Rijk heeft oog voor Millennium-probleem

Maatregelen om een ononderbroken dienstverlening te garanderen

Dit artikel delen:

De verschillende ministeries en rijksdiensten beginnen langzaam maar zeker oog te krijgen voor het Millennium-probleem. Sommige departementen zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijken nog maar net te zijn begonnen met een eerste inventarisatie. In ieder geval zijn wel veel maatregelen in voorbereiding om een ononderbroken overheidsdienstverlening te garanderen.

Ministeries als Financiën en Defensie hebben daarbij duidelijk een voorsprong genomen op de rest. Vergeleken met vorig jaar, toen met Prinsjesdag in geen enkele begroting over dit probleem werd gesproken, is de bewustwording een stuk groter geworden.
Sinds de Ministerraad het Millenniumplatform heeft ingesteld, worden de aanpassingen ook beter gecoördineerd. Begin deze zomer werd afgesproken dat iedere minister de problematiek aanpakt voor zijn eigen organisatie en de zelfstandige bestuursorganen daar omheen. Verder moet de bewindsman de nodige actie ondernemen richting organisaties die een maatschappelijke functie vervullen op diens beleidsterrein.

Voorloper

De Belastingdienst is al in 1995 begonnen met het aanpakken van de problematiek rond de eeuwwisseling. Ongeveer 60 procent van de systemen moet worden aangepast. Het betreft zowel de financiële systemen als die voor de andere processen.
De fiscus heeft het probleem thans in kaart gebracht. Inmiddels zijn ook de eerste aanpassingen verricht. De Belastingdienst doet er alles aan voor 1 januari 1999 de noodzakelijke aanpassingen te hebben uitgevoerd.
Het kerndepartement van Financiën verricht momenteel een inventarisatie van alle systemen die problemen kunnen ondervinden met de overgang naar de volgende eeuw en de invoering van de euro. Per object wordt aangegeven hoe kwetsbaar dat is en in welke mate het bedrijfsbelang ervan afhangt. Op basis van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld.

Harde garanties

Het ministerie van Vrom is vorig jaar begonnen de bewustwording rond deze problematiek te vergroten. Daarnaast vindt een gedetailleerde inventarisatie plaats van de verschillende objecten waar moeilijkheden zich zouden kunnen voordoen.
Volgend jaar zal worden begonnen met de daadwerkelijke aanpassingen. Plan is dan leveranciers van pakketten om harde garanties te vragen. Het ministerie is tamelijk optimistisch over de snelheid waarmee de problemen onder de knie zijn te krijgen. Ze gaat er van uit dat de hele problematiek nog voor het einde van het volgende jaar kan worden opgelost.
Het is de bedoeling in het jaar daarop onverwachte tegenvallers op te vangen. Dan kan uitgebreid worden onderzocht of ook de koppelingen met andere ministeries en derden naar behoren zullen functioneren.
Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) kondigt aan dat in 1998 alle maatschappelijke organisaties op zijn gebied zullen worden gewezen op het Millennium-probleem. Hij denkt daarbij aan de huurcommissies, het kadaster, de woningbouwverenigingen en dergelijke.
Binnen het ministerie van Defensie wordt al geruime tijd gewerkt aan de overgang van geautomatiseerde systemen naar het jaar 2000. Begin vorig jaar is een eerste inventarisatie gemaakt. Sindsdien zijn informatiesystemen aangepast. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor tijdige aanpassing of vervanging van informatiesystemen.
Economische Zaken heeft voor de millennium-problematiek een projectorganisatie opgezet. Elke dienst is verantwoordelijk voor zijn eigen risico-objecten en kent een eigen opdrachtgever en projectleider. Deze projectleiders rapporteren aan hun eigen opdrachtgever en aan de EZ-millennium-coördinator. Alle bedrijfs- en productschappen alsmede andere publieke bestuursorganen zijn aangeschreven. Het ministerie heeft alle organisatie die beleidsmatig onder haar invloedssfeer liggen, gevraagd hoe ver ze met de oplossing van het millennium-probleem zijn. Regelmatig zal EZ om aanvullende rapportages vragen.

Onderschatting

Minister Sorgdrager (Justitie) heeft medio vorig jaar een inventarisatie laten maken van het millennium-vraagstuk. Openlijk wordt toegegeven dat de ambtelijke top van dit departement het vraagstuk aanvankelijk volstrekt heeft onderschat. Eerst werd gedacht dat dit probleem Justitie niet zou raken. Maar inmiddels weet men wel beter. De minister heeft daarom besloten haar plaatsvervangend secretaris-generaal de zaak te laten coördineren.
Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) verwacht nog dit jaar een goed beeld te krijgen van de millennium-problematiek bij de verschillende onderdelen van haar ministerie. Verder zal ze de openbaar-vervoerbedrijven op de gevaren wijzen indien niet tijdig en effectief wordt ingegrepen.
Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nog bezig met de inventarisatie van het probleem. Pas begin volgend jaar is te bekijken of systemen gerenoveerd dan wel vervangen moeten worden. De gemeenten moeten deze kwestie zelf oplossen. Wel zal Sociale Zaken een oogje in het zeil houden.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1997-09-19T00:00:00.000Z Correspondent
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.