Gekweld politiesysteem BVH kost 42,5 miljoen

Minister heeft geen beeld van de totale kosten

Dit artikel delen:
Euro's, geld, papiergeld, winst (4x3)

De bouw van Basisvoorziening Handhaving (BVH), het pasingevoerde landelijke informatiesysteem van de politie, heeft tot nu toe 42,5 miljoen euro gekost. Dat betreft de initiële investering en projectkosten. Daarnaast kost het gekwelde systeem jaarlijks zes miljoen euro voor functioneel beheer en applicatiebeheer. Dat vertelt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie tijdens een debat met de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. De bedragen zijn veel lager dan de vijfhonderd miljoen euro waarover sommige kamerleden het tijdens het debat hadden.

Opstelten wees er op dat hij geen totaalbeeld van de ict-kosten bij de politie heeft en dat de genoemde bedragen dus niet uitputtend zijn. 'Opleidingskosten en andere kosten zitten er niet in.' De bewindsman vraagt de algemene rekenkamer om de totale kosten voor ict mee te nemen in het onderzoek naar de problemen met het informatiesysteem BVH. Opstelten stemde eerder in het debat in met zo'n onderzoek.

Algemene rekenkamer

Minister Opstelten wil duidelijkheid over alle software- en organisatieproblemen die momenteel bij de politie bestaan, voordat hij een nationaal politiekorps optuigt dat de 26 korpsen vervangt. Het onderzoek moet achterhalen hoe de problemen rond het gekwelde politiesysteem BVH konden ontstaan, wie voor de problemen verantwoordelijk is en hoe een belastend rapport niet werd opgevolgd.

Het debat vond plaats als onderdeel van de begrotingsbehandeling van de politie. Op verzoek van enkele kamerleden ging het eerste deel van de behandeling over de berichtgeving in onder meer Computable en actualiteitenprogramma EenVandaag. Vlak voor de landelijke invoering van BVH concludeerden onderzoekers dat de software-architectuur zwak is door oude technologie en door de grote diversiteit in gekoppelde applicaties. Dat zou een reden zijn voor de vele klachten van gebruikers over toegenomen administratieve rompslomp.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Opstelten wil BVH helder vóór nationale politie

'Rekenkamer moet BVH-systeem onderzoeken'

Opstelten onderzoekt nieuw ICT-systeem politie

Kamer: nationale politie moet zonder BVH

'Politiesysteem BVH was gedoemd te mislukken'

Minister: ICT-problemen politie zijn ernstig

Architectuur politiesysteem BVH niet solide

Politiesysteem BVH is 'zeer slecht'

Politie: ICT-problemen toch niet opgelost

vtsPN rondt invoering politiesysteem af

Politie stelt werkgroep in voor ICT-systemen

'Invoering politiesysteem verloopt volgens plan'

'Nieuw computersysteem politie werkt niet goed'

Team High Tech Crime werft dertig rechercheurs

Berucht politiesysteem BVH duikt op in strip

Politie begroot nieuwe ICT op 326 miljoen euro

Politie-ICT blijkt één groot tranendal

Rekenkamer laakt ontwikkeling politie-ICT

Politietop pleit voor compleet nieuwe ICT

D66 houdt druk op minister na ICT-falen politie

'Crimineel heeft vrij spel door slechte ICT'

Gedeeld politiedienstencentrum komt in 2011

Rekenkamer start onderzoek BVH en vtsPN


Reacties

We kunnen nu eerst met zijn allen een rapport van de Rekenkamer gaan zitten afwachten over wat er allemaal fout gegaan is, dus de volgende ramp voltrekt zich in de komende maanden alweer.

Totaal budget van 540 miljoen per jaar, minimaal en maximaal te besteden. Geweldig, dat rapport.
http://www.politie.nl/ImagesLandelijk/wenkendperspectief_tcm31-224352.pdf

En dan te bedenken dat grootste blunders de komende tijd aan de hand van dat Rekenkamerrapport nog gemaakt moeten gaan worden. Verweg de belangrijkste afwegingsfactor bij hoe nu verder is, wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd. Daar heb je geen rapport voor nodig. Je kunt niet iedere paar jaar ieder kind weer met het badwater gaan wegflikkeren.

Over smaak valt bovendien niet te twisten. Hoewel ik het zeker niet zo gedaan zou hebben, staat er geen totale onzin in dat 'Wenkend Perspectief'. Niet iedere aanpak faalt of slaagt bij voorbaat. Dat rapport zegt wel een hoop over hoe de korpsbeheerders tegen de mensen in hun organisatie aankijken.

Ben ik erg simpel als ik dit nou uitgerekend een schoolvoorbeeld vind waar desktop-virtualisatie en SaaS helemaal dé oplossing had geweest?

BVH zal waarschijnlijk niet functioneel en technisch zijn ingericht voor een korpsoverschrijdende toepassing waarbij dit mede veroorzaakt zal zijn door koppelingen met legacy systemen waarvan men misschien niet eens meer weet hoe ze precies in elkaar zitten.

ICT-systemen voor organisatieoverschrijdende en dus gezamenlijke toepassing vereist veel afstemming ten aanzien van de verdeling generiek/specifiek. Het specifieke zal hier met name de historie zijn geweest en misschien wel meer de organisatorische dan de technisch... hoewel de technische historie vaak een organisatorische oorsprong kent.

SaaS voor "het basissysteem" voor de Politie? Ik denk het niet...

We hebben het hier over zeer specifieke maatwerksoftware. Deze software is bovendien strategisch, tactisch en operationeel kritisch voor de politie en dan besteed je ICT bij voorkeur niet uit als dienst die je afneemt. Denk maar aan beveiliging, 24x7 beschikbaarheid, etc. Dit zijn standaard beslisfactoren bij uitbesteding.

Dit betekent natuurlijk wel dat je het dan zelf wel goed moet doen...

@Gert, 16-11-2010 13:37
Je zou toch verwachten dat de verschillende korpsen dezelfde behoeften zouden hebben. Die behoeften moeten natuurlijk wel geïnventariseerd en afgestemd worden. Maar dat zal nu ook gebeurd zijn naar ik aanneem.

Ik zou nooit al die houtje-touwtje systemen zijn gaan koppelen, maar de data hooguit converteren naar één nieuw centraal systeem.
Met al die losse 'vestigingen' lijkt mij centralisatie via internet in een goed beveiligd datacenter ideaal. Van overal bereikbaar - desnoods via mobiel internet.
SaaS kan ook onder eigen beheer worden uitgevoerd en gewoon maatwerk zijn. En als je het niet uit wilt besteden (wat me inderdaad niet wenselijk lijkt) dan houd je gewoon zelf het beheer in handen.

Maar nogmaals: ik ken verder de specificaties en functioneel ontwerp van het BVH niet en dacht gewoon even hard op mee in volle verbijstering over zoveel weggegooid belastinggeld...

@R.J. Tuijnman
De politie heeft desktopvirtualisatie toegepast. Een technisch probleem daarin is een van de redenen dat eerder dit jaar wekenlang niet gewerkt kon worden.
Daarnaast geeft desktop virtualisatie geen oplossing voor de functionaliteit van een centraal registratiesysteem. Het is dus geen oplossing voor het hier beschreven BVH-systeem.

“De vijfhonderd miljoen euro waarover sommige kamerleden het tijdens het debat hadden.” Ik twijfel of dit bedrag klopt, maar de tweede kamer heeft als hoogst direct gekozen orgaan met begrotingsrecht, de begroting en de randvoorwaarden van BVH bepaald. Ze waren de uiteindelijke opdrachtgever.

Stel dat dit bedrag klopt (wat ik dus niet denk), dan moeten die kritische kamerleden ons eens gaan vertellen waarom zij/hun collega’s, die vijfhonderd miljoen euro van ons voor het BVH systeem hebben uitgetrokken.
Nu uiten kamerleden grote verontwaardiging omdat er door de problemen met BVH letterlijk doden kunnen vallen omdat de dienders te veel met het systeem bezig moeten zijn. Maar waar waren die ICT-, politie- en begrotingsspecialisten toen al die signalen over BVH-problemen door de dienders naar buiten gebracht werden? Toen BVH ingevoerd werd, zaten dezelfde partijen in de kamer als nu. Haben sie es nicht gewusst?

Mijn conclusie is dat de tweede kamer niet alleen geen klokkenluiders wil beschermen, maar ook niet eens naar ze wil luisteren. Eén van de weinig goede beslissingen die de kamer heeft genomen, is de eis stellen dat de politiekorpsen en dus ook hun systemen gegevens moeten kunnen uitwisselen en niet elk korps hoeft uit te vinden hoe een auto-inbraakaangifte vastgelegd hoeft te worden. Toen vonden ze het blijkbaar weer goed genoeg.

Met zo’n overheid blijven ICT-gerelateerde projecten mislukken.

Even wat nuanceringen. Bij NL politie werkt 47.500 man. Aantal aangiften per jaar: 1.400.000. Daarnaast wordt alle operationele informatie in het systeem opgenomen: meldingen van medewerkers en meldingen van burgers. Totaal tientallen miljoenen berichten per jaar. Het systeem moet idealiter 10 tot 25 jaar terug kunnen kijken.
Dan de processen. Er zijn 26 korpsen in NL, en da's niet voor niets. Processen en behoeften zijn namelijk niet gelijk voor NL. Plattelandsdienders hebben hele andere behoeften dan de dienst Zware Criminaliteit in Amsterdam. In de hoofdstad worden per jaar een miljoen boetes verwerkt. In Zeeland een paar duizend.
Oftewel. Dit is geen triviale onzin waar discussie over politiek of klokkenluiders of open source of desktop virtualisatie helpt. Dit is een job die maar een enkele partij in NL aankan. En vraagt om serieus ICT-management dat dun is gezaaid.

@ R.J. Tuinman,

Bij zijn start heeft de toen nieuw opgerichte centrale politie IT dienstverlener voorgesteld om de 26 bestaande rekencentra terug te brengen naar 2. De korpsbeheerders hebben echter hun lokale belangen zo zwaar laten wegen dat er niet 2 maar 7 rekencentra werden ingericht...

Kwestie van gelijk hebben en gelijk krijgen.

@Flippo, Dream On. De plattelandsdiender en de diender van de grote stad moeten dezelfde informatie verwerken bij bijvoorbeeld winkeldiefstal, inbraak of openbare dronkenschap (er zijn geen regiowetten). En er zijn dus geen plattelands- en stadspolitieregio’s met aparte BVH-systemen. De dienders van stad en platteland binnen een regio delen de systemen die in de 7 verzorgingscentra staan. Per regio zijn er natuurlijk verschillen in aantallen aangiften en incidenten, maar dat hoeft voor de systemen op zich geen functionele verschillen te betekenen. De enige echte verschillen zijn de behoeften van de bestuurders m.b.t. de maraps, en dat is vooral een kwestie van rapportage tooling.

Vroeger - toen er 150 politiekorpsen waren - hadden de korpsen voorgeschreven budgetten voor vrijwel elk type systeem. Binnen de randvoorwaarden van de budgetten en een beperkt aantal specs was er veel vrijheid. Dat leverde twee grote problemen op. Er werden veel regionale varianten ontwikkeld (denk aan Xpol met meer dan 50 versies en varianten) en soms werden er voor hetzelfde doel ook verschillende systemen ontwikkeld (denk aan Octopus versus RBS en BPS versus Xpol en Genesys). Dat heeft veel extra geld gekost. Verder was de uitwisseling met andere korpsen lastig en dus beperkt. De Rotterdamse politie moest er toevallig achter komen dat een bende dieven niet alleen bij hun, maar ook in Groningen actief was en dat hun collega’s daar dus over bruikbare informatie kon beschikken.

Die twee manco’s waren bij de korpsleiding en –beheerders bekend, maar met name de korpsleiding wilde dat met veel bluf zo houden. Aan een landelijke Basisvoorziening Opsporing wilde men ook niet echt meewerken. Die autonomie zie je ook nog in het gebruik van BVO. Niet iedereen legt informatie op een vaste wijze vast. Er werden/worden zelfs regionale schaduwsystemen gebruikt in plaats van BVO. Daardoor kan de politie nog steeds niet volledig nationaal informatie uitwisselen en intussen werken steeds meer beroepscriminelen internationaal.

Al die problemen hebben weinig met ICT-management te maken, maar alles met politiek aangestuurd informatiemanagement door mensen die al 16 jaar bezig zijn de eigen toko zo apart al mogelijk te houden. Ik zou de ICT-managers bij de politie dus niet van algemeen mismanagement willen beschuldigen.
Alleen de ICT-projectmanagers mag je verwijten dat ze beloften hebben gedaan t.o.v. de systemen BVH, BVO, BlueView en GreyView, die ze onvoldoende konden waarmaken. Maar ja, als zij nee hadden gezegd, dan waren andere projectmanagers benoemd. Je hebt tenslotte Prince2 en PINO.

Als ik facturen wil gaan uitwisselen, verlang ik ook niet dat alle financiële pakketleveranciers de wereld uitgeschopt worden en iedereen overgaat naar een nieuw pakket.

Men ging zo'n beetje in één jaar van 238 miljoen van 540 miljoen (verplicht 13% van het totale jaarbudget politie). Voor een fractie van dat geld had je ook een bureau ICT-Veiligheidstoezicht op kunnen richten en informatie-uitwisseling op gestandaardiseerde formaten verplicht kunnen stellen. Iedereen kan dan zelf bepalen of ze wel of niet gaan samenwerken of dat ze het met hun bestaande partijen regelen. Dat is een beproefde manier van koud wegsaneren zonder dat je iedere vorm van autonomiteit volledig weghaalt. Verder kun je nieuwe landelijke diensten gaan ontwikkelen en aanbieden.

Snap niet dat de heer Opstelten nogmaals een onderzoek wil doen. Neem aan dat hij zijn werkzaamheden en informatie overgedragen krijgt van voorgaande kamergenoten. Zijn VVD collega mevr. Griffith kan h'm wellicht meer vertellen. Lees Kamerstuk 29628 nr. 141 - Overheid.nl

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-11-16T08:35:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.