'Kritiek op IT-aanpak SVB was verboden'

It-manager Hans Louwhoff van de Sociale Verzekeringsbank verbood medewerkers kritiek te hebben op de gang van zaken rond de uiteindelijk faliekant mislukte bouw van het multiregelingensysteem (mrs). Ook zou de winnende combinatie Capgemini/Oracle zijn voorgetrokken in de aanbesteding. Dat zegt weblog Geenstijl op basis van een ingezonden brief van een anonieme betrokkene.

Volgens de briefschrijver was het eerste wat Hans Louwhoff deed nadat hij hoofd van de it-afdeling werd bij de SVB, alle bestaande managers en teamleiders vervangen. Daardoor ontstond er een complete chaos bij het mrs-project. Bovendien verbood Louwhoff tijdens het project uitdrukkelijk iedere vorm van kritiek. Degene die toch bedenkingen uitten over de gang van zaken, kregen een slechte beoordeling. Louwhoff werd, na het fiasco van het mrs, daarna verantwoordelijkvoor de it voor de nieuwe opzet van het persoonsgebonden budget (pgb). Ook rond dit project ontstonden - zoals bekend - grote problemen, aldus de klokkenluider van Geenstijl.

In de brief stelt de schrijver ook de manier van aanbesteden rond het mrs-project aan de kaak. Daarin zou het duo Joop Groen en Ron Roozenboom, die als adviseurs/begeleiders waren aangetrokken, voorstander zijn geweest van de uiteindelijk gekozen combinatie Capgemini/Oracle. Het tweetal zou bewust op deze keuze hebben aangestuurd door tijdens de scoretoekenning aan de verschillende offertes in 'hidden' columns in Excel deze leverancierscombinatie extra punten te geven.

Ook zouden zij in rapportages hebben aangegeven dat de tests voor bijna 90 procent goed gingen terwijl in werkelijkheid er nog niet één testscenario door het systeem kwam. Ook twee door Louwhoff aangetrokken Oracle-architecten/adviseurs waren lovend over het mrs en duldden geen kritiek van SVB-medewerkers, aldus de briefschrijver op de website van Geenstijl.

Reactie SVB

Bij de SVB zegt een woordvoerster dat de instelling het artikel heeft gelezen, maar dat er niet wordt gereageerd op anonieme brieven. De instelling vindt het vervelend dat er werknemers met naam en toenaam worden genoemd. Verder zal de SVB nog eens kijken naar de gang van zaken rond de mrs-aanbesteding. Mochten er alsnog aanwijzingen voor strafbare feiten boven tafel komen, dan zal de SVB een onderzoek laten instellen. Vooralsnog zijn daar geen signalen voor, aldus de zegsvrouw.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De redactie van Computable begaat in mijn ogen een grote fout door hier namen van personen te noemen of herhalen zonder dat door de juiste instanties hun betrokkenheid met vermeende feiten is aangetoond. Stel je eens voor dat ten onrechte jouw naam in de media komt te staan. Een anonieme brief op Geen Stijl als bron is in mijn ogen ondeugdelijke journalistiek! Ik hoor graag van het College Bescherming Persoonsgegevens wat ze hiervan vinden.

Ik trek ook even de wenkbrauwen op. Ik vind het, behoudens zeer publieke personen, niet zo kies om met namen te komen. Ik begrijp uit het artikel dat de informatie op anonieme is aangedragen en dit artikel had ook kunnen worden geschreven zonder naam en toenaam, me dunkt. Jammer.

Kennis hebben met enkele van de processen van het SVB, zit het probleem totaal ergens anders, wat vervolgens, wat mij betreft volkomen voorspelbaar, ook in de opzet en inzet van de ICT volkomen fout gaat.

De grote fout die Schipper, Klijnsma en van Rijn maken, voor hen natuurlijk hun voorgangers, waarvan enkelen puissant 'beloond' zijn voor aanzienlijk professioneel falen, is de volgende.

"Menselijke gezondheid is NOOIT of te NIMMER een financieel commodity te maken."

Ik hoop van ganse harte dat deze ene regel, elke lezer, met Respect voor de individuele ervaringen, kennis en kunde meteen diep tussen de oren stelt.

De reden is zeer eenvoudig. De factoren de van invloed zijn op het onderwerp gezondheid, dus ook de zorg, dus ook de zorgverzekering, dus ook ALLE zaken die men daaromtrent politiek/ambtelijk/commercieel bedenkt, zullen mank lopen.

Het is zeer eenvoudig, de variabelen die met onderwerp Gezondheid gepaard gaan zijn onmeetbaar groot dat er op geen enkele wijze sprake kan en zal zijn voor standaardisatie. Laat staan dat er een standaard te bedenken is om gezondheidszorg te financieren. Sinds mevrouw Borst roep ik dit al dat je IT nooit in moet proberen te zetten voor zog en zorgsystemen met als uitgangspunt zorg goedkoper te maken vanuit commercieel opzicht.

Zonder mijzelf op de 'borst' te kloppen worden mijn waarschuwingen sinds Ab Klink telkens weer in de praktijk bewezen.

Wellicht kan Computable in dat aspect duiken om ICT falen in gezondheidszorg aan de kaak te stellen en dit artikel zelf terug te trekken?

Niet handig.

Het noemen van namen en bedrijven die op geen enkele manier officieel zijn aangeklaagd is niet correct en zouden direct moeten worden verwijderd.

Ik ben wel groot voorstander om op dit soort anonieme brieven verschillende waakhonden activeren om direct en actief moeten gaan zoeken naar een klokkenluider die ook mede een aanklacht naar de verschillende partijen en personen kan onderbouwen.

Het lijken weer 2 falende IT projecten die honderden miljoenen kosten en niets opleveren, niet door techniek maar door falende managers, processen en interne politiek.

@Mark, had je er minder problemen mee gehad als slechts de namen achter een mislukking als bij het SVB genoemd zouden worden? Dus zonder de 'juicy details'?

Ik vind dat dat bij overheids-ict juist veel vaker moet gebeuren. Sterker nog, ik vind dat de direct betrokken managers en eventueel ook overige leden van het management, raden van toezicht e.d. persoonlijke aansprakelijkheid moeten krijgen voor dit soort mislukkingen. Men werpt zich op als kundig en verantwoordelijk (overheids)bestuurder. Niet alleen blijven ze in gebreke, hun aanwezigheid sluit ook uit dat een wel kundig persoon in de betreffende hoedanigheid had kunnen ingrijpen.

Ik heb wel eens meegemaakt gezien dat iedere medeverantwoordelijke de andere kant op stond te kijken terwijl een eindverantwoordelijke disfunctioneerde. Moet je kijken hoe snel ze in actie waren gekomen als het hun bedrijf of hun portemonnee betrof.

De betrokken personen met naam en toenaam noemen, vind ik in dat soort situaties het volste recht van de media. Het zijn in dat geval ook geen beschuldigingen. Het is het vermelden van hun betrokkenheid en iedereen is in de gelegenheid hun rol of hun onvermogen het debacle te keren toe te lichten. Private bestuurders mogen toch ook gewoon genoemd als hun bedrijven in de fout gaan? Nederland is dringend toe aan een mentaliteitsverandering op dit gebied.

Ik vind het werkelijk schokkend dat zo'n organisatie als SVB niet eens de moeite neemt erop te reageren. Omdat het anoniem is? Kom nou.

Beste redactie van Computable, u doet er goed aan om de namen van de mensen uit dit artikel te halen. Uw bron is een anonieme brief op Geen Stijl??? Daar komt nog eens bij dat er niets is bewezen verklaard. Het is echt onhandig.

Normaal gesproken noem je geen namen van mensen die een fout hebben gemaakt.
Maar een directielid zoals Directeur IT Bedrijf Sociale Verzekeringsbank Hans Louwhoff, vangt als hoge boom nu eenmaal meer wind omdat hij medeverantwoordelijk is voor haagse wind. Zijn medewerkers moesten de huik naar de wind hangen anders kregen ze tegenwind. Nu willen zijn medewerkers er geen doekjes meer om winden, en dus zal Louwhoff als politieke windvaan storm oogsten. Ook de staatssecretaris, wiens naam wel genoemd mag worden, merkt dat de wind uit een andere hoek is gaan waaien. Ten slotte kunnen de kiezers die door de MRS debacle geen geld kregen, ook niet van de wind leven. Alleen Capgemini kan nog steeds zeggen dat MRS ze geen windeieren heeft gelegd, immers het is een kwade wind die niemand voordeel brengt.

@ Rob
Ik snap je emotie wel maar sec genomen gaat het m.i. om het volgende;

Hoor wederhoor
Dat is journalistiek een aanvaardbare manier van het verifiëren van informatie. Dat zul je als eerste moeten doen en wil een betreffend persoon zelf niet reageren, vanwege wens of juridische reden, zul je andere wegen moeten bewandelen je informatie te staven.

Gevaar
Het gevaar is nu erg groot dat dit juridische consequentie heeft want het is nog maar helemaal de vraag of die anonieme informatie wel helemaal klopt. Aansluitend, je kunt ook dit artikel schrijven met alleen het noemen van functie van betrokkenen en het minder expliciet maken. Zelfs het gebruik van gefingeerde namen is een gebruikelijke mogelijkheid.

Dat zou aan de intensiteit van het artikel verder niet veel af doen. Tenminste, voor de IT professional volgens mij ook niet. In juridische zin is de gang van zaken sec een interne aangelegenheid van de betrokkenen en zal dit door SVB en/of hoger moeten worden opgepakt ter onderzoek.

Er zijn nog flink wat hiaten die nog moeten worden ingevuld. Een beetje meer research had zeker een ingevuld beeld opgeleverd. Nu krijg je veel commentaar op...

Wellicht dat Auteur zich hier wil beroepen op verwijtbare feiten welke waar zijn en dat het in het algemeen belang is om deze feiten te verspreiden. Zo te zien beschouwt auteur deze publicatie voldoende in het kader van "algemeen belang"! Getuige het zonder wederhoor overnemen van naam en toenaam van betrokken personen.

Het hoeft hier geen betoog dat a.d.h.v. deze informatie in elk geval op journalistiek vlak nog wat "te halen" valt.

Dat de, in deze materie, geïnteresseerde Computable lezer hierbij een nogal uitgesproken mening overhoud, lijkt me evident!

Even inhoudelijk en afgezien van bovenstaande commentaren: als de gepubliceerde programma board klopt, dan was heb toch wel zeer ernstig van het pad.
Zwaar overbevolkt. En (minimaal) twee externe adviseurs? Als deze twee inderdaad zitting hadden in de programma board, dan was er geen sprake van een echte programma board en trek ik hun integriteit in twijfel. In een echte programma board horen geen externen en dat horen externen, zeker van een zwaar niveau, zich ook te realiseren.

Voordat de discussie verzandt in een 'name and shame' verwijt is het misschien wel aardig om eerst eens te kijken naar de cultuur van angst & macht die blijkbaar geschapen is. Ik wijs hierop naar aanleiding van soortgelijke case bij NZa, bij mijn weten hebben genoemde functionarissen geen koninklijke status.

In dat kader is onderwerp privacy interessant, heb de partijprogramma's door genomen op zoekterm 'als je niets te verbergen hebt' en daaruit blijkt dat er politiek dus geen grond is voor terughoudendheid. Tussen strafbare feiten en laakbaar handelen, het nalaten om te acteren op signalen die een ander beeld van de situatie schetsten, zit nog groot verschil als we kijken naar een onderwerp als integriteit. Betreffende 'zelfreinigende' vermogen van de slager die zijn eigen vlees keurt hoef ik hopelijk niets te zeggen.

Wanneer ik als extern adviseur, CIO, IT-manager of wat voor belangrijke ICT rol dan ook een groot complex uit het slop trek of met goed gevolg afrondt, krijg ik alle lof, complimenten en bonussen en prijkt mijn naam overal op de voorgrond.

Maar als ik er een zootje van maak mag mijn naam niet genoemd worden?

Ergens een beetje krom, niet?

Computable onwaardig om op deze basis namen te publiceren. Alsnog weghalen zou getuigen van karakter.

@NumoQuest: Ze zullen waarschijnlijk o.a. gevraagd hebben of het inderdaad waar was dat de werkvloer geen kritiek mocht uitoefenen. Dit kan daadwerkelijk gewoon onderdeel zijn van (zeer dubieus) beleid. Inzake de misleiding met Excel sheets (verborgen kolommen onderdeel laten zijn van totalen), maakt de context van het artikel volkomen duidelijk dat het om anonieme aantijgingen gaat en dat de beschuldigde partij daarop niet wenste te reageren. Deze dingen voor waar aannemen is geheel voor rekening van een lezer en ik vind het niet juist om de journalistiek aan te moedigen dergelijke feiten dan maar te verzwijgen of verhullen. Het is journalistiek m.i. allemaal volkomen correct.

Het is duidelijk dat het SVC tot op het desastreuze af wanprestatie heeft geleverd en een gotspe dat ze kennelijk ook eerder al niet inhoudelijk hebben toegelicht wat er allemaal fout is gegaan. En zelfs nu hebben ze er dus van afgezien.

Een overheid kan wel bedrijven aanpakken want die zijn verantwoordelijk voor hun werknemers maar een overheid kan zichzelf niet aanpakken en werknemers kun je überhaupt niet aanpakken in dit land. De financials willen geen stagnatie van hypotheekafdracht e.d. en moeten een beetje aankunnen op buffers bij een dienstverband voor onbepaalde tijd (dus ook geen aansprakelijkheid voor werknemers en ontslagbescherming; je moet kunnen geven en nemen en dat is wat de socialisten sowieso graag willen; ze moeten de juiste vorm nog wel even vinden maar ze zijn al druk bezig om straks ook de ZZP'ers weer naar hartenlust collectief en verplicht te kunnen gaan naaien, ook om wel too-big-too-fail te blijven; daarom mogen de pensioenfondsen ook geen hypothecaire leningen aan hun deelnemers verstrekken. Stel je voor; maar goed, dat is allemaal lichtelijk off topic). Je mag wanpresterende werknemersnamen kennelijk nooit noemen want tegen de tijd dat het moreel van sommige mensen eventueel mag, laat allerlei privacy-waarborging het weer niet toe. Hoe minder scrupuleus hoe verder dit soort prutsers komt.

In het artikel worden niet teveel, maar juist te weinig namen genoemd. kritiek hebben mag, sterker dat moet! De klokkenluiders hadden evenwel lef moeten tonen en met open vizier, met naam en toenaam de handschoen moeten toewerpen. Pas dan was er sprake geweest van een eerlijke wedstrijd, waarin alle misstappen in de openbaarheid worden gebracht en de betrokkenen stevig aan de schandpaal kunnen worden genageld. Met een naambordje om hun nek.

Deze brief is gemaakt om als een soort klokkenluidersbrief te fungeren. Mensen willen -via de anonieme weg van GS- aantonen dat ze kundig zijn, en gaan ervan uit dat het noemen van namen hun brief meer gewicht geeft.

Omdat het nog steeds niet ondenkbaar is dat er verder niets gedaan wordt door het SVB, ben ik zeer vóór het bekend maken van namen. Helaas levert dat bij strafvervolging nog wel eens strafvermindering op omdat "de (sociale) media al schade veroorzaakt hebben". Dat mag van mij ook wel eens verboden worden.

@Goos. Zullen we jouw naam er ook tussen zetten? Ik heb het niet zo op anonieme berichten die allerlei niet of moeilijk verifieerbare beschuldigen uiten richting mensen die zich dan maar moeten zien te verdedigen. Wie zegt me niet dat deze anonieme bron geen rancuneuze (ex) werknemer is die zijn persoonlijke gram probeert te halen door mensen in diskrediet te brengen.

@Kurt: Zeggen de miljoenendebacles dat niet duidelijk genoeg? Er heeft zich hier een drama zonder weerga afgespeeld - met momenteel nog een tweede debacle onder handen - en niemand geeft thuis.

Als het criminele activiteiten zijn heb je recht op alleen je voornaam en initiaal van je achternaam. Maar het gaat hier om beroepsmatige incompetentie/wanprestatie van overheidsdienaren die op de betreffende functies hebben gesolliciteerd en heel veel geld voor de uitoefening ervan vangen. Waarom mogen bedrijven doodleuk eventueel onterecht bij de enkels worden afgebroken en mag je van dienstenverschaffers in loondienstverband zelfs geen namen noemen bij debacles als deze? Omdat je liever hebt dat het jou niet eventueel overkomt?

@Rob, zal ik eens een anoniem briefje sturen naar de redactie waarbij ik jou beschuldig van ernstige malversaties bij het SVB, puur omdat jouw reactie mij niet aanstaat?
Dat moet dan maar kunnen omdat het hier miljoenendebacles gaat?

@Kurt: het gaat hier om de projectverantwoordelijken van een miljoenendebacle met grote maatschappelijke schade voor uiterst kwetsbare bedrijfjes/stichtingen, mantelzorgers en mensen die verzorging nodig hebben en/of niet in hun eigen kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Als ik daarbij in de stuurgroep heb gezeten en daarvoor heel veel geld getoucheerd heb, mag je als journalist mijn naam gerust noemen, zelfs al treft mij geen enkele blaam. Ik wordt geacht in die positie een actieve rol in het succes van zo'n project te hebben gespeeld. Je verwart de discussie waar ik het hierboven op toegespitst heb met de 'gossip' van de anonieme klokkenluider. Die klokkenluider probeert het alleen maar aan de kaak te stellen zonder zichzelf al te zeer te beschadigen omdat de Nederlandse ICT-journalistiek zoals gewoonlijk ook weer hopeloos in gebreke blijft.

@Rob, er is nogal een verschil of je ‘beschuldigd’ wordt van het controleerbare feit dat je in de stuurgroep zit/hebt gezeten of door een anonieme bron beschuldigd wordt van intimidatie, manipulatie, valsheid in geschrifte, verkeerde voorstelling van zaken en regelrechte fraude.
Nu ga je er gelijk van uit dat deze anonieme klokkenluider eerlijk en oprecht is en uitsluitend ter bescherming van zichzelf anoniem zijn verhaal wil doen maar waar is dat op gebaseerd? Op het feit dat het zou kunnen of zijn de beschuldigingen gecontroleerd?
Ik zeg dit niet ter bescherming van genoemde personen en ik vind dat er behoorlijk wat mis en geblunderd is maar ik vind ook dat de uitlatingen van de anonieme bron wel erg makkelijk als de waarheid wordt aangenomen.

@Kurt, dat is inderdaad een enorm verschil. Maar de discussie spitste zich voor een deel er nu eenmaal op toe dat je überhaupt geen namen van betrokken personen mocht verbinden aan dergelijke debacles. Je bent dus met met me eens dat een journalist gerust de operationeel verantwoordelijke personen van dergelijk episch prutswerk met naam en toenaam mag noemen. Of mogen die alleen in succesverhalen acteren?

@Rob, ja hoor zo geformuleerd wat mij betreft wel. En ik zou van die journalist ook willen weten wat de inhoudelijke reactie van deze verantwoordelijke personen zijn.
'Daar herken ik me niet in', wordt afgezaagd.

Meerdere reageerders op dit artikel herhalen in hun reactie de anonieme tekst al als feiten, en niet als anonieme aantijgingen.
Ziedaar de kracht van het artikel in Computable; ook geëngageerde lezers van dit blad kunnen het verschil niet maken tussen feit en verdachtmaking in een citaat uit een anonieme brief.
Genoeg reden om de namen in zulke citaten weg te laten.

Kijk, dat er nu mensen anoniem aan de schandpaal genageld zijn is misschien niet helemaal oke, maar aan de andere kant, het resultaat zien we ook publiek is gewoon een puinhoop, dus om de genoemde projectmanagers nog ergens voor in te zetten lijkt me gewoon een slecht idee (verantwoordelijk voor 2 projecten die beide vele miljoenen gekost hebben en faliekant mislukken...) het is waarschijnlijk goedkoper deze personen gewoon tot aan hun pension een simpele uitkering te geven, kunnen ze ook niet een paar ton per dag verspillen....

"Vooralsnog zijn daar geen signalen voor, aldus de zegsvrouw."
Volgens mij zijn er genoeg signalen om een parlementaire enquêtecommissie op te zetten ondertussen, en het SVB steekt nog zijn kop in t zand.

@ Rob,

Ik snap je punt volkomen en zelf vaak schrijvend met een 'giftige' pen waar het de top betreft zoals politici en topambtenaren gebruik ik, behoudens ministers en staatssecretarissen omdat zij zichzelf geweldig vinden en graag in het voetlicht staan, namen van personen zelden.

Al helemaal niet als ik de mensen niet ken en niet hun persoonlijke toestemming heb. Ik hoor, net als jij, met regelmaat allerlei verhalen en voorstelling van zaken in ons vakgebied maar dat is dan hoogstens ter vermaak of informatie. Verder hoor ik zelden mensen anderen echt iets nawijzen.

Waarom zouden we dit met enig niveau als Computable nu wel moeten gaan doen vraag ik me af.

@NumoQuest, als je kijkt naar bijvoorbeeld de retail/foodsector, bouwkundig ingenieurs, de wetenschap, weet de vak-journalistiek behoorlijk goed wie wat doet en kan. Daar worden voortdurend namen genoemd en - als het ze al zou lukken - haalt daarin geen enkele nitwit met een hoop branie het in zijn hoofd een functie aan te gaan waar hij/zij helemaal niet capabel voor is. In de ICT is dat bij overheid eerder regel dan uitzondering. Het is te gek voor woorden dat je functies van 150, 200 duizend euro kunt aangaan, een enorm debacle veroorzaakt en je aan niets of niemand verantwoording schuldig bent. Ze zijn niet door een rechter veroordeeld tot het aangaan van zo'n baan voor zover ik weet.

Het digitale tijdperk is reeds aangebroken. De sociale verplichtingen worden uitgegeschakeld, websiteformulier en no reply is het stopwoord. Menselijk kontakt onmogelijk. Kortom, het a-sociale tijdperk is in volle gang. Slavernij van de zwakkere bevolking zet door!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-06-16T11:55:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.