163 Fortis-ICT'ers teruggekeerd naar ABN Amro | Nieuws | Computable

163 Fortis-ICT'ers teruggekeerd naar ABN Amro

04-02-2013 10:50 | Door Rik Sanders | Lees meer artikelen over: Intranet, Projectmanagement, Prince2 | Lees meer over de bedrijven: KPN, ABN Amro, IBM, Fortis, Verizon, De Unie, Computable | Er zijn 10 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Spijt

Van de ruim driehonderdvijftig voormalige Fortis-automatiseerders die in 2010 naar IBM (de meesten) en KPN en Verizon zijn geoutsourced, hebben er 163 gebruikgemaakt van de terugkeergarantie uit het sociaal plan. Zij worden nu binnen ABN Amro begeleid naar ander werk. De spijtoptanten zijn in een kantoor in Utrecht gehuisvest. Voor hen wordt een employability-plan opgesteld. De kans dat ze een ict-baan binnen de bank vinden is uiterst klein.

De Fortis-populatie kan in een kantooromgeving in Utrecht gebruikmaken van werkplekken die speciaal voor hen zijn ingericht. Het betreft de vroegere Fortis-toren waar de provincie Utrecht naar toe is verhuisd. Een teruggekeerde ict'er is tevreden over het programma met trainingen dat is gestart. Hij heeft nog geen functie kunnen vinden. Ook heeft de ABN Amro geen passende functie aangeboden.

Toch merkt hij dat zowel de bank als de groepen medewerkers goed gemotiveerd zijn om banen te vinden. 'Het wordt groots aangepakt. De harde realiteit is wel dat ABN Amro het liefst ziet dat wij een baan buiten de bank vinden dan dat ze met ons blijven zitten en ons uiteindelijk moeten uitkopen.'

Een minpuntje vindt hij de nogal afgelegen locatie ten opzichte van de rest van de bank. Oorspronkelijk zou de groep automatiseerders op een ABN-kantoor in Amstelveen worden ondergebracht. 'Onze communicatiemiddelen zijn beperkt tot intranet, messenger en e-mail. Die middelen schieten eigenlijk te kort om echt goed te 'netwerken'. De informele praatjes bij een koffieapparaat of rookplek helpen beter, maar dat is nu niet goed mogelijk.'

Spijtoptanten

Van de 163 teruggekeerde ict'ers en projectmanagers komt het gros van IBM vandaan. Zo'n honderdvijftig mensen, schat woordvoerder Ariën Bikker. De rest komt met name van KPN en een paar van Verizon. De zegsman stelt dat voor deze teruggekomen medewerkers de komende maanden in het teken staan van oriëntatie en training. 'Dat betekent onder meer gesprekken met loopbaanadviseurs, het doorlopen van tests en het volgen van sollicitatietrainingen. Ook wordt er gekeken of mensen nog opleidingen kunnen volgen, zoals Prince II. Uiteindelijk moet dit leiden tot een employability-plan: een leidraad voor hoe er kan worden gesolliciteerd op de arbeidsmarkt.'

Voor de medewerkers wordt zowel binnen en buiten de bank gekeken. De woordvoerder vertelt dat er nog maar weinig banen gevonden zijn voor de spijtoptanten. Hij wijst op de lastige arbeidsmarkt. Dat de medewerkers terug kunnen keren op bepaalde ict-posten bij ABN Amro sluit hij niet uit, maar de kans er op is gering gezien het feit dat de bank heel veel van zijn ict heeft uitbesteed aan partners. Bikker laat zich niet uit over de vraag hoe lang de teruggekeerde Fortis-mensen begeleid kunnen blijven worden. 'We nemen er de tijd voor.'

Liever terugkeren

Eerder al zei Erwin Rog, bestuurder bij De Unie tegen Computable dat de vakbonden er op toe zien dat de bank zijn inspanningsverplichting nakomt. Daar zijn afspraken over gemaakt. Mocht er helemaal geen werk worden gevonden dan wordt een teruggekeerde werknemer boventallig verklaard en treedt er volgens het sociaal plan een ander traject in werking met afvloeiingsregelingen, aldus Rog.

In de tweede helft van 2010 sloot ABN Amro met een aantal ict-partners nieuwe outsourcingscontracten. Daarin werd ook het ict-werk van Fortis meegenomen, de bank waarvan het Nederlandse deel naar ABN Amro was overgeheveld. Bij Fortis werkten zo'n 350 ict'ers. Het leeuwendeel ging naar IBM; een dertigtal medewerkers kwam bij KPN/Getronics terecht in het kader van een telefoniebeheercontract.

Ook was er nog een netwerkbeheercontract met Verizon waar nog een paar man terecht kwamen. Voor deze uitbestedingen gold een sociaal plan waarin een terugkeergarantie is opgenomen. Medewerkers mochten twee jaar na de officiële contractdatum eventueel terugkeren naar de bank. Die moet dan voor een functie zorgen, wat niet per se een ict-functie hoeft te zijn.

Afgelopen september bleek dat heel veel ict'ers van Fortis die naar IBM waren uitbesteed gebruik wilden maken van de terugkeergarantie. Dat vonden ze een betere optie dan te blijven bij IBM, waar het voortbestaan van hun banen twijfelachtig was en al in het eerste halfjaar werk voor tallozen was verdwenen. De automatiseerder had het meeste werk dat het voor ABN Amro uitvoert al naar India geoffshored. In hun kielzog gaven ook een aantal Fortis-ict'ers bij KPN en bij Verizon aan dat ze terug wilden keren naar de bank. Bij KPN dreigden de medewerkers hun baan kwijt te raken.

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1398 6.80
Klik voor meer info 2 1044 6.75
Klik voor meer info 3 1854 6.73
Klik voor meer info 4 1195 6.68
Klik voor meer info 5 2628 6.65
Klik voor meer info 6 560 6.49
Klik voor meer info 7 1115 6.38
Klik voor meer info 8 915 6.37
Klik voor meer info 9 539 6.34
Klik voor meer info 10 1277 6.32