Politie-ICT blijkt één groot tranendal

De ontwikkeling van de nieuwe politiesystemen ontspoorde door een gebrek aan grip bij de korpsbeheerders, eigengereid gedrag van de korpschefs, tekortschietend toezicht door de minister en een niet-functionerende ict-organisatie. De kosten liepen op van de oorspronkelijke gebudgetteerde 46 miljoen euro naar minstens 70 miljoen euro. Agenten en rechercheurs konden met de systemen niet uit de voeten. Dit komt naar voren uit het rapport 'ICT politie 2010' van de Algemene Rekenkamer.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie, nadat de Tweede Kamer daar medio november 2010 op had aangedrongen. De Algemene Rekenkamer schetst in het rapport 'ICT politie 2010' een onthutsend beeld van het ict-beleid van de politie. De afgelopen tien jaar is er amper vooruitgang geboekt bij het structureel oplossen van de knelpunten. Typerend is de gang van zaken rond de ontwikkeling van de drie nieuwe informatiesystemen voor agenten en rechercheurs: de basisvoorzieningen voor handhaving (BVH), opsporing (BVO) en capaciteitsmanagement (BVCM). Deze systemen zijn niet toekomstvast, matig gebruiksvriendelijk en niet eenduidig ingevoerd. Ze frustreren eerder het politiewerk dan dat ze het ondersteunen.

De rekenkamer constateert dat de korpsbeheerders (de verantwoordelijke burgemeesters van de grootste gemeenten in de politieregio) te weinig grip op de ict hadden. Zij konden hun verantwoordelijkheid voor het beheer ervan nauwelijks dragen. Onder politieke druk van de minister en de Tweede Kamer legden de korpsbeheerders zich vast op harde mijlpalen voor de invoering van de basisvoorzieningen. Zij hoopten daarmee mede de invoering van een nationale politie te voorkomen. De korpsbeheerders en korpschefs stuurden daardoor vooral op de planning; de kwaliteit en bruikbaarheid van de systemen verdwenen naar de achtergrond. De minister hield onvoldoende toezicht.

vtsPN faalde

Daarbovenop kwam dat de korpschefs in hun regio vasthielden aan de eigen werkprocessen. De keuze om BVH en BVO te baseren op verouderde systemen heeft ertoe geleid dat ze niet toekomstvast zijn. BVH is in 26 versies en BVO in zes varianten ingevoerd. De korpschefs van de 26 politiekorpsen wilden namelijk vasthouden aan de eigen inrichting van werkprocessen en er bestonden tussen korpsen verschillen in de technische infrastructuur. Korpschefs hebben hun medewerkers ook onvoldoende voorbereid op de invoering van de basisvoorzieningen. Bij sommige korpsen werden alternatieve oplossingen in gebruikgenomen. Agenten hadden op den duur weinig vertrouwen meer in de ict bij de politie, concluderen de onderzoekers.

De ondersteunende ict-organisatie van de politie, vtsPN, faalde ook op een aantal punten. De directie van vtsPN is er sinds de oprichting in 2006 onvoldoende in geslaagd om een gezonde ict-organisatie in te richten, concludeert de rekenkamer. Knelpunten zijn bijvoorbeeld het grote aantal applicaties en de hoge kosten van de verzorgingsgebieden, die kampen met een erfenis aan apparatuur en platformen. Na het aantreden van een nieuw bestuur in 2009 en directiewisselingen bij vtsPN zijn verbeteringen bereikt in de bedrijfsvoering, maar de problemen zijn omvangrijk en hardnekkig.

Kosten

Het rapport ICT Politie 2010 gaat tevens in op de kosten. De ramingen van de ontwikkeling en invoering voor de drie basisvoorzieningen bedroegen bij de start in 2007 ongeveer 46 miljoen euro. De werkelijke uitgaven hiervoor zijn uitgekomen op minstens 70 miljoen. De kosten van de inzet van eigen personeel en de implementatie en invoering bij de korpsen zelf zijn dan niet eens meegenomen. Evenals in 2003 constateert de Algemene Rekenkamer dat het inzicht in de ict-kosten bij de politie beperkt is. Een extern bureau heeft de kosten voor de politie over 2009 becijferd op 770 miljoen euro. De rekenkamer stelt vast dat de kosten voor onderhoud en beheer een steeds groter beslag op het ict-budget leggen. Daardoor slinkt de financiële ruimte voor vernieuwingen.

Aanbevelingen

De Algemene Rekenkamer doet in het rapport een aantal aanbevelingen om de sturing en het beheer van de ict bij de politie te verbeteren. De organisatie moet bijvoorbeeld vereenvoudigd worden en de verantwoordelijkheden verhelderd. Daarbij speelt de aangestelde landelijke chief information officer (cio) een belangrijke rol. Verder moeten kostenregistratie, risicomanagement, strategie, verantwoording, audits en toezicht verbeteren en dient de agent centraal komen te staan in de werkprocessen. Ook behoren agenten nauwer betrokken te worden bij de vernieuwing van de basisvoorzieningen.

Ook beveelt de Algemene Rekenkamer aan om van zeven ict-verzorgingsgebieden over te gaan op één centraal verzorgingsgebied. De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, kondigt in zijn reactie aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen in zijn plan van aanpak voor de vernieuwing van de ict bij de politie. Opstelten kondigde al eerder aan dat hij de vtsPN wil laten opgaan in een gezamenlijke dienstencentrum van de politie.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Rekenkamer laakt ontwikkeling politie-ICT

'Het huis op orde' voor politie-ICT, maar hoe?

Politietop pleit voor compleet nieuwe ICT

D66 houdt druk op minister na ICT-falen politie

Gedeeld politiedienstencentrum komt in 2011

Gekweld politiesysteem BVH kost 42,5 miljoen

Opstelten wil BVH helder vóór nationale politie

Opstelten onderzoekt nieuw ICT-systeem politie

Business case ICT-systeem politie rammelt

Kamer: nationale politie moet zonder BVH

'Politiesysteem BVH was gedoemd te mislukken'

Minister: ICT-problemen politie zijn ernstig

Architectuur politiesysteem BVH niet solide

Politiesysteem BVH is 'zeer slecht'

Aad Meijboom wordt eerste CIO bij politie

CIO moet ICT-problemen bij politie aanpakken

ICT-systemen politie rammelen nog steeds

Vernieuwing ICT Politie raakt in het gedrang

Team High Tech Crime werft dertig rechercheurs

Tijdelijk duo moet ICT bij politie vlottrekken

Meijboom vertrekt alweer als CIO bij politie

Berucht politiesysteem BVH duikt op in strip

Politie begroot nieuwe ICT op 326 miljoen euro

CJIB-man moet orde op zaken stellen bij vtsPN


Reacties

Een onderzoek maakt de resultaten misschien officieel, maar laten we eerlijk wezen. Dit wisten heel, heel veel mensen allang. Er is al zoveel geroepen en geschreven over de ICT bij de politie. En toch komt dit verslag verrassend over....man man man, wat is dit droevig.....

Kennelijk is interne politiek en eigenbelang belangrijker dat het grotere geheel....en IT organisaties vonden het wel prima, gewoon blijven factureren toch?

Weet je wat...volgende keer gewoon weer....wedden?

Job Cohen moet je nu eenmaal geen ict-traject laten trekken.

@Kees, wat heeft Job Cohen te maken met Politie/vtsPN?

Wanneer wordt hier nu eindelijk eens ingegrepen? Korpsleiders die allen hun eigen werkprocessen willen volgen? Wat een onzin, gewoon centraliseren, net zoals de IT bij gemeentes. Kost bakken met geld al dat maatwerk terwijl iedereen hetzelfde doet.

In een ver verleden werd er nog wel eens een minister of staatssecretaris de laan uitgestuurd omdat onder zijn/haar verantwoordelijkheid te veel dingen fout waren gegaan. Tegenwoordig mogen zelfs de meest incompetente bestuurders blijven zitten.
Geen wonder dat de burgers dan ook steeds minder vertrouwen in de politiek hebben. Er wordt toch niet meer naar ze geluisterd.

Voor de agenten zelf lijkt het me ook dusdanig demotiverend om opgescheept te moeten zitten met een dusdanig slechte ict-omgeving zonder enig perspectief op verbetering dat je uiteindelijk ook maar op zoek gaat naar een leukere baan.

Belangrijkste vraag: Weten ze al wat ze willen hebben?

Volgens mij kunnen we concluderen dat (met diverse netwerken en onderling verschillende werkprocessen) de basisvoorzieningen niet in place waren om tot de Basisvoorzieningen te komen...

Daarom (!) falen ICT-projecten ook: omdat men onder de noemer van ICT juist bedrijfverandertrajecten en cultuurveranderingen wil introduceren / forceren terwijl eerst de mens moet veranderen en dan pas de ICT. Helaas betalen we daar als burgers per ministerie enkele honderden miljoenen euro's aan leergeld aan: Defensie, Financiën, SZW hebben ook een dergelijk track record.
Wil de echte Leider nu opstaan?

Het is droevig, maar waar. Ik zie ook niet zo snel veranderingen gebeuren bij vtspn, ja de naam wordt veranderd. Daar zijn ze wel supergoed in, maar voor de rest is het een pot nat. Het is een triest bedrijf en zal het ook blijven.

Ai ai, er zullen vast geen koppen rollen. Er wordt gewoon weer interim management ingehuurd. En zo gaan we verder met onze belastingcenten....

Ten eerste, dit is niks nieuws, maar ze doen het wel van gemeenschapsgeld. Dat wil zeggen dat er weer geld door het putje wordt gespoeld, maar dat niemand daar verantwoordelijk voor is. Zo wordt het wel heel lastig om te verkopen dat we met z'n allen moeten bezuinigen, maar dat er aan de andere kant met geld wordt gesmeten.

Ten tweede bestaat er bij het OM een systeem dat GPS heet, dat is een project dat alle strafdossiers digitaal wil aanleveren voor een zitting, is het niet mogelijk om daar een uitbreiding op te maken voor de politie, dat orgaan zit toch al heel dicht tegen het OM aan.

Ten derde vraag ik me af waarom er voor elk korps maatwerk geschreven moet worden. Basis is volgens mij het wetboek van strafrecht en strafvordering, worden deze wetten dan verschillend geïnterpreteerd door de diverse korpsen?

Helaas, weer eens een voorbeeld dat de korte termijn visie van politici en hogere ambtenaren alleen op de korte termijn werkt en dat men problemen voortdurend doorschuift naar de toekomst.
Blijkbaar heeft dit project, zich ten dienstig opgesteld.
Reden hiervoor laat zich wel raden, waarschijnlijk heeft dit veel met ego’s te maken.
Het is zo wie zo absurd om een applicatie te proberen te ontwikkelingen die 26 verschillende bedrijfsprocessen moet kunnen ondersteunen, dit is een garantie voor een blunder eerste klas.
Ik heb in mij werkzame leven in de IT dit nog nooit zoiets zien klaren. Ik ben via de elektronica in de 70’ jaren in de IT gerold en gestopt als senior infrastructuur architect, belast met zeer grote projecten in Europa.
Een tweede reden voor dit fiasco is dat men blijkbaar niet naar de werkvloer heeft geluisterd en men zo nodig van bovenaf werkwijze en methode wilde bepalen, zonder een goed inzicht van de realiteit.
Van de werkvloer kan ik het begrijpen dat men ondertussen murw is gemaakt en zijn eigen gang gaat, iets wat menig it’er wel ervaart als projecten en applicaties niet goed voldoen of lopen.
Als laatste is het zonde van het geld gestoken in dit onderzoek, in feite is dit weggegooid geld, dit had iedereen op zowel de werkvloer als bij de betrokken IT bedrijven je in een kwartiertje kunnen vertellen.
Dit zijn namelijk klassieke fouten, waar boekenkasten vol over geschreven zijn, hoe deze ontstaan en hoe deze zijn te voorkomen.
Schijnbaar is lezen voor politici en hoge ambtenaren bij Justitie geen verplichting, iedere analist had direct tientallen titels kunnen geven van boeken. Is deze niet voorhanden is ook nog zoiets als internet waarop je dit soort informatie kan vinden bij gerenommeerde bureaus zoals Ovum, CBDI en dergelijk.

Helaas worden dergelijke grote projecten binnen de overheid (en andere grote organisaties)vaak gecoördineerd door mensen die niet in staat zijn de de functionele behoeften en de ICT mogelijkheden te overzien. Deze mensen zijn veelal geselecteerd omdat ze zo makkelijk kunnen communiceren met de mensen in de stuurgroep die ook niet in staat zijn het geheel te overzien. Goed informatiemanagement gaat juist over optimale samenhang en bruikbaarheid van informatie waarbij de mogelijkheden van de techniek optimaal worden benut en eventuele risico's worden benoemd en geïsoleerd of ondervangen.

@Gordon Freeman. Mensen als Job Cohen hebben hier alles mee te maken, zij waren/zijn immers hoofd politie als burgemeester. Als hem klachten bereiken worden er commerciele bedrijven ingehuurd (uit Utrecht bijvoorbeeld) met account managers met gelijkwaardige eigen belangen, om een rapport te schrijven die deze 'politici' niet kunnen/zullen schaden, zodat ze de volgende keer weer worden ingehuurd en een rapport kunnen 'laten' schrijven dat zonder consequenties weer ergens in een archief verdwijnt bij al die andere rapporten welke aangeven dat de heren 'politici' alles onder controle hebben en een fantastische job (leuke woordspeling) hebben gedaan. 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden'

Waar ik me het meest om verbaas is dat dit wordt geaccepteerd door een ieder. Nu wordt er waarschijnlijk een nieuw project gestart wat weer flink in de papieren zal lopen. Waarom worden de betrokkenen niet tot verantwoording geroepen en dan de vraag stellen hoe ze dit denken terug te betalen...... of mogen wij dit dan doen, alle inwoners van Nederland. Echt bizar wat een verspilling van tijd en geld.

@Frits: Wil je de politici, die een referendum over de invoering van de Euro, hebben tegengehouden ook de schade laten terugbetalen die wij leiden door oa. Griekenland? Afgezien van diegenen die de Grieken hebben toegelaten tot de Eurozone en wisten dat de eisen bij elkaar waren gefantaseerd. Nee, dat gaat niet, wij nederlanders doen ons beklag op verjaardagsfeestjes bij medeburgers die er ook niets aan kunnen doen. De straat op, zoals de Fransen?

Niet alleen de "ICT-afdeling" is een groot tranendal, maar de rest van dit overheids apparaat ook. Het is - wat mij betreft - hoog tijd dat de bezem eens flink gehaald word door dit incompentente "sterke arm der wet" en deze beerput voor eens en voor altijd word leeggeschept. Je vraagt je letterlijk af wat er zoal de geheel dag uitgevoerd word in en om een politieburo....

Ik zeg opruimen die 25 regionale korpsjes /macho nestjes met bijbehorende korps-beheerders-egootjes en 1 centraal gecommandeerd "homeland security" achtig politie apparaat opzetten. (met uiteraard centraal geregelde ict afdeling ;-)

Zie hier de nieuwsberichten, ze spreken boekdelen!
1. "Groot gedeelte van de aangiftes blijft liggen"
http://nos.nl/artikel/161567-groot-deel-aangiften-blijft-liggen.html

2. "Aangifte doen bij de politie is zinloos"
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/06/bewijs_aangifte_doen_bij_polit.html

Al de problematiek van politie lijkt wel veroorzaakt te zijn door de ICT voorzieningen. Het lijkt erop dat de ICT bij de politie helemaal niet functioneert, terwijl dat in de praktijk niet het geval is.

Beeldvorming/schuldvraag

De beeldvorming vind ik derhalve iets te subjectief. Daarnaast blijkt dat overal de schuld/oorzaak ligt bij namelijk alle actoren:
-korpsbeheerder;
-korpschefs;
-centrale ICT afdeling;
-en door de niet betrokkenheid van de eindgebruikers. Wanneer overal de schuld ligt, is er weer een politiek rapport en gaat het Consultancybureau zoveel mogelijk werk creeren. Mijn gevoel zegt dat er dan iets niet klopt.

Te veel overhead politie

Wat ik frappant vind is dat juist bij de politie vele ICT/business rollen ingevuld worden. Bij de overheid is veel ruimte voor architecten, communicatiedeskundigen, beleidsmedewerkers, en kwaliteitsmedewerkers.

Ik vermoed dat zelf deze overkill aan betrokkenheid en het Nederlandse fenomeen van polderen en wijzigen juist de oorzaak is. Het lijkt mij dat deze overheid zeer veel kost en blijkbaar een negatieve invloed heeft. De paradox van hoe meer budget hoe slechter het resultaat.

Alternatieve oplossingen

Duidelijke en verantwoorde requirements afbakening, onderzoek, definiering en beperkte ruimte van aanpassing van de te ontwikkelen primaire systemen van politie.

Hoe doe je dat (gestructureerd uitgevoerd bij grote Amerikaanse bedrijven)?

Een team samenstellen om de requirements te verkrijgen door vooraf het project de keygebruikers (de politieman) te hebben, betrokkenheid van sponsors (wat kost het en welke issues dienen besluiten over gedaan te worden, de projectmanagers, de consultants (ICT business analisten die het begeleiden en specificeren, de architecten, bouwers en beheerders die in contact staan met de business analisten.

ICT is NIET alleen technologie

Door op hoofdlijnen tegelijkertijd werkproces, organistatie en het technologische informatiesysteem met een grootste gemene deler te definieren, zal een werkbaar en een geaccepteerd systeem opgeleverd worden. Waarschijnlijk niet geheel na ieders wens, maar wel beheersbaar, toekomstvast, betaalbaar te beheren, stabiel, functioneel en werkbaar.

Ben benieuwd of de politiek/politie wel effectief/efficient met verbeteringen komen.

Ik schreef dit op 09-februari-2010 naar aanleiding van een artikel op nu.nl ten tijde van de storing die zich voordeed in 1 van de oostelijk gelegen regios die langer duurde dan normaal.

http://massstorage.blogspot.com/2011/06/wanorde-bij-ict-van-de-nederlandse.html

De basisstructuur dateert eigenlijk nog uit de tijd van Swiebertje (machtswellusteling Bromsnor leeft zich uit op landlopers en probeert in het gevlij te komen bij de burgemeester. Burgemeester probeert als goed huisvader de Gemeente te bestieren.
Iedereen begrijpt dat - bij een goed opgezet systeem - het algemeen belang optimaal moet zijn gediend wanneer personen en groepen erbinnen hun individuele belang maximaal dienen. Eigenlijk is de overheid de afgelopen decennia dat alleen goed gelukt bij ons belastingstelsel.

Sinds Swiebertje is er veel veranderd. Een aangifte kan prima door een korps in een ander deel van het land worden behandeld mits deze sporenonderzoek e.d. op lokatie weer kan uitbesteden aan andere korpsen of gespecialiseerde bedrijven. Voor het overige werkt die lokatiegebonden inrichting meer tegen dan voor het systeem en dat probeert men nu op te lossen met één landelijke organisatie. Mits de juiste voorwaarden worden geschapen, fuseren en integreren die 26 korpsen echt wel vanzelf zonder dat deze regering i.c. Opstelten als de welbekende olifant in de porseleinkast tekeer gaat. Nu is het kapitaal- en kennisvernietiging alom.

Een korps dient te worden afgerekend op een gewogen oplossingspercentage. Die weging en afrekening moeten niet worden verzonnen en statisch van boven worden opgelegd (als een soort prestatie-indicator), maar moet ingebakken zijn in het systeem (net als bijvoorbeeld prijsvorming). Het is o.a. belachelijk om preventie en oplossing bij dezelfde partij(en) neer te leggen. Ondanks allerlei goedwillende individuen, komt een organisatie als geheel alleen maar tot lippendiensten als je het zo inricht.

Anders moeten we de politiek en de ambtenarij maar regelmatig op een stage overheidstechnologie sturen of zo (in Amerika). Het is nog een geluk bij een ongeluk dat we al die jaren met relatief geringe problematiek te maken hebben gehad. We hebben het als land kennelijk altijd zo goed gedaan dat we ons dit overheidsniveau altijd hebben kunnen permitteren. Het aantal oplossingen is echt schandalig laag. Het wordt tijd voor een gekozen OM/Korpschef/Burgemeester. Maar D66 is helaas al jaren niet veel meer dan een mislukte PvdA.

@Erwin

Ik heb je reactie uit 2010 gelezen. Frappant dat ik bijna al jouw commentaar (zondebok, probleem ligt niet bij managers, terugvindt in mijn eigen (maar beperktere) constatering. Mijn focus lag op de 'onwerkbaarheid' van de primaire systemen.

Cultuur/politiek probleem

Ik ben het 200% met je eens dat inhoudelijke ICT problemen veel te breed getrokken worden en het lijkt of de ICT mensen er niks van kunnen. Er wordt binnen de politie veel te veel gereageerd op niet te voorkomen ICT problemen en dit wordt politiek misbruikt om het management (keer op keer) te veranderen en meer geld er tegen aan te gooien voor een overkill aan de onjuiste competenties.

Blijkbaar werkt dit in een cultuur waar te veel om politiek/macht werkt.

Daarnaast zijn de adviserende bureau's met hun veel te dure rapporten weer spekloper om de ingehuurde management posities weer in te kleden. Dit betekent alles afkraken en daarna nog meer managementuren verspijkeren.

ICT in breder perspectief

Blijkbaar werkt het in de ICT zo, dat de focus door management op Incidenten is en niet op de globale en abstractere problematiek. Vergelijk tweede kamer, die hollen ook van incident naar incident en ideologische politieke inhoud is er bijna niet meer. Door gebrek aan kwaliteit en abstractievermogen en te veel inzet op directe operationele gebeurtenissen. Het management voorkomt dan niks door strategisch en beleidsmatig te opereren maar legt alleen maar meer focus op (niet altijd te voorkomen)incidenten.

Nederland wordt een land van opervlakkigheid en populistise oplossingen die incidenten oplossen of zo politiek/verpoldert zijn dat eigenlijk alles en niks aangepakt wordt.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-06-23T16:04:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.