Gedragscode moet onregelmatigheden bij aanbestedingen voorkomen

Nederland ICT eist meer integriteit van leden

Branchevereniging Nederland ICT gaat de komende tijd actiever het thema integriteit onder de aandacht brengen. Daarnaast wordt actief de dialoog gezocht met de ACM. Deze boodschap heeft Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, uitgesproken in een overleg met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Aanleiding voor het overleg waren berichten in de media over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen van ict bij de overheid.

Namens het kabinet heeft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer aanvullende maatregelen aangekondigd rond integriteit. Zo heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een oproep geplaatst om mededingingsproblemen bij overheidsaanbestedingen bij haar te melden en heeft minister Blok de ict-sector opgeroepen het thema integriteit te agenderen. In het overleg met de minister is commitment uitgesproken op deze punten en is toegezegd om werk te maken van een beter begrip van gewenst en ongewenst gedrag.

Te ondernemen stappen

Concreet stelt Nederland ICT voor een aantal stappen te ondernemen, als voortzetting en intensivering van bestaand beleid. Zo komt binnen het huidige samenwerkingsprogramma met de overheid, de iDialoog, integriteit als vast onderdeel terug in het programma. De gedragscode van Nederland ICT wordt verder geüpdatet en beter uitgedragen. Verder gaat Nederland ICT in gesprek met experts van integriteitsbevordering binnen de publieke sector, zoals Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Nederland ICT gaat ook actief het onderwerp integriteit onder de aandacht brangen van leden. Zo gaat de branchevereniging bedrijven stimuleren om hun interne klokkenluidersregeling onder de aandacht te brengen. Ook worden de integriteitsregels van de overheid onder de aandacht gebracht, waarbij zij in hun handelen niets zullen doen om deze regels bij de overheid in gevaar te brengen. Tot slot wordt meer in het algemeen gewerkt aan meer kennis en transparantie bij aanbestedingen, betere informatiedeling en meer innovatie bij de overheid.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Nieuw gat in de soft-IT markt : integriteitscursussen en -qualificaties.

Ook nu valt weer op dat het domein van de ICT er als de kippen bij is om verbeteringen aan te brengen. Van alle kanten wordt beterschap belooft. Maar zolang de bonuscultuur blijft bestaan zal dit bij loze beloften blijven, vrees ik.

Een citaat uit een artikel van Wortmann en Kremer over IT Governance:
"Merkwaardig genoeg komen veel initiatieven tot verbetering van de aansluiting uit de ICT-afdeling zelf omdat zij sterk de behoefte hebben de prestaties te verbeteren en meer aan de verwachtingen van de business willen voldoen. In deze initiatieven is in principe wel plaats voor een verbeterde positie van de vertegenwoordigers vanuit de business, maar desondanks blijft het business management zich afzijdig houden.
Een gevolg van deze opstelling is dat, naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een project, al gauw óók de verantwoordelijkheid van de regie over een project komt te liggen bij de ICT-afdeling. Met het idee, bij zowel bestuurders als ICT management, dat daarmee de aansluiting kan worden verbeterd."

Zie het volledige artikel op: http://www.eestum.eu/pubmenu/overzicht-publicaties/44-it-governance-en-de-rol-van-opdrachtgever-deel-1

@Derk Kamer. Kijk je zelf wel eens wat jij allemaal schrijft??? Ik heb het net gedaan. Wat ben ji negatief zeg. Het enig wat jij schijnbaar kan doen is kritiek uitdelen. Ik ben wel benieuwd wat JIJ in het leven heb bereikt?

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), iDialoog, in gesprek, beter gegrip, onder aandacht, stimuleren, onregelmatigheden voorkomen, voortzetting van intensievering.
:-)

Wat een prachtige vocabulaire is dit toch weer. Als je namelijk aantoonbaar de boel belazerd, gelukkig kun je dit met een materie als IT gewoon inzichtelijk maken, en je hebt niet de integeriteit je klanten, in dit geval overheden, te managen, maar met harken en vooropgezet plan bezig te zijn, dan heb je in een organisatie als ICT Nederland niets te zoeken.

Zelfreiniging
Als je nu gaat beginnen met het doen van voorstellen, dan heb je volgens mij niet eens begrepen wat zelfreiniging is. Leden van ICT Nederland hebben zich een decennia, minstens, lang, puissant verrijkt door het welbekende hiaat tussen de werelden IT en Non IT, en het gebrek aan verantwoordelijkheid en inzicht bij de overheden, volledig uit te nutten.

Als je dan als branchevereniging hier niet keihard tegen op durft te treden, om het even welke uitleg je daar aan wenst te geven, dan heb je als branchevereniging meteen een brevet van onvermogen te pakken.

IT en de voorspelbaarheid
Ik heb vaker geroepen dat elke stap in en met IT volkomen voorspelbaar is. Vaak kreeg ik daar het nodige commentaar op doch... het blijft onverlet dat dit zo is. Wat evenzo voorspelbaar is is wat er in de gehele keten gebeurd als je je daar niets van aan trekt.

Alleen al het gemis van dit aspekt bij deze branchevereniging is een ernstig tekort.

Protocol
Protocol hoort te allen tijde te zijn dat je als IT professional een heldere toevoegende waarde moet hebben. Heb je die nietm, uit commercieel of politiek oogpunt, dan ben je niets meer dan de sjacheraar op de hoek die mensen van alles en nog wat aan het verkopen is.

Onrechtmatigheden
De grootste onrechtmatigheid zit hem niet eens in de bestedingen. Het zit hem in het gegeven dat er leden van deze vereniging zijn die wel heftig weten te declareren maar weinig op hebben met de perceptie helder, op tijd, voor afgesproken geld, op te leveren wat je zegt op te leveren.

Als je ziet welke tactieken daarbij naar boven komen kijken, dan is dat je grootste zorg. Dat heet integeriteit. Ook dat is volkomen voorspelbaar.

Prachtig en voorspelbaar vak..... IT

Integere ICT dienstverleners laten Nederland ICT al jaren links liggen. Waarom zou je in één club willen zitten met de Ordina's van deze wereld?

Als je meer verwacht. Alles heeft zijn prijs voor niets gaat de Zon op. Wie betaald bepaalt

Dat het klokkenluiders-systeem niet werkt weten we al jaren uit de VS.

Sinds Balkenende's Normen & Waarden is er een dominee-cultuur ontstaan. Waarin allerlei mensen andere mensen menen te kunnen vertellen wat normen en waarden zijn. Filosofisch al discutabel.

Men lijkt niet te beseffen dat integriteit uit de mens zelf komt.
Zoals de ambtenaar die mij vrolijk verkondigde persoonlijke standpunten te hanteren boven goed ambtenaarschap. Dan heb je wel een triest verschijnsel als Bureau IOS nodig.
Sinds ENRON moeten zelfs de schoonmakers bij grootbanken een online integriteitscursus volgen, en met succes afronden om niet in problemen te komen.

Overigens is voor velen integriteit recht evenredig met pakkans, niet met strafmaat (zie berichtgeving elders).
Hierbij past ook nog nog immer ontbrekende accountability van beslissers. Waarbij evt. sancties moeiteloos worden afgewenteld op klant/burger.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet?

Rapport van Elias is muziek voor de bühne, net als het appél op de moraal want het geld van een ander is nooit een risico voor de overheid geweest. Euvel is net als met alle data dat we geen souvereniteit meer hebben over de begroting. Het is dan ook net alsof ik Wim Kok weer 'Nobless Oblige' hoor roepen, de natte scheet in een netje uit de tijd dat politiek-maatschappelijke elite een discretionaire bevoegdheid had met een beperkte tegenmacht. Ik ken de rapporten van BING/BIOS en de problemen die er binnen openbaar bestuur zijn, vooral met de sociale media want zonnekoningen voelen de hete adem van publieke opinie in hun nek.

Leuk dat er een beroep gedaan wordt op klokkenluiders maar ook hier stroken de daden niet met wat ze zeggen. In laatste opinie haalde ik een quote aan van Caspar Bowden aangaande de souvereiniteit van onze data, een vogeltje dat al gezongen heeft in Brussel en daarmee de vloer aanveegde met zowel Nederland ICT als de regenten in Den Haag. Waarom hebben Elias c.s. bijvoorbeeld niet gekeken naar een initiatief van Amerikaanse overheid zoals FEDRAMP, Federal Risk and Authorization Management Program?

Laat maar, ik weet het antwoord al want politiek-maatschappelijke elite heeft last van onthechtingsverschijnselen en is helemaal niet gebaat bij meer transparantie. Dat wordt bewezen door Elias c.s. die met regels uit 1996 komt wat als Safe Harbor principe uit 2000 is. Er wordt net als met DigID dus weer veel te lang doorgemodderd en daardoor is Nederland ICT net als Duitse Autobahn, vol met gaten waar we straks de tol voor moeten betalen. Dit Münchhausen by proxy kabinet blijft Schipperen met de transparantie en ik kan de krantenkoppen in 2015 al bijna raden, hoewel voorspellen een beter omschrijving geeft. Roep om klokkenluiders geeft wel aan dat er een radicaal tekort aan ICT kennis is want lag de toekomst niet in Big Data?

Integriteit is dan ook geen Griekse bruiloft waar je anderen de eigen waarden oplegt maar een zoektocht naar wat we maatschappelijk aanvaardbaar vinden. Als je ICT niet begrijpt wil dat nog niet zeggen dat de sector niet integer is, hetzelfde euvel gaat tenslotte ook op voor de openbare sector welke uiteindelijk net zo gesloten is als de code van Microsoft.

@Ewout

Meer transparantie is niet altijd beter. Het leidt ook tot schijnzekerheid en meer bureaucratie en regeltjes. Integriteit is echt zo'n bestuurskundig jargon, dat in bepaalde opgeld doet, evenals de termen 'adequaat' en 'duurzaam'.

Ik vind het een zwaktebod als je een programma optuigt of een verklaring moet afleggen om aan te geven 'integer' te zijn. Daarmee red je het natuurlijk niet. Wat wel kan helpen is om in discussie met elkaar te gaan wat 'integer' en aanverwante eigenschappen nu eigenlijk betekent. Want ik denk dat dat niet altijd even duidelijk is. Soms wel (steekpenningen e.d.), maar vaak ook niet.

heb snel even gezocht op "gedragscode":

Toko Bedrijfsgedragscode vindbaar op NL site Ja/Nee
Logica CMG Nee
Atos Origin Nee
Hewlett Packard Ja
IBM Nederland Nee
Ordina Nee
Centric Ja
Unisys Nee
Cisco systems Nee
Cap Gemini Nee
Microsoft Nederland Nee / alleen via USA downloadbaar
SAP Nee
Bull Nee
Ormit Nee
Peak-IT Nee
Macaw Nee
Oracle Nederland Nee
Detron ICT Solutions Nee
Lesscher IT Nee
TASS Nee
Getronics Nee

Dit zou op zijn minst moeten worden aangepast men zou een voorbeeld kunnen nemen aan Price WaterHouse Coopers, daar doet men uitgebreid uit de doeken hoe men intern bij PWC over "zakelijk juist handelen" nadenkt.

Code zegt niets. Gaat om cultuur. En die is bij (het door Ron aangehaalde) PWC net zo slechtt als bij Ordina, zo niet erger.

@Barry Soetoro
Dat u nog tijd heeft om te reageren tussen al het golfen door.

Nederland ICT heeft boter op haar hoofd. Zij wisten maar al te goed wat er speelde en heeft zelfs meegeholpen dit onder de pet te houden.

Ron,

Op de NL site van Unisys vind je een korte samenvatting. Aangezien de site nu net herontwikkeld is, moet het 1 en ander nog wel aangepast worden. Ik zal dit intern direct even door geven. Dus dank voor je melding.

Samenvatting op NL site :

http://www.unisys.nl/about-us/Maatschappelijk-Verantwoord-Ondernemen/ethiek

Hier in wordt gerefereerd naar de volledige versie die via onderstaande link terug te vinden is:

http://www.unisys.com/ms/purchase-order-terms-conditions/Documents/Business_Partner_Code_of_Business_Conduct_Dutch.pdf

Zijn we voor een vrije markt? Ja.
Zijn we tegen corruptie? Ja.
Willen we transparantie? Ja.
Worden sjoemelaars extra beloont? Ja.
Wil de staat klokkenluiders beschermen? Nee.
Wil men klokkenluiders belonen? Nee.
Wordt verzwijgen van fraude bestraft? Nee.
Werkt zelfreiniging? Nee.
Gaat deze oproep van Nederland-ICT wat veranderen? Nee.

Gedragscodes. Zoals G.K. van het Reve ooit schreef : "dat doet mij denken aan die borden in Chinese winkeltjes waarop staat geschreven 'Hier wordt u niet bedrogen'".

Gedragscodes zijn geen vrijbrief dat realiseer ik mij terdege! Immers papier is geduldig, nee, het gaat me om de intrinsieke waarde ervan!

Waar het mij namelijk meer om ging was dat een zichzelf respecterende organisatie niet eens het besef (lees lef) heeft om deze regels expliciet voor zichzelf te benoemen zodat men er intern en extern naar kan handelen & verwijzen!

Nu komt natuurlijk het punt, wat als men er niet (en dat blijkt nu maar weer ) naar gehandeld en verwezen heeft en de "eigen" code "met voeten getreden heeft"!

In de code staan afspraken die een juridisch karakter hebben. Het niet eerbiedigen ervan kan (en zal) leiden tot juridische consequenties. Zo ook in deze... helaas is er geen ander genezingsmiddel beschikbaar (stenigen is ook zo wat...)

Waarden en normen vervagen blijkbaar zo snel, het mag niet zo zijn dat eind-verantwoordelijken hiermee weg komen. Daarvoor heeft de heer Teeven toch nog wel plek in een of andere penitentiaire inrichting lijkt me...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-10-21T17:22:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.