Rechtbank verklaart detacheerder Corso failliet

Failliet

De rechtbank Gelderland heeft op 11 november 2013 ict-detacheerder Corso uit Tiel failliet verklaard. Het faillissement betreft de Corso BV zelf, de holding en de bedrijfsonderdelen Interim Services, Informatica en Contracting. Corso splitste zich in mei 2013 af van het beursgenoteerde moederbedrijf Amigoo, waarbij een grote achterstand in de administratieve verwerking aan het licht kwam.

Als curator is Coen Houtman aangesteld van het Nijmeegse advocatenkantoor Poelmann van den Broek. Hij is op dit moment in gesprek met de directie van Corso. Er zou minimaal één partij zijn die geïnteresseerd is om één of meer Corso-onderdelen over te nemen.

Amigoo

Corso hield zich bezig met detachering, contractbeheer en payrolling van en voor ict-deskundigen. Op de website staat te lezen dat het bedrijf twaalfduizend ict-specialisten in het bestand had. Corso nam voor klanten ict’ers op contract aan en zorgde voor de financiële afhandeling. Daarnaast zag het toe op het naleven van de fiscale en sociale wetgeving. Dit zowel voor zzp’ers als voor mensen die in tijdelijk dienstverband wilden werken.

Corso werd in 2011 overgenomen door het beursgenoteerde Amigoo, maar staat sinds mei 2013 weer op eigen benen. Directeur en aandeelhouder Jan van Soest, die na de verkoop een financieel belang had behouden in de onderneming, kocht het bedrijf terug. Reden voor de terugkoop zou verschil van inzicht zijn. Bij de verzelfstandiging werd Corso echter wel geconfronteerd met een grote achterstand in de administratieve verwerking. Dit had gevolgen voor de facturering en de factoring, waardoor de liquiditeit onder druk kwam te staan.

Stedin, ministeries en Alliander

Corso wist in 2012 nog verschillende contracten in de wacht te slepen. Voor de inhuur van tijdelijk ict-personeel selecteerde netbeheerder Stedin zes partijen voor een raamovereenkomst, waaronder Corso. De geraamde contractwaarde was zeventien miljoen euro. Ook sloten enkele Nederlandse ministeries en overheidsorganen een mantelovereenkomst met Corso Informatica en Ordina voor de levering van ict-personeel. Dat contract had een looptijd van twee jaar en een potentiële waarde van 130 miljoen euro. Ook stelde netwerkbeheerder Alliander IT-Staffing en Corso Informatica aan voor de bemiddeling van ict- en technische specialisten. IT-Staffing werd de broker en Corso de ict-makelaar. Corso zou 6,4 miljoen euro opstrijken met de tweejarige klus.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Volgens mijn informatie zijn er minimaal twee gegadigden en dat lijkt me voor de betrokkenen een realistisch uitgangspunt.

Jammer dat nu ook Corso is toegevoegd aan de rij van betere intermediairs die in de huidige markt het hoofd in de schoot moeten leggen. Het lijkt wel alsof de besten ten onder gaan.

Mooi dat IT-Staffing - óók een van de betere intermediairs - een vangnet biedt.

Freelancers hebben er belang bij dat kwaliteit behouden blijft!

De curator meldt dit op de website van Corso, het gaat dus wel om 1 partij:

In overleg met de curator is overeengekomen dat de Staffing Groep uit Nieuwegein, met haar dochterondernemingen IT-Staffing en IP-Staffing, het recht heeft om de activiteiten zoals die tussen u en Corso zijn vastgesteld voort te zetten vanaf de datum van faillissement (11 november 2013). Activiteiten in de periode vóór faillissementsdatum vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Staffing Groep.

Om de continuïteit te waarborgen is het zaak om zo snel mogelijk tot een nieuwe vaststelling van de samenwerking te komen. De Staffing Groep garandeert in dat geval de voortzetting van de huidige dienstverlening aan klanten, uiteraard onder voorbehoud van medewerking van de leverende partij of ingezette consultant.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Staffing Groep.

Hoewel het niet uit de lucht komt vallen is het droevig om te moeten vernemen dat Corso de crisis niet heeft overleeft. Ik wil ze bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. En het is, zoals hierboven ook al vermeld, gelukkig dat IT-staffing de zaak voortzet.

Ik maak me vaak kwaad over de hoge marges die tussenpersonen / intermediairs vragen voor hun diensten. Corso zal er altijd '(zeer) dun' tussen. Voor veel aanvragen met een marge van 1 euro per uur. Vaak heb ik gevraagd of ze met een dergelijke (opgelegde?) - en in mijn ogen ongezonde - marge konden overleven. Het antwoord was steevast dat het volume dit mogelijk maakte. Nu weten we - denk ik - beter. Te laag is net zo goed niet goed als te hoog.

Het is een schande dat de overheid verplicht om via dit soort partijen zaken te doen, en daarmee het financiële risico geheel van zich af schuift. Ik hoop dat iedereeen wakker wordt en dat dit het einde is van dit soort "broker" constructies.

Vele jaren heb ik met veel plezier uitgemaakt van het Corso team en het raakt me wel dat ook zij ten onder zijn gegaan. Helaas.

Bijzonder tragisch te moeten zien dat een zeer goede en eerlijke zakenpartner het helaas niet heeft weten te halen. De neergang zal voorloipig nog wel blijven doorgaan wat inhuur via detacheerders zoals genoemde betreft.

Ik wens alle professionals in dit verhaal heel veel wijsheid en succes.

Helaas ben ik één van die professionals die naar hun geld kunnen fluiten. Er staat nog 17.000 euro open en ik mag hopen dat ik er aan het einde van het verhaal nog iets van terug zal zien. Vanochtend heb ik nog met de curator gesproken en hij verwachtte dat dit nog wel eens een lang verhaal zou kunnen worden wat niet binnen een jaar is afgehandeld.

@ Michel Gloerich

Dat IT Staffing het 'recht' heeft bestaande 'activiteiten' die al bestonden voor het fiallissement voort te mogen zetten, op gelijkwaardige wijze als Corso, wil niet zeggen dat elke professional dit ook zal doen.

Menig professional die nog onder Corso valt/viel heeft het recht zich eerst terdege te bezinnen op de juridische positie en implicatie die de huidige situatie voor haar of hem mee brengt.

Immers, dat IT Staffing een aantal zaken uit het faillissement van Corso heeft over genomen wil niet zeggen dat dit de door Corso aangegane overeenstemmingen en contracten betreft. In de eerste plaats zal IT staffing met elke professional zo snel mogelijk om de tafel moeten om zaken te formaliseren en overeenkomsten te actualiseren.

Voor de overeenkomsten die al bestaan namelijk heeft men met de curator rechtstreeks te maken, als professional dan, niet met IT staffing. Uiteraard zit een curator ook niet op een ingewikkelde en zeer tijdrovende afwikkeling te wachten met al die professionals die door Corso werden ingehuurd.

Voor de goede orde: IT staffing kan juridisch geen opgeld doen claimen noch gebruik maken van de individuele gegevens van naamhouders. Hopenlijk dat elke betrokken professional zich dit ter dege wil beseffen en zich goed beraad op diens juridische positie.

@Numoquest: Vandaar ook dat ik in mijn reactie de curator citeer met "uiteraard onder voorbehoud van medewerking van de leverende partij of ingezette consultant."

Op de juridische positie van voor 11-11-2013 heeft De Staffing Groep geen invloed, dit zal iedere partij met de curator moeten overleggen.

Iedereen moet voor zichzelf wel beslissen wat er vanaf die datum gebeurt. Enige wat we kunnen aangeven is dat we volgens ons een goede partij zijn om mee in zee te gaan. Op dit moment denk ik dat veel partijen gebaat zijn bij een goede kredietwaardigheid en transparantie van de nieuwe detacheerder, dit kunnen we aantonen door een D&B rating van 1 (hoogste kredietwaardigheidsklasse en minimaal risico op faillissement) en een kijkje in onze financiën.
We streven er naar om de contracten 1-op-1 over te nemen, de afgesproken tarieven blijven, mits beide partijen daar mee akkoord gaan.

Triest en zonde van een bedrijf dat jarenlang toongevend is geweest. De lage marges kunnen niet de oorzaak zijn. Benieuwd wat uit de verslagen van de curator zal komen. Hoop dat alle betrokkenen hun zaken kunnen regelen.

@NumoQuest:

Dank voor het goede advies. Ik ga mij beraden op mijn juridische positie.
Ik was in de veronderstelling over te moeten stappen op IT-Staffing en zette al mijn vraagtekens bij deze gang van zaken. Ik zal de voorwaarden van de overige brokers opvragen en mij hierin verdiepen, zodat ik de beste keuze kan maken.

Wij betreuren het dat branchegenoot Corso ten onder is gegaan. Het is duidelijk dat de oorzaak verder moet worden gezocht dan bij Corso zelf. De partij die Corso indertijd overnam had een financieel beleid waarbij op zijn zachtst gezegd wel wat vraagtekens konden worden gezet.

Een situatie als nu ontstaan bij Corso staat op zichzelf, is zeer uitzonderlijk en niet representatief voor de branche als geheel. Belangrijk is nu dat de klanten van (voormalig) Corso aan het woord zijn, alleen zij bepalen uiteindelijk wat er met de contracten gaat gebeuren. En wij zijn er hierbij van overtuigd dat de belangen van de gedetacheerden hierbij maximaal in ogenschouw worden genomen.

Ik lees het e.e.a. over de marges van brokers en detacheerders.
In het kort komt het erop neer dat men met mensen in loondienst een behoorlijke marge moet maken. Medewerkers menen soms dat dit teveel is en dat over hun rug gaat. Echter de opdrachtgever wil geen enkel risico van ziekte, verloren uren door files, verzekeringen om langdurige ziektekosten te vermijden, pensioen en auto perikelen etc.
Dit risico legt men bij de detacheerder.

Die moet op de kostprijs een risicopremie rekenen en een winstmarge. Deze 2 samen worden te gemakkelijk als winst gezien. De premie is nodig zodra mensen op "de bank" komen te zitten, klanten later gaan betalen, etc.
Sinds 2009 zijn veel opdrachtgevers of grote detacheerders niet meer bereid die premie te betalen aan kleinere partijen waar men vaak goede specialisten inhuurt. Met alle gevolgen van dien.
De freelancer met VAR die zich verhuurt wil niet dat een detacheerder een "mooie" marge maakt, die wil hij zelf uitgekeerd zien. Echter veel ondernemingen zullen in de mix een redelijke marge moeten maken omdat vakwerk meer tijd kost dan met DB systemen CV's aanbieden uit een "bestand" en zeker wanneer er mensen op de bank komen. Vandaar dat de euro marge waarover dhr. Ommering spreekt ook veel te laag is. Nog niet te spreken van de vaak ongezonde lange betalingstermijnen welke opdrachtgevers hanteren.

Veel sterkte gewenst voor de medewerkers en de getroffen professionals. Een faillissement brengt veel onrust en administratieve rompslomp met zich mee, waar niemand op zit te wachten.

Ik ben ook wel benieuwd naar de verslaglegging van de curator. Waarschijnlijk willen velen hier leren van wat er misging om het zelf te kunnen voorkomen.

Opvallend dat meteen alleen de 'Goodwill'is overgenomen door een andere broker die blijkbaar al eerder bij het proces betrokken was? Waarom niet eerder ingrijpen? Nu lijkt het erop dat de gecontracteerde zzp-ers en leveranciers kunnen fluiten naar de betaling van openstaande facturen en wel 'vrolijk' mogen (moeten?) overstappen naar een nieuwe broker. Toch vreemd dat er niet met andere partijen is gesproken, er zijn ook voldoende partijen die goed solvabel zijn tenslotte.

Elke freelancer kan toch het beste direct met de klant onderhandelen om de relatie voort te zetten zonder inmenging van Staffing. Staffing zal immers alleen maar een stuk van het uurtarief opeten echter de geleden schade (één tot twee maanden omzet) komt volledig voor rekening van de freelancer. Door direct met de opdrachtgever een contract te sluiten, verdiend de freelancer een hoger uurtarief. HeadFirst bood zelfs aan ertussen te willen zitten zonder fee op te strijken.

Vervelend om dit bericht te vernemen via de computable-site en niet rechtstreeks van de betrokkenen. Ben benieuwd of dat voor iedereen geldt.

Ik heb als ZZO'er vrijwel altijd prima samengewerkt met Corso. Ik gun ze dit faillissement niet.
Ik hoop dat ik onder dezelfde voorwaarden, dus dezelfde afdracht per uur, via IT-staffing mijn opdrachtgever(s) kan blijven factureren, want ik ben niet voor niets nooit ZZP'er geworden.
Even afwachten dan maar.

Ik wens iedereen van Corso veel sterkte in deze onzekere tijd.

@Franklin: Denk dat je met de 2e gegadigde Headfirst bedoelt? Denk dat de deur voor Headfirst wel dicht zit getuige een opvolgende publicatie in de computable (http://www.computable.nl/artikel/nieuws/detachering/4924767/3484209/corsocurator-gooit-deur-dicht-voor-headfirst.html )

Het faillissement is een treurig verhaal. Paar jaar terug een prima gezond bedrijf maar met de overname door het uiterst twijfelachtige Amigoo (tegenwoordig Source NV) begon voor Corso de weg die uiteindelijk naar de ondergang zou leidden. Ik durf best te stellen dat Amigoo hier grotendeels aan ten grondslag ligt. Bij amigoo / Source is het niets dan gelazer geweest de afgelopen jaren.

Wel merkwaardig dat een curator geen onderzoek doet naar de best mogelijke oplossing voor de schuldeisers. De deal met IT Staffing was reeds beklonken voor het faillissement werd uitgesproken. IT Staffing is hier als een ouderwetse lijkenpikker opgedoken en zit dit als een mogelijkheid om het marktaandeel te vergroten. Voor de gedupeerden heeft IT Staffing hierin geen enkele toegevoegde waarde tov andere brokers. IT Staffing neemt uitsluitend de toekomstige verplichtingen over; Kortom wel de toekomstige winst maar niet de verplichtingen uit het verleden.

Nja, uiteindelijk een slechte zaak voor iedereen. Gedupeerden voorop, opdractgevers en de branche als geheel daarachter.

Helemaal mee eens. Dat het een schande is dat de overheid verplicht om via dit soort partijen zaken te doen, en daarmee het financiële risico inderdaad van zich af schuift. Het slaat gewoon door, hier konden we op wachten en dit heeft voor de zzp'er en een bedrijf zoals dat van ons grote financiële consequenties. Het is te hopen dat er een andere constructie gaat komen. Gewoon rechtstreeks facturen aan de eindklant en prima als de eindklant een contract fee wil betalen aan de broker.

Hoe zo vele jaren met veel plezier uitgemaakt van het Corso team en dat het je raakt dat ook zij ten onder zijn gegaan, Helaas. Je zou maar net als de andere hardwerkende personen voor een aantal maanden omzet/inkomen het schip in gaan. Dan praat je wel even anders.

Ik kreeg onderstaande mail van headfirst over dit onderwerp. Ik wil die voor de gedupeerde hier niet onthouden. Voor alle duidelijkheid, ik doe momenteel geen zaken met headfirst maar vind dit een mooi gebaar van headfirst en geeft goed weer hoe het ook kan!

Begin mail van headfirst over dit onderwerp:

Zoals je wellicht al uit berichtgeving in diverse media hebt vernomen, is Corso Informatica B.V. 11 november jl. officieel failliet verklaard. HeadFirst betreurt dit ten zeerste. Enerzijds voor alle Zelfstandig Professionals en Leveranciers die zaken deden met Corso. Anderzijds, omdat de goede naam van de intermediairs in Nederland hiermee onder druk komt te staan.

Ondanks dat HeadFirst geen directe schade ondervindt van de perikelen rond Corso Informatica, spannen wij ons op dit moment maximaal in om de continuïteit voor alle betrokken Zelfstandig Professionals en Leveranciers te garanderen en de schade daar waar mogelijk voor iedere betrokkene zoveel mogelijk te beperken. Hierbij hebben we het dan niet alleen over de voortzetting van het contract, maar ook juist over de oninbare facturen van de laatste maanden.

Gezien het faillissement van Corso zijn alle lopende contracten met ingang van de faillissementsdatum beëindigd. Iedere Zelfstandig Professional en Leverancier die een contract had lopen via Corso heeft met ingang van 11 november geen contract meer. Met ingang van 12 november 2013 is iedere gedupeerde volledig vrij in de keuze voor een nieuwe contractpartij.

HeadFirst doet een concreet voorstel aan gedupeerde Zelfstandig Professionals en Leveranciers. Indien je facturen hebt die oninbaar zijn geworden door het faillissement van Corso en je besluit om jouw contract per 12 november naar HeadFirst over te zetten, investeren we vanaf het moment van faillissement (11 november) gedurende de rest van de looptijd van jouw huidige opdracht onze volledige commerciële marge tot en met het maximum van de geleden schade.

Donderdagavond 19:00 aanstaande organiseren we een bijeenkomst om meer informatie te delen over ons aanbod en om van gedachte te wisselen over de situatie. Je dient jezelf hier voor aan te melden middels een e-mail naar info@headfirst.nl of telefonisch bij jouw Relatiemanager. 

Heeft u direct behoefte aan ondersteuning, bel jouw Relatiemanager op 023-5685630. Ook vanavond is HeadFirst telefonisch en per mail bereikbaar.

Ik heb zelf ook een 2 jaar via Corso gefactureerd naar mijn eindklant (dus puur als (verplichte) broker). Sinds eind 2012 was het dramatisch gesteld met de betalingstermijn. Aantal keer op het punt gestaan om een incassobureau in te schakelen, maar iedere keer na lang doorzagen werd er uiteindelijk toch betaald (na 60-90 dagen).
Gelukkig besloot mijn eindklant halverwege dit jaar afscheid te nemen van Corso omdat er toch wel erg veel klachten binnenkwamen. Corso bleef volhouden dat betalingen 'gegarandeerd' waren, maar dat geloofde inmiddels niemand meer.
Jammer van Corso zelf, tot eind 2012 heb ik ze als erg prettig ervaren, maar bij het lezen van dit bericht ben ik wel zeer blij dat ik inmiddels geen openstaande facturen meer bij ze heb.

Uiteraard betreuren wij de situatie en nemen onze verantwoordelijkheid. Hierbij onze reactie en bijdrage:

In navolging van het faillissement van intermediair Corso Informatica B.V. biedt HeadFirst een oplossing voor gedupeerde zzp’ers en leveranciers. De kennisbemiddelaar van Nederland doet een concreet voorstel aan gedupeerde zzp’ers en leveranciers. Voor contracten die per 12 november overgezet worden naar HeadFirst, investeert HeadFirst vanaf het moment van faillissement van Corso (11 november) gedurende de rest van de looptijd van de huidige opdracht zijn volledige commerciële marge tot en met het maximum van de door hen geleden schade.

Franklin Loman, CSRM-manager van HeadFirst: ‘Allereerst willen we zeggen dat we het zeer betreuren dat onze collega Corso het hoofd niet boven water heeft weten te houden. Jarenlang is Corso een speler geweest in het landschap van de brokers/intermediairs in Nederland. Ons medeleven is bij de medewerkers van het failliete bedrijf, die nu op straat komen te staan. Vervelend is het bovenal voor de zzp’ers en leveranciers die zaken deden met Corso en zeer waarschijnlijk achter het net vissen bij de uitbetaling van hun facturen. Daarbij komt nog dat de goede naam van de intermediairsmarkt in Nederland hiermee onder druk komt te staan. Er zijn dan ook enkel verliezers in deze zaak.’

Vrije keuze voor nieuwe contractpartij
Corso Informatica B.V., actief als zogenaamde broker/intermediair, is 11 november jl. officieel failliet verklaard door de rechtbank Gelderland. Verbazingwekkend snel nadat het nieuws gisteren naar buiten kwam, meldde de Staffing Groep door de curator aangewezen te zijn als partij die de onderhandeling met leveranciers en zzp’ers mag openen voor de continuering van de contracten. Hetgeen tot gevolg heeft dat gedupeerde ondernemers nu denken dat ze geen andere keuze hebben dan IT-Staffing. ‘Hier kunnen we kort over zijn; dat is absoluut niet het geval’, aldus Franklin Loman. ‘Gezien het faillissement zijn alle lopende contracten met ingang van de faillissementsdatum beëindigd. Iedere zelfstandig professional en leverancier die een contract had lopen via Corso heeft met ingang van 11 november geen contract meer. Met ingang van 12 november 2013 is iedere gedupeerde dus volledig vrij in de keuze voor een nieuwe contractpartij.’ Loman voegt daar nog aan toe: ‘Daarbij komt nog dat de klant van Corso uiteindelijk bepaalt met wie zij zaken doen, niet de curator en zeker niet de Staffing Groep.’

Voorstel van HeadFirst
HeadFirst doet een concreet voorstel aan gedupeerde zelfstandig professionals en leveranciers met oninbare facturen. Voor contracten die per 12 november overgezet worden naar HeadFirst, investeert HeadFirst vanaf het moment van faillissement van Corso gedurende de rest van de looptijd van de huidige opdracht zijn volledige commerciële marge tot en met het maximum van de door hen geleden schade. Loman: ‘Wij gaan er hierbij vanuit dat de klant dit initiatief steunt en zijn volledige medewerking verleent.’

‘In de afspraken tussen de Staffing Groep en de curator is duidelijk alleen gekeken naar de toekomst. Met het verleden wordt geen rekening gehouden. Terwijl daar wel de grootste pijn zit. Als curator ben je verplicht om ook daar naar te kijken, maar dat gebeurt nu dus niet. We zijn daarom genoodzaakt zelf deze actie op te zetten. Wij willen helpen het leed van de ondernemers te verzachten. Zo kunnen we de schade beperken en helpen we om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Wij hoeven in ieder geval niet te verdienen aan het leed van een ander.’

Informatiebijeenkomsten
Donderdag aanstaande worden twee bijeenkomst georganiseerd om van gedachte te wisselen over de situatie en om meer informatie te delen over het aanbod van HeadFirst. Leveranciers kunnen terecht om 15:00. Voor Zelfstandig Professionals begint de bijeenkomst 19:00. Aanmelden kan middels een e-mail naar info@headfirst.nl of telefonisch op 023-5685630. Met klanten die zaken deden met Corso worden 1-op-1 gesprekken gevoerd om de ontstane situatie te bespreken en op te lossen.

Opdrachtgevers zouden een stichting derdegelden moeten eisen bij aanbesteding van broker diensten waardoor de bedragen voor zzpers buiten het faillissement van een broker gehouden worden.Zo werkt het al jaren bij paymentnproviders voor webwinkels en zou ook in deze markt zo moeten in mijn ogen.

Ben ervan overtuigd dat anderen dit ook willen bieden en nog beter kunnen.
Headfirst ziet een klantenkring en de meelij (nota bene van de enige partij die humor ziet in het afnemen van vakantie en zelfstandigheid van Zelfstandigen) mag gewogen worden. Door in gesprek te komen denkt men een intro bij de klantenkring van Corso te erven en dat is de echte winst die men nastreeft.
Gedupeerden zijn overigens niet alleen de ingezette mensen. Ook de klanten van Corso hebben een schade en wie weet wat daar toch nog overheen komt aan aansprakelijkheden en claims van mensen.

Ook de klanten van Corso moeten zich bezinnen voordat ze weer met een "brokermodel" doorgaan. Het brokermodel is verouderd en achterhaald. Neem de Zelfstandigen eens serieus en weet dat er oplossingen bestaan die meer transparantie en continuiteit borgen.
Kwestie van informeren en eens rondkijken.

Een verbetering is nu binnen bereik en dan kan het zowel voor de gedupeerden als voor de klanten van het ter ziele gegane Corso weleens flink mee gaan vallen.

Ik verwacht dat in veel gevallen de eindklant de facturen aan corso ook nog niet betaald heeft over de afgelopen maanden. in die gevallen kan de eindklant de factuur gewoon betalen aan de nieuwe tussenpartij en leidt de zzp-er geen schade.

De klant heeft helaas geen keuze om aan een andere partij te betalen. Het geld behoort toe aan de boedel en de curator zal deze opeisen.
Ook wij hebben betalingen aan Corso stop gezet toen wij het nieuws vernamen, maar helaas zullen wij dit niet aan de personen kunnen betalen die hier eigenlijk recht op hebben, de curator zal gewoon de hand komen ophouden. En dan worden uiteraard eerst partijen zoals de belastingdienst betaald en daarna komen pas andere partijen aan de beurt.

Iedere detacheerder/broker duikt hier nu bovenop. IT-Staffing is/was hier heel rap mee en nu denken de andere partijen, dit laat ik niet gebeuren en duiken er bovenop met mooie beloftes en uitnodigingen. Het gaat aan het einde van de rit toch om geld verdienen.

Erg vervelend voor wie noch geld krijgt.

Wat mij stoort is dat ik als freelancer een VAR moet hebben, bewijzen moet dat ik belasting betaald heb, paspoort etc. moet overhandigen en bij Corso zelfs een accountants verklaring moest inleveren (is met wat discussie heen en weer opgelost).
Maar andersom, als freelancer, heb je geen enkele zekerheid dat de detacheerder gaat betalen.

Dit is voor mij de tweede die onderuitgaat in 3 jaar tijd. Bij de vorige stond er 36.000,- open, heb ik gelukkig noch wel via een advocaat binnen gehaald. Nu gaat het om 500,- dus niet relevant.

Succes voor degenen die serieuze bedragen open hebben staan.

Uiteraard heel vervelend voor alle betrokkenen, ik heb zelf nooit zaken met Corso gedaan, maar ben wel door 2 partijen benaderd die me 'over willen nemen'. Weet niet of het lijkenpikkersij is, het is wel handel en iemand moet het overnemen.

Wel blijkt maar weer eens dat er veel te veel intermediairs zijn waardoor de markt onder druk staat, wat dat betreft is het alleen maar goed dat de spoeling dunner wordt.

Je vind als Freelancer nauwelijks nog zelf opdrachten omdat meerdere partijen meteen als bezetenen gaan ronselen. Hoe vaak ik al niet dezelfde opdracht via 3 of 4 intermediairs voorbij heb zien komen.

Kijk ook bijvoorbeeld op Freelance.nl: hoeveel intermediairs zijn daar niet actief terwijl dat volgens mij toch bedoeld is om de afstand tussen opdrachtgever en -nemer toch zo kort (en voordelig) mogelijk te houden.

En inderdaad, die marges; Als ik gevraagd wordt voor een opdracht waarbij ik uren per dag reistijd heb, dan hanteer ik een hoger tarief. De intermediair zit niet dagelijks uren in de auto voor mijn opdracht maar hanteert vaak wel een marge in procenten, die verdient dus meer omdat ik meer reistijd heb, krankzinnig!

Het wordt tijd om eens schoon schip te maken, ik zeg: geef de Freelancer een aantal dagen de kans om zelf een opdracht binnen te slepen. Wanneer dat niet lukt mogen de intermediairs het proberen.

En ik zeg tegen de opdrachtgevers: bedenk eens hoeveel tijd een intermediair nou effectief besteed voor de vaak vele maanden dat ze de marge incasseren. Doe au.u.b alleen zaken met intermediairs die open zijn over hun marges en die bescheiden marges hanteren, het schuim waait dan vanzelf weg...

Het inzetten van brokers zorgt voor een grote concentratie van risico's. Welke brokers zijn financieel wel gezond? Blijkbaar kon RBS dat niet controleren, terwijl ze haar leveranciers wel verplicht via deze brokers laat werken.
In deze economische situatie is het ook niet mogelijk om 'nee' te zeggen tegen potentiële opdrachtgevers. De bancaire crisis heeft alle bedrijven en zzp'ers tot de grens gedreven. De brokers nemen in deze markt een arrogante rol aan. Het betaalgedrag van de meeste brokers naar de leveranciers en zzp'ers is ronduit bedroevend!
Inkooporganisaties bij de grote partijen maken de dienst uit. Zij gaan contracten met die brokers aan, en de brokers leggen eenzijdige contracten voor aan hun leveranciers! Zij stellen eisen aan de leverancier (over faillissement e.d.), maar als leverancier krijg je niet de kans diezelfde eisen te stellen. Dan word je botweg afgewezen!
Het wordt tijd, dat:
- De inkooporganisaties (vooral van de grootbanken) hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er eerlijke contracten worden opgesteld door de brokers
- De brokers slechts toegang hebben tot de betalingen die hun eigen marges betreft, niet tot het gehele bedrag. Dit bedrag moet op een beveiligde rekening komen. Er moeten garanties worden ingebouwd.
Maar veel beter nog: schaf de brokers af en zorg dat er weer partnership ontstaat tussen bedrijven/opdrachtgevers en leveranciers!

Ook ik werk(te) via Corso, dat voor mij niet meer is dan een tussenschakel vanwege de payroll service. Ik heb er namelijk geen enkel probleem mee dat mijn tarief 'verloond' wordt en dat alle belastingen en sociale premies betaald worden. Ik vind namelijk ook dat iemand die jaar in jaar uit bij een klant 40 uren per week draait niet een echte ondernemer is, maar dat is een heel andere discussie. Wie A zegt moet echter ook B zeggen en dus vraag (en krijg) ik altijd een WW-uitkering tussen opdrachten, rechten en plichten zeg maar. Ook ben ik hierdoor verzekerd van ziektegeld als ik bijvoorbeeld een been breek zonder dat ik me hiervoor apart dien te verzekeren. Dit is nu eenmaal de keuze die ik gemaakt heb, kost me wat maar ik heb veel minder kopzorgen.

Nu heb ik zelf een contract bemachtigd en dat bij Corso ondergebracht. Telkens weer is mij verteld dat er nog enkele kleine problemen waren sinds de verzelfstandiging maar die zouden worden opgelost, ik kon er zeker van zijn dat er prompt betaald werd, etc., etc. Dat blijken nu loze woorden te zijn, sterker nog mij is wat voorgelogen. Gelukkig ben ik door deze tijdelijke arbeidsovereenkomstconstructie verzekerd van betaling van mijn salaris, ik heb heden een schrijven van de curator gehad waarin mijn 'dienstverband' is opgezegd omdat er geen geld is voor het 'salaris'. Een beetje vreemd omdat de door mij verworven klant de factuur nog niet betaald heeft en er dus wel degelijk geld is. Geld waar ik hard voor werk en dat nu gebruikt gaat worden om schulden van Corso mee te betalen, schulden waar ik part nog deel aan heb.

Bij de bewuste brief zit een aanvraag formulier 'overname betalingsverplichting UWV'. Het UWV gaat dus mijn salaris over oktober betalen inclusief alle toeters en bellen. Dat is toch compleet van den zotte, de door mij gegenereerde omzet staat bij de klant op de bank en die zal dit aan de curator moeten afstaan terwijl de Nederlandse belastingbetaler, wij allemaal, opdraaien voor deze 'overname betalingsverplichting UWV'.

En ik kan hier juridisch niets aan doen, ik heb een contract met Corso en Corso heeft een contract met de klant. Naar de letter genomen is dit correct maar feitelijk ben ik hiertoe gedwongen door de overheid vanwege WKA en zo (waar ik al sinds 1995 mee te maken kreeg).

Dit toont maar weer eens aan dat wetgeving op dit gebied totaal krom en achterhaald is. Wellicht dat dit faillissement een goede reden is voor de politiek om deze totale onzin op de freelancemarkt maar eens te stoppen. Er moeten toch andere constructies mogelijk zijn, zonder dit soort brokers die wel tot 25 procent marge hanteren voor het doorschuiven van een cv?

Zoals gezegd, door de gekozen constructie krijg ik mijn geld alsnog. Dat gaat alleen wat langer duren. Maar dat dit niet uit mijn omzet betaald wordt, bijvoorbeeld door een preferent beslag van het UWV c.q. de Belastingdienst op het nog openstaande factuur bedrag maar door de belastingbetaler terwijl de door mij gegenereerde omzet naar de preferente schuldeisers gaat (diezelfde UWV, Belastingdienst maar met name ook de banken) vind ik een zeer slechte situatie.

Ik ben overigens gisteren op de hoogte gesteld van dit faillissement door een e-mail van HeadFirst die mij aanboden het contract over te nemen (zoals elders vermeld) en niet door Corso nog door IT-Staffing. De laatste zal de marge die ik aan Corso betaal voor de payroll service wel te laag vinden. Moet ik alsnog, en tegen mijn wil, beginnen als zzp'er? Ik denk dat ik maar eens met HeadFirst ga praten.

Dat het omvallen van Corso slecht is voor de branche blijkt wel weer uit een aantal van bovenstaande reacties. Het is niet het concept 'broker' wat hier gefaald heeft, maar het mismanagement vanuit de Aamigoo-cowboys. Daar zou je een boek over kunnen schrijven.

Er zijn wel degelijk betrouwbare, transparante brokers in de Nederlandse markt actief waarbij risico's zoals bij Corso nagenoeg nihil zijn. Hier ligt wel een nadrukkelijke taak vanuit de opdrachtgever om scherp toe te zien op een juiste keuze voor een broker. De ontwikkelingen bij Corso kon men al veel langer geleden zien aankomen met al het gerommel bij Aamigoo wat nieuwskoppen haalde. Niet direct kiezen voor de laagste prijs en goed toezicht houden op de situatie bij je leverancier is het devies. Onder situatie mag je hier ook verstaan de contracten die de broker aan de leverancier voorlegt.

Over de toegevoegde waarde van een broker kan je prima discussies voeren maar deze staan los van het Corso-verhaal. Persoonlijk denk ik dat een goede broker zeker van grote waarde kan zijn voor opdrachtgevers & leveranciers/zelfstandigen zolang je kritisch bent in je selectie.

Brokers die in de reacties hier over elkaar heen buitelen, vallen dan sowieso al af.

Nog meer oplossingen? Denk toch dat de klanten zelf bepalen wat ze nu met de hele situatie gaan doen.

RISA IT richt "garantiefonds" op in verband met faillissement Corso
Vandaag 17:32
Dit is een origineel bericht van RISA IT
RISA IT BV in Den Haag, een gevestigde ICT-dienstverlener op het gebied van softwareontwikkeling & support, heeft vandaag aangegeven garant te staan voor de facturen van gedupeerde professionals in het faillissement van Corso. De diverse ICT-dienstverleners buitelen op dit moment over elkaar heen, in gevecht om de vele nog lopende contracten van de failliete Corso bedrijven over te nemen aldus de heer E. Demirel van RISA IT (algemeen directeur). Deze ICT-dienstverleners bieden echter alleen een overname aan van het contract, waarbij de freelancers of bedrijven die met Corso een contract hadden, vervolgens wel met de schulden blijven zitten. RISA IT heeft een "garantiefonds" in het leven geroepen (tot een maximum van 1 mio) om per contractovername vooraf een onverschuldigd bedrag beschikbaar te stellen van maximaal vijfduizend euro (Euro 5.000,-). Dit doet RISA IT om de gedupeerden tegemoet te komen. Het eventueel resterende bedrag zal door middel van margeverdeling in zijn geheel worden terugbetaald gedurende de looptijd van het contract. Details worden per geval in samenspraak met de betrokkenen bepaald.

Door de vele partijen die nu het slachtoffer zijn geworden van het faillissement van Corso heeft RISA IT nu gemeend in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een overall maatschappelijke verantwoordelijkheid, deze handschoen op te pakken. Het is voor bedrijven zoals RISA IT belangrijk dat het vertrouwen bij de klant blijft bestaan. Bovendien is het in het huidige verslechterde economische klimaat van belang dat de ICT markt niet nog een "tik" te verwerken krijgt.

Partijen die mogelijke schade gaan oplopen of reeds hebben geleden door het faillissement van Corso en willen informeren naar de voorwaarden, kunnen contact opnemen met RISA IT via corso@risa-it.nlEn oud klant van Corso Capgemini gaat er met haar broker Dunit ook wat mee doen:

Zoals je wellicht hebt vernomen in de media is 11 november jl. Corso failliet gegaan. Wij betreuren dit faillissement en de effecten die dit heeft voor de medewerkers van Corso en de schuldeisers. Wij beseffen ons dat een faillissement van een onderneming van de omvang en statuur van Corso uniek is in onze branche. Dit zou voor onrust kunnen zorgen of dit niet ook voor andere partijen zou kunnen gelden.

Vanuit Dunit willen wij je in ieder geval aangeven dat wij, als onderdeel van de Capgemini groep, financieel uitermate sterk zijn waardoor een vergelijkbare situatie bij Dunit uitgesloten is. Wij zijn op dit moment met verscheidene klanten van Corso in gesprek om te zien hoe we deze situatie voor alle partijen zo goed mogelijk op kunnen lossen. Je kunt erop vertrouwen dat Dunit een betrouwbare partner is en blijft, ook op financieel gebied. Indien je toch nog met vragen zit of ons wilt helpen de ontstane situatie voor anderen op te lossen kun je uiteraard contact opnemen via info@dunit.nl of telefonisch via 085 4012 610.

Met vriendelijke groet,

Frank Broos
Dunit B.V.

Ik begrijp de ophef niet over onbetaalde facturen.

Who gives a f***? daar heb je toch een factoringmaatschappij voor tussen jou en Corso zitten?

Kom op zeg, de economie is al jaren slecht, als je 3 jaar geleden geen lampje zag branden en er een factoring maatschappij tussen hebt gezet ben je gewoon dom.

Een factoringmaatschappij verzekert geen organisaties die financiële problemen kennen! Veel gedupeerden die dit jaar zijn ingestapt kregen te horen dat Corso niet te verzekeren valt.

Laten de gedupeerden zich verenigen en elkaar helpen met oplossingen om het financiële leed te verzachten.

Dan hadden ze maar met payroll moeten werken. Beter iets dan niets.
Ik zou dit risico niet voor mezelf nemen. Daar heb je financieele instellingen voor zodat het een het ander opheft (klant die wel betaalt en klant die niet betaalt)

Aan de andere kant, is de VAR wel een prima instrument om dit soort dingen tegen te gaan. 50% bij de ene klant, 50% bij de andere klant, altijd via een andere partij.

Een ondernemer is niet afhankelijk van 1 klant die betaalt. Weet dat het opdracht technisch zo niet werkt, maar je brengt wel je eigen boterham in het geding.

Mooi dat IT-Staffing - óók een van de betere intermediairs

IT-Staffing 1 van de betere intermediairs? Laat me niet lachen zeg....

Zonde van Corso, heb via hun nog een tijd bij Alliander gezeten!

Mensen,

Zojuist heb ik het KvK-rapport van Headfirst gedownload en ik ben me een ongeluk geschrokken. Een fiks negatief eigen vermogen. Ik heb dus besloten dat ik niet meer ga reageren op aanvragen van Headfirst. Ook het rapport van IT staffing gedownload en dat ziet er veel beter uit. Ik raad jullie aan hetzelfde te doen en kredietwaardigheid mee te laten tellen in de selectie van de tussenpartij. Eventueel de eindklant het rapport laten zien en vragen waarom ze van jou verwachten dat je zo'n onverantwoord risico neemt.

Beste Freelancer,

HeadFirst werkt met een Holding, waar meerdere BV's onder vallen. We vermoeden dat je enkel gekeken hebt naar het KvK-rapport van HeadFirst IT B.V. Dit heeft inderdaad een negatief eigen vermogen. HeadFirst BV is de contracthoudende partij en dat heeft een eigen vermogen van €6.000.000+. Dat kun je eveneens terugvinden in het KvK-rapport.

We benadrukken graag dat de financiële situatie van HeadFirst zeer goed is.

De jaarverslagen van HeadFirst zijn te downloaden bij de KvK en kun je binnenkort ook terugvinden op HeadFirst.nl. Dat doen we als ook het jaarverslag van 2012 officieel gereed is. Als je benieuwd bent naar de recente cijfers (bijvoorbeeld van Q3 2013), nodigen we je graag uit.

Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Schellingerhout
Financieel Directeur - HeadFirst

Goh, november 2013, is best op tijd, jaarverslag 2012...

Beste Gert-Jan,

Dank voor de reactie. Ik heb het rapport van HeadFirst BV ook gedownload en kan bevestigen wat u zegt.

HeadFirst BV ziet er inderdaad financieel goed uit qua eigen vermogen, Headfirst IT BV is de BV met het negatieve eigen vermogen. Twee BV's met zo'n beetje dezelfde naam gerelateerd aan dezelfde holding zorgt voor wat verwarring en roept vragen op waar die andere BV voor dient. Openheid qua cijfers op de website is natuurlijk een prima plan.

Huh? Ik ben zelf niet ingezet via HeadFirst, maar sta wel ingeschreven. In de mantelovereenkomst die ik alweer een tijdje terug kreeg, zie ik staan dat het contract loopt met HeadFirst IT B.V.

Is HeadFirst BV de aannemer bij klanten en HeadFirst IT BV de contractant naar freelancers? Zo ja, dan loop je als freelancer dus nog steeds een groot risico.

Is er iemand wellicht iemand ingezet via HeadFirst die kan aangeven of hij een overeenkomst heeft met HeadFirst BV of HeadFirst IT BV? Dan hebben we daar gelijk duidelijkheid over.

@Me,

U hoeft zich totaal geen zorgen te maken. Uiteraard heeft HeadFirst een inrichting gekozen waarbij transparantie geoptimaliseerd is en wij zowel de leveranciers/zelfstandig professionals alsmede onze klanten optimaal kunnen bedienen. Tevens bieden we met deze oplossing maximale flexibiliteit. HeadFirst heeft een fiscale eenheid waarbij de werkmaatschappijen gebundeld worden in HeadFirst Holding. Hiermee staat HeadFirst Holding garant voor alle activiteiten, die in HeadFirst BV en HeadFirst IT BV plaatsvinden. Er is dus geen enkel risico.

Ik ben naarstig op zoek naar brokers die net zo werken als Corso. Dat wil zeggen: ik sta op de loonlijst via een 0-urencontract. De broker houdt een paar euro per uur in op mijn verdiensten en voor de rest gaat er alleen werkgeversbijdrage voor de sociale voorzieningen en loonheffing af. Bovendien moet het mogelijk zijn met verschillende uurtarieven te werken. Dus geen uitzendbureauconstructie (wat door IT-Staffing wordt geboden)! Opdrachten voor me vinden is ook niet nodig.
Wie heeft een suggestie voor me?

Macee.com daar zitten paar oud Corso-mensen die dat wel kunnen en ze leveren ook gewoon aan IT-Staffing en dergelijke.

Ook ik werd net als Henery W. bij Corso verloond via een tijdelijk arbeidscontract (payroll constructie). Ook ik kreeg bij de ontslagbrief van de curator een aanvraag formulier 'overname betalingsverplichting UWV'.
Daarmee heb ik bij het UWV getracht mijn salaris over oktober uitbetaald te krijgen (en met mij nog een aantal mensen).
Dit verzoek is afgewezen met als argument dat er geen gezagsverhouding bestond tussen mij en Corso.
Ik wees ze op het feit dat ik sinds oktober al aanvullend WW toegewezen heb gekregen omdat ik van 40 naar 24 uur per week gegaan ben. Ook heb ik in een verder verleden met success aanspraak gemaakt op een WW uitkering omdat ik tijdelijk geen opdracht had.
Het antwoord daarop was dat ik daar ook geen recht op had. Ook melden ze dat ik mijn betaalde premies bij de Belastingdienst kan terugvorderen.

Dit alles is behoorlijk verwarrend. Veel intermediairs bieden zelfstandigen payrolling aan als alternatief voor een eenmanszaak of bv met als argument de zekerheid van WW bij het wegvallen van een (deel) van een opdracht.
Blijbaar is payrolling dus geen alternatief. Was wel fijn geweest als hier eerder duidelijkheid over gegeven was.

Heeft iemand hier andere ervaring mee?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-11-12T11:04:00.000Z


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.