo snel en ook zo goed mogelijk gemeengoed wordt. Daarna heft Platform ELFA zich op. Een mogelijk keurmerk is een onderdeel van deze doelstelling.
5. Platform ELFA maakt geen keuzes ten aanzien van technologie of standaarden.

Aanleidingen voor self-audit
Mijn boodschap wordt zo langzamerhand wel duidelijk denk ik. Laat ik nog even wat aanleidingen noemen voor dit keurmerk:
- het besluit van de Staatssecretaris van 12 februari 2009,
- het daardoor wegvallen van investeringen om een e-factureren dienstverlener te worden
- de opkomst van allerlei online e-factureren dienstverleners naar aanleiding van het besluit
- vraagtekens bij de kwaliteit, continu?teit en professionaliteit bij dergelijke dienstverleners
- de behoefte aan lagere investeringen dan reguliere audits om vertrouwen bij klanten te realiseren
- het vergroten van vertrouwen in de markt door focus op kwaliteit, in plaats van proberen de markt af te schermen (dat heeft deze markt niet nodig, en het mag ook niet vanuit de NMa).

Kortom, het is tijd voor meedenkers! Tegendenkers hebben we al genoeg. Dus: wie doet er mee?

Groet,

Friso
Voorzitter Platform ELFA/ EEI Platform
Directeur Factuurwijzer

Beste Friso / Danny,

Aardig in dit kader is te weten dat in een ver verleden ook een andere branchevereniging met keurmerk is ontstaan vanuit de eigen gelederen. Denk hierbij aan de BOVAG. Een stukje historie:
"BOVAG bestaat sinds 6 mei 1930. Veertig garagehouders spraken in het Utrechtse caf?-restaurant Noord-Brabant over hun gezamenlijke belangen en besloten zich te verenigen. Die avond werd de Bond van automobielhandelaren en garagehouders geboren."

Of een keurmerk via Platform ELFA ook daadwerkelijk in de markt zal worden gezien als een waardevolle toevoeging, is m.i. direct gerelateerd aan de zaken waarop de deelnemende organisatie wordt getoetst en hoe deze toets gecontroleerd en gedocumenteerd wordt. Direct daaraan verbonden is de wijze waarop is geregeld dat dit keurmerk kan worden ingenomen als er gegronde klachten over een pakket / leverancier met keurmerk ontstaan.

Het kan echter nooit kwaad het kaft van het koren te scheiden en toetreders tot de markt uit te dagen een toets uit te laten voeren op de betrouwbaarheid van de geboden dienst of product. Als dit keurmerk niet een veredelde marketing- / geldmachine is voor de aanbieder van het keurmerk, dan kan de industrie er uiteindelijk alleen maar beter van worden. Vanuit de historie van het platform ELFA is inmiddels wel duidelijk geworden dat dit platform geen winstdoelstelling heeft.

Wij van 20/20 vision vinden het zeker een positieve ontwikkeling dat een dergelijke toets wordt ontwikkeld en zullen dan ook met interesse e.e.a. volgen en wanneer mogelijk deze toets op onze software laten uitvoeren.

Er zijn mensen die producten kunnen maken, en er zijn mensen die dat niet kunnen. De mensen die dat niet kunnen, moeten ook wat verdienen, dus gaan zij zich bemoeien met de producten van anderen.

Het starten van een keurmerk wordt altijd verkocht als het bewaken van kwaliteit e.d. In de praktijk zijn keurmerken niet zelden pogingen om te verdienen aan de producten van anderen.

Jij hebt iets gemaakt? OK, dan betaal je mij voortaan geld en dan beoordeel ik jouw product!

In de re-integratiewereld had je ook zo'n keurmerk. Het BOREA-keurmerk. Koste bakken met geld en de bedrijven die het hardst riepen het keurmerk te dragen, stonden het slechtst aangeschreven.

Keurmerk-clubjes verschuilen achter hun ideologische kwaliteitsnormen, hun eigenlijke incompetentie om zelf iets nuttigs te maken alsook hun wens om slim te leven van het succes van anderen.

Friso,
Net nu ik dacht als leek een beetje op weg te zijn met UBL komt XAF nu ineens naar voren.
De overheid heeft vooralsnog HrXML en UBL2.0 als standaard.
Heel basale en simpele vraag van me is dan ook, is dat toch weer een nieuwe standaard?

Beste Leo,

XAF, de XML Audit File Financieel is volgens de Catalogus Open Standaarden van de Overheid bedoeld voor het uitwisselen van financi?le stam- en transactiegegevens ten behoeve van audit door de belastingdienst.

Zie: http://matrix.e-overheid.nl/row.aspx?matrixid=10927&rowid=85&view=OSOSS

De handleing XML Audit File Financieel kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/al042303.pdf

In deze handleiding wordt het doel als volgt beschreven:
?De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld om de uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk, zo eenvoudig mogelijk te maken.?

Daarnaast richt het XML Platform zich met XAF op de uitwisseling van stam- en transactiegegevens met accountants en de standaardpakketten zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk t.b.v. het kunnen opstellen van de jaarrekening, enz. ...


De adoptie van XAF door leveranciers van administratieve software in Nederland is een gunstige ontwikkeling. Door de aanwezigheid van ondersteuning voor het XAF formaat in administratieve software lopen de Nederlandse software leveranciers voorop in de ontwikkelingen die zichtbaar zijn in Europa. De komende maanden zal de behoefte naar het uitwisselen van elektronisch informatie met accountants en tax autoriteiten over transacties die hebben plaats gevonden toenemen.

Enerzijds gestimuleerd door de adoptie van deze berichtstandaarden en anderzijds door het feit dat Europa grensoverschrijdende tax-fraude wil terugdringen, ondermeer door de aangekondigde oprichting van Eurofisc.


De discussie of XAF de UBL Invoice of the HR-XML Invoice (OAGIS Invoice) kan vervangen moeten we niet aangaan. XAF bevat waarschijnlijk wel de benodigde informatie voor een factuur bevatten maar heeft een ander doel zoals reeds aangegeven.

UBL en HR-XML ondersteunen naast de factuur de andere documenten die worden uitgewisseld in het O2C en P2P proces. Ja Friso, ik weet dat ondertussen de XAU XML Auditfile Uren in ontwikkeling is en waarschijnlijk als vervanger voor de HR-XML TimeCard kan dienen maar dan kunnen nog geen Orders en Orderbevestigingen worden uitgewisseld.

Daarnaast zullen bedrijven wanneer ze internationaal actief zijn met XAF niet uit de voeten komen. Verder geldt dat de Europese Commissie heeft gekozen voor UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice) en hier geldt dat UN/CEFACT nog niet beschikt over alle berichten voor het ondersteunen van het O2C en P2P maar deze zijn in aantocht .

In wezen gaat hetzelfde op voor XAF immers andere standaarden zoals XBRL GL en XBRL FR, maar eveneens SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) van het OECD Committe on Fiscal Affairs, richten zich op dezelfde domeingebieden.

XBRL-GL bevat onderdelen die zijn opgenomen in XAF. Ondermeer voor transacties de TAF Module (tax audit file). Een master thesis aan de Universiteit van Rotterdam van 2007 gaat uitgebreider in op XBRL en heeft het eveneens - slechts kort - over XAF in relatie tot XGRL GL TAF:
http://www.nl.atosconsulting.com/NR/rdonlyres/234C17CD-085A-4EA8-8C4F-E398B07339DB/0/XBRLFromTheorytoPracticeJaronAzaria.pdf


Het wordt interessanter wanneer de Belastingdienst (Tax Autoriteiten) , een trend die trouwens is ingezet met Horizontaal Toezicht, minder de aandacht gaat richten op de ondernemer met de vraag om de authenticiteit en integriteit van de facturen te waarborgen maar meer op de transacties die zijn teruggemeld via deze standaarden. En wanneer uit die transacties blijkt dat er mogelijk fraude in het spel is verder onderzoek gaat uitvoeren.

Een scenario dat ik heb beschreven op mijn weblog en heb voorgelegd aan de Europese Commissie. Kan eveneens bekeken worden op de website epractice.eu: http://epractice.eu/en/blog/292611

m.vr.gr
Danny Gaethofs

weblog: www.danga.biz

@Bert-Jan Wiegeraad,

Niet zelden laten dergelijke reacties de beperking in de redeneerlijn en frustaties van de schrijver zien.

Ik probeer voorzichtig wat ruimte te maken in uw redeneerlijn en frustaties met de volgende vraag: "Zou u zich kunnen voorstellen dat er ook organisaties zijn die zowel producten kunnen maken (wij) en die tegelijkertijd het belang van kwaliteit inzien (wij).?"

En nog een vraag. "Wat als zo'n keurmerk nu eens niet veel geld kost. Wat dan?" Ik ben benieuwd.

@Leo Budding
Waarom niet hergebruiken wat er al is? XAF is een bestaand formaat. Bovendien, ken je een standaard die alle andere standaarden vervangt? UBL?

@danga
Ik denk dat we uberhaupt het niet over standaarden moeten hebben. Nieuwe standaarden vertraagd voornamelijk. Als XAF niet zinvol is: niet gebruiken. Klaar.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-09-23T11:04:00.000Z Anneke Houtman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.