Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Cloud is als water uit de kraan

Channelweb Expert

Ruud Pieterse
Master Information Systems Architect, Togaf Master Certified Architect. Expert van Channelweb voor de topics Cloud Computing, Infrastructuur en Datacenters.

Al enkele jaren proberen it-bedrijven hun diensten op het gebied van it aan te bieden als een service. De gedachte hierachter is dat it moet zijn als water uit de kraan. Hetgeen wat je daadwerkelijk gebruikt is waarvoor je betaalt.

Jaren terug, in de tijd dat de mainframes kwamen, waren er ook al bedrijven die deze computercapaciteit aanboden als een af te nemen dienst. Afrekening vond meestal plaats op basis van cpu-cycles en afgenomen dataopslag, hetgeen op mainframes goed was te meten met de aanwezige tooling. Later, met de komst van grootschalige Unix- en Windowsomgevingen, werd dit een stuk lastiger. Windows ging inefficiënt om met resources als cpu en geheugen en het exact meten van het gebruik, gaf de nodige problemen. Voor de doorbelasting aan klanten werd er daarom vaak gebruik gemaakt van gemiddelde waarden of werden de volledige servers doorbelast. De komst van virtualisatie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de bezettingsgraad van de resources sterk is verbeterd.

Met de komst van het Cloud fenomeen, komt het bieden van service georiënteerde dienstverlening in een nieuwe fase. Het maakt daarbij niet uit of we nu spreken van private, public of hybrid cloud, of het een interne dienst betreft van de IT afdeling aan een andere afdeling of dat de dienst wordt geleverd door een 'cloud service provider', ergens in de wereld.

Voor bedrijven en met name de cio’s, is het belangrijk dat men goed nadenkt over welke diensten men graag zou willen afnemen als 'cloud service'. Houd ik alles in eigen beheer, in huis, of besteed ik het uit en als ik het uitbesteed, doe ik dat dan als private service of ga ik het afnemen als public service. Bij een private cloud service weet je tenminste waar alles staat, bij een public service weet je dat niet en zal er ook vaak sprake zijn van een andere sla, andere beschikbaarheid en recovery na calamiteit.

De voordelen voor organisaties zijn navenant. Betalen naar gebruik, van vaste kosten naar variabele kosten, schaalbaarheid, in piektijden (kerstverkopen, jaar prolongaties, et cetera) meer capaciteit hebben en in de rest van het jaar weer minder. It-voorzieningen kunnen op deze manier zeer elastisch worden ingezet.

Op deze wijze nemen we een belangrijke stap richting een 'utility'-model waarbij je alleen maar betaalt voor wat je werkelijk gebruikt, de ene keer wat meer dan de andere keer. Eigenlijk dus hetzelfde als dat men water uit de kraan afneemt maar dan als it-diensten uit de cloud.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Alleen heb je bij water uit de kraan niet te maken met beveiligings problemen, met overheden die in jouw data neuzen en die doorspelen naar jouw buitenlandse concurrenten en een infrastructuur die tijdens cyber warfare, waar ter wereld ook, zomaar verdwijnt in het niets.

In de tijd van mainframes hadden de ICT architectuur en applicatielandschap een andere vorm. Multi Tasking had geen betekenis, je werkt alleen met een simpel applicatie op je domme client. De applicaties waren simpel en de verwevenheid tussen ICT en business was zeer beperkt.
Met de komst van Personal Computer en de ontwikkelingen binnen ICT is dit beeld flink veranderd. De ICT architectuur is van centraal veranderd in decentraal (op PC) en vervolgens, langzamerhand een oerwoud geworden. Met Server Based Computing (SBC) zijn we begonnen om weer terug te gaan naar de centrale vorm, eerst servers en daarna desktop en applicaties. Deze lijn is verder doorgezet met virtualisatie (Daarom snap ik niet wat je bedoelt met “door virtualisatie, bezettingsgraad van de resources is sterk verbeterd “)
Cloud is de volgende stap die “ ONTZORGING “ van ICT probeert te realiseren. Dit fenomeen moet naar mijn mening nog veel ontwikkelingen meemaken. Er zijn veel onzichtbare aspecten waar niemand nog weet van heeft. Dit komt doordat Cloud nog niet breed ingevoerd is.
Of Cloud NU besparing voor je ICT kan opleveren, dat betwijfel ik maar we zullen het zien.
Maar iets is mij duidelijk: als een organisatie van haar ICT een rommel heeft gemaakt waardoor de kosten flink toegenomen zijn en de verwachtingen nog uitblijven dan kunnen ze dit ook niet met Cloud oplossen (lees Ontzorgen)! De transitie naar Cloud vereist een duidelijk beeld van je huidige ICT zaken als baseline! Als je dat niet hebt, dan zou je business case om naar Cloud te gaan ook niet kloppen. Daarom zeg ik, zorg ervoor dat je je huiswerk eerst goed gedaan hebt en je interne ICT overzichtelijk hebt voordat je aan de volgende stap gaat denken!
Waarschijnlijk kun je ooit je ICT als water uit de kraan nemen, maar zorg er eerst voor dat alle leidingen goed in orde zijn! Anders heb je enorme kosten door de lekkage die veroorzaakt is door de onwetendheid!

Als informatie met energie vergeleken kan worden is dit een goede parallel. In vele aspecten kun je informatie en energie als entropie modelleren. Dus dan gaat deze vergelijking op. Echter informatie zoals het in de huidige systemen gebruikt wordt kan gerepliceerd / gekopieerd worden en energie niet. Om dit "kopieer probleem" op te lossen moet je End-to-End encrypten. Als je informatie als entropie behandeld, dan kan dit ook. Op de links bit.ly/fqxch en bit.ly/fqxwuala zijn de presentaties te vinden van een systeem waarin informatie als entropie gemodelleerd is. In dit opzicht is dit systeem dus in enige mate vergelijkbaar met een water- of energie-systeem.

Bedankt voor jullie reacties. Waar het om gaat is dat we IT als een dienstverlening moeten zien, zoals je water afneemt bij je provider. Cloud is in feite een totaalconcept. Omdat het elasticiteit bezit, kun je het volume wat aangeboden wordt zelf regelen. De paralel ligt hem er hierin, dat net zoals bij water je de enige keer meer nodig hebt dan de andere keer wat minder. In een cloud oplossing valt dit veel beter te regelen, omdat de resources verdeeld worden over meerdere klanten.

Ruud,

De cloud kan je niet zien zoals je water afneemt van je waterleidingsbedrijf. Het simpele feit dat je data ergens in de cloud staat, waarbij regelmatig landsgrenzen gepasseerd worden, is een essentieel verschil.

Je bedrijfsdata moet beschermt worden tegen ongeoorlooft gebruik (misbruik, fraude, reputatie schade etc.) en moet ten alle tijden beschikbaar zijn danwel, in het geval van calamiteiten, gegarandeerd snel weer geschikbaar komen.

Een bedrijf dat haar bedrijfsdata verliest kan in ernstige continuiteitsproblemen komen. Er zijn geen cloud leveranciers die deze financiele schade (kunnen) vergoeden. Dit is een aspect dat je niet zomaar buiten schouwing kan en mag laten.

Op zich wel een frappant verhaal.

Eerst wordt er stilgestaan bij hoe moeilijk het is om daadwerkelijk gebruik te meten op Windows en Linux machines.

Vervolgens wordt er gesteld dat er bij virtualisatie alleen voor het daadwerkelijke gebruik wordt betaald. En dat terwijl de achterkant van de cloud voornamelijk gevormd wordt door Windows en Linux machines waarop dit daadwerkelijke gebruik niet goed gemeten kan worden.

Zover ik weet wordt er dus nog steeds niet voor het gebruik betaald, maar per aanroep van een service, op basis van het gemiddelde gebruik van die specifieke service. Een zekere mate van onnauwkeurigheid blijft, alleen is die niet meer te controlleren door de klant.

Uiteraard zie ik het nut en de besparing van de cloud ook wel in. Je hoeft niet meer te zorgen voor extra servercapaciteit om piekbelasting op te vangen. Die extra servercapaciteit is er wel bij de host, maar die kan gedeeld worden door alle klanten van die host. Hierdoor zijn de kosten voor overcapaciteit per klant beduidend lager.

Willem,

Dat de cloud iets anders is als water afnemen is evident. Het gaat om het concept van afnemen van diensten met een dynamisch karakter (soms meer, soms minder).

Wat denk je dat met een cloud aanbieder gebeurt als deze ongeoorloofd misbruik laat maken van jouw data? En voor dataverlies zijn oplossingen in de vorm van (on premise) back-up.

Ik merk dat er nog heel veel misvattingen zijn omtrent cloud en dat is jammer gezien de potentie.

Hallo Willem,
Bedankt voor je reactie. Ik denk dat je bij de cloud best te weten kan komen waar je data staat. De grotere aanbieders hebben datacenters in veel landen en dat is niet altijd geheim. Eerlijk gezegd weet ik ook niet waar het water uit de kraan vandaan komt. Uit de duinen, een rivier of het ijsselmeer? Punt is dat ik door het waterleidingbedrijf iets geleverd krijg dat van een constante kwaliteit is. Zo is het ook met cloud. Je krijgt alleen dan resources aangeboden in in de vorm van cpu tijd, disk ruimte en geheugen. Dat is precies de paralel die ik wil gebruiken. IT moet niet veel anders zijn dan een service die door een kabel wordt geleverd. Cloud is daarme een belangrijke stap, omdat het een geintegreerd model is.

In het boek The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google van Nicolas Carr wordt er een analogie gemaakt met de ontwikkeling van de electriciteit. In het verleden wekte ieder fabriek zijn eigen electriciteit op aangezien dat, in de perceptie van deze fabrikanten, het veiligst en meest efficient was. Later is men centraal opgewekte electriciteit gaan gebruiken. In dit boek wordt deze ontwikkeling uitgebreid beschreven en worden hieraan de huidige cloudontwikkelingen gerelateerd. Dit geeft een helder beeld van de ontwikkelinggen waarin we nu zitten en de eventuele toekomst hiervan.

Zoals je weet is dit mijn favoriete onderwerp, en ja, IT uit de muur is mogelijk en dat dit de standaard wordt lijkt mij onvermijdelijk.

Om de toon te zetten zie dit artikel : http://goo.gl/TBwdQ

De universiteit verkiest Google Apps boven Office 365 van Microsoft. Het punt van dit verhaal (het gaat over 75.000 mailboxen) is niet welke er beter is, maar dat de keuze voor Cloud buiten kijf staat!

Net als met de vergelijking met stroom van Carr (erg leuk boek, laatste hoofdstukken zijn wel erg dromerig) gaat het erom dat als er geen standaarden zijn en we er nog niet alles van weten we dingen noodgedwongen zelf doen. Als je echter kan en gaat uitbesteden dan onstaat er een soort hefboom waardoor de kosten drastisch dalen.

Stroom was net zo eng om uit te besteden als Cloud dat nu is, maar zelf maken is bijna fundamenteel duur.

Wanneer heb jij een kip zelf geslacht en klaar gemaakt of een brood gebakken of een brief met de hand bezorgd? Of bewaar je zelf je geld op een veilige manier? Of mag de bank dat voor je doen?

Ik weet ook wel dat je niet zomaar je hele IT kunt uitbesteden. En als je alles buiten de deur plaats moet je minimaal aan goed risk management doen en een exit strategie hebben.

Maar het wordt wel tijd om plannen te gaan maken dingen zoals e-mail, agenda's et cetera naar de cloud te brengen. En als bepaalde IT zaken niet bijdragen aan je onderscheidend vermogen als organisatie hou ze dan zo standaard mogelijk om kosten laag te houden en te verplaatsen als de cloud oppertunity zich voordoet.

En IT naar de cloud en uit de muur heeft meer voordelen dan kostenbesparing. Je leert ook anders te werken. Samenwerken met mensen buiten de organisatie wordt natuurlijker en werken op andere locaties vormt geen enkele belemmering meer.

Er vormen zich nog wel drempels als compliance en wettelijke beperkingen. Maar deze zijn overkoombaar. Als je kijkt naar de snelheid van de ontwikkelingen zoals de tweeweg verificatie van Google en de mogelijkheden van Office 365, dan zal het niet lang meer duren.

Elke organisatie met substantiële IT zou zich bezig moeten houden met het vereenvoudigen van zijn IT. Falen of er te lang mee wachten zou nog wel eens fataal uit kunnen pakken.

Kijk naar bedrijven zoals Kodak die het digitaliseren van fotografie niet goed aan zagen komen. En als HP alleen al suggereert dat ze stoppen met PC's dan moet dat toch een heel helder signaal zijn dat de wereld in een rap tempo veranderd. IBM is een mooi voorbeeld van hoe zij ingesprongen zijn op de veranderende wereld.

Als laatste duit in het zakje, kijk naar wat alle grote IT bedrijven doen met Cloud. Het heeft de hoogste prioriteit. Microsoft Azure en Office 365. Google Apps (en is een cloud bedrijf pur sang), Amazon AWS, Apple iCloud, Salesforce, et cetera.

Henri, we hebben wel eens eerder discussies gehad in dit computable forum over bijvoorbeeld cloud storage. Zoals je kunt zien in m'n vorige reactie op dit artikel gebruiken we voor cloud storage Wuala. Waarom ? Simpel omdat dit een vorm van end-to-end encryptie bied. Als je ICT in de huidige cloud infrastructuur wilt vergelijken met de infrastructuur voor water, gas of electriciteit dan zie je twee grote verschillen tussen de "content". Bij water, gas en electriciteit is de content "anoniem" en niet te kopieren, in de huidige cloud is de source data wel te kopieren en de data in niet "anoniem". Om de cloud te kunnen vergelijken met deze traditionele infrastructuren zul je dus de data ook "anoniem" en "onkopieerbaar" moet maken. Dit betekent dat de privacy en security veel beter moeten worden geregeld dan nu het geval is. Een systeem waarbij informatie als entropie gemodelleerd is en waarbij de privacy en security wiskundig correct geimplementeerd zijn is te zien op bit.ly/fqxch Op de link bit.ly/fqxwuala kun je bijvoorbeeld wat gratis demonstratie software downloaden. Dit systeem zal minimaal tot 2030 operationeel blijven.

Beste Q, minder dan 2% van de bevolking kan uitleggen wat entropie is en ik hoor niet bij die 2 procent.

Water is niet gelijk aan data. Maar dat is ook niet het punt. De vergelijking gaat niet om het product.

IT is ingewikkeld, moeilijk en kost een organisatie veel geld, door dit uit te besteden kan er mogelijk veel geld bespaard worden. Ik schrijf *mogelijk* omdat het namelijk ook meer geld kan kosten als het niet juist wordt aangepakt. Bijvoorbeeld als je data op straat komt te liggen.

De vergelijking is alleen maar gemaakt om aan te geven dat IT eenvoudig kan zijn, net zo eenvoudig als water uit de kraan. Daar zit het punt van de vergelijking.

Een andere valkuil in IT is dat IT mensen IT moeilijk maken. Zo moeilijk dat niet IT mensen wensen en problemen vaak over de schutting gooien omdat het ze gewoon niet interesseert. Cloud computing biedt ook hier mogelijk een oplossing. Als je het zover uit kan besteden dat je alleen nog maar de functionaliteit afneemt dan heb je geen IT probleem meer :-)

Gaat dat in 2012 gebeuren? Vast niet. In 2013 en 2014 misschien ook nog niet. Maar als je te lang wacht zit deel je jouw lot met heel veel andere bedrijven. Beter bereid je je nu al voor op de toekomst door meer de focus te leggen op je bedrijfsprocessen en hoe je met medewerkers omgaat en wat meer naar simpel en standaard toe te werken. Als de cloud dan veilig en zinvol en goedkoper is, dan stap je wat sneller over. IT is gemeengoed geworden elk bedrijf doet het. Nu wordt het langzaamaan tijd om het uit te besteden.

En als Wuala dat goed doet, sure. Ik ben onafhankelijk.

En nu op naar de volgende buzz: FedRamp :-)Beste Henri, ook als minder dan 2% van de bevolking niet kan uitleggen wat entropie is betekent dit niet dat systemen niet op deze manier ontworpen dienen te worden. Het is op dit moment reeds zo dat alle communicatie systemen volgens entropie concepten ontworpen zijn, bijvoorbeeld voor error-correctie, source- en channelcoding. Dat je standaard diensten maakt in het cloud concept is prima. Maar de vergelijking van de huidige clouddiensten met de traditionele nutsfuncties als water, energie- en electriciteitssystemen gaat volledig mank wanneer het de "content" betreft. Als er clouddiensten aangeboden worden welke end-to-end security en privacy bieden pas dan kunnen clouddiensten vergeleken worden met deze traditionele nutsfuncties. Wuala heeft dit als een van de weinigen begrepen.

Beste Henri, ook als minder dan 2% van de bevolking niet kan uitleggen wat entropie is betekent dit niet dat systemen niet op deze manier ontworpen dienen te worden. Het is op dit moment reeds zo dat alle communicatie systemen volgens entropie concepten ontworpen zijn, bijvoorbeeld voor error-correctie, source- en channelcoding. Dat je standaard diensten maakt in het cloud concept is prima. Maar de vergelijking van de huidige clouddiensten met de traditionele nutsfuncties als water, energie- en electriciteitssystemen gaat volledig mank wanneer het de "content" betreft. Als er clouddiensten aangeboden worden welke end-to-end security en privacy bieden pas dan kunnen clouddiensten vergeleken worden met deze traditionele nutsfuncties. Wuala heeft dit als een van de weinigen begrepen.

Guy, de vergelijking met energie is een interessante. Hoewel iedereen normaal gesproken stroom uit de muur trekt, hebben veel bedrijven en instanties toch noodaggregaten staan voor het geval de stroom uitvalt. Dit omdat zij een enorm probleem hebben als alles uitgaat.

Stelt u dat bedrijven die voor hun informatievoorziening afhankelijk zijn van de cloud een noodserverpark zouden moeten hebben voor het geval "de cloud uitvalt", m.a.w. als er storingen zijn bij de host?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-12-28T13:05:00.000Z Ruud Pieterse
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.