Minister verscheurt Deloitte-contract

Kosten falend inhuursysteem opgelopen tot 6 miljoen euro

Inhuur

Beeld: shutterstock.

Minister van infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, ontbindt een contract met Deloitte voor de levering van een inhuursysteem voor extern personeel voor Rijksdiensten. Hoofdaannemer Deloitte Consultancy krijgt er flink van langs in een Kamerbrief.

De minister verschoof tot twee keer toe de termijn waarop een werkend systeem moest zijn opgeleverd. Ze ziet geen andere mogelijkheid dan ontbinding van het contract nu het systeem nog steeds niet werkt.
In de brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat na het zomerreces de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over vervolgstappen. Dan moet bijvoorbeeld duidelijk worden of er een rechtszaak komt.

Eind 2018 was al bekend dat het project DigiInhuur, een systeem voor de inhuur van externe medewerkers bij diverse Rijksoverheidsdiensten, dreigde te mislukken. Er was veel onduidelijkheid over  projectkosten, beheer, rollen en aanpak voor de invoeringHet Bureau ICT Toetsing (BIT) adviseerde de minister om snel duidelijkheid te krijgen over het verloop van het project, kosten en de oplevertermijn van het systeem.

Verantwoordelijk voor de implementatie van het SaaS-platform DigiInhuur is dienstverlener Deloitte Consulting. Die maakt gebruik van een SAP-systeem dat wordt ontwikkeld door de Amerikaanse SAP-specialist SAP Fieldglass. Die partij is als onderaannemer bij de opdracht betrokken. Het systeem moet allerlei koppelingen met onder meer financiële systemen krijgen. Het beheer zou gezamenlijk worden uitgevoerd door enkele Rijksdiensten en Deloitte.

Deloitte wil niet op de zaak reageren. Een woordvoerder reageert op vragen van Computable dat het bedrijf niet ingaat op 'cliëntaangelegenheden'.

6 miljoen euro

De initiële kosten van het systeem waren in 2014 geraamd op 4,3 miljoen euro, een bedrag dat na de aanbesteding werd verhoogd naar 7,8 miljoen euro. Eind 2018 werd het bedrag teruggeschroefd naar zes miljoen euro.

De minister meldt niet welk deel van dat bedrag daadwerkelijk is uitgegeven.

Ontbinding van overeenkomst

Parafrase uit Kamerbrief minister van Nieuwenhuizen:

In maart jl. heb ik geconstateerd dat de leverancier het product DigiInhuur nog niet had opgeleverd. Als gevolg daarvan heb ik de leverancier op 26 maart jl. in gebreke gesteld en hem daarbij een herstelmogelijkheid geboden van 1 maand.

Na ommekomst van die termijn was het product nog steeds niet opgeleverd.  Omdat de leverancier vervolgens aangaf dat hij begin mei alsnog correct zou opleveren, zijn niet direct stappen ondernomen. Nadat oplevering wederom uitbleef heb ik de leverancier op 4 juni jl. medegedeeld mij te zullen beraden op de te nemen maatregelen. Nadat ik de stand van zaken nader heb onderzocht, heb ik besloten om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Bron: Kamerbrief Voortgang project DigiInhuur. Klik hier voor de pdf.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het projectteam van Deloitte zou volgens mij moeten kunnen uitleggen waarom men in de veronderstelling leefde alle noodzakelijke functionaliteiten 22 Maart 2019 te kunnen opleveren? Dit beloofde hoofd projectleiding immers aan de minister!

Het Projectteam van Deloitte heeft vast een antwoord...

Vraag voor de kritische Nederlander, het zou wel prettig zijn wanneer er wel iets bruikbaars is opgeleverd?

Elk verhaal heeft twee kanten. Het is jammer dat Deloitte niet is ingegaan op de uitnodiging van Computable om een reactie te geven.
Het verhaal zoals deze nu overkomt is dat de leverancier in gebreke is gebleven. Wat we missen voor een volledig overzicht is wat de oorzaken zijn geweest van deze uitkomst. Is de opdrachtgever wellicht meerdere malen van mening veranderd, was het contract te beperkt opgesteld en zijn er daarom een of meerdere wijzigingen toegevoegd (al dan niet met wederzijds akkoord over verschuiven van oplevertermijn)? Was er voldoende capaciteit en mandaat bij de mensen van de opdrachtgever om de vragen van de leverancier te kunnen beantwoorden?

En ga zo maar door. Nu is het beeld incompleet.

Wat me wel als positief overkomt is dat men de moed heeft gehad om het contract te beeindigen, dat zie je niet vaak in de politiek.

"Minister verscheurt Deloitte-contract". De minister verscheurt helemaal niets.
Ze is voornemens het contract te ontbinden.

En gezien de inrichting en aansturing van het project Inhuur is het maar zeer de vraag of de minister op basis daarvan het contract met Deloitte een ontbinding hard kan maken.

Zonder de details is het altijd makkelijk om kritiek te geven, maar het is overheidsgeld, waarom is niet alles wat met overheidsgeld betaald wordt transparanter in te zien?

Waar het op lijkt is dat er een standaard pakket gebruikt is: SAP Fieldglas en dat hierop allemaal maatwerk gebouwd is. Dat is een extreem slecht idee! Maatwerk op standaard software is de slechtste keuze die je kan maken. Je hebt alle nadelen van maatwerk (duur, risico) en de nadelen van standaard software (sluit niet aan op processen, afhankelijk van visie leverancier waar het naar toe gaat, organisatieveranderingskosten, standaard helpdesk kan je niet helpen want uitzondering, etc) en je mist alle voordelen van maatwerk (niet afhankelijk van visie leverancier, software sluit aan op de processen, snel aan te passen) en alle voordelen van standaard software (soepele upgrades, relatief goedkoop, service, doorontwikkeling nieuwe functies)

Maar als ik dan deze recente randstand implementatie tutorial zie van SAP Fieldglas...

https://www.youtube.com/watch?v=_IP2WM4M7qw

Dan weet ik wel waar het is misgegaan.

Ik ben zo benieuwd hoe zo'n project loopt en wie er nu werkelijk liefde in gestoken heeft....


Henri,
Bouwen van allerlei maatwerk op standaard software is misschien een extreem slecht idee maar organisaties zijn veelal niet gelijk. Ik heb ook op website van SAP Fieldglas gekeken en er is geen één referentie organisatorisch gelijk met de opdrachtgever, je conclusie over slechte keuzen is dan ook te begrijpen maar je reactie niet.

Ik heb echter wel een idee hoe dit soort projecten verlopen, wie er liefde in gestoken heeft en waarom het toch geen liefdevol huwelijk is geworden. Want tussen alle regels doorlezend ben ik vooral benieuwd naar de rol van alle onderaannemers in het project, het is niet alleen SAP Fieldglas die een 'Can Do' niet waar kon maken.

Ik begin me steeds vaker af te vragen wat de invloed van het hele aanbestedingsmechanisme is op dit soort projecten, en of het geld wat verstookt wordt aan de juridische kant van aanbestedingstrajecten niet beter in betere leveranciers gestoken kan worden (ipv de goedkoopste)

Henri, wel eens van P-Direct gehoord?

@Pavake Als je met leveranciers werkt moet er aanbesteed worden en dat moet aan regels voldoen. Stond er laatst hier niet een verhaal van het uitbesteden van het uitbesteden? Val ook maar steeds een herhaling, maar dat was het verhaal van Elias, echt letterlijk alles werd extern betrokken. Waar geld te halen is, gelden andere wetten. Misschien toch technisch en inhoudelijk het heft in eigen handen, kan je alsnog inhuren als het moet maar dan weet je weet wel waarvoor. Het zijn lastige organisaties!

Maatwerk gemaakt voor een organisatie als basis voor maatwerk voor andere organisatie, ja daar ken ik een mooi verhaal van. Lijkt me geen verstandige keus, het is tenslotte maatwerk.

@Louis:
een kennis van me die in die wereld zit vertelde me "het eerste wat we doen als we een zo'n vraag binnen krijgen is deze naar onze juridische afdeling sturen om te kijken hoeveel gaten erin zitten waar we op kunnen besparen / later geld aan kunnen verdienen"

Ofwel: de leveranciers willen er alleen maar met zo min mogelijk effort zo veel mogelijk geld aan verdienen. Dit lijken vooral bureaucratische en juridische projecten, geen ICT projecten te worden, waarbij er ontwikkeld wordt met een "na mij de zondvloed" houding.

En daar waar ik, wanneer ik als werknemer wanpresteer, op straat wordt gezet, komen deze leveranciers er op één of andere manier telkens mee weg.

Misschien wordt het eens tijd de regels te herzien ???

@PaVaKe Ik geloof het zo en het klinkt heel cynisch. Hoezo geld verbranden. De leverancier heeft een ander uitgangspunt dan de opdrachtgever. Het herzien van de regels voor het aanbesteden zou iets zijn al vraag ik me af hoe. Het gaat naar mijn mening om het aanbesteden op zich. Een andere aanpak van ICT (projecten) zou een beter oplossing zijn denk ik. Geloof overigens niet dat het in de kwaliteit van de medewerkers zit maar voor de motivatie lijkt het me slecht.

Trouwens, eens met CPT, het richt zich nu op Deloitte maar het zou aardig zijn als je het hele verhaal zou kennen. Mooie klus voor Computable.

Het heeft alles volstrekt niets met IT te maken, zelfs niet met (weer) SAP.
En ook niet met aanbesteding.

De politiek heeft vanaf het begin de stelregel gehanteerd 'de markt kan het goedkoper en beter, en daardoor kan de overheid slanker'. Daarbij niet gehinderd door deskundigen-rapporten.
Onderdeel daarvan was dat men verzuimde regie en inhoudelijke kennis te houden op de verzelfstandiging en uitbesteding.
Driekwart - zo niet meer - van de gerelateerde projecten werd en wordt daardoor gekenmerkt.
In dat opzicht is er geen verschil met de Cie. Elias, die overigens ook niet meer was dan een tussenstation.

Dat de aannemer aan zijn opdrachtgever wil verdienen is uiteraard niet meer dan normaal.
Dat deze minder probeert te leveren dan afgesproken is uitsluitend mogelijk als de opdrachtgever tekort schiet op regie en inhoudelijke kennis.
Men mag verwachten dat de opdrachtgever het verschil weet - én heeft gedefinieerd! - tussen requirement, meerwerk, change en beheer.
'Doorsturen naar de juridische afdeling om te kijken hoeveel gaten erin zitten' is onzin gelet op het verloop van een doorsnee uitbestedingsproject.

Waar het doorgaans (luid) rammelt is niet op het niveau van het PvE (operationeel niveau), maar een niveau hoger (tactisch/strategisch)
Inderdaad, het niveau van de 'Opdrachtgever'. Die niet zelden oordeelt dat het nu 'het probleem van de aannemer' is, 'we hebben het geregeld', en die de begrote besparingen alvast in de boeken heeft verwerkt. Iets wat ik bij de grootste uitbesteders en aannemers ben tegengekomen.
'Not my money, not my problem' is overigens iets dat aan beide zijden als basishouding doorschemert.

Interessanter is dat Deloitte met zijn pretenties op deze wijze nat gaat.
Oók niet geheel nieuw.

@Louis Kossen | 7 augustus 2019 10:46
Het is niet alleen het uitbestedingsproces dat wordt uitbesteedt. Heb ooit wel eens op een systeem gewerkt voor een ministerie dat in beheer was bij een groot ICT bedrijf in NL, dat intern was uitbesteedt aan hetzelfde bedrijf maar dan in India, dat vervolgens wederom in India was uitbesteedt aan een grote speler in India.

@KJ: Wat bedoel je met de vraag? Dat het ook een SAP portal is?

Vind dit dan weer hilarisch:
https://apps.apple.com/nl/app/p-direkt/id913087170

Dat https://sap-portal.p-direkt.rijksweb.nl/irj/portal niet bereikbaar is (SAP Portaal) komt wellicht dat er een firewall zit?

@Ewout: Ik denk dat Deloitte Fieldglas al kende en dacht "met wat aanpassingen hier en daar moet het mogelijk zijn". Ik weet niet welk gedeelte van mijn reactie je niet begrijpt. Je stelt ook geen vragen, dus kan er ook geen antwoord op geven.

--
Welk vraag ik me af: Wie wil nu voor zulke partijen werken? Als je liefde hebt voor het vak "software maken" dan ga je toch niet werken voor overheid of toeleveranciers van overheid?

is er iemand van de lezers hier die hier wat duiding aan kan geven, want ik snap het niet.

Wat ik ook niet snap is dat hele proces van aanbesteden, contract, juridische zaken, waterval projecten...

Ik blijf bij mijn stokpaardje van John Gall; "A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that worked. A complex system designed from scratch never works and cannot be patched up to make it work. You have to start over with a working simple system"

@Henri Koppen | 7 augustus 2019 13:24
Niet impliciet elk groot stuk maatwerk is een slecht idee. P-Direkt is een voorbeeld van een uiterst succesvol erg groot stuk HR maatwerk dat meerdere ministeries omvat en op talloze SAP systemen is geimplementeerd. Dat frontendje dat het niet doet zal wel aan de gebruiker gelegen hebben.

Wat bedoel je precies met "Wie wil nu voor zulke partijen werken? Als je liefde hebt voor het vak "software maken" ?
Ik ken behoorlijk wat SAP developers die voor de overheid werken al dan niet als freelancer. Waarom zou dat minder interessant zijn dan wat Java krassen? Verdiep je eens in de taal ABAP en Webdynpro zou ik zeggen.

SAP heeft een geschiedenis van ruim 40 jaar. Niet verbazingwekkend dat het ondertussen complexe systemen zijn. Grotere bedrijven draaien geen core-software op een snel inelkaar geflanst stukje python of java.

Natuurlijk zijn dit soort IT ontwikkel en aanpas projecten zeer complex, daarom zijn er maar een paar Partners blijkbaar competent genoeg om bij de aanbesteding mee te dingen.... En dat al enkele decennia! Na CIE Elias zijn we nog steeds op onze blaren aan het zitten! En bedenk ik me wat er voor de belastingbetaler voor Nederland zo spijtig aan is... namelijk dat er voor de zoveelste maal rumoer rondom een overheids IT project ontstaat en dat er gewoonweg te weinig succesverhalen te lezen zijn geweest, in de afgelopen jaren.

Ik houd mijn hart vast als ik het Rijks ICT dashboard bekijk! Voor wat het waard is, want niet actueel (laatste update 31 december 2018)

Het lijkt me eenvoudigweg niet meer te verklaren dat deze IT faalkunsten alleen op "konto" van de juridisch dichtgetimmerde aanbestedingspraktijken komen! Ik ben juridisch niet voldoende onderlegd, maar ergens gaan dit soort projecten toch een keer op broddelwerk lijken.... zeker wanneer men niets te horen krijgt als geïnteresseerde over wat er daadwerkelijk werkend is opgeleverd! Wanneer er onder aanbesteding 2 jaar aan software ontwikkeling is uitgevoerd en er 4,5 miljoen EURO is overgemaakt, dan lijkt het me stug dat er niks werkend is opgeleverd!

Nu maar hopen dat er voldoende doorvraag vermogen in de 2e Kamer aanwezig is bij onze volksvertegenwoordiging... anders gaat dit ook weer gewoon "over tot de orde van de dag". En dat lijkt me nou net niet de bedoeling...

@Ron J Buitenhuis ... je beschrijft precies één van de problemen die een oud manager van me had met de agile manier van werken:
- je hebt een zak met geld (4½ M€ in dit geval)
- iedere maand krijg ik een stukje werkende functionaliteit opgeleverd
- uiteraard ziet iedere sprintdemo er gelikt uit
- echter, als opdrachtgever heb ik geen idee of er achter die muiskliks de echte functionaliteit schuilgaat, of slechts een dummy implementatie/stub of wat dan ook
- en ... aan het einde van mijn budget heb ik geen garantie dat ik een werkend geheel heb.

In hoeverre mag van de opdrachtgever verwacht worden dat hij (bij uitbesteding!) ook onder de motorkap blijft meekijken om zeker te weten dat gebouwd wordt wat gevraagd is? Ergo ... als tijdens de demo's de indruk gewekt wordt dat er een werkend product in de maak is, en dat blijkt aan het eind van de rit niet zo te zijn, is er dan sprake van slecht opdrachtgeverschap of wordt de opdrachtgever gewoon besodemieterd ???

@Pa Va Ke ... Daarom zijn dit soort aanbestedingen ook juridisch dichtgetimmerde contracten, Ruud Leether (https://ibestuur.nl/auteur/ruud-leether) schrijft en bericht daar al over en was ook een van de geïnterviewden tijdens de juridische vraagstukken ronde van de CIE Alias. Wanneer "Agile" werkt zoals jij nu aangeeft, dan kan die werkwijze zo in de prullenbak...

Wanneer het opleveren van een werkend geheel niet haalbaar is, waarom nemen competente "Partners" dit soort lastige IT opdrachten dan aan? Moeten we het dan toch zoeken in het terugdringen van complexiteit, zoals Henri dat altijd keurig beschrijft (ikzelf ken het KISS principe, maar weet niet of dat hiermee bedoeld wordt?)

Wat er zo schrijnend aan is, dat er zo zinloos veel verspild wordt aan kennis en geld. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel irritatie dit veroorzaakt... Door de hoeveelheid van irritatie van de afgelopen tientallen jaren (of is het eerder regel dan uitzondering?) zijn de reacties ook middels het BIT wat krachtiger. Wanneer dit bureau wordt "afgeserveerd" dan zijn de rapen weer gaar!

Wanneer komt er nu een vakministerie voor informatisering waaronder er een groep goedbetaalde en deskundige ambtenaren wordt neergezet om de slecht werkende overheids codespaghetti om te bouwen naar een toekomstbestendig en onderhoudbaar samenhangend softwaresysteem? Dit gaat vast jaren duren, dus hoe langer we dit uitstellen...

Wanneer het probleem zich dan daadwerkelijk op tactisch/strategisch bevindt zoals P.J.Westerhof aangeeft, lijkt het me zinvol om hier een inhoudelijke dialoog mee te starten waarom men zo het falen in de hand werkt. Vraag is, wie gaat deze dialoog aan?
Je mag verwachten dat de opdrachtnemer de opdrachtgever ook op alle risico's wijst, maar dat wordt natuurlijk weer direct juridisch vertaald! Dus dat helpt er ook niet aan...

Dit lijkt een "bodemloze put" zo, maar dan wel eentje waaruit men zonder scrupules miljoenen belasting Eurootjes blijft putten...Tjonge, wat een voorbeeldfunctie...

KJ: Ik bedoel: Wat is er nu leuk aan om een klein stukje code te beheren of te schrijven in zo'n groot systeem waarbij je zelf maar een klein radartje bent. Als je software maakt en codeert wil je toch gave dingen maken met veel veranderingen en zien hoe je blij gebruikers hebt?

Programmeren voor Spotify / Airbnb en dergelijke lijkt me nog wel okee (al is het nu al wat te groot). Maar SAP?! Nog niet in mijn ergste nachtmerrie.

Als je talent en potentie hebt ga je toch niet in met SAP programmeren? Ik kan me daarin maar heel slecht inleven.
Als ik dan even wat tutorials wil zien van Webdynpro ( https://www.youtube.com/watch?v=G7kAJxDHUq0 ) dan weet ik genoeg.

En als P-Direct zo goed werkt, waarom bouwen ze daarop dan niet een extensie voor externe inhuur?

@Henri Koppen | 8 augustus 2019 13:31
Kennelijk werk jij in MKB omgevingen en zet je daar leuke goedkope totaaloplossinkjes neer voor frontend zaken. Uit alles wat je hier post kan ik zien dat vrij weinig ervaring hebt met grotere IT omgevingen. Op zicht niks mis mee, maar dan zou ik mij onthouden van uitspraken daarover.

Om een grote SAP Webdynpro applicatie te onderhouden heb je nu eenmaal wat meer kennis, skills en ervaring nodig dan wat Python. Je laatste vraag zal ik dan ook maar niet op ingaan.

PaVaKe,
Het aantal inschrijvingen voor deze aanbesteding was 2, de gunning was op prijs en kwaliteit. Maar laatste is in dit soort trajecten altijd een dubieus verhaal want gedurende de aanbestedingsfase is er vaak nog geen sprake van een ICT (of bouw)project en je kunt niet de kwaliteit van iets beoordelen dat nog gemaakt moet worden. Conclusie, de prijs is allesbepalend want aan de vragende kant van de onderhandelingstafel zitten veelal de juristen van de afdeling inkoop die geen kwaliteit willen maar korting. En aan andere kant van de onderhandelingstafel zitten de juristen van marktpartijen die vooral kijken naar de risico's, de eerste vraag is waarom er uiteindelijk maar 2 inschrijvingen waren.

KJ: Verkeerde aanname. Ik heb voldoende enterprise ervaring en *daarom* ben ik ook zo stellig met mijn mening. Het is gewoon niet mijn ding en kan me ook niet voorstellen dat het voor andere mensen wel hun ding is. Je hebt weinig in te brengen, mag alleen inkleuren binnen de regels, bent beperkt tot een klein stukje. Alle veranderingen gaan traag, er zit een laag boven je die vaak geen clue hebben. Etc. Ben liever een paard in het wild, dan een koe in de industrie. En als je op die laatste vraag doelt (er staan er meer in mijn reactie), dat was een grapje maar met een serieuze ondertoon.

Prima om overeen te komen dat onze meningen ver uit elkaar liggen. Ik ben totaal niet in staat om in te zien dat werken voor een groot bedrijf aan grote ingewikkelde oplossingen, die traag en totaal onsexy zijn, geplaagd worden door legacy, waarin je volledig vastgelopen in een moeras doorheen moet tijgeren zonder enig zocht op oprechte waardering en succes. Dat ik dat niet in kan zien, wil ik dan ook graag vasthouden.

Henri,
Ervaring IN een enterprise organisatie of ervaring MET enterprise systemen zijn twee geheel verschillende dingen. Stellen dat je beperkt bent tot een klein stukje, veranderingen traag gaan en er een laag boven je zit die geen clue heeft van wat je aan het doen bent beschrijft de enterprise organisatie. OVer dat soort organisaties mag je een mening hebben maar volgens mij ben je niet zo principieel om (lucratieve) opdrachten daarvan te weigeren.

Verder ben je ook abuis met het idee over legacy, de koeien in BGC-matrix hebben een bewezen betrouwbaarheid en rendement wat niet gezegd kan worden van de wilde paarden in de matrix. Welbeschouwd heeft de minister op advies van BIT de (te) wilde paarden afgeschoten omdat ze niet te temmen waren. Het vervelende met de twaalf ambachten en dertien ongelukken oplossingen van al die wilde paarden is namelijk het onderhoud.

Henri,
Ervaring IN een enterprise organisatie of ervaring MET enterprise systemen zijn twee geheel verschillende dingen. Stellen dat je beperkt bent tot een klein stukje, veranderingen traag gaan en er een laag boven je zit die geen clue heeft van wat je aan het doen bent beschrijft de enterprise organisatie. OVer dat soort organisaties mag je een mening hebben maar volgens mij ben je niet zo principieel om (lucratieve) opdrachten daarvan te weigeren.

Verder ben je ook abuis met het idee over legacy, de koeien in BGC-matrix hebben een bewezen betrouwbaarheid en rendement wat niet gezegd kan worden van de wilde paarden in de matrix. Welbeschouwd heeft de minister op advies van BIT de (te) wilde paarden afgeschoten omdat ze niet te temmen waren. Het vervelende met de twaalf ambachten en dertien ongelukken oplossingen van al die wilde paarden is namelijk het onderhoud.

Interessant dat in de reacties alles tóch weer in de IT-sfeer wordt getrokken.
"Zie je wel?" hoor je de verantwoordelijken al zeggen, "het is een IT-probleem, wij konden er niets aan doen!"

Nee Ewout, je verwart de *waarde* van de legacy systemen en hoe *leuk* het is om die systemen te onderhouden.Ik zeg *niets* over de *waarde*, maar meer over hoe *leuk* ik het vind om aan dat soort systemen te werken.

Ieder vogeltje zingt hoe die gebekt is.Jij zingt graag over de olifanten.

De diepere betekenis zal je wellicht ontgaan. Er is namelijk een relatie tussen wat enterprise software is en wie daaraan werken....

Hmmm back on topic alstublieft,

Het ging hier om eenmMinister die klaarblijkelijk ontevreden is met een resultaat van een aannemer....voor een softwareproject van een zogenaamd inhuurportaal voor externen!

En Ik reageerde hierop met : "Het projectteam van Deloitte zou volgens mij moeten kunnen uitleggen waarom men in de veronderstelling leefde alle noodzakelijke functionaliteiten 22 Maart 2019 te kunnen opleveren? Dit beloofde hoofd projectleiding immers aan de minister!"

Het kan gewoonweg niet zo zijn dat men Deloitte 2 jaar als hoofdaannemer aan software heeft laten werken en er 2 jaar na aanvang en 4,5 miljoen euro armer, er niets tastbaars over is gebleven (ik weiger dat nou eenmaal te geloven!) Dat men niet alle functionaliteit via programmeren heeft weten te realiseren, lijkt me overduidelijk (het BIT waarschuwde hier al voor eind 2018)

Wat is er nu opgeleverd? Wat is er bruikbaar? En is vertegenwoordigd dat de waarde van 4,5 miljoen EURO, daar ben ik benieuwd naar?

Ron. Het contract, aanbesteding e.d moet daar duidelijkheid over geven. Als Deloitte een inspanningsverplichting heeft omdat de opdrachtgever geen goede opdracht gegeven heeft, dan kan het zijn dat er 4,5 mio (en meer) is weggeplast.

Ik ken de details nogmaals niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het een eenzijdige schuld is. Deloitte zit in een lastig pakket, want als zij hun kant van het verhaal uitleggen -en die is negatief- dan kan dat ook gevolgen hebben voor andere projecten.

Maar wat ik vermoed is dat er zoveel lijken aan weerskanten liggen dat geen van beide partijen echt de behoefte heeft transparant te zijn...

Wat mij betreft is het duidelijk dat er fundamenteel op een verkeerde manier getracht wordt systemen te bouwen.

@P J Westerhof : Wat is de IT sfeer? Het gaat om het systeem. Systemen bestaan uit people, processes en technology. Uiteindelijk is het fundament een stuk software, processor kracht en opslag. Als deze niet in lijn liggen met de processen kun je het best een IT probleem noemen ondanks dat er veel niet IT stakeholders inzitten.

@PJWesterhof Op 7 augustus 2019 12:31 schrijf je dat het geen ICT probleem is, geen aanbestedingsprobleem maar eerder bij de opdrachtgever ligt. Denk dat het allemaal wat met elkaar samenhangt. Uiteindelijk is het wel heel belangrijk wat voor ICT oplossing is er gekozen wordt, een verstandige haalbare keus is een voorwaarde. Bestaand maatwerk overzetten en een beetje bijwerken, nou dat klinkt niet verstandig en onzeker en onduidelijk pad of je moet heel goed weten wat je doet. Dat is inderdaad iets voor de opdachtgever. Maar ook, in het aanbestedingscircus wordt voor technische kennis ook geleund op de leveranciers. Wat dat betreft ben ik toch een fan van de aloude ict afdeling die zeggenschap. Er had toch iemand moeten zeggen, zo gaan we dat niet doen?

Gelukkig is er nu het BIT, dat is toch een mooi resultaat van de commissie Elias. Een interne afdeling die bestaande ICT projecten de maat neemt. De commissie Elias liet goed zien hoe dat nou zo gaat: alles wordt ingehuurd.

Die ontwikkeling noem je ook, dat is zo in de jaren 90 na de val van de muur begonnen, de zegeningen van de markt. Goedkoper en hogere kwaliteit. Ik denk dat het op beide punten misgaat. Ik geloof nooit dat de overheid slanker en het voor minder geld doet. Wel peperdure inhuur. Het enige wat het gebracht heeft is minder kwaliteit, de marktbureaucratie en ook nog een race to the bottom. En dit soort prutsprojecten dus.

@KJ Dat is niet zo mooi als de partij waaraan het uitbesteed is het vervolgens ook weer uitbesteedt. Daar zal een opdrachtgever niet blij mee zijn en ik denk ook, voor de communicatie niet handig. Zeldzaam treurig.

@Ewout Je schrijft dat er 2 inschrijvingen zijn geweest en er op kwaliteit en prijs is gekozen. Kortom, de goedkoopste was de beste.

Henri, we mogen inderdaad niet speculeren (daar is de beurs voor :P )...
Mijn angst is dat we misschien we de waarheid wel nooit te horen krijgen ~@#%!%~@#%@#%@#~$ Dit zoveelste IT Debacle bij onze Overheid zal geen enkele Volksvertegenwoordiger ontgaan zijn... en het is dan ook wachten op actie uit de Tweede Kamer.

Verder waardeer ik overigens elke uiting die ervan getuigt met enige diepzinnigheid bij het informatie en communicatie vak betrokken te zijn. Het stoort me nou eenmaal mateloos dat we deze IT faal problematiek nou al jaren onder ogen krijgen, en goed opgeleide (en ik mag hopen ook daarnaar beloond) mensen er maar niet in slagen om succes te boeken... Dit zijn toch geen voorbeelden, en een wel doordenkend mens (boerenverstand) zegt dan , kap daarmee!

Het is nou eenmaal uw en mijn belastinggeld en gaat ons daarom allemaal aan, zeker diegene die deze materie goed begrijpen...
Een tweede commissie "Elias" lijkt me te pijnlijk, maar wellicht onvermijdbaar om dit "onkruid" uit te roeien.

Mijn twee centen; oproep aan de Politiek "Laat de vingers" van het BIT (het behoed u en mij voor nog meer belastinggeld verspilling...) zo lang we deze aanbestedingsmoraal niet positief weten te krijgen, doet men daar goed werk!


@Louis Kossen : uiteraard hangt het allemaal met elkaar samen, en het is de Opdrachtgever die voor de samenhang moet zorgen en daartoe een helder overzicht moet bewaren.
Daarbij blinkt het BIT-rapport overigens ook niet uit door helderheid.

Mede ter verduidelijking van mijn standpunt een poging tot ordening :

1. Organisatie
1.1 Uit het BIT-rapport valt op te maken dat I&W/FMC de formele (ambtelijke) opdrachtgever en project-uitvoerder is. Terwijl BZK/EC O&P en I&W/RWS eveneens onderdeel uitmaken van de Opdrachtgevers-groep.
1.2 I&W, BZK/EC O&P en I&W/RWS/CIV vormen als afnemers de Gebruikersgroep, en bedienen eindgebruikers in de vorm van zeventien afnemende onderdelen van ministeries.
1.3 Het BIT vermeldt I&W/??? als acceptant van het systeem
1.4 Een samenwerkingsorganisatie van RWS, de I&W/DCI en Deloitte Consulting zal verantwoordelijk zijn voor het toekomstig beheer van DigiInhuur. De verdeling van de werkzaamheden tussen de afnemer, deelnemer, projectorganisatie en leverancier is nog niet bekend.
* SAP Fieldglass in de VS treedt op als onderaannemer van Deloitte Consulting en kan derhalve buiten beschouwing blijven.

2. Verloop
2.1 I&W/??? heeft het Plan van Esen opgesteld. Onduidelijk of en door wie het PvE is geaccordeerd. Ook onduidelijk is of en wie Test- en Acceptatie-criteria (incl. uitrol- en beheercriteria!) heeft opgesteld en geaccordeerd.
2.2 Deloitte Consultancy kan tot op heden een aantal belangrijke door I&W gestelde systeemeisen niet invullen. Zonder deze functionaliteit kan DigiInhuur bij een aantal deelnemers niet worden ingevoerd en kan I&W het systeem niet accepteren.
2.3 Ook is het nog onduidelijk of en wanneer Deloitte Consultancy alle systeemeisen kan realiseren.
2.4 Deloitte Consultancy is voor de realisatie van de systeemeisen afhankelijk van de ontwikkelafdeling van SAP Fieldglass.
2.5 Daarnaast kan onnodige vertraging optreden door gebrek aan duidelijke afspraken over verdeling van de projectkosten, het beheer en rollen.
2.6 Bovendien ontbreekt een duidelijke aanpak voor invoering van DigiInhuur.
2.7 Het lukt de samenwerkingspartners I&W en EC O&P niet om over een aantal belangrijke onderwerpen haalbare en duidelijke afspraken te maken. Het zijn veelal slepende discussies die in enkele gevallen al meerdere jaren spelen. Het gaat om afspraken over projectkosten, het beheer en de rol van RWS.
Want :
2.7.1 I&W en BZK/EC O&P worden het niet eens over de financiering van de eenmalige projectkosten
2.7.2 Het beheer wordt nog niet ingericht omdat EC O&P en I&W van mening verschillen over taken en omvang en daarmee de kosten van het beheer.
2.7.3 Beoogd tweedelijnsbeheerder DCI eist door middel van afnemersverklaringen een garantstelling voor de kosten. I&W/DCI wil niet starten met de inrichting van het beheer voordat die afnemersverklaringen getekend zijn. BZK/EC O&P ondertekent de afnemersverklaring niet vanwege het verschil in mening.
2.7.4 Er is onduidelijkheid over de rol van RWS. RWS is nu zowel deelnemer van BZK/EC O&P als zelfstandige afnemer via het organisatieonderdeel RWS/CIV.

3. Conclusies BIT
3.1 De focus in het project DigiInhuur ligt op de inrichting van het systeem
3.2 Een uitgewerkt invoeringsplan ontbreekt. Er is nog geen duidelijkheid over de volgorde van invoering, er wordt gesproken over een dakpansgewijze invoering, maar wat dat is, is niet helder. Ook de verdeling van de werkzaamheden tussen de afnemer, deelnemer, projectorganisatie en leverancier is nog niet bekend.
3.3 De inhuurprocessen van vier onderdelen van RWS geüniformeerd moeten worden voordat de invoering kan starten. Deze uniformering moet RWS nog starten.

4. Mijn opmerkingen terzijde
4.1 Het BIT vermeldt "Het oorspronkelijke projectplan van Deloitte Consultancy", terwijl I&W/FMC de project-uitvoerder is. Het BIT verduidelijkt dit niet.
4.2 Gegeven dat DigiInhuur een SAAS-oplossing is komen in beginsel alleen FAT, GAT en een stukje PAT in beeld.
4.3 Een 'dakpansgewijze invoering' is bekend en gebruikelijk in dit soort projecten.

5 Mijn conclusies
5.1 De projectproblematiek ligt aan de zijde van Opdrachtgever/Gebruiker : organisatie en financiën.
5.2 De rol van de Opdrachtnemer Deloitte Consultancy was feitelijk van ondergeschikt belang, maar had een versterkend effect op de discussie rond de kosten-problematiek.
5.2 Gelet op de 'ervaringen uit her verleden' hadden Opdrachtgever I&W/FMC, BZK/EC O&P en I&W/RWS en Gebruiker I&W, BZK/EC O&P en I&W/RWS/CIV het project DigiInhuur en de daarmee verbonden aanbesteding pas moeten starten nadat men onderling duidelijkheid had gecreëerd omtrent de projectrolverdeling en de financiering van ontwikkeling, testen, implementatie en beheer. Gebruikelijk is dan een intentieverklaring of convenant, met een mantelovereenkomst richting gebruikers. Nu werd het een 'kip en ei probleem'.
5.3 Gelet op de 'ervaringen uit her verleden' had Opdrachtnemer Deloitte Consultancy beter moeten weten en zijn deel van het project pas moeten starten nadat het voorgaande punten beslecht waren, c.q. dat er een getekende intentieverklaring of convenant aanwezig was. Een pre-project/pilot was eveneens aangewezen.
5.4 Naast het afzekeren van de 'ervaringen uit het verleden' had de nadruk in het project vanaf de start moeten liggen op het Test-, Acceptatie-, Uitrol- en Beheer-traject. Systeem-ontwikkeling was feitelijk van ondergeschikt belang. Dus 'van achteren naar voren werken', waarbij geaccordeerde Acceptatie-, Uitrol- en Beheer-criteria bij de aanbesteding aanwezig zijn.
5.5 Bij het doorzetten van het project en aanbesteding heeft mogelijk mede een rol gespeeld dat zowel bij I&W als BZK/EC O&P het gebruik van de huidige systemen voor de ondersteuning van de inhuurprocessen momenteel onrechtmatig is.
5.6 Goed mogelijk is dat DigiInhuur volledig functioneel, dus inclusief systeemkoppelingen en succesvolle FAT, GAT en PAT, door Opdrachtnemer Deloitte Consultancy zou zijn opgeleverd, maar niet kon worden uitgerold vanwege de problematiek rond organisatie en financiën bij Opdrachtgever/Gebruiker.
5.7 De 'ijzersterke projectaanpak' waar RWS zich altijd laat voorstaan lijkt hier niet te hebben gewerkt.
5.8 Voorgaande 7 punten komen in het BIT-rapport onvoldoende naar voren.

Kortom : de schijnwerpers staan nu op Deloitte Consultancy. Dat zou I&W, I&W/FMC, I&W/RWS, I&W/RWS/CIV en BZK/EC O&P moeten zijn.

P.J Westerhof: Mooie toelichting en analyse. Wat brengt je om hier zo diep in te duiken?

En als dit een goede weerspiegeling is, dan lijkt het probleem niet in de IT en de capaciteiten van het systeem en de consultants te zitten.

Deze vond ik ook wel aardig:
3.3 De inhuurprocessen van vier onderdelen van RWS geüniformeerd moeten worden voordat de invoering kan starten. Deze uniformering moet RWS nog starten.

Eigenlijk lijkt het geheel niet 1 project, maar een soort "transitie" te zijn. Ik snap niet dat er dan uberhaupt al een opdracht gegeven kan worden. Basale fouten zijn hier gemaakt en het lijkt zo onder druk al gestart te zijn voordat de voorwaarden waaronder dat gebeurde zijn afgekaart.

Ben benieuwd of hier nog een root-cause analyses wordt gemaakt zodat er nog wat geleerd kan worden. Zonder de verdere details te kennen zou het zo maar eens kunnen zijn dat Deloitte de rollen omdraait en de opdrachtgever onder vuur komt te liggen.

Zou ook interessant zijn als het gehele dossier in een openbare dump gezet wordt.

Als laatste... iedereen die uitgenodigd werd om aan dit "project" te werken moet toch al vrij snel gezien hebben dat hier nooit wat van terecht zou komen?

Doet me een beetje denken aan een project wat ik eind jaren negentig deed in Griekenland... opzetten van het kadaster aldaar. Ik ben binnen een paar maanden gillend weggelopen en heb toen geroepen dat er nooit een kadaster ging komen zo en dat ik daar mijn tijd niet aan wilde verdoen.... Naar mijn weten is er nog steeds geen centraal kadaster en is het nog steeds een rommeltje.@HK :
"Wat brengt je om hier zo diep in te duiken?"
Interesse, achtergrond en expertise.

"als dit een goede weerspiegeling is"
Het is een zo correct mogelijke herschikking van de BIT-tekst, met wat aanvullingen en gevolgtrekkingen.

"Deze vond ik ook wel aardig:"
Meest veelzeggend vond ik : "veelal slepende discussies die in enkele gevallen al meerdere jaren spelen".

Ik vraag mij, alles herlezend, wérkelijk af wat er gebeurd zou zijn als Deloitte/SAP Fieldglass netjes functioneel hadden opgeleverd.
Zoals ik dus eerder zei : "gezien de inrichting en aansturing van het project Inhuur is het maar zeer de vraag of de minister op basis daarvan het contract met Deloitte een ontbinding hard kan maken." Juridisch is er nogal een verschil tussen 'ontbinding' en 'beëindiging'.

In ieder geval lijkt mij duidelijk dat van Nieuwenhuizen er goed aan zou doen éérst in eigen huis orde op zaken te stellen.
Want dit is één I&W-project, maar er zijn er meer, en er volgen nog meer. Als daarbij dezelfde 'jaren lang slepende discussies' een rol (gaan) spelen dan kan het BIT de kopieermachine wel aan zetten.

P.J. Westerhof dank voor een verhelderende blik op zaken...

Het kan dus niet anders dat Deloitte zich hier niet als "zondebok" weg laat zetten! Dat gaat dus een staartje krijgen...
Ik wil mijzelf ook corrigeren en aangeven dat er pas € 3.560.000,00 besteed is aan inhuur van externen hiervoor.

Toch blijf ik dit soort resultaten storend, ongewenst en ronduit onbegrijpelijk vinden, naast het feit dat het kostbare trajecten zijn, wordt zoveel jaar na CIE Elias schrijnend duidelijk hoeveel moeite er nog steeds is binnen de ambtenaren top bij de uitvoer van een goed afstemmingsniveau en de dragen van volwassen opdrachtgeverschap!

Wanneer er zulke basale afstemming als "wie betaald wat?" niet kan worden ingevuld bij aanvang van een project, waarom wordt er dan toch een start gefiatteerd? Wie keurt het PVE goed, en neemt de regie rol op zich?

Nogmaals, ik houd mijn hart vast als ik al die bedragen op het "Rijks dashboard" bestudeer...


@PJWesterhof Mooie reactie. Heb inmiddels ook het BIT rapport erbij gepakt. Dat is geen eenvoudige materie voor een simpele geest. Wat me opvalt is het enorme aantal betrokken partijen, . En als ik ook nog lees over 'slepende discussies' (gesteggel!), onduidelijkheden over invoering en beheer en opgeleverde functionaliteit die niet voor iedereen voldoet dan is er weinig hoop. Het Poolse landdag model, iedereen doet mee. Nu komt het beeld naar voren dat het een falen is van Deloitte maar ik vraag me ook af hoe je iets kan leveren als de organisatie rond het project zo chaotisch is. Dan geef ik je gelijk, dan heeft niet zoveel meer met ICT te maken maar ligt het probleem ergens anders.

Al kan ik wel denken, software voor een Nederlands inhuurproces van de overheid laten maken in Amerika lijkt me geen verstandige constructie. Kom ik toch weer op de oude vertrouwde ICT afdeling uit die leidend is. Dat is wat me ook opvalt aan dit soort hap-snap uitbestedingstrajecten, continuiteit is ver te zoeken. Lijkt me heel belangrijk.

@Ron : tja, daarmee komen we dan weer wat meer in de richting van de kern van de problematiek. Iets waaraan ook de Cie. Elias niet toe kwam.

De Cie. Elias deed in zijn rapport weinig méér dan het opsommen van reeds lang bekende problemen en het aandragen van reeds lang bekende oplossingen.
Zónder echter toe te komen aan de hamvraag, nl. 'als de problemen en oplossingen al jaren bekend zijn, waarom gaat het dan nog stééds fout?'.
Beantwoording van díe vraag was voor mij destijds dan ook de reden voor het suggereren van een 'Cie. Elias II'.

Zoals ik in 2015 over het rapport Cie. Elias zei "Weinig nieuws qua constateringen en voorstellen, niet het 'totaalpakket' dat het wil zijn. Maar met de nodige aanvullingen niettemin een helder handboek voor de komende 5 jaar. Als het dán niet werkt gaat het nooit meer werken."
We zijn nu inderdaad bijna 5 jaar verder. Een legitieme vraag is dus wat I&W de afgelopen jaren met het rapport heeft gedaan.

Maar er is ook een andere kant aan de zaak.
Een Goed Opdrachtnemer zorgt ervoor dat een faalproject maar één kant heeft.

@Louis Kossen : i.p.v. het rapport Cie. Elias te lezen ben je - meen ik - beter af met de vele artikelen en commentaren (sinds 2014) op het rapport te lezen. Zoals o.a. hier op Computable en op iBestuur.
Elk artikel is een plank, die soms misgeslagen wordt, maar door vele commentaren deskundig wordt vast getimmerd.

Een mooi en nu met DigiInhuur plotseling zéér actueel voorbeeld is het artikel van Peter van Schelven 'Elias, de drank en de rechter' in iBestuur 22 januari 2015 : https://ibestuur.nl/magazine/elias-de-drank-en-de-rechter

@PJ Westerhof Heb het rapport toentertijd gelezen, heb een aantal van de interviews gezien en ook diverse reacties gelezen. Met deze reactie op bestuur kan je het alleen maar eens zijn, dat je van rechtszaken ook niet veel wijzer wordt. Ik zie de zin er niet van weer een onderzoek te beginnen, een commissie-Elias 2.0. Denk dat alles wat gezegd moet worden wel gezegd is. Het beeld was duidelijk, zo een beetje alles wordt door de overheid extern betrokken. ICT? Uitbesteden. Audit? Uitbesteden. Advies? Uitbesteden. Projectleiding en management? Uitbesteden.

Het gaat om de conclusies en wat ik eigenlijk gemist heb is dat het uitbesteden van software ontwikkeling ter discussie wordt gesteld. Amper gelezen, Het kan je in ieder geval verlossen van aanbestedingsprocedures en eventuele rechtszaken. De marktbureaucratie zeg maar. Blijkbaar zit het marktdenken diep verankerd in onze samenleving dat het niet eens meer een vraag is.

@ Louis Kossen : integendeel, het onderliggend mechanisme is nauwelijks acherhaald. In ieder geval niet door de Cie. Elias.
Wél ten dele door Niels Groen in zijn dissertatie. En voor een groot deel door prof. Flyvbjerg.
Zie ook https://ibestuur.nl/weblog/dit-kan-niet-raar-zijn

Met de privatisering en uitbesteding door de overheid was/is op zich niet zoveel mis. Maar het daarvan onderdeel uit makende aspect 'Goed Opdrachtgeverschap' - dus inclusief regievoering, accountability en contractmanagement - wordt al decennia lang onvoldoende ingevuld. Dan helpen methodieken als ITIL, ASL, MSP/Prince2, etc. óók weinig.
Iets waarmee grote bedrijven net zoveel last van hebben.
Als daarbij ook de overheids-kaders en -richtlijnen voor software-ontwikkeling worden verontachtzaamd is het eind zoek.

Mijn stelling is altijd geweest 'alléén uitbesteden en privatiseren als je óók weer kunt inbesteden en nationaliseren'.
Daarmee is men nu schoorvoetend en met vallen-en-opstaan mee bezig.

Mijn stellige indruk is echter dat de IT-kant van DigiInhuur een appeltje-eitje had kunnen zijn.
Standaardoplossing + stukje maatwerk. Geheel overeenkomstig de overheids-kaders en -richtlijnen.

Omdat vooral deze IT Faal problematiek bij onze Overheid nu al vele jaren door dendert, heb ik getracht net zoals menigeen hier ook te reageren op iBestuur net als P.J. Westerhof dat ook al jaren doet... ook blijf ik de opiniestukken van René Veldwijk als zeer waardevol beschouwen...

Wat kun je als kritisch burger (en vakidioot) nog meer doen dan proberen een opbouwende reactie te geven?
Ikzelf heb toen o.a. ook mijn 2 centen gegeven op de nogal negatieve reactie op de uitkomsten van de CIE Elias op :
https://ibestuur.nl/weblog/insanity

Lees ook vooral wat Ruud Leether hier destijds al schreef; "De situatie waarin we verkeren is er een van een tekort schietend opdrachtgeverschap, van een markt die zijn professionele verantwoordelijkheid niet neemt en van beleidsbepalers die niet (meer) gaan voor de publieke zaak maar vooral worden aangestuurd door eigenbelang en daarop afgestemde persoonlijke agenda’s."

Helaas kunnen wij niet anders dan concluderen dat er 5 jaar na dato, niets gedaan is aan dit "kernprobleem". Daarom irriteer ik me ook mateloos aan de immens hoge budgetten (lees kosten) die de "Politiek" nu blijkbaar weer zonder "hinderlijke" controle van het BIT wil laten voortgaan. De stelling zou eigenlijk moeten zijn ! Daar waar, bij welk project binnen de Overheid dan ook, geen duidelijk goedgekeurd PVE en opdrachtgeverschap aanwezig is, is het project gedoemd te mislukken! en er dus sprake is van een "Show Stopper!"

Want zeg eerlijk, stapt u graag in bij iemand in een "goedbedoeld" maar zelfgemaakt automobiel zonder stuur?

Wat me eigenlijk nog meer stoort, en dat is wellicht aan velen voorbij gegaan, dat onze Overheid hiermee een stuurmiddel (100% inzichtelijkheid operationele inhuur van derden) in handen zou krijgen om inzet en kosten en beoordelingen heel erg punctueel en zakelijk te registreren! Kom op ambtenaren top, hiermee had u zichzelf, uw mede ministeries en Nederland een waardevol kostenbeheersing instrument gegeven. Schande dat u voor het "vuile werk" een minister nodig heeft, om "uw handen in onschuld te wassen"?

In mijn ogen heeft u allang het kantelpunt bereikt waarmee uw legitimiteit als verloren beschouwt kan worden!

Wordt vervolgd,

@PJ Westerhof Je schrijft dat er met privatisering en uitbesteden niet zoveel mis is. Maar als we dat niet zouden hebben dan hadden we ook geen discussies gehad over goed opdrachtgeverschap, (Europese) aanbestedingsprocedures en rechtszaken. Dan heb ik het nog niet over een andere kant van uitbesteden: waar veel geld rond gaat gelden andere wetten.

Of de het project Digitale Inhuur een appeltje eitje is vind ik maar de vraag, daar zou je ook meer voor moeten weten. Ok, de organisatie werkt inderdaad niet mee, veel belanghebbenden die onderling steggelen over geld en functionaliteit. Maar dan nog vraag ik me af, waarom kies je via Deloitte indirect voor een Amerikaans bedrijf/software? Het gaat om een systeem voor NL overheid, met NL wet en regelgeving en ook een eigen terminologie. Dan kan je toch al op je klompen aanvoelen dat dit een slecht begin is, als het om de communicatie gaat? Dan gaat het nog niet eens over de techniek.

Kom ik toch weer op de techniek, uiteindelijk gaat het om software die moet draaien, en is het heel belangrijk dat je daarin goede beslissingen neemt. Zouden de beslissers de technische ins en outs gekend hebben om een overwogen beslissing te nemen? Ik vraag het me af. Dat is juist de ervaring die ik, uitvoerende, maar ook mensen die ik ken in vergelijkbare rollen hebben: dwaze beslissingen die genomen worden op hoog niveau met grote technische gevolgen. Misschien zou het helpen om eens aan uitvoerenden te vragen: wat denk jij ervan? En dat ook nog laten meewegen. Heb het nog nooit gehoord.

Als je iets uitbesteed met de wetenschap dat je het ook weer zo zelf kan doen, dan zou ik denken, doe het meteen zelf. Bespaart je dat gedoe van het uitbesteden. Laat het aan een ICT afdeling over, als die bestaat. Wat dat betreft ben ik daar wel een voorstander van, leg beslissingen over de mogelijkheden van het wat en uiteindelijk het hoe daar waar het hoort: bij de ICT'ers.

@Louis Kossen :
Een gangbaar probleem met uitbesteden is dat de Opdrachtgever na het tekenen van het contract direct ook alle betrokkenheid laat vallen, in plaats van de vinger aan de pols te houden via regievoering. En daarnaast dat de Opdrachtnemer dat doorgaans voor zoete koek aan neemt.
Een gangbaar probleem met privatisering is dat de overheid na het afronden van alle stukken niettemin directe betrokkenheid houdt, in plaats van zich te beperken tot de overeengekomen toezicht- en sturingskaders. En daarnaast dat de geprivatiseerde organisatie dat doorgaans accepteert. Zoals ook nu weer blijkt bij het debacle met AEB.

Je mag aannemen dat men bij het vooronderzoek en bij het selecteren van de oplossing naar diverse opties heeft gekeken. Daarbij uiteraard geadviseerd door deskundigen. Maatwerk vs. proven technology zal zijn afgewogen (P-Direct?). Applicatiebeheer is standaard 4x de ontwikkelkosten.
Tegenover inhouse-ontwikkeling ligt de keuze voor een off-the-shelf oplossing met een stukje maatwerk dan al snel voor de hand. Gelet op verdere ontwikkeling van functionaliteit en gering eigen functioneel beheer.
Het risico van vendor-lock-in zal zijn afgewogen tegen de (aanzienlijke) risico's van zelfbouw. De diverse Shared Service Centers bij de overheid hebben ook zo hun reputatie.

Enfin, e.e.a. zal bij de te verwachten audit wel helder worden.

Het punt bij uitbesteden en privatiseren is dat je die keuze alleen moet maken als je het zélf kunt maar - binnen te stellen randvoorwaarden - de markt het aantoonbaar beter en/of goedkoper kan. Zie verder het Handboek privatisering (1990).

Vroeger bakte iedereen zijn eigen brood, tegenwoordig gaan we naar de bakker.
Dan zeggen we ook niet "Doe mij maar een brood". De bakker gooit dan ook niet iets willekeurigs op de toonbank. En we betalen dan ook niet een lukraak bedrag.
Vreemd genoeg werkt het bij privatisering en uitbesteden vaak wél zo.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2019-08-06T10:46:00.000Z Pim van der Beek
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.