'Mainframe is nog lang niet dood’

IBM mainframe Z13

Mainframe en midrange-systemen zijn nog steeds in gebruik bij Nederlandse bedrijfsvestigingen. Vooral bij overheidsinstellingen, transportbedrijven en de financiële sector zijn dit soort systemen nog lang niet uitgefaseerd. Met name de complexiteit van het migreren van legacysystemen is daar debet aan. Dat blijkt uit een analyse van Computer Profile. Grote namen die de systemen blijven aanbieden zijn IBM, HP en Oracle.

Van de ruim zesduizend Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer werknemers maakt 14, 4 procent gebruik van mainframe en/of midrange-systemen. In 2014 lag dit percentage nog op 16 procent. Computer Profile voorziet dat zowel de consolidatietrend als het verplaatsen van applicaties en rekencentra naar de cloud zullen bijdragen aan een verdere daling van mainframes en midrange-systemen.

Het aandeel van IBM blijft dan ook stijgen binnen de markt, terwijl andere spelers terrein moeten opgeven of zelfs verdwijnen. Een jaar geleden vormde de IBM-systemen ongeveer 70 procent van de high-end servers. Momenteel is dit circa 80 procent van het totaal aantal geïnventariseerde systemen. Het leeuwendeel van de zwaardere systemen wordt gevormd door de Power Systems van IBM, de HP Integrity/9000-systemen en de Sparc-systems van Oracle (Sun). Minder dan 5 procent van de zware serversystemen betreft mainframes. Binnen de mainframe-systemen komt het IBM Systeem ‘z’ het meest voor. Begin dit jaar introduceerde Big Blue nog een nieuw mainframe, waarvoor de gigant ruim een miljard dollar investeerde in de ontwikkeling

Legacysystemen

Vooral bij overheidsinstellingen en het handelssegment zijn midrange-systemen met 23 procent vaak in gebruik. Deze systemen zijn nog vaak in gebruik vanwege de complexiteit van het migreren van legacy-systemen binnen deze sectoren. Daarom zal de markt voor mainframes en midrange-systemen voorlopig aanhouden. Toch is er al enige tijd sprake van een krimp. Een deel van de ondervraagde bedrijfsvestigingen die werkt met een mainframe of midrange-systeem maakt op afstand gebruik van deze systemen. De machine wordt daarbij in veel gevallen door een zuster- of moederlocatie gehost, al dan niet in het buitenland.

Bij 7,3 procent van de bedrijven die een mainframe of midrange-systeem op eigen vestiging inzetten komen nog lokaal draaiende high-end servers voor. Maar volgens het onderzoek zijn teruglopende lijnen voor alle marktsegmenten zichtbaar. Locaties uit het segment National Enterprises maken nog het meest gebruik van lokaal draaiende mainframes en midrange-systemen. Hieronder vallen bedrijfsvestigingen van commerciële organisaties met 250 tot 2500 medewerkers in Nederland.

Transport en financiën

Slechts 2 procent van de vestigingen geeft aan gebruik te maken van een mainframe. De transportsector wordt gekenmerkt door een beperkt aantal organisaties met meer dan vijftig medewerkers. Binnen deze wat kleinere groep (in absolute aantallen) is het percentage locaties met mainframe-gebruik relatief hoog. Dit betreft bijvoorbeeld vestigingen van KLM, Eurocontrol, UPS of DSV. Daarnaast is het mainframe-gebruik bovengemiddeld in het handelssegment en bij financiële dienstverleners. Het percentage bedrijfsvestigingen binnen de doelgroep waar lokaal een mainframe staat opgesteld, bedraagt minder dan 0,5 procent.

Ook het gebruik van midrange-systemen, met daarin hoofdzakelijk de IBM Power Systems, de HP Integrity Systems en de Oracle Sparc Systems, blijft teruglopen. Een jaar geleden gaf 15 procent van de bedrijfsvestigingen met vijftig of meer werknemers aan gebruik te maken van dergelijke systemen. Dit is inmiddels gedaald naar 13 procent. Ook het percentage bedrijfslocaties met een plaatselijk draaiend systeem is gedaald van 9 procent in 2014 naar het huidige 7,3 procent.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het artikel komt over alsof het slecht of achterhaald is wanneer een organisatie gebruik maakt van het Mainframe of een Unix omgeving.

Mainframes en Unix systemen komen vooral voor bij organisaties die massa's data verwerken en ook hoge eisen stellen aan de integriteit van die data. Dergelijke eisen zijn niet zo maar te vangen door een Windows of Linux doos.

Het is ook nog niet zo makkelijk om de TCO werkelijk te berekenen. Er worden "zachte" en "harde" cijfers met elkaar vermengd en zo krijg je altijd een gekleurd beeld.
Als je het echt "eerlijk" (=objectief) wil doen zou je naast harde cijfers, zachte conclusies moeten presenteren. Naast de pure aanschafwaarde, onderhoudskosten (en dan niet alleen de contractjes met leveranciers, maar ook je in-house kosten), de software en het onderhoud daarop eerlijk verdeeld over jaren (en dan ook echt afschrijven). Vervolgens kijk je naar de kosten die veel lastiger zijn te bepalen: "uitstelkosten" vanwege niet direct beschikbare kennis in de markt (Mainframe mensen en Cobol krassers), lastige integratie problematiek met bestaande of nieuwe omgevingen.

Dat moet je dan afzetten tegen de kosten die je zou maken bij meer mainstream apparatuur. Een ander aspect zijn ook de kosten per computing cycle, per storage eenheid en netwerk bandbreedte. Dat zal echt verschillen in beide omgevingen.

Lastiger zal zijn de dynamiek te kwantificeren: dus hoe snel kost het nu om een kleine, middelgrote of grote wijziging door te voeren op elk aspect van de omgeving (hardware, software en integratie).

Het complete plaatje bepaalt uiteindelijk de afweging om toch echt eens te gaan migreren. Vaak zie je dan nog dat oneigenlijke argumenten, gevoed door koudwatervrees, belangen en ondeskundigheid de status qua in stand word gehouden. Wat wel helpt is dat de Cloud (niet dat alles oplost, zeker legacy problematiek niet) een duwtje in de rug geeft. Men ziet dat een gestandaardiseerde up-to-date omgeving sneller en goedkoper acteert dan de oude legacy omgevingen. En dan heb ik nog niet eens gesproken over het feit dat je je beter kunt concentreren op je eigen core business.

Dat mainframes nog steeds worden gebruikt ligt vooral aan het feit dat ze betrouwbaar, veilig en goedkoop zijn.
Dat laatse lijkt niet waar te zijn, maar voor grote volumes prijst een mainframe op alle fronten een groot aantal servers uit de markt.
Zeker als dit Linux betreft dat ook op het mainframe kan draaien.

Mijn.ICT carrière begon met applicatie beheer op een UNIVAC mainframe.
Daarna beheer gedaan op IBM VM/SP.
Unix, VAX VMS, Novell NetWare , Microsoft.
Tevens netwerk / firewall beheer.
Daarna ITIL achtige zaken zoals Service Managent.
En nu op mijn 62ste heeft waarschijnlijk niemand mij meer nodig .

Ach, de moderne applicatie van vandaag is de legacy applicatie van morgen. Of je dat nu in de cloud zet, op "moderne" apparatuur in huis of op een mainframe.

Het is weliswaar bon-ton om het mainframe af te kraken; overmorgen zullen we cloud afkraken als de grootste misser aller tijden omdat de nieuwe hype, hype geworden is.

Gewoon gezond verstand gebruiken lijkt me het beste. Cloud wanneer cloud goed is, mainframe wanneer mainframe het goed is.

En wat mij persoonlijk betreft is het mooiste OS nog altijd VM, jawel op het mainframe. Maar dat is puur persoonlijk.

@Paul, met jouw ervaring zou je iedereen van dienst kunnen zijn om niet weer te vervallen in de fouten die we vroeger allemaal al eens gemaakt hebben.

Het Mainframe heeft ook nog een aantal weinig gebruikte toepassingsmogelijkheden nl. Server en desktopvirtualisatie. Als deze opties worden benut kunnen grote aantallen Wintel servers worden geconsolideerd, hetgeen tot grote besparingen kan leiden in rekencentra eb bij serverhostingsbedrijven.

Het verschijnsel dat de vergrijzende ontwikkelaars in Cobol en aanverwante mainframe infrastructurele applicaties en databases de ontwikkel capaciteit vermindert is wel een risico. Het is nodig dat er een nieuwe generatie wordt opgeleid om deze krachtige machines te kunnen beheersen. Wellicht is die rol weggelegd voor de fabrikant omdat universiteiten er geen effort in zullen steken.

Wel grappig dat ik op de bovengenoemde titel een MSc stuk geschreven heb met de conclusie dat de mainframe nog vele jaren zou meegaan. Dat was dus in 1996, blijkbaar was dat dus de juiste conclusie. Aandachtspunt is natuurlijk de flexibiliteit en de vergrijzing, maar daar staan tegenover de enorme betrouwbaarheid en veiligheid. Vervangingsrisico's zijn groot, ook omdat de mainframes de kern van de business uitmaken.

Mainframe zelfst.naamw.Uitspraak: ['menfrem] Verbuigingen: mainframe|s (meerv.) zeer grote computer, waar tegelijk heel veel gebruikers op kunnen werken.

Als ik overweeg dat 90% van 'moderne' oplossingen feitelijk mainframe technologie op een goedkoper platform is dan lijkt er vooral sprake van sentimenten, opmerking van Sander is dan ook nogal betrekkelijk als ik overweeg dat niet het platform maar de processen veelal bepalend zijn. Of om preciezer te zijn het ecosysteem want het is dus niet het platform dat maar het beheerproces dat in grote mate de integriteit bepaalt. In dat kader raakt Attila de kern van de zaak want uiteindelijk bepaalt de fuctionaliteit welke in code gevangen is de waarde en Willem heeft gelijk aangaande risico want nu de programmeurs met pensioen gaan verdwijnt ook de kennis aangaande de bedrijfsprocessen en dit betreft niet alleen cobol als ik overweeg dat database administrators ook steeds dunner gezaaid lijken te worden.

Opmerking aangaande vele vierkante meter vloertegels vol met 'raak-me-niet-aan' systemen bij hosting providers is dan ook herkenbaar, de erfenis van eerdere keuzen is vaak nog wat groter dan men denkt. Betreffende idee van de cloud - waar tegelijk heel veel gebruikers op kunnen werken - stel ik nog wel enige vragen als we overwegen dat met name veel oudere processen lineair en sterk batch gericht zijn. Aloude 'factorisatie' probleem van de Church-Turing-hypothese bepaalt namelijk in grote mate de integriteit als we uitgaan van de Systems of Record waarop uiteindelijk de meeste business processen zijn gebaseerd. Voordat de SOA klutsers weer komen met hun 'loosly coupled' idee van disconnected processes wijs ik even op principe van de supermarkt, uiteindelijk moet je boodschappen wel afrekenen. Kijkend naar 'beurtbalkje' lijkt deze meer op de spoorbiels als we kijken naar efficiency van alle puntoplossingen, het integratiepunt verschuiven naar Big Data is namelijk als op de pof boodschappen doen. Voor wie het vergeten is, RBS zorgde in 2012 - net als nu SVB - voor een schok in de 'payment processing' als we kijken naar alle ketenafhankelijkheden.

Tja, het heeft dus geen zin om reacties te geven als ze niet online komen, dit is niet de eerste keer

Trotse ouwelui in een parade, vol met batches medailles. Vast dik verdiend. Getalenteerde slagvaardige out-of-box denkende teamplayers, of gewoon sukkels die toevallig op goeie plek aan goeie kant stonden. Maar dan van vroeger, nu legacy. Erachter rennen de kinderen. Ze willen al meedoen maar dat mag nog niet. Generatie Y ziet het aan. Morgen weer werken.

Mainframe, het containerschip onder de computers dat drijft op legacy.

Het mainframe verdwijnt. Mooie stelling, maar waar gaat het dan over?
Het krachtige platform, waarin meer dan 50 jaar evolutie zit op allerlei gebied: veiligheid, virtualisatie, performance, beheerbaarheid, dat zal niet zomaar verdwijnen.

Met betrekking tot applicatie ontwikkeling is de situatie anders. Ten gevolge van diezelfde evolutie van ruim 50 jaar zie je dan zaken die 'niet meer van deze tijd' zijn. Op het vlak van ontwikkelprocessen, toegankelijkheid van de broncode, de gebruikte ontwikkel talen en technologieën en het reeds bestaande landschap van business applicaties. Dat geheel is zo verweven en gecompliceerd geworden, dat daarmee de wendbaarheid van de IT en dus van de onderneming sterk vermindert.

Om daarbinnen de mogelijkheden te introduceren, waar we heden ten dage de beschikking over hebben, is bijna onmogelijk. Daarom wordt vaak gekozen migratie naar een modernere infrastructuur: presentatie-server, applicatie-server, database-server. Er zijn veel gespecialiseerde bedrijven ontstaan die mogelijkheden hebben ontwikkeld om dat te doen. Die bedrijven concentreren zich vaak op één of een klein aantal technologieën. Bij veel mainframes is er sprake van een scala aan technologieën, die vaak ook nog op ingenieuze wijze samenwerken. Dat maakt het toepassen van een standaard-oplossing voor zo'n migratie onmogelijk.

Een standaard aanpak kan wel: een grondige analyse van de huidige situatie, resulterend in een goede schets van een nieuwe infrastructuur en een plan om een migratie met minimale risico's voor de business uit te voeren.

Het mainframe als 'infrastructuur container' zal zeker overleven, al moet zeker rekening gehouden worden met concurrentie. Als 'applicatieserver', de verzamelbak van technologieën waarin de business applicaties zijn ontwikkeld, zal het op termijn erg lastig zijn om 'het mainframe' te handhaven.

Just tuppence,
Harald van Kesteren.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-05-13T11:25:00.000Z Annemiek Sprado
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.