Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Blockchain debunked 3: Balletje-Balletje Blockchain

Dit artikel delen:

Blockchain en bedrog liggen dicht bij elkaar. Dat zovelen dat niet zien komt grotendeels doordat het bedrog - vaak zelfbedrog - steeds ergens anders plaatsvindt. Wie dit balletje-balletje spel doorheeft wordt niet snel meer gefopt.

In dit artikel gaan we de belangrijkste misvattingen rond blockchain bespreken en fileren, maar een opmerking vooraf is op zijn plaats: De blockchain hype is een tragedie, geen complot. Geen Illuminati, Bilderberg, Soros of Wijzen van Zion. Blockchain is een samenloop van omstandigheden: magische software en een daarop gebaseerde cryptomunt die beelden oproept van een toekomst van decentralisatie, deeleconomie en gelijkheid tussen mensen. De bloemenkinderen zijn terug en de opvolger van scientology maakt zijn opwachting. Daarna stappen marketeers en overheden in de hype en kunnen adviesbedrijven en zelfs advocatenkantoren niet achterblijven. En dus zitten we nu bergen blockchain pilots en marketingclaims, maar vrijwel zonder werkende applicaties.

Opmerkelijk genoeg zijn het vooral mensen van buiten de ict die een 'ben ik nou gek?' gevoel bij blockchain hebben. Binnen de ict bestaat nauwelijks tegenspraak terwijl de scepsis overheerst. Je zal ook maar werken bij IBM, Accenture, KPMG, Deloitte, Capgemini, CGI en al die andere meelifters op de blockchain golf. Gelukkig zijn er buiten de ict wereld journalisten die wel kritische vragen stellen. Dat deed Jesse Frederik van De Correspondent. En, jawel hoor, blockchain toepassingen blijken nauwelijks te vinden. Voor wat betreft de overheid is het artikel zelfs nog te positief, kan ik uit eigen onderzoek melden.

Opsomming

Tijd om eens systematisch aan te geven waarom blockchain zo gemakkelijk ontaardt in (zelf)bedrog. Dit derde artikel in de blockchain debunked serie biedt een checklist waarmee elke blockchain-claim kan worden beoordeeld. Daar gaan we:

1.       'Blockchain levert nuttige functionaliteit voor eindgebruikers'.
Blockchain is een zeer innovatieve manier van gegevensopslag en -management. Blockchain garandeert dat er niet gerommeld wordt met gegevens. Maar aan een applicatie kun je niet zien of er een blockchain onder ligt, evenmin als je kunt zien of er onder een applicatie een database management systeem ligt of platte bestanden; of dat een applicatie lokaal draait of in de cloud. Dat maakt het verkopen van blockchain aan niet-techneuten heel moeilijk. De oplossing is om applicatie-functionaliteiten te koppelen aan blockchain. Een mooi voorbeeld is dat van die gehypete kraamzorg applicatie die nuttige dingen doet die niets met blockchain te maken hebben. Dit werken onder valse vlag is bijna vaste prik zodra iemand komt aanzetten met een blockchain-toepassing. Zoals we zagen in het voorgaande artikel over Bitcoin en blockchain geschiedt zelfs een groot deel van de Bitcoin transacties al onder valse, non-blockchain vlag. Elke claim dat een applicatie functioneel iets moois doet vanwege de onderliggende blockchain moet een alarmbel doen afgaan.

2.       'Blockchain valt niet te manipuleren en bevat daarom de waarheid'.
Deze claim is te bizar voor woorden en wordt zelden expliciet gemaakt. Impliciet wordt echter continu een beeld gecreëerd als zou er een soort van magische connectie bestaan tussen de realiteit en de afbeelding daarvan in een blockchain. Op niet-ict’ers heeft dat vaak een effect van “het zal wel aan mij liggen”. Dit effect wordt gekoesterd en geëxploiteerd door de blockchain-pushers. Natuurlijk is een onjuiste of frauduleuze mutatie net zo goed in een blockchain te registreren als in elk ander systeem. Het verschil tussen blockchain en non-blockchain is slechts dat gegevens niet kunnen worden gewijzigd, hooguit logisch [sic] overschreven. Waar de suggestie wordt gewekt dat een blockchain-oplossing garandeert dat de blockchain de waarheid bevat worden mensen misleid - meestal bewust. Waar dat gebeurt kan deze link als tegengif worden toegediend.

3.       '
Blockchain valt niet te manipuleren - zie de Bitcoin'.
Dit is dus wél wat blockchain beweert te bieden: een garantie tegen mutaties van opgeslagen data. Malafide mutaties van opgeslagen data - dus niet onjuiste of malafide transacties – kunnen niet omdat de deelnemende peers elkaar controleren. Probeer de zaak maar eens te flessen bij de Bitcoin met zijn circa 160.000 deelnemers. Maar welke andere blockchain-toepassing heeft zoveel nodes? Hoeveel heeft die kraamzorg applicatie er? Of die Groningse Stadjerspas waarmee wordt geleurd? Of het innovatieve (met ultrahoog valse vlag gehalte) We.trade blockchain handelsplatform van de Rabobank? Hooguit tientallen, heel misschien honderden. En dat is gewoon niet genoeg om beschermd te zijn tegen frauduleuze bestandsmutaties. Sterker, kleinere cryptomunten die werken op basis van blockchain worden gehackt door middel van zogenaamde 51 procent aanvallen, waarbij de eerlijke deelnemers met brute rekenkracht opzij worden geschoven. Een sterke partij - een staat of een criminele organisatie - moet in staat worden geacht om zelfs de Bitcoin om te blazen, zeker als de sterkste bonafide deelnemers worden uitgeschakeld middels een denial of service aanval. En bedenk dat nu al meer dan de helft van de Bitcoin rekenkracht in enkele handen is geconcentreerd. Het is dat een geslaagde 51% aanval op de Bitcoin de munt de nek om zou draaien, anders zou zoiets vermoedelijk al hebben plaatsgevonden.

4.       'Malafide bestandsmutaties zijn een probleem'.
Door de verwarring tussen blockchain-dus-waarheid en blokchain-dus-onveranderlijkheid stelt niemand zich de vraag of het frauduleus veranderen van data überhaupt wel een probleem is. Ik ken zelf geen enkel voorbeeld en evenmin van horen zeggen. Let wel: op allerlei plekken wordt gerommeld en gefraudeerd met data, maar dat gebeurt via reguliere functionaliteit en hooguit zeer zelden door data in een database direct te muteren. Daarvoor heb je bij een serieuze toepassing namelijk meer en meer specifieke kennis nodig dan waarover hackers beschikken. Om een blockchain te kraken hoef je geen hacker te zijn. Niet alleen zijn de blockchain bestanden naar hun aard toegankelijk, maar ook zijn blockchain databases extreem eenvoudig gestructureerd. Door heel veel CO2 te produceren op heel veel servers wordt het frauduleus manipuleren blockchain bestand bemoeilijkt, maar eigenlijk is er sprake van een oplossing voor een zelf geschapen probleem dat elders nauwelijks voorkomt. En we zagen hiervoor al dat de veiligheid doorgaans schijn is zodra een malafide partij de boel echt wil flessen.

5.       'Elke applicatie kan naar de blockchain'.
Het omgekeerde is waar. De blockchain is alleen geschikt voor de functioneel meest arme toepassingen, uiteraard met de Bitcoin als archetype van zo’n anorexia applicatie. Het blockchainbestand onder de bitcoin is van een ontwapenende eenvoud: conceptueel niets meer dan een bestand met 'account van', 'account naar', 'aantal bitcoin'. Een cursus 'Gegevensmodellering voor Blockchain' gaan we alleen rond 1 april tegenkomen. Omgekeerd, zodra er wordt geschermd met een applicatie op de blockchain met meer body dan tante Sidonia weet je dat er wordt gejokt. Reken dan op een applicatie met stukjes blockchain of plat bedrog. Ja, in theorie kun je een crm-applicatie bouwen op basis van blockchain, maar dat is even realistisch als zo’n toepassing bouwen met Excel. Trap er niet in!

6.       'Blockchain en vertrouwelijkheid gaan best samen'.
Dit is natuurlijk een merkwaardige bewering. De filosofie achter blockchain is doordrenkt vanopenheid. Blockchain kopieën staan overal in cyberspace. Er is geen centrale autoriteit maar een open gemeenschap waarvan de leden op basis van gelijkwaardigheid het werk doen en elkaar controleren. Broncode is volledig open source want anders heb je toch een ongelijk speelveld. Blockchain wordt zelfs gepusht als panacee voor  samenwerking tussen partijen in logistieke ketens waarin wantrouwen overheerst. Daar komt dan meteen de blockchain basisleugen weer om de hoek: “De logistiek wordt geregistreerd in de blockchain en dus kan uw juweel geen bloeddiamant zijn.” En uw ei geen fout ei. En geen handelstrucs. Steeds weer wordt er gezwaaid met valse vlaggen met als basis de valse bewering dat wat niet kan worden gewijzigd de waarheid is. Het grappige is dat partijen die samenwerken in een blockchain juist niet blij zullen zijn met de gedachte dat tegenspelers (en buitenstaanders) alles wat er gebeurt kunnen zien. We zien bij geclaimde (logistieke) business toepassingen dus steeds dat er wordt gemorreld aan het beginsel van gelijkheid en openheid. In plaats van data kun je ook een link opnemen naar data in je eigen huis, waarvoor je andere partijen kunt autoriseren en die je dan natuurlijk ook weer kunt wijzigen. Of je kunt data in de blockchain versleutelen en de sleutels alleen delen met vertrouwde partijen. Exit alle blockchain principes.

7.       'Blockchain en privacy gaan best samen'.
Privacy is een speciale vorm van vertrouwelijkheid waarvoor speciale wetten gelden. Vrij toegankelijke blockchain bestanden, in duizenden kopieën met niet te muteren persoonsgegevens zijn volstrekt onwettig. De reactie van de blockchainers is even typerend als arrogant: 'geef ons een ontheffing'. Gelukkig is dit kansloos. Uw en mijn recht om te worden vergeten geldt ook voor blockchain toepassingen. Maar terwijl ik dit schrijf is onze overheid lekker met plannen om uw en mijn biometrische gegevens naar de blockchain te brengen. Meer daarover op een later moment.
 
INTERMEZZO: van bonafide naar malafide blockchain
Wie het voorgaande op zich laat inwerken kan haast niets anders dan concluderen dan dat het héél moeilijk wordt om serieuze business cases voor blockchain te vinden. In het vorige artikel bleek al dat blockchain hét blok aan het been is bij het opschalen van de Bitcoin. We zien hier dat blockchain voor de eindgebruiker geen interessante functionaliteit biedt. Registreren van onwaarheden is met blockchain even gemakkelijk als met klassieke toepassingen. Gegevens in een kleinschalige blockchain zijn wel degelijk kwetsbaar voor malafide mutaties die in klassieke omgevingen geen probleem vormen. Blockchain is alleen volledig toepasbaar voor functioneel graatmagere applicaties. Volledige openbaarheid van broncode en transactiedata is doorgaans onacceptabel zo niet onwettig. En bovenop deze nare cocktail komt dan nog dat transacties op de blockchain intrinsiek traag zijn en het energieverbruik van de bitcoin-blockchain de grootste aanslag op de planeet is sinds de uitvinding van de stoommachine. Je vraagt je af hoe het zo ver heeft kunnen komen.
Het 'goede' nieuws is dat het bedrijfsleven al deze problemen heeft opgelost en wel op de meest ingrijpende wijze: behoud de blockchain technologie en de term blockchain en gooi alle basisbeginselen van blockchain uit het raam. Deze fake en wat mij betreft malafide blockchain, wordt nu snel de norm. Einde intermezzo.
 
8.       'Blockchain kan ook achter gesloten deuren: private blockchain'.
Als alle vervelende bijwerkingen van de openheid van blockchain toepassing ervan onmogelijk maken dan is een oplossing natuurlijk om blockchain applicaties niet meer open te laten zijn. Bijna alle hiervoor besproken problemen verdwijnen dan. Zet blockchain achter een firewall en je kunt volstaan met een handvol nodes. Buitenstaanders kunnen niet meer bij de data. De Autoriteit Persoonsgegevens blijft weg. Energieverbruik en performance verbeteren enorm. De broncode kan geheim blijven en je kunt van alles bouwen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen en partijen nog gegevens kunnen zien en transacties kunnen doorvoeren. Het enige probleem dat nog overblijft is dat alleen de meest simpele applicaties zich lenen voor de blockchain. Maar als alles geheim is en je gebruikt een beetje blockchain dan kun je natuurlijk tegen de buitenwereld roepen dat je werkt met een blockchain toepassing.

Iedereen die er even over nadenkt zal inzien dat private blockchain totaal in strijd is met wat blockchain beloofde te zijn. Voor buitenstaanders geldt dat per definitie. Wat is de waarde voor mij als Rabobank klant dat hun handelsplatform werkt op basis van blockchain. Bieden ze mij iets dat niet zonder blockchain kan? Nee. Kan ik nagaan wat de Rabobank claimt? Nee. Heeft de Rabobank een belang om een beetje blockchain in een complex klassiek ICT ecosysteem op te blazen tot iets groots? Ja. Zijn de transactiedata echt veilig? Geen idee. Is de Rabobank een gelijkwaardige peer in de groep banken die samen het We.trade blockchain handelsplatform voeren? Geen idee. Vind ik het een fijne gedachte als allerlei banken en bankmedewerkers kunnen zien met wie ik handel drijf? Beslist niet. Enzovoorts.

We kunnen dit soort vragen bij elke private blockchain applicatie stellen. De meest fundamentele vraag is natuurlijk of we bij private blockchain als buitenstaanders niet gewoon worden bedrogen. Alles wijst erop dat het antwoord doorgaans ‘ja’ is. En hoe kan het ook anders als het woord ‘blockchain’ alle deuren opent? Blockchain opent zelfs de deuren van het Koninklijk Huis, in het bijzonder die van startup-prins Constantijn.

Blokchain – quo vadis?

Dit artikel is een poging om enigszins systematisch de blockchain-hype te ontleden. Met dit derde artikel is het verhaal niet af. De volgende stap is om echt te kijken naar (geclaimde) blockchain toepassingen en deze te scoren aan de hand van de hier besproken criteria. Ik heb dat gedaan wat is ben tegengekomen is ontluisterend. Het gaat te ver om blockchain gelijk te stellen met list en bedrog, maar waar blockchain is zijn list en bedrog nooit ver weg. Het goede nieuws is dat ik heb gemerkt dat her en der blockchain niet meer serieus wordt genomen en dat ook topbestuurders ondertussen nattigheid zijn gaan voelen. Hopelijk helpt dit artikel om deze gevoelens van onbehagen een steviger basis te geven. En zo niet dan moet het via de weg van het aan de kaak stellen van dubieuze blockchainpilots, -projecten en toepassingen. De belangen zijn groot en het blockchain spel is nog lang niet gespeeld.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Goed artikel waar ik het alleen maar mee eens kan zijn.
Waar ik zelf nog niet eens aan gedacht zijn de privacy issues. Ik wil inderdaad vaak niet dat iedereen mijn transacties kan zien, laat staan dat ze eeuwig bewaard blijven

Vervang voor de lol het woord blockchain eens is voor 'in de cloud'. Ook dan is het artikel goed.
Als we onze processen in de cloud hebben zitten, is er geen probleem meer...
We hebben nog koppelproblemen maar dat lossen we straks in de cloud op.

Eigenlijk is het woord Blockchain door 'hype' te vervangen ;-)

Corne Smiesing's reactie geeft onbedoeld de waarde van het artikel goed weer, door te stellen dat blockchain net zo'n nutteloze hype is als "in the cloud". Onwaar, en volledig gespeend van enige kennis van zaken.

Blockchain heeft eigenlijk maar een tamelijk kleine, maar zeer belangrijke functie. Het garandeert de volgorde van blokken data. Vandaar de naam! Door steeds crypto-valuta erbij te halen geef je aan een beperkt begrip van de waarde van blockchain te hebben.

Blockchain-data zijn onmogelijk te hacken, omdat een poging tot hacken direct wordt gesignaleerd. De gehackte blockchain computer loopt niet meer in sync met de rest van het blockchain netwerk. Het is in een dergelijke hack-poging mogelijk om na te gaan welke computers binnen een blockchain netwerk zijn gehackt, en ze kunnen dan uit het netwerk worden gezet, totdat reparatie heeft plaatsgevonden. Dergelijke acties kunnen eventueel automatisch gebeuren. Daar komt geen systeembeheerder bij kijken

Dus de ketting is gegarandeerd authentiek en in orde. Dat zegt inderdaad niets over de data. Die kunnen vals zijn, maar ze zijn dan wel vals gedurende een bepaalde periode en het moment van vervalsing kan worden terug berekend.

Er zijn veel nuttige toepassingen voor blockchain. Denk aan state-machines, state-machines komen vaak voor in ICT-processen.

Bijvoorbeeld in de medische ICT, waarin verschillende professionals samen werken. Denk aan arts, apotheker, verpleegkundige die samenwerken om ervoor te zorgen dat een patient een medicijn krijgt voorgeschreven en toegediend. Denk aan anesthetist en chirurg, is de patient wel op de juiste manier verdoofd? Dit zijn eenvoudige state machines die via een blockchain een bepaalde volgorde kunnen afdwingen en achteraf bewijsbaar maken.

Denk aan ingewikkelde industriële processen, in de chemische industrie, of de beveiliging van kerncentrales die alleen op een bepaalde manier mogen worden bediend. Denk aan handelsprocessen, komen de cacaobonen werkelijk via die boer uit Ghana en op welke manier zijn ze vervoerd, wanneer zijn ze geoogst?

Er zijn zoveel toepassingen van blockchain denkbaar. Natuurlijk kan de wereld ook zonder blockchain verder, we draaien immers al heel lang zonder blockchain, maar blockchain voegt zoveel bewijskracht en controle kracht toe aan processen, dat het een nuttige toevoeging is aan de ICT.

Dat is waarom giganten als Microsoft en IBM hieraan meewerken.

Het voorbeeld van de medische ICT is voor mij een bekend terrein. Inderdaad is dat nu al goed geregeld en het grootste probleem is eigenlijk het koppelen van informatie binnen nederland aan landen buiten nederland. Dat is niet een technisch maar een organisatorisch probleem
De medische gegevens wil je helemaal niet in de openbaarheid hebben dus een openbare blockchain is meteen een probleem.
De volgorde waarin gegevensuitwisseling plaatsvind kan nu al door een betrouwbare overheidsinstelling worden bijgehouden.
Op dit moment is de huisarts eindverantwoordelijk voor de patiënt.
De fouten in de medische wereld ontstaan niet door het ontbreken van blockchain technologie maar door menselijk handelen, ego's en slordigheden. Onnodige complicaties bij een operatie komen onder andere door het niet in acht nemen van de voorgeschreven manieren om je handen te wassen en kleding. Het vergeten om de patiënt het medicijn toe te dienen omdat de verpleegkundige overbelast is, gebeurd dagelijks. Techniek is hiervoor geen oplossing. Tijdens het maken van het operatieverslag achteraf kan de specialist er op los liegen om de bewijslast te verdoezelen.Het wijzigen van het éénmaal gemaakte verslag kan een specialist nu ook niet doen. Een ziekenhuis misschien wel in combinatie met een meewerkende systeembeheerder.
Ook de hoeveelheid data is een probleem. Een MRI scan bevat al gauw 1 gigabyte aan data. Dus als je vast wilt leggen op welke mri scan de specialist zijn oordeel heeft gebaseerd zie ik daar ook nogal wat capaciteitsproblemen en ook wat betreft het doorsturen van de informatie van 1 MRI (in een Utrechts ziekenhuis worden er een bijvoorbeeld 20 mri's per uur gemaakt).

Bert Verhees,

Blockchain is zeer beperkt.

"komen de cacaobonen werkelijk via die boer uit Ghana"

Dit kun je niet faciliteren met blockchain, of leg mij dan maar uit hoe dat ter werk gaat. Blockchain maakt peer-to-peer mogelijk, maar alleen als het over digitale zaken gaat zoals een grootboek, of cryptovaluta.

Je kunt er geen waarde uit de fysieke wereld aan ophangen. althans, ik zou niet weten hoe en heb daar ook nergens iets over gevonden. Hoe weet je bijvoorbeeld dat de bonen niet onderweg vervangen zijn met andere bonen?

Cryptovaluta zijn in mijn ogen ook kansloos. Er is namelijk geen intrinsieke waarde die wordt vastgelegd, het werkt alleen maar zolang iedereen er in geloofd.

Cryptovaluta of iets anders van waarde via een peer-to-peer systeem zou eigenlijk altijd op iets anders gebaseerd moeten zijn dan een proof-of-work op basis van hashwaarden zoals bijv. bitcoin werkt.

Ik geloof wel in een toepassing zoals het bit-torrent proof of work principe. Als je een block data upload (waarde voor anderen), dan mag je ook een block downloaden (waarde van anderen), dan heeft de waarde van een proof-of-work nog zin.

Aardig artikel in dit kader: https://hackernoon.com/there-is-nothing-about-bitcoin-that-makes-it-a-good-store-of-value-de6033b02d1

blockchain heeft alleen kans van slagen als landen en banken zelf niet meer betrouwbaar zijn. Met betrouwbaar bedoel ik dan dat ze in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen. Niet vertrouwen als in "het goede doen".

"Dit kun je niet faciliteren met blockchain, of leg mij dan maar uit hoe dat ter werk gaat."

Je kunt containers verzegelen, en dan stap voor stap die container vervolgen, iedere transporteur, iedere verlading. Blockchain maakt het onmogelijk om een record uit een database van acties te verwijderen of te wijzigen, verder kan het schip, de vrachtwagens, de treinen worden gevolgd via blockchain, en het moet een boekhoudkundig kloppend geheel vormen waar niet mee geknoeid kan zijn. Natuurlijk is blockchain slechts een hulpmiddel, ik schreef dat al, en het is beperkt n zijn functie, dat schreef ik ook al. Maar het is niet een zinloze hype, zoals het artikel suggereert.

"Cryptovaluta zijn in mijn ogen ook kansloos. "

Ik vind cryptovaluta de minst interessante toepassing van blockchain, ook dat schreef ik al. Daar wil ik niet veel aandacht voor hebben.

"De medische gegevens wil je helemaal niet in de openbaarheid hebben dus een openbare blockchain is meteen een probleem."

De blockchain hoeft zelf geen medische gegevens te bevatten, het kan werken met (soort van) checksums of andere index-technieken. Daar gaat het helemaal niet om in de voorbeelden die ik gaf. Ik had het over state-machines, bewijzen, controleren dat bepaalde stappen hebben plaatsgevonden, en wanneer, en door wie, voordat een volgende stap kan plaatsvinden, en dan op een manier die achteraf niet meer te wijzigen is. Daarvoor is blockchain zeer geschikt.

"Het vergeten om de patiënt het medicijn toe te dienen omdat de verpleegkundige overbelast is, gebeurd dagelijks. Techniek is hiervoor geen oplossing. "

Bij de behandeling van een chronische patiënt kunnen zomaar een vijftal partijen betrokken zijn. Het ziekenhuis, de specialistenmaatschap, de apotheek, de pakkettendienst, de thuiszorg, de huisarts. Die hebben allemaal hun eigen administratie, en dan binnen al die organisaties is er ook nog personeel, en dan is het wel fijn als er een soort van overkoepelende administratie is die alle stappen bewaakt.
Het gaat vaak mis door een communicatiefout. Het ziekenhuis is niet op de hoogte van een medicatie die een patiënt neemt, en schrijft een conflicterende medicatie voor. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om dit te doen, en blockchain is geen tovermiddel, maar het is zeker geen zinloze hype.

Dit zegt IBM erover (en IBM is in mijn ogen niet een bedrijf dat zinloze hypes na rent zonder over het nut na te denken, IBM bestaat al decennialang, heeft 100.000 werknemers, en zeer veel deskundigheid):

Creating usable, high integrity records associated with a patient despite their moving through different healthcare domains and systems is one of the great challenges of healthcare IT. Blockchain offers the possibility of creating a reliable place to track the changes across systems in a manner that gets around many of the concerns associated with data integration between proprietary systems. In effect, blockchain becomes the unifying glue that holds together a highly fragmented healthcare record.

Ha Rene,
Helder en inspirerend artikel waarvoor dank. Goed ook dat een insider nu eens duidelijke standpunten betrekt waar outsiders zoals ondergetekende vanwege de complexiteit van het onderwerp vooralsnog vooral moesten koersen op basis van bange vermoedens en juridische discussiepunten (zie mijn diverse columns over de blockchain op iBestuur). Kunnen begrijpen van een fenomeen als blockchain, werd mij in reactie daarop een enkele maal door een andere insider toevertrouwd, was helemaal niet nodig. Als je in een vliegtuig stapt vraag je ook niet hoe het werkt. Je wilt alleen veilig en snel naar je bestemming. De boodschap voor de onwetenden was simpel: vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. En zo geschiedde leek het met departementen en overheidsdiensten, aangemoedigd door een zogenoemde blockchaincoalitie, als zelfverkozen trendsetters van een verondersteld baanbrekende techniek voorop. Inmiddels is de stand van zaken dat veel blockchainpilots vroegtijdig zijn gestopt terwijl het enkele project dat de pilotfase wist te overleven, zoals je schrijft, weinig tot niets met blockchaintechniek te maken heeft. Pijnlijk ongetwijfeld voor de “true believers” met in hun kielzog de gebruikelijke parade van zelfverklaarde “deskundigen en adviseurs” die eerder nog een warm onthaal aan de overheidspoorten vonden. Een zegen daarentegen voor hen die, met de Commissie Elias, vinden dat de overheid gefinancierd met belastinggeld niet alleen geen trendsetter behoort te zijn maar zakelijke keuzes dient te maken nadat daarover zorgvuldig en vooral ook kritisch is nagedacht.

Bert, lastig dat je punten weerlegt, maar niet aangeeft wiens punten je weerlegt.
Ik beperk met even tot je reactie tot mijn punten.

Wat betreft : "Dit kun je niet faciliteren met blockchain, of leg mij dan maar uit hoe dat ter werk gaat." en je antwoord daarop.
Hoe werkt die verzegeling dan op de blockchain? Hoe weet je dat die verzegeld is? Wie valideert dat?
"verder kan het schip, de vrachtwagens, de treinen worden gevolgd via blockchain", dat betekent dat "het schip" en "de vrachtwagens" dus het recht hebben om te schrijven op de blockchain. Dat betekent dat hun identiteit bewezen wordt. Hoe ga je dat realiseren? Blockchain kan alleen dingen valideren die op de blockchain staan. Dat is de reden waarom bij cryptocurrencies zowel de coin als de wallet in de blockchain staan. Je kunt daarmee bewijzen dat een wallet een bepaalde transactie maakt met de handtekening. Als de entiteit *niet* in de blockchain zelf voortkomt kun je de identiteit *niet* bewijzen. Je uitleg klinkt leuk, maar kan niet en klopt niet, zo simpel is het.Dit soort mythes moeten gewoon dood. Want zolang men denkt dat het later misschien wel kan blijven er allemaal onwaarheden rondzingen.

"Cryptovaluta zijn in mijn ogen ook kansloos. " schreef ik, jij reageert met "Ik vind cryptovaluta de minst interessante toepassing van blockchain"... dan heb ik nieuws voor je: cryptovaluta is *de* *enige* *toepassing* van blockchain en blockchain network die er op dit moment bestaat en er is vooralsnog grote kans dat het de enige toepassing blijft.

Zeg me waar ik er technisch naast zit, dan kunnen we dat onderzoeken.

@bert verhees: ik heb nergens iets negatiefs gezegd over blockchain maar zie het als een extra techniek die hier en daar nuttig kan zijn. Alleen op dit moment is het opeens een oplossing voor allerlei problemen.
Dit artikel pleit voor wat nuchterheid.
In het geval van de medische wereld waar ik een aantal jaren ervaring in heb weet ik dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor de patient en dmv het landelijk schakelpunt (epd) weet elke betrokken zorgverlener de status van de patient.
Blockchain lost de mogelijke communicatie fout niet op. Er is nu ook al een gesloten communicatie.
Het wijzigen van de opslag en communicatie zonder echte noodzaak kan wel een extra bron van communicatie fouten zijn. Dus zolang er niet een aantoonbare verbetering door blockchain wordt geboden lijkt het mij onverstandig en een dure investering om het anders te gaan doen.

Natuurlijk zijn grote partijen zoals IBM bezig met blockchaintechnologie net zoals met alle andere vormen van automatiseringstechnieken.

"Hoe werkt die verzegeling dan op de blockchain? Hoe weet je dat die verzegeld is? Wie valideert dat?"

Henri, blockchain is een hulpmiddel, geen panacee, zoals ik al meermalen aangaf. Verzegeling kan op vele technische manieren plaatsvinden, en ook veilig en uniek. Als de verzegeling verandert, dan middels blockchain onweerlegbaar aangetoond worden waar dat is gebeurd en op welke datum. De afnemer van de cacaobonen kan om die reden weigeren om de container te accepteren, dan wordt ie niet eens geopend en ongezien op kosten verzender teruggestuurd.

Maar het zijn slechts voorbeelden. Ik had ook voorbeelden uit de procesindustrie en uit de zorg.

"dan heb ik nieuws voor je: cryptovaluta is *de* *enige* *toepassing* van blockchain en blockchain network die er op dit moment bestaat"

Je moet altijd oppassen met woorden zoals "nooit" en "enige". Dit soort mededelingen zijn al snel per definitie onwaar. Om het bij containers te houden. Maersk (de grootste container transporteur ter wereld) vervangt papierwerk bij transport door eigen blockchain. Misschien moet je zelf ook af en toe eens googelen, kan je echt verder helpen. IBM en Maersk begonnen in 2016 met een samenwerking om nieuwe blockchain- en cloudgebaseerde technologieën te bouwen. Sindsdien hebben meerdere partijen het platform getest, waaronder DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Portcity System Portbase, de douane-administratie van Nederland, de Amerikaanse douane en grensbewaking.

"dmv het landelijk schakelpunt (epd) weet elke betrokken zorgverlener de status van de patient."

Het staat niet in het LSP of een patiënt van verpleegkundige X (die de rest van de dag vrij heeft) de medicatie heeft gehad, of dat verpleegkundige Z dit nog moet doen? Het LSP bevat alleen informatie dat medicatie is voorgeschreven en dat die medicatie is verzonden door een apotheek, niet eens of die is aangekomen, want dat weet alleen een pakketdienst, en misschien ligt het pakketje wel bij de buurman te wachten tot iemand het afhaalt. Vergezocht?

Het gaat om miljoenen medische handelingen per dag, en een verkeerde handeling kan een mensenleven kosten. Het zou de demente moeder van een bekende Nederlander maar zijn, dan zit 's avonds iemand bij Pauw aan tafel die liever thuis op de tv ernaar gekeken had of vroeg naar bed was gegaan.

Het LSP gaat over klinische informatie, niet over logistieke informatie. Blockchain zou beiden met elkaar kunnen verbinden op een veilige manier, en het zou verantwoordelijkheden duidelijk vastleggen.

Maar ook dit is een voorbeeld. Ik heb nog geen inhoudelijke kritiek op blockchain gelezen. Ik lees veel dedain, en tussen de regels door lees ik angst van mensen voor dingen die ze niet kunnen begrijpen. Je geeft zelf in je allereerste reactie aan "cloud" technologie ook een hype te vinden. Misschien gebruik jij nooit je bank-app, maar miljoenen mensen doen dat wel.

"Natuurlijk zijn grote partijen zoals IBM bezig met blockchaintechnologie net zoals met alle andere vormen van automatiseringstechnieken. "

Precies, waarom zouden ze dat nu doen, miljarden investeren in blockchain?

@Henri
Betreffende het zingen van onwaarheden heb jij als cloud evangelist een heel zangboek. Als je een uitleg krijgt die je niet past dan 'weerleg' je de feiten zo dat je een waarheid krijgt die je beter uitkomt. Deze cognitieve dissonantie vertoonde je ook in de cloud totdat je dus tegen het fenomeen tijd aan liep als het ging om de onweerlegbaarheid/integriteit van transacties.

Blockchain is m.i. juist bedoeld om de onweerlegbaarheid van transacties in de keten te bewijzen door tijd en volgorde van transacties vast te leggen in een hash. Iets dat binnen de traditionele database systemen vaak gedaan wordt middels de timestamp welke echter door de administrators in de keten aangepast kan worden.

Oja, het feit dat René het geen fijn idee vindt dat banken weten met wie hij handel drijft geeft te denken want het is juist dit Juvenalis dilemma waar blockchain op drijft. Het principe van één rotte appel in de mand is waar Bert op wijst, de eerlijkheid van een keten wordt bepaald door alle partijen hierin.

Ewout, ik ben heel benieuwd over welke onwaarheden ik dan geschreven heb.
Daarbij heb je een onderscheid tussen opinie en feiten. Bovendien is het mooi om te zien dat een zeer groot deel van de voorspellingen die ik doe over cloud dus uitgekomen zijn. Mijn artikelgeschiedenis is het bewijs.

En wat betreft blockchain. Ga nu eerst eens inlezen wat het verschil is tussen blockchain en blockchain netwerk.

Zelfs je aanname dat een administrator de timestamp kan veranderen is niet relevant als je een een record hash maakt en deze in het opvolgende record deze hash meeneemt. De traditionele database kan dus exact gelijk werken aan de blockchain.

Jij maakt verdraait beweringen, geeft daar een hoop bias aan mee en jij -als pot- verwijt vervolgens de ketel tot hij zwart ziet.

Maar ik heb een leuke oefening voor je: Hoe bewijs je de onweerlegbaarheid van een transactie over iets wat buiten de transactie valt? Dus dat een persoon de transactie heeft gedaan bijvoorbeeld. Want dat is de essentie van mijn betoog. Blockchain kan niet gebruikt worden voor transacties behalve dan die van de eigen ledger waarmee de blockchain verbonden is.

Maar ik ben weer zwaar teleurgesteld in hoe jij jezelf weer manifesteert. Bah.

Bert,

Owh, sure, het kan zijn dat Maersk gebruik maakt van een centraal systeem wat records aan elkaar plakt met hashes. Maar dat heeft niets te maken met decentraal, zaken doen zonder een derde partij te vertrouwen, etc. Een blockchain is in feite slechts een document waarin blokken data opvolgend toegevoegd worden zonder dat deze achteraf gewijzigd kunnen worden of je moet het gehele document geheel opnieuw opbouwen.

Maar daar zit niets vernieuwend in en doen we al jaren. Zo zit GIT (source control) in feite ook al in elkaar. In dat opzicht is blockchain niets anders als de eenvoudige versie van een Merkle Tree.

Ik lees en Google er op los en doe veel onderzoek naar blockchain. Ik ben ook absoluut bewonderaar van bijvoorbeeld Ralph Merkle die het belangrijkste grondwerk verricht heeft voor hashing.

Maar als je kijkt over het revolutionaire van blockchain is dat in de context van decentralisatie, transacties verrichten zonder vertrouwde centrale derde partij ofwel "blockchain network".

Met blockchain kun je niet de echtheid van de afkomst van cacao bonen achterhalen.

"Ik lees en Google er op los en doe veel onderzoek naar blockchain. "

Henri, dat kan ik niet geloven als ik jou een reactie eerder dit zie schrijven:

"cryptovaluta is *de* *enige* *toepassing* van blockchain en blockchain network die er op dit moment bestaat"

Ik laat het verder hierbij.

"Maar dat heeft niets te maken met decentraal, zaken doen zonder een derde partij te vertrouwen, etc."

Avocado's naar Rotterdamse haven

Een container met avocado's die van Mombasa naar Rotterdam gaat doet daar 34 dagen over, waarvan in totaal twee weken wachttijden bij verschillende havenautoriteiten die de juiste documentatie moeten goedkeuren. "Hun documenten gaan van de ene douanepost of toezichthouder naar de andere, vaak per koerier. Als ze getekend zijn, worden ze verzonden naar de eindbestemming, waar de Nederlandse douane de documenten valideert en de lading goedkeurt", geeft White als voorbeeld.

Hij noemde een voorbeeld van één lading van avocado's die te maken kreeg met maar liefst dertig ambtenaren en autoriserende havenmedewerkers en 200 documenten die werden gedeeld onder 100 mensen. "Je kunt je voorstellen dat als daar ergens vragen zijn over de geldigheid van slechts één van die documenten, het hele proces stokt en de lading vertraagt."

Henri,
Betreffende je betoog over de cloud verwijs ik naar een uitspraak op Computable-expertsessie in 2012: 'Blockchain biedt kansen maar geen wonderen' Het grappige is dat we toen nog onze veren aan het schudden waren na DigiNotar. De controleerbaarheid van een record hash in een geschakelde database heeft namelijk veel overeenkomsten met PKI. De essentie van blockchain gaat dus om de transparantie van de ledger, hoe moeilijk deze te hacken is en hoe kleiner de impact daarvan is bepaalt de toepasbaarheid.

Henri, ik ben niet echt onder de indruk van je mening over mijn visies aangaande blockchain omdat we betreffende de cloud ook al lijnrecht tegenover elkaar stonden. We verschillen van mening over wie er gelijk heeft gekregen in de voorspellingen maar mijn voorspelling van 2012 liep vooruit op de onthullingen van Edward Snowden en einde van 'Safe Harbor' omdat ik toen al tussen de regels doorlas. Dit is één van de uitdagingen in de supply chain, als de vertrouwde leverancier in het begin van de keten niet de betrouwbare leverancier blijkt te zijn dan zwijgt dus iedereen in de opvolgende schakels hierover. Het circus van de dompteurs die papieren certificaten proberen te temmen in een wereld die om transparantie schreeuwt hebben een blinde vlek voor de processen.

Uiteindelijk probeert blockchain een eeuwen oud probleem op te lossen, de digitale hash is als een middeleeuws lakzegel. Dat de lakzegels,lees stempels, met moderne technologie relatief eenvoudig na te maken zijn geldt ook voor DigiNotar. De 'stempel' van een record hash in een geschakelde database bleek dus nagemaakt zijn. Antwoord op je probleem is de regenworm, je krijgt een 'tamper proof' systeem als je delen van de keten af kunt hakken' zonder de gehele keten kwijt te raken.

Bert, je hebt gelijk, we voeren onze discussie niet productief.

"cryptovaluta is *de* *enige* *toepassing* van blockchain en blockchain network die er op dit moment bestaat"

Je hebt gelijk, er zijn al veel toepassingen van hashchains en Merkle trees. Ik bedoelde vooral dat de enige succesvolle toepassing die ik ken van een peer-to-peer systeem gebaseerd op een blockchain met een blockchain network voor consensus cryptovaluta is.

Alle overige projecten, van container tot weet ik wat, zijn centrale systemen werkende met normale software waar hooguit een blockchain sausje overheen is gegaan. Essentie en de briljante toepassing van blockchain (network) is het peer-to-peer gedeelte.

Je zult het niet zeggen, maar ik ben een blockchain fan, bewonderaar van Ralph Merkle, Diffie Hellman, etc.
Ik reageer fanatiek omdat ik vooral claims lees en zie die domweg niet gaan werken met blockchain en vind het systeem van cryptovaluta verpest terwijl het oorspronkelijke idee zo mooi is.

Je ziet overal ter wereld nu hele groepen aanhangers ontstaan die geloven in een decentrale enterprise en ultiem een decentraal geregelde wereld. Ook hier zal de daadwerkelijk implementatie downright evil zijn. Maar dat is slechts mijn opinie.

Als laatste positieve noot: We zullen zien wat er gebeurd. Het mooie van decentrale systemen is dat we uiteindelijk zullen meemaken wat werkt en niet werkt.

"verpest terwijl het oorspronkelijke idee zo mooi is". Marktwerking heet dat. Op staatsniveau kan de blockchain inzet straks gereguleerd worden met een Blockchain ICT Toetsing instituut, een BIT zegmaar. Daarna kan ons land profiteren van de symbiose tussen overheid en bedrijfsleven, zoals we dat gewend zijn.

"Essentie en de briljante toepassing van blockchain (network) is het peer-to-peer gedeelte. "

Blockchain zal in de toekomst veel meer betekenis gaan krijgen, juist vanwege die decentralisatie.

Een voorbeeld: Ik ben een voorstander van de PHR (personal health record), zoals dat nu door Microsoft, Google, Amazon, IBM en Apple wordt gepromoot. Dit betekent dat de data in handen zijn van de patient, en dat een zorginstelling geen data mag bewaren. De GDPR is hierbij faciliterend. Dit betekent dat een patient, vanaf dat moment health-consumer genoemd, een zorginstelling uitzoekt, zijn data tijdelijk opent voor de zorginstelling, en die zorginstelling de dingen doet die het goed acht voor de patient. Dit kan een versplintering van zorgaanbieders veroorzaken, en blockchain, via slimme cloud-infrastructuren, zal de zaak op orde houden. Het zal altijd bekend zijn wanneer welke patient welke behandeling heeft gehad, en zelfs inzage zonder data-toevoeging zal een block-chain veroorzaken. De patient is consument, niet alleen van zorg, maar ook de service-providers, zoals PHR-leveranciers, en de health-consumer kan alles altijd wisselen, afgaande op kwaliteit, kosten, dekking door verzekering, etc. De health-consumer kan ook zorg inkopen, zoals een second opinion. Naast gezondheidszorg (wat eigenlijk ziekte zorg is) zullen er ook andere aanbieders data kunnen toevoegen aan het PHR, denk aan yoga, strava, google-fit, dieet-programma's, van alles, er zal een holistische beeld in de databank over de gezondheid van de health-consumer ontstaan.

De wereld is nog niet zo ver, zorg-instellingen willen dit niet. Ze willen health-consumers binden, maar het is het doel van de grote vijf die ik hierboven noemde, ook zorgverzekeringen in de USA zijn enthousiast, want uiteindelijk zullen de zorgkosten verminderen, en de verantwoordelijkheid van de health-consumer toenemen.

De tijd dat we door een semi-socialistisch zorgstelsel in de watten worden gelegd nadert zijn einde. De markt zal zich uitkristalliseren, en uiteindelijk zullen mensen gezonder worden. Dit klinkt als veraf toekomst muziek, maar het feit dat de grote vijf afspraken hierover maken, en zorgverzekeraars hebben betrokken, alsmede honderden zorgverleners in dienst hebben genomen (niet alleen voor zorgverstrekking, maar ook voor hun onmisbare deskundigheid) geeft aan dat de poppetjes verschuiven.

Blockchain is onmisbaar hierin. Niet als groot leidend concept, maar als belangrijk hulpmiddel. Er zijn vele wegen naar Rome, en blockchain is er een van.

@Bert Verhees: "Het LSP gaat over klinische informatie, niet over logistieke informatie. Blockchain zou beiden met elkaar kunnen verbinden op een veilige manier, en het zou verantwoordelijkheden duidelijk vastleggen."
Lijkt mij eenvoudiger om het LSP uit te breiden zoals dit al jaren aan de gang is. Gezien de inspanning die het kost om het LSP op te tuigen en uit te breiden zou ik niet graag nog een tweede ontwikkeling er naast zien die ongeveer hetzelfde doet maar dus ook bijgehouden moet worden.
Juist nu er geroepen wordt om vertrouwen te hebben in de professionals en minder administratieve handelingen te verrichten wil jij nu nog meer administratie in het leven roepen. Als een verpleegkundige aangeeft het medicijn verstrekt te hebben weet je nog steeds niet of dat daadwerkelijk is gebeurd.
PHR is een leuk idee wat omarmt wordt door commerciële bedrijven die daar blijkbaar financieel brood in zien. Ik heb liever mijn professionele huisarts die mij in de gaten houdt.
Heel leuk dat mijn dieet of yoga leraar informatie toevoegt maar de medische noodzaak daarvan zie ik niet.
Heeft de patiënt voldoende kennis van de gezondheidszorg om te kunnen bepalen wie de informatie nodig heeft?
Is de patiënt fysiek en geestelijk in staat om toestemming te geven? Denk aan een hartaanval of dementie.
Wel belangrijk is dat als de patiënt bepaalde medicijnen of bijvoorbeeld borstimplantaten heeft gehad de patiënt op te sporen is als blijkt dat er iets mis is. Dit moet je toch echt ook ergens opslaan buiten de patiënt om.
Ik denk verder dat de toegevoegde waarde van alle medische gegevens over een patiënt door je overschat worden.
De werkelijke kosten zitten uiteindelijk in het aantal handen in de zorg en de op dit moment steeds duurder wordende medicijnen waar het nut en noodzaak onlangs nog door de afzwaaiende hoofdredacteur van het geneeskunde tijdschrift (nvtg.nl) werd betwijfeld.
Verder zitten er veel kosten in de laatste paar maanden van een patiënt voor het overlijden. De grote vraag daarvan is niet technisch maar ethisch van aard. Moet je nog zoveel onderzoeken en behandelingen moet doen als de uitkomst eigenlijk al vaststaat?
Kortom allemaal dingen die niets met techniek te maken hebben.
Daarom blijf ik ook van mening dat blockchaintechnologie hier en daar nuttig zal zijn maar niet overal de oplossing voor is.

Corne, de wensen die jij hebt ten opzichte van de zorg worden door het PHR concept volledig ondersteund.

Naast jou leven 7 miljard mensen op de globaliserende wereld. Ook hun wensen zullen ondersteund moeten gaan worden in een vorm waarin democratisering en keuzevrijheid in de zorg een belangrijke rol spelen.

Maar ik zie dat het voor jou geen toegevoegde waarde heeft. Nu, dat is prima toch?

Bert, In Nederland is de informatie voorziening in de zorg inderdaad behoorlijk goed geregeld als je dat vergelijkt met de rest van de wereld.
Ons 'sociale' stelsel zorgt voor zorg voor iedereen. Ik hoop dat dit niet snel veranderd. Veel van de 7 miljard mensen hebben alleen zorg als ze er zelf voor betalen.
In veel andere landen wordt alles nog met papieren dossiers gedaan als die überhaupt worden bijgehouden. Veel landen hebben niet eens de basisgezondheidszorg, ook daar zal een PHR geen prioriteit hebben boven medicijnen en hulpmiddelen. De luxe in de westerse wereld van keuzevrijheid t.o.v de rest van de wereld staat in schril contrast met de landen waar je kan kiezen uit 1 huisarts. Met geluk heb je dan ook nog een ziekenhuis. Of er stroom is of internet om bijvoorbeeld blockchain technologie te gebruiken is daar denk ik niet eens aan de orde.
Dat geeft meteen nog een ander probleem aan. Bij gebrek aan snel internet geen blockchain.
Nationaal is veel onderling af te spreken, internationaal is dat al een stuk moeilijker dus nogmaals het invoeren van een PHR is geen technisch maar een organisatorisch probleem.
Als voorbeeld het volgende:
Een patiënt heeft een bloeduitslag van een laboratorium met het getal 23,5
Bij een ander laboratorium waar ze een andere test gebruiken komt er het getal 546,3 uit.
Zonder duidelijke afspraken over de betekenis hiervan kan niemand er iets mee. En is het zelfs gevaarlijk om het te gebruiken. Maar technisch is het opslaan van het getal totaal geen probleem.

Maar ik ben blij dat al mijn wensen door het PHR worden ondersteund. Klinkt als het standaard antwoord van de door jouw aangehaalde commerciële partijen. Is dit ook inclusief jouw stappenplan bij het doen van medische handelingen? Wordt bij het vastleggen van de gegevens van de verpleegkundige het nationale nummer van het BIG register gebruikt? En mag ik die gegevens van de verpleegkundige in verband met de privacy wel hebben?
Hoe voorziet het PHR in het bewaren van de pathologie gegevens voor de nabestaanden? Op dit moment worden die in Nederland namelijk 50 jaar bewaard zodat erfelijke ziektes bij families onderzocht kunnen worden. Mag dat dan nog wel? En hoe sla je die op? Dat is namelijk een paar gigabyte per onderzoek. Alleen indexeren met een hash lijkt mij niet voldoende want dan moet de organisatie het nog steeds bewaren en dat mag volgens jou niet.
Graag zou ik jouw visie hier over horen en dan in relatie met blockchain natuurlijk." Bij gebrek aan snel internet geen blockchain."

Dat probleem wordt aan gewerkt, er worden 4000 communicatiesatellieten in de lucht gehangen door SpaceX, die het totale aardoppervlak gaan bestrijken. De bedoeling is dat ze op grote delen van de wereld zullen kunnen concurreren met meer traditionele netwerk-faciliteiten.

"Een patiënt heeft een bloeduitslag van een laboratorium met het getal 23,5
Bij een ander laboratorium waar ze een andere test gebruiken komt er het getal 546,3 uit."

Dat is een semantisch probleem, wat betekent een getal? Ook daar wordt volop aan gewerkt, moderne communicatie-standaarden in de zorg (maar ook elders) verklaren de data die ze gebruiken, dat noemt men interoperabiliteit. Zelf heb ik een open-source service geschreven voor dit doel, zie:
https://github.com/BertVerhees/ucum

"Wordt bij het vastleggen van de gegevens van de verpleegkundige het nationale nummer van het BIG register gebruikt?"

Ik heb geen idee, maar ik ben vrijwel zeker dat de grote vijf ervoor zullen zorgen dat ze binnen de wetgeving kunnen functioneren. Geld weggooien is niet de business waarvan ze groot geworden zijn.

"Hoe voorziet het PHR in het bewaren van de pathologie gegevens voor de nabestaanden?"

Dat wordt zelfs beter, voor research moeten nu allerlei ziekenhuizen nagelopen worden. Research data worden veel makkelijker te vinden, met slimme indexen. Vergeet niet dat de core-business van Google zoeken en vinden is.

Ik kan het toch nog niet laten een reactie in te sturen om nogmaals op het hart te drukken dat René zijn artikel hout snijdt.

Het richt zich op dit punt:
5. 'Elke applicatie kan naar de blockchain'.

Blockchain heeft twee eigenschappen waarin de potentie zit: Niet te wijzigen en Decentraal.

Heel sec genomen zorgen de structuur van transacties met hashes voor het "niet te wijzigen" aspect en het netwerk van samenwerkende computers (nodes) voor het decentrale aspect.

Die samenwerkende computers noem je "blockchain network".

De kracht van blockchain zit niet in het "niet te wijzigen" stuk. Dat is namelijk vrij eenvoudig en kun je ook toepassen op veel delen van reguliere database structuur of met "Triple Ledger Accounting" zoals banken dit toepassen.

De kracht zit in het decentrale stuk. Dat decentraal moet je niet zien als bijvoorbeeld een samenwerking tussen IBM, Maersk en havens, dat is namelijk gewoon centraal. Iemand is het baasje van het systeem en meerdere partijen hebben toestemming om wat te doen. Dit is namelijk hoe de wereld al in elkaar steekt. Facebook heeft ook een decentraal netwerk, maar je bent van Facebook afhankelijk wat je kan en wat je mag.

Decentraal in kader van blockchain en waarom het een revolutie genoemd kan worden is dat geen enkele partij (in theorie) de eindcontrole heeft. Het systeem is van de wereld en diens velen deelnemers. Je hoeft geen Maersk of IBM of havenbedrijf te vertrouwen. Je vertrouwt het systeem.

Dus als het gaat om het onderscheidend vermogen van blockchain, dan wordt dit decentrale blockchain -ofwel het blockchain network- bedoeld. Dit is het principe wat blockchain volgens sommige visionairs zo groot als het internet maakt.

Of blockchain zo groot als het internet wordt hangt dus af van welke toepassingen je ermee kunt maken.

Ik, maar ook René en als je zijn artikelen leest, denken dus dat dit zeer beperkt is. Dus dat decentrale applicaties op basis van blockchain er verders niet gaan komen of zich beperkt houden tot de huidige toepassing: Een grootboek voor virtuele muntjes.

Geld is natuurlijk wel een centraal punt van kapitalisme en dus zeker een belangrijke toepassing. Als iedereen het zou omarmen zou dit grote gevolgen hebben voor de staat, maar ook die kans is niet heel erg groot. Als mensen mogelijkheden krijgen om belasting te ontwijken zul je zien dat er wetten veranderen.

Dus dan blijft over: Wat kun je nog meer met blockchain op andere vlakken dan een grootboek?

Bitter weinig en dat is waarom ik wilde ideeën ook steeds weerleg.

Ten eerste: Doordat de blockchain overal hetzelfde moet zijn betekent dit dat je een trage transactie snelheid hebt.

Ten tweede: Om de blockchain overal hetzelfde te houden en dus de integriteit komt dit met hoge kosten zoals "proof-of-work" of systemen die (mogelijk) de integriteit aantasten OF het decentrale aspect. Dit maakt transacties duur.

Ten derde: bij cryptovaluta lijkt Bitcoin het enige systeem te zijn wat nog geen zeer ernstige incidenten heeft gehad door een fout in het systeem. Zwakheden in blockchain netwerk zijn dodelijk voor het systeem. En aangevallen wordt het!

Kortom. De kans dat er brede toepassingen komen op basis van blockchain is zeer onzeker. Het werkt niet, het is duur, het is traag, etcetera.

Dus medische gegevens, of het aantonen van integriteit van producten opslaan in de blockchain als voorbeeld lijkt gewoon niet te gebeuren. Het heeft weinig toegevoegde waarde ten opzichte van reguliere software of zou traag en duur worden.

Samenwerkingen van grote bedrijven die samen een blockchain gebruiken is gewoon marketing. Het richt zich vooral op het niet kunnen wijzigen achteraf, iets wat vrij eenvoudig al gerealiseerd kan worden en niets met een blockchain revolutie van doen heeft.

Dus als je mooie cases leest, zoom even in vraag details. Je zult zien dat er weinig overblijft.

"Dus dat decentrale applicaties op basis van blockchain er verders niet gaan komen of zich beperkt houden tot de huidige toepassing: Een grootboek voor virtuele muntjes."

Beste Henri, jouw probleem is dat je blockchain overschat, en daardoor als een teleurgesteld persoon blijft hangen in het feit dat blockchain niet doet wat jij ervan wil verwachten, en dan bij herhaling zegt dat het niks waard is behalve wat crypto-muntjes.

Dat is jammer, ik heb je gewezen op de kracht van blockchain, ik heb je praktijkvoorbeelden gegeven, ik heb je business-partners genoemd, maar je blijft hangen je zelf gecreëerde teleurstelling. Ik kan er verder niet zoveel aan toevoegen. Ik heb meermalen geschreven dat blockchain een krachtige tool is, een goede manier om bepaalde dingen te bereiken, en dat het om die redenen wordt toegepast. Ik heb ook geschreven dat het niet de enige weg naar Rome is.

We zijn het eigenlijk eens, behalve dat ik niet teleurgesteld ben en jij wel. Ik denk dat je dat toch vooral bij jezelf moet oplossen.

Prettig weekend
Bert

"De kracht zit in het decentrale stuk. Dat decentraal moet je niet zien als bijvoorbeeld een samenwerking tussen IBM, Maersk en havens, dat is namelijk gewoon centraal. Iemand is het baasje van het systeem en meerdere partijen hebben toestemming om wat te doen. "

Belangrijk is dat het onmogelijk is om later een stap ertussen te frommelen of er tussenuit te frommelen. De techniek bewijst dat de sequentie-klopt, dat alle stappen zijn doorlopen op het aangegeven moment en in de aangegeven volgorde en door de aangegeven personen/instanties. Iedereen kan dit vertrouwen omdat er blockchains zijn gebruikt. Het is decentraal in die zin dat alle ambtelijke instanties die met het verplaatsen van een container zijn gemoeid, elk toegang hebben tot het blockchain network, en dus kunnen nagaan dat alle stappen juridisch goed zijn vervolgd.

De instanties hoeven elkaar niet te vertrouwen, ze vertrouwen het blockchain network, en om goede redenen. Dit is een ongekende doorbraak in de transport wereld, waarin landen en zelfs instanties binnen een land elkaar niet vertrouwen. Er zullen ook wel oplossingen denkbaar zijn die niet op blockchain zijn gebaseerd, maar ik denk dat die oplossingen toch ook wel sterk op een blockchain oplossing zullen lijken.

Ja, zul je zeggen, maar de container kan vervangen zijn, en de personen zijn niet wie ze aangeven wie ze zijn. Dus, moeten containers, personen, instanties, schepen, vrachtwagens, treinen, allemaal uniek identificeerbaar zijn. Dat zijn tegenwoordig geen belangrijke hindernissen meer.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2018-09-05T11:03:00.000Z René Veldwijk
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.