ICT~Office schat tekort tussen 4600 en 13.000 in

'In 2016 zeker tekort aan hoogopgeleide ICT'ers'

Branchevereniging ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoogopgeleide ict-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische recessie verwacht de organisatie een tekort van ruim 6300 ict'ers in 2016. Zodra de economie na 2013 aantrekt, kan het tekort oplopen tot 11.000 ict-professionals in 2016.

ICT~Office baseert deze cijfers op eigen onderzoek onder zijn achterban en gegevens van het CBS, de HBO-Raad en de VSNU, het UWV/CWI en het ROA. Een dergelijk tekort vormt volgens ICT~Office een rem op de economische groei in Nederland. Deze week vindt in heel Europa de e-Skills Week plaats, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor een carrière in de ict.

Lichte daling in 2012

In 2011 bestond de ict-populatie uit 283.000 ict'ers waarvan ruim 55 procent, ofwel 156.000, hoger opgeleid. Dit wil zeggen dat deze ict'ers een hbo- of wo-diploma bezitten. Vergeleken met de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking ligt dit percentage erg hoog. De omvang van de ict-populatie is in 2011 niet gegroeid in vergelijking met 2010. Dit is volgens ICT~Office te verklaren door de gematigde groei van de ict-sector en de totale Nederlandse economie. Voor 2012 verwacht de branchevereniging dat het totaal aantal ict'ers zelfs licht daalt.

Door de economische recessie zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures in 2012 niet verder groeien en gelijk blijven ten opzichte van 2011. Echter, na 2012 neemt het aantal ict-vacatures volgens ICT~Office toe en loopt dit aantal tot en met 2016 op tot 13.000. Deze vacatures zullen deels vervuld worden door het aanbod van ongeveer 6700 ict'ers die of het hoger ict-onderwijs met een diploma verlaten en op de arbeidsmarkt komen of ict'ers die na een periode zonder werk weer een baan vinden. Wanneer het aanbod van de vraag wordt afgetrokken, leidt dit tot een verwacht tekort van ruim 6300 hoger opgeleide ict-professionals in 2016. Deze cijfers passen volgens de branchevereniging in het beeld dat eurocommissaris Neelie Kroes recent schetste, waarin voor de Europese Unie een aantal van 700.000 vacatures in de digitale economie wordt voorspeld.

Hoe dan ook tekort

Gezien de lange termijn waarover de analyse idoor ICT~Office s uitgevoerd en de onzekere economische vooruitzichten, zijn naast het scenario ‘Verwacht tekort' nog twee scenario's opgesteld voor de ict-arbeidsmarkt: het scenario ‘Aanhoudende recessie' en het scenario ‘Sterke groei na 2013'. De scenario's verschillen hoofdzakelijk op twee belangrijke variabelen: de groei van de vraag naar ict'ers en de toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Hierdoor komt in het scenario ‘Sterke groei na 2013' het tekort op 11.000 ict'ers en in het scenario ‘Aanhoudende recessie' blijft het tekort nog altijd 4600 ict'ers.

Welk scenario ook gevolgd wordt, er zal in 2016 een tekort aan ict-professionals bestaan. Om het dreigende tekort tegen te gaan zijn er volgens ICT~Office meer jongeren nodig die voor een ict-opleiding kiezen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Eind november vorig jaar stonden er ruim 9000 werkloze ICT’ers ingeschreven met een MBO diploma of hoger, waarvan ruim 5500 met een HBO diploma. Wil men suggereren dat er slechts 1200 ICT’ers afstuderen met een HBO diploma de komende tijd? Daar geloof ik niets van. Bovendien worden ZZP’ers (vaak ook hoog opgeleid) zonder opdracht niet geregistreerd en dat zouden er ook zomaar een paar duizend kunnen zijn . De vraag is dus relevant welke doelgroep men voor ogen heeft met die 6300 ICT’ers die er tekort zouden zijn.
Er zijn genoeg veertigers en vijftigers met Hbo niveau of hoger die na 2016 nog 10 tot 20 jaar meekunnen. Maar die wil de markt niet hebben, getuige een artikel afgelopen zaterdag in o.a. De Gelderlander. Daarin wordt gesteld dat werkgevers in het algemeen tegenwoordig de grens al leggen bij 40, en soms al bij 35. ICT vormt daarop geen uitzondering.
In een vergrijzende arbeidsmarkt moet je niet meteen gaan roepen dat er een tekort gaat ontstaan, maar moet je strategie ontwikkelen om kwieke en ervaren oudere ICT’ers aan de slag te houden. Dan zal dat tekort er wellicht nooit komen omdat je beter in staat bent op termijn de in- en uitstroom in evenwicht te houden.

Het begint langzamerhand een beetje koddig te worden, die berichtgeving jaar in jaar uit over tekorten aan ICT’ers. Vooral zuur als je (soms al jaren) als ICT’er zonder werk thuis zit, en dan wel om de zoveel maanden een artikel als hieronder leest (allemaal terug te vinden op de website van Computable):

+ Omscholing moet tekort ICT'ers beperken (2 mei 2011)
+ Tekort aan ICT'ers groeit tot 40.000 in 2015 (29 apr 2011)
+ Ocom zoekt nieuwe ICT'ers in Oost-Europa (23 feb 2011)
+ Minstens 8600 ICT'ers te weinig in 2015 (9 mrt 2010)
+ Tekort aan ICT'ers blijft bestaan (27 apr 2009)
+ Tekort aan ICT'ers kost werkgever tonnen (23 sep 2008)
+ Voorspelde tekort aan ict'ers is een hype (9 maart 2007) – in artikel houdt ICT~Office echter vast aan een tekort van 10.000
+ Wereldwijd dreigt tekort aan ict'ers (8 nov 2006)
+ Te weinig ict'ers (4 nov 2005)

Om enige geloofwaardigheid te behouden moet er nu toch wel eens wat gespecificeerd worden. Gelukkig is dat nu een beetje gedaan door er ‘hoogopgeleid’ bij te vermelden (HBO of hoger). Dan denk ik meteen: zorgen dat alle MBO’ers die je nu in dienst hebt intern tot HBO-niveau worden opgekrikt.
Maar ik denk dat er nog verder gespecificeerd dient te worden: op welke gebied/functies/technieken gaat de komende tijd dat tekort ontstaan? Verkopers, applicatiebeheerders, programmeurs, service managers, BI-consultants, of – heel hip – infrastructuur-specialisten (cloud) en app-ontwikkelaars?
Ik blijf voorlopig nog even skeptisch.

Volslagen larie. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in dat wereldje en ik kots ervan hoe slecht er met vakkundige mensen omgesprongen wordt. Om die reden ben ik afgehaakt. Dan maar wat minder geld maar ik laat niet meer over me lopen. En al deze leugens - alleen maar voor een excuus om goedkope werknemers uit het buitenland te halen of om organisatie onderdelen te verplaatsen zodat enkelen fors kunnen verdienen ten koste van de (NL) maatschappij. Nogmaals ik KOTS ervan. Oh ja, academisch opgeleid en zeer ervaren, inhoudelijk EN leidinggevend.

@Jaap Wat betreft opkrikken: De MBO'er moet dan wel de capaciteit hebben om op HBO niveau te gaan werken. Per definitie is HBO niveau hoger dan MBO niveau, dus niet iedereen zal dat kunnen.
Overigens, voordat iemand een open deur gaat intrappen, ik ken redelijk wat MBO'ers die op HBO niveau werken. En in een gezonde economie is er voor MBO'ers ook voldoende werk.
Het onderliggende probleem lijkt dat te veel mensen een verkeerde studie kiezen: te veel jongeren kiezen rechten, economie, bedrijfskunde, psychologie, antroposofie of een pretstudie met een hippe Engelse naam. In landen als India, China en Scandinavische landen zijn informatica en andere exacte studies veel populairder, waardoor het probleem van tekort aan goed opgeleid personeel minder groot is.

Het is de branche vereniging ICT Office die dit soort verhalen de wereld in stuurt, Computable publiceert vervolgens. Ik ben het zeer eens met de bovenstaande reacties; heel veel IT'ers zijn hoog (lees hbo+)opgeleid, dus roepen dat daar een tekort aan ontstaat is feitelijk nietszeggend; waar het om gaat in welke disciplines tekorten worden verwacht, dan hebben studenten in hun studiekeuze er wat aan en zet het ouderen wellicht aan het denken om zich te ontwikkelen in dat soort richtingen. De berichtgeving die nu, en ook al vaker de wereld in gebracht wordt ervaar ik alleen maar als publiciteit makerij zonder dat we er iets aan hebben. Ik reken erop dat ICT-office hier rekenschap van neemt. Ik zal ze daar ook rechtstreeks over benaderen.

In 2001 waarschuwden ze dat we in 2006 een te kort aan hoog opgeleiden zouden hebben,
In 2008 waarschuwden we weer dat we ergens in 2012 een te kort aan hoog opgeleiden hebben,
Nu is het 2012, doen we het weer, maar dan over 2016...

Ik zie een herhalend patroon, en is dus het eigenlijk geen onoverkoombaar probleem!

Afwachten wat ze in 2016 zeggen?
Ik heb al een vermoeden... ;-)

Wederom het jaarlijk broodje aap verhaal van ICT-Office. Vandaar ook bij deze mijn jaarlijkse reactie.

Er zijn geen tekorten in de ICT, nu niet en over vier jaar ook niet. Er zijn maar weinig vacatures en de lonen c.q. arbeidsvoorwaarden zijn de laatste jaren ook al behoorlijk gedaald. Het enige wat ICT Office wil is zorgen voor een flink aanbod goedkope starters waar grote marges op de behalen valt, terwijl de ervaring 45+ ICT-ers werkeloos thuis blijven zitten.

Ik denk dat het grootste gebrek is bij de werkgevers die wel eisen dat mensen 4 jaar ervaring hebben met een product dat net 3 jaar uit is en willen dat iedereen om de 5 jaar zich bijschoolt, maar eerder een neerwaartse druk proberen uit te voeren op de salarissen in de ICT dan te betalen naar de 1000 uur omscholing die de werknemer om de 3 jaar moet volgen bij de MS producten. Zelfs met 2* modaal betaalt op die manier ICT erg slecht. Als Bedrijfskundige of Accountant verdien je beter dan ICT afgestudeerde. Minder leuk misschien, maar ook minder deadlines. Ik houd van mijn werk, maar ik zou mijn zoon ook altijd aanraden iets beters te zoeken. De overheid moet meer investeren in het omscholen van de bevolking, want ICT is gewoon een belangrijke motor in de samenleving waarvan meer banen en productiviteit afhangt. Wij hebben ook een ICT minister nodig, die vooruit en proactief denkt, op het gebied van criminaliteit, Zorg, Verkeer en Waterstaat, Defensie. Kijk alleen maar naar de productiviteitsstijging en vermindering van de filedruk als gevolg van 'Het Nieuwe Werken' waarmee we nog maar pas zijn begonnen. Het moet veel aantrekkelijker worden om Ontwikkelaar te worden. Ik zal ook switchen voor mijn 50ste, daarna word ik niet meer aangenomen als ICT'er. Ik ben het ook eens met Jaap Scheurleer. Tevens zie ik het als een kans om krachten die niet gewild zijn op te leiden en te plaatsen. Voor één ding ben ik tenminste niet bang met de hoeveelheid stress in de ICT. Het is onwaarschijnlijk dat ik geen pensioen heb, dat zullen de meeste niet halen, of niet bewust. Laat iedereen zich ook maar eens bedenken dat er nog veel meer computergestuurde diensten gaan aankomen t.a.v. vervoer waarvoor ook ICT'ers nodig zijn

ICT~Office is een van de aanjagers van het slechte ICT imago dat ontstaan is in dit land door constant maar met dit soort broodje aap verhalen aan te komen zetten. En dat alleen maar om ervoor te zorgen dat de leden die tevens bestuurders van grote ICT organisaties zijn zo veel mogelijk excuses te geven om zo goedkoop mensen aan te trekken desnoods uit het buitenland als ze nog meer kunnen beknibbelen op kundig vaktechnisch personeel.
Wat dat betreft hoort er eigenlijk een organisatie bestaande uit kundige ICT'ers een degelijk tegengeluid te geven zodat ICT~Office eindelijk eens een keer ophoudt met dit soort onzin te verkondigen.

ICT-Office is een ICT-werkgevers kartel dat als doelstelling heeft om de loonstijging van het Nederlandse ICT personeel en ZZP-ers binnen perken te houden. Zij doen dat bijvoorbeeld door op gezette tijden gezamenlijk de tarieven te verlagen. ICT-Office wil erg graag de situatie in Amerika ook hier zien: mensen die op contractbasis werken voor een laag tarief via payrollingorganisaties als ZeroChaos die uitsluitend de belangen van de werkgevers dienen.

Mooi toch, wordt ik misschien als hoogopgeleide ict-er eens voor vol aangezien, in plaats dat een hoogopgeleide niet ict-er op een ict positie denkt dat hij/zij een echte ict-er is.

Het is volgens mij niet alleen op ict gebied, maar ict-office beperkt zich daar natuurlijk wel op. Ik denk dat als er weinig hoogopgeleiden in het algemeen zijn de economie ook niet vooruit gaat omdat er een gebrek aan innovatie is. Ict is daar maar een onderdeel van.

Mij lijkt dat er vooral tekort is (nu al) aan lieden die complexe omgevingen kunnen overzien (en versimpelen). Er zijn genoeg Cisco of Microsoft certified engineers die een switch kunnen configureren of een Windows machine inrichten, maar zoek maar eens iemand die een SSO I&AM omgeving met certficaten, SAML enz. begrijpt, of een complex SAP landschap. Daarnaast gaat het niet alleen meer om de techniek: governance wordt steeds belangrijker en complexer en is bij ICT-ers meestal ook niet echt populair.

Laatst zag ik een filmpje van de HEEMAF, waarin van begin tot eind was te zien hoe een zware electromotor voor een 1200 loc van de NS met de hand in elkaar werd gezet. Wat vooral opviel was de ambachtelijke werkwijze met oudere en ervaren bankwerkers en jonge leerlingen die degelijk werden be- en opgeleid. Dat kan omdat de techniek in de tijdspanne tussen die twee generaties niet al te veel is gewijzigd.
In de ICT bestaat dat niet meer. Door de razendsnelle wijzigingen in de techniek is de jongere voor het opdoen van de kennis en ervaring vrijwel op zichzelf aangewezen, want er zijn geen oudere ervaren krachten die het hem kunnen leren. Daardoor wordt de leercurve, die toch al erg stijl was, nog stijler en dat is voor veel jongeren simpelweg niet aantrekkelijk. Ze laten de ICT, en nog breder, de techniek in het algemeen links liggen. Te moeilijk.

ICT moet weer iets worden dat je kunt begrijpen, met name op interface-nivo tussen functionele black-boxes die best intern heel complex mogen zijn. Daarvoor is vergaande standaardisatie en vereenvoudiging nodig en zullen IT productleveranciers hun eigen "dialecten" moeten opgeven ten gunste van globale standaarden (en dat doet heel erg pijn). Ik denk dat dan ICT ook jongeren weer meer zal aanspreken en het tekort verdwijnt dan vanzelf.

Met enige verbazing belees ik dit artikel. EN de reden dat ik dit doe is heel erg simpel.

!!! Er is GEEN tekort aan hoger opgeleid IT personeel die een significante constructieve bijdrage zou kunnen leveren aan de huidige tekorten. !!!!

Zo, die moest er even uit. Reden dit te zeggen, even inzoomend op dat wat met noemt VWO/WO, is de hele eenvoudige vraag, welke toegevoegde waarde men deze groep wil toedichten en de vraag of dit een noodzakelijke is. Het antwoord: Neen. Klaar.

Het tweede, men haalt graag verschillende dingen door elkaar waardoor het een onoverzichtelijk rommeltje wordt die heel veel verschillende discussie en reactie zal uitlokken.

1. Mevrouw Smit is een heel goed en gerespecteerd bestuurder
2. Mevrouw Smit heeft geen enkele notie van IT als materie
Dit laatste hebbende gezegd leg ik de constateringen hierop gebaseerd gewoon terzijde.

Klaarblijkelijk weet men bij ICT Office niet helemaal juist uit te kunnen leggen waar de werkelijke behoeften nu liggen, en waar het accent naar zal verschuiven.

Dan stel ik voor dat ICT Office de volgende twee vragen dan eerst maar eens beantwoord voor men uberhaupt iets bedenkt.

1. Waarom automatiseert men?
2. Waarom zou men automatiseren?

Aan commercieel gebabbel uiteraard gen gebrek, ook niet aan goede intenties maar zolang we nog een aanzienlijk overschot aan IT-ers aan de kant hebben zitten waar weinig tot niets mee aan de hand is, wil ik graag dat ICT Office zich eerst eens richt op een economische travestie genaamd leeftijds discriminatie waarmee je tekorten morgennog kan oplossen.

Maakt men daar geen zaak van dan gooi ik deze publicatie als onzinnig terzijde want als je er werkelijk toe wil doen, zul je moeten gaan doen waar IT voor staat. En daar kan ik ICT Office in dit artikel, of de publicaties op hun website, helaas niet op betrappen.

Anton Philips zij het ooit eens volkomen juist.
Simpel, Simpeler Simpelst. 'Als iemand mij het niet eenvoudig weet uit te leggen dan lultie.....'

@NumoQuest,

Het was Appie Einstein die deze uitspraak deed.
Verder kan ik me wel vinden in je commentaar.

@ Pascal
Wie ze ooit als eerste heeft gedaan is niet zo spannend. Wie ze constructief, kort en helder weet te beantwoorden veel interessanter. ;O)

Beste Computable,

Al tientallen jaren horen we dit riedeltje. Maar er is geen tekort en er zal ook geen tekort komen. Voor bèta’s geldt: Kennis en kunde mag niks kosten. En ook dit is een van de bedoelingen van de campagnes 'Kies Exact': houd het aanbod hoog, dan kunnen de salarissen laag blijven.

Why be a scientist if you can be his boss ? Studieadvies Mocht men een bèta/tech-studie overwegen, hou er dan rekening mee dat:

1) het vinden van een aansluitende baan is vaak moeilijk/onmogelijk en heel sterk conjunctuur-gevoelig
2) veel banen zijn tijdelijk
3) veel banen worden slecht betaald
4) voor veel banen is (slecht betaalde) promotie een eis
5) men loopt een grotere kans om ontslagen te worden, groter dan bij andere academische beroepen
6) men is al snel te oud (soms met 35 jaar al): techniek veroudert snel
7) men moet steeds meer concurreren met ingenieurs uit Oost Europa, China etc.
8) als ontwikkelaar staat men onder aan de ladder; men heeft vaak te maken met contra-productieve bemoeizucht van managers die het plezier in het ontwikkel-werk vergallen

Met vrienelijke groet,
Rene Linsen

Een specificering van beroepen zou wel fijn zijn ja. Wat is nou een 'hoogopgeleide ICTer'? We hebben service managers, project managers, technisch beheerders, netwerkspecialisten, ontwikkelaars, architecten, etc. De tekorten liggen vast niet over de hele breedte van het beroepenspectrum.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-03-28T11:39:00.000Z


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.