Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Inzicht is het halve werk

Computable Expert

Ruud Mulder
Senior Presales Manager, Dell Technologies. Expert van Computable voor de topics Cloud Computing, Infrastructuur en Loopbaan.

Vanuit mijn rol als systems engineer ben ik bijna dagelijks betrokken bij het uitvoeren van performance en capaciteits metingen van it-infrastructuren. Wat staat er voor apparatuur, wat voor technologie is er in gebruik en waar zien we mogelijkheden om te verbeteren? Welke data gebruik ik wel en welke data is rijp voor het archief? Wordt de bedrijfscontinuïteit wel goed geborgd? En last but not least, waar wilt u naar toe in de toekomst?

Ik roep namelijk al jaren: meten is weten. Zo nu en dan hoor ik wel eens 'daar heb je hem weer met zijn health check'.  Maar onze auto’s laten we wel periodiek keuren door middel van een apk-keuring. Dus waarom controleren we onze it niet pro-actief en pas als de organisatie  begint te klagen dat iets niet vooruit te branden is? Of erger nog, niet beschikbaar is. Dan loop je als it al achter de feiten aan. De gevolgen van deze aanpak hebben, hoe je het wendt of keert, altijd invloed op de omzet en dus ook de continuïteit van de organisatie.

Zonder it ben je nergens

De afgelopen jaren heb ik bij veel organisaties van dit soort apk’s en health checks uitgevoerd. Opvallend is dat bij sommige organisaties het inzicht in de gezondheid en het presteren van de it-omgeving (totaal) ontbreekt. Zonder in details te treden, ik heb situaties meegemaakt waarbij organisaties totaal geen inzicht hebben in de data die opgeslagen wordt. Wat is het? Hoe lang moet ik de data bewaren en moet het eigenlijk wel op primaire storage geplaatst worden? Is de data nog wel beschikbaar in geval van een escalatie? En hoe snel heb ik het dan weer terug uit mijn back-up en disaster recovery omgeving?

Back-up jobs die soms langer dan 24 uur duren kom ik helaas ook nog te vaak tegen. Als het al 24 uur duurt om data veilig te stellen, hoeveel tijd neemt het dan in beslag om het terug te halen? En wat zijn de consequenties voor de organisatie? Als ik deze vragen stel, zie ik nog wel eens iemand aan de andere kant van de tafel volledig wit weg trekken of helemaal stil vallen. Toch blijft me dat nog steeds verbazen. It is cruciaal voor je bedrijfsvoering. En om dit te garanderen heb je in mijn optiek gewoon inzicht in je it-omgeving nodig. Of je nu een kleine organisatie of een multinational bent, zonder it ben je tegenwoordig nergens meer.

Hoe kan het anders

Op de markt is er een gigantische hoeveelheid aan tooling beschikbaar. Voor iedere laag van de it-infrastructuur is er wel een aparte monitoring- of managementtool beschikbaar. Helaas sluiten dit soort tools vaak niet optimaal op elkaar aan. En juist dat laatste is een groot probleem. Een it-Infrastructuur bestaat namelijk uit een x aantal logische ketens zoals: software/applicaties, compute, network, storage en data.

Om een goed beeld van het presteren van je it-infrastructuur te krijgen moet je over de gehele it-infrastructuur kijken. Pas dan kan je de juiste conclusies trekken en op basis daarvan effectieve oplossingen aanbieden. Je kunt namelijk niet de ene laag los zien van de andere. Overzicht over de gehele it-keten is daarom cruciaal.

De ideale wereld

Zou het niet ideaal zijn als er tooling beschikbaar is die een homogeen inzicht geeft over alle logische lagen van de infrastructuur? Een oplossing die continue monitoort waar mogelijke zwakke schakels zijn?  Een oplossing die direct de vertaalslag maakt naar de mogelijke consequenties van de zwakke schakels op de beschikbaarheid van de omgeving? Denk hierbij aan een te kort aan resources of hardware componenten die op het punt van omvallen staan.

Is het vaak niet een crime om te zien welke bedrijfsprocessen en applicaties gebruik maken van bepaalde technologiën (servers/netwerkporten/storage et cetera)? Ik heb vroeger zelf ook aan de knoppen gezeten en het migreren van zaken was altijd tricky en bezorgde mij wel eens een slapeloze nacht. Ben ik niet net dat ene servertje of die ene koppeling vergeten om te zetten?

En last but not least rapportages. Technisch georiënteerde mensen binnen je organisatie willen technische rapportages. Maar zit het management wel op dezelfde informatie te wachten? Willen die niet alleen maar een overzicht waar in staat of iets naar behoren gepresteerd heeft en waar uitdagingen liggen?

Van kostenpost naar profitcenter

Ik heb hier voornamelijk de technische kant van it besproken, maar inzicht gaat verder dan alleen de technologie. Inzicht in gebruik en verbruik is cruciaal om de juiste Iit-budgetten tot je beschikking te krijgen. It wordt nog te vaak gezien als een kostenpost. Maar wat als je nu eens proactief een betrouwbare voorspelling kan doen, wanneer er weer nieuwe technologie nodig is? Wat als je op afdelings- of gebruikersniveau het it-verbruik inzichtelijk kan maken? Dit is voor veel organisaties nog een flinke uitdaging, maar wel een uitdaging die cruciaal is. Vanuit de cloud wordt dit inzicht en het pay for usage model al vaak aangeboden.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Goed artikel Ruud.

In de eerste plaats is IT ICT nooit een kostenpost geweest, maar als zodanig wel altijd gezien en behandeld. Nutteloze discussies heeft dat altijd opgeleverd. IT ICT is gewoon een strategisch onderdeel van de zakelijk infrastructuur dat de business moet faciliteren en steunen in productiviteit en door automatisering die productiviteit met minden bemensing zelfs verhogen. Punt!

Dat je een strategisch onderdeel van je bedrijf onderhoud en periodiek aan controle of meten onderwerpt, is bijzonder aan te raden. Immers, alle aspecten binnen IT ICT zijn volledig voorspelbare materie dus ook een uit te voeren analyse geeft je gewoon de stand van zaken weer waarop je beleid kan aan en toepassen.

Deze minimaal vereiste kennis van onderhoud van IT ICT blijkt steeds minder te leven bij IT ICT professionals, laat staan bij de leden van MMT of boardroom. En dat is een zeer gemiste kans wanneer je bedenkt dat je dagelijks de thermometer 'er in' kan houden en monitoren om te zien of er geen zaken uit de pas lopen.

Immers, IT ICT is de vehikel om de business te helpen productiever te zijn en draagt daardoor bij aan de omzet. En als dat aspect niet belangrijk genoeg is dan lijkt me dat een zakelijke misser van de bovenste plank.

Dank voor je reactie/feedback Rene!

Je slaat de spijker op zijn kop. Waar voor dank.

Beste Ruud,

Wat jij beschrijft in je artikel komen wij ook regelmatig tegen.

Als gevolg van verregaande digitalisering zie je dat er steeds meer data op de systemen komt te staan en ook grote hoeveelheden ongestructureerde data.
Wij komen het dan ook regelmatig tegen dat de IT managers geen idee meer hebben wat er aan data ligt opgeslagen.

Een goede data rapportage is dan ook heel belangrijk en moet leesbaar (aangepast) zijn voor de rol die iemand in het bedrijf heeft.
Data beheer is niet alleen iets voor de IT manager maar ook voor het hoger management.
De ene persoon wil misschien wat meer details over de dataopslag, terwijl de andere alleen maar wil weten hoe snel de data groeit en wat de kosten hiervan zijn, nu en op termijn.

Hoewel ik bekend ben met de beloften aangaande het Storage Resource Management (SRM) weet ik ook dat de afkorting vaak ingevuld wordt met Supplier Relationship Management en licentie-gedreven tooling om zo (modulair) het DIKW-model verkoopbaar te maken.

Zeker geeft de infrastructuur een schat aan informatie, helaas vraagt dit vaak wel enige transformatie omdatde data vaak de contextuele verrijking mist. Van data naar informatie conform het DIKW-model gaat om het wat, wie, waar en wanneer. En dit zijn technische feiten die in de volgende stap van HOE een contextuele verrijking voor de business moeten krijgen aangaande inzichtelijkheden.

Dit kan bijvoorbeeld een beprijzing van de MIPS zijn maar economische pay-per-use rapportage brengt veelal echter ook de BOGOMIPS in rekening en mist nog de laatste stap van het WAAROM aangaande de wijsheid over een besluit. Het is om deze reden dat Gartner al enige tijd de integratie van EA tools met de CMDB van ITSM propageert:

http://static.ziftsolutions.com/files/8a7c9fef2efa14a4012efd05d7fc5c55.pdf

Als de IT afdeling van costcenter naar profitcenter wil transformeren dan zullen ze zoals Gartner ook al aangeeft eerst nog wat moeten doen aan tool integratie door leveranciers te dwingen hun API's voor het beheer te standaardiseren om zodoende de benodigde data normalisaties te vereenvoudigen.

@ Jaap ,

Goede toevoeging waar voor dank!

@ WRM,

Je 2e alinea slaat de spijker op zijn kop. Waar voor dank. Net als je laatste alinea. Hier ligt een zeer grote uitdaging en het staat en valt met standaarden. En daar zijn nog wel wat slagen te maken.

Ruud,
Mijn andere alinea's snijden ook hout want van BMC tot EMC heb ik nogal wat 'reversed engineering' gedaan om tot een data normalisatie te komen voor de nodige inzichtelijkheden. Want niet alle data is machine gegeneerd, die grote uitdaging van je wordt het beste gevisualiseerd met:

http://www.naf.nl/content/bestanden/naf_-_archimate_bij_sns_reaal_gijssen.pdf

Voordat de inkt droog is veranderd een organisatie nog weleens, misschien dat NumoQuest een goede inschatting van de conversie (migratie) kosten kan maken. Want hoewel ik denk dat cijfers in voorbeeld fictief zijn lijken de verhoudingen me indicatief op basis van technologische keuzes waarin ik de kosten van de hypervisor nog mis.

@WRM

Er zijn vaste formats die velen hebben gehanteerd in migraties en 'guess what....', geen van de gehanteerde, vooral commerciële, formats bleek te kloppen. Dat gegeven is zeer eenvoudig te begrijpen omdat er een paar faktoren telkens meespelen die een migratie per definitie altijd weer duurder maken dan 'men begrootte'.

Ik verwijs hier dan ook graag naar bit.ly/1xaIhGP, gratis, die de basis en wetmatigheden van automatiseren inzichtelijk maakt waarop elk commercieel format gebaseerd zou moeten zijn. Je zult snel zien dat dit in de praktijk, voor om het even welke reden, niet gebeurd waardoor kosten altijd weer groter zijn dan budget.

En daar is dan, een beetje commercieel ik weet het, een seminar voor IT ICT pro's en Non IT ICt pro's, managers en boardmembers om daar een eind aan te maken. Edoch, wel onder de noemer, 'Ik hoef de rekeningen van de klant niet te betalen...' want die blijken juist in migraties onnodig en voorspelbaar, veel en veel te hoog te worden.

En die voorspelbaarheid heb ik altijd het mooiste van IT ICT gevonden. :O)

NumoQuest,
Je verwijt aangaande de commercie is vermakelijk omdat jezelf hiervan ook niet vrij bent, je verkoopt een inspanningsverplichting zonder enig meetbaar resultaat als handelaar in verwachtingen.

De formats van EA zijn bedoeld als 'IT alignment model' om zodoende gewogen beslissingen te nemen over projecten terwijl de aansturing ervan nog vaak buiten beschouwing blijft. Na het 'startschot' krijgt de inspanningsverplichting vaak de overhand omdat de automatiseringsgraad van de aansturing klein is. Schaalbaarheid van de organisatie - zie wetmatigheid van Parkinson - is daardoor per definitie al kleiner dan de dragende ICT infrastructuur zelf, let met name even op de slot conclusies in presentatie.

'Ultimately, value must come not just from the IT tools that are selected, but also in the way that they are used in the organization. For this reason, scope of B/I Alignment includes business transformation in which organizations redesign how work is accomplished in order to realize efficiencies made by new IT.'

Bovenstaande klinkt als een digitale transformatie welke grotendeels om de processen zelf gaat en de ommekeer in het denken zit hier in de 'reversed engineering' van samenwerkingen tussen de business en IT in plaats van de gebruikelijke mechanische 'span of control' van de boekhouding die voor een cultuur van macht en angst zorgt.

@ WRM
Natuurlijk ben ik van enige commercie niet schuw, ben je belazerd zeg. Ik heb mijn kennis niet voor niets voor het grootste zelf gefinancierd. een wel overwogen professionele keus om mijn onafhankelijkheid t.a.v. commerciële producten en organisaties te borgen. Daar is niets vreemd aan lijkt mij. Als ik IT en Non IT op gelijk niveau aan de tafel krijg en daarmee een organisatie meteen al vele duizenden bespaar die plots niet hoeven te worden uitgegeven, zou ik wel gek zijn als ik mijn business model niet zou inzetten.

Mijn verwijt is niet de commercie 'an sich', mijn verwijt is dat de commerciële partijen hun klanten op cruciale punten overchargen en niet volledig informeren waardoor incomplete overeenkomsten worden afgesloten met de nodige financiële consequenties van dien.. Dat vind ik regelrecht weerzinwekkend. Maar zo is mijn verwijt evenzeer zo de opdrachtgever die denkt de marge of uurtarieven naar een dusdanig niveau te drukken, waar van gezond ondernemen vrijwel geen ruimte meer kan zijn. Dan moet men dus iet zeuren.

Even naar het onderwerp.
IT ICT, voor mij; Het verhogen van productie/productiviteit en de reductie van kosten. Dat is op zich natuurlijk niet zo commercieel omdat je uiteindelijk dat doet om minder mensen te hoeven in te zetten. Aan de ene kant bespaar je je uitgaven, aan de andere kant je winstmarge. Is dat niet je scope? Dan kost het je als klant heel veel hele hoge rekeningen. Gegarandeerd.
Die wetmatigheid geld voor elke IT professional, die geld voor elke IT discipline, die geld ook voor hen die gebruik maken van IT ICT.

Wil je een IT ICT speeltuin? Lees, IoT, ga maar vast sparen. Ik kan je nu al garanderen dat heel veel commerciële producten voor klanten een dure nachtmerrie zal worden omdat een aantal basale wetmatigheden gewoon terzijde worden geschoven. In beide gevallen lig ik daar niet wakker van. Ik betaal namelijk die rekeningen niet.

IT Kostenpost
Voor mij is IT ICT nooit een kostenpost geweest maar een faciliterend vehikel die de organisatie/business moet ondersteunen in toename van productie/productiviteit. Ik ervoer al zeer vroeg, zo'n vijfentwintig jaar geleden de correlatie tussen heel veel hele hoge rekeningen en het niet goed gebruiken van de mogelijkheden van IT ICT. Ik weet ook dat als je IT als kostenpost benaderd, dat de betreffende organisatie aan de andere kant nog meer zal gaan betalen. Ook prima, ook die rekeningen hoef ik niet te betalen.

Ik roep al twintig jaar tegen de IT professionals, de allereerste stap die je als IT pro verplicht bent je klant te verduidelijken is: Wat is IT, Wat ga je ermee doen, En wat kan je er beslist niet mee. Nog steeds, as we speak, kan 75% van de IT professional niet eens begrijpelijk uitleggen wat automatiseren is, waarom je dat doet en hoe je ermee om gaat aan 95% van mensen die er gebruik van maken. Kleine tip, daar ligt namelijk het geheim van ultimo inzetten van ITT met en voor je klant.

De rest van alle mooie verhalen en pretentie, heel veel commercie. En ik durf je rustig te stellen dat naast het gegeven dat IT ICT een kostprijs en prijs van onderhoud kent, IT ICT nog steeds geen onkostenpost voor de organisatie moet zijn, sterker, door een beetje anders tegen de huidige IT ICT aan te kijken, kun je nog steeds heel veel winnen, zonder er meer uit voor te hoeven geven.

En laat, voor mij en toch wel wat klanten van mij, IT ICT nu net daarvoor zijn bedoeld. Met alle respect voor mijn mede IT ICT pro's natuurlijk.

@rene,

"NumoQuest,
Je verwijt aangaande de commercie is vermakelijk omdat jezelf hiervan ook niet vrij bent, je verkoopt een inspanningsverplichting zonder enig meetbaar resultaat als handelaar in verwachtingen."

er wordt nogal wat geroepen.
ik lees in jouw reactie een (onvoorstelbaar maar idd wel voorspelbaar) lang verhaal maar geen antwoord op dit verwijt.
dat zie ik als "mooie verhalen en pretentie, heel veel commercie"
wel mooi dat je je kennis daarmee zo goed kan financieren, en onafhankelijkheid is de bom.
Jaja zij graaien zelf ook, ben je belazerd ;-)

@ Dino,
Beetje jammer dat je klaarblijkelijk niet echt hebt doorgelezen in mijn reactie. Voor de goede orde, ik verkoop niets, ik maak klanten wel opmerkzaam op de grote reeks van hiaten en valkuilen in menig IT ICT traject wat ze uiteindelijk flinke bedragen bespaard door niet uitgeven.

Ik begrijp even niet waar jij 'inspanningsverplichting zonder resultaat uit extraheert'. Tikje jammer en ongenuanceerd aangezien je inhoudelijk verder niets van mijn werk en/of model kent.

Terug naar het artikel, IT ICT is een pracht materie om met inzicht mee om te gaan. Doe je dat niet, dan ben je verzekerd van heel veel rekeningen, iets wat Ruud ook stelt. Hoe ik daar verder in sta heb ik al verwoord, ik ben uiteindelijk niet 'onderwerp' in deze.

Overigens, je bent nooit verplicht mijn reactie of reflectie te lezen natuurlijk. ;O)

Numo,

ik lees een reactie van roeper die ik quote.
Die reactie zou best wel eens inhoudelijk onjuist kunnen zijn, maar dat weerleg je niet.
Je verkoopt een dienst en dat kost de klant geld. Die doet dat vanwege zijn verwachtingen. Waar die verwachtingen op zijn gebaseerd maak je niet duidelijk. Je zou iets zeggen over no cure no pay model, of een enorm portfolio met tevreden klanten, of erkende certificering van onafhankelijke partijen. Kan best zijn dat je dat allemaal in huis hebt, maar dat blijkt niet uit je commerciele verhaal. Dat betoog komt neer op dat ze jou moeten inhuren, zodat ze later veel profijt van je hebben. Zo'n beetje het verhaal van elke verkoper.
Zaken die anderen betalen zie ik overigens ook nooit als kostenpost ;-)

On topic : Best goed artikel, Ruud.

@ Dino,
Beetje jammer dat je je weer te buiten gaat aan aannames zonder jezelf op de hoogte te stellen van ins en outs en de wijze waarop ik/wij zaken doen met anderen. Het is verder ook niet aan jou daar een oordeel over te vormen. Er is namelijk geen enkele zakelijke binding tussen ons. Daar laat ik het dan verder ook graag bij.

@Wie roept mij,

Of je die data nu contextueel of anderszins verrijkt of transformeert, het gaat je niet zomaar informatie opleveren. Data wordt pas informatie als in de organisatie – de bedrijfsmedewerkers en bedrijfsapplicaties - en bij de externe klant de nodige kennis aanwezig is; precies de K in het DIKW-model, die in jouw zienswijze nog onvoldoende is uitgewerkt.

Het centrale begrip is dan ook niet context, maar situatie; “the state you’re in”.

En ook als je wilt horen wie je roept is het zaak om de controle – de schijnzekerheid van het ‘in control’ zijn - juist los te laten :-)

Jack,
De tweede letter in het DIKW-model is de I van informatie, in de context van A naar Beter is dat als die borden met 100 langs de weg die je alleen de kennis opleveren dat je te hard rijdt als je op de snelheidsmeter kijkt of de wijsheid achteraf als de bekeuring komt.

De 'verification bias' aangaande de 'state you're in' gaat om de interpretatie, hierin is vooral de metadata interessant. De beschrijvende context voorkomt dat je appels met peren gaat vergelijken. Zo zit er vaak een heel verschil tussen de mediaan, waarop je met Management of Execpetion stuurt, en gemeten of de berekende onder- of bovenwaarden.

De schijnzekerheid van 'in control' zit in de check & balance van kennis en wijsheid welke gewoon om de juiste informatie gaat. En deze wordt vooral bepaald door de kwaliteit van je data;-)

Absolute zekerheid dat de relativiteitstheorie ook betrekkelijk is, is een recursief abc-tje als we kijken naar interessantdoenerij van diegenen die het hardst roepen. Voorgaande zin slaat nergens op, maar sluit goed aan op de bias in de context van artikelen en reacties erop. Hoe check je half werk als men onwijs intelligente antwoorden geeft maar niemand nog inzicht in de vraag heeft?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2016-04-08T14:24:00.000Z Ruud Mulder


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.