Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

SaaS, het oerwoud van de toekomst

Computable Expert

Reza Sarshar
Projectleider/ Adviseur, Kaizen Projectmanagement. Expert van Computable voor de topics Management, Infrastructuur en Digital Workplace.

Steeds meer organisaties maken gebruik van mobile devices. Omdat de huidige (Windows)applicaties niet geschikt zijn voor het werken op dit soort apparaten, kunnen de apps eenvoudig hun weg naar het applicatielandschap van het bedrijf vinden. Deze ontwikkeling wordt de basis voor een verschijnsel in de nabij toekomst: Cloud-oerwoud!

De ict-afdelingen van veel bedrijven zijn al een tijdje bezig met  het uitstippelen van een transitiepad  van het huidige traditionele desktopmodel naar het nieuwe hybride model (tablet+desktop). Omdat deze transformatie vrij veel tijd in beslag neemt gaan de eindgebruikers, buiten de ict-afdeling om, van (gratis) apps gebruik maken. Deze krijgen langzamerhand een vaste plek in de bedrijfsprocessen en het applicatielandschap, naast de business applicaties. We kennen al dit gedrag als 'Shadow IT'.

De externe apps zijn niet de enige die het applicatielandschap en de informatievoorzieningen beïnvloeden.  Herinner je je jaren geleden, de hulpmiddelen voor verschillende afdelingen die gebaseerd op Microsoft Access en Excel door applicatiebeheerders gemaakt werden? Een informatievoorziening die gebouwd was met een onoverzichtelijke structuur en met communicatiekanalen naar verschillende databases (SQL-views, ODBC-koppelingen et cetera) of bronnen op het netwerk. Iets wat onschuldig als een hulpmiddel aan een aantal gebruikers werd aangeboden, was in de loop van de tijd in zijn ongestructureerde vorm, de businessapplicatie geworden. Dit verschijnsel zullen we ook met apps weer terug zien. De bijgeschoolde applicatiebeheerders of de enthousiasme jonge stagiair die via een cursus het maken van apps geleerd heeft, zullen zeker in de voetsporen van hun voorgangers treden.

SaaS, begin van een oerwoud

Het veranderen van het traditionele applicatielandschap naar een hybride model kent verschillende problemen en uitdagingen. SaaS-leveranciers maken gebruik van deze situatie door hun software (apps) eenvoudig en zeer voordelig (soms gratis) beschikbaar te stellen. Kijk uit voor addertjes onder het gras! Dit zorgt niet alleen voor de enorme verstoring van het applicatielandschap en verschuiving naar verschillende plekken (op internet) maar ook voor het versnipperen en verspreiden van data en informatiebronnen.

Het tweede aspect van deze ontwikkeling is het effect op de bedrijfsontwikkelingen in de toekomst. Niet voldoende controle en beschikking hebben over de databronnen en de indeling daarvan zou  effect kunnen hebben op verschillende bedrijfsontwikkelingen zoals overname of samenwerking/consolidatie in de toekomst. Wanneer bijvoorbeeld bij een overname gedacht wordt aan consolidatie en integratie van afdelingen van twee verschillende bedrijven, inclusief de bedrijfsapplicaties en de hieraan gerelateerde processen, dan kan het consolideren van deze verspreide data en informatiebronnen nog wel eens een grote en misschien kostbare uitdaging worden.

Wen aan de jungle!

Het is een feit dat de ict-voorzieningen en bedrijfsprocessen in de toekomst  niet meer bij elkaar en binnen de bedrijfsmuren blijven. De traditionele architectuur en het landschap krijgen zeker een andere vorm. Deze wijziging vereist de hervorming van bedrijfsprocessen,  verlaten van de oude mindset en voorbereiding op het nieuwe paradigma-shift :'cloud-oerwoud'. Je weet het niet, misschien staat er nu al een deel van je bedrijfsapplicaties en processen buiten je bedrijfsmuren (Shadow IT). Ga dan snel aan de slag, bedenk een aanpak  voor deze transitie, want het transformatieproces naar de wereld buiten je ict-afdeling is al door je gebruikers geïnitieerd en begonnen. Nu jij!

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Als de business applicaties en de (mobile) app van dezelfde database gebruik maken vindt er geen versnippering van informatie plaats. Dat kan bereikt worden met een SaaS business applicatie, waar de database in de cloud staat. Als een leverancier van een SaaS business applicatie gratis apps aanbiedt dan is er geen "addertje onder het gras", maar juist bevorderlijk voor het anywhere, anytime gebruik. Zo hoeft SaaS dus niet het begin van een oerwoud te zijn.

Maar het wordt leuk als de gebruiker diensten gebruikt van diverse SaaS business applicaties die ook nog eens met elkaar samenwerken. Leuk voor gebruikersbeheer (SSO etc.). It's a jungle out there .

Pieter,
Ergens heb je gelijk in. Ik had in het artikel iets gezegd over "het uitstippelen van traditionele desktopmodel naar het nieuwe hybride model (tablet+desktop)" Ik ben het met je eens, wat je hierboven aangeeft komt overeen met deze fase.
Het veranderen van applicatiearchitectuur waardoor een (mobile)app van dezelfde database gebruik gaat maken als de interne applicatie is een verstandige stap richting het creeren van een hybride desktopmodel.

Maar hoeveel organisaties pakken dit vraagstuk zo aan? Men gaat eerder naar apps in de App Store, Play Store etc kijken dan een grondige aanpak zoals jij aangeeft.

Als een leverancier bij haar product ook een App aanbiedt (zoals Exact) dan zie ik het zeker niet als "addertje onder het gras". We zien vaak omgekeerd: (gratis)App is "het product" van een leverancier en niet " bijproduct" (naast core-product). In dit geval zeg ik, kijk uit voor addertje onder het gras.

Cordny,
Dat klopt, dat wordt best interessant maar het is anders dan met beleid een hybride desktop-model creeren.
Je kunt op dit moment met wat knutselen op sommige lagen wat koppelingen tussen verschillende SaaS-oplossingen leggen. 100% optimaal is het (nog)niet. Denk je dat de grote (SaaS) aanbieders zoals Google, MS, AWS etc deze 100% toelaten? Zou dit hun vendor lock-in beleid niet tegenwerken?

Reza,

het kan ook zijn dat ze een open technologie maken die het mogelijk maakt onderling te communiceren mits ze de juiste permissies hebben. Maar let op , dat kan heel technisch worden.

Reza, wederom een artikel wat lekker weg leest en inderdaad speelt bij veel bedrijven. Het oerwoud waar je over spreekt bestaat al heel lang en is een organisatorische uitdaging, meer dan ooit, omdat de techniek nu meestal wel goed werkt en zelfs op grote schaal.

Een organisatie die niet goed onder controle is doet ook andere dingen zoals willekeurige printers kopen, tien verschillende desktops, voor iedere klant een database maken en deze zijn ook nog voor iedere klant verschillend, of denk aan de Excel en Access oplossingen die je beschrijft, of aan het mobiele telefoonbeleid. Het punt wat ik wil maken is dat als je geen beleid of governance voert is SaaS slechts een onderdeel van je probleem wat je al in meerdere vormen hebt.

Ik ben het helemaal met je eens dat er een application-sprawl kan ontstaan als je hier niet van te voren over nadenkt, maar bedrijven die dat laten gebeuren hebben ook al andere kenmerken waardoor efficiëntie ver achter blijft.

Te strigent beleid is dan ook weer niet goed omdat je dan inderdaad shadow IT in de hand werkt (iets wat je ook met Excel en Access hebt).

Mijn punt is dat grip niet vanzelf gaat en dit dus een organisatorische uitdaging is.

Wat betreft integratie vind ik juist dat SaaS producten zeer sterke volwassenheid in bereiken. Steeds meer oplossingen maken gebruik van de facto standaarden om data te delen en diverse apps te integreren (REST API's met JSON indeling) en ook op autorisatie en authenticatie worden grote stappen gemaakt, juist omdat dit oerwoud probleem een probleem is wat schreeuwt om een oplossing en omdat ieder bedrijf tegen dezelfde uitdaging aanloopt.

Maar laat deze jungle een bedrijf niet weerhouden om nieuwe mogelijkheden te adopteren! Juist doordat veel zaken gescheiden zijn (HRM doet geen boekhouding, doet geen productie, productie doet niets met de generieke saas stack, et cetera) kunnen ze meer dan ooit makkelijk gekoppeld maar ook ontkoppelt worden. Met een goed beleid er overheen zoals risico analyse, protocol, security check, opname beleid, et cetera, wordt het meer dan ooit mogelijk flexibel met je organisatie om te gaan en steeds weer keuzes te kunnen maken die een voordeel opleveren zonder dat je verplicht jaren aan een leverancier vastzit. Dag! ingewikkelde licenties, moeilijk onderhandelingen, hallo! vrijheidn en marktwerking.

Dus laat de bedreiging van makkelijke SaaS nu juist ook een grote kracht zijn! Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden!

Angst voor chaos als gebruikers zelf iniatief gaan tonen komt imo bijna altijd voort uit angst om de controle (of je baan) te verliezen. Als een business owner een andere tool denkt nodig te hebben om zijn doelen te bereiken, so be it (mindfullness).

Jij hebt namelijk als IT beheerder\manager allang aangegeven met welke primaire applicaties de primaire processen worden ondersteund en waar de ruimte ligt voor iniatief. Iniatief kan vervolgens alleen maar gewaardeerd en omarmd worden.

Geef de man\vrouw verantwoordelijkheid en maak hem deel van het probleem en de oplossing. Ondersteun en faciliteer dergelijk
iniatieven en je baan is veilig voor de lange termijn. De controle was je toch al kwijt (en heb je vermoedelijk nooit gehad)

Aangezien 'Shadow IT' een kapstokbegrip is dat betrekking heeft op ongeautoriseerde IT-oplossingen welke zich niet per definitie buiten de grenzen van een organisatie hoeven te bevinden is het misschien beter om te spreken over 'Stealth IT' omdat bij uitbesteding het zicht op IT veel minder wordt. En dat bemoeilijkt vaak de beheerprocessen waardoor SaaS misschien wel effectief (doeltreffend) maar nog niet altijd efficient (doelmatig) is.

A(a)PI(e)S in het oerwoud aan puntoplossingen bemoeilijken de integratie want keuze voor een oplossing wordt vaak gemaakt door de business die meestal dus niet 'onder de motorkap' kijkt. Ook Mowgli (Henri) blijft dit halsstarrig weigeren waardoor zijn beleid en controle dus los van elkaar lijken komen. Neem als voorbeeld HRM welke naar mijn opinie dus een bronbeheerder is voor de authenticatie. Disconnected processen zijn weer vaak de bron van fraude dus kijk eerst naar de processen, dan de middelen en als laatste pas naar de plaatsing.

Ewout, ik voel me altijd gevleid met je aandacht waarbij ik neergezet wordt als een kleurrijke rol voor diverse verhalen. (Multatuli, Jungle Book, Fokke en Sukke en ga zo maar door).

Mowgli was misschien wat naïef, uiteindelijk bracht het hem ver, mede omdat karakters met een groot hart hem af en toe behoeden voor zijn gemaakte fouten geboren uit goede wil.

Laten we niet te theoretisch discussiëren want voor elk argument kun je altijd wel weer tegenargumenten voeren. Pas als in inzoomt op voorbeelden kun je wellicht tot goede inzichten komen.

Stel een afdeling wil wat meer gaan jagen en besluit om CRM als SaaS oplossing af te nemen. Een zeer groot deel van de CRM pakketten biedt wel een vorm van integratie aan (API's / Webservices), meestal gericht op eigen diensten of een specifiek eco systeem, maar steeds vaker ook op eigen oplossingen. Wil je later een CRM vervangen dan kun je als onderdeel van je exit strategie vaak data wel makkelijk toveren in een verplaatsbaar formaat. Nadeel is wel dat je techneuten nodig hebt om koppelingen te maken en je dit ook weer goed moet doen anders kun je geen afscheid nemen. Maar steeds meer as a service oplossingen zijn geen eilandjes meer.

Wat ik echter vaak zie is dat er maatwerk gebouwd wordt om standaard pakketten heen, dat zorgt vaak wel voor een lock-in en een stevige beperking bij het afscheid nemen. En je hebt gelijk, dat de business vaak beslist, maar een slimme IT afdeling die faciliterend werkt en niet vanuit angst gedreven is kan dan wel bruikbare input leveren waardoor de business goede beslissingen kan maken en daarmee versterken ze elkaar juist weer. Het hangt dus echt af van je organisatie of SaaS een vloek of een Zegen is. Zoals zo vaak Aandacht (Vitamine A) en Respect voor elkaars werk en gelijkwaardigheid zijn de sleutel.

Henri,
Dank voor je reactie.
Ik vind de oorzaak van het probleem zoals je benoemd hebt (geen beleid of governance voeren/hebben) zeer terecht. Maar hoe kan ik aan de gebruikersorganisatie verkopen dat ze nog even moeten wachten voor een ShareFile oplossing en het beleid omtrent hybride applicaties terwijl ze eenvoudig en buiten ict om van Dropbox gebruik kunnen maken!

Er zijn tal van bedrijven en overheidinstellingen die een application-sprawl hebben. Gebaseerd op hun huidige situatie zou ik het niet vreemd vinden als ze dit oerwoud met SaaS oplossingen nog erger maken.

Ik heb op dit moment wat andere ervaring met integratie van verschillende SaaS oplossingen dan jij misschien. In het kort: heel slecht! Maar zoals je aangaf ben ik ook van mening dat dit punt in de toekomst meer aandacht krijgt wanneer de standaardisatie in de cloud-computing verder doorgevoerd is.
De bedreiging van dit cloud-oerwoud is een feit maar ik ben ook zoals jij van mening dat niks doen geen optie is.Daarom zei ik, wen aan de jungle en maak er werk van.

Hessel,
Ik heb het niet over "angst". Zoals Henri aangaf, we hebben het over het hebben van beleid en governance. Ik ben benieuwd waar je denkt dat de bron van application-sprawl ligt! Ik neem aan dat je bewust bent van de besparing die de bedrijven kunnen per jaar realiseren door het invoeren van het juiste applicatie en licentiebeleid.

De direct en indirecte kosten van ICT projecten zullen over een paar jaar door gebrek aan beleid en de SaaS-mogelijkheden flink toenemen. Dit zal te maken hebben met SaaS-oerwoud dat begint aan te komen.

Henri,

Voor jou stop ik het lekkers altijd in de laatste zin, de volgorde van werken is namelijk belangrijk. Ben benieuwd wat jouw ervaring eigenlijk is met het maatwerk dat er nog bij moet. Mijn ervaring is dat dit nog weleens achteraf komt als men tot ontdekking komt dat er nog on-premise processen zijn die afhankelijkheden hadden met verhuisde applicaties. En dat data omtoveren in een verplaatsbaar formaat komt in praktijk nog vaak neer op CSV export/import.

Zo was er eens een bedrijf dat klaagde over netwerkvertragingen op geregelde tijden wat bleek veroorzaakt te worden door dit soort interfaces. 's Ochtends werden namelijk import bestanden gedownload en 's middags werden deze weer geëxporteerd. Echt een 'Excelleratie' van het bedrijfsproces waardoor er uiteindelijk meer mensen op afdeling nodig waren om dezelfde hoeveelheid werk te doen.

Ken nog wel wat voorbeelden waarbij teveel vanuit de techniek gedacht want de cloud biedt wel mogelijkheden maar geen wonderen:

http://www.slideshare.net/edekkinga/hybride-cloud-strategy

Ewout,
Zeer terecht opmerking (ik heb het niet over Henri) en mooie aanvulling, dank!

Henri,
Op het moment dat twee organisatie gaan fuseren heb je verschillende scenario`s. Ik wilde dit ooit in een artikel benoemen en uitwerken, helaas geen tijd!
Wat je hierboven benoemd hebt is er een van maar nog niet helemaal uitgewerkt. Er zullen zeker wat andere aspecten erbij komen die de case moeilijker kunnne maken dan wat je voorgesteld hebt. Ik zeg niet dat er uiteindelijk geen oplossing voor is, Nee, maar aan alles hangt een prijskaartje! Iets wat in dit geval zeer duur zou uit kunnen komen.

Reza, bedankt voor je inhoudelijke reactie en kan me er helemaal in vinden. En als gebruikers Dropbox gaan gebruiken is het einde zoek :-) Ik probeer steeds vaker een root cause analysis uit te voeren, die zien er ongeveer zo uit.

- Waarom kwam de data op straat te liggen? Omdat een grote bijlage verstuurd verstuurd werd naar een verkeerd email adres.
- Waarom werd er een verkeerd email adres gebruikt? Omdat de gebruiker een niet bedrijfs webmail service gebruikte en het adres opnieuw moest intikken
- Waarom werd er een externe email service gebruikt? Omdat de bijlage te groot was voor de eigen mailservice.
- Waarom werd de bijlage per email verstuurd? Omdat er geen mogelijkheden zijn om bestanden te delen buiten de organisatie.

Enfin Dropbox lost weliswaar een probleem op, maar doet dit op een wijze die niet werkt binnen de enterprise. Ik vind het bizar dat Microsoft zo'n simpel probleem niet op kan lossen. Of ze kan het wel oplossen maar met een oplossing die A) meer geld kost dan nodig (sharepoint workspaces) B) gebruiksonvriendelijk is doordat het niet zo simpel is als het had kunnen zijn.

Ewout, zeer veel diensten die ik ken hebben veel betere middelen dan CSV bestanden. Als CSV bestand het middel is heb je gewoon met een 1.0 partij te maken, ofwel legacy.

Ach, ik ken gevallen van prachtig maatwerk en gevallen van maatwerk nachtmerries. Kwaliteit van het team en de gekozen (of niet gekozen) architectuur bepalen een hoop. Daarnaast geloof ik in John Gall's law : "A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that worked. The inverse proposition also appears to be true: A complex system designed from scratch never works and cannot be made to work. You have to start over, beginning with a working simple system."

Een SaaS is vaak een simple working system en dus een prima uitgangspunt. Helaas bepalen de vervolgstappen of je de Jungle in gaat, zoals Peter van Eijk ooit zo mooi quote "The better your four wheel drive, the further out you get stuck in the Jungle"

Niettemin zinvolle discussie, we staan slechts op het begin van een mooie reis.

Henri,

Hmmm.... waarom zou een proces on-premise blijven, misschien omdat het legacy is?

Als je onder de motorkap kijkt van veel architecturen kom je nog allerlei distributieriemen tegen, de koppelingen zijn niet altijd geschikt voor de cloud. Vandaar ook dat we nog lang hybride oplossing zullen hebben omdat ombouwen meer kost dan cloud bespaart.

Kun je ook gewoon antwoord op mijn vraag geven: Maatwerk vooraf of achteraf?

De vraag lijkt me namelijk relevant voor de kosten die naar mijn opinie nog vaak te positief ingeschat worden. Regeren is vooruitzien en reageren is achter de feiten aanlopen.

Na de dll- en excel- nu de apphel?

Henri,
Drie aspecten van je laatste reactie vind ik interessant :-)

1- Hoe je Dropbox analyseert: Mee eens!Daar zit hem de crux. De meeste app`s bieden een of beperkt aantal functionaliteiten die je van een applicatie of hulpmidde krijgt. Dit betekent versnipperen van functionaliteiten, vervangen van 1x applicatie door meerdere app`s en daarna met maatwerk deze versnippering aan elkaar proberen te knopen. Welkom in de jungle! Deze situatie is de legacy van de toekomst.

2- Waarom een oplossing van bijvoorbeeld MS is duurder: Misschien omdat die oplossing meerdere losse app`s overbodig maak en meer mogelijkheden biedt? In dat kader misschien heb je minder met verschillende maatwerkjes, zoals Ewout zei allerlei distributieriemen te maken.

3- "Een SaaS is vaak een simple working system en dus een prima uitgangspunt. Helaas bepalen de vervolgstappen of je de Jungle in gaat" dat heb je heel mooi gezegd! Dat is ook een deel van mijn boodschap in dit artikel. Een eindgebruiker of afdelingshoofd die per se nu/vandaag een applicatie "opeist" om op zijn/haar tablet bestanden te delen kan niet nadenken over de vervolgstappen. Ict-afdeling kan ook die mensen niet vertellen dat ze nog 3-4 maanden moeten wachten want de afdeling is bezig met een totale oplossing waar de vervolgstappen ook in opgenomen zijn. Wat gaan ze dan doen: Dropbox gebruiken.


Ewout,
Zoals van je gewend, kort en krachtig :-)
Ik ben van mening dat we die "distributieriemen" niet alleen on-premise maar ook tussen verschillende SaaS aanbieders tegenkomen bij wie we een dienst afgenomen hebben. Het wordt echt een feest onder de Cloud-motorkap, we komen niet alleen deze distributieriemen tegen maar ook nog 26 verschillende alfabet letters (x)aaS, waar je iets mee moet doen als je bij verschillende leveranciers een oplossing afneemt(los van sommige diensten met 2 letters zoals IDaaS)

Gijs:
Mooi gezegd!

@Reza,

Je noemt het niet maar je zaait het wel ;-)
Denk echter dat we het grotendeels wel eens zijn. Zoals ik aangeef, draai het om het stellen van paal en perk waarbij vervolgens iniatief
wel ruimte moet krijgen. Niet elke proces is even belangrijk en verdient alle aandacht van jouw IT afdeling. Bepaal welke
processen en gegevens stromen voor jouw organisatie van levensbelang zijn en zorg dat je die goed onder controle houdt.

Voorbeeld: ik heb zelf de keuze gekregen om een leaseauto te rijden (met alle regeltjes erbij) of zelf een auto te kopen (waar ik vervolgens ook zelf verantwoordelijk voor ben). Wij verdienen ons geld namelijk niet met autorijden. Daarom krijg ik die vrijheid. Wij maken software. Hadden we een koeriersbedrijf, dan was de situatie waarschijnlijk aanders en had ik die keuze niet gehad.

Natuurlijk zijn met deze nieuwe trend ook je bedrijfsgegevens weer in gevaar. Verkeerde omgang met bedrijfsgegevens is echter altijd al aan risico's onderhevig geweest en de bedrijfsregels die voorkwamen dat je vertegenwoordiger een klantenlijst liet slingeren, zijn met minimale aanpassingen ook nog wel om te bouwen naar een oplossing voor dataverlies in de cloud. Het probleem is dan ook meestal niet de vorm van deze regelgeving maar de volledige afwezigheid van deze regelgeving.

En waar de bron voor de gevreesde wildgroei (vind ik beter klinken dan sprawl) aan applicaties ligt is een open deur: gewoon omdat het kan.

SAAS oerwoud en Shadow-IT, 2 begrippen die nu worden vormgegeven, maar al zo lang bestaan als na de introductie van de personal computer. Vroeger moest je een batch draaien, daarna kwam excel. Toen moest je een macro maken , nu heb je een app.

Bestaande IT omgevingen zijn meestal oerwouden aan oude en nieuwe applicaties die door elkaar heen een brij voor de klant een brij zijn geworden. Het SAAS oerwoud zal gewoon ontstaan, zolang IT niet gaat leveren wat de klant uiteindelijk wil.

Je doet het ook voorspiegelen dat als nu 2 bedrijven fuseren inclusief ICT dit een makkelijke opgaaf is. Verschillende versies, ontbrekende documentatie, zelfgebakken interfaces, short cuts, etc. Het oer-woud bestaat al.

Reza,

Leuk en actueel stuk waar voor dank!

@ Willem,

Goede toevoeging. Mijn ervaring is ook dat er nu vaak al voor dat men overgaat op SAAS een enorme wildgroei is. Vooral in overheidsland is dit schrikbarend te noemen.

Hessel,
Ik denk ook dat we het ongeveer eens zijn :-) Zoals ik je reactie en voorbeeld lees(lease vs eigen auto), het komt neer op het hebben van beleid en governance.
Het hebben van vrijheid waarmee je mag kiezen tussen lease of eigen auto is prima maar dat kent ook grenzen die door beleid en governance aangeduid worden. De grens in jouw voorbeeld zou kunnen zijn:

Je mag je eigen auto gebruiken maar als je vaker dan 3 keer aan de kant staat (door slechte onderhoud, oude auto etc) waardoor je 2-4 uur later bij de klant bent (dan mis ik de omzet)dan wordt er de misgelopen omzet van je salaris afgehaald!

Een win-win situatie, jij hebt de vrijheid en ik houd de eventuele schade door je (verkeerde)keuze beperkt. Let wel dat dit geen angst heet maar wel risicobeperking.

Als organisatie mag je ook de vrijheid aan je eingebruikers geven om (applicatie)keuzes te maken maar zorg voor een duidelijk beleid en begrenzing (lees bleid en governance)
De eind gebruiker is geen IT architect die alles kan overzien.

Willem,
Oerwoud bestaat er al maar het gaat in dit artikel erom dat het nog erger gaat worden met de komst van de nieuwe ontwikkelingen rondom Cloud en desktop 2.0
Alles is nu binnen de bedrijfsmuren maar dat zal in de toekomst zeker niet meer het geval zijn. Dit maakt het oerwoud van de toekomst nog erger. Ik denk dat ik dit punt voldoende in mijn reacties en artikel toegelicht heb.

Je zei : zolang IT niet gaat leveren wat de klant uiteindelijk wil.....

Als vader sta je met je kind in een speelgoedwinkel. Koop je alles wat je kind wenst of maak je eerst afspraken met hem/haar?

Gebruikers zien alleen de voorkant en ze willen steeds meer en meer zonder ze weet hebben van hoe dat qua architectuur/samenhang, beveiliging, financieel etc in elkaar zit.

Waarom denk je dat IT niet gaat leveren wat de klant wil?

@Ruud,
Dank voor je reactie.

Ewout, "Maatwerk vooraf of achteraf?"
Ik vind die vraag helemaal niet relevant. In een positief geval heeft IT samengewerkt met de interne organisatie bij de selectie van een tool en is er nagedacht over maatwerk. Soms wordt een tool nodig geacht en denkt men later pas aan integratie. Beide gevallen kun je het goed en fout doen, dus het antwoord hangt af van specifieke factoren. Dat je te maken hebt met on-premises en remote vind ik ook niet heel interessant en geldt ook het "it depends" adagium.

We zijn het allemaal wel eens dat het een jungle is, word of kan worden, en dat daar nadelen en risico's aan zitten. Maar er zijn ook voordelen anders was heel saas er niet geweest.

Ik zal praktisch in alle gevallen kiezen voor diensten en niet voor ijzer, en als je alle trends ziet denken anderen daar ook zo over. Dus: hoe overleef je de jungle?

@Mowgli

♫In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight♫

Ik had in een eerder opinie anderhalf jaar geleden al eens geschreven dat je eerst moet kijken wat je nodig hebt, dan wat er op de markt te krijgen is en vervolgens pas je maatwerk bepalen. Dat scheelt niet alleen enorm in kosten en tijd maar ook in de eventuele lock-in omdat je daar dus al rekening mee kunt houden. Eerst standaardiseren en rationaliseren voordat de vlucht naar cloud gemaakt wordt voorkomt verrassingen waardoor klanten zich nog weleens 'in het pak genaaid' voelen.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-11-11T10:30:00.000Z Reza Sarshar
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.