Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Testen als smeermiddel tussen business en IT

Kunnen software testen én de individuele testspecialist een positieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof tussen business en it? Dat is de vraag waar ik de afgelopen maanden volop mee bezig ben geweest ter afsluiting van mijn master studie. Uiteindelijk heb ik in mijn scriptie antwoord gegeven op deze hoofdvraag. Hieronder een samenvatting die hopelijk nieuw onderzoek verder stimuleert.

De reden om het onderzoek te starten komt voort uit het feit dat informatie technologie (it) in de huidige maatschappij diep verankerd ligt in organisaties. It beïnvloedt hiermee de continuïteit van de bedrijfsprocessen van bijna iedere organisatie. Uit onderzoek dat is uitgevoerd naar de reden waarom it - en de projecten hierbinnen - faalt, blijkt dat de kloof tussen business en it een belangrijke reden is. Studies en onderzoek naar een oplossing om de aansluiting of verbinding tussen business en it te verbeteren (ook wel business & it alignment genoemd) zijn hierbij bekeken. Over de mogelijke rol van software testen en de individuele testspecialist was echter nagenoeg niets terug te vinden.

Testen is daarbij gedefinieerd als een gestructureerd proces waarbij de focus ligt op het aantonen van afwijkingen tussen het werkelijke en verwachte resultaat van computersystemen (TMAP, 2001). De in het onderzoek gebruikte definitie van business & it alignment betreft; 'het toepassen van it op een geschikte en tijdige wijze, in harmonie met business strategieën, doelen en behoeftes' (Luftman, 2000). Uit het literatuuronderzoek bleek dat testen een rol kan vervullen in het bepalen of it op een ‘geschikte wijze’ en ‘in harmonie met business strategieën, doelen en behoeftes’ wordt toegepast. Dit is tijdens het onderzoek verder onderzocht.

De basis van het onderzoek betrof daarbij een kwalitatief onderzoek dat vooraf is gegaan door een uitgebreide literatuurstudie en een vooronderzoek in de vorm van een online enquête. Alle respondenten, uitsluitend bestaande uit testspecialisten, gaven daarbij aan de kloof tussen business en it te herkennen. Opvallend is dat bijna de helft (48,1 procent) van de respondenten van mening is dat gestructureerd testen in hoge mate invloed heeft op het verkleinen van de kloof.

De factoren waarop meer dan driekwart van de respondenten een positieve invloed van testen onderkennen zijn: de mate waarin it voldoet aan de gestelde afspraken, de mate waarin een hechte relatie tussen it en business heerst, de mate waarin it de business begrijpt en de mate waarin er sprake is van partnerschap tussen business en it. Opvallend is verder dat meer dan de helft van de respondenten (57 procent) van mening is dat de persoonlijke eigenschappen van de testspecialist in hoge mate invloed hebben op het verkleinen van de kloof. Communicatief vaardig zijn (74 procent), analytisch vermogen (29 procent) en een teamspeler zijn (16 procent) kwamen naar voren als de belangrijkste eigenschappen.

Over de fase van het ontwikkel- of implementatietraject waarin de kloof tot uiting komt zijn de respondenten unaniem; de requirementfase en de acceptatiefase. Dit blijken de twee overgangsmomenten te zijn tussen business en it. De manieren waarop testen een positieve invloed kan leveren in het verkleinen van de kloof tussen business en it bleken onderverdeeld te kunnen worden in zes verschillende categorieën, te weten: testen als smeermiddel, de product risico analyse, betrokkenheid creëren, dicht bij business, onafhankelijkheid en rapportage.

Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt bevestigd dat testen en de eigenschappen van de testspecialist een positieve bijdrage hebben in het verkleinen van de kloof tijdens het ontwikkel- of implementatietraject. Volgens de respondenten maken soft-skills daarbij het verschil en dient testen vooral als smeermiddel te worden ingezet tussen business en it. Samenwerking faciliteren, afdeling en applicatie overstijgend werken en een brug slaan tussen business en it zijn manieren die daarvoor genoemd worden.

Additioneel onderzoek onder vertegenwoordigers van de business en it zou uit moeten wijzen of zij deze uitkomsten bevestigen. Binnen dit onderzoek zijn zij echter gezien tijdsbeperkingen buiten beschouwing gelaten. Mensen die als reactie op dit stuk roepen dat ‘wij van WC-eend, WC-eend aanbevelen’ daag ik uit mijn onderzoek te herhalen onder business- en it-vertegenwoordigers. Vanuit verkennende gesprekken met deze doelgroepen ben ik er echter van overtuigd dat ook zij testen als smeermiddel zullen (h)erkennen!

Dit artikel is mede tot stand gekomen met de hulp van bijna honderd respondenten die ik zeer dankbaar ben voor de waardevolle input.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Rene,

Het wij van WC-eend, adviseren WC-eend ligt altijd gauw om de hoek als je vanuit eigen business een opinie schrijft. Nu ben ik echter benieuwd in hoeverre die testen kijken naar non-functionele aspecten zoals bijvoorbeeld schaalbaarheid en herstelbaarheid.

Want "...het bepalen of it op een ‘geschikte wijze’ en ‘in harmonie met business strategieën, doelen en behoeftes’ wordt toegepast." intrigeert me meer dan op de automatische piloot een functionele test uitvoeren. Nu is virtualisatie tegenwoordig dan wel de Haarlemmerolie maar als er bottlenecks zijn in de onderliggende resources dan blijft er toch discrepantie tussen effectief en efficiënt.

Venijn zit hem soms in de staart. Ook bij dit artikel, met alle Respect overigens, allereerst. Het is een tikje hautain, tenminste, zo komt het op mij over, voor mensen te gaan denken of de mening van mensen alvast te poneren hier.

Je stelt de vraag,'Kunnen software testen én de individuele testspecialist een positieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof tussen business en it?'

Ik probeer me daar een beeld van te vormen en kom dan tot de slotsom, voor mezelf, dat dat misschien zou kunnen maar dan alleen als de betreffende testspecialist het in zich heeft heel goed uit te kunnen leggen wat IT is, hoe het werkt, en waarom hij doet wat hij doet aan de business bij oplevering. Het moment van oplevering zogezegd.

Moeilijk voor te stellen
Volgens mij moet die brug al veel eerder zijn gelegd. Ik begrijp overigens na al die jaren van IT dat dat nog steeds niet goed is gebeurd, en begrijp zelfs wel dat velen niet willen dat dat gebeurd, maar dat is een andere discussie. Zou een testspecialist dit dan wel moeten doen?

Lineair en linieair
IT is een lineaire materie en hoe gespecialiseerder de professional in de discipline en/of materie, des te non communicatiever die professional word.

Ik heb met menig professional deze wetmatigheid al besproken onder de noemer, waar je mee om gaat wordt je door besmet. Het word dan ook voor de betreffende testspecialist steed moeilijker om een dergelijke rol te vervullen. Ik kom dan nergens in de methodieken, overigens in ITIL en Prince2 of Scrum of welke hype gehanteerd in IT dan ook ....'Gij zult uw klant vertellen wat IT is en hoe dat werkt'.

Ze zijn gek. Je haalt namelijk meteen de bodem weg onder veel uurtjes facuurtjes en winstfactoren van IT leveranciers, en dat moet je natuurlijk niet willen.

Kort en goed mijn 2 pennies worth, 'Ik denk het niet.'

@Ewout. Tijdens mijn onderzoek heb ik niet gekeken naar non-functionele aspecten. Deze zijn ook niet genoemd in de enquête en interviews. Zoals te lezen valt kan testen met name als verbindend element tussen business en IT worden ingezet. Aspecten als de product risico analyse, het reviewen van documentatie en het op gang brengen tussen onderlinge communicatie gedurende het hele testtraject zijn hier voorbeelden van.

@NumoQuest. Het is als onderzoeker belangrijk om kritisch te zijn op je eigen onderzoek. Vandaar ook mijn opmerking dat de resultaten van mijn onderzoek discutabel zijn en het waarde zou toevoegen als ook de IT en business worden geïnterviewd en een enquête invullen. Vandaar mijn uitdaging aan anderen om het door te pakken. Ik heb een hele berg aan waardevolle onderzoeksresultaten die daarbij kunnen helpen.

Nou, dan zal de business vast wel bereid zijn, daar een flink budget en extra projecttijd voor te reserveren ;-)

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-07-09T10:53:00.000Z Rene de Jong