FNV: Capgemini onttrekt zich aan ontslagregels

Volgens vakbond FNV Bondgenoten onttrekt Capgemini zich aan wet- en regelgeving bij collectief ontslag. In plaats van een verplichte bedrijfsbrede afspiegeling, spreekt de ict-dienstverlener individuele vertrekovereenkomsten af op basis van prestatie. HR-directeur Onno van de Weteringh van Capgemini ziet echter geen probleem. 'Ons beleid is netjes vastgelegd en heel transparant.'

Bob Bolte van de FNV zegt dat hij ziedend is. 'Het bedrijf zet medewerkers onder druk en ontslaat ze op oneigenlijke gronden. Bij massa-ontslagen moet het afspiegelingsbeginsel worden gehanteerd, maar Capgemini baseert zijn ontslagen op individuele performance-gesprekken. Zo verkracht je het performance-systeem.' Volgens de vakbondsman is de afgelopen weken minimaal zeventig medewerkers ontslag aangezegd. 'Dat is veel meer dan alleen via natuurlijk verloop.' Zijn mening wordt gedeeld door vakbond De Unie.

Niet anders dan normaal

HR-directeur Van de Weteringh weet niet waarop de vakbond zijn uitlatingen baseert. 'Ons beleid van instroom, doorstroom en uitstroom is niet anders dan normaal. Wij hebben geen overleg met de bonden en er is geen sprake van massa-ontslag. Met de ondernemingsraad voeren we wel intensief overleg.' Hij zegt nieuwe medewerkers geregeld te wijzen op de relevante hoofdstukken in de documentatie over de arbeidsvoorwaarden (het 'People Relationship Management Charter').

Algemeen directeur Henk Broeders van Capgemini erkende kortgeleden dat zijn bedrijf meer mensen op straat zet dan een jaar eerder. Broeders noch Van de Weteringh wil verdere mededelingen doen over het aantal ontslagen bij de dienstverlener. In maart werd in de media een aantal van 350 geschreven, wat volgens Broeders 'best zou kunnen'. Van de Weteringh: 'Wij tellen niet op en hebben er geen target voor gesteld.'

Perspectief

Capgemini heeft in 2008 een careercenter ingericht om 'het perspectief van medewerkers opnieuw door te spreken', legt de hr-directeur uit. 'Zo kijken we of we onze medewerkers intern op andere functies of andere opdrachten kunnen inzetten.'

Behalve bij Capgemini maakten de vakbonden zich ook bij branchegenoot Getronics lange tijd hard voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij ontslagrondes. Omdat het daar niet om gedwongen ontslagen zou gaan, stemden de bonden bij Getronics uiteindelijk in met het besluit dat het bedrijf het beginsel niet toepast.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Bijzonder eigenaardig dat Computable in dit artikel zegt dat ook Getronics "onder vuur ligt". In het gerevereerde artikel staat juist:

Huug Brinkers, bestuurder ict bij vakbond De Unie, zegt dat de vakbonden hebben ingestemd met het niet toepassen van het afspiegelingsbeginsel bij Getronics Consulting omdat daarmee mogelijk gedwongen ontslagen worden voorkomen. 'Nog voordat Getronics een adviesaanvraag over de reorganisatie heeft ingediend bij de COR heeft het management van Getronics Consulting aangegeven te kunnen inkrimpen zonder gedwongen ontslagen. Een deel van het personeel zou via natuurlijk verloop verdwijnen en een ander deel doordat iets kritischer naar de kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers gekeken zou worden.'

conclusie: Stemmingmakerij

@Erik: je hebt gedeeltelijk gelijk. De bonden hebben uiteindelijk ingestemd met het feit dat Getronics het afspiegelingsbeginsel niet toepast. Ik heb de tekst aangepast.

Ik snap het probleem niet zo. Mensen die niet functioneren mag je ontslaan, met toestemming van de kantonrechter en een passende ontslagvergoeding. In goede tijden knijpt een bedrijf wel eens een oogje dicht of gaat het met heel zachte hand. In slechte tijden wordt het strakker gespeeld. Vindt iemand dat het in zijn individuele geval onterecht is, dan laat hij het toch voorkomen? Dan zal de kantonrechter wel beslissen en die geeft het bedrijf echt niet zo maar zijn zin.

@Wim,

Je kunt weliswaar je gelijk gaan halen bij de kantonrechter maar vrijwel noot het behoud van je baan.

De kantonrechter stelt vast of Capgemini e.e.a. valt te verwijten en past vervolgens de hoogte van afkoopsom, oh nee ontslagvergoeding zoals dit door de werkgevers wordt genoemd, aan.
De vergoeding wordt aangepast, want ook de kantonrechter begrijpt dat een terugkeer in de functie een vrijwel zinloze weg is.

Beetje vreemde vergelijking tussen Capgemini en Getronics en een niet consistente insteek van de bonden. Althans, zo komt het op mij over.

Bij Getronics is het blijkbaar wel ok om kritisch naar medewerkers te kijken: "een ander deel doordat iets kritischer naar de kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers gekeken zou worden."
Capgemini lijkt mij hier toch hetzelfde te doen. En massa-ontslag wordt hiermee vermoedelijk ook voorkomen.

Tsja, Atos Origin doet precies hetzelfde en daar hoor je niemand over.

Positief is dat de Kamers van Koophandel weer heel enthousiast kunnen melden dat het aantal ondernemers in hun regio weer zo stijgt omdat de ontslagen werknemers als zzp'er verder gaan.

Wat een gezeur. Als mensen slecht presteren in een bedrijf moeten ze die kwijt kunnen. Of dat er nu 1 is of 1000. Dat hangt af van de grootte van een bedrijf. Als dat netjes gebeurt met begeleiding en vergoeding, wat zeuren die bonden dan. Of is het beter om de slecht functionerenden te houden en de goeden op straat te zetten. M.i. zorgt dat op termijn voor meer ontslagen. En met dat gehamer op regeltjes, krijg je alleen maar creatief gedoe. Misschien een tip voor de werkgevers : Ontsla bijv. 200 man/vrouw en als daar vlgs de regels 25 goede bij zitten dan nog 25 erbij. Die goede 25 krijgen een zak geld mee en een contract, dat 2 maand later ingaat. Hebben ze 2 maand betaalde vakantie en ze worden beloond voor de goede diensten en je hebt ze na 2 maand weer inzetbaar. Of je neemt ze weer indienst bij een andere BV in binnen- of buitenland. Of als ZZP-er. Mogelijkheden genoeg. Maar dat vertellen ze niet aan de bonden. Is ieder gelukkig en is er weer een vlgs de regels gewerkt. Ze worden dag in , dag uit de meute voor de gek gehouden om de publieke opinie tevreden te houden. Wie houd wie voor de gek?

@Jan

1. wie bepaalt wie goed of slecht functioneert? Bij Capgemini (en waarschijnlijk heel veel andere grote organisaties ook) zijn dat managers die zelf niet bepaald goed functioneren maar wel over voldoende positie en vriendjes beschikken om telkens te overleven.
Ik weet dat ook uitstekend functionerende consultants (zie hun jaarbeoordelingen) plotseling de wacht/ontslag is aangezegd. Dat had niets met kwaliteit te maken, maar veeleer met hun kritische houding tegenover hun werkgever. En ja, kritiek (eigen mening) dat was vroeger een van de kernwaarden maar in deze tijden dodelijk.
En bovendien blijkt maar al te vaak dat iemand in de ogen van zijn/haar manager slecht presteert onder andere leiding ineens tot uitstekende resultaten blijkt te komen. Het is maar net hoe goed je in staat bent om het potentieel aanwezige talent uit je medewerkers te (willen/kunnen) halen.
2. Capgemini heeft de publicitaire ellende ook aan zichzelf te wijten door zich in 1e instantie weinig sociaal op te stellen en met dwang en drang en niet conform de eigen regels medewerkers naar buiten te willen schoppen in plaats van fatsoenlijke regelingen te treffen (waar ruim voldoende geld voor was gereserveerd trouwens). Ik hoorde laatst nog een hoge Capgemini functionaris snoeven dat door deze opstelling de ontslagpot bij lange na niet volledig zou hoeven te worden aangesproken. Fijne instelling van een bedrijf dat claimt dat mensen hun belangrijkste assets zijn.
3. Als kwaliteit de doorslaggevende factor zou zijn om wel of niet te blijven, dan zouden hele andere mensen zich zorgen om hun baan moeten maken. Maar die mensen zijn vaak veel te duur om te ontslaan, dus pak je maar het lagere echelon.
4. Zo wordt je bij Capgemini ook HR directeur ook al heb je geen enkele ervaring op HR vlak, alleen de juiste vriendjes in de top. Deze man zit er alleen als verlengstuk van de (Parijse) top en doet braaf wat hem wordt opgedragen. Visie hebben we nog nooit van hem gezien laat staan gehoord.

2 Punten:

Als kwaliteit de doorslaggevende factor zou zijn om wel of niet te blijven, dan zouden hele andere mensen zich zorgen om hun baan moeten maken. Maar die mensen zijn vaak veel te duur om te ontslaan, dus pak je maar het lagere echelon.

Volledig mee eens.

Daarnaast zie ik ook dat er nu mensen worden ontslagen die al 2 maanden of meer thuis zitten en weinig of geen initiatief tonen om binnen Capgemini ander werk te zoeken. Als consultant mag er mi terecht van je verwacht worden dat je ook zelf je interne netwerk gebruikt om een andere klus te vinden.


De tarieven die een bedrijf als Cap/Logica/ATOS etc. vraagt dwingen je "beter dan gemiddeld" collega's te behouden en de onderlaag kritisch tegen de lamp te houden en te kijken of ze zich nog verder kunnen ontwikkelen zodat ze weer goed inzetbaar zijn. Dit is geen "up or out" maar het bijscholen zodat je mee beweegt met de markt.

Persoonlijk vind ik het van de zotte dat je niet zou kijken naar presteren, maar mensen ontslaat op basis van een "evenredige" verdeling.

Het gehanteerde systeem heeft mijn voorkeur en is in lijn met de harde selectie die de huidige markt afdwingt.

@Jan , @Gast, @Harry
Je kunt deze managers ook eens vragen een waardeketen op te stellen m.b.t. de dienstverlening. Dus waarbij de waarde die iedere rol in het dienstverleningsproces heeft, wordt gekwantificeerd. Eens kijken wie dan nog onnodig is....
Dit advies is overigens alleen geschikt voor mensen die weinig te vrezen hebben voor hun baan. Ik vrees namelijk dat je dit politieke gevecht als 'uitvoerende' altijd zal verliezen.

Ik ben zelf helaas ook het slachtoffer geworden van gedwongen ontslag (niet bij Cap Gemini!), en ook daar werd het afspiegelingsprincipe gehanteerd. Maar dan kom je tot je verbazing er achter dat niet alle afdelingen meegenomen worden in dat afspiegelen. Blijkt dat er ook nog zoiets bestaat als 'ondernemersvrijheid'; oftewel, de vrijheid om bepaalde afdelingen buiten beschouwing te laten bij gedwongen ontslagen....
Nu was mijn ontslag en dat van een aantal andere collega's nog net geen collectief ontslag, dus wellicht dat die regel hier niet geldt, maar toch.

Afspiegelen klinkt allemaal heel sociaal, bij mij op het bedrijf (en dus ook bij andere neem ik aan) maak je gewoon heel veel functies, afdelingen, bv's, regio's. Daarboven voeg je nog wat hardheidsclausules en ander flauwekul toe en je hebt een perfect heksenbrouwsel om een ieder die je wil ontslaan te kunnen ontslaan. Het UWV zegt toch altijd ja.

Het is natuurlijk helemaal geen probleem om mensen die niet functioneren af te kopen. Dat houdt je bedrijf fris. Dat noem ik onderdeel van het natuurlijk verloop (instroom, doorstroom, uitstroom). Dat je daar als bedrijf een aantal spelregels aan koppelt is niet meer als normaal. Willekeur en gebrek aan visie en beleid hebben daarmee een stuk minder gevolgen.
Je ziet echter dat gebrek aan visie nu bij Capgemini. Het Franse contingent roept wat inzake de crisis en direct worden werknemers de wacht aangezegd die vlak daarvoor nog een goede beoordeling hebben.
Het gaat hierbij in een zeer groot percentage om technische mensen (dus niet management) aangezien zij vaak de dupe zijn van dat visieloze beleid en van het verloop in management (7 managers in 5 jaar tijd).

Tel bij die 70 een "normaal" verloop (ca 10%) en Cap zal 20 -30% van hun personeel aan het einde van 12 maanden kwijt zijn. Hoezo normaal. Ik denk dat ze een probleem hebben die groter is dan een paar niet functionerende mensen te ontslaan.

Medewerkers, die niet (goed) functioneren c.q. presteren c.q. niet meebewegen met het bedrijf kosten in de loop van de jaren veel geld. Ze zijn de zandkorrels in de motor van het bedrijfsproces. Het enige wat wel met de onnutte medewerker meebeweegt is de hoogte van de afkoopsom, de ontslagvergoeding...

Je baas heeft je al 6 maanden niet op een project kunnen plaatsen wegens te weinig werk. Dus functioneer je niet goed, dus word je ontslagen. Opmerkelijk als je eerst jarenlang alleen maar goede tot uitstekende beoordelingen hebt gehad en opeens met slecht wordt beoordeeld.

Capgemini is bezig met integratie van een aantal ingekochte bedrijven. Hier door ontstaat redundantie in de personele bezetting. Daar moet je dus vanaf. Dat kan je netjes doen of proberen op slinkse wijze van je mensen af te komen dit laatste met als doel de klanten niet op te schrikken door massa ontslagen wat een indicatie is voor een falende organisatie. Een falende organisatie wordt veroorzaakt door falende managers, echter, die worden niet ontslagen. Inderdaad, zij regelen wie er gaat en blijft...of je nu wel of niet verstand van zaken hebt. Cap is hier geweldig goed in!

Ik zie het als een voordeel van crisistijden. Een productiebedrijf moet constant een efficientere methode vinden om te produceren. Wanneer hij niet kan concurreren, zal hij moeten opdoeken en wellicht zich in een ander product specialiseren. Zo is het ook met de arbeidsmarkt en de diensten.

Wanneer er iemand niet de kwaliteit kan bijhouden die zijn collega's biedt, dan moet hij/zij wellicht een ander vak kiezen. In tijden van tekorten valt het niet op. In tijden van overschot gaat concurrentie obv kwaliteit weer gelden. Dit is niets anders dan natuurlijke selectie wat uiteindelijk ten goede komt aan de algehele kwaliteit die de ICT branche levert.

Dat men in slechte tijden afscheid moet nemen van mensen is m.i. logisch, ook als het hierbij gaat om goed functionerende mensen.

Wat echter een bedrijf tekent is de manier waarop men afscheid neemt. Helaas kiest Capgemini er niet voor om op een nette manier, en volgens de regels, afscheid te nemen. In plaats daarvan probeert men op slinkse wijze onder eigen opgestelde regels uit te komen en medewerkers zo stil en snel mogelijk te lozen met een schandalig voorstel.

Capgemini ontslaat niet allen slecht functionerede medewerkers, maar ook goed funtionerede mensen die vervangen kunnen worden door Indiers/Polen.

Dat men in slechte tijden afscheid moet nemen van mensen is m.i. logisch, ook als het hierbij gaat om goed functionerende mensen.

Wat echter een bedrijf tekent is de manier waarop men afscheid neemt. Helaas kiest Capgemini er niet voor om op een nette manier, en volgens de regels, afscheid te nemen. In plaats daarvan probeert men op slinkse wijze onder eigen opgestelde regels uit te komen en medewerkers zo stil en snel mogelijk te lozen met een schandalig voorstel.

De enige fout die grote bedrijven maken is dat ze niet afdwingen dat er actief personeelsbeleid wordt gevoerd gedurende de goede jaren. Als je zelf een zaak hebt met, zeg, vijf man in dienst en er fuctioneert er ��n niet, dan ben je er zo klaar mee.

Kortom: goede actie, slechte timing. Daarbij moeten niet functionerende mensen wel degelijk eerst een kans krijgen zich te verbeteren...

Vraag/stelling: zijn slecht functionerende mensen niet eigenlijk goed functionerende mensen die toevallig op de verkeerde plek terecht zijn gekomen?

(Vrijwel)Iedereen die bij Capgemini gaat werken wordt uitvoerig aan de tand gevoeld en getest om het hoge kwaliteitsniveau richting de markt te kunnen blijven garanderen. Dus in potentie zijn het allemaal goede medewerkers. De grote vraag is waar en waarom het met deze mensen anders loopt dan hun managers het bedacht hebben. Zijn ze daarom slecht? Geenszins, alleen ze passen op een gegeven moment niet meer in "het plaatje". En in plaats van te kijken waar ze beter binnen de organisatie zouden kunnen passen, is de huidige organisatie zo star en inflexible geworden dat men liever geld lijkt te willen investeren in vertrekpremies dan serius tijd investeren om op een andere manier alsnog of wederom toch het aanwezige potentieel uit deze mensen te halen.
Dat lijkt mij een hele kostbare en kortzichtige methode die bovendien tot in lengte van jaren schade toebrengt aan de naam en reputatie van Capgemini als betrouwbare werkgever cq. relatie. Terecht of niet terecht, maar zo voelen veel "slachtoffers" het in ieder geval wel.

Onderschrijf de reactie van Gast (02-07-2009 11:42).
Er worden idd zeer goede mensen, met een geweldige staat van dienst, ontslagen. Reden als hiervoor al aangeven: hun managers zijn het niet eens met hun ideeen/ visies. Ze passen niet in het plaatje.

Vreemd dat diezelfde mensen bijvoorbeeld wel veelgevraagd sprekers zijn op internationale congressen vanwege diezelfde ideeen en visies.....

Het lijkt er meer op dat sommige managers meer 'ja- knikkers' willen oid. Juist wat tegengas houdt je scherp en zorgt voor de beste ideeen en ontwikkelingen. Iedereen weet allang dat je met ja-knikkers uiteindelijk niet ver komt, maar wel (voorlopig) je eigen posities kunt beschermen.

Het blijft in mijn ogen nog steeds een geweldig bedrijf, maar men moet serieus eens de bezem door het management halen. Op de lange termijn is deze wijze van besturen alles behalve goed voor je organisatie. Niet omdat men mensen ontslaat, wel vanwege de manier waarop.

P.s. nee ik ben niet iemand die ook ontslagen is bij Capgemini, voor alle duidelijkheid.

Ik lees hier dat Capgemini zou proberen op slinkse wijze van zijn niet-presterende medewerkers af te komen en hen een schandalig voorstel te doen. Ik zou wel eens willen weten wat die slinkse wijze is, er wordt toch gekeken naar recente project- of jaarbeoordelingen? Daarin wordt het potentieel van een medewerker aangegeven (A t/m D). Zit je in de C of D categorie, dan moet je je ernstig zorgen gaan maken. En over dat schandalige voorstel, houdt Capgemini zich niet aan de kantonrechtersformule door het op bedrijfseconomische redenen te gooien?

Bij Atos staat in het jaarverslag dat er in Europa 3500 man moeten verdwijnen. Deels door werk richting India, deels uit kostenbesparingsoogpunt, deels door minder werk.

Mensen die te lang zonder klus zitten worden vriendelijk doch dwingend naar de poort begeleid. Dus individuele ontslagen. Dus geen collectief ontslag, en dus geen afspiegeling. Niets let de werknemer om in dit geval een advocaat in de arm te nemen.

De weg is voor collectief ontslag is als volgt:
- Een bedrijfseconomische onderbouwing is nodig
- Bij boventallige functies wordt ontslagvolgorde bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel.
- De ondernemingsraad (or) moet in de gelegenheid worden gesteld advies te geven over de voorgenomen reorganisatieplannen. Dit moet dusdanig tijdig gebeuren, dat het or-advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen reorganisatiebesluit.
- Is de werkgever van plan (binnen 3 maanden) 19 werknemers of meer te ontslaan, dan is hij bovendien gehouden daarvan melding te doen aan UWV werkbedrijf en vakbonden op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag.

De omzeiling vindt dus plaats door te werken met "wederzijdse instemming".

Het lijkt erop dat de werk-nemer in gezagdragende arbeidsrelatie steeds meer aan het kortere eind trek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Alsof het niet meer uitmaakt of je wel, geen lid bent van een vakbond of belangenvereniging.Wanneer je werk-gever de job-kraan dichtdraait (met welke smoes, excuus, kredietcrisis dan ook).. daar sta je dan als werk-nemer in je blote hemd op straat.

Want hoe je het op wend, keert of benoemt..
Steeds meer hardwerkende mensen (met of zonder juiste ervaring, aantal dienstjaren) verliezen hun Bron Van Inkomsten door deze operaties van grote bedrijven in de ict.

Wat ik me afvraag:
- Kan de Europesche commisie hier geen boetes voor uitdelen
- Kunnen hier geen kamervragen over gesteld gaan worden door de betreffende partijleden van de volks?vertegenwoordiging
- Word het niet eens tijd voor een parlementair onderzoek naar deze praktijken op de nederlandse arbeidsmarkt?

Iedereen die in de IT werkt weet dat Cap (en Atos, Logica, Ordina...) de werknemer alleen ziet al melkkoe. Als de koe onvoldoende melk geeft dan wordt zij geslacht. Het maakt niet uit hoeveel inkomsten de werknemer de laatste jaren heeft gegenereerd, een paar maanden zonder opdracht is voldoende om al je krediet te verspelen. Als de markt aantrekt dan stuur je gewoon weer tientallen biologen en bedrijfskundigen naar het Technisch- en functioneel ontwerp klasje (model Volmac 1990).

En iedereen die in de IT werkt, weet ook dat het de afgelopen jaren andersom was. Is de werkgever niet goed genoeg voor de werknemer (goed kan geld, opleidingen, perspectief, opdrachten, etc. zijn) is, dan was de werknemer heel snel bij een andere werkgever of werd ZZP'er. Na een paar jaar een 'werknemers' markt gehad is het nu een 'werkgevers' markt. Loyaliteit is van twee kanten tegenwoordig ver te zoeken. Helemaal met de Y-generatie.

@Truus:

Ja Truus, ook bij de ontslagen consultants die ik ken zitten consultants met een lange staat van dienst en met uitstekende beoordelingen. Op basis van die beoordelingen zou de kantonrechter het wel erg makkelijk hebben.
Slinks?
Hoe je het noemt noem je het maar als je contractueel recht hebt op 4 maanden opzegtermijn (zie Arbeidsvoorwaarden) + kantonrechtersformule en je begint als Capgemini met 2 maanden en geen kantonrechtersformule dan kan je dat in ieder geval niet bepaald netjes noemen.

Capgemini doet veel meer voor zijn medewerkers dan andere soortgelijke bedrijven. Zo blijft men vasthouden aan de kantonrechtersformule van voor 01/01/09, zodat men een veel betere ontslagvergoeding krijgt. Ook is er de mogelijkheid om op kosten van Capgemini gebruik te maken van outplacement ed.
Dat Capgemini niet mee wil met de trend van massaontslagen is alleen maar om dit te kunnen bieden.
Kortom, ontslagen worden is nooit leuk maar de wijze waarop kan een wereld van verschil zijn en daarin doet Capgemini het heel wat beter (lees ook socialer) dan andere. Dat de bonden zich voelen buitengesloten hebben ze voor een groot deel aan zichzelf te danken. Daarbij moet dan ook de vraag worden gesteld name wie ze optreden want de organisatie graad bij Capgemini is zeer laag. Bovendien heeft de directie van Capgemini en de OR zeer regelmatig en constructief overleg over deze en kan de meerderheid van het personeel daarmee instemmen.
Meningen van buitenstaanders komen dan ook niet overeen met wat er werkelijk bij Capgemini plaatsvindt en dat mag ook wel eens worden vermeldt.

@Parlo,
er wordt gezegd dat ze vasthouden aan de oude kantonrechterformule. Wordt dit door de OR getoetst ?
Ook geldt een opzegtermijn van 4 maanden voor Capgemini. Wordt dit door de OR getoetst ?
Twee keer nee, er wordt een show opgevoerd op de buhne, achter de schermen wordt het spel op een andere manier gespeeld.

@Pardo
Meningen van "buitenstaanders"? Pardo, ik vrees dat veel mensen die reageren minder buitenstaander zijn dan jij mag durven hopen. Trek dus niet deze te voorbarige en onjuiste conclusies ook al zijn ze voor jouw bedrijf niet altijd even positief.

Kritische medewerkers worden overigens wel steeds meer "geloosd" zodat de klakkeloze volgers overblijven die alles aannemen wat de baas zegt. Let op: niet alles wat Capgemini doet is per definitie slecht, absoluut niet. Maar het is ook niet per definitie allemaal goed, ga maar eens met ontslagen collega's praten. Dan hoor je toch ook duidelijk andere berichten.

De ict van Economische zaken is overgegaan naar Capgemini. Zo sociaal zijn ze nou bij de overheid.

@Lisa..
Of zou dit een verkapte reddingsoperatie zijn, of bittere noodzaak, om hun eigen huis ict-leverancier te kunnen behouden?

@Lisa

En EZ staat natuurlijk bekend om zijn uitstekende keuzes!?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-06-29T14:49:00.000Z Diederik Toet
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.