Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Zorg kan niet meer zonder ICT

Dit artikel delen:

Bedrijfsvoering zonder ict is sowieso al moeilijk, maar in de zorg gaat ict nu ook een steeds grotere rol spelen. De afgelopen dertien jaar zijn de zorgkosten verdubbeld, dit komt niet alleen door vergrijzing, maar ook vanwege het financieringsmodel en het feit dat zorg gericht is op het weer gezond maken van mensen, niet op het voorkomen dat iemand ziek wordt. Om deze kosten beheersbaar te houden en te verlagen, speelt ict een cruciale rol.

Zo hoorde ik hoorde kortgeleden een voorbeeld van iemand waarbij een patiënt 2,5 uur moest reizen om vervolgens vijf minuten een specialist te spreken, de terugreis duurde vervolgens ook weer 2,5 uur en de (chronische) patiënt had vervolgens een aantal dagen nodig om weer tot rust te komen. Door het inzetten van e-health en telemonitoring, zou de patiënt op het moment dat hij er behoefte aan had een teleconsult met de arts kunnen inplannen vanuit zijn eigen huis. Daarnaast kan men chronische patiënten met bijvoorbeeld hartfalen of copd op afstand monitoren en een signaal naar een call centre sturen waar de verpleegkundige beoordeeld of er moet worden ingegrepen. Op deze manier kan de patiënt zelf ook een signaal krijgen op het moment dat zijn conditie verslechterd door een verkeerde leefstijl en kan hij zijn leefstijl aanpassen.

Er bestond lang het idee dat er geen behoefte aan dergelijk systemen zou zijn, maar pilots hebben de afgelopen tijd aangetoond dat de patiënt 'master of his own destiny' wil zijn. Er is meer behoefte aan af en toe een gesprek (wel of niet via video), dan dat een verpleegkundige of verzorger een paar maal per dag langskomt om medicijnen toe te dienen. Er is dan namelijk toch geen tijd voor een praatje.

VWS heeft het tien punten veiligheidmanagement systeem geïntroduceerd waarbij protocollen zijn gedefinieerd om de patiëntveiligheid te verhogen. Een van die punten is 'de vitaal bedreigde patiënt'.

Patiënten die nu van de intensive care afkomen worden niet meer 7x24 uur gemonitord, ook patiënten die na de operatie in de ‘verkoever’ ruimte verblijven zijn over het algemeen nog niet op monitorsystemen aangesloten. ’s Avonds is er op de verpleegafdelingen gemiddeld maar één verpleegkundige op dertig tot veertig patiënten. Als er dus een probleem optreedt, ziet de verpleegkundige dit vaak niet, of te laat.

Meten is weten

Er bestaan nu al systemen waarbij met een sensor alle vitale functies van een patiënt in het ziekenhuis draadloos worden gemeten: hartritme, ademhalingsfrequentie, ecg, activiteit, lichaamshouding en temperatuur. Met andere externe sensoren: saturatie (zuurstof gehalte), bloeddruk en glucose.

Op het moment dat er een probleem met een van deze vitale functies optreedt krijgt de verpleegkundige een alarm en kan controleren of er een spoed interventie team moet worden ingeroepen om de situatie weer stabiel te krijgen. De arts krijgt in één oogopslag alle vitale functies en kan de relatie daartussen zien (inclusief ecg). Omdat het systeem 7x24 uur registreert, kunnen op deze manier ook patiënten ontdekt worden die bijvoorbeeld hartritme stoornissen hebben (zonder dat ze dat wisten), of slaap apnue. Slaap apneu komt bij ongeveer 12 procent van de mensen voor en wordt vaak te laat ontdekt waardoor er chronische ziekten ontstaan zoals bijvoorbeeld hartritme stoornissen. Voor het onderzoek moet een patiënt naar een slaap centrum en daar aan allerlei apparatuur liggen waardoor de patiënt sowieso niet goed kan slapen. Door vroegtijdige diagnose kunnen grote kosten worden bespaard.

Een ander probleem bij patiënten is decubities (doorliggen). Omdat de sensor activiteit en lichaamshouding meet, kan als een patiënt te weinig beweegt of te veel op één zijde ligt, de verpleegkundige een waarschuwing krijgen dat de patiënt gekeerd moet worden.

Vallen en dwalen is ook een probleem dat hoge kosten veroorzaakt omdat patiënten vaak vallen als ze uit bed proberen te gaan. Het systeem meet lichaamshouding, dus zodra een patiënt overeind gaat zitten kan het een alarm naar de verpleegkundige sturen die de patiënt bijvoorbeeld naar het toilet helpt.

Patiënten verblijven vaak langer in het ziekenhuis dan nodig is omdat bijvoorbeeld nog niet de laatste vitale functies (bloeddruk, hartslag temperatuur) zijn gemeten of omdat de verpleegkundige nog geen tijd had. Door continue te monitoren ziet men hoe de conditie van een patiënt zich ontwikkeld (zowel positief als negatief) in het ziekenhuis en ook in  de thuissituatie.

Omdat met de sensor de temperatuur continue gemeten wordt, weet men ook of er sepsis (koorts) optreedt. Dit ontstaat door bacteriële besmetting. Als dit pas na één uur ontdekt wordt, heeft men een kans van 90 procent om te overlijden (het gouden uur). Jaarlijks sterven circa 3500 mensen in Nederland aan sepsis. Dit systeem kan ook in de thuissituatie worden ingezet waardoor iemand sneller naar huis kan en op afstand in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat men opnieuw moet worden opgenomen.

Zo is er vaak behoefte bij partners van mensen met epilepsie of hartfalen om te weten of er een probleem is, een ‘early warning system’ waarbij een call centre gewaarschuwd kan worden die weer de hulpdiensten op locatie sturen. De op de huid gedragen biosensoren die dit monitoren geven daarnaast online ‘real time’ informatie over het ontstaan er verloop van de aanval.

De huisarts kan ook een patiënt op afstand monitoren. Nu moeten hartpatiënten regelmatig voor controle komen terwijl er waarschijnlijk niets aan de hand is, en als er wel iets aan de hand is dan is het vaak te laat. Naar schatting van de Hartstichting zijn er zo’n miljoen hart- en vaat patiënten in Nederland die regelmatig voor controle worden opgeroepen. In 2006 stierven 42.522 mensen aan hart- en vaatziekten. Dit soort systemen geven gigantisch veel relevante, up-to-date data over patiënten, op deze manier kan veel onderzoek gedaan worden.

Patiënt veiligheid

In Nederland worden, afhankelijk van de definitie, foutenpercentages tussen de 3 en 10 procent gevonden, met jaarlijks 250 tot vierhonderd fatale incidenten tot gevolg. Daarom moeten vanaf 1 januari 2013 alle ziekenhuizen voldoen aan het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie. Dit gebiedt ziekenhuizen een kwaliteitssysteem in te richten voor de organisatie en borging van veilige toepassing van medische technologie. Dit was nodig, omdat de IGZ in de afgelopen jaren heeft geconstateerd dat dit in Nederlandse ziekenhuizen niet voldoende geborgd kon worden.

Dit convenant richt zich op de gehele levenscyclus van medische technologie binnen het ziekenhuis, van invoering en gebruik tot en met afstoting. Gevolg is dat ziekenhuizen naar (ict-) oplossingen zoeken om aan dit convenant te kunnen voldoen. Alle apparatuur die wordt ingekocht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, daarnaast moeten er duidelijke handleidingen en onderhoudsvoorschriften bijgeleverd zijn.

Een veel genoemd voorbeeld zijn infuuspompen, deze moeten regelmatig onderhouden worden, maar men weet niet waar deze apparaten zich bevinden. Daarnaast moeten vele medische hulpmiddelen regelmatig schoongemaakt (ontsmet) worden om bacteriële infecties te voorkomen, maar waar staan de spullen en hoe weten we of we niets vergeten zijn?

Daarom zoeken ziekenhuizen op dit moment naar ict-oplossingen om deze knelpunten op te lossen. Een systeem wat veel problemen op kan lossen is een rlts-systeem: realtime location tracking system: ‘tracking en tracing’. Hiermee kunnen zowel hulpmiddelen, medisch apparatuur en zelfs patiënten en medewerkers worden gelokaliseerd. Zo kan op een afdeling direct een lijst geproduceerd worden van alle hulpmiddelen die daar aanwezig zijn en men kan een lijst afvinken als de apparatuur schoongemaakt is. In de operatiekamer kan een lijst van alle medische apparatuur gegenereerd worden waarbij de onderhoudsdatum gecheckt kan worden. Men weet dan of de apparatuur veilig gebruikt kan worden.

Zo zijn er ziekenhuizen die al papierloos werken: de patiënt krijgt bij binnenkomst een polsbandje met een draadloze sensor. Op het moment dat de verpleegkundige de kamer binnenkomt met een cow (computer on wheels), worden via het locatiesysteem de in de kamer aanwezige patiënten op het scherm getoond,. De verpleegkundige wordt ook herkend en er wordt gevraagd welke patiënt geselecteerd moet worden. Op dat moment wordt het patiënten dossier getoond en kan de verpleegkundige medicijnen toedienen. De medicijnen worden ook herkend en gescand voor toediening zodat medicijn, dosis, patiënt en toediener geregistreerd en gecontroleerd worden. Hierdoor wordt dus voorkomen dat er verkeerde medicijnen worden toegediend. Ook kan in een oogopslag gezien worden op welke afdelingen nog plaats voor patiënten is of waar zich een bepaald apparaat (aed) zich bevindt.

We kunnen in de toekomst niet meer zonder ict, want de zorg wordt onbetaalbaar, complex en daarom hebben we ict nodig.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Scepsis niet het zelfde als koorts. Hier wordt met veel aplomb door dhr.Wiegers over medische zaken gesproken waarbij pijnlijk duidelijk dat achtergrond kennis ontbreekt.

Dat ICT als ondersteuning nodig is in de zorg, is waar maar wel anders als hier beschreven. Volgen we de redenering die hier gegeven wordt dan hebben we in 5 jaar 1 verpleegkundige op 70 patienten, want we monitoren toch alles met sensoren.

"Zorg" betekent niet nog meer techniek, maar mensen en meer menselijkheid. Dat de zorg onbetaalbaar wordt is te danken aan inefficientie op het niveau van management, dat was vroeger zo en is alleen maar erger geworden.
Verschuiven we de focus meer op preventie, dat is de enige methode om overbodige hoeveelheden gezondheidsschade door roken, drinken te veel en te vet eten, te voorkomen en drukt dan uiteindelijk de kosten.

Er is nog een ander onderdeel van ICT in de zorg waar we volgens mij niet meer zonder kunnen: de medische apparaten in en rond de OK en diagnostiek.

Alhoewel o.a. MRI scanners en (cardio-vasculaire-)röntgensystemen in eerste instantie op grote stukken ijzer lijken van buitenaf zitten daar vandaag de dag ook de nodige regels software in om alles te besturen en de juiste beelden te genereren......Misschien kan zorg niet meer zonder ict maar de vraag is of zorg de mogelijkheden van ict goed kan benutten!

Als je van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan moet je zorgprocessen (in de keten) vernieuwen want "ict kan de zorg niet efficient maken"

http://www.computable.nl/artikel/opinie/management/4463577/2379250/ict-kan-de-zorg-niet-efficient-maken.html

Op zich wel vermakelijk.
Allerlei voorbeelden aanhalen om nog meer IT het ziekenhuis in te krijgen en daarna droog opmerken dat het hiermee minder complex en duur zou worden.
Denk dat we allemaal wel weten dat hierdoor de managers nog meer hun stempel kunnen drukken hoe belangrijk ze wel niet zijn.

@ Reza
+1
Het grote probleem om processen in de zorg efficienter te maken bestaat uit de verschillende interessen binnen de ziekenhuismuren.
Naast het eigen personeel van het ziekenhuis bestaat er nog steeds de incorporatie van maatschappen die geen onderdeel zijn van de ziekenhuis-organisatie maar wel een sterke politieke rol spelen in de besluitvorming.
Zo krijg je artsen die in dienst zijn en artsen die "slechts" ruimte binnen het ziekenhuis huren.
Wil je de processen verbeteren moet je die interessen op 1 lijn krijgen wat nauwelijks mogelijk is omdat die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan.

Daar helpen geen "sensoren".

@ PaVaKe
de meeste medische apparaten zijn van eigen software voorzien en niet altijd met een behoorlijke interface naar een ZIS, ook hier spelen tegenstrijdige (financiele) belangen een grote rol.

De oplossing bereik je niet door nog meer ICT, maar door politieke beslissingen. Zolang ziekenhuizen als eigen winkeltjes funktioneren die knokken voor de eigen belangen en concureren zullen de kosten alleen maar stijgen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apneu

@Jan van Leeuwen: het enige wat ik aan wilde geven is dat er meer ICT in een ziekenhuis is dan monitoring en administratie. Al dan niet interfacen met een ZIS was daarbij niet relevant voor mij.

Als ter zake kundig in verschillende opzichten kan ik me de beredenering wel volgen van de auteur Kees Wiegers maar niet helemaal. Is IT noodzaak in de gezondheidszorg? Absoluut. Sterker, er zijn weinig organisatievormen te bedenken waar de IT geen strategische rol meer vervult. Das een beetje een open deur.

Slachtoffers vs gebruik IT middelen
Ik kan me niet helemaal vinden in de voorstelling van zaken omdat die op dit vlak niet zo heel erg specifiek is. Je zou een soort ID systeem moeten implementeren om op die wijze omissie en medicijnfouten volledig uit te kunnen bannen. De techniek is er, het is gewoon nu nog het koppelen van die technieken.

Verzekeringspas
Men zou wederom eens kunnen gaan denken iets met de verzekeringspas te gaan doen om dubbele validatie in het ziekenhuis mogelijk te maken. Zoals eerder gesteld is een standaard allang aanwezig in de ziekenhuizen nu mijn vraag, waarom heeft men dat nu nog steeds niet eens gerealiseerd? Dit slechts als gedachten aanzet.

Een ziekenhuis had tegen een fractie van kosten iets dergelijks ook al zelf kunnen hebben geïmplementeerd. Mens namelijk in één klap van alle fraudegevallen af in elk geval en je hoeft niets nieuws te bedenken.

Zoeken naar....

Als ziekenhuizen nu nog steeds zouden moeten zoeken naar oplossingen voor bepaalde 'uitdagingen'.... Dan haal ik een beetje mijn schouders op. We komen dan tegen een angeltje bij mij aan die de commercie af en toe verfoeit. Alle standaarden om IT nog beter in te kunnen zetten in in dit geval ziekenhuizen en zorginstellingen, zijn allang aanwezig.

Men kiest klaarblijkelijk telkens weer naar steeds duurder te onderhouden oplossingen terwijl met eenvoudige aanpassingen het allang allemaal geklaard zou kunnen zijn.

IT en kosten
Jammer dat in het artikel de koppeling word gemaakt tussen de zorgkosten en IT, althans dat IT 'een antwoord' zou kunnen zijn op die exploderende kosten.

Daar kan ik kort in zijn.

Exploderende zorgkosten worden veroorzaakt door aan hoos aan incompetentie en impotentie op overheids en managements niveau in de instellingen waarbij men denkt dat een 'nuts', zoals gezondheidszorg nog steeds is, kan worden geprivatiseerd. U ziet nu waar die privatisering toe aan het leiden is.

Kan dat anders? Ik zou zeggen, richt uw blik op bijvoorbeeld het VK en dichter bij huis, België of Scandinavië. Klaarblijkelijk kan dat wel maar.... U mag de rest invullen.

IT en inzet
IT is een prachtig vehikel kosten en inzet te kunnen besparen. Mede moet ik zeggen. Want als er incompetente zielen aan het roer staan, niet te vergeten een verkeerde dosis commercie, dan weet u in ieder geval waar het toe zal leiden.

Exploderende kosten en laat nu IT net een middel zijn die daar niet voor is bedoeld. En laat ik nu dat aspect in uw betoog missen. Wat blijft er dan nog over? Geen discussie hoop ik maar een vaststelling...

@KeesWiegers Ik geloof vast dat er handige toepassingen in de zorg mogelijk zijn maar ben het ook wel eens wat @JanvanLeeuwen schrijft, mensen en de menselijke aandacht is belangrijk.

Die financiering is inderdaad een probleem en met die marktwerking is het helemaal een ongeleid projectiel. De marktbureaucratie denk ik dan altijd, een groot gedeelte van het werk gaat zitten in administreren en controleren en boekhouden van het eigen werk. Voor al die verzekeringsmaatschappijen, met ieder weer een eigen organisatie en administratie. Dat lijkt me pas echt overhead. Snel maar afschaffen die marktwerking.

Maar om bij de IT te blijven, het EPD afblazen scheelt al een hoop geld. Lijkt me geen slecht idee.

@Reza,

je bent wat ongeduldig. In grote logge overheidsorganisaties is de weg hoogstens:
- constateren dat men inefficient werkt
- heel veel jaren constateren dat men inefficient werkt
- allerlei onsamenhangende ict oplossingen aandragen die op zich best goed kunnen werken
- constateren dat men nog steeds inefficient werkt
- dure langdurige onderzoeken met als uitkomst advies zoals in jouw artikel( standaardisatie, samenhangend procesbeheer, informatiemanagement en ketenafstemming)

@mauwerd
tot je laatste punt komt het niet omdat in de tussentijd de direktie de laan uit gestuurd is en het spelletje van voren begint, een soort endless loop.
De tijd die een ziekenhuisdirekteur gemiddels volhoudt ligt, zover ik weet, onder de 5 jaar en bij iedere nieuwe direkteur vallen een aantal diensthoofden, tel uit je winst.

@Jan:
M.b.t. je eerste reactie, helemaal mee eens. Wie de baas in een ziekenhuis is en de touwtrek tussen ziekenhuisdirekteur en artsen zorgen voor veel inefficientie en geld verspilling. Ik ben benieuwd wanneer deze vremede cultuur en regie grondig aangepakt wordt.

@Mauwerd, mooie opsomming :-)

@Reza
Wie het aan mag pakken?
Je zou zeggen dat de overheid of de zorgverzekeraars er kosten en kopzorgen aan hebben alleen doen ze er niets aan dus laten ze het bewust zo door etteren.
Blijkbaar is de tendens in het 'old boys network' dat alles maar gedigitaliseerd moet worden.

Goede toevoeging Jan. En zeer herkenbaar.

ICT als ondersteuning voor het zorgproces is al een flinke uitdaging. Ook de ICT als administratieve ondersteuning levert volgens mij echter flinke kopzorgen op voor de gemiddelde IT afdeling. Xie ook: http://www.zorgvisie.nl/ICT/Verdieping/2013/12/Stap-uit-de-zorgspagaat-1435380W/?cmpid=NLC|zorgvisie_ict|2013-12-24|Stap_uit_de_zorgspagaat
Voor een gedeelte spelen daar dezelfde zaken als hier besproken met nog een aantal extra aandachtspunten. Ik zie voordelen van het uitbesteden van (beheer van de) de generieke infrastructuur en het beperken van de complexiteit.

Rene,
Een externe dienstverlener kan niet de complexiteit van (ict)zorgprocessen beperken!
Door gebrek aan staandarden, complexiteit van zorgprocessen, ongunstige politieke klimaat (in ziekenhuizen) en een aantal zaken die hierboven besproken zijn zie ik de kans klein dat je voordelen uit verplaatsen van ict naar een externe leverancier kan halen.

@Rene: Veel zorgmanagers kennen hun zorgproces onvoldoende en hebben daardoor ook geen zicht van het potentiële effect van ICT, behalve wat ze zich aan hebben laten praten. Voor veel managers op het secundaire vlak geldt hetzelfde, waardoor de afstemming tussen primaire en secundaire processen vaak belabberd is.
Managers wijzen op het feit dat ze eerst hun primaire - en parallel daaraan hun secundaire processen op orde moeten hebben voordat ze e.e.a. efficiënter kunnen maken (en pas dan kunnen kiezen voor de juiste ondersteunende ICT functionaliteit) is doorgaans tegen dovemansoren gezegd en zal eerder worden opgevat als een aanval op hun functioneren. Overigens zijn dat soort reacties niet uniek voor de zorgsector.

Hoe dan ook: wie de zorg wil verbeteren doet dat niet in eerste instantie met ICT (met uitzondering misschien van toegepaste (medische) techniek waarin ICT is verwerkt) en dus al helemaal niet door die ICT uit te besteden. Men wordt geen betere chauffeur met een betere (lease) auto.
Al valt voor het uitbesteden van het beheer nog wel wat te zeggen.

Het item en vooral de reacties erop geven aan dat het complex is. De kunst is de specialisten van beide disciplines bij elkaar te brengen. Het antwoord op een probleem binnen de zorg is niet altijd met ICT te verhelpen. Ik zie het meer als een combinatie van duidelijke processen, beschikbare skills, transparantie en heldere communicatie om daarna pas de rol van ICT te bepalen(ook in deze volgorde). Daar waar we in de niet zorg gerelateerde problematiek de klanten centraal stellen moet er binnen de zorg meer gekeken worden naar de patiënt (zorgklant) en deze wellicht meer betrekken bij de vraagstukken. Deze initiatieven zie je al ontstaan en mogen in 2014 veel centraler op de agenda worden gezet. Lijkt mij meer dan het proberen waard.

@Rene Voortwist
dat artikel geeft een aantal gemeenplaatsen en weinig tot geen voorstellen voor oplossingen behalve het uitbesteden naar "virtualisatie" (cloud) en samenwerking met externe adviesbureaus waar de schrijver toevallig ook werkt.

Een betere oplossing voor die nauwelijks 100 ziekenhuizen, die nederland nog heeft, op een standaard FOSS oplossing te zetten en te dwingen tot samenwerking. Maar daar heeft de politiek, die dat zou moeten regelen, de moed niet voor.
Dus laten we 100 winkeltjes zelfstandig inkopen, de leveranciers zijn de lachende derde, bij een dermate groot budget worden beslissers ook wel overtuigd op manieren die niet kosher zijn, het gaat per slot om heel veel geld, vergeten wordt dat dat belasting geld / verzekeringspremies zijn.
Overigens is dat niet specifiek voor nederland.

@ Henk van Ewijk
Even kijken Henk,
- Patiënten registratie
- Aanleg digitaal dossier
- Zorg registratie
- Medicijn registratie met koppeling naar medicijn uitgifte
- Specialisten documentatie/registratie
- Ontslag registratie
- Nota
- Koppelingen naar.... systemen van derden.
even kijken hoor, mis ik nog een 'stroom' die moeten worden gedigitaliseerd en geïntegreerd?? Soit, een enquêteformulier, ook handig. Geen Rocket Science me dunkt.

Alle technische elementen bestaan al weer meer dan 10 jaar. Ik zie het probleem even niet zo maar het kan natuurlijk dat ik het nog niet 'interessant' genoeg heb verwoord wellicht?

Een wetmatigheid in IT zegt dat 'Ingewikkeld' zelden 'Interessant' is.

Bedankt voor alle reacties.

@jan van Leeuwen:Ik bedoel dat door Sepsis koorts kan optreden en dit kan gesignaleerd worden.

Ik zie voor het verbeteren van processen een grote rol voor ICT weggelegd. Nu worden nog veel formulieren gebruikt, overgeschreven en ingeklopt. Dit is tijdrovend en het gevolg is veel fouten
(met name bij patiëntidentificatie). Veel instellingen hebben nog geen polsbandjes met barcode,en als ze die al hebben wordt dit niet integraal gebruikt.

Veel ICT projecten lopen uit de hand omdat men alle problemen met 1 systeem wil oplossen en waarbij elke afdeling bij het project betrokken wil worden en zijn eigen requirements terug wil zien.

Of men heeft al een bepaald systeem dat erg lijkt op wat men graag wil en vervolgens wordt er heel veel tijd en geld besteed aan het ombouwen van dit systeem terwijl het systeem/architectuur daar niet geschikt voor is, of de leverancier geen functionele kennis van het proces heeft.
ik heb hier vele voorbeelden van in de praktijk gezien).

Zo lopen er op dit moment discussies over het inzetten van WIFI voor locatie bepaling: "We hebben toch WIFI, waarom gebruiken we dat niet?"
Terwijl WIFI voor communicatie ontwikkeld is en niet voor (nauwkeurige) plaatsbepaling.

Er is op veel meer gebied te besparen.
In heel Duitsland schijnen maar 3 laboratoria te zijn in Nederland hebben veel ziekenhuizen een eigen lab.
Alleen in Utrecht zijn al 4 ziekenhuizen waarom niet gewoon 1?
MRI scanners worden maar 6 uur per dag gebruikt. Waarom ook niet in de avonduren. Veel patiënten zouden graag 's avonds naar het ziekenhuis gaan ipv onder kantoortijd. Er zijn genoeg parttimers die alleen 's avonds willen werken om de MRI te bedienen.
Is allemaal een kwestie van organiseren en Ego's.
Oh ja en minder ziekenhuizen drukken ook de ICT kosten natuurlijk...
Waarom wel 100km reizen voor de Efteling en niet voor goede zorg?

@corne
Duitsland is geen goed voorbeeld. Momenteel sterven in duitsland veel te veel mensen aan ziekenhuisinfekties en er wordt naar nederland gekeken omdat de ziekenhuis-hygienist(e) in duitsland nog nauwelijks bestaat.
Eigen laboratorium is lonend, ook poliklinische verrichtingen komen daar en vaak ook de aanvragen van huisartsen.

Nog minder ziekenhuizen? sinds 25 a 30 jaar is het aantal van ongeveer 170 naar 100 teruggelopen en de kosten zijn gestegen, dat is klaarblijkelijk geen oplossing.

@ Kees
Je stelt het goed. Er is nog veel winst te behalen en ook in het ziekenhuis, heb ik gelukkig ontdekt, kan men door centralisatie op de werkvloer heel veel bereiken en nuttig gebruik maken van IT als vehikel.

Wat ik telkens weer een beetje signaleer zijn twee punten.

Winst door vereenvoudiging
Vereenvoudiging kun je bijvoorbeeld ook door centraliseren op de werkvloer bereiken door IT mogelijkheden in te zetten. Ik zie die stap steeds verder toenemen.

Controle op personen
Dit kopje is basaal tweezijdig. We hebben het over een manier fraude te kunnen terugdringen maar ook een manier om omissie, met soms hele grote persoonlijke gevolgen als voortvloeisel, zoveel mogelijk tegen te kunnen gaan.

Dit laatste kun je het best bereiken door de stap, vanuit automatiserings oogpunt, vroeg in het proces plaats te laten nemen. Denk hierbij eens aan het verplicht stellen van een pasje met chip die verder in het hele proces als controle punt leidend zou kunnen zijn.

Technisch kun je dan vanaf moment van opname de pas aan het hele proces koppelen. Zo krijg je ook geen mogelijkheid foute data bij de foute patient neer te kunnen zetten omdat die data altijd weer de kenmerken van het pasje in elk document en wijziging mee neemt.

Fouten worden eerder opgemerkt. Ik heb het dan nog niet eens, even als voorbeeld, dat je medicijnfouten bij uitgifte weet te minimaliseren of fraude door identiteitwissel meteen naar 0 reduceert.

IT en mogelijkheden inzetten mag je natuurlijk vrij breed nemen als je denkt aan mogelijkheden ter inzet. Leuk artikel.

Ik ben bang dat Numo nog nooit in een ziekenhuis gewerkt heeft en zeker geen of matige kennis heeft van gezondheidszorg op het nivo van medisch personeel.
Anders kan ik dergelijke versimpelende uitspraken niet verklaren.

@ Jan van Leeuwen,
Tikkeltje jammer dat u zich eerst niet op de hoogte stelt van kennis en achtergrond van iemand maar publiekelijk zo maar iets stelt. In en met materie IT als vakgebied zijn dit soort dinngen niet professioneel maar nog eens schadelijk ook.

Het zou sieren u tot de inhoud concreet te blijven en heeft u non professionele vragen of stelling dan zijn daar natuurlijk andere wegen voor. Overigens is het niet aan u iemand professioneel de maat te nemen.

@Numo
Als u geen kritiek verdragen kunt, moet u hier niet reageren.

Vandaag stond dit artikel in de krant over het boekhouden van het eigen werk, naar mijn mening het grote probleem van de zorg:

http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3583760/2014/01/25/Registratielast-in-de-zorg-schiet-door.dhtml

Daar helpt geen lieve ICT aan is mijn mening.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-01-03T13:14:00.000Z Kees Wiegers
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.