Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

'E-declareren dupeert ziekenhuis'

Dit artikel delen:

'Elektronisch declareren via het Vecozo-portaal leidt juist tot dramatisch oponthoud in het proces van inning door het ziekenhuis', schrijft Ans van Manen, senior zorgadministrateur VU medisch centrum Amsterdam. Een echte oplossing ligt volgens haar in geautomatiseerde preventieve controle van patiëntenbestanden.

Binnen het VU medisch centrum hebben wij met interesse het artikel 'Elektronische declaraties in de zorg' (Aad Offermans, Computable, 15 augustus 2003, p. 25). Helaas komen wij tot de conclusie dat het artikel een zeer eenzijdig beeld geeft van de winst van het elektronisch declareren via het Vecozo-portaal.
Volgens het artikel heeft elektronisch declareren ertoe geleid dat de ziekenhuizen nu eerder hun geld krijgen: einde dreigende liquiditeitsproblemen. Niets is minder waar, zo heeft het VUmc in de praktijk vastgesteld. Het elektronisch declareren leidt juist tot dramatisch oponthoud in het proces van inning door het ziekenhuis. Wij ondervinden daarvan dagelijks de problemen aan den lijve.
"Met deze nieuwe aanpak heeft OZ het aantal mensen dat zich bezighoudt met die ziekenhuisdeclaraties kunnen terugbrengen van twintig naar vijf", schrijft Offermans. Prachtig voor de zorgverzekeraar, maar wat onvermeld blijft is dat de 'winst' van de zorgverzekeraar domweg heeft geresulteerd in een enorme lastenverzwaring bij de administratie in het ziekenhuis.

Onjuiste gegevens

Wat in het artikel volledig over het hoofd wordt gezien is de oorzaak van het probleem: de door de ziekenhuizen aangeleverde gegevens zijn in een deel van de gevallen onjuist of onvolledig. Een en ander wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat de ziekenhuizen de verzekeringsgegevens van hun patiënten niet altijd correct, actueel en volledig kunnen vastleggen. Zij zijn daarvoor afhankelijk van de informatie die de patiënt aanlevert.
De patiënt is hierin (al dan niet opzettelijk) niet altijd een betrouwbare partner voor het ziekenhuis: hij vergeet zijn zorgpasje mee te nemen of verandert van verzekering zonder dit te melden aan het ziekenhuis. De verzekerdenpasjes blinken niet altijd uit in helderheid: wat is nu het polisnummer, welke posities van het polisnummer moeten wel en niet worden overgenomen in het ziekenhuis informatiesysteem? Bovendien zijn fusies tussen verzekeraars, en daarmee wijzigingen in polisnummers en namen van zorgverzekeraars, aan de orde van de dag.
Voor ziekenhuizen is het verzamelen en vastleggen van verzekeringsgegevens een moeizame, arbeidsintensieve taak. Al sinds jaar en dag kunnen wij de kwaliteit van deze gegevens slechts tegen onevenredig grote inspanningen garanderen.

Preventief

Met andere woorden: de ziekenhuizen leveren bij de declaratie niet altijd de juiste verzekeringsgegevens aan. De oplossing is voor ons vanzelfsprekend niet, zoals gesuggereerd in het artikel, dat de zorgverzekeraar snel retourinformatie stuurt om het ziekenhuis daarna zelf weer de fouten te laten herstellen. Met deze methode hebben de zorgverzekeraars er namelijk voor gezorgd dat het werk verplaatst is van zorgverzekeraar naar ziekenhuis.
Sinds het elektronisch declareren ontvangen ziekenhuizen veel grotere hoeveelheden retourinformatie dan voorheen, wordt elke marginale fout gesignaleerd (ook een enkele overnamefout in een polisnummer) en betaalt de zorgverzekeraar niet vóórdat de fout is hersteld. Liquiditeitsproblemen voor het ziekenhuis gegarandeerd.
De oplossing waar zorgverzekeraars en ziekenhuizen gezamenlijk naar zouden moeten streven is een preventieve maatregel: alvorens gedeclareerd wordt zouden zorgverzekeraar en ziekenhuis moeten afstemmen of beide beschikken over dezelfde gegevens, zodat vervolgens declaratie zonder oponthoud kan plaatsvinden.

Efficiëntieslag

Preventie kan eenvoudig geschieden. In veel gevallen is de komst van de patiënt naar het ziekenhuis gepland, en kan met behulp van moderne ict-toepassingen een volledig geautomatiseerde controle op verzekeringsgegevens van patiënten plaatsvinden. Een bedrijf als Infomedics kan daar een belangrijke rol in spelen met een absolute meerwaarde vergeleken met Vecozo. De meerwaarde van Infomedics is dat dit bedrijf ons in staat stelt om via één portaal in beginsel alle verzekerdenbestanden, ongeacht of zij via Vecozo, Lifeline of anderszins beschikbaar zijn, te controleren. Vecozo biedt ons deze oplossing beslist niet.
Het VUmc heeft in de afgelopen periode deze methode van preventieve controle ontwikkeld en maakt nu gebruik van de diensten van Infomedics om die controle daadwerkelijk uit te voeren. Met resultaat! Het ziet ernaar uit dat wij de onophoudelijke stroom aan retourberichten van zorgverzekeraars nu eindelijk kunnen indammen. Voor het ziekenhuis betekent dit een grote efficiëntieslag én eindelijk weer zicht op een wat betere liquiditeitspositie.
De ziekenhuizen zouden, in het belang van kostenbeheersing in de gehele sector, in staat gesteld moeten worden op grote schaal en tegen redelijke kosten volledig geautomatiseerd hun patiëntenbestanden periodiek en altijd preventief te controleren. Dán heeft de zorgsector echt iets gewonnen met elektronisch declareren: éérst controleren, dan pas declareren. Nu heeft de zorgverzekeraar slechts zijn probleem verplaatst. Dat kost de ziekenhuizen (en daarmee de gehele zorgsector) dagelijks enorm veel geld, veel frustratie, een onafzienbare stroom te verwerken papier.

Trotse houding

De genoemde personele besparing bij OZ en andere zorgverzekeraars heeft geleid tot een noodzakelijke personele uitbreiding in de ziekenhuizen. Op dit terrein moeten verbeteringen in de sector worden gezocht in het stroomlijnen van processen over de muren van de organisaties heen: communicatie, niet alleen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, maar ook tussen zorgaanbieder en Gemeentelijke Basisadministraties.
Het VUmc richt zijn pijlen op deze onderwerpen om de kwaliteit van zijn eigen patiëntenbestanden te verbeteren. Kwaliteit begint bij de primaire vastlegging van gegevens en n�et bij het sluitstuk: de factuur. Dat zouden ook de zorgverzekeraars zich moeten aantrekken.
Stroomlijnen door samenwerken, dat is waar de verbeteringen gezocht zouden moeten worden. Het mag duidelijk zijn: wij kunnen ons slecht vinden in de trotse houding van de Vecozo-partners. We zouden dan ook heel graag de visie van de ziekenhuizen belicht willen zien.< BR>
 
Ans van Manen, senior zorgadministrateur VU medisch centrum Amsterdam

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2003-09-05T00:00:00.000Z Ans van Manen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.