Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

In vier stappen naar IT-consolidatie

It-consolidatie-initiatieven binnen organisaties worden vaak op een sceptische manier ontvangen, mede vanwege de complexiteit, afstand, latency en de beperkingen van de traditionele it-organisatie silo's. Daar komt nog eens bij dat wanneer er problemen ontstaan de it-afdeling hier verantwoordelijk voor is en vervolgens het probleem moet oplossen en in sommige gevallen het gehele project moet terugdraaien. Dit kan leiden tot grote teleurstellingen bij eindgebruikers.

Progressieve organisaties zoeken echter naar manieren om de nieuwste virtualisatie-technologieën te gebruiken. Zij willen verder gaan dan alleen serverconsolidatie en het leveren van een ??efficiënte datacenter-infrastructuur, zodat de voordelen van consolidatie organisatiebreed voelbaar zijn. De voordelen van een goed geplande en uitgevoerde consolidatiestrategie bespaart niet alleen geld, maar beperkt ook risico’s en stimuleert efficiëntie en business agility. Het begint met het vaststellen van geavanceerde consolidatiestrategieën die voortbouwen op het fundament van servervirtualisatie. Het gebruik van virtualisatie zal verder worden gestimuleerd en consolidatie wordt uitgebreid binnen de gehele organisatie.

Vanzelfsprekend moet elke consolidatiestrategie zorgvuldig worden geanalyseerd en gepland, voordat deze wordt uitgerold. Onderstaande vier stappen hebben allemaal betrekking op het datacenter en dienen als basis voor meer controle en kostenefficiëntie voor it-remote-kantoren.

Consolideer datacenters

Zou het niet handig zijn om alle privédocumenten zoals financiële documenten, familiefoto’s, vakliteratuur en bijvoorbeeld studieboeken thuis op te slaan in één kast? Op deze manier kun je belastingaangifte in netjes georganiseerde en correct geëtiketteerde lades terugvinden. De voordelen van het hebben van zo’n kast in huis, zijn vergelijkbaar met het hebben van een geconsolideerd datacenter in de it-wereld, waar it volledig is gecentraliseerd.

De grote vraag is hoe het aantal datacenters kan worden verminderd, zonder dat dit de performance en productiviteit van werknemers belemmert. De eerste stap die men moet nemen is het analyseren en plannen van applicatie-performance standaarden en ‘dependency maps’ om risico’s te verminderen en voorbereidingen te treffen voor problemen. Denk hierbij aan de migratie van gegevens en applicaties, zodat werkzaamheden niet onderbroken worden. Met specifieke datacenters die geschikt zijn voor een grotere belasting en sluiting van de overige datacenters, moeten applicaties gerepliceerd worden en gebruikers overstappen op de nieuwe host-omgeving.

Men kan ook gebruikmaken van application delivery controllers (adc’s) om gebruikers door te sturen naar andere faciliteiten en de betrouwbaarheid en performance van applicaties te verhogen. Adc’s hebben wereldwijde en lokale load balancing-mogelijkheden. Hiermee kunnen applicatie-resources verschoven worden tussen verschillende locaties, de onderliggende infrastructuur kan worden beheerd en geüpgraded en applicatie-load kan worden gedistribueerd tussen verschillende servers en datacenters. Dit alles zonder onderbreking van de toegang tot applicaties door eindgebruikers.  

De overgebleven datacenters zullen meer gebruikers op remote locaties moeten ondersteunen, dus zal er meer bandbreedte nodig zijn om de toename van het verkeer over het WAN te ondersteunen. Echter, dit is geen wondermiddel en is in veel gevallen ook niet nodig. De echte boosdoener die knelpunten op wan’s veroorzaken is latency in combinatie met application protocol inefficiënties. Door een wan-optimalisatie-oplossing te implementeren tussen de overgebleven datacenters en remote kantoren vóór de migratie van applicaties, kan de migratie van data en applicaties naar de nieuwe locaties worden versneld. Hierdoor zijn ook eindgebruikers verzekerd van een consistente gebruikerservaring.

Virtualiseer application delivery

Voor een volledig gevirtualiseerd, geautomatiseerd en efficiënte samenvoeging van computing resources is het belangrijk te bedenken hoe de architectuur, die ten grondslag ligt aan de applicaties die worden gehost in de datacenters, gestructureerd kan worden. Servervirtualisatie, storage provisioning en deduplicatie-technologieën kunnen de efficiëntie van investeringen in de infrastructuur bevorderen, maar applicaties als resource blijven erg inefficiënt. Wanneer de gebruikersvraag piekt, kan het zijn dat veel applicatieservers onstabiel worden en tekort schieten.

Adc’s kunnen het gebruik van applicatie-resources verbeteren door computer intensieve functies te offloaden. Denk hierbij aan functies als compressie, ssl-decodering en content caching. Virtuele en software adc’s gaan een stapje verder en helpen met het schalen en verbeteren van de eindgebruikers-performance van applicaties die meer verspreid en gevirtualiseerd worden. Ze kunnen worden gebruikt op elke locatie, elk tijdstip of platform, fysiek, virtueel of in de cloud. Ze kunnen tevens centraal worden beheerd. Dit biedt meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit in het implementeren van adc-resources en zorgt voor meer controle over virtualisatie-projecten.

Centraliseer infrastructuur

De applicatie-infrastructuur heeft zijn weg gevonden in geïmproviseerde server-kasten en micro-datacenters in remote kantoren van organisaties. Door de applicatie-infrastructuur te centraliseren, kan deze complexiteit en databeveiliging worden aangepakt. Zo worden meer datacenterkosten bespaard en hebben virtualisatie en automatisering een maximale impact. Het is echter wel zo dat het verplaatsen van applicaties dezelfde planning en analyse vereist als het verwijderen van een geheel datacenter. Hetzelfde geldt voor nieuwe of toegenomen afhankelijkheid van het wan. Dit betekent dat de impact van de afstand tussen het centrale datacenter en de eindgebruikers die op verschillende locaties zitten, zo veel mogelijk moet worden ingeperkt.

Er zijn verschillende oplossingen die hierin ondersteuning kunnen bieden. Zo kunnen wan-optimalisatie-oplossingen worden gebruikt om applicaties te versnellen voor gebruikers in remote kantoren. Ook kan edge virtual server infrastructure (edge-vsi) worden geïmplementeerd om de storage in remote kantoren te consolideren naar het datacenter. Een derde optie is om quality of service (QoS) in te zetten om zo het applicatieverkeer over het wan te beheren en beter gebruik te maken van schaarse netwerkresources. 

Minimaliseer branch it

Local print, DNS en DHCP-servers zijn edge-diensten om infrastructuren te centraliseren. Zulke diensten kunnen worden geoptimaliseerd door innovaties zoals servervirtualisatie. Met wan-optimalisatie-oplossingen kunnen organisaties deze diensten laten lopen op hun applicaties, zodat de overbodige branch-servers worden verwijderd en hardware, software, onderhoudskosten en complexiteit kan worden verminderd. Het helpt ook om een applicatie-aware netwerkperformance management-oplossing in te zetten, zodat data binnen het netwerk en de huidige infrastructuur verzameld wordt. Voorbeelden hiervan zijn routers en wan-optimalisatie-apparaten. Dit biedt inzicht in branch-verkeer zonder dat er extra hardware geïnstalleerd moet worden en het netwerk extra wordt belast.

Kortom, consolidatieprojecten gaan verder dan puur het uitvoeren van een aantal eenvoudige tactieken. Toch blijven de doelen van gevorderde consolidatiestrategieën stellig en duidelijk, namelijk meer efficiëntie en de mogelijkheid om it-processen te stroomlijnen en automatiseren. Met de inzet van bovenstaande strategieën om it-consolidatie te bewerkstelligen kunnen gebruikers profiteren van dezelfde performance uit de branch, heeft it de totale controle in handen en wordt de roi verhoogd.

Carel Bak, regional director Riverbed Benelux

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Kort samengevat gaat IT-consolidatie over iets dat met virtualisatie, datacenters, boekenkasten en edge diensten te maken heeft ?

Beetje Jargon overload naar mijn smaak.. Begrijp er geen snars van.

Droog stuk tekst met veel vakjargon en weinig informatie.

Ik zou het je graag uitleggen Joao, maar mijn business bullshit jargon aware delivery controller heeft het artikel, helaas redirected naar een gevirtuliseerde environment waar de zon nooit schijnt ;-)
Combined Agile / bruteforce offload technieken hebben deze migratie naar een gecentraliseerd target gestroomlijnd zonder dat de constipatie in gevaar kwam.

of zo iets ;-)

Hallo Carel,

Vooropgesteld: dit is niet mijn vakgebied.

Ik sluit me aan bij de laatste opmerking van Joao: erg veel jargon.

Maar wellicht geen terechte opmerking omdat deze site zich richt op een doelgroep die dat jargon kent (?).

IT-consolidatie doe je met een reden. Volgens mij is dat omdat je vaststelt dat je een IT-“achterstand” hebt. Door overnames, reorganisaties, verhuizingen etc. ontstond er een IT-landschap dat niet efficiënt meer was. Dat je dat wilt opruimen is prima (daar verkoop jij tenslotte spulleboel voor), maar dan zou ik nog een stap 0 en een stap 5 toevoegen. Neem het van mij aan: zo heb je een heel ander gesprek met een potentiele klant.

Stap 0 betreft het in kaart brengen van de huidige inefficiency. Wat heb je waar staan (infra) en hoe sluiten je beheerprocessen daar (niet?) op aan. Stap 5 zou (wellicht parallel aan de andere stappen) moeten borgen dat dit in de toekomst niet weer gebeurt. Een goede architectuur, applicatie lifecycle management en een functionerend change & release proces. En uiteraard een continue campagne om inzicht, begrip en acceptatie van dit onderwerp te krijgen bij klant en ICT.

Tot slot: help me eens met het volgende. Je gebruikt het voorbeeld dat alles thuis staat in 1 kast. Prima. Vervolgens zeg je echter 2 alinea’s later dat gebruikers kunnen worden doorgestuurd naar een andere faciliteit. Dan heb je toch in jouw verhaal (aangezien je schrijft over consolidatie en het centraliseren van infrastructuur) opeens meer dan 1 boekenkast?

Dank voor je reactie.

@Carel,
Wie is je doelgroep? Moet ik dit artikel lezen als een bedrijf met vierhonderd gebruikers dat een afnemer is van je ict-dienst of als de eigenaar van (bijvoorbeeld) 5 datacenters met 10.000+ klanten?

Als ik met mijn bedrijf (vierhonderd gebruikers) tot je doelgroep behoor dan denk ik dat je met je artikel "met een kanon op een mug" schiet!

Als ik met mijn vijf datacenters en 10.000 klanten tot je doelgroep behoor dan denk ik dat je mijn kennis een beetje onderschat, vertel me maar iets nieuws! Hoe denk je dat ik al mijn vijf datacenters met 10.000 klanten heb opgezet?

Of lees ik je artikel verkeerd?

@Michiel
Je reactie is terecht maar aangezien auteur geeneens een profiel heeft vermoed ik dat hele 'opinie' geschreven is door een PR-bureau, wat een verklaring geeft voor het grote aantal buzzwoorden. Zou dus maar niet mijn adem inhouden voor een reactie;-)

Misschien toch wel een opmerking: IT-consolidatie omvat dus kennelijk applicatie-consolidatie. Wat ik weet vanuit mijn achtergrond in de software, is dat er bij applicatie software veel vaker sprake is van emotie, vooral bij die bedrijven die grote op maat gemaakte systemen hebben (laten ontwikkelen). Even de applicatie portfolio rationaliseren is een mooie term maar je loopt snel tegen allerlei onverwachte effecten aan. Natuurlijk kun je de 4 wordprocessors vervangen door 1, maar b.v. alle applicaties nog maar van 1 databaseserver-merk gebruik laten maken is al een behoorlijke hobbel en afscheid nemen van de helft van je ontwikkelaars die de uit te faseren programmeertaal spreken is weer een hobbel van een hogere orde.
Ja, we hebben het complex gemaakt, wij software jongens en meisjes...
Maar rationaliseren in een emotionele context: contradictio in terminis.

Jammer dat het verhaal kant nog wal raakt en grotendeels achterhaald is door geimplementeerde technieken zoals virtaalisatie op alle lagen, vanaf infrastructuur tot applicatielaag.
Het lijkt op een poging om riverbed te betrekken bij consolidatie vraagstukken, die poging is dus mislukt.

Heren, dank voor jullie reacties op het artikel.

Graag zou ik op een aantal vragen antwoord geven.

Allereest @Michiel, we hebben de kast als metafoor gebruikt voor een lokaal datacenter, maar mogelijk is het effect hiervan niet helemaal overgekomen. Functioneel gezien hebben we het over één virtuele kast, maar door het gebruik van ADC’s (application delivery controllers) wordt de kast opgesplitst en kun je zeggen dat het fysiek in diverse kasten terecht komt.

@Reza, allereerst wil ik andermans kennis niet onderschatten. Het artikel betreft puur een uiteenzetting met een stappen die genomen kunnen worden voor IT-consolidatie. Wij hebben gekozen voor 4 stappen, maar zoals Michiel voorstelt kan er ook nog een stap 0 en 5 toegevoegd worden.
Wat wij zien is dat steeds meer organisaties over gaan naar één datacenter en vergaande stappen nemen op het gebied van consolidatie. Een tweede datacenter wordt hooguit ingezet voor bijvoorbeeld replicatie.

@Leen, ik ben het met je eens dat bij IT-consolidatie emotie zeker een rol kan spelen. Echter, we zien dat vanuit het hogere management nog meer druk komt te liggen op de financiën en deze zaken nog zwaarder meewegen omdat er met consolidatie een enorme slag gemaakt kan worden wat betreft kostenbesparingen. Het klopt dat het in de praktijk vaak minder eenvoudig is (met meer emotie gepaard gaat), dan dat nu wordt geschetst.


@Carel,

Het onderscheid dat je maakt tussen fysiek en virtueel snap ik en had ik van je verwacht. Maar wat is dan nog de echte toegevoegde waarde van / noodzaak voor centralisatie? Eigenlijk valt dat dan voor een steeds groter wordende groep organisaties weg volgens mij.

@Ewout,

Hoera! Toch gelukt.

@Carel,
Leuk dat je op je reactie terug bent gekomen.
Ik heb helaas nog geen antwoord op mijn vraag kunnen ontvangen.

Ik ben het met je eens dat je met consolidatie kosten kan besparen. Wanneer dit je doel is dan zou je moeten kijken met welke middelen je je doel kan bereiken en wat het beste bij je past. Gebaseerd hierop heb ik in mijn reactie hierboven aangegeven dat je naar mijn mening in dit artikel met een kanon op een mug (lees een bedrijf tot 400 gebruikers) schiet!

Ik heb het niet over (het aantal van) de stappen die je benoemd hebt, daar kun je best mee spelen door er een aantal aan toe te voegen of weg te halen.

Ik heb het meer over je voorstel, aanpak, de oplossing en technologieen die je als middelen benoemd hebt om je doel te bereiken! Deze zijn zeker geen juiste middelen en aanpak voor veel (mkb)bedrijven.

Wanneer je de kostenbesparing als doel neerzet en tot conclusie komt dat bijvoorbeeld consolidatie, wegnemen van legacy en orkestratie van IT tot je aanpak behoren dan kun je pas naar middelen zoeken waarmee je je doel via je aanpak kan bereiken. Integraal in dit proces zou je ook moeten kijken of je (mogelijke) oplossing bij je IT-organisatie past(kennis, ervaring)anders moet je misschien je ROI gaan bijstellen!
Inderdaad veel vakjargon en buzzwords. Ik mis duidelijke businessdriver. Wat is de toegevoegde waarde om zulke investeringen te verantwoorden en voor wie? Hoe past in toenemende mate het gebruik van de cloud hierin? Ik ben het absoluut eens dat flexibilisering van de infrastructuur noodzakelijk is om uberhaupt te kunnen bewegen en te migreren naar nieuwe technologieen.

@Michiel, het voordeel van centralisatie is dat alles centraal beheerd kan worden, applicaties/servers/storage etc. Dit biedt organisaties een duidelijke kostenreductie, mede omdat er geen lokale IT-ondersteuning en geen hardware en software op remote site nodig is. Dit is anders dan bij een ‘fat/thin client’. Naar mijn mening geldt deze mogelijke besparing voor veel organisaties.

@Reza, ik ben het met je eens dat het voor het MKB een wat zware aanpak is. Echter, ik denk toch dat bij deze bedrijven een grote besparing te behalen valt door consolidatie; het centraliseren van alle remote hardware en applicaties.

Het lijkt er op alsof het artikel wil stellen dan IT Consolidatie een Doel is. Consolidatie is een Middel, net zoals IT een Middel is, en beide hebben de mogelijkheid een Doel te bereiken. ALs dat Doel niet bekend is (je strategie) leidt het botweg inzetten van middelen nooit tot iets. Alsof je een timmerman een boormachine geeft om twee planken aan elkaar te maken.

Bepaal dus eerst je doel (wat wil ik bereiken) en daarna je middelen (hoe wil ik daar komen). Consolidatie kan dan een middel zijn, maar in sommige gevallen levert het alleen maar extra problemen of kosten op (bijvoorbeeld als je op je locaties geen gegarandeerde bandbreedte kan krijgen doe het gebruik van geconsolideerde IT mogelijk kan maken)

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-03-19T13:00:00.000Z Carel Bak
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.