Capgemini-personeel dreigt met acties

Jeroen Versteeg

Capgemini-bestuurder Jeroen Versteeg

In een open brief aan Capgemini-bestuurder Jeroen Versteeg stellen medewerkers dat het gevraagde loonoffer van maximaal 20 procent niet reëel en onverantwoord is. Bij het uitblijven van een reactie kondigen zij aan actie te voeren onder het motto ‘Jeroen, blijf van mijn poen!’.

In de open brief stellen de medewerkers het voorstel van een loonoffer ‘ronduit beschamend’ te vinden. Zij wijzen erop dat de getroffen medewerkers ooit, samen met hun toenmalige werkgever als klant, met open armen zijn binnengehaald. Hen werd toen verzekerd dat er niet zou worden getornd aan hun arbeidsvoorwaarden. Dat dit nu toch gebeurt, beoordelen zij als onfatsoenlijk en onprofessioneel werkgeverschap.

De werknemers roepen hun directeur Jeroen Versteeg op om de voorgestelde salarisreducties te stoppen. Zij stellen dat de tevredenheid van het personeel voor het bedrijf belangrijker is dan het verhogen van het rendement voor aandeelhouders van 7 naar 15 procent. Zij vragen Versteeg om een oplossing waarbij het bedrijf laat zien te willen investeren in de medewerkers. Zij willen zich hierbij laten vertegenwoordigen door de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond.

Ultimatum

De werknemers stellen bestuurder Versteeg een ultimatum van tien dagen na dagtekening van de brief. Die heeft als dagtekening 27 februari 2013.

Capgemini bevestigt de ontvangst op maandag 4 maart 2013 van de open brief aan Versteeg. 'We hebben 'm vanochtend per e-mail ontvangen', zegt woordvoerder Alexander Kühn. 'We beraden ons nog op een formele reactie, die volgt later deze week.'

De brief is ondertekend namens de Capgemini-medewerkers die een voorlichtingsbijeenkomst van de gezamenlijke bonden bijwoonden op 20 februari 2013 in het vergadercentrum BCS in Utrecht.

Open brief aan Jeroen Versteeg

Open brief

Utrecht, 27 februari 2013

Beste Jeroen,

Op 31 januari zijn wij, de Capgemini-medewerkers, getrakteerd op een wervelende kick-off show in Rosmalen. Een show opgebouwd rond de kernwaarden van Capgemini en met een vooruitblik naar de doelen voor de toekomst. Je prees ons voor onze professionaliteit, inzet, kennis en vaardigheden. Gepassioneerd riep je ons op om de doelen vooral samen te realiseren en er trots op te zijn deel uit te maken van zo’n mooi bedrijf als Capgemini.

Amper twee weken later kreeg een groot aantal Capgemini-collega’s een heel andere boodschap. Het ging niet meer om het vieren van successen, maar om een aanzienlijk loonoffer. Het effect was navenant: weg gevoel van waardering, weg passie, weg loyaliteit, weg trots! Wat rest is teleurstelling, verdriet, radeloosheid, tranen, woede, vragen, schaamte en onzekerheid.

In reactie hierop hebben wij, samen met de vakorganisaties, op 20 februari jl. een bijeenkomst georganiseerd om onze ervaringen te delen. Daarbij was er ook steun van collega’s die deze keer (nog) niet om een loonoffer zijn gevraagd.

Wij zijn teleurgesteld in jouw interpretatie van goed werkgeverschap. De gevraagde loonoffers zijn ronduit beschamend. De gevolgen zijn moreel en maatschappelijk onverantwoord. Capgemini associeert zich graag met de woorden ‘people matter’, maar maakt dit richting zijn eigen ‘human capital’ niet waar. Integendeel! Wat blijft er op deze manier over van de zo enthousiast gepropageerde individuele arbeidsrelatie en de kernwaarden van ‘ons’ bedrijf? Om nog maar te zwijgen van de imagobeschadiging die Capgemini via de pers en bij klanten oploopt.

Het grootste deel van de getroffen medewerkers is destijds samen met zijn klanten en het bijbehorende werk met open armen binnengehaald. Er waren mooie beloftes en er zou niet worden getornd aan de waarde van onze arbeidsvoorwaarden. Capgemini zou ons de mogelijkheid bieden om vakkennis volledig te benutten en ons verder te ontwikkelen. Met dit voor ogen heeft iedereen zich volledig ingezet. Daarbij is voor wat de salarissen betreft de laatste jaren de ‘nullijn’ gehanteerd. Het nu daar bovenop gevraagde loonoffer betekent grote onzekerheid over onze toekomst. Geen garantie op werk en mogelijk financiële ondergang voor veel gezinnen.

Wij hebben allemaal een arbeidsovereenkomst met Capgemini. Hierin zijn door beide partijen afspraken gemaakt over te verrichten werkzaamheden en de beloning die daar tegenover staat. Het kan niet zo zijn dat één van beide partijen eenzijdig deze overeengekomen afspraken schendt. In het schriftelijke voorstel voor salarisaanpassing wordt impliciet gecommuniceerd dat indien het voorstel niet wordt geaccepteerd er andere maatregelen zullen volgen. Dit is geen fatsoenlijk en professioneel werkgeverschap.

Je vraag om een substantieel deel van ons salaris in te leveren is hard aangekomen bij ons en onze gezinnen. Sterker nog, de gevraagde loonoffers (tot soms wel 20%) vinden we niet reëel en onverantwoord. Voor velen van ons is het onmogelijk dit voorstel serieus in overweging te nemen, omdat we daarmee zouden tekenen voor onze eigen financiële ondergang.

Het is onacceptabel dat in tijden van economische crisis de winstgevendheid verder moet worden opgepoetst ten koste van de inkomens van een deel van de medewerkers. De onomwonden keuze voor jongere en goedkopere medewerkers is ‘goedkoop’ en ongepast.

We roepen je op om de voorgestelde salarisreducties te stoppen. ‘People matter more’ dan het vergroten van de winst voor de aandeelhouders van 7 naar 15%.

Wij gaan er vanuit dat je als eindverantwoordelijke en CEO gericht bent op het vinden van een oplossing, zodat iedereen zich gemotiveerd, gedreven en trots kan blijven inzetten voor Capgemini. Een oplossing die uitgaat van investeren in medewerkers in plaats van het straffen van (een deel van de) medewerkers. Wij willen ons daarbij laten vertegenwoordigen door vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond.

We verwachten binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief een reactie. Bij het uitblijven van een reactie behouden we ons alle rechten voor om verdere stappen te overwegen, zowel in de media als richting ‘stakeholders’ onder het motto “Jeroen, blijf van mijn poen!’

Met vriendelijke groet,

namens alle op 20 februari aanwezige werknemers,

FNV Bondgenoten
De Unie
CNV Dienstenbond

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Om wat voor functies/specialisaties gaat het?
Wat houdt hen tegen om over te stappen naar een andere werkgever? Is er geen vraag meer? Is het huidige salaris (ver) boven marktconform?

Als je riant betaald wordt is het niet heel verstandig om net zo grote financiele verplichtingen aan te gaan. 20% minder en dan al naar de financiele afgrond??

Een mooie en inhoudelijk sterke brief. Als Cap slim is, dan kiezen ze de juiste weg. Die van goed werkgeverschap en fatsoenlijk met je werknemers omgaan. Dan komt vanzelf weer de loyaliteit, inzet en daarmee het betere rendement.

De voorgenomen reactie doet echter het ergste vermoeden: 'We beraden ons nog op een formele reactie, die volgt later deze week.'

Ga om de tafel zitten met je werknemers en laat ook klanten zien dat je het beste met jouw werknemers voorhebt. De negatieve publiciteit kost nu zo ontzettend veel meer als dat deze onhandige maar vooral ook domme actie oplevert...

Beste JW,

Mag ik concluderen dat jij met een dergelijk voorstel akkoord zou gaan?
Je reactie klinkt alsof je geen flauw idee hebt van de huidige markt en alsof je zelf een manager bent die een dergelijk voorstel wil doen.

Het gaat hier om oudere medewerkers die, gezien de huidige marktomstandigheden, weinig kans hebben op een andere baan.
En qua salaris zijn het niet allemaal topsalarissen.

Daarnaast is het niet dat een werkgever bepaalt wat jij met je salaris doet. Ik begrijp dat jij 20% van je salaris reserveert voor een eventuele salarisverlaging. Prima, maar dat kun/mag je niet van elke medewerker verwachten.

Waar lees jij dat ze riant betaald worden? Wat is volgens jou riant?
Is een modaal (of 1,5 modaal) salaris al riant voor jou?

Ik begrijp de houding van de medewerkers heel goed. Jaren een nullijn vwb salarisverhogingen en dan alsnog een 20% inleveren betekent een hele grote aanslag op de huishuding. Immers, de lasten stijgen wel door! Hier ga je te gemakkelijk aan voorbij.

Je roept veel, maar geeft eigenlijk aan dat je alleen maar populistisch denkt. Verdiep eer ge roept!!

Jeroen, blijf van mijn poen, het is nog wachten op een bezetting en postende medewerkers voor de deur. De gestaalde kaders. Vind het wel intimiderend, tekenen of je bent bij de volgende ontslagronde aan de beurt.

@JW Je zou inderdaad kunnen denken vreemd: 20% van veel eraf en dan in de financiele problemen? Aan de andere kant, het op en over het randje van de financiele mogelijkheden leven is (was) gemeengoed.

Ik verwacht dat Cap zich effectief niets gaat aantrekken van deze brief. Het is namelijk zo dat Cap van zijn consultants verwacht dat ze professioneel en mondig zijn. Maar vooral in de opdracht bij de klant. Intern wordt kritiek niet geduld.

Mijn gevoel zegt dat het inleveren van 20% salaris eigenlijk al een minnelijk schikkingsvoorstel is. Feitelijk wil Cap gewoon van die mensen af.

Als een bedrijf zo met zijn personeel omgaat, wat heb je dan nog als klant te verwachten? Al deze roering zal het arbeidsklimaat en de prestatie bij de klant ook niet bevorderen.
Blijkbaar gaat verhogen winstpercentage boven personeel en klant...

Zoals eerder al aangegeven: wat doet dit met de motivatie van de medewerkers?

Als mijn werkgever me zo zou afknijpen dan zou het gevolg toch zijn dat 40 uur ook echt 40 uur wordt en niets meer. Wat zijn de gevolgen voor de klanten van Cap, als door al deze kortzichtige maatregelen de sfeer en inzet van ingehuurde medewerkers tot onder het nulpunt daalt?

Nee, ik snap het probleem van Cap, maar de gekozen richting is een doodlopende weg: als de overhead factor 2,2 is op elke declarabele medewerker (zoals laatst in een ander draadje een ex-insider wist te melden) dan zit daar het echte probleem. Te veel en te duur management, te dure huisvesting en niet flexibel genoeg om te kunnen concurreren met hoog gekwalificeerde specialisten die bij een kleine organisaties werken of ZZP'er zijn.

Bij deze wens ik deze moedige mondige medewerkers veel sterkte toe. Niet iedereen heeft het lef om deze stap te nemen en wat dat betreft kan ik hierover niets anders dan bewondering hebben.

Geld inleveren is natuurlijk niet leuk. Ik begrijp de frustratie van de betrokken mensen ook wel.

Toch is al dit kabaal wel een beetje wrang als je bedenkt dat koud een half jaar geleden ruim 350 man zijn ontslagen. Over financiële ondergang gesproken.

Toen heb ik deze mensen noch de bonden gehoord. Geld is blijkbaar belangrijker dan werkgelegenheid.

@JW

Als je tegen de 3000 bruto verdient en er moet ineens 20% af, dan kom je in de problemen. Geen idee waarom jij een modaal salaris riant vind? En marktconformiteit? De mensen werkte gewoon bij een bedrijf, ineens wordt het ICT gedeelte opgekocht door een opgepimpt uitzendbureau en dan is de werknemer ineens verantwoordelijk dat hij mee moet kunnen draaien in de detacheringswereld? Waarom zou een werknemer vrijwillig vertrekken bij overname door een derde partij, de overname is immers inclusief opgebouwde rechten. Cap zal deze eerst netjes moeten afkopen, maar dat is volgens mij niet de bedoeling, dat kost namelijk geld.

Face it. Boven de 40 moet je eruit want dan wordt je te oud bevonden door werkgevers. Maakt niet uit wat je kent of kunt. Je wordt zo ingeruild voor een ander, wellicht een lekker goedkope Pool of Roemeen? En anders gaat het werk toch gewoon naar India? Je kunt je afvragen of de ICT-er niet gewoon de werkloze van de toekomst is.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-03-04T15:08:00.000Z


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.