Overheidsdienst is ontevreden over kwaliteit systeem dienstverlener

Capgemini dreigt contract bij SVB te verliezen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is ontevreden over een door ict-dienstverlener Capgemini opgeleverd systeem. Dat multi-regelingen-systeem (mrs), dat eind 2013 is opgeleverd, voldoet volgens SVB niet aan de technische kwaliteitseisen en kan niet in productie worden genomen. De dienst is voornemens om de implementatie en het beheer van het systeem in eigen hand te nemen. Eerst zal een externe commissie onder leiding van Lieneke Sneller, hoogleraar toegevoegde waarde it, onderzoeken of het huidige systeem voldoet aan de technische kwaliteitsnormen.

Sneller gaat samen met Johan Hakkenberg, deskundige op het gebied van ict-implementaties bij de overheid, antwoord geven op de vragen wat de huidige technische en functionele stand van het systeem is. Er wordt onderzocht of het systeem voldoet aan het vastgestelde ontwerp (Integraal Ontwerp 2.0) en wat er nodig is om van de bestaande naar de gewenste situatie te komen. Dat staat in een brief waarin staatssecretaris van sociale zaken Jette Klijnsma de kamer informeert over de ontwikkeling van het nieuwe systeem bij svb.

Eind 2013 leverde Capgemini volgens de geplande termijn het systeem op, maar SVB vindt dat systeem van onvoldoende kwaliteit om in productie te nemen. Dat heeft geen gevolgen voor de lopende systemen, kinderbijslag en AOW kunnen voorlopig gewoon worden uitgekeerd doordat het nieuwe systeem buiten de productie-ontwikkeling om wordt ontwikkeld.

Fanny Bod, woordvoerder SVB: 'Bij onze organisatie gaat het om miljarden aan betalingen voor aow en kinderbijslag enzovoort. We willen altijd zeer zorgvuldig zijn voor we besluiten nemen over onze systemen, vandaar dat we nu een extra onderzoek instellen.

'Te voorbarig'

Eerder meldde dagblad De Telegraaf dat Capgemini het project niet mag afronden, maar dat bericht is volgens Capgemini-woorvoerder Alexander Kühn te voorbarig. Hij wacht de uitkomst van het onderzoek af en kan tot die tijd niet inhoudelijk reageren.

De oplevering van het systeem waarmee onder andere de kinderbijslag en AOW wordt uitgekeerd, is onderdeel van een groot verander- en ict-traject binnen de SVB dat meerdere jaren duurt. Als onderdeel van dat project vinden allerlei organisatorische en ict-veranderingen plaats. SVB benadrukt dat andere onderdelen van het project wel volgens plan verlopen.

32,3 miljoen euro

In de kamerbrief schrijft de staatssecretaris over het project: 'De totale kosten van het gehele SVB Tien programma bedragen tot en met mei 2014 circa 91,4 miljoen euro, dat is inclusief € 32,3 miljoen aan reeds gedane uitgaven voor de ontwikkeling van het tweede onderdeel van het mrs. De realisatie van onderdelen van SVB Tien heeft ultimo 2013 geleid tot besparingen op uitvoeringskosten ter hoogte van cumulatief € 140 mln.'

Contract

In het Rijks-ICT dashboard, een overzicht van grote ict-projecten binnen de overheid, staat over de contractvorm het volgende vermeld. 'Capgemini is geselecteerd als implementatiepartner en Oracle/Siebel pakketten als technische oplossingsrichting. Het contract met de Implementatiepartner kent een duur van 5 jaar en loopt van mei 2009 tot mei 2014. Daarnaast ligt er de optie om daarna 3 x voor telkens één jaar te verlengen. Het contract is tot nu toe niet gewijzigd. Wel hebben voor de bouw, realisatie en implementatie van Business release 2 van het nieuwe Multi Regelingen Systeem in de afgelopen jaren onderhandelingen plaatsgevonden met de implementatiepartner, resulterend in het tekenen van nadere overeenkomsten tussen de SVB en de implementatiepartner.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het probleem is vaak te weten aan de overheidsinstanties die niet weten hoe deze de juiste benodigde technische specificaties kunnen opstellen.

Ook heeft het management vaak geen verstand van IT kennis. Laat staan ICT-projecten managen.

Hierdoor geven de overheidsinstanties snel de schuld aan een extern bedrijf (denk ook aan UWV, NS, Belastingdienst en de andere instanties) om zich zelf te dekken.


Het probleem is vaak te weten aan de overheidsinstanties die niet weten hoe deze de juiste benodigde technische specificaties kunnen opstellen.
Nee en daarom huren zij nu juist de "specialsten "in en dat blijken maar al te vaak geldwolven zonder kennis te zijn.

@Peter Boom

Wat een zwakke argumentatie. Cap Gemini heeft de eisen bij het aanvraaden van de opdracht toch zelf geaccepteerd? Denk je niet dat het eerder een probleem is dat CapGemini een opdracht geaccepteerd heeft die men helemaal niet waar kan maken? De tekst van Cap bij de aanvaarding:

‘SVB is al vele jaren een hoog gewaardeerde relatie van Capgemini. Onze kennis van de organisatie, van de mensen én onze ervaring op het gebied van sociale zekerheid vormen een solide fundering voor een gecontroleerde migratie naar een nieuw platform.’


En nu zou het ineens aan de SVB liggen, terwijl Cap zichzelf de specialist noemt?

@Peter: hoewel ik het met je eens ben dat Overheidsorganisaties vaak weinig kennis hebben van IT-opdrachten (en dat het management er al helemaal weinig van snapt), is het natuurlijk ook mogelijk dat Capgemini gewoon geen volwaardig systeem heeft opgeleverd. Ook opdrachtnemers werken onder tijdsdruk, en nemen dan een opdracht aan die ze eigenlijk niet binnen de gestelde tijd kunnen waarmaken.

Tja.. men werkt eerst alle mensen met kennis in NL de deur uit. Vervolgens verplaats men het werk naar India. Men verliest alignment met de klant en business; men heeft alleen oog voor $$$$ en totaal geen interesse in kwaliteit & innovatieve oplossing. Men zorgt daarnaast voor een flink verziekte werksfeer vol intimidatie. Het resultaat, kwaliteitsloze bits & bytes.

Ook al zijn er requirements waar beide partijen een handtekening onder gezet hebben, betekent dat nog niet dat beide partijen ook 100% dezelfde invulling geven aan de requirements, met als ruzie op het eind tot gevolg.

Voorbeeld: 'REQ1: de applicatie moet in de huisstijl van SVB opgeleverd worden'.
Dit is natuurlijk zo vrij als mogelijk te interpreteren! je kunt nl verwijzen naar een css, of lekker alles uitschrijven, of hooks maken waar svb zelf de _mogelijkheid_ heeft om de huisstijl aan te zetten.
Een commercieel denkende partij heeft maar 1 doel: 'hoe krijgen we die requirement zo snel mogelijk afgetikt (voortgang!)'

Als dan SVB komt met een verhaal dat ze het niet op die manier voor ogen gehad hadden, kan CG vrij gemakkelijk zeggen dat ze zich prima aan de requirement gehouden hebben; immers er is niet precies uitgespeld in de req hoe het gedaan moet worden.

Ik zie dit zo vaak gebeuren. Denk dat de partijen veel dichter bij elkaar op de nek moeten zitten om dingen tijdig te signaleren / overleggen.

Voordat iemand met de magische woorden 'scrum, ' ed aankomt, denk ik dat (in dit geval) SVB eerst bij zichzelf mag nagaan waarom ze CG gekozen hebben. Is dat omdat CG de indruk gaf van een kwaliteitsclub of omdat zij de goedkoopste waren (incl prachtige praatjes over deadlines etc), of iets anders?

Ben toch bang dat het te wijten is aan de competenties van Capgemini. Die claim eerder van die failliete club komt toch ook niet uit de lucht vallen? Komt er nog eens bij dat ze er alles aan doen om hun personeel super te motiveren. Waarschijnlijk een overhead aan management lagen zodat keuzes en beslissingen fout gaan, want "iedereen" moet er een plasje overheen doen.
Ik denk toch dat Capgemini binnen een paar jaar end-of-life is.

Wat een beetje jammer is in de commentaren is dat een beetje 'distance' niet helemaal op zijn plaats is. Even los van wat men van de individuele ambtenaar of CAP professional meent te moeten vinden, kom je weer bij dezelfde basis van fail uit.

Wat er bij de overheid niet is, dat is overigens niet nieuw, is inhoudelijke kennis en ervaring van IT en projecten. Je stelt je dan volkomen afhankelijk op van externe expertise. Expertise die natuurlijk een hele andere focus heeft dan de klant.

We zien hetzelfde gebeuren bij de tijdelijke ICT commissie waar intrinsieke kennis en merite ver is te zoeken en je zeer tenenkrommende situaties krijgt als bij Powned met Ton Elias, die niet eens weet wat een IP adres is. Hij gaf hierbij als voorzitter meteen het grootste voorbeeld waarom het telkens fout gaat.

In een white paper ( http://bit.ly/1h1vmSM )maak ik al helder wat nu net de basis voor disaster is tussen de overheid als klant en bedrijfsleven als IT leverancier. Jammer dat de ICT commissie er niet aan wil en met alles bezig is behalve de zeer voorspelbare basis waarom het dan telkens weer mis gaat.

Jammer voor alle betrokkenen bij het SVB, je kunt wel van een leverancier af willen maar je moet wel in de spiegel blijven kijken natuurlijk, en jammer weer voor CAP. Want al kijkende in een spiegel kan het niet anders dan dat klant managen en ook de basis van inzet IT, niet goed zijn geregeld.

Jammer van de publicatie, de zoveelste tik/sneer naar een prachtvak.

De overheid is niet één persoon maar een conglomoraat van personen. De overheid is / zijn personen van vlees en bloed die wél over heel veel budget kunnen beschikken en beslissen, maar hget zijn en blijven mensen met al hun zwakheden.
Capgemini weet met kwalijke marketing technieken en psychologische inzichten de juiste ingangen in de overheid te vinden en daar ge- en misbruik van te maken.
Het UWV project dat aanvankelijk 40 miljoen euro moest kosten en later Capgemini 400 miljoen aan omzet opleverde vind ik een fraai maar ook heel triest voorbeeld van hoe het bedrijf opereert ten koste van de belastingbetaler.

@ Arend Postma

Exactly my point waar Cap helaas niet de enige is met dergelijke praktijken. Ik heb aan de overheidsperikelen zelfs een white paper gewijd.

http://bit.ly/1h1vmSM

Zo te lezen is het contract gewoon uitgediend want het liep tot mei 2014. Dat de kwaliteit ondermaats is, is ongetwijfeld waar maar is vast niet iets dat pas na 5 jaar 'ontdekt' is en de vraag is dan ook wat de rol van de SVB zelf hierin is. Interessant in dat opzicht is de opmerking van de Auditdienst Rijk over het 'ontbreken van kritisch vermogen' (http://www.tweedekamer.nl/downloads/document/index.jsp?id=b9268e41-1a07-4861-b336-a1f1a0edcfdb&title=Advies%20Implementatie%20MRS%20bij%20de%20SVB.pdf)

Wordt het niet eens tijd dat we stoppen met dit soort contracten? het leidt alleen maar tot gevechten waarin iedereen drukker bezig is zijn straatje schoon te vegen (en dat wint de overheid altijd) dan samen zorgen dat er een goed product staat dat waarde toevoegt (want daar betalen we tenslotte allemaal aan mee).

Agile bestaat al een tijdje, beste overheidsbedrijven kijk eens naar www.agilemanifesto.org en dan met name het principe "customer collaboration over contract negotiation".

Deze aanpak legt de nadruk op het bundelen van de expertise (IT en Business) in 1 Multi-disciplinair team en samen de klus gaan klaren. Focus op wat echt belangrijk is, werk met time-boxen en lever het product in kleine stappen op zodat er zo snel mogelijk geleerd en verbeterd kan worden. Zo kan vertrouwen worden opgebouwd en afgerekend worden op tussentijdse resultaten. Als het dan fout gaat (het blijven nu eenmaal complexe IT projecten) gaat het vroeg fout, is er nog voldoende tijd om te herstellen en gaat weinig geld verloren.Economisch gezien valt de schade voor BV-Nederland mee met dit soort projecten omdat het in hoofdzaak om mensuren gaat, het geld vloeit dus weer rechtstreeks in de Nederlandse economie, en het UWV ICT-systeem wordt minder belast (dat heeft het toch al zwaar).
Ook bevatten dit soort projecten veelal studie- en opleiding componenten, dus we leren met z’n allen ook nog het nodige.

Om iemand aan te wijzen als schuldige heeft wel een hoog roddel-gehalte,
dit zonder de inhoud te kennen, zegt veel over de Nederlander.
De complexiteit van dit soort systemen wordt door de bestuurders van de BV-Nederland bepaalt, en dat zijn wij, alle inwoners van de democratie Nederland.
Indien de opdracht aan de IT leverancier is:
- BSN > 1948xxxxxx --> €. 1.099,37 AOW/mnd --> bank reknr. BSN.ID
- BSN < 1997xxxxxx --> €. 273,78 kinderbijslag/3 mnd --> bank reknr. BSN.ID
Kunnen we dit met Excel inrichten en managen.
De regelingen zijn echter zo complex dat zelfs de bedenker (politici en overheid en wij nederlanders) niet meer weten wat correct is, zie het kleine akkefietje met Mantelzorg en AOW.
Indien we echt willen dat de “verspilling ” van overheidsgelden bij Belastingdienst, UWV, SVB etc. wordt aangepast dienen we terug te gaan naar de tekentafel en de BV-Nederland uit te nodigen om mee te denken in oplossingen en niet nieuwe complexe regels te verzinnen om oude regels die niet goed functioneren te corrigeren.

Minder regels in Nederland betekend in de praktijk meer regels om oude (slecht functionerende) regelingen te maskeren.
Wellicht een idee om het oude plan van D’66 uit de ijskast te halen en iedere Nederlander een basis bedrag te geven uit de belasting-pot, dan kunnen we het gewoon weer in Excel inrichten.
Wel een zorg zijn dan alle ambtenaren op ministeries en locale overheid, alle ICT’ers en Business Proces adviseurs, moeten die dan weer groente en fruit gaan verbouwen, bosbouw gaan doen of koeien en geiten melken?
Of is de BV-Nederland al volledig uitgemolken en zijn we vastgelopen in ons eigen systeem?
Wellicht tijd voor een echte doorbraak i.p.v. gemopper op vierkante centimeter, tijd voor wat brainstormsessies op de hei.

Interessante ontwikkelingen : http://daskapital.nl/2014/05/oh_oh_hou_nina_brink_weg_bij_o.html

De Nationaal Commissaris Digitale Overheid (de man die de Digitale Overheid op poten gaat zetten ) wordt Bas Eenhoorn, de man die ook:
- vice-president bij Capgemini was
- toezichthouder bij een alweer falend bedrijf van Nina Brink: 4i Trust

Dit riekt naar hetzelfde stukje rommel dat Cap bij RWS heeft veroorzaakt. Daar is uiteindelijk ook het contract ontbonden.

@Willem Goedhard: "het geld vloeit dus weer rechtstreeks in de Nederlandse economie" .... Hoezo, Cap is wel een hele grote in oursourcing. Zoveel mensen voor een groot traject in NL zijn bijna niet aan te slepen. Met NL-"tarieven" - wie wint nog een Europese aanbesteding met NL tarieven? Lastig hoor.
Dus een deel van het geld in NL, de rest bij de out/near-sourcing partner. (ook IBM, Accenture, etc.) (Philipijnen, India, Roemenië etc.)

Ontwikkelaars in zo'n arme outsourcingland begrijpen maar moeilijk hoe grote complexe overheidssystemen zijn ingericht om "gratis geld" uit te keren (SVB keert 35 miljard/jr uit - 10% vh overheidsbudget - zo bezien vallen de kosten/omzet wel mee). Vanuit zo'n onwikkelaar gezien is deze uitkeringscontext moeilijk vatbaar. Contextuele overdracht is toch al lastig met outsourcing - en in het geval overheid moet je de NL-wetgeving (en cultuur) maar eens uitleggen aan een ontwikkelaar ....- en wat is het resultaat ....? Het werkt niet ....
Dat laatste is wel een beetje slordig, al staan hierboven talrijke begrijpelijke redenen (allen met een stukje waarheid of mogelijheid) - dat is wel jammer.
Project gaat kennelijk wel door, alleen Cap is weggestuurd. En Cap heeft hopelijk niet alleen onzin gesmeed voor al dat geld. Ze hebben vast wel wat van waarde achtergelaten. Nu de afronding dus, nu dus met centjes in eigen land :)
Wat hier geleerd is, hoeft de volgende overheidsclub niet fout te doen. Hopelijk wordt dat gebruikt.

De grootste oorzaak voor het falen van overheidsprojecten is de overheidscultuur van het geen verantwoordelijkheid willen nemen en het verdedigen van je eigen positie.

Het valt nooit te bewijzen maar ik heb genoeg (vaak oudere mannelijke) ambtenaren meegemaakt die de boel bewust traineren om maar geen beslissing te hoeven nemen. Op 't moment dat je als implementerende partij de klant dwingt om volgens afspraak een beslissing te nemen of een ontwerp goed te keuren dan reageren ze als door een adder gebeten.

Ook zo'n einde contract als bij de SVB is typerend voor de overheidscultuur. Capgemini valt nu als implementatiepartner weg en dus is het niet meer dan logisch om met modder te gaan gooien naar de partner met wie je net 5 jaar hebt samengewerkt. Zodoende dekt de SVB zich weer in voor de periode die komen gaat en deze heisa leidt de aandacht af van hun eigen falen.

Ondertussen blijven de ambtenaren op hun plek zitten want wat kan hen 't schelen dat er jaarlijks 5 miljard aan belastinggeld wordt verkwist?

Laat ik nu denken dat een van de weinige zaken waar Nederland nog goed in is het verstrekken van uitkeringen is. Dat lijkt nu ook niet meer zo.

Dat Nederland in de high tech industry niets te zoeken heeft blijkt wel uit alle mislukte projecten.

De slechte kwaliteit van het hoger onderwijs betaalt zich waarschijnlijk nu uit.

Een land in verval, lijkt me!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-05-28T11:59:00.000Z Pim van der Beek
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.