Ngi-NGN geeft IT-manifest uit voor de overheid

Nog steeds niemand binnen het rijk gevonden om het stuk aan te nemen

Dit artikel delen:

Beroepsvereniging Ngi-NGN voor it-professionals introduceert 'IT-manifest voor de overheid'. Dat beschrijft een aantal standpunten over hoe de inkoop en het project- en programmamanagement rond ict verbeterd kunnen worden. Ondanks het plan om het manifest aan iemand binnen het Rijk aan te bieden, is dit nog steeds geen realiteit geworden. It-professionals kunnen het manifest online ondertekenen, met als doel om het belang van informatie binnen de Rijks-it aan te geven.

Het it-manifest is opgesteld door een aantal informatieprofessionals en beschrijft een aantal aanbevelingen die gebruikt kunnen worden tijdens het inrichten van grote projecten, waarbij it een grote rol speelt. Het bestuur van Ngi-NGN had het plan om het it-manifest aan ‘een toonaangevend persoon binnen de overheid’ aan te bieden. Echter bleek een week geleden dat de beroepsvereniging niemand kon vinden om het document in ontvangst te nemen.

Zoektocht

Maarten Emons, bestuurslid van Ngi-NGN: ‘Het leek ons leuk om een officieel moment te maken van de introductie van het it-manifest. Het zou mooi zijn als iemand van het Rijk het document in ontvangst zou nemen. We hebben diverse personen benaderd, waaronder Ton Elias en Hans Wanders, nieuwe cio van het Rijk. Het Rijk heeft om verschillende reden aangegeven het manifest niet te willen ontvangen. De zoektocht is daarom stop gezet.’ Mocht er iemand binnen de overheid zijn die wel het document in ontvangt wil nemen, ‘dan zullen wij hem of haar met open armen ontvangen’, aldus Emons.

Ondanks dat er niemand is gevonden om het manifest aan te nemen, is het vandaag wel zoals aangegeven geïntroduceerd. ‘Wij zijn op zoek naar it-professionals die het manifest willen onderschrijven’, vervolgt Emons. ‘We zoeken it’ers die warm worden van het manifest en hier achter staan. Het doel is voor it-professionals onderling om aan te tonen dat ze achter deze punten staan. Op het moment dat vele mensen het manifest onderschrijven, voelen de it’ers zich gesteund om hier naar te refereren. Hiermee is het in potentie een krachtig hulpmiddel om overheidsprojecten verder te professionaliseren en toekomstige fiasco’s te helpen voorkomen.’

Vervolgstappen

Nu het manifest geïntroduceerd is, kijkt Ngi-NGN naar de vervolgstappen. Het gaat het gesprek aan met mensen binnen de overheid, om te kijken hoe het manifest binnen organisaties moet gaan leven en breed uitgedragen kan worden. 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

"Het Rijk heeft om verschillende reden aangegeven het manifest niet te willen ontvangen."

Zou toch hint moeten zijn.
Maken waar met niet om vraagt, men zoekt nog meer it'ers die daar warm van worden.

Hopelijk is het manifest iets actueler dan hun website.
Kijkend naar regio Zuid (waar ik woon) kom ik alleen lezingen tegen uit 2011 (https://www.ngi-ngn.nl/Regios/Zuid.html)

Zo ook bij werkgroepen: ngi congres 2011 en een werkgroep dat verwijst naar een rapport uit 2001.

Sorry, ik ben al weer afgehaakt

Het manifest is te vinden op: http://www.it-manifest.nl/

De formuleringen in dit manfest hebben iets weg van het agile manifesto maar dan even anders. Je kan dit manifest onderschrijven. Het manifest geeft richtlijnen voor overheidsprojecten met een ict component. Er blijf bij mij hetzelfde idee hangen als ik bij het agile manifesto heb, hoogop aardige statements waarvoor iets te zeggen valt maar even goed niet.

De punten van het manifest zijn:

1. Wij verkiezen organisatie doelen boven it doelen.

Wat moet je hiermee. Het lijkt me iets wat al voldoende in de praktijk gebeurt, dat er in projecten helemaal gaan rekening gehouden wordt met bestaande ICT oplossingen en dat organisatie doelen of wensen belangrijker zijn dan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bestaande ICT oplossingen. Die lucratieve alles moet anders projecten is nu juist iets wat de overheid bakken met geld kost.

2. Wij verkiezen vertrouwen boven 'contract-is-contract'.

Deze zou zo uit het agile manifesto kunnen komen. Hier kan je het alleen maar mee eens zijn maar wat wil nu het geval, overheidsprojecten verlopen bij voorkeur via uitbesteding en aanbesteding, dus je hebt te maken met contracten. Die zijn uiteraard aanleiding voor gesteggel en gedoe en bij voorkeur het handvat voor leveranciers om het 'meerwerk' te kunnen definieren. Wil je hier vanaf dan zou ik zeggen, stel de aanbestedings cultuur ter discussie.

3. Wij verkiezen kleine en simpele oplossingen boven mega oplossingen voor een hele keten.

Daar ben ik het wel mee eens, al kan ik me ook voorstellen dat er toch grote wijzigingen doorgevoerd worden in die stapsgewijs worden doorgevoerd. Ik denk je beter zou kunnen zeggen, ga uit van wat je al hebt en systemen moeten blijven doorwerken. Conflicteert dit niet met punt 1 van het manifest?

4. Wij verkiezen vakmanschap boven status of reputatie

Kan het er mee eens dat je streeft naar de beste oplossing waarbij het vakmanschap van de medewerker voorop staat bij het bouwen van een oplossing. Prima, alleen is de praktijk van de overheid dat het een extreem politieke organisatie is waarbij hele andere argumenten een rol spelen. Dat is ook naar voren gekomen uit de ict projecten die zo gepasseerd zijn. Vakmanschap is zeker niet het eerste argument. Het streven is loffelijk maar waar veel geld rond gaat tellen andere argumenten.

5. Wij verkiezen inspelen op verandering boven vasthouden aan plannen.

Dat lijkt me bij uitstek iets wat karakteristiek voor de overheid is. Veranderingen zijn een gegeven en veranderende regels en wetgeving zijn de manier waarop de overheid het beleid maakt. Dus daar zul je rekening mee moeten houden bij je projecten en ict systemenen. Langlopende projecten die je helemaal dichttimmert (contracten! leveranciers!) is een garantie voor een uit de klauwen gierend project.

Het goede van het manifest dat het een mooie kapstok voor discussie maar voor mijn gevoel blijft het ook teveel hangen in het luchtledige en dat er meer nodig is voor de overheid om weer vat op de ict projecten krijgt.

Ik denk nog steeds dat er afgerekende moet worden aanbestedingscultuur van tafel moet en de overheid zelf inhoudelijke en technische verantwoordelijkheid neemt over projecten. Zolang projecten nog tot in essentie wordt uitbesteed is dit een illusie.

@Louis: inhakend, tegenwerpend, aanvullend:
1. Als je als overheid al tientallen jaren niet krijgt wat je denkt te krijgen, wordt het tijd dat je regie neemt en gaat sturen op aansluiting van IT op de organisatie en niet andersom.
2. Vertrouwen boven contract wil in mijn ogen zeggen dat, net als in de wet, de intentie van de overeenkomst leidend moet zijn en niet de letter.
3. Als wat je als organisatie wilt bereiken helder is, kun je hier idd stapsgewijs aan werken zodat je flexibel blijft en tijdig kunt bijsturen indien nodig.
4. De overheid op zichzelf is geen politieke organisatie, maar een dienstverlenend orgaan. Het wordt tijd dat de “politiek” waar jij op doelt, en waar diezelfde overheidsorganisatie in haar functioneren door wordt afgeremd, wordt opgedoekt.
5. Sluit mooi aan op 3.

@hk Ik ga het nog even goed doorlezen wat je schrijft maar met een politieke organisatie bedoel ik niet de politiek zoals in de partijpolitiek maar departementen onderling, afdelingen die tegenover elkaar staan, verhoudingen tussen mensen. Dit is niet iets wat alleen voorbehouden is aan de overheid, heb het ook in andere organisaties gezien. Ik bedoel, te zeggen, dit soort factoren zijn van grote invloed op hoe de oplossingen eruit zien.

En als het over de echte politiek gaat, zoals in het parlement, is dat men er wel eens een handje van heeft beslissingen te nemen die ICT technische gezien onhaalbaar zijn. Dat is weer iets anders.

Sorry, brakke wordpress site en
149 personen hebben het IT-manifest voor de Overheid onderschreven.


8 oktober 2015 om 23:29 – Yvette Backer, Consultant Governance en Informatiemanagement van Yvelutie, onderschrijft het IT-manifest.

8 oktober 2015 om 23:00 – Yvette Backer, Consultant Governance en Informatiemanagement van Yvelutie, onderschrijft het IT-manifest.

7 oktober 2015 om 22:41 – Hans Mulder, IT-ondernemer, -onderzoeker & -onderwijzer van Viagroep nv, onderschrijft het IT-manifest.

7 oktober 2015 om 22:31 – Hans Mulder, IT-ondernemer, -onderzoeker & -onderwijzer van Viagroep nv, onderschrijft het IT-manifest.


Als dit de voorgestelde kwaliteit is....

Kansloos manifest.

ARGHH, weer zo een modieuze wordpress "bootstrap" site. Dat kwakt enorme beelden op je fullhd is dan nauwelijks leesbaar.

Heeft daar iemand wel eens gehoord van USABILITY!

Pas als je naar 900 pixel breedte gaat is dit min of meer leesbaar.
Daarbij 18 failures bij kleurkontrast (WAI).

Ach ja er was ook nog zoiets als inhoud . . . .

Zo mis je kansen.

Dat manifest, ach aardig initiatief maar wel een beetje houtje-touwtje.

Henri,

Waarom is dit een kansloos manifest in jouw opinie?. Blijkbaar herkennen mensen zich in bepaalde punten van het manifest.

Zelf zou ik vertegenwoordigers van de Beheerorganisatie in een vroeg stadium betrekken bij inkoop- en aanbestedingstrajecten, met name als dit de aanschaf of aanpassing van informatiesystemen raakt. Zij krijgen in de dagdagelijkse praktijk te maken met leveranciers die bijdragen leveren aan (IT) projecten die krakkemikkig live gaan. Overigens dat is prima te beïnvloeden door mensen met de juiste skills.

@Business Rules: Fair enough. Als je afzeikt moet je kunnen onderbouwen.

Even uit de losse pols: Een belangrijk onderdeel van een manifest is WIE er achter staan. Een ander onderdeel is dat het manifest moet prikkelen om te beklijven. Er moeten dus dingen instaan die inspireren of die in ieder geval de gedachten prikkelen.

Maar "IT-manifest" what does that say? Veel te algemeen en de eerste zin van het manifest is "IT projecten bestaan niet, wel zijn er projecten met een IT-component."

Maar het zijn al de kleine dingen die mij het gevoel geven van "radio maken toen ik tien was".

Gebruik in ieder geval een SSL certificaat om vertrouwen te wekken. Voorkom dat mensen twee keer het manifest onderschrijven, want dat versterk het gevoel van amateurisme. Als je die dingen al niet goed doet, wat is de rest dan nog voor waarde? Net als wat Jan schrijft.

Oja, IT manifest, waar is de IT in dit manifest? Had het niet beter
"Manifest voor het uitvoeren van overheid projecten" kunnen heten?

Het is allemaal zo nietszeggend dat het 0% kans van slagen heeft.

Ik kan er echt niets anders van maken.

Maar nu de wedervraag? Wat vind je goed aan het manifest? Waarom geloof jij er in?

Prachtig manifest!
Regelrecht uit de koker van 'polderend ICT-Nederland'.

Prachtig, want hier kan toch niemand tegen zijn.
Om dezelfde reden nietszeggend.

Maar "Samenwerking op basis van vertrouwen boven ‘contract-is-contract’ "?
Dat is nu juist waar zoveel (overheids-)projecten aan mank gaan.
"Samenwerking op basis van vertrouwen is het enige alternatief voor gejuridiseerd vijandschap." is tendentieus.
Maar even verderop "Gedogen, polderen en consensus zoeken zijn een teken van zwakte."
Dat klinkt tegenstrijdig.

Klein als het kan, groot als het moet. Daarbij is de ketengedachte juist essentieel.

"Inspelen op verandering boven vasthouden aan plannen"? Dat heet 'Project Change Management' en 'Business Case Management'. Ja, dat kan doorgaans wel beter.

Ik wacht het register en de beroepscode wel af.

Henri,

Jouw redeneringen snap ik heel goed, het goede aan het manifest is dat het dingen blootlegt waaraan we moeten denken los van het gegeven dat het niet volmaakt is. Overigens vind ik het niet nodig om te starten met afzeiken zonder onderbouwing, dat terzijde.

Ik sluit mij aan bij Louis Kossen.Ik pleit nadrukkelijk wel voor een volwaardige en duidelijke rol van beheer en ik doel dan met name op Functioneel Beheer. In de praktijk zie ik soms de worsteling van beheerorganisaties met de uitnutting van SLA's. Beheerorganisaties krijgen allerhande bevindingen uit projecten en mogen het oplossen terwijl ze niet zijn gekend in SLA besprekingen of onvoldoende hebben kunnen inschatten wat de impact is op de dagelijkse gang van zaken. Er valt nog veel terreinwinst te boeken over het juiste mandaat wat Beheer dan heeft. Eenmaal een project live, komt naar mijn ervaring beheer met de gebakken peren te zetten en mogen ze recht lullen wat krom is.

Ik hoop wel dat mede door jullie reacties er een Manifest 2.0 komt, wie weet worden we vanuit de NGI nog eens benaderd.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-10-09T11:58:00.000Z Suzanne Martens


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.