Genomineerden Sun Computable IT Award '96

Dit artikel delen:

Een kleine dertig IT-projecten zijn genomineerd voor de halve finale van de Sun Computable IT Award 1996. De projecten zijn verdeeld over zes branches. Op 9 mei wordt per branche een winnaar gekozen die doorgaat naar de finale. Hieronder een overzicht van de genomineerden.

Genomineerden Sun Computable IT Award '96

Nominaties industrie:

Project: Miss-kiss, (Meta Information Support System)Opdrachtgever: Shell International Exploration & Production te Rijswijk. Shell KSEPL heeft een omzet van ongeveer 300 miljoen waarbij jaarlijks de helft wordt besteed aan IT.
Uitvoerenden:
- intern: projectleider Eldert van Schagen
- extern: G. Kristen van Kiss b.v.
Projectomschrijving Het ontwikkelen van een 'seismic to wellmatching'-applicatie. De applicatie is niet op de markt te verkrijgen. Er is gebruik gemaakt van de Kiss object-oriëntatie-methode.
Doelstellingen: Reductie van de ontwikkel- en onderzoekskosten met vijftig procent; tijd tussen research-resultaten en release van het produkt met vijftig procent bekorten; het testen van een nieuwe ontwikkelmethode in de technisch/wetenschappelijke sfeer, waarbij het aantal fouten, de ontwikkeltijd en de onderhoudskosten alle met vijftig procent dalen.
looptijd project: augustus 1994 - december 1995
 
Project: Splash (Sap voor Prestatieverbetering in Logistieke en Administratieve Systemen bij Hunter Douglas).
Opdrachtgever: Hunter Douglas Europe uit Rotterdam, een producent van aluminium componenten voor ondermeer Luxaflex jalouzieën en plafonds. Omzet ongeveer 380 miljoen waar jaarlijks 5,3 miljoen aan IT wordt besteed.
Uitvoerenden:
- Intern: J.R. Borggreve (65 teamleden)
- Extern: M. Ververs van Magnus Align Consulting.
Projectomschrijving Implementatie van SAP R13, modules SD; MM; PP; FT; CO; PS; PM. Voor de functies verkoop; voorraadbeheer; produktieplanning en -besturing; inkoop; finance; projectenbeheer en service. Er is een compleet nieuwe infrastructuur opgezet voor dit systeem waarbij gebruik is gemaakt van een Ethernet, TCP/IP-netwerk, IBM RS/6000 systemen onder AIX, Windows NT op servers.
Doelstellingen: Besparingen op voorraden, afval, personeel- en inkoopkosten. De besparing beloopt zeven miljoen gulden per jaar, terugverdientijd anderhalf jaar. Een leverbetrouwbaarheid van 98 procent en de vervanging van een complexe mainframe infrastructuur door Unix & Windows NT servers, een Ehternet netwerk en Windows cliënts.
Looptijd project: november 1994 - januari 1996
 
Project: NECS, Nedwind Energy Control System.
Opdrachtgever: Nedwind Rhenen, een leverancier van windturbines met honderd werknemers en een omzet van ongeveer 800 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- Intern: A. Gosselink, 3 interne en 3 externe teamleden.
- Extern: R. Werther van Independent Communication Experts
Projectomschrijving De NECS applicatie is bedoeld voor ontwerp; administratie; contractbeheer; produktiegegevens bewaking; foutmanagement; beheer op afstand ten behoeve van de windturbineparken en windturbines conform de ECH-normen.
Het geheel moet draaien op een Windows NT-server, Sybase SQL 10 database, Powerbuilder ontwikkelgereedschap. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van ISDN, PSTN en GSM.
Doelstellingen: Verbetering van de marktpositie; sneller en efficiënter reageren op klantenvragen; aantoonbare, onomstreden meetresultaten; beheer op afstand; administratief beheer; gebruik van standaard produkten met schaalbare oplossing; maximalisatie betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
Looptijd project: november 1995 - maart 1996
 
Project: CAD Frameworks
Opdrachtgever: Philips CFT- Cad Mechanics group uit Eindhoven.
Uitvoerenden:
- Intern: H. Hartman (zeven teamleden)
- Extern: nvt.
Projectomschrijving CalcTools is een applicatie die het vervaardigen van beeldbuizen (persen en afkoelen) simuleert. Het belang van project is toegenomen met de komst van hoge resolutie monitoren en platte beeldbuizen.
Het geheel moet draaien op een Sun Sparc 20 onder Solaris.
Doelstellingen: Reductie van het aantal proefpersingen van TV-schermen; verbetering concurrentiepositie van Display Components door kwaliteitsverbetering; kortere doorlooptijd bij nieuwe produkten of redesign; nieuwe functionaliteit van design-tool onder andere door datamanagement & workflow management.
Looptijd project: maart 1995 - januari 1996.
 
Project: TIP
Opdrachtgever: Koninklijke Talens, Apeldoorn, een fabrikant van (kunst)schilderverf, pastels, inkt en dergelijke. Bruto jaaromzet 61 miljoen gulden met een gemiddeld IT-budget van jaarlijks 1,2 miljoen.
Uitvoerenden:
- intern B.A. Bekke, projectteam met ongeveer 25 leden
- extern R. v. Kleef van SSA uit Baarn.
Projectomschrijving BPCS (Business Planning and Control System, softwareleverancier SSA) en FIS 2000 (financieelpakket van Consist). De applicaties moeten draaien op een IBM AS/400.
Doelstellingen: Vermindering voorraad; verbetering performance; wegnemen bestaande knelpunten en risico's.
Looptijd project: oktober 1994 - januari 1995

Nominaties Distributie:

Project: Distributed Printing Services (DPS)
Opdrachtgever: PTT Telecom A&AT
Uitvoerenden:
- K. van der Velden
- W. Oelen
Projectomschrijving DPS is een dienst die voor de organisatie van PTT Telecom is ontwikkeld om elektronische informatie uit een groot aantal centrale applicaties op papier beschikbaar te stellen aan gebruikers.
Doelstellingen: Kostenbeheersing bij printen, leveren van goed opgemaakte printdocumenten en vanuit automatiseringsperspectief een printsysteem te bouwen dat voor alle systeemomgevingen gebruikt kan worden.
Looptijd project: april 1994 - december 1996
 
Project: LuxaQoute
Opdrachtgever: Hunter Douglas Europe BV uit Rotterdam, een raambekledingfabrikant (ondermeer bekend van Luxaflex). Omzet 380 miljoen gulden waarbij jaarlijks ongeveer 5,3 miljoen aan IT wordt besteed.
Uitvoerenden:
- interne projectleider R.Goyen
- externe IT-consultant E. den Ouden van Dedicate
Projectomschrijving Verkoopstimulerende applicatie waarbij de consument samen met de detaillist een plafond kan ontwerpen. Output: inkooporder, verkooporder plus leveringsinformatie.
Doelstellingen: Kosten van een plafond vooraf duidelijk maken aan de consument zodat budgetoverschrijdingen tot het verleden behoren. Berekening van de prijs van de benodigde materialen. De applicatie moet draaien onder Windows op een 486 pc. Het moet een taalonafhankelijke applicatie worden die werkt met één database, goed gedocumenteerd is en waarbij het onderhoud in eigen beheer kan worden uitgevoerd.
Looptijd project: juni 1995 - februari 1996
 
Project: Eyecom Design Desk
Opdrachtgever: Eyecom Images uit Amsterdam, een multimediabedrijf met vijf werknemers, een jaaromzet van 1,4 miljoen en een IT-budget van f 200.000.
Uitvoerenden:
- Intern: Paul Goulmy (5 teamleden)
t- Extern: nvt.
Projectomschrijving Eyecom Design Desk is software voor verkoopondersteuning van detaillisten in interieur- en meubelbranche. De applicatie moet draaien op bestaande pc-apparatuur onder Windows.
Doelstellingen: verkleinen van foutmarges en vergroten van inzicht in de verkoop; inbreng nieuwe middelen als brug naar vernieuwingen (zoals Intranet) in branche; toegankelijkheid en inzicht voor niet computergebruikers; optimale informatievoorziening; 'onzichtbare' technologie.
Looptijd project: mei 1995 - januari 1996
 
Project: FRIS
Opdrachtgever: Rabofacet fysieke distributie uit Best. Organisatie met 180 personeelsleden, een omzet van 150 miljoen gulden. IT-budget voor het totale Rabo concern is 200 miljoen gulden. Rabofacet is de groothandel voor de Rabobank-organisatie.
Uitvoerenden:
- Intern: W.M.J. Verbruggen (9 teamleden)
- Extern: R. Geerts uit Eindhoven.
Projectomschrijving Fris 1.01 vormt de lokale 'balie' voor het centrale handelssysteem. De applicatie omvat een catalogus; bestellen; bestellingsstatus; berichten; elektronische factuur.
Doelstellingen: Goedkope componenten inzetten; kosten berichtenverkeer verlagen; innovatief handelsbedrijf vormen als schakel tussen klant en leverancier; combinatie maken tussen online transactie verkeer en offline voorbereiden.
Looptijd project: april 1995 - februari 1996
 
Project: Warehouse Information and Control System
Opdrachtgever: Wegtransport B.V. uit Amsterdam, een distributie- en warehousing-bedrijf met 260 werknemers en een omzet van dertig miljoen gulden. Het IT-budget bedraagt jaarlijks 2 procent van de omzet.
Uitvoerenden:
- Intern: J. Hunze (vier teamleden)
- Extern: P. Kranenburg uit Utrecht.
Projectomschrijving Warehouse Information and Control System. Draait op een Progress 7.3c database. Cliënts onder Windows, Novell Netware netwerk. Het is een 100 procent maatwerk oplossing met koppelingen naar diverse kantoorautomatiseringstoepassingen.
Doelstellingen: Inspelen op trend van uitbesteden van logistieke activiteiten door opdrachtgever; actualiseren ten aanzien van huidige IT-kennis met name op het gebied van 4GL, RDBMS en eventdriven development en Gui.
Looptijd project: mei 1995 - mei 996
 
Project: Catalogue Media System
Opdrachtgever: Philips Medical Systems Nederland B.V. uit Best. Een producent van medische diagnose apparatuur met een omzet van drie miljard gulden en negenduizend personeelsleden. Het jaarlijkse budget voor IT varieerd tussen de 150 en 300 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- Intern: P. Stenneke (vier teamleden)
- Extern: P. Kimmel van Data Sciences uit Eindhoven.
Projectomschrijving Elektronische produktcatalogus en produktconfigurator. De applicatie draait op (draagbare) Windows pc's die verbonden kunnen worden met het corporate netwerk voor gegevensuitwisseling. De applicatie bestaat voor 95 procent uit maatwerk.
Doelstellingen: Verbetering van de informatiekwaliteit waardoor reductie foutcorrecties; snellere/betere offertes; professionele ondersteuning van verkopers; standaardisatie van werkwijzen in de integrale keten (produktcreatie, orderverwerking).
Looptijd project: juli 1993 - maart 1995

Nominaties Telecom:

Project: Call Center
Opdrachtgever: Finata Bank uit Utrecht.
Uitvoerenden:
- Intern: Dirk Fleskens.
- Extern: Koning & Hartman uit Delft, Rob Terheggen.
Projectomschrijving Het implementeren van een Call Center. Door de Centrale Incasso Afdeling worden de klanten gebeld die een betalingsachterstand hebben. Het nabellen van klanten met een achterstand is gecentraliseerd. Momenteel werken er tien medewerkers, binnenkort zal de afdeling uitgebreid worden tot zestien medewerkers. Naast het bellen van 'eigen' klanten belt de afdeling ook klanten na van twee andere financiële instellingen. De Call Center-software draait op een IBM AS/400 met Windows 3.11 pc op de werkplek. Nieuw zijn de toepassing van Informatie server, OS/2 Warp, PhoneOne Application Framework. Meer dan de helft van de software bestaat uit standaard oplossingen.
Doelstellingen: Het verhogen van de belfrequentie per medewerker zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het gesprek; klant beter van dienst zijn; beter inspelen op veranderingen (veelal technologische) in de markt; oplossing kiezen die goed aansluit bij de huidige infrastructuur, met een architectuur die meerdere communicatievormen ondersteunt.
Looptijd project: oktober 1995 - juli 1996
 
Project: Pilot Project Telewerken & Teleleren
Opdrachtgever: Tas Informatica uit Baarn, een softwarehouse met 150 werknemers, een omzet van dertig miljoen gulden en een jaarlijks IT-budget van anderhalf miljoen.
Uitvoerenden:
- Intern: W. v. Hamersveld (3 teamleden)
- Extern: A. Hendriks van PTT Telecom voor specifieke kennis op het terrein van ISDN.
Projectomschrijving Complete infrastructuur waarmee teleleren en telewerken mogelijk is. Het geheel draait op Pentium pc's onder OS/2 of Windows, Unix. Voor communicatie ISDN, Cisco, pc-anywhere. Opleidingssoftware en Lotus Notes.
Doelstellingen: Verlagen van reistijden en reiskosten; verbetering dienstverlening door verbeterde kwaliteit medewerkers; kennis opdoen van ISDN-netwerken. Ongeveer de helft van de applicatie is in maatwerk uitgevoerd.
Looptijd project: juli 1995 - februari 1996
 
Project: Flexileren
Opdrachtgever: CHV faculteit Techniek opleiding BC te Zwolle, een HBO instelling voor bouwkunde en civiele techniek met 27 werknemers en 300 studenten.
Uitvoerenden:
- Intern: J. de Reus (5 teamleden)
- Extern: mw. L. Epping, PTT Telecom
Projectomschrijving Flexileren door middel van een modem; de gebruiker contact laten maken met de communicatie-server. De applicatie benut de bestaande infrastructuur van Bayan Vines netwerk, pc's onder Windows. Het netwerk is uitgebreid met een communicatie-server.
Doelstellingen: Flexibiliseren en zo mogelijk verkorten van de doorlooptijd van het leerproces; realiseren van een interactieve leeromgeving die aansluit op de onderwijsvisie; aanbieden van toegesneden kennis aan de individuele student (tijd- en plaats-onafhankelijk).
Looptijd project: april 1995 - april 1996
 
Project:
Opdrachtgever: Politie Haaglanden uit Den Haag, rechtshandhavers met 3567 full time employees.
Uitvoerenden:
- Intern: M.E. Heerschap (5 teamleden)
- Extern: mw. M.P.G. Berntsen van Multihouse Automatisering.
Projectomschrijving Een applicatie waarbij de agent met een handcomputer wordt uitgerust waarmee draadloos kan worden gecommuniceerd met regionale en landelijke gegevensbanken. De applicatie moet deels draaien op bestaande apparatuur en deels op nieuwe machines. Er worden PSION handheld computer gebruikt met ingebouwd radiomodem, de communicatie verloopt via RAM netwerk.
Doelstellingen: Optimale inzet uitvoerende politie-medewerkers; meer dienstbaarheid voor de burger; gebruiksvriendelijk en draagbaar systeem.
Looptijd project: november 1994 - september 1995

Nominaties Non-profit sector:

Project: Easytax
Opdrachtgever: Belastingdienst Utrecht, 28.000 werknemers, jaaromzet 2,9 miljard (!) en een IT-budget van 343 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- Intern: J. Hermans (70 teamleden)
- Extern: M. Stijl en W. v. Herwijnen van Verdonck, Klooster & Associates.
Projectomschrijving Applicatie voor de verwerking van de Aangiftediskette 1995; OCR-systeem; modempool; diskette-inleesstation; opzetten verschillende centrale applicaties voor beveiliging, conversie, distributie van diskettes en elektronische aangiftes, beheer. De deelapplicaties moeten kunnen draaien op pc's, HP-UX en IBM MVS-mainframes.Tachtig procent van de applicaties is maatwerk.
Doelstellingen: Efficiënter afhandelen van belastingafgiften van particulieren; voorbeeldfunctie van overheid op de 'elektronische snelweg'; totale kosten moeten in vijf jaar terugverdiend worden.
Looptijd project: december 1994 - januari 1996
 
Project: Bison, Basis Informatiesysteem Ondernemingen.
Opdrachtgever: Belastingdienst projectgroep Bison, Apeldoorn, in totaal 28.500 werknemers, IT-budget ter grootte van 370 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- Intern: C.A.P. Mattijssen (85 teamleden).
- Extern: geen externe medewerkers.
Projectomschrijving Het informatiesysteem klantbehandeling, IKB, heeft als doel het ondersteunen van de klantbehandeling en de besturing hiervan op de eenheden Ondernemingen en de eenheden Grote Ondernemingen. Uitgangspunt is de één-loket-gedachte voor alle belastingzaken. De infrastructuur bestaat uit onder meer Windows 3.11; PowerBuilder 4.04; Visual C/C++; Novell 3.x; X.25 netwerk; IBM MVS mainframe; HP 9000 UX mini's met Sybase Rdbms.
Doelstellingen: Organisatorische ondersteuning nieuwe werkwijze; toepassing nieuwe mogelijkheden ten behoeven van het primaire proces
Looptijd project: november 1992 - medio 1997
 
Project: NBC-Scada
Opdrachtgever: Nutsbedrijf regio Eindhoven, distributie en produktiebedrijf van Gas, elektriciteit en water met vijfhonderd werknemers, een omzet van ongeveer een half miljard en een jaarlijks IT-budget van 10 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- Intern: Ton Rovers (3 teamleden)
- Extern: Logica.
Projectomschrijving Een realtime control room applicatie ook bekend als DCS/Scada. Er wordt gewerkt met een Oracle database, Unix werkstations, OSF-Motif, TCP/IP netwerk, Philips PLC's. Tachtig procent van de applicatie is uitgevoerd als maatwerk.
Doelstellingen: benodigde functionaliteit 'nuchter' en niet te duur implementeren; standaard applicatie invoeren; met defacto standaarden een realtime technisch systeem realiseren.
Looptijd project: juni 1994 - september 1995
 
Project: A2B (Applicatie Architectuur Bekostiging)
Opdrachtgever: Utopics Informatie architecten uit Hengelo, een automatiseringsbedrijf met 45 werknemers en een omzet van acht miljoen gulden. Het IT-budget bedraagt 1,2 miljoen.
Uitvoerenden:
- Intern: Edmond van Houten (4 teamleden)
- Extern: nvt.
Projectomschrijving Generieke bekostingsmachine op basis van instelbare bouwstenen die bekostigingswetgeving kan executeren. De applicatie draait op een Oracle database server. De helft van de applicatie bestaat uit maatwerk.
Doelstellingen: Nieuwbouw/herbouw voor onderhoudsbudget; snelle uitvoering nieuwe bekostingingsregelgeving; minimale inzet IT-capaciteit.
Looptijd project: april 1995 - oktober 1995
 
Project: Mister
Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, een overheidsinstantie met 1200 werknemers, omzet ongeveer 700 miljoen gulden en een IT-budget van 10 miljoen.
Uitvoerenden:
- Intern: P. Koudstaal (8 teamleden).
- Extern: v/d Geer & Van Hasenbroek, PCA, Jounknecht.
Projectomschrijving Diverse applicaties, variërend van mobiele communicatie, streepjescode, Internet tot EDI-toepassingen.
Doelstellingen: achttien havengebonden MKB-bedrijven hun winst laten verhogen door toepassing IT; concurrentiepositie verhogen; bedrijfsoverschrijdende en/of innovatieve IT toegankelijk maken voor MKB.
Looptijd project: april 1995 - februari 1996
 
Project: Transparant
Opdrachtgever: GGZ-E (voorheen zks De Grote Beek en Riagg Eindhoven), ongeveer 1300 personeelsleden, jaaromzet 120 miljoen gulden, IT-budget 4 miljoen.
Uitvoerenden:
- Intern: A. Maas (10 teamleden)
- Extern: Bull Nederland
Projectomschrijving Informatiesysteem ter ondersteuning van hulpverleners in de Geestelijke Gezondheidszorg. De applicatie moet draaien op lokale netwerken die in diverse regio's in Eindhoven geplaatst worden. Negentig procent van de applicatie bestaat uit maatwerk.
Doelstellingen: efficiëntie en doelmatigheid; op een snelle manier in een aantal korte slagen werkende prototypen ten behoeve van een informatiesysteem ontwikkelen.
Looptijd project: maart 1995 - juni 1997

Nominaties Financiele dienstverlening:

Project: Kompas
Opdrachtgever: RVS Verzekeringen te Ede, verzekeringsmaatschappij met 2400 werknemers, een omzet van 1,5 miljard gulden en een IT-budget van 50 miljoen.
Uitvoerenden:
- Intern: J.F. Bouwes Bavinck (50 teamleden)
- Extern: nvt.
ProjectomschrijvingRVS gaat haar buitendienst met draagbare pc's uitrusten voor gebruik bij de klant. In de notebook is de gehele klant/polis-informatie van de afdeling waar de adviseur werkt, opgenomen. Deze informatie wordt dagelijks up-to-date gehouden. Ter plekke kan een adviseur over verzekeringsgegevens beschikken en op basis daarvan risico-analyses en financiële planningen maken. Aanvragen voor produkten worden 's avonds via de telefoonlijn naar het kantoor gestuurd. De volgende dag kan al de polis naar klant verstuurd worden.
Negentig procent van de applicatie is maatwerk.
Doelstellingen: Kostenbesparing in binnendienst door inkorting procesketen; beter, breder en consistenter advies bij de klant en snellere verwerking van de aanvragen.
Looptijd project: juni 1993 - juni 1996
 
Project: FBTO Leven
Opdrachtgever: FBTO Verzekeringen uit Leeuwarden, 400 medewerkers, omzet f 480 miljoen en een IT-budget van f 15 miljoen.
Uitvoerenden:
- Intern: W. Rienks (20 teamleden)
- Extern: H. Collast uit Leeuwarden.
Projectomschrijving Compleet geïntegreerd "Leven-systeem" voor ongeveer zeventig verschillende produkten. De applicatie moet draaien op een AS/400 en lokaal pc-netwerk. Het is een client/server oplossing met een DB/2/400 database, SQL Windows en C++. Volledig maatwerk.
Doelstellingen: Flexibeler en goedkoper systeem bouwen; snelle introductie nieuwe produkten; vooroplopen met moderne technologieën, 'right sizing' van mainframe naar midrange.
Looptijd project: mei 1995 - april 1996
 
Project: Connect 2
Opdrachtgever: Nationale Nederlanden Levensverzekering, Rotterdam, 2132 werknemers, 10,9 miljard gulden omzet en een IT-budget van 89,2 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- Intern: H.A. J. Haarmans (13 teamleden)
- Extern: nvt.
Projectomschrijving: Connect stelt ondermeer de relatie en intermediair in staat om wijzigingen op de eigen pc in te voeren en via een datacom-verbinding of diskette door te geven aan Nationale Nederlanden.
Doelstellingen: Realiseren van kostenbesparing door het opnieuw inrichten en optimaliseren van werkprocessen; verbeteren van services; verkorten doorlooptijden; verkleinen foutkans; verbeteren van de inzage in de bij Nationale Nederlanden vastgelegde gegevens voor relaties en intermediair; verbeteren concurrentiepositie; verminderen papierstroom tussen relaties en maatschappij; het zodanig bouwen dat het systeem 'natuurlijk' oogt en snel aangeleerd kan worden.
Looptijd project: juni 1994 - maart 1995
 
Project: Delta Lloyd Digital Domein (DDD)
Opdrachtgever: Delta Lloyd Verzekeringsgroep uit Amsterdam, 2300 werknemers, omzet 4,7 miljard gulden en een IT-budget van 80 miljoen gulden.
Uitvoerenden:
- intern: Wilfred Noorman (10 teamleden)
- extern: Barend Houtsmuller van Intercai
Projectomschrijving: Business to business applicatie voor geselecteerde groep tussenpersonen en Delta Lloyd (closed user group). Gebruikmakend van Internet worden informatie en communicatie-diensten geleverd. Er wordt gewerkt met Lotus Notes en Web Publisher.
Doelstelling: Versterken van de band tussen Delta Lloyd en intermediair; bepalen impact nieuwe media op interne organisatie; ervaring met Internet en workflow management opdoen.
Looptijd project: september 1995 - april 1996

Nominaties Zakelijke Dienstverlening:

Project: Traintester
Opdrachtgever: Holec Projects te Hengelo, 575 werknemers, 160 miljoen gulden omzet en een IT-budget van ongeveer 3 miljoen.
Uitvoerenden:
- intern: A.A.G. Welberg (8 teamleden)
- extern: nvt.
Projectomschrijving: Traintester is een testsysteem waarmee vijftig nieuwe locomotieven voor bestaande dubbeldeksrijtuigen compleet functioneel getest worden. Er wordt gewerkt met een C-compiler, Sun onder Unix, TCP/IP en Novell netwerk, AutoCad 13, Oracle en WP Office. Zeventig procent van de applicatie is maatwerk.
Doelstelling: Doorlooptijd terugbrengen met 35 procent; kwaliteit verbeteren; betere beheersing van gegevens
Looptijd project: onbekend
 
Project: Hion (Hier is over nagedacht)
Opdrachtgever: SOS Internationaal te Amsterdam, een alarmcentrale met 125 werknemers, 50 miljoen gulden omzet en een IT-budget van 1,1 miljoen.
Uitvoerenden:
- intern: Gerard Kosters (8 teamleden)
- extern: Maxim Schoew, Trendsoft
Projectomschrijving: Registratiesysteem voor meldingen. Het systeem geeft daarnaast de mogelijkheid om adequate informatie boven tafel te krijgen. De gehele infrastructuur is nieuw opgezet als client/server systeem. Er wordt een Progress client gebruikt; Netware 3.11 netwerk; server onder SCO Unix; als standaard applicaties Exact- en WP-software.
Doelstelling: Effectievere dienstverlening; zonder uitbreiding personeelsbestand meer meldingen afhandelen; verhogen snelheid en professionaliteit van de hulpverlening; foutloos werken door betere controle; in korte tijd een compleet toekomstgericht alarmsysteem ontwikkelen met mogelijkheid om 24.000 faxen per maand te versturen die binnen 1 minuut bij klant zijn; continue back up vanwege 24-uurs bereikbaarheid.
Looptijd project: december 1994 - oktober 1995
 
Project: Foundation
Opdrachtgever: Van Meel Associates uit Echt, een zakelijke dienstverlener met een omzet van f 200.000 en een IT-budget van f 100.000.
Uitvoerenden:
- intern: P.J. van Meel (2 teamleden)
- extern: nvt.
Projectomschrijving: preferenties van bibliotheekgebruikers benutten om hun keuze te ondersteunen en marktpartijen behoefte-profielen te verstrekken. Gebouwd met Visual Basic onder Windows.
Doelstelling: Nieuw produkt voor een nieuwe markt ontwikkelen; voldoen aan 'state of the art'.
Looptijd project: oktober 1993 - februari 1996
 
Project: Spinweb
Opdrachtgever: Time/Share uit Voorburg, IT-bedrijf met 16 werknemers en jaaromzet van 1,6 miljoen gulden en een IT-budget van f 100.000.
Uitvoerenden:
- intern: A.C.A. Vermeulen (4 teamleden)
- extern: nvt.
Projectomschrijving: Brengt vraag en aanbod van IT-personeel bijeen via een gesloten Internet-achtige toepassing. Applicatie draait op een lokaal netwerk met behulp van Lotus Notes, Windows en OS/2. De return of investment is één jaar.
Doelstelling: Een eenvoudige doch doeltreffende manier om Detacherings-bureaus elektronisch tot elkaar te brengen.
Looptijd project: juli 1995 - januari 1996

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1996-05-03T00:00:00.000Z Ad Mulder
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.