Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Is je ICT-omgeving klaar voor 2014?

Computable Expert

Reza Sarshar
Projectleider/ Adviseur, Kaizen Projectmanagement. Expert van Computable voor de topics Management, Infrastructuur en Digital Workplace.

Bedrijven kunnen de komst van Windows 8 als een waarschuwing zien! Wakker worden, de ict wereld heeft over drie jaar een andere vorm dan nu. We hebben het over een ‘major change’, stilstaan en bezuinigen op innovatie en ontwikkeling kunnen bedrijven duur komen staan. In een roadmap naar 2014 zie je 2013 als het jaar waarin het fundament gelegd wordt voor de realisatie in 2014 en 2015. Is het verstandig om deze activiteiten in 2013 nog uit te stellen?

Cio`s moeten er in geloven dat de ict-wereld er binnen drie jaar heel anders gaat uitzien. Het fundament van het ict-landschap is al jaren bepaald door x86 architectuur met OS, applicatie en overige lagen daar bovenop. De ontwikkelingen die we meegemaakt hebben (zoals virtualisatie) hebben zich binnen het kader van deze architectuur afgespeeld. Maar de wereld is veranderd, de huidige ict-architectuur sluit niet meer aan op de trends en behoeftes in de komende jaren. Deze oude, inflexibele en traditionele architectuur moet vernieuwd en wendbaar worden. Deze grote verandering heeft duidelijk effect op applicaties, processen, architectuur, organisatie en nog veel andere zaken. De bekende Triple A (Any where, Any time, Any device) vormt het fundament van de toekomstige ict. Onderwerpen zoals big data, bring your own device (byod), het nieuwe werken (hnw), cloud en nog meer zien we niet meer als discussieonderwerpen op fora. Ze zullen de dagelijkse realiteit zijn.

Startdatum 2014?

De cio`s hebben zich vanaf 2010 beziggehouden met het verhogen van bedrijfsproductiviteit en flexibiliteit tegen het verlagen van bedrijfskosten. Dit ging ten koste van budget voor ontwikkeling en innovatie, alles moest met bestaande middelen gerealiseerd worden. Als we naar de komende trends en veranderingen kijken,  is het duidelijk dat met de huidige werkwijze geen enkel punt op deze lijst haalbaar is! Na jaren bezuinigen op innovatie en ontwikkelingskosten zit er geen vet meer op de botten!

De transformatie van de oude architectuur naar de nieuwe is een proces met verschillende stappen die niet zomaar binnen een jaar doorlopen kunnen worden. In je roadmap  zijn er een aantal onderwerpen waar je veel tijd en aandacht aan moet besteden om deze goed van alle kanten te bestuderen:

Visie: 2013 is een jaar van voorbereiding waarin je als cio veel huiswerk moet verrichten. Het creëren van een visie voor deze verandering is een proces dat veel tijd in beslag neemt. De cio moet zich oriënteren in de markt, kennis maken met de producten en de mogelijkheden, onafhankelijk advies winnen en vertalen van de mogelijkheden naar businessdoelstellingen. Daarnaast zijn er genoeg organisatorische zaken die parallel aan deze activiteiten moeten worden verricht.

Processen: Gebaseerd op je visie en doel moet je verschillende ict-processen veranderen of vernieuwen. De business vraagt steeds meer om flexibiliteit. De nieuwe ontwikkelingen bieden ook meer flexibiliteit. Als je van deze mogelijkheden  gebruik wilt maken moet je de huidige businessprocessen reviewen en (waarschijnlijk) vele opnieuw herschrijven. Gebaseerd op je visie kun je bijvoorbeeld overwegen  de mogelijkheden van cloud te gaan gebruiken. Cloud kun je pas als hulpmiddel gebruiken als je processen ‘cloud ready’ zijn! Je kunt niet altijd je huidige ict businessprocessen een op een naar Cloud overbrengen.

Applicaties: Applicaties moeten in de nieuwe Triple A architectuur aan andere eisen voldoen. Toegang en delivery van applicaties, data en informatie zal heel anders worden. Je krijgt te maken met een Mobility Enterprise Application Platform  dat je als een laag aan je architectuur moet toevoegen. Dit vereist een visie en richtlijnen die al eerder ingebed moeten zijn in de organisatie. In dit kader kan het verkorten van de applicatielijst de eerste stap zijn. Het consolideren van functionaliteit van de overgebleven applicaties in een bestaande of nieuwe applicatie kan als tweede stap worden beschouwd. De erp- en crm-oplossingen zijn hulpmiddelen waarmee je altijd consolidatie van functionaliteiten kunt realiseren. Wees gewaarschuwd, de implementatie van deze oplossingen vereist veel voorwerk en een brede aanpak in het voortraject binnen de organisatie. Hetzelfde geldt ook voor het inrichten van een Mobility Enterprise Application Platform. Houd rekening met de benodigde tijd.

Kennis: De meeste ict-projecten lopen uit in tijd en/of budget omdat veel onverwachte problemen tijdens of pas na het afronden van een project zichtbaar worden. Neem de tijd om de producten en technologieën die je in 2014 wilt toepassen, eerst goed in een proof of concept (poc) te testen. Geef de gebruikers en de beheerders de ruimte om kennis te maken met de componenten die in de nieuwe architectuur opgenomen worden, leid ze voor de brede implementatie op. Onderschat de benodigde kennis voor de nieuwe technologieën niet! Weet je bijvoorbeeld hoeveel componenten en producten in een Mobility Enterprise Application Platform (voor byod) of een vdi-architectuur opgenomen zijn die je later na de afronding van het project moet beheren en verder ontwikkelen? De kosten die je gaat maken voor het inhuren van externe kennis (voor beheer en ontwikkeling) zijn aanzienlijk! Door de opgedane kennis in een poc en tijdige opleiding/voorbereiding voor de start van het project, kun je ook besparen op de benodigde doorlooptijden en nazorg van het project.

Aan de slag

Na een tijd stilstaan en bezuiniging krijgen organisaties rond 2014 te maken met grote veranderingen op alle fronten van hun ict. Een antwoord op deze veranderingen hebben, vereist een doordachte visie, plan en vooral veel tijd.

Beste ict manager/cio, in 2013 kun je niet meer, zoals de voorgaande jaren, de ict-activiteiten in de vriezer stoppen! Het jaar 2013 heb je nodig voor het verrichten van je voorwerk voor de veranderingen die je organisatie binnen twee jaar ondergaat. Onderschat de omvang van deze veranderingen niet, verspil je tijd niet, ga aan de slag.

  

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Reza, sterk stuk. Kan er alleen maar achter staan en niet veel op aanmerken, hooguit toevoegen.

@Reza, is je vraag ook gericht aan de "Business"? Ik denk dat als je de vraag ook aan hen richt dat sense of urgency alleen maar vergroot zal worden. Ondernemingen moeten echt van een "SAP tenzij" beleid afstappen, om kans te maken om hun organisatie vooruit te helpen.

We zullen een overgang zien van reactieve gebruikers naar pro actieve gebruikers, die oplossingen in de Cloud voorbij zien komen en die nu willen hebben en die niet willen wachten op de CIO en zijn club.

Kortom het is een aanbeveling van Reza die de CIO's etc. het beste zouden kunnen volgen.

@Reza, wat een goed artikel. helder duidelijk en to the point. Mijn complimenten. We houden contact.

Raar stuk tekst. Alles wat ik lees is "Let op er gaan dingen veranderen." Dit ondersteund door te stellen dat de bestaande vraag, of er de komende jaren meer in de cloud gaat en er meer byod gaat komen, beantwoordt wordt met Ja. Een wat makkelijke aaname.
Zoals de zin "Ze zullen de dagelijkse realiteit zijn.", deze is gebaseerd op?

Bedrijven die ICT niet als hun core business hebben hoeven zich in de nabije toekomst juist helemaal geen zorgen te maken over benodigde kennis voor de nieuwe technologieën.
Mobility Enterprise Application Platform voor een vdi-architectuur, al dan niet boyd georiënteerd wordt straks aangeboden als 4e nutsvoorziening. Via een abonnement. Voor een vast bedrag per maand.
Wat overblijft zijn functioneel beheerders en een enkele werkplek ondersteuner.

@Henri & @Peter: Dank voor jullie compliment.

@Andre: dank voor je aanvulling. Helemaal terecht wat je aangaf.

@Maurice:
Dank voor je reactie.
Ik heb het niet over cloud of byod maar wel over de “ontwikkelingen” die je binnen een paar jaar "moet" adopteren.
Is het je iets rond Sinterklaas-dagen opgevallen? Het was niet zo druk in de winkels want veel mensen hebben hun cadeautjes online gekocht! Ondernemers die hun business tijdig geïnnoveerd hadden met de nieuwe mogelijkheden hebben hiervan geprofiteerd, degene die dit heeft uitgesteld moest zijn verlies zien beperken, maar te laat!

Veel technologieën waar we nu vaak over praten en schrijven zullen in de komende jaren verder ontwikkeld en toegepast worden. Cloud of byod zijn er voorbeelden van. Hoe we nu van applicaties gebruik maken, hoe deze aangeboden worden, hoe de businessprocessen ingericht zijn en nog veel andere zaken zullen veranderd worden. Deze veranderingen moet je tijdig onderzoeken en daar waar nodig is toepassen. Wanneer je een onderzoek verricht naar waar je staat, waar je naar toegaat en hoe je dat gaat bewandelen dan zal je de impact van het toepassen van deze ontwikkelingen zien.
Kijk naar de komst van Windows 8 en hoe veel bedrijven moeite hebben met het inpassen van deze in hun omgeving. Windows 8 is een tussenstap! Microsoft is nu al bezig met Windows 9 waar de lijn van veranderingen die vaag in Windows8 opgenomen zijn, duidelijk en flink in doorgetrokken worden. Kennis/informatie is macht. Het verzamelen en verwerken van informatie zullen heel anders worden waardoor BI-oplossingen en big data in de architectuur/ETL processen opgenomen moeten worden. Security zal op verschillende plekken binnen je architectuur in de nieuwe vormen geregeld moeten zijn. Kortom, wil je je concurrenten voor zijn dan moet je innoveren.
Als je ict als innovatiemiddel wil gebruiken dan zal je met grote veranderingen in je huidige architectuur te maken krijgen. Wil je dat niet doen of het uitstellen, dat kan ook! Windows 7 wordt tot 2017 door Microsoft ondersteund, maar ik ben bang dat je onderneming zonder de benodigde innovatie, eerder out of business is dan Windows 7.

@Alfred,
Bij het schrijven van dit artikel ben ik uitgegaan van ict als hulpmiddel voor je business en niet als core business. Jouw punt is ook een mooi voorbeeld! “ict is mijn core business niet en ik ga gebruik maken van externe mogelijkheden (noem dat maar cloud)” betekent dat je inziet dat je huidige ict niet meer voldoet aan de behoefte van je klanten en business in de nabije toekomst. In dit geval zal je voor externe middelen (cloud oplossingen) kiezen en ik hoop dat je dit al goed van alle kanten bestudeerd hebt.
Heb je voor cloud gekozen dan heb je zeker te maken met een visie, roadmap, aanpak om er de transitie van je applicaties, businessprocessen en nog veel andere zaken mee te realiseren. Gebaseerd hierop gaan we terug naar de kern van mijn artikel dat je 2013 voor deze komende veranderingen nodig hebt.
Afhankelijk van de keuze die je gemaakt hebt rondom het afnemen van ict als dienst (cloudarchitectuur) heb je verschillende scenario`s. In sommige gevallen kun je zeker nog behoefte hebben aan de kennis van de nieuwe ict technologieën in huis.

Ten slotte wilde ik kort ingaan op je voorbeeld van Mobility Enterprise Application Platform(MEAP)
Als ict geen core business van je is dan zou je ook kiezen voor het afnemen van verschillende applicaties bij verschillende cloudleveranciers(hybride model), je wilt toch maar ontzorgd worden. In dit geval, wie zegt dat alle cloudleveranciers een MEAP oplossing naast hun dienst (lees applicatie) kunnen aanbieden? En als ze dat allemaal doen, kun je de eisen vanuit verschillende MEAP`s bij deze leveranciers samen naast elkaar op een client device regelen? En kun je dit allemaal combinieren met de MDM en MAP oplossingen en policies die je hebt voor het beheren van je client devices? Zo vanzelfsprekend is het niet!

Had eerst even moeite om door alle kretologie er concrete informatie uit te distilleren als zijnde iemand van de werkvloer. Maar als je nu pas gaat beginnen met deze 'nieuwe' technieken dat loop je nu al achter. Afgelopen jaar was er al een kentering te zien en die zal alleen maar gaan versnellen omdat de business er massaal mee bezig zal gaan. Maar als je de trendwatchers en early adopters goed in de gaten had gehouden dan wist je dit al lang.
Dus voor al die personen die nu zijn gaan nadenken dat ze hierin mee moeten een reflectie moment. Je bent er te laat mee en loopt achter.

Wat ik in deze lijst ook mis is het feit dat de lat voor security veel hoger is kommen te liggen. En dan nog is de kans dat er toch nog iets fout gaat heel hoog en is het cruciaal om er serieus rekening mee te houden dat het mis gaat en dat hierop direct en adequaat op wordt gereageerd. Hierover heeft Computable recentelijk een artikel over gewijd. Het belangrijkste aspect vond ik het feit dat de mindset van de mensen nog onvoldoende aansluit bij de aanstormende realiteit. En dan kan dramatisch gesteld de toekomst van je bedrijf afhangen van een simpele domme typefout.

Jan,
Wat ik ook in het afgelopen jaar heb gezien is het vernieuwen van een aantal componenten binnen de infrastructuur/architectuur. Dat is geen grondige innovatie maar wel quick wins. Het is verstandiger om het effect van innovatie in de hele keten te bestuderen en kijken welke stappen genomen moeten worden. Hierdoor voorkom je deinvestering in een component die misschien volgend jaar vanwege innovatie binnen de hele keten weer veranderd moet. Ik zeg niet dat je alles in een keer moet doorvoeren, zeker niet! Maar wel dat je met een visie alles goed bestudeerd en onderzocht hebt en daarna in stappen implementeren.

Wat betreft je opmerking omtrent security, ik ben het helemaal met je eens. Ik wilde niet in dit artikel ingaan op dit soort onderwerpen. Afhankelijk van de architectuur, producten en keuzes die je gemaakt hebt moet je ook naar de zaken zoals security gaan kijken. Wil je je gebruikers byod aanbieden, wil je naar cloud gaan of wil je alles intern hebben dan moet je kijken op welke punten en hoe in je architectuur deze zaak (security) gerealiseerd moet worden. En zoals je ook aangaf, security is een onderwerp waar voldoende aandacht in deze aanpak aan besteedt dient te worden.

Dank voor je reactie.

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat je in mijn ogen te optimistisch bent. Dat een CIO een visie moet hebben staat buiten kijf.

Maar in mijn ogen zullen de nieuwe technologieën zich eerst moeten gaan bewijzen. Conceptueel werkt het allemaal naar behoren, maar tussen mij als gebruiker en het datacenter "somewhere in out there in the cloud" zit nog een hele keten.

Een deel van de servers van mijn werkgever staat buiten de deur. Zo eens in de zoveel tijd hikt het netwerk naar de buitenwereld voor korte of lange duur. Op dat moment ligt alle e-mail, alle instant messaging en een aantal applicaties op zijn gat. Sowieso vervelend voor de gebruikers, maar de financiële impact voor een bedrijf met >2500 gebruikers is behoorlijk in dat geval.
Ik werk regelmatig samen met collega's in India. Instant messaging, delen van schermen, bellen via internet. You name it, I use it. Maar het is behoorlijk irritant als tijdens je conversatie een paar keer je verbinding wegvalt. Of dat tijdens een telco het geluid sneller binnenkomt dan het beeld, waardoor alles uit sync loopt.

2013 moet in mijn ogen het jaar van de waarheid worden. Bieden al die nieuwe technologieën echt wat ze beloven, ook op grotere schaal?
Blijkt de sector haar beloften waar te kunnen maken, dan is jou hele verhaal absoluut terecht, maar ik zou overal een jaartje bij optellen.
Anders loop je het risico je strategie te veel op drijfzand en loze beloften te baseren.

Reza,

Ik ben het met je eens dat CIO's zich inderdaad achter de oren moeten krabben en een visie ontwikkelen om te voorkomen dat we komende jaren weer krantenkoppen hebben met projecten die door onverwachte problemen in de architectuur met forse overschrijdingen in budgetten kampen of tegenvallende prestaties met spraakmakende uitval van service en verlies aan data tot gevolg. En dus betwijfel ik of de aandacht bij het ontsluiten van oude TLA's zoals ECM, ERP en CRM met neologismen zoals SMAC, MEAP en BYOD moet komen te liggen om even in de alfabet soep van de ICT te roeren.

Om het pessimistisch te zeggen waren meeste ICT omgevingen nog niet eens klaar voor 2012 zoals we regelmatig in de krant konden lezen omdat veel applicaties en services nimmer gerationaliseerd zijn, alleen 'geport' naar de cloud via virtualisatie. Want leveranciers beloven ons: "One Apple a day, keeps the doctor away" maar uiteindelijk blijft de keten nog steeds een bord spaghetti waar dus alleen een andere saus over heen gegooid wordt. Tenslotte hebben die hippe snijplankjes, de tablets en smartphones die mobiliteit geven weinig waarde als er geen integratie is met de bedrijfsprocessen. En deze zijn vaak nog steeds afhankelijk van systemen die al heel veel trends hebben zien komen en gaan. Zo moesten we dus eerder al die systemen web-enablen toen wappen en nu moeten we alles weer verappen.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-12-12T09:00:00.000Z Reza Sarshar
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.