'Vrouwelijke technici inzetten tegen tekort ICT'ers'

7000 meisjes op excursie naar bedrijven tijdens Girlsday 2012

Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO organiseert op 26 april Girlsday 2012. 260 grote en kleine bedrijven in heel Nederland openen tijdens deze dag hun deuren voor bijna zevenduizend meisjes van tien tot twaalf jaar met als doel de interesse voor bètawetenschappen, techniek en ict al op jonge leeftijd te wekken.

Bedrijven staan te springen om goed opgeleide technici. Met het dreigend tekort aan bèta/technici en ict'ers kan Nederland volgens VHTO de talenten van meisjes goed gebruiken. Tijdens Girlsday nemen meisjes deel aan diverse activiteiten door heel Nederland. Grote bedrijven als Shell, Cisco, Festo en Heijmans stellen hun deuren open voor meisjes en ook kleinere organisaties als scheepsbouwers, meubelmakers, theaters en gipskamers ontvangen meisjes uit zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Zelf aan de slag gaan met proeven, programmeren, testen, ontwerpen en onderzoeken en actief bezig zijn met bèta, techniek en ict staan tijdens Girlsday centraal. Vrouwelijke technici en wetenschappers begeleiden de meisjes tijdens activiteiten.

Het is volgens VHTO belangrijk dat de participatie van meisjes en vrouwen in een opleiding en beroep in bèta, techniek en ict in Nederland wordt vergroot. Economisch gezien heeft Nederland vrouwelijke bèta/technici nodig om huidige en toekomstige vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Er kiezen al steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs voor exacte en technische vakken. Bij de meisjes steeg de belangstelling voor bèta/technische studies in het hoger onderwijs met 54 procent ten opzichte van 2000. In 2011 kiest bijna 50 procent van de meisjes uit 6-vwo voor een natuurprofiel. In 2003 was dit nog 37 procent. Meer acties zijn volgens VHTO nodig op vmbo en havo.

Masterplan Bèta en Technologie

Zoals onlangs in de kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie, kiezen ook de ministers van EL&I, OCW en SZW samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven voor een aanpak die meer jongeren overtuigt dat een carrière in de techniek de toekomst heeft. Minister Marja van Bijsterveldt: ‘Techniek heeft vaak onterecht een slecht imago. We gaan nu kinderen in gesprek brengen met enthousiaste technici, mannen en vrouwen. We nemen ze mee op excursies naar bedrijven. Zo kunnen ze zelf zien en horen wat een carrière in de techniek werkelijk inhoudt.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Daar gaan we weer... :-(
Er is helemaal geen tekort aan IT-ers! Er zitten er tig duizend te wachten op werk.
Wanneer schrijft Computable nou eens een kritisch artikel TEGEN al deze loze kreten van dat er een tekort aan IT-ers zou zijn? Kom aan, waar is jullie journalistieke en kritische houding gebleven?

Bovendien is deze manier ook aanmatigend voor de vrouwelijke bevolkingsgroep. Nu er een tekort zou zijn moeten de impliciet 'minderwaardig geachte' vrouwen maar bijspringen.
Dat deze groep ondervertegenwoordigd is in Nederland in vergelijk met omringende landen zou al reden moeten zijn om als belangen organisatie om daar aandacht aan te geven. En ook overheidswege is er decennia lang te weinig gedaan om dit punt voldoende aan te pakken. Door gebrekkige voorlichting kiezen deze vaak voor andere beroepen. Het zijn uiteindelijk de individuen zelf die voor hun carrière kiezen. Als je die niet voldoende weet aan te spreken dan doe je als werkgever blijkbaar wat fout.

Er zijn geen tekorten in de ICT, nu niet en straks ook niet. duizenden hoog opgeleidde ICT-ers zitten werkeloos thuis omdat ze 45+ zijn.

Hoe graag als die belangenbehartigers en subsidie-bureautjes het ook zouden, er zijn geen tekorten dus er is geen behoefte aan omscholers, gesponserde campagnes en andere onzin. Er zijn geen tekorten!

De titel moet zijn tekort gekwalificeerde ICT'ers. Met de kneuzen die nu nog werkeloos zijn wordt het nooit wat.

Wat een stigmatiserende onzin weer.
Er is een vermeend te kort aan ICTers.... maar er is geen tekort aan vrouwen die ICTer zijn ?
Ik wist niet dat ons vak uitsluitent voorbehouden is aan mannen.

Beste Sander als je echte journalistiek wil bedrijven doe dan eens onderzoek naar de bovenstaande stellingen.
Die komen immers niet van een onderzoeksbedrijfje af maar van mensen die met de klompen in de klei staan !

Ik ben het volkomen eens met de criticasters die hier een tegengeluid laten horen. Het wordt een beetje eenzelfde commercieel verhaaltje dat er een tekort aan IT-ers zou zijn. Het probleem ligt aanzienlijk anders en ik hoop dat de ondernemers zich daar eens rekenschap van geven.

- Nationale teneur
Centric, Atos, Simac, Cap, KPN noem ze maar op doen hun uiterste best te roepen de IT'ers niet te kunnen vinden. Menig recruiter, HR, P&O, Headhunter roept hetzelfde. Dit wordt dan vervolgens door verschillende netwerken voor waar gezien en genomen en dus zou het zo zijn.

- Iedereen zzp
Men heeft, onder de noemer recessie, zich integraal ontdaan van de 'duurdere', 'meer ervaren' of senior techneut ontdaan omdat, Donner, Wellink, Balkenende, Bos, Kamp kweelden dat iedereen zzp-er moest worden, goed voor de economie, goed voor de zzp-er. Menigeen die in de WW zat voelde de druk iets te moeten doen en hebben die stap gezet en we zien nu het aangerichte slagveld.

- Statistieken
Er word ronduit valsheid in geschrifte bedreven waar men goochelt met cijfertjes. Donner deed het, Kamp doet het, onder hen een laag onwetende duurbetaalde ambtenaren doen het, het CBS doet het en het UWV doet het. Kijk, Nederland doet het zo slecht nog niet.... Heel goed, als je cijfers flatteert, hele groepen uitsluit van omdat dat zo opportuun staat, dan lieg je jezelf iets voor.

De werkeloze zzp-er wordt niet tot de cijfers toegelaten dus al die duizenden zzp-ers zonder opdracht staan in de statistieken niet te boek als werkeloos. De schattingen lopen uit één van 9000 tot waarschijnlijk zelfs 14000. We weten nu dat politiek voornoemden heel goed voor zichzelf hebben gezorgd doch geen enkel oog hebben voor de huidige economische problemen, dat staat menigéén intussen wel vast, weinigen durven het gewoon hardop te zeggen.

- Een zzp-er is geen zzp-er
Veel van die zzp-er, zijn feitelijk geen ondernemer. Ontberen de affiniteit of ambitie, overigens dit in alle respect voor de betrokkenen, hoefden dat ook niet aan te tonen middels het halen van het welbekende middenstandsdiploma. Neen, dat hebben wij voor hen opgelost. Goed voor de economie, goed voor de zzp-er.

De incompetentie it hem hier in dat er veel 'zzp-er' feitelijk geen zzp-er zijn maar zich gedwongen hebben gevoeld de stap te zetten. We weten nu wat hen te wachten staat. Juist, geen weg terug.

- Onmogelijke vacatures
Het is menig IT'er en professional een doorn in het oog, om maar niet te zeggen ronduit aanmatigend en beledigend, recruiters, HR medewerkers, headhunters, P&O-ers of 'cowboys' bezig te zien die gewoon geen enkele affiniteit met IT hebben, er ook helemaal geen verstand va hebben, maar denken het in zich te hebben een beleid te kunnen vormen IT professionals op merite te kunnen beoordelen.

Mijn beste genoemde in deze," +90% van u kan dit niet, heeft niet de kennis en kunde dit te hebben, heeft de affiniteit niet, de intrinsieke kennis en ervaring niet en niet eens de tool hiervoor. Neen mijn beste een assessment test laat u niets zien want daar bent u niet in geschoold, bovendien is iets dergelijks een momentopname die niets laat zien van technische skills of softskills van de betrokkene."

Waar u zich wel een kei in heeft betoond bij veel IT professionals is deze af te kunnen wijzen op gronden,'overgekwalificeerd', 't ver door ontwikkeld', 'Wij zoeken helaas een medior,' 'Wij kunnen u echt niet aanbieden want een functie onder uw niveau....' of andere varianten van afwijzing.

Een kleine tip hier, wanneer u niet weet hoe u een juiste vacature kunt opstellen maar wel met belachelijk tegenstrijdige en onmogelijke combinatie van IT skills komt, moet niet klagen de juiste kandidaat te kunnen vinden. Staat ronduit incompetent.

- Discrimninatie
Zzp-er's worden niet in overweging genomen omdat die, wanneer het weer beter zal gaan, als eerste weer zullen zijn vertrokken. +30, verschillende onderzoeken geven dit ondubbelzinnig aan, worden in de sollicitatie procedures niet eens meer in overweging genomen.

U heeft klaarblijkelijk niet het vermogen en de kennis iets anders te doen dan met een programmaatje of een word editor iets anders te doen dan op 'steekwoorden' cv's te screenen. Want onderzoeken hebben uitgewezen dat inmiddels meer dan 75% van test sollicitanten met de juiste skills in het cv opgevoerd, niet eens werden benaderd.

- Contactuele eigenschappen
Het staat bijzonder professioneel in meer dan 80% domweg niets meer van u te laten horen wanneer sollicitanten de moeite nemen toch te solliciteren. Even voor uw informatie, mocht niemand u dat u hebben gezegd, neen, het vermelden in een aanvraag dat wanneer de betreffende sollicitant na vijf dagen niets heeft vernoemen deze er van uit mag gaan dat de keuze dan niet op hem/haar is gevallen.

Het mij bekende record van afwijzing van een senior kandidaat die op een functie solliciteerde, met de meer dan de juiste kwalificaties voor de betreffende vacature; '23 minuten'. Gefeliciteerd P&O, Maersk Rotterdam. Reden: U bent voor de functie 'te ver door ontwikkeld' en de werkzaamheden zouden daarom te weinig uitdagend voor u zijn.

Men heeft bij P&O Maersk getoond paragnost te zijn klaarblijkelijk.

- Laatste ontwikkelingen
De KPN heeft dd 24.04.2012 kenbaar gemaakt tot eind 2013 5000 mensen te zullen ontslaan. Ongetwijfeld zullen hier uitstekende IT professionals tussen zitten waaronder ook vrouwen. Tenminste ik heb er wel een paar in mijn netwerk zitten.

Gevolgen?

Dit soort onnozele publicaties die het minst van de huidige staat van het IT park in NL aangeeft. Ik geef u graag even ter illustratie verder mee.....

- EPD Fiasco
600 miljoen aan belastinggeld gespendeerd, maar dan heb je ook niets

- C2000 systeem
Niet gemeten is hoeveel onnodige tijd het heeft genomen voor de hulpdiensten bijtijds ergens aanwezig te zijn geweest, wat de materiële schade is geweest maar ook hoeveel extra slachtoffers door het falen van dit systeem

- Justitie/recherche informatie systemen landelijke dekking
Van Opstelten schoot de oplevering al af als we moeten opnieuw beginnen want dit systeem deugt van geen kanten

- Diginotar
Doordat kennis en professionals niet meer aanwezig zijn kunnen cruciale IT processen niet meer worden geaudit met dit soort zaken als resultaat

- KPN vs hacker
Na drie dagen kwam KPN tot de conclusie dat de lijst, waarvan een hacker claimde dat deze die van de systemen van de KPN had gestolen, NAW gegevens en wachtwoorden van ongeveer 500 klanten gepubliceerd, niet eens afkomstig zijn gebleken maar de KPN in wilde actie wel 2 miljoen klanten van email afsloot.

Als je ervaren personeel inderdaad 'laat gaan' dan krijg je dit soort incidenten die op deze wijze worden opgelost.
- IT debacles bij verschillende gemeenten

- +80% van de overheid IT projecten falen, of worden niet op tijd, conform wens/afspraak opgeleverd. De consequenties niet alleen slepende kosten maar ook onnodig veel aanvullend onderhoud en ondersteuning noodzakelijk

- Verschillende Fails bij ICT van Prorail met verregaande consequenties voor reizigers

- IT problemen bij het UWV

- Uitval bij herhaling van cruciale 112 lijnen voor hulpdiensten

- Uitval van internet diensten

- Geen redundancy bij Vodafone waardoor na brand bel en internet problemen

- Recentelijk de ontdekking dat de systemen van VCD met een eenvoudige exploit toegang gaven tot 300.000 gegevens van werknemers bij bedrijven die met naam en toenaam in de publiciteit werden genoemd ....

- Niet anticiperen op ontwikkelingen die al meer dan 30 jaar bekend zijn
Lees hier de uittreding van de babyboomers die het na al dit soort geneuzel het terecht voor gezien houden.

Ik kan u garanderen dat u de komende maanden tegen nog meer grootschalige incidenten van dit soort kaliber zult aanlopen vanwege verregaande onwetendheid.

Er is geen tekort aan IT personeel. Als u dit zo stelt dan stelt u tegelijkertijd uw eigen onvermogen aan de kaak IT professionals op juiste merite te kunnen beschouwen. U bent hiermee uiteindelijk zelf de oorzaak van het probleem, die u zelf in het leven heeft geroepen en in stand houd.

De schade daarmee gemoeid economisch? Ik schat die nu al cumulatief op 2.5 miljard, een bedrag die alleen maar zal oplopen.

Misschien iets om even over na te denken wellicht?

IT een pracht materie maar als je het niet begrijpt maar wel een beslissingen neemt in deze wereld? Zie bovenstaande.

Kortom mijn beste computable, tijd voor een verandering van inzicht wellicht?

En zo krijgt dit artikel toch nog een heel interesante wending en dat notabene nog uit de hoek die hier onder vuur ligt.

Dank je NumoQuest, 't was even wat tikwerk voor je maar dan hebben we nu ook een artikel dat onderbouwt is en daarme inhoud heeft.

Het trieste is aleen dat al deze info gewoon bekend is, die had een journalist ook bijeen kunnen googlen.

Er is niet een te kort aan IT'ers, er is wel een te kort aan kennis en kunde op de juiste plaats.
Veelal wordt er voor een "lijf" gekozen, in plaats van voor de juiste kennis/kunde en toegevoegde waarde, immers als het "lijf" niet voldoet is het toch zijn of haar probleem. Mede omdat geld en probleem in een bepaalde type organisaties ontkoppeld is, ligt er een dubbel probleem om te komen tot de juiste mensen ehhhhhh, kennis en kunde, op de juiste plaats in de juiste organisatiestructuur met de juiste competenties....

Er is wel degelijk een tekort aan IT'ers. Het probleem is dat men het niet duidelijk omschrijft.

Er is een groot gebrek aan IT'ers met kennis, skills en opleidingen. De 'ITers' die geen werk kunnen vinden, zijn de (over het algemeen!!!) 'ITers' die zich ten onrechte IT'ers noemen/vinden.

Sorry, maar een IT'er met een MBO2-4 opleiding kan binnen geen enkele organisatie direct aan de slag. Zelfs niet als helpdesk medewerker. Ik leg de schuld bij de opleidingen neer. Ze zijn veel te eenvoudig.

Computers in elkaar schroeven en installeren kan iedereen die je van de straat af plukt. Daar heb je geen opleiding voor nodig.
De MBO's in Nederland zullen de kwaliteit van de opleidingen echt moeten gaan verbeteren.

Ik bekijk het een beetje pragmatisch : met al dat moois op de werkvloer wordt het uitzicht er in ieder geval niet slechter op :-)

@NumoQuest, 24-04-2012 11:23

UITSTEKEND VERWOORD. HULDE.
OOK MIJN ERVARING.

Ben nu (voorlopig) uit de ICT gestapt, ik krijg er tranen in mijn ogen van. De lijst blunders is meer dan eindeloos. Alleen al overheid en financiele sector zijn goed voor de "koude douche" trofee.

Verhaal Maersk is ook hier bekend.
En wat de detacheerders aangaat: daar wil ik nog slechts 1 opmerking over maken. Het vroegere CMG had de bijnaam Call Me God. Welnu, laat ik er dit van zeggen, men is in de leer geweest ;-)

Computable, redactie, mag ik u als zeer ervaren, zeer hoog opgeleide en door de wol geverfde expert in meerdere disciplines (waarvan ICT slechts voor 20 jaar ervaring telt) u dringend verzoeken u verre te houden van dit soort achterlijke artikelen en nu eens de zaken objectief te benaderen?

Dat gezeur weer over meer vrouwen in de IT. Ik zit nu 13 jaar in de IT. Ik moet me bij elke opdrachtgever dubbel waar maken. Er wordt over het algemeen gezegd dat een vrouw op de afdeling een negatieve punt zal worden op de afdeling, omdat de mannen zich niet kunnen gedragen. Wat is de punt, een kans krijgen is heel moeilijk. Een kerel zal eerder worden aangenomen dan een vrouw. Dus vrouwen LET OP bezin of je wel echt in de IT zou willen. Want een helpdesk fuctie zit er alleen maar voor je in. Overige functie heb je toch wel ballen voor nodig.

@vrouwelijke IT-er, wat een onzin zeg. Ik draai ook al 10 jaar mee in de IT en word altijd als volwaardig IT architect gezien. Gewoon niet zeuren en je werk goed doen en je kan als vrouw prima carriere maken in de IT.

Overigens ben ik niet zo'n voorstander van dit soort meisjesinitiatieven. We willen gewoon goed opgeleide IT-ers waarbij geslacht niet relevant is.

Als iemand vaststelt dat er een tekort is aan ICTers - daar kan je het mee eens zijn of niet - dan bedoelt hij/zij volgens mij zowel mannelijke als vrouwelijke ICTers.
Je kunt ook zeggen: "Er is een tekort aan auto's. Laten we het oplossen met meer auto's.". Ergens klopt het niet...
Ik zou zeggen: Denk eens aan samenwerking. Maak ICT niet alleen aantrekkelijker voor vrouwen, -chapeau!-, maar vooral ook voor mannen. In Nederland zijn ze gelukkig gelijk, althans, dat zou zo moeten zijn.

Stel dat er echt tekorten zijn of komen: Nou, het is volgens mij nog wel eens veel erger geweest. Er waren tijden dat je, zoals een assessment kandidaat bij mij het uitdrukte, je "een ICT baan met leaseauto kreeg aangeboden als je bij een computerbedrijf de WC had schoongemaakt".
Dus eigenlijk valt het momenteel wel mee.
Schaarste maakt creatief. In die tijd (Y2K) investeerden bedrijven ook in opleidingen voor instromers. De kost gaat immers voor de baat uit. Niet zaaien? Dan ook niet oogsten. En vooral niet jammeren.

@ Pascal
Ik vind het een tikkeltje uit het verband gerukt dat men 'pretendeert' het tekort aan.... op deze manier mede te lijf te willen gaan. Ik vind het bijzonder goed gezamenlijk te kijken hoe we de tekorten kunnen oplossen. Maar wanneer men domweg een 'aanname' doet alsof er geen goede IT professionals beschikbaar zouden zijn die, misschien met wat aanvullende opleiding, perfecte matches kunnen zijn, dan haal ik mijn schouders op. Als je de eerste wetmatigheid alleen al van de IT op deze manier 'verkreukeld' (

@ Pascal
Ik vind het een tikkeltje uit het verband gerukt dat men 'pretendeert' het tekort aan.... op deze manier mede te lijf te willen gaan. Ik vind het bijzonder goed gezamenlijk te kijken hoe we de tekorten kunnen oplossen. Maar wanneer men domweg een 'aanname' doet alsof er geen goede IT professionals beschikbaar zouden zijn die, misschien met wat aanvullende opleiding, perfecte matches kunnen zijn, dan haal ik mijn schouders op. Als je de eerste wetmatigheid alleen al van de IT op deze manier 'verkreukeld' (

@NumoQuest, goede opsomming van wat er ook volgens mij feitelijk aan de hand is. Je richt je met je opsomming met name op de overheid, en ik denk dat er binnen de private sector en de indirecte overheid (zorg, onderwijs) ook ontzettend veel kansen gemist worden/fiasco's plaatsvinden, puur vanwege gebrek aan respect voor de technisch deskundige mens.

@Erik, er wordt gewerkt aan het terugdraaien van 'vernieuwingen' in het MBO om de kwaliteit van het onderwijs weer omhoog te krijgen. Er zijn helaas nogal wat beperkingen die het moeilijk maken om een MBO'er binnen de gestelde tijd tot professioneel IT'er op te leiden. Daarnaast kan je je afvragen of iemand die in de wat moeilijkere IT beroepen goed kan functioneren wel op het MBO thuishoort (denk aan de opleiding tot 'applicatieontwikkelaar'). Als je concrete ideeën voor verbeteringen hebt hoor ik dat graag.

@NumoQuest ik kan je opmerking niet goed plaatsen in relatie tot mijn eerdere reactie.
Welicht zie ik iets over het hooft of intpreteer ik je verkeerd.

Ik wil enkel aangeven dat waneer er een tekort is van ICTers (aangenomen dat dat werkelijk zou zijn) dan geld dat voor alle ICTers, zowel vrouwenlijk, mannelijk als ICT specialisten afkomstig van Zeta Reticula.
In deze situatie valt er dus niet zomaar een aantal nieuwe specialisten ergens vandaan te toveren want we hadden zojuist besloten dat die er niet meer zijn.

Overzie ik iets ?

@vrouwelijk It'er; wat een bullshit comment, spijt me dat jij kennelijk alleen maar in nare omgevingen gewerkt hebt, anders zou jij dit nooit zeggen. Volgens mij heeft iedere vrouw die in ict gaat werken per definitie ballen, of in ieder geval drive, als jij al 13 jaar op dezelfde plek zit en nog steeds aan het klagen bent, is het tijd voor wat anders.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-04-23T11:32:00.000Z


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.