Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Procesgerichte mobiele apps hebben de toekomst

Computable Expert

Hans Don
Business Developer. Expert van Computable voor de topics Development, Cloud Computing en Infrastructuur.

De tijd van logge, statische enterprise applicaties ligt achter ons. Er is niet één standaard oplossing die voor iedere onderneming werkt. Een nieuwe categorie van applicaties is opgekomen. Deze ‘Smart process applications’ zijn gericht op het ondersteunen van bedrijfsactiviteiten waarbij de ondersteuning van de kenniswerker centraal staat.

Hierin mag tegenwoordig laagdrempelige functionaliteit op het mobiele device zo mogelijk niet ontbreken. Er valt echter op dit gebied  nog veel te winnen wanneer de werelden van de jonge, creatieve app-ontwikkelaars en de ervaren business consultants meer bij elkaar worden gebracht. Resultaat? Efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsverhoging.

Jarenlang hebben bedrijven geïnvesteerd in enterprise applicaties zoals erp, crm en scm, waardoor deze bedrijfsprocessen geautomatiseerd werden en zowel papier als mensenhanden steeds minder nodig waren. Maar bedrijven hebben meer nodig dan alleen de automatisering van het transactieproces, zeker wanneer de kenniswerker steeds meer centraal staat. Organisaties hebben dan laagdrempelige, flexibele, aanpasbare applicaties nodig die kunnen omgaan met onvoorspelbare en soms rommelige processen en taken van de kenniswerker.

Tijd en kosten besparen

Dit soort apps wordt smart process applications genoemd en ze bestaan al een tijdje. Dat de opkomst van dit soort apps een  onomkeerbare trend is, bewijst het onderzoek vat Forrester Research van afgelopen jaar. Zij becijferden dat de totale markt voor smart process applications in 2015 34 miljard dollar waard is. Door gebruik te maken van dit soort apps kunnen bedrijven geld en tijd besparen en fouten terugdringen. Daarnaast biedt het een ingebouwd controlespoor dat gebruikt kan worden om processen te verbeteren en kwaliteit te monitoren. Gezien de aard van deze applicaties ligt het voor de hand dat naadloze ondersteuning via mobiele devices geboden wordt. Toch blijkt dat nog lang niet altijd het geval.

Evernote

Waar wordt dit door veroorzaakt? Veel business consultants die procesverbeteringstrajecten uitvoeren hebben nog weinig ervaring met het inzetten van mobiele apps in een bedrijfsomgeving. De kennis van de technische mogelijkheden en daarbij de randvoorwaarden voor het toepassingsgebied zit vooral bij de bouwers van mobiele applicaties, vaak jonge mensen die fris van een it-opleiding komen. Zij zijn veelal zeer creatief in het ontwikkelen van generieke, meer taakgerichte apps. Een bekend voorbeeld daarvan is Evernote, voor het maken van notities tijdens vergaderingen of het vastleggen van informatie op het whiteboard.

Taakgericht naar procesgericht

Zolang de kenniswerker nog niet beschikt over mobiele functionaliteit bij de in gebruik zijnde 'smart process applications' zal veelal gebruik gemaakt worden van deze generieke, publiek beschikbare, taakgerichte apps. Het risico daarvan is dat veel, mogelijk vertrouwelijke, bedrijfsdata ongecontroleerd en versnipperd wordt opgeslagen en onbedoeld het bedrijfsnetwerk verlaat. Maar omdat deze applicaties al ingeburgerd zijn en zo perfect toegesneden op de te verrichten taak zullen de medewerkers niet snel geneigd zijn over te stappen op een bedrijfsspecifieke procesgeoriënteerde equivalent van zo’n app, tenzij deze duidelijk meerwaarde biedt. Deze meerwaarde moet gezocht worden in het gemak wat een naadloze aansluiting op het verdere proces en de integratie met de bedrijfssystemen biedt voor de kenniswerker.

Samenwerken

Om het aantal kwalitatief goede, procesgerichte mobiele apps te laten groeien, zullen business consultants en app-bouwers vaker samen moeten werken. Op die manier wordt het beste van beide werelden samengebracht en daar profiteert uiteindelijk de kenniswerker van. 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik had het niet beter kunnen opschrijven. Helemaal eens.

"Organisaties hebben dan laagdrempelige, flexibele, aanpasbare applicaties nodig die kunnen omgaan met onvoorspelbare en soms rommelige processen en taken van de kenniswerker"

Waarom proberen we met IT oplossingen nu de onkunde van de kenniswerker te ondervangen? Is het niet verstandiger om te investeren in de kenniswerker, zodat de processen standaard blijven, waardoor het voor iedereen duidelijk is wat er gedaan wordt en waarom?

Sowieso, als je bedrijfsprocessen met taakgerichte apps als evernote meent te kunnen managen ... ... ... I rest my case

De 'truc' achter het success van apps zit voor een groot deel, zo niet het grootste deel, erin dat iedereen iets slims kan verzinnen en er gemakkelijk aan kan bijdragen (bottom-up).
Dus niet vaker het samenwerken van consultants en bouwers maar vooral het 'opengooien' (lees: interfaces beschikbaar stellen) van de back-end, mid-office, of hoe dat bij iedereen ook wordt genoemd.
En het bieden van een mogelijkheid voor het delen van deze apps, een soort van enterprise marketplace.

Het zal wel aan mij liggen maar ik krijg de indruk dat iemand weer een hamer heeft en daardoor alles als een spijker ziet. Nu zullen er ongetwijfeld businessprocessen zijn die een perfecte match hebben met apps maar het blijft een beetje onduidelijk welke dat zijn door de algemeenheden in het verhaal. Dat is een beetje jammer omdat ik op de vorige opinie als reacties aangaf dat ik vooral een toekomst zie in het verlichten van allerlei administratieve lasten, vaak de interne business processen waar BYO(x) heel goed op aan lijkt te sluiten.

Om een concreet voorbeeld te geven van ideale inzet van 'multifunctionele' inzet van smartphones binnen eigen ervaringen is de wijze waarop mijn bedrijf het declaratie proces ondersteund met apps door een stukje BPO. Zo kan ik nu dus met eigen apparaat heel makkelijk de gemaakte onkosten declareren door een foto te maken van bonnetje, deze aan kostenpost te hangen en vervolgens indienen. Dit ook omdat er een koppeling is aan creditkaart van bedrijf zodat bijna alle velden al ingevuld zijn. Minder positief ben ik over andere administratieve processen omdat deze vaak nog gebonden zijn aan een platform, Apple sluit nog slecht aan op Microsoft oplossingen.

Portabiliteit lijkt me dan ook nog een belemmering bij de toekomst van smart process applications waardoor wens een beetje de vader van de gedachte lijkt te worden.

hm tools ; A fool with a tool is still a fool! 1 tool zal nooit zaligmakend zijn voor 1 heel bedrijf met diverse bedrijfsprocessen.

Procesgericht heeft sowieso geen toekomst; het is het kenmerk van legacy waar veel organisaties graag en terecht van af willen. In plaats van procesgericht moeten we naar (self)servicegericht, kennisgericht, klantgericht organiseren en automatiseren.

@Jack
Zelfservice is toch ook een proces, de logische gerangschikte activiteiten die tot een gewenste uitkomst leiden?

@Jack ... dit hangt heel erg af van de sector waar binnen ICT bedreven wordt. Sectoren als Medical, Aviation en Automotive (om er maar eens enkele te noemen) ontkomen niet aan procesmodellen.

Het artikel is inderdaad flink generiek, maar geloof wel dat ik het eens ben met de schrijver. De reden waarom taakgerichte (consumenten) Apps nog zo populair zijn, is het gemak. Dit gaat echter vaak samen met unsecure (of minder secure). Goede business Apps zijn er nog veel te weinig en als ze er zijn is het vaak een 1-op-1 copy van de backoffice. En dit is precies niet de bedoeling. Business applicaties moeten role based zijn en toegevoegde waarde hebben voor een persoon in deze specifieke functie. Het moet precies die functionaliteit bieden die hij nodig heeft. Het gemak moet daarbij vergelijkbaar zijn als populaire consumenten Apps.

@Ewout,
Je reactie is een schoolvoorbeeld van een filosofisch niet doordachte visie op het concept selfservice.

Gewenste dienstverlening op basis van selfservice komt niet procesmatig maar doelgericht, dus op basis van kennis, tot stand.

Kenniswerkers ondersteun je met kennistechnologie (ofwel: bedrijfstechnologie) en niet met procestechnologie.

Dat het (logische) procesdenken de kenniswerker niet ondersteunt kan verduidelijkt worden met een citaat uit het eerste opiniestuk van de auteur:

“Hoe kan het dan wél? Door niet de applicatie maar het proces als uitgangspunt te nemen. Als je medewerkers niet langer zelf laat bedenken in welke applicatie ze welke taken uitvoeren maar ze op een logische manier door een proces heen leidt, dan stijgt de gebruiksvriendelijkheid met sprongen. Wij noemen dit Process as an App.”

Dit is niet *vrijheid* van kenniswerkers mogelijk maken, maar beknotten!
Laat ik nu maar niet over Taylor beginnen.. :-)

PS; dank voor je zeer rake opmerking; in mijn antwoord laat ik heel veel tekst achterwege…


@PaVaKe,
Zeer terechte opmerking. In veel sectoren heeft het procesdenken haar waarde en is het onmisbaar, maar mijns inziens dus niet in de context van bedrijfstechnologie ten behoeve van selfservice.

@Martin,
“Het moet precies die functionaliteit bieden die hij nodig heeft”.
Zou je als kenniswerker niet veel meer *vrijheid* willen hebben?

@Jack
Met het gevaar er een kip-ei discussie van te maken lijkt het me dat je eerst input nodig hebt om output te maken, van idee tot product is naar mijn opinie nu eenmaal ook een proces.

"Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it" - Henry Ford

Vertel me waarom we eigenlijk een business consultant nodig hebben?

P.S.
Selfservice is overschat, selfsupporting dat is de weg;-)

Ewout,

het wordt niet een kip-ei discussie; het is wel jouw wetenschappelijke versus mijn filosofische benadering.

Je reactie is kenmerkend voor het (wetenschappelijke) procesdenken: van input via verwerking naar output.

Als je in kennis ofwel in doelen denkt, dan heb je eerst (een beschrijving, besef, beeld van) de output nodig om vervolgens de input te verkrijgen. Bijvoorbeeld: je hebt al een 'idee' welk gerecht je gaat maken voordat je begint met het schillen van de aardappelen.

In de fenomenologie, een stroming die na 1900 is opgekomen in de Duitse filosofie, worden ideeën overigens betekenissen genoemd. Pas op basis van betekenissen kunnen feiten worden geconstateerd: de aardappelen zijn op, verrot, nog niet gaar, etc. Het heeft geen zin om wat dan ook over aardappelen te roepen als je niet weet WAT een aardappel is. Op basis van kennis, ofwel betekenissen, is pas informatie mogelijk.

In mijn optiek is selfservice een aspect van kunstmatige intelligentie, zodat we eerst de vraag moeten stellen wat menselijke intelligentie eigenlijk inhoudt. In verband met bedrijfsarchitectuur en bedrijfstechnologie wordt steeds vaker en terecht gesproken van selfservice, waarbij echter vergeten wordt dat het vraagstuk van het zelf behoort tot de centrale problematiek van de filosofie en psychologie van de twintigste eeuw. In het ‘Woordenboek van de psychologie’ (A.S. Reber, 2005) zijn maar liefst 8 verschillende betekenissen van het begrip Zelf (met bijbehorende psychologen) terug te vinden. Het zal je niet verbazen dat Maslow hier de meest aansprekende psycholoog is.

De filosofische aanduiding voor het zelf is: existentie. Bijgevolg is het vraagstuk van het zelf het meest grondig uitgewerkt in de existentiefilosofie; een Continentaal-Europese stroming die na 1920 is voortgekomen uit het fenomenologisch denken. Naast Heidegger moeten hier vooral Merleau-Ponty en Levinas worden genoemd. Ook voortgekomen uit de fenomenologie, maar beslist een zijspoor is het existentialisme van Sartre. Tot slot waren er ook existentiefilosofen die niet voortborduurden op de fenomenologie, zoals K. Jaspers. Bij deze filosoof heeft existentie meer een connotatie met ‘ziel’ dan met ‘zelf’. (Bron: HJ Störig. Geschiedenis van de filosofie).

Kortom, alles draait om betekenissen (Husserl) en architectuur (Heidegger).

Tot zover mijn mini-college :-)

Als jij flexibiliteitsverhoging en complexiteitsreductie niet interessant vindt moet je vooral in processen blijven denken.

Mooie filosofische uitspraak vond ik die van Jan Schaefer: "In geouwehoer kun je niet wonen" Net als dat je op een lege maag niet kunt leven zoals naar ik meen ook Maslow al stelde met zijn fysiologische behoeftenpiramide. Over piramides gesproken, binnen organisaties zijn er verschillende lagen met elk hun eigen processen die lang niet allemaal 'existenieel' zijn aan elkaar;-)

"Je hebt al een 'idee' welk gerecht je gaat maken voordat je begint met het schillen van de aardappelen."

Misschien ben ik gek maar volgens mij begint het het signaal van honger, de invulling van een behoefte. Een discussie over het 'zijn' of het 'hebben' is leuk maar als er geen transparant proces voor het 'krijgen' is blijft filosofie eerder kunst dan wetenschap;-)

P.S.
Zolang selfservice ingevuld wordt met 'fastfood' uit de automatiek zullen er slimmeriken blijven die ons knollen voor citroenen verkopen.

Is de behoeftepiramide van Maslow fysiologisch?

Dan is “Psychologie van het menselijk zijn” van Maslow; de vertaling van “Toward a Psychology of Being”, (2e editie, 1968) zeer aan te bevelen. Tip: www.boekwinkeltjes.nl.

Zeer toegankelijk geschreven; vereist geen enkele voorkennis van filosofie of psychologie.

Je opmerking dat het begint met een signaal van honger is je reinste behaviorisme.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-10-22T10:06:00.000Z Hans Don
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.