Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Eerlijk zijn over cloud computing

Computable Expert

Henri Koppen
Directeur, ARDA. Expert van Computable voor de topics Digital Transformation, Cloud Computing en Start-ups.

Als ik een bedrijf zou beginnen is het voor mij ondenkbaar dat ik servers zou aanschaffen. Ik zou profiteren van alles wat cloud computing te bieden heeft. Bestaande organisaties hebben deze luxe vaak niet en moeten dus veranderen als ze willen profiteren van cloud computing.

De voordelen en redenen om cloud computing te gebruiken zijn denk ik wel bekend. Flexibel, betalen naar gebruik, geen investering vooraf en leunen op de kennis en expertise van cloud providers. Oh ja, en mogelijk ook nog goedkoper. De harde waarheid is echter dat het niet zo gemakkelijk is om deze voordelen te behalen en ik zal aangeven waarom niet.

Obstakels

Ten eerste, als je een bedrijf hebt, is de kans groot dat je computers hebt en dat op deze computers Windows geïnstalleerd is. Daar bovenop zijn applicaties geïnstalleerd die gebruikt worden voor het draaiende houden van het bedrijf.  Door de tijd heen zijn er applicaties bijgekomen voor financiën, crm, p&o en ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Daarnaast zijn er al dan niet op locatie servers waarop bestanden staan, databases draaien en applicaties zoals mailservers. Herkenbaar toch? Omdat mobiel werken steeds gangbaarder is zijn er veilige verbindingen mogelijk naar het bedrijfsnetwerk en worden computers nogal eens gevirtualiseerd zodat de bestanden niet op het mobiele apparaat staan, maar in de centrale server locatie blijven, al dan niet in een datacenter.

Het is ook logisch dat er koppelingen bestaan tussen de diverse silos. Bijvoorbeeld voor rapportages of een koppeling naar de salarisadministratie.

Deze beschreven situatie zie ik in veel bedrijven en is dus in mijn ogen mainstream. Hoe kun je vanuit zo’n situatie nu profiteren van cloud computing? Je kunt de servers verplaatsen naar een cloud provider zodat je geen eigendom meer hebt en beheer van de infrastructuur dan door iemand anders gedaan wordt, maar naast dat dit waarschijnlijk geen geld bespaart lost het ook geen probleem op. De reden dat besparing uit blijft is dat een cloud provider voor alles geld rekent, dus ook voor bandbreedte en data die binnenkomt en uitgaand is.

Cloud niet per se goedkoper

Wat ik vaak zie is dat een bedrijf wel iets wil met cloud computing en de eerst volgende keer dat er een server nodig is, wordt deze afgenomen middels een cloud dienst. Provisioning, ,het beschikbaar stellen van deze nieuwe server, gaat enorm snel. Je hoeft niets te bestellen, het is gewoon via een portaal aangeven wat je wilt en binnen tien minuten heb je een server draaien. Maar wat bespaar je hiermee? Want het inrichten kost net zoveel tijd als dat de server op locatie gekost zou hebben. Daarnaast krijg je er wat nieuwe problemen bij. Je moet de kantoor omgeving koppelen aan de cloud provider en er zit altijd een vertraging tussen de huidige omgeving en de cloud omgeving. Kans is groot dat je nieuwe problemen op de hals haalt en de performance juist achter blijft bij de verwachting. Er is ook een leverancier bijgekomen met alle processen die daarbij komen kijken. Dus op snelle provisioning na ben je dus achteruit gegaan in plaats van vooruit.

Een zelfde effect zie je bij het adopteren van Office 365, danwel Google Apps. Ja, email is heel makkelijk geworden, maar je zit nog steeds met bestanden op twee locaties, in de cloud en in je datacenter, en omdat je toch nog applicaties hebt moeten er desktops beheerd worden, al dan niet virtueel. Het mobiel werken is makkelijker geworden, maar de integratie des te lastiger. En de kosten zijn gestegen. Want het is geen vervanger maar additioneel. En nu heb je ineens accounts die extra beheertaken met zich meebrengen of je moet ingewikkelde koppelingen maken om single-sign-on te realiseren.

Nog meer obstakels

Dan is er als klap op de vuurpijl nog het probleem met de Amerikaanse overheid die data afluisteren als een recht en noodzaak zien. Dus als je van de cloud wilt profiteren krijg je er een potentieel risico bij. Juridische zaken, compliancy zijn ineens ook complexer geworden en daarmee het risico.

Hybride cloud, het koppelen tussen private of on-premises met een cloud provider, wordt nu verkocht als de meest gangbare manier voor de adoptie van cloud computing. Hoewel het in veel gevallen een noodzaak is, geloof ik absoluut niet in hybride cloud, lees mijn eerste zin en vraag je af welk probleem je nu oplost met cloud computing?

Ook zie ik andere problemen met cloud computing. Ik heb een achtergrond van software ontwikkelen en mijn ervaring is dat als software niet bedacht en gemaakt is vanuit een 'scale out' principe, dit lastig kostenbesparend te maken is. Een heel tastbaar voorbeeld is het verplaatsen van een on-premises Microsoft SQL Server database naar een 'database as a service' platform van bijvoorbeeld Amazon Webservices (AWS RDS) en Windows Azure (Azure SQL). Bij Amazon schaalt het niet, en bij beide kun je geen linked-servers aanmaken en heb je een andere toepassing dan dat je gewend bent. Ook hele handige functies zoals clr (code uitvoeren in de context van de database) zijn zeer beperkt of niet mogelijk. Wil je de file-shares in de cloud hangen dan zijn er uitdagingen zoals bandbreedte van het eindpunt die waarschijnlijk een beperking vormen. Ook hier geldt dat het beter is om alles over te zetten, dan alleen een stukje. Niettemin is de toegevoegde waarde dat als je er meer bezig bent, je sneller de problemen ziet van een overgang dan dat je probeert alles in een keer te verplaatsen naar de cloud.

Waar het op neer komt, en dit geldt voor heel veel zaken, is dat je een visie, methodiek en strategie nodig hebt om te profiteren van cloud computing. Daarnaast heb je ook nog een organisatietalent nodig, want een ander probleem is dat de mensen in de organisatie zoals de it-afdeling, of de software-ontwikkelaars en ook de gebruikers bepaalde vaardigheden nodig hebben die anders zijn dat de vaardigheden die ze nu hebben.

Het profiteren van cloud computing vergt dus heel wat van de mensen en de organisatie.

Nu zeg ik niet dat een geleidelijke overgang naar cloud computing niet mogelijk is. Het kan echt wel, maar is geen appeltje-eitje.

Snel, simpel en goedkoop

Hoe moet het dan wel? Daar heb ik wel ideeën bij. Zoals ik al vaker zeg, cloud computing is de toekomst. Niet zozeer de techniek, maar de gedachte erachter: It moet snel, simpel en goedkoop zijn en cloud computing c.q. slimme uitbesteding, is het middel.

- Het wordt alleen snel (provisioning) als je niet met hardware hoeft te zeulen
- Het wordt alleen simpel als de gehanteerde principes simpel zijn en zelfbediening speelt hierin een grote rol.
- Het wordt alleen goedkoop als je de kosten kunt koppelen aan de groei en krimp van de primaire processen van de organisatie.

Focus op diensten en zo min mogelijk op het hebben en beheren van hardware. Dit geldt zowel voor de werkplekken als de servers. Voor de generieke SaaS-stack; email, agenda, documenten heb je eigenlijk maar twee keuzes: Microsoft Office 365 in combinatie met SkyDrive, of Google Apps in combinatie met Google Drive. Beide producten hebben serieuze beperkingen, maar gezien de snelheid waarin ze beter worden is het al te verantwoorden om over te stappen. Dit betekent in mijn ogen wel dat dit alleen werkt als je all-in gaat. De gebruikte file-shares verplaatsen dus naar de diensten van Microsoft of Google.

Privacy

Wat betreft de meekijkende overheden, deal ermee, doe een risico analyse op vertrouwelijke bestanden, maar het mag en het kan. De hele PRISM-discussie moet gevoerd worden, maar is politiek en principieel en staat los van het het exploiteren van een bedrijf. De AIVD heeft een heel rapport geschreven over de tekortkomingen van de Nederlandse overheid om goed met vertrouwelijke data om te gaan, maar het is toch wel tekenend dat wat betreft meekijkende overheden ze een voorbeeld aanhalen uit de vorige eeuw. Kortom, het probleem lijkt schromelijk overschat. Ik ken weinig concrete verhalen dat geheimen zijn gestolen door de Amerikaanse overheid of dat een bedrijf onbedoeld om zeep is geholpen doordat de Amerikaanse overheid toegang had tot de bedrijfsdata. En zoals ik vaker geschreven heb, je kunt je afzijdig houden van de cloud, maar niet je klanten en concurrenten.

Focus op diensten

Wat betreft het hebben van applicatie servers, schakel zo veel mogelijk over op diensten. Steeds meer leveranciers hebben een online oplossing waarmee geïntegreerd kan worden met webservices en api’s. Het mooie van deze oplossing is de 'separation of concerns'. On premises of private-cloud omgevingen hebben de neiging om teveel met elkaar verweven te worden waardoor de omgeving steeds lastiger te verplaatsen of uit elkaar te trekken is. Hiermee ontstaat ook steeds meer afhankelijkheid met de parate kennis van huidige medewerkers, wat je als leidinggevende steeds meer afhankelijk maakt met stijgende kosten tot gevolg.

Conclusie

De opmars van cloud computing lijkt niet te stuiten, overal zie je groei en bedrijven die overstappen. Bewijzen dat bedrijven profiteren van cloud computing hoor je veel minder over en zoals ik aangeef, is het ook niet gemakkelijk om cloud computing te adopteren vanuit de huidige technische situatie. Daarnaast heb je ook nog eens met mensen en huidige competenties te maken. Per ongeluk succes hebben met cloud computing lijkt me dan ook niet waarschijnlijk.

Visie, methodiek en een holistische aanpak zijn in mijn ogen noodzakelijke ingrediënten om te profiteren van de huidige mogelijkheden. Niets doen is ook geen optie aangezien concurrenten ook toegang hebben tot deze nieuwe mogelijkheden. Het moet dus anders de komende jaren, maar dan wel door zo min mogelijk zelf te doen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

@Henri goed verhaal zonder marketing bla. Wat ik wel mis is de term service oriented architecture(soa), een voorwaarde om cloud computing gemakkelijker te adopteren en (geleidelijk) te migreren.

Henri,
Leuk om te zien dat je door een andere bril naar cloud kijkt.
Ik zie nog steeds sommige voordelen die je benoemd hebt niet als een voordeel. Bijvoorbeeld, het "Automation of IT" iets wat je als voordeel van cloud ziet kun je ook in je eigen DC realiseren.

Ander voorbeeld, voor cloud hoef je inderdaad geen hardware te kopen. De kosten van dit deel zijn niet verdewenen maar wel toegenomen en verplaatst naar andere delen van architectuur.

Hybride cloud als oplossing zou een uitweg zijn. Maar wacht tot je verschillende diensten (bij verschillende providers)aan elkaar moet koppelen. Het "Inter-Communication" van verschillende SaaS diensten kan tussen veel providers onmogelijk zijn. Dit komt doordat iedere provider eigen regels heeft voor koppelingen, authenticatie en validatie. Er zijn bewegingen richting standaardisatie op dit vlak, maar zover zijn we nog niet. Er zijn ook aanbieders die door IDaaS dit willen oplossen. Dit betekent terug gaan naar je tekentafel en de berekening van je business case.

Wat ik zelf interessant vind is het effect van cloud op bedrijfsovername! Stel je voor dat bedrijf A dat totaal Google gebaseerde oplossingen gebruikt, bedrijf B dat AWS of MS clouddiensten gebruikt plus hier en daar wat SaaS diensten wil overnemen. De integratie van ict zaken van twee bedrijven is een belangrijk onderdeel van het integratieprogramma binnen een overnametraject. Wanneer de ict omgeving van twee verschillende bedrijven zoals hierboven opgesteld zijn dan zal dit stuk een grote uitdaging worden, of misschien NoGo!

En wat betreft Snel, Simpel en Goodkoop, kan ik het volgende zeggen:

We offer three kinds of service:
GOOD - CHEAP - FAST
You can pick any two:

GOOD service CHEAP won`t be FAST
GOOD service FAST won`t be CHEAP
FAST service CHEAP won`t be GOOD

Zoals eerder aangegeven, cloud kan de toekomst van IT zijn maar dit verschijnsel en de hieraan gerelateerde zaken zijn nu nog niet voldoende ontwikkeld en gestandaardiseerd.

@Henri, zoals je aangeeft, kan jij niet meer zonder cloud.. Dat gaat ook op voor een aantal nieuwe toetreders tot Cloud computing.
Ik weet wel dat deze community gericht is op professionals, maar ik wil toch een niet onbelangrijke toevoeging doen.

De bandbreedte wordt naarmate de hoeveelheid clouddiensten toeneemt steeds belangrijker.Met een 8mb download van KPN redt zelfs een kleine ondernemer het niet meer, zoals ik recentelijk bij een klant meemaakte.

Hij dient dan te kijken of er bij zijn wijkcentrale aanpassingen mogelijk zijn om de snelheid te verhogen.
Is dat niet mogelijk dan moet hij een andere (kabel) provider gaan zoeken.
Om dit zoeken te voorkomen moet een cloudadviseur het bandbreedte advies meenemen in zijn eerste analyse en mag het als aanvulling op jouw goede betoog opgenomen worden.

Thanks Henri!

Goed en eerlijk stuk. Geen marketing prietpraat en ook netjes de nadelen vermeld.
Goed bezig!

@ Andre,

Over bandbreedte heb ik al een keer wat dingen geroepen. Mocht je dit nog niet gelezen hebben kan het je misschien helpen.

http://www.computable.nl/artikel/opinie/cloud_computing/4463114/2333364/bandbreedte-nog-te-vaak-ondergeschoven-kindje.html

@Ruud, het blijkt actueel te zijn: KPN vermeldt op de website :8 mb download voor 25 euro, 20 mb voor 35 euro.

Dat tientje verschil bleek in de praktijk het volgende te zijn:
20 mb zou leverbaar zijn voor 22.50 euro per maand + monteur @ 99 euri+ nieuwe analoge toestellen voor 250 euri. Het bleek naderhand dat KPN op koper dit technisch niet eens kon waarmaken.

Rondvragen leerde dat Ziggo nu een tijdelijke aanbieding heeft voor 150mb down en 15mb up voor 30 euri per maand gedurende 8 maanden.
Mag jij raden wat de klant heeft gedaan...

Het is een positief verhaal maar ik vraag mij af of het niet op het naïeve af te positief is. Want wat kanttekenen betreft zijn de details niet bekend maar wordt er van verwacht dat het wel mee zal vallen.
Een goede IT'er is per definitie pessimist. Niet vanuit de basis maar uit ervaring.

Neem maar als voorbeeld de vanzelfsprekendheid dat er vanuit wordt gegaan dat er op een computer Windows staat. (Los van de versie)
Die aanname geeft al een verkeerd beeld. Het hoeft niet eens een desktop te zijn want tablets zijn krachtig genoeg om als client via een browser te gebruiken. Oftewel staar je niet blind op kunstmatige beperkingen.

Hetzelfde geldt voor de Cloud. Dat is niets meer en minder dan een verzamelnaam voor technische oplossingen om een architectuur te implementeren. Wordt heel moeilijk over gedaan met allerlei marketing kretologie en managementtaal maar dat valt reuze mee als je met beide voeten op de grond blijft staan.
Waar het ijzer staat wordt vanuit gegaan dat dit niet boeit maar door er al vanuit te gaan dat dit bij een Cloud provider staat is jezelf al kunstmatig beperken.

En wat adaptatie naar de cloud van de grote massa betreft. De meeste Amerikaanse auto's zijn automaten, toch rijden in Europa de meeste mensen met handgeschakelde auto's. Het verschil in keuze is het verschil tussen het afwegen van verschillende voordelen t.o.v. verschillende nadelen.

Mooi stuk Henri!
Laten we echter een proberen een paar jaar verder te kijken. Zouden we het dan nog over servers (lees: infrastructuur) hebben? Als je echt naar cloud-diensten wil, zou je eigenlijk alleen nog maar functionaliteit of processen willen afnemen. Laten we het eens vanuit dat perspectief bekijken.
Generieke functionaliteit (KA, samenwerken) haal je bij de groten, zoals Google en Microsoft. Specifiekere functionaliteit haal je bij de grote SaaS-leveranciers zoals SaleForce en SAP. Maatwerk laat je ontwikkelen door een domeinkenner en hosten op een intelligente manier zodat het SaaS voor jezelf wordt.
Het integratie-aspect van Reza moet dan inderdaad opgelost zijn.

Dan de vraag: de business case. Ik vraag me af of dit een puur financiëel verhaal is. Je kunt allerlei kwalitatieve aspecten moeilijk vertalen naar kwantitatieve. Het altijd-up-to-date zijn van je dienst is soms meer doorslaggevend dan de hogere kosten van het beheer.
Het kunnen up- en downscalen van het afnemen van de dienst kan belangrijk i.v.m. personele consequenties of liever het ontbreken daarvan.

Ik heb er al eens eerder voor gepleit: wat nodig is is een aantal scenario's waarin we die kwalitatieve en kwantitatieve aspecten benoemen en kijken hoe de business case er dan uitziet.

Zonder dit zelf al gedaan te hebben, vermoed ik dat de kosten-kant zeker niet lager zal uitvallen, maar dat voor bepaalde scenario's de kwalitatieve aspecten zo positief zullen zijn dat men toch voor die baten zal willen gaan.
@Johan: Mee eens! Daarom zei ik ook "Ik zie nog steeds sommige voordelen die je benoemd hebt niet als een voordeel"

@Leen: Als hoge kosten geen showstopper zou zijn en de kwalitatieve aspecten doorslaggevend kunnen zijn dan vraag ik me af of je cloud hoeft te gebruiken.

Je ict-keten wordt in een (hybride)cloudvorm langer en uitgebreider. Dit heeft zeker effect op bijvoorbeeld de up-time en beschikbaarheid wanneer de schakels in de keten toenemen terwijl ze verspreid aan de keten hangen (SaaS provider A, DaaS provider B, Provider C). Dan is de vraag hoe kun je bijvoorbeeld aan de kwaliteiteisen rondom up-time of performance in de hele keten voldoen als de schakels(provider A,B,C) autonoom zijn? Kijken naar de kwalitatieve aspecten per dienst en provider is anders dan in de hele keten.

Bedankt voor de reacties! Ik ben er erg blij mee.

Gijs, ik heb de term bewust vermeden al haal ik webservices wel aan. Ik geloof in API’s en webservices en in tijden van mobiele devices een noodzaak. Niet praten met een database, praten met webservices is het devies en de kern van integratie, platforms en cloud.


Reza, ik kijk niet door een andere bril, maar probeer vooral wat meer aan te geven dat de nadelen substantieel zijn en daarmee wat evenwicht te bieden in mijn nimmer aflatende enthousiasme. Je kunt prima cloud computing zelf realiseren (met OpenStack, Microsoft System Center als sterke voorbeelden), en als je niet gaat uitbesteden zal je dit zeker moeten doen zodat je bepaalde voordelen kunt behalen als zelfbediening en snelle provisioning (simpel, snel) te realiseren. Maar als je kijkt naar de compenties zoals deze vaak aanwezig zijn bestaat de kans dat er te traditioneel gedacht wordt. Zoals ik al schreef, focus op diensten, niet zozeer op de techniek.

Wat betreft je Good, Cheap, Fast analogie, deze gebruik ik zelf ook regelmatig, maar gaat op voor projecten, niet voor cloud diensten. Deze zijn in sommige gevallen wel degelijk, Good, Cheap & Fast, maar missen dan misschien Flexibel, en Good is in the eye of the beholder.

MBT je laatste zin: Of cloud de toekomst is of niet hangt niet van mij af, of het nu goed en volwassen is of niet, de beweging naar cloud is een zeer sterke trend, terecht of niet maakt in dat geval niet uit.

Andre, bandbreedte is inderdaad zeer belangrijk. Maar dat er een klant is die te weinig bandbreedte kon realiseren heb ik een wake-up call. Dat die klant een probleem heeft met zijn bandbreedte betekent niet dat zijn klanten en concurrenten dat hebben. De cloud vermijden om die reden zou dus weleens onhandig kunnen zijn. Zeker als er veel kenniswerkers op een plekkie zitten zal bandbreedte een uitdaging kunnen zijn waar je iets mee moet. Maar zie je reactie later, de klant was slim :-)

Johan, "op het naïeve af te positief”, dat word mij vaker verweten, en ik dacht door de obstakels te benoemen dat dit verhaal wat in balans zou worden gebracht. Laat ik voorop stellen dat dit is wat ik doe. Cloud computing in alle aspecten, en zoals ik schreef loop ik zeer veel tegen uitdagingen aan en twijfel ik of veel bedrijven nu echt veel profijt halen uit cloud computing omdat een beetje aan cloud doen niet voldoende is. Pas als je een visie hebt, methodiek toepast en dit goed uitvoert zul je de echte verschillen merken. Alles er tussenin zal de uitdagingen (zoals Reza die beschrijft met intergratie) alleen maar groter maken en een onderdeel worden van het probleem, niet de oplossing. Er is dus moed, visie en kunde nodig om echt te profiteren. Wat betreft Windows op computers. Dit is de feitelijke standaard. In termen van productie leveren is het Windows wat de klok slaat. Punt. Want zelf met devices zoals tablets wordt er vaak Windows gevirtualiseerd omdat de applicaties nu eenmaal niet aangeboden worden via “App stores”. Als je eerdere artikelen van mij leest zie je dat ik wel geloof in platform onafhankelijk, dus de browser en webservices, dan maakt het device al helemaal niet meer uit. Ook dit is onderdeel van strategie.

De cloud is helemaal niet belangrijk en slechts een middel om functionaliteit uit te besteden. Het gaat erom dat je de bedrijfsprocessen wilt uitvoeren als het kan tegen zo min mogelijk kosten, rompslomp, investeringen en hoogopgeleid personeel. Om dit te realiseren is cloud (computing) een middel. Maar de pest is dat we in veel gevallen al iets hebben wat werkt en dat nu juist het switchen een uitdaging is. Daar gaat dit stuk over. Iedereen ziet de belofte wel, maar het is een pad vol wakken en ijsberen.

Leen, dank en ja, dat is een ander punt, hardware/infrastructure doesn’t matter. Ik geloof overigens wel dat cloud computing -mits goed toegepast- wel degelijk een besparing kan bieden ten opzichte van nu, en ik pleit ervoor dat dit toch wel voor ogen gehouden moet worden! In een wereld waarin alles verbonden is moet je kunnen operen met lage marges of een uniek product hebben.

Een handvat van mijn methodiek is dat je moet opereren binnen een domein en in stervorm. Domein is branch en primaire processen, personeel en communicatie, generieke automatisering (KA), financieel en IT. De stervorm komt voor dat je het proces centraal stelt en vanuit dat proces een directe lijn legt met de functionaliteit met zo min mogelijk “staging area’s”. Hier zal ik nog wel een keer een artikel over schrijven. Dus geen gelaagde afhankelijkheden, deze moet vooral in het centrum zitten. Heldere ketens met zo min mogelijk onderliggende afhankelijkheden. Eigenlijk in de lijn van Reza’s laatste reactie.

Henri,

Als startend bedrijf is alles een risico en dus ligt de keus voor huren in plaats van kopen voor de hand. In een 'greenfield' situatie is de cloud echter niet altijd de voor de hand liggende keus. Betreffende je SaaS-stack ken ik dan ook nog vele andere alternatieven dan Google en Microsoft. Eerder heb ik al geschreven dat je moet kijken naar wat je nodig hebt, niet naar wat erop het menu van de Cloud-kok staat. Bij de belchinees ben je namelijk een nummer maar in een goed restaurant is ook carte blanche mogelijk:

http://www.computable.nl/artikel/opinie/infrastructuur/4527400/2379248/cloud-computing-op-maat-gemaakt.html


Advies is dus om vanaf de andere kant te redeneren, welke diensten zijn nodig en niet vooraf het antwoord cloud al te bepalen. Tenslotte migreren veel start-ups uiteindelijk weer (deels) uit de cloud want wetgeving stelt vaak eisen aan opslag, archivering en administratie. Dezelfde verplichtingen, alleen dan aan de andere kant van de plas hebben trouwens wel degelijk een aantal bedrijven (bedoeld) om zeep geholpen. Want even voor de duidelijkheid, FISA is lang niet de enige uitdaging.

En stellen dat on-premises of private-cloud omgevingen de neiging hebben om teveel met elkaar verweven te geraken waardoor de omgeving steeds lastiger te verplaatsen of uit elkaar te trekken zijn geldt evengoed en nog erger zelfs als je alles aan Google of Microsoft geeft.

Ewout, mooi tegengeluid, maar sommige dingen hoef ik niet opnieuw te beredeneren. Post ga je toch niet zelf brengen? Je geld beheren laat je toch door een bank doen? Stroom ga je niet zelf opwekken? En in dat rijtje hoort bijvoorbeeld email & agenda ook thuis. Dat ga je toch niet zelf doen? En voor standaard zaken ga ik geen premium betalen.
Het is dan niet zozeer kiezen voor cloud computing, als kiezen om standaard zaken niet zelf te doen. Zoals ik al schreef, het is voor mij ondenkbaar dat als ik nog een bedrijf zou starten, ik dit met eigen hardware zou doen.

Je laatste paragraaf ben ik het vrijwel met je eens, in de cloud kun je nog makkelijker het overzicht kwijt raken en jezelf in een hoek verven en bevestigt wat ik al eerder schreef. Er is kunde, visie en governance nodig. Iemand die bewaakt dat er geen onnodig “technische schuld” opgebouwd wordt, want dat is het als je zaken niet netjes gescheiden houdt.

Daarbij moet ik wel opmerken dat dit met Google Drive/SkyDrive wel goed gebeurt. Documenten zijn vaak output van je proces en geen input, dit is dus netjes gescheiden en staat dus op een logische plek in de cloud. Vanuit integratie oogpunt kun je prachtig verwijzen naar het document als bron en zijn de rechten al goed geregeld, er is ook geen sprake van dubbele data. Er wordt slecht een verwijzing naar de data opgeslagen.

Henri,

Vergis je niet in e-mail want vaak zit er nog een lastige integratie met back-office aan vast, zie mijn reactie op Fenestrae faxserver. De stand-alone mail functionaliteiten zijn inderdaad een commodity maar vergeet hier dan weer niet het archiveren. En voordat je in een kramp schiet, ik wil alleen maar aangeven dat de dingen die nu automatisch op de achtergrond gebeuren bij transitie naar de cloud voor grootste verrassingen zorgen.

Zie slide 17 - http://www.slideshare.net/edekkinga/get-your-house-on-order (kleurtjes zijn wel wat vervaagd)

Kijkend naar cijfers zie je niet geheel ontoevallig de ballonnetjes met lage migratie kosten dan ook het meeste in de cloud. En misschien opvallend staat de virtuele desktop bij de minder makkelijke transities. De reden hiervoor geef je eigenlijk zelf al door services overal en nergens vandaan te halen waardoor je veel dingen handmatig tussen systemen moet kopieeren, een omgekeerde vorm van automatisering.

En om terug te komen op je uitgangspunt, start-ups die zonder beleid functionaliteiten uit de cloud kiezen komen daar later meestal weer (deels) op terug omdat dit vaak tot overlap leidt, hogere kosten en lagere productiviteit. (slide 19)

Omdat de cloud - zelfs met SaaS diensten - toch vaak 'do IT yourself' is blijft het natuurlijk nog wel de vraag of je als startende ondernemer misschien niet beter gewoon een shared service moet kiezen waarbij niet alleen de cloud diensten maar ook laptops, verbindingen, helpdesk enz. geboden wordt.

Heerlijk artikel. Zowel nuchter als optimistisch, mooie combi.

Henri,

Een mooi, uitgebreid en genuanceerd artikel. Ik zie natuurlijk ook wel in dat de beweging naar clouddiensten onvermijdelijk is.
Het zal wel een grote verantwoordelijkgeid met zich meebrengen van de cloud-leveranciers enerzijds een een goed en alerte klant anderzijds.
"Vroeger" werd IT uitbesteed of ingericht door een bekende leverancier (uit hetzelfde land) waarmee reeds een relatie bestond die de klant en zijn behoefte ook kende. Aan de klant was het de opdracht om "er bovenop te zitten" en om goed en duidelijk de veranderende wensen en requirements kenbaar te maken. Dit bovenstaande ging al vaak niet vlekkeloos..
Mijn probleem (of huiver) m.b.t. cloud-leveranciers is dat het veelal international partijen zullen zijn waarmee moeilijker een innige klant-leveranciers relatie valt op te bouwen. Voor het standaardwerk hoeft dat geen probleem te zijn, maar m.b.t. maatwerk en IT dat dicht tegen de core-business zit, is dat een struikelblok. De (remote) leverancier moet de klant kennen en andersom..Anders wordt een dramatisch steekspel van SLA sicussies en "hokjes groen", waar niemand gelukkig van wordt..
In een analogie: een spaarrekening kan ik zonder aarzeling openenen bij een onbekende /onpersoonlijke bank; Echter een hypotheek afsluiten rekening houdend met mijn complexe privé situatie (bijvoorbeeld) doe ik bij een bekende adviseur of bankkantoor waar ik de accountmanager van leverancier ook echt wil spreken en met wie ik een zakelijke relatie wil opbouwen

@Marc, dank u.

@Bart, dank voor je reactie. Waar ik van huiver zijn overheden die privacy schenden, maar dat is een discussie die politiek gevoerd moet worden.

Ik heb geen enkele persoonlijke relatie met mijn cloud leveranciers. Zij leveren een dienst, ik betaal de rekening. Ik heb ook geen enkele behoefte daaraan. Wil ik support? Dan huur ik een club in die goed is met de diensten die ik gebruik, of ik neem het support contract van de leverancier. Het fijne van die onpersoonlijke cloud leveranciers is dat ze door hun massa en vaak vervangbaarheid nog veel meer geneigd zijn hun afspraken na te komen, dan de regionale leverancier met weinig bekendheid. En het punt hierin is dit: Het gaat om zelfbediening, ik kan alles zelf regelen en automatiseren. Je wilt toch ook geen persoonlijke relatie met je stroom leverancier of telecom provider? Sterker nog, als ze bellen irriteer ik me alleen maar of hebben ze iets van me nodig.

Een goede clouddienst heeft geen menselijke communicatie nodig.

Wat betreft maatwerk... een cloud leverancier levert geen maatwerk (gelukkig maar!), daar huur je iemand voor in. Ik ben zelf een maatwerk leverancier, maar mijn advies is dat je zo min mogelijk maatwerk gebruikt. Maatwerk zou je alleen toe moeten passen als dit direct je onderscheidend vermogen vergroot, voor de rest: Verander je organisatie om aan te sluiten bij standaard diensten. Hooguit dat je wat speling hebt door gebruik te maken van inrichting (bijvoorbeeld BPM of Workflow pakket).

Als je een keer (online) verder wilt praten, voel je vrij :-) 26 September is er een AWS summit in Amsterdam, daar ben ik ook. http://goo.gl/K8wU84 Er zijn volgens mij nog een paar plaatsen en het is zeer de moeite waard!

Henri,
Misschien was het handiger als je ipv je laatste reactie je CV had achter gelaten.
En......misschien moet ik ook de link van mijn online agenda hier achter laten om te laten zien in welke bijeenkomsten ik als expert van X, Y, Z producten en diensten de komende dagen ben.

Eerlijk is eerlijk, we hebben al eerder de leveranciers die deze site gebruikt hebben om eigen marketing te maken op dit gedrag aangesproken. Mogen we zelf dat dan doen?

@Reza,

op zich vind ik dat dit soort reacties wel kan, om eens een ander geluid te laten horen, als ik de link volg is dat een congres deelname uitnodiging. Het geeft wat gerichtere informatie over een (te populair) onderwerp. Niets mis mee, en dat hij er ook is ach ja, why not, ik heb de andere van de top 10 hier nog nooit gesproken, zou toch grappig en heel erg interessant zijn als die met zijn 10 een dag zouden vullen als sprekers/panel op een seminar, zou aardig vuurwerk kunnen worden, ik heb nu al medelijden met een dagvoorzitter, die die 10 in het gareel moet houden.

@Maarten

Het is aan redactie om eens een spetterende discussie tussen experts te organiseren, ik slijp alvast de bestekbak;-)

@Reza

Ik neem aan dat jij en Henri niet door Computable betaald worden voor de opinies en reacties, ik heb in ieder geval nog geen bijschrijvingen gezien op mijn bankrekening. En aangezien ook bij Henri de kachel moet branden lijkt me het verkooppraatje in laatste reactie me niet onredelijk hoewel het wel wat opzichtig en tegenstrijdig is.

@Henri

Nu ben ik dus benieuwd ben naar een antwoord op mijn voorgaande reactie over de helpdesk omdat de 'Do IT Yourself' een leuk idee is maar wel enige kennis van de materie vraagt. En mijn ervaring is dat deze bij veel gebruikers ontbreekt waardoor deze altijd gaan bellen als dingen ook maar iets afwijken van wat ze verwachten. In de laatste alinea stel ik gebruik van tier-1 aanbieders ter discussie, juist om een aantal door jouw genoemde argumenten. Want een goede buurman is nog altijd beter dan een verre vriend, zeker gezien door jouw aangehaalde argumenten over buitenlandse wetgeving.

Ik ben een groot voorstander van self-service, de zelfhulp die zorgt dat ik niet lastig gevallen wordt met al die eenvoudig op te lossen incidenten. Maar telkens weer wordt ik verrast omdat de dingen die voor ons zo logisch en begrijpbaar zijn voor gebruikers nog een vorm van hoger magie zijn. Ik had al zoiets standaards als e-mail genoemd maar wordt nog vaak gevraagd om IMAP/POP te configureren omdat sommige bijvoorbeeld de Engelse taal niet machtig zijn.

Reza, in een eerder artikel was ik nogal kritisch en direct, niettemin vind ik hem sympathiek en wilde ik e.e.a. persoonlijk toelichten en zijn mening live horen voor de nuance. Hij is zelf ook zelfstandige en spreker en niet bepaald een prospect. Het was niet mijn intentie om dit als marketing boodschap te verkondigen.

Ewout, de reden waarom ik niet op de reactie inging is dat ik een welles-nietes wilde voorkomen zoals we dit vaker doen. Het was mijn voornemen om net als vorige keer te bellen of persoonlijk te mailen, maar niettemin is dan hier mijn reactie (ik begin bij je op 1 na laatste reactie).

Je haalt in feite 1 van mijn argumenten aan. Juist als je een holistische aanpak neemt van cloud computing is integratie van e-mail een appeltje-eitje! Grote saas aanbieder zoals Salesforce sluiten juiste extreem goed aan op bijvoorbeeld Google Gmail. Maar zelfs on-premises sofware biedt steeds meer "trucs" aan om e-mail te integreren. Ook archiveren is gewoon simpel, ook met de grote commodity aanbieders. Punt.

Wat betreft VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Deze zijn met Google/Amazon/Azure inderdaad (nog) niet makkelijk te realiseren, maar goed, ik geloof dus ook niet in VDI en ik dacht dat ik dat wel onderhand benoemd heb. Je wilt geen desktops beheren en met VDI doe je dat in het kwadraat. VDI is vaak een noodzakelijk kwaad, een tussenstap om een huidig probleem op te lossen. Zoals we vroeger een touwtje hadden tussen de telefoon en de muur. We wisten niet beter. Ik kan je dus wel verklappen dat je met de adoptie van VDI niet bezig bent met de adoptie van cloud computing, ondanks dat je nu overal reclame borden ziet met dit soort diensten en ondanks dat er wel degelijk een goede case gemaakt kan worden met VDI. Maar goed, dit is tegengesteld aan de mening van vele anderen en er zijn genoeg argumenten voor VDI en de mate van automatisering hierin is best aantrekkelijk. Als tussenstap zou ik nog meer bewegen richting "terminal servers". Ondanks de nadelen zijn deze vaak goedkoper te realiseren, maar ik dwaal af. Het is een open einde en wellicht zou dit een leuk topic zijn voor een "cloud battle" dag.

Zoals ik in mijn eerdere reactie aangaf en ook onderaan in mijn artikel zijn kleine cloud stapjes "gevaarlijk" als deze niet passen in een groter geheel van visie. Een gevaar wat je hebt en zeker in de cloud is een "application sprawl" dus omdat het zo makkelijk af te nemen is wordt een weerwar van diensten afgenomen door de diverse afdelingen waardoor integratie een dure nachtmerrie wordt. Excellence is altijd een combinatie van visie en executie en de adoptie van cloud computing is daarin ook een uitdaging.

Wat betreft self service en support. Zie de generieke cloud diensten als een nuts voorziening, iedereen kan er gebruik van maken en er zijn lokale dienstverleners die het persoonlijk kunnen maken. Een andere aanpak zou kunnen zijn dat je gebruikers of een bepaalde groep daarin als onderdeel van je strategie traint. Zeker omdat de grote diensten ook al bij de consument bekend zijn zou de training zich kunnen richten op de specifieke manier van gebruiken binnen de organisatie. Soort "cloud buddies" binnen de organisatie die het leuk vinden hun kennis te delen en de regels van de organisatie kennen (governance). Kan er meteen wat bewustwording en goede gebruiken geïnjecteerd worden.

Kortom, mijn visie is redelijk compleet, maar bepaalde keuzes impliceert meteen ook een aantal andere keuzes. Ze staan met elkaar in verbinding en staan niet los van elkaar.

Ik hoop dat ik hiermee weer wat inzicht gegeven heb :-)

@Ewout,

ik ben meer van de inhoud, dus ik ga voor de messen in de bestekbak...:-), maar zeker het is aan de redactie, maar juist als consultant is het natuurlijk topsport om mensen op het juiste idee te brengen...Dit keer helaas wat minder subtiel dan anders.

Henri,

Natuurlijk kunnen we 'offline' discusseren maar dat schaalt zo slecht. En even voor de duidelijkheid, het is geen welles-of-nietes over de principes van de cloud omdat ik hiervan namelijk zeker de mogelijkheden zie hoewel ik nog wat twijfels heb over de beheerbaarheid. De discussie gaat dus meer om je visie waarbij ik soms moet denken aan de giftigheid van benzine, een druppel kan geen kwaad maar als je er liters van inneemt is het toch erg ongezond. Naar mijn opinie zal je idee van 'cloud buddies' trouwens juist voor een 'application sprawl' in de cloud zorgen waar je sneller in dan uit bent.

Laten we daarom een lijn trekken tussen cloud computing en uitbesteden, dat andere deel van AIVD rapport want ontzorgen is nog niet gelijk aan zorgeloos.

@Maarten,
Ik had het niet over die link maar wel de inhoud van de reactie zelf.

@Henri,
Je gelooft dus niet in VDI. Als ik bij een cloudleverancier een DaaS (desktop) afneem, waar denk je dat dit op gebaseerd is? VDI!?

" Een gevaar wat je hebt en zeker in de cloud is een "application sprawl" dus omdat het zo makkelijk af te nemen is......"
Je hebt het over " Eerlijk zijn over Cloud". Ik mis persoonlijk dit soort informatie (zoals hierboven tussen " ") in je artikel. In dat geval, je had zeker een ander soort reactie van mij mogen verwachten dan wat er al bekend is.

@Reza

De inhoud zelf vond ik erg gematigd, moet kunnen. Vervolgens daarom de link bezocht, of daardoor je "onrust" kwam, maar die is nog rustiger.

Ongeveer de helft van de top 10 aan reageerders is niet in "loondienst constructie".

Ik denk dat ik de enige ben die voor een volstrekt onafhankelijk adviesbureau werk en bij degenen die niet in loondienst werken is de meerderheid werkzaam voor een bureau die naast advies ook producten levert voor de eind klant als ik het zo zie :-). Kortom iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond..., een beetje profilering is dus alleen maar duidelijkheid geven over je achtergrond....

Solide verhaal, helder en consistent. Het neemt niet weg, vooral voor een deel van mijn eigen werkzaamheden, dat cloud geen optie is. Daarvoor is de materie waarmee ik werk te gespecialiseerd om aan cloud toe te vertrouwen.

Ben ik de enige? Een kleine rondgang tussen professionals die zich ook met zeer discrete data bezig houd, stelt voor zichzelf hetzelfde, gebaseerd daarop kan ik me voorstellen dat er best nog wel meer ondernemers en ondernemingen zijn die cloud niet zullen overwegen.

Het kostenaspect
IT kost momenteel niet zo heel erg veel en er is nog flink te verdienen in de niet cloud markt is mijn ervaring. Het zelf optuigen van een infrstructuur, wanneer we het hebben tot, laten we zeggen 20 werkplekken? Is heel goed te doen zonder cloud. Je zult dan wel een investering moeten doen maar wanneer we van een depreciation van vier jaar uit gaan, is dat ook nog wel concurerend. Als je het zelf ter hand neemt en houd dan natuurlijk.

De vraag die ik mis?
Dat is de vraag voor je de discussie begint. Is mijn bedrijf intrinsiek wel geschikt voor cloud? Dan is mijn antwoord ondubbelzinnig. Zeker niet altijd. Dus zal er een zekere behoefte zijn voor ondernemers en gebruikers die in cloud hun antwoord en oplossing niet vinden.

Blijft er natuurlijk een heel groot speelveld over voor cloud. Zondermeer.

@NumoQuest, dank voor je reactie. Ik geloof ook dat er bedrijven zijn die niet hun data aan de cloud toe vertrouwen. Het is ook zeker geen moeten. Een infrastructuur optrekken van 20 werkplekken is prima te doen zonder cloud. Maar dat IT momenteel niet zoveel kost... Laat ik het zo zeggen, als je het zelf doet krijg je wat veel bedrijven hebben, een kostenpost met een directe link naar de kostprijs, en de eerste gemiste kans voor onderscheidend vermogen. Maar het gaat niet alleen om 20 werkplekken. Deze moeten ook nog ingericht en onderhouden worden. Bedrijven met 20 werkplekken weten niet of ze gehackt zijn of niet, daarnaast hoort er bij die twintig werkplekken ook nog wat servers. Mailserver, fileserver, wellicht een database en applicatie server en waar zet je die? Hoe zorg je vervolgens dat de mensen buiten kantoor, onderweg of thuis bij hun data kunnen? Ook heb je IT-ers nodig om dit te onderhouden, of huur je daar een dienst voor in? 9 van de 10 bedrijven van deze grote die ik ken, hebben geen servers meer binnen het pand staan, dus wordt dit eigenlijk al uitbesteed en moet je dus nadenken over je gevoelige data. Stel je ook eens voor dat je succesvol bent en 20 werkplekken er veertig worden, of 10, dan moet je ineens al weer je eerste transitie traject in. Maar het ergste is nog, als je doet wat al die bedrijven hebben gedaan met 20 werkplekken, hoeveel *automatisering* hebben zijn dan gerealiseerd? Zo'n standaard oplossing levert namelijk geen grammetje automatisering op. En om een hele straat voor je inrichting en onderhoud (en CMDB, haha) te regelen is toch ineens niet meer zo goedkoop.

Saillant is dat dit precies aansluit op de reactie van Reza over VDI, want dit is dus de propositie van VDI. Met VDI (zeker bij een externe partij) ben je schaalbaar, is inrichten goed te doen en te beheren en kun je overal en altijd bij je werkplek, heb je centrale beveiliging en dergelijk en is een nieuwe werkplek "spawnen" een fluitje van een cent. @Reza, ik ben me er overigens heel erg van bewust dat een desktop uit de cloud gerealiseerd wordt met VDI.

Ik vind de propositie van VDI best okee. Ik kan me ook voorstellen dat dit een model is wat bedrijven adopteren en dat het ook nog wel in een case past en hoewel ik geloof in generieke thin clients, geloof ik niet zo in VDI in de vorm van het virtualiseren van een Windows Computer. Maar goed, dit staat nog volledig open en ter discussie en is slechts een visie en opinie. Ik ben er niet tegen en vind het ook niet fout, maar ik denk dat het beter kan.

En ik mis de vraag niet echt: Is mijn bedrijf intrinsiek geschikt voor de cloud? Ieder bedrijf dat nodes heeft die verbonden zijn aan het internet heeft dat station al gepasseerd. Dan zou ik meer de vraag stellen: Hoe kan mijn bedrijf opereren in de cloud op een intrinsiek verantwoorde manier?

Dus niet Of? maar Hoe?

PS: Maarten, dank voor je reactie, mijn verdediging en humor! (volstrekt onafhankelijk adviesbureau, aren't we all?)

Henri,
Heel stoer dat je niet aleen kritiek levert op het artikel van Ewout maar dat je zelf ook laat zien hoe jij het zou doen.

Toch heb ik nog een paar kantekeningen.
- Je eerste zin impliceert welhaast een kantoor dan wel internet omgeving. Zoals ik wel vaker aangeef, bestaat automatisering uit meer dan enkel een wordprocessor en een website.
Ik ben in mijn cariere heel wat zaken tegengekomen die niet in de cloud passen. Denk eens aan meet en regelsystemen, denk eens aan bewakingssystemen, hence kijk eens in een datacentre wat daar allemaal decicated draait.
Ik begrijp je opmerking natuurlijk wel maar echt heel handig vind ik die niet.

Een ander aspect waar ik recentelijk nog eens op geattendeerd werd (ook ik verdien mijn boterham voor een deel binnen de cloud)
'Wat nu als mijn internet verbinding uitvalt'.
Tja internet zou je zeggen is tegenwoordig zoiets als een Nutsvoorziening, maar er blijken toch heel wat IPS's te zijn die zonder enige schaamte 'snachts de boel uitschakelen. Het komt ook regelmatig voor dat een graafmachiene even geen respect heeft voor dat dunne glasfiberdraadje (en al evenmin voor een dikke 10kV kabel, wat een spectaculair gezicht zal dat zijn)

Ook de performance van een internet verbinding kan wel eens een probleem zijn.
Ik ben gewend om via ssh op diverse bakken te werken, maar ik heb al vaak genoeg meegemaakt dat dit om diverse redenen niet lekker loopt.
Soms wil je gewoon een bak die op kantoor staat en die je vervolgens rsync naar je live omgeving.

Zo zijn er nog tal van verschillende situaties te bedenken die je pas tegen gaat komen als je verder kijkt dan een dotNet omgeving.

Verder is het natuurlijk ook zo dat niet alle bedrijven 5000 personeels leden hebbben, en evenmin is het zo dat niet alle bedrijven uit slechts 3 medewerkers bestaan...
Ik denk dat het per organisatie is te bekijken wat handig is.

Hoe dan ook, met alle reacties onder je artikel, hebben we toch weer een nieuw kijk op de cloud.

Hey Pascal, dank voor je reactie.

Ik werk dagelijks met cloud computing voor zowel implementaties van SaaS als het ontwikkelen van software in de cloud.

Ja, ik heb wel een focus voor "kantoor bedrijven", maar beperk me zeker niet tot documenten en websites. Sterker nog, mijn zwaartepunt ligt bij webservices en databases (integratie).

'Wat nu als mijn internet verbinding uitvalt', is wel heel ouderwets gedacht. Er zijn bijna geen klanten meer die hun server nog in een eigen hok hebben staan. Het mooie juist van een internet verbinding is dat je er overal ter wereld bij kan. Doet je verbinding het niet, dan kun je ook nog een de Mac, huis, et cetera. Maar tegenwoordig heb je ook 4G routers als backup, dat heb ik thuis ook en naast mijn Ziggo verbinding heb ik een buurman met KPN. Ook op kantoor ben ik 3(!) dubbel uitgevoerd en dat hoeft echt niet duur te zijn. Ziggo / ADSL / 3G router.

Connectie problemen zijn echt niet meer van deze tijd en herken ik totaal niet (en ja, ik verbind ook met Linux). Vroeger had ik ook een server op mijn zolder staan, maar die vangt nu stof, het is een dell SC420, die mag je gratis op komen halen :-) (schijven zijn alle bitjes op 1 gezet).

Ik weet dat de wereld groter is dan mijn wereldje, je kunt niet alles doen :-) En Linux is minder mijn ding, maar bij webservices maakt dat niet veel uit, die zijn platform onafhankelijk. En ik leer nog elke dag bij, ik hoop dat ik dat vast kan houden.


Henri,

Connectie is hier een gegeven maar in sommige landen (gebieden) echter een kostbare aangelegenheid. Betreffende bandbreedte en dataomvang zijn er eenvoudige rekensommen en netwerk is dan soms echt een knelpunt. Maar goed ik refereer weer teveel vanuit logistieke achtergrond waarbij ik data en gebruiker graag dichtbij elkaar zie, iets met latency;-)

Ewout, het is inderdaad een gegeven dat we in NL en landen zoals NL makkelijker connectie hebben dan in andere landen. Niettemin is cloud computing daar juist in opkomst omdat je klanten in ieder geval door kunnen werken als je zelf de verbinding naar de cloud mist. Mijn context is uiteraard ook NL aangezien dit artikel in Nederlands geschreven is.

Wat betreft de knelpunt is bandbreedte is dit inderdaad een punt van aandacht. Met 50 kenniswerkers op het zelfde internet lijntje is het slecht toeven als je geen dikke internet lijn hebt. Tijd voor BYOC : Bring your own connection, haha. Met 4G is dit niet eens zo'n gekke gedachte.

Niettemin, de kans dat je servers niet meer staan waar je werkplek zich bevind wordt met de dag groter. Je zult hier dus sowieso iets mee moeten.

Uiteraard door cloud computing op de juiste manier toe te passen hoeven zowel bandbreedte als latency geen probleem te zijn.

@Henri: Cloud computing is gewoon je rommel opslaan op een locatie 'who knows where' en weg is pech(!). Daar heb ik niet zoveel woorden voor nodig. Ooit wel eens de opgeslagen gegevens terug gevraag. Dat bedoel ik, eerst proberen voordat je iedereen de wolk instuurt.

Jurgen, je doet alsof je het begrijpt, maar uit je reactie blijkt dat je geen clue hebt.

Wat mij in deze discussies altijd verbaasd is dat niemand het in het juridische stuk heeft over wat er gebeurt als je cloud leverancier failliet gaat. Ik ben aan het overwegen om CRM software te gaan draaien, Salesforce (dus in de cloud) of MS-Dynamics (in de cloud of on premises) In het eerste geval ben ik het haasje, op het moment dat Salesforce failliet gaat, omdat ik in die situatie alleen een contract heb met een partij die er op dat moment niet meer is. In het tweede geval (bij on premises) kan ik gewoon doordraaien, ook als de leverancier van mijn pakket er niet meer is. Ik kan dan "rustig" op zoek naar een nieuw pakket, want de software bij mijzelf blijft het gewoon doen, terwijl dat in het eerste geval niet zo is. Geen van de leveranciers "in de cloud" hebben een antwoord voor mij op deze simpele kwestie. Dit staat nog los van alle koppelingen die ik met onze specifieke bedrijfseigen systemen moet maken, die in de cloud ook lastiger zullen zijn, i.v.m. securitylekken door al die koppelingen en performance doordat snelle verbindingen nog altijd duur zijn. Maar mijn hoofdprobleem blijft zitten in de discussie rondom faillissement en kom niet aan met "de data blijft altijd uw eigendom, de data is waardeloos zonder een systeem om deze mee te processen en bij het voorbeeld van Salesforce heb ik dat systeem in die situatie simpelweg niet, na een faillissement van Salesforce.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-09-05T10:07:00.000Z Henri Koppen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.