2009: 22 spraakmakende ICT-fiasco's

Dit artikel delen:

'Mislukte ict-projecten zijn uit en mislukte projecten bij de overheid nog steeds in', voorspelt Computable-columnist Jacob Spoelstra voor het komend jaar. In 2009 ging het namelijk verschillende keren mis bij grote projecten. En niet alleen bij de overheid. Ook in het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs gaat het zo nu en dan mis. Computable zet 22 opmerkelijke Nederlandse ict-fiasco's uit 2009 onder elkaar.

Overheid

SAP bij Provincie Noord-Holland
Eind 2008 mislukte de invoering van een subsidiemodule van SAP bij de provincie. Er was toen 500.000 euro uitgegeven aan de implementatie van de zogeheten SAP-module Grantor Management door Ctac. Uit intern onderzoek door de provincie bleek dat er nog eens 500.000 euro nodig zou zijn om het systeem werkend te krijgen. Het project werd vervolgens stopgezet. Na juridisch onderzoek en onderzoek van Pricewaterhousecoopers besloot de provincie geen claim tegen SAP en Ctac in te dienen. In oktober 2009 besloot de provincie het beheer en de hosting van zijn SAP-omgeving voor tenminste drie jaar uit te besteden aan dienstverlener Logica.

Roer- en Swalmentunnel
De Roer- en Swalmentunnels van de A73 bij Roermond werden dit jaar regelmatig afgesloten voor onderhoud aan diverse systemen. Van begin september tot eind november 2009 gingen de buizen helemaal dicht om de systemen te verbeteren, te testen en om te bouwen naar de definitieve situatie. Op 1 december opende verkeersminister Camiel Eurlings de tunnelbuizen officieel, na twee jaar vertraging. Hij beloofde om nooit meer nieuwe onbewezen technieken te gebruiken bij de aanleg van tunnelbuizen. Overigens moeten nog meer dan tweehonderd 'restpunten' bij de tunnels worden opgelost.

Verkeersdatabank kampt met kinderziekten
Minister Eurlings opende op 6 juli 2009 ook de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Enkele weken later bleek de informatieverstrekking echter onvoldoende stabiel. NDW blijkt nog lang niet klaar te zijn. Alleen de inrichtingsfase zou in juli van start zijn gegaan en die kampt met kinderziektes. Anderen beweren dat de databank wel degelijk in juli al operationeel had moeten zijn. Een woordvoerder van de betrokken dienstverlener CSC spreekt over kinderziektes en afstemmingsproblemen tussen leveranciers.

'Falende automatisering bij CBR'
De ondernemingsraad van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kaartte begin 2009 aan dat door falende automatisering de dienstverlening van de organisatie in gebreke blijft. Zo zouden verkeerde rijbewijscategorieën en geschiktheidstermijnen worden afgegeven. Ook zouden vorderingsprocedures niet worden uitgevoerd, omdat dossiers van verkeersovertredingen te lang blijven liggen. Adviesbureau Ernst & Young concludeerde dat bij meer dan vijfhonderd verkeersovertredingen de vorderingsprocedure is stopgezet. Daarop stapte de verantwoordelijke financieel directeur op. De andere vier problemen die de raad aankaartte, acht het adviesbureau ongegrond.

Invoering OV-chipkaart vertraagd
De uitrol van de ov-chipkaart loopt in sommige regio's vertraging op door softwarefouten in de oplaadautomaten. Daardoor konden reizigers hun ov-chipkaarten op de officiële startdatum nog niet konden overal opladen. ‘We hebben de oplaadautomaten zelf moeten bestellen, en zijn de eerste in Nederland die dit heeft gedaan bij leverancier van betaalautomaten CCV. We zijn op dat punt koploper in Nederland. Dat is leuk, maar dat betekent ook dat je alle ellende over je heen krijgt', vertelt projectleider Han Scholten van de stadsregio Arnhem en Nijmegen. 'In april waren we het contractueel eens met CCV. Maar voordat de bestelde oplaadautomaten zijn geleverd en geïnstalleerd, ben je zo twee, drie maanden verder. Die oplaadautomaten zijn behoorlijk complex.'

Gemeenten controleren GBA-data niet
Het merendeel van de Nederlandse gemeenten gebruikt de terugmeldvoorziening van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) nog niet. Dit binnenkort verplichte geautomatiseerd systeem zorgt voor correcte gegevens van burgers in de GBA. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken melde de Tweede Kamer in juni dat negen gemeenten de terugmeldvoorziening gebruiken en dat nog eens dertien in de afrondende fase van implementatie te zitten. Nederland telt meer dan vierhonderd gemeenten.

Rotterdam heeft geen grip op ICT
Het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke top van Rotterdam heeft geen grip op de ict van de gemeente. Zij hebben geen zicht op de samenhang tussen ict-projecten en de realisatie ervan binnen planning en het budget van 54 miljoen euro. Dit stelt de Rekenkamer Rotterdam, die verder concludeert dat het aanstellen van een chief information officer vooralsnog een wassen neus is. Cio Hans Nijman heeft te weinig bevoegdheden om beleid af te dwingen. Het college herkent zich niet in deze conclusies. De Rotterdamse Rekenkamer stelt vast dat het college en de ambtelijke top de afgelopen jaren aan de zijlijn stonden van de ict-ontwikkelingen.

SPEER vertraagd tot 2014
De afronding van het SAP-project Speer bij het ministerie van Defensie is opnieuw vertraagd. Staatssecretaris Jack de Vries schrijft in een voortgangsrapportage van het project dat het programma pas in de zomer van 2014 wordt voltooid. Eerder sprak hij nog over een einddatum in 2013. De vertraging komt doordat Defensie niet genoeg mensen kan vinden om het project op tijd af te ronden. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of het project duurder wordt. Dat wordt later duidelijk. Speer (Strategic process and enabled reengineering) is een project voor enterprise resource planning (erp).

Bedrijfsleven

DSM boekt 23 miljoen af op ICT-projecten
Chemieconcern DSM schreef voor de zomer van 2009 23 miljoen euro af op ict-projecten. Na belastingen werd de afboeking 19 miljoen euro. Het bedrijf wil niet zeggen om welke ict-projecten het gaat. 'Het is puur een boekhoudkundige afschrijving. Ik kan niet zeggen of het om Nederlandse of internationale projecten gaat', zegt een woordvoerder van DSM. De projecten zijn volledig afgeboekt en het chemieconcern weet geen nieuwe startdatum. 'Om de kosten van de onderneming te verlagen hebben wij besloten om projecten te staken. De reeds gedane investeringen schrijven we af', aldus financieel directeur Rolf-Dieter Schwalb.

Van Lanschot schrijft af op ICT
Bankier Van Lanschot schrijft 55 miljoen euro af op de modernisering van de ict-omgeving. Hierbij moeten de backofficesystemen en een aantal applicaties worden vervangen. De bank schreef eind 2008 al 20,5 miljoen euro op het project af. Over de eerste helft van 2009 werd nog eens 34,5 miljoen euro afgeschreven. De bank startte vier jaar geleden een project om de backofficesystemen en een aantal applicaties te vervangen. De organisatie heeft nog mainframes in gebruik. Een deel van de geplande vervanging is inmiddels uitgevoerd. 'De huidige systemen blijken toekomstvaster dan gedacht', zegt een woordvoerder van de bank.

Nieuw systeem kost PKN miljoenen
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft Mendix geselecteerd voor de realisatie van het nieuwe ledenregistratiesysteem. PKN raamt de kosten voor de bouw van het nieuwe systeem op vier miljoen euro. Die kosten worden in tien jaar afgeschreven. Een eerdere poging met het project Numeri leverde PKN een strop op van ruim vijf miljoen euro. Ook liep daarna het overnemen van een softwarespecialist in ledenadministraties spaak. De kleine synode van de PKN voorziet dat het nieuwe systeem zo'n vier miljoen gaat kosten. Ook is er potje van driehonderdduizend euro ter financiering van de voorbereidingen, waarvan al 130.000 euro opging aan de inhuur van externe expertise, onkostenvergoedingen en vergaderkosten van de vrijwilligers van de werkgroepen die bij het project betrokken zijn.

Zorg

Ziekenhuis stopt ingrepen door ICT-kosten
Het academisch ziekenhuis Maastricht (AZM) stevent af op een begrotingstekort van 44 miljoen euro in 2012. Dat komt onder andere doordat de ict-kosten hoger uitvallen dan was berekend. Het ziekenhuis voert verschillende ict-projecten uit waaronder de invoering van een erp-systeem van SAP. Het begrotingstekort wordt ook veroorzaakt door rijksbezuinigingen en stijgende personeelskosten. Door de budgetoverschrijding wordt een aantal verlieslijdende behandelingen geschrapt. Bij het Maastrichtse ziekenhuis loopt een groot aantal ict-projecten. Het ziekenhuis voert bedrijfsbreed een enterprise resource planning (erp) systeem in van SAP. In dat systeem worden alle logistieke, inkoop-, hr- en financiële processen van het ziekenhuis vastgelegd. Het erp-systeem wordt via een SAP-PAM module gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteen (zis).

Klink: Onveilige systemen vertragen EPD
De invoer van het elektronisch patiëntendossier (epd) is vertraagd doordat de beveiliging van de systemen niet op orde is. Dat zei minister Klink van Volksgezondheid Welzijn en Sport tijdens een Tweede Kamerdebat. Volgens de minister voldoen de zorginformatiesystemen van ongeveer 40 procent van de zorgverleners niet aan de gestelde beveiligingsnormen. De bewindsman wilde zorgverleners per september 2009 verplichten om deel te nemen aan de elektronische uitwisseling van medische informatie over patiënten. Volgens Klink kunnen leveranciers de gecertificeerde ict-systemen niet voor de gestelde datum aanleveren.

Universiteiten

Radboud Universiteit stapt uit Peoplesoft-fiasco
De Radboud Universiteit Nijmegen trekt zich terug uit het gezamenlijke erp-project Sans (Samenwerking Nieuw Studenteninformatiesysteem). Kostenoverschrijdingen, vertragingen en technische complicaties zijn debet aan dit besluit. Sans is een gezamenlijk project met de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Tilburg en de Hogeschool van Amsterdam voor een nieuw inschrijf- en volgsysteem voor studenten op basis van Peoplesoft Campus Solutions. Partners zijn Oracle, Atos Origin en, in de beginfase, Berenschot. Het project kostte oorspronkelijk 21 miljoen euro. Het is in 2005 van start gegaan en moet leiden tot een nieuw online studenteninformatiesysteem.

E-mail universiteit Groningen volledig uit de lucht
Medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen kampten in september 2009 met een storing van de e-mailomgeving. Eerder waren al compatibiliteitsproblemen met de webmail van de Java Communications Suite van leverancier Sun Microsystems in Internet Explorer 8 van Microsoft. De uitval van de mailserver van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is veroorzaakt door acties die de traagheid van de server moesten oplossen, schrijft leverancier Sun in een technisch onderzoek. De universiteit zette de oude e-mailomgeving terug online. Daarmee werden de 25.000 studenten en circa achtduizend medewerkers van de universiteit weer per e-mail bereikbaar.

TU Delft stopt ICT-projecten
TU Delft heeft begin 2009 een aantal ict-projecten stopgezet. Het gaat vooral om projecten op het gebied van innovatie en ontwikkeling. "Het budget voor innovatie en ontwikkeling voor 2009 is vergeleken met het budget van 2008 gehalveerd", zegt de woordvoerster. De TU bekijkt jaarlijks welke projecten echt nodig zijn. Daarna wordt budget toegekend aan de projecten. 'Door het verlaagde budget kan een groot aantal projecte, die wel nodig werden geacht en die zouden bijdragen aan een verdere efficiency van de processen binnen de TU, niet worden uitgevoerd.' Het gaat dan bijvoorbeeld om de vervanging van een aantal bedrijfsapplicaties door een geïntegreerd contractmanagementsysteem. 

Bug bezorgt Maastrichtse student week uitstel
Door een fout in de koppeling van twee softwaresystemen hadden ongeveer zevenhonderd studenten van het University College Maastricht onverwacht een extra week zomervakantie. De collegeroosters voor de studenten werden niet goed opgesteld, wat voor het interfacultaire onderdeel van Universiteit Maastricht reden was om op de rem te trappen. Andere faculteiten zijn wel op tijd met colleges begonnen. Op de database-images die de universiteitsmedewerkers op hun beeldschermen zagen, verdwenen vakken uit het rooster. Uit onderzoek blijkt dat de fout zich voordeed bij het koppelen van het SAP-studentenadministratiesysteem SLM aan de roostersoftware Syllabus Plus van de Britse leverancier Scientia.

Uitbesteding

Rijkswaterstaat draait uitbesteding terug
Rijkswaterstaat wil het uitbestedingscontract met Capgemini terugdraaien. Het gaat om de uitbesteding van werkplekbeheer en datacentrumdiensten. Dat bevestigen bronnen betrokken bij het project. Het rekencentrum is instabiel, zeggen bronnen betrokken bij het project. De overheidsdienst heeft te maken met storingen, zoals het uitvallen van de mailservers of internetverbinding. Een woordvoerder van de dienstverlener bevestigt dat de twee partijen met elkaar spreken. Capgemini en Rijkswaterstaat sloten in 2007 een contract met een looptijd van 7,5 jaar en een waarde van 230 miljoen euro.

Centric verliest Reaal als BPO-klant
Reaal Verzekeringen heeft besloten de administratieve verwerking van hypotheken terug in eigen beheer te nemen. Vanaf mei 2007 was deze activiteit voor zeven jaar uitbesteed aan Ordina BPO. Die dienstverlener werd in het voorjaar van 2009 overgenomen door Centric. De waarde van het bpo-contract werd destijds geschat op 25 miljoen euro. Er werken ongeveer twintig mensen bij Centric voor Reaal. Deze mensen verhuizen met hun werk naar de Reaal-vestiging in Alkmaar. Reaal heeft in overleg met de dienstverlener de uitbesteding in heroverweging genomen en kiest er nu voor om de bedrijfsprocessen weer naar zich toe te trekken. De verzekeraar verwacht dat de overgang in het eerste kwartaal van 2010 is afgerond.

Storingen

Onderhoud legt UMTS-netwerk Vodafone plat
De storing die het netwerk van telecomaanbieder Vodafone half november anderhalve dag platlegde, is veroorzaakt door een falend fallback-systeem. Dat concludeert het bedrijf na onderzoek. Een landelijke gateway viel uit en de andere drie netwerkknooppunten konden die taken niet overnemen. Normaal gesproken gebeurt dat bij een storing automatisch. Door verstopping op het netwerk konden ruim vier miljoen zakelijke en particuliere abonnees hun mobieltje niet gebruiken.

ICT-fout kost netwerkbedrijf Liander 2,8 miljoen
Energienetbeheerder Liander heeft zijn klanten 2,8 miljoen euro terugbetaald door een conversiefout bij de overgang naar een ander ict-systeem. Zeven jaar geleden werd de software van het Gemeentelijk Energiebedrijf Amsterdam gemigreerd naar het ict-systeem van energieleverancier Nuon. Een programmeur gebruikte een verkeerd model bij de conversie. Daardoor betaalden Amsterdamse huishoudens voor een verkeerde en duurdere meter. De huishoudens betaalden voor een G6-meter, terwijl ze een G4-meter in de meterkast hebben hangen. Volgens een woordvoerder van de netbeheerder viel de fout het bedrijf ineens op.

Overbelast netwerk veroorzaakt storing bij Colt
De netwerkstoring waardoor verschillende klanten van Colt in september enkele dagen geen toegang tot internet en ip-diensten hadden, wijt de aanbieder aan overbelasting. 'Het was een broadcast storm die delen van ons netwerk vorige week platlegde', vertelt de Britse woordvoerster Kirstie Phimister. Vrijdag 11 september, drie dagen na het begin van de storing, sloot Colt de laatste gedupeerde klanten weer aan op het netwerk. Een broadcast storm is een plotse toename van dataverkeer op het netwerk en wordt vaak veroorzaakt door loops in de netwerkswitches. Zo kunnen switches en hun duplicaat elkaar continu dezelfde datapakketten toesturen, waardoor het netwerk overbelast raakt. Soms is een moedwillige aanval met behulp van vele netwerkverzoeken van buitenaf, de oorzaak van de overbelasting.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

En wat te denken van wat internationale machtsmisbruik fiasco's.

Microsoft heeft in Word 2007 en Office 2007 illegaal gebruik gemaakt van i4i’s XML-technologi en mag daarom in de oude vorm niet meer verkocht worden. Microsoft moet i4i ook 290 miljoen dollar + rente betalen voor de inbreuk op intellectueel eigendom.

Microsoft heeft in China haar MSN website uit de lucht moeten halen. De navigatiestructuur in MSN Juku bleek voor 80 procent gemaakt met identieke code van het Chinese startersbedrijf Plurk.

Chipfabrikant Intel kreeg van de EU een boete op van ruim 1,06 miljard euro voor marktmachtsmisbruik waarbij concurrenten zoals AMD schade ondervonden.

Google moet de Franse uitgeverij La Martinière-Le Seuil 300.000 Euro schadevergoeding + rente betalen voor het schenden van auteursrecht en een boete van 10.000 Euro voor elke extra dag van overtreding.

Bekijk ik het artikel door een gekleurde bril of staat er echt relatief vaak SAP genoemd?

Opnieuw blijkt uit deze voorbeelden dat het managen van complexiteit de bottleneck is. Hoe groter de organisatie hoe groter het (operationele!) probleem; alles is immers vastgelegd in procedures. Het (operationele) proces dient de procedure te volgen maar helaas, het operationele proces IS het proces: het gaat nu eenmaal zoals het gaat. De procedure is een afgeleide van het operationele proces: hoe het zou moeten gaan.
Meestal wordt de procedure als basis voor de automatisering gekozen. Dat is niet zo erg bij administratieve processen. Het operationele proces is per definitie real-time en kent teveel uitzonderingen. Derhalve is (te) moeilijk, (te) complex en dus te duur om het te automatiseren . . .
Remedie? Jawel, lees mijn artikel over architectuur: Architecten terug naar de blokkendoos.

Het lijkt net mensenwerk, deze spraakmakende ictfiasco's uit 2009.

En daar is natuurlijk een verklaring voor: Bij nieuwe uitdagingen is de kans erg groot dat de mens een foute inschatting maakt en daardoor fouten maakt. Fouten maken is dus menselijk, mits dit binnen proporties blijft en er leerlessen voor toekomstig handelen worden geleerd. Ik ben aldus reuze benieuwd in welke mate de betrokkenen bij deze organisaties leerlessen hebben kunnen formuleren en wat de vervolgstappen zijn om het voortaan beter te doen.

Of wordt het in 2010 en daarna het credo:
Een wijs mens stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen, alleen 'ezels' doen dat vaker, uit hoofde van hun geaardheid, want ze weten immers niet beter.......!

Als je tegen een touw duwt, gebeurt er zo weinig. Als je er aan trekt, komt de zaak in beweging.

Het eeuwige probleem is dat veel projecten gedreven worden door technologie en niet door gebruikerswensen. ICT-ers wordt geleerd dat ze de wensen in kaart moeten brengen. De is duwen tegen een touw. De gebruiker moet de wensen in kaart brengen en de ICT-er moet ze vervolgens vertalen. Dat is trekken aan een touw.

Relatief veel problemen met SAP? Het interview met de nieuwe directrice van SAP niet gelezen (ruim een jaar geleden)? Haar conclusie: de betrokkenheid van gebruikers laat te wensen over. M.a.w. de SAP leverancier duwt tegen een touw en zowel leverancier als gebruiker begrijpen maar niet dat er niets gebeurt.

Realiseer je dat ICT projecten niet bestaan. Alleen de leverancier zal er zo tegenaan kijken. Wanneer de gebruiker dit label ziet, zal hij achterover leunen. Het is toch puur technisch?

Een project moet een Business Case / ROI hebben. Moet daarom dus door klant worden bestuurd, niet door de leverncier. En moet dus ook door een klant worden gemanaged, niet door een leverancier. Realiteit is dat veel levernciers de klanten business case opstellen. Vraagt u bij AH ook of zij van te voren uw boodschappenlijstje rechtvaardigen? Dat doet u toch zeker zelf? Daar heeft AH toch niet mee te maken?

Dus een grote stap vooruit zou al zijn: een verbeterproject met een beetje ICT, geleid een algemeen projectmanager. Dit i.p.v. een SAP project geleid door een SAP PM. Zakelijk, lange termijn gedreven t.o.v. technisch, korte termijn gedreven.

En dus ook niet de Rotterdamse fout maken door een "sterke" CIO aan te stellen. Dit is gewoon een leverancier. Weliswaar intern, maar nog steeds een leverncier. Het Rotterdamse middel zal waarschijnlijk erger zijn dan de kwaal.

Misschien komt het gewoon door het gebruik van het woordje "ICT", geen (engels sprekende) buitenlander die snapt waar je het over hebt...

Nico, denk je echt dat de gemiddelde ICT-er niet door heeft dat ICT-gerelateerde projecten primair money driven zijn, direct of indirect?
Je uit een wel erg negatief beeld van ICT-ers. Ze zijn veel slimmer dan jij denkt.

Overigens heeft de SAP-organisatie de neiging om zich juist te veel bezig te houden met de vele kleine gebruikerswensen en te weinig met de zakelijke wensen van de klant. Een beetje PM kent wel dit verschil; veel SAP-opdrachtgevers niet.

Daarom zijn SAP-projecten vaak zakelijk korte termijn gedreven. Dit betekent: heel veel maatwerk, heel veel extra omzet, heel veel vertragingen. SAP en haar partners vinden dit al jaren prima. Zij schermen niet voor niets al jaren met de kennis van de door SAP gecertificeerde SAP-specialisten.
Zij maken hun klanten expres bang om te sturen.


De auteur heeft er een paar vergeten. Ik lees niets over de Belastingdienst. Heeft, als ik mij goed herinner, de naam vereenvoudigingsoperatie. Stil gelegd en niets opgeleverd.

John,
Misschien nog eens lezen; ik leg het probleem aan beide kanten.
Maar ik denk dat jij te positief bent over ICT-ers. Het zijn tenslotte net mensen, per definitie egocentrisch en uitgaand van zichzelf. Veel ICT-ers denken dat zij de sleutel in handen hebben voor verbetering. Helaas. Er is pas sprake van verbetering na succesvol gebruik. Je hoort uit de ICT hoek nog steeds erg vaak dat de gebruiker nooit weet wat hij wil. Maar dit ligt niet aan de gebruiker maar aan de relatie tussen gebruiker en ICT-er. De ICT-er is te dominent, techniek gedreven; de gebruiker is te passief en techniek geintimideerd.
Een uitspraak van een ICT-er (en dit was geen uitzondering): onze projecten zijn altijd een succes. Alleen begrijpt die stomme klant dat niet.

Ik ben het overigens wel volledig eens met de rest van je verhaal. Zeker als het gaat om budgetgedreven organisaties, de overheid voorop, wordt onder het mom van financiele control erg veel geld verspeeld aan korte termijn en trage, geldverslindende procedures (denk aan de Europese Tenderprocedure).

Bij het UWV zijn er ook veel operationele problemen. Af en toe werken hun systemen enkele dagen niet.

Kan Computable ook een lijst maken van 22 succesvolle ICT-trajecten? Dat is zoveel leuker

Nico, je ziet ICT-ers als egocentrische techneuten. Dat is jammer. De meeste ICT-ers hebben geen technische opleiding gehad en zijn niet of amper bezig met IT of CT maar vooral met informatie en informatiestromen, bedrijfsprocessen, beheerprocessen, ontwikkelprocessen, functionaliteit, klanten, gebruikers, kwaliteit, commercie, etc. Ze zijn dus ook en soms zelfs vooral bezig met andere mensen en organisatie-onderdelen. En ook de nerd-achtige types hebben ook wel door dat er een buitenwereld is. Zij zijn vaak erg creatief bezig met techniek.

En toch gaat het vaak mis. Vooral als het om grote bedragen en belangen gaat, is de communicatie slecht geregeld over het wat, waarom, hoe, waarmee en wanneer.

Het probleem zit daarom heel vaak in de vertaalslagen en dus ook bij de aansturing van ICT-ers. Een ICT-leverancier kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een communicatieprobleem op te lossen en daarvoor nieuwe communicatiediensten te leveren. De communicatieverbetering zal echter vaak op een mislukking uitlopen. De opdrachtgever heeft bijvoorbeeld het cultuurprobleem niet opgepakt. Had de opdrachtgever een beetje nagedacht of bijvoorbeeld de kwestie met een ICT-manager doorgesproken, dan waren de juiste opdrachten gegeven.

Het deelproject communicatiediensten kan echter door de ICT-leverancier succesvol zijn afgerond. Je geeft de autodealer of -fabrikant ook niet de schuld als de klant de mooie bolide door eigen schuld in de prak rijdt of niet ermee de weg op durft te gaan.

Zo heeft iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden en niet te vergeten de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de communicatie en meedenken vanuit de eigen expertise.

De beslissing voor een veranderingstraject wordt meestal genomen op een niveau waar twee zaken volledig ontbreken: kennis van ict en kennis van de praktijk.
Waarom dan toch een besluit? Omdat de concurrent het ook doet, omdat het een pre is op je cv om een dergelijk traject te hebben opgestart, omdat...
Je maakt het zelden mee dat een traject gedreven wordt vanuit een behoefte of gesignaleerde kans op de werkvloer.
Zal daar ook niet boeien tegenwoordig: 60% is uitzendkracht, de overige 40% is en overbelast en cynisch door reorganisatie op reorganisatie.

@Ruud:
"Kan Computable ook een lijst maken van 22 succesvolle ICT-trajecten? Dat is zoveel leuker"

Nee dat kunnen ze niet omdat ze bezig zijn structureel de nederlandse ict industrie het riool in te schrijven. Voor echt positief en onafhankelijk ict nieuws ben je hier op de verkeerde homepage beland, daarvoor kan ik je de buitenlandse websites aanraden.

John,
Je bevestigt min of meer mijn woorden; je leest namelijk wat je wilt lezen, niet wat ik schreef.
Niet ICT-ers zijn egocentrisch, de mens in het algemeen is egocentrisch. Ik heb mensen uit de business kant een overstap zien maken naar ICT en ineens als een blad aan de boom zien omslaan. Ook de andere kant heb ik meegemaakt. We zien allemaal ontwikkelingen vanuit ons eigen perspectief. Daar is niets mis mee. Het gaat pas mis wanneer besturing daarin meegaat. Besturing van projecten door een ICT zal de verkeerde focus opleveren. Maar dat is niet uniek voor ICT en ICT-ers.
Een ander voorbeeld: Betuwelijn is uit de hand gelopen door een besturing met een eenzijdige focus op budget door het ministerie van Financien.
Achterliggend is het probleem van de functionele indeling die dominant is in heel veel organisaties maar naar binnen gekeerde silo's bewerktstellgt en er voor zorgt dat mensen meer egocentrisch zich concentreren op hun taak en niet op het resultaat.

@John:

Je zegt:
"De meeste ICT-ers hebben geen technische opleiding gehad en zijn niet of amper bezig met IT of CT maar vooral met informatie en informatiestromen, bedrijfsprocessen, beheerprocessen, ontwikkelprocessen, functionaliteit, klanten, gebruikers, kwaliteit, commercie, etc"

Stond de T van ICT niet voor techniek?
juist doordat Jan en alleman in de ICT gedoken zijn afgelopen decennium (aangetrokken door de laptops, leasbakken en gsm's) is de T verloren geraakt.

Een groot deel van de ICT-ers die jij noemt vallen onder de I van ICT.

Ik mis in de hele ICT een stukje "schoenmaker blijf bij je leest". De bedrijfskundig informaticus moet zich met de I bezighouden, en de implementatie aan de T overlaten. Maar ook vice versa: de technische informaticus moet zich met de T bezighouden, en niet met de I.

Te vaak heb ik meegemaakt dat de I-poot van de organisatie van alles bedenkt en verkoopt, zonder de technische haalbaarheid te checken bij de T-poot van ICT

Tot slot nog even mijn ervaring met het uitmonden van ICT projecten in een fiasco: zorg voor een REPRESENTATIEVE afvaardiging uit de organisatie bij het opstellen van wensen, eisen, requirements, maar ook bij het acceptatie-testen.

Te vaak heb ik al gezien dat er wat mensen ingezet worden om de grote groep gebruikers te vertegenwoordigen die absoluut geen idee hebben hoe de mensen het product (gaan) gebruiken

@Nico Viergever, dat je egocentrisch bent, dat willen we best geloven (of val jij niet onder het kopje algemeen). Maar waarom wil je je nu op zo'n manier reclame maken bij je doelgroep?

PaVaKe, je hebt gelijk. Het is beter om ieders expertise te benutten. Gezien de breedte van het vakgebied en de benodigde diepgang kan het zijn dat je meerdere specialisten van de T-kant bij een project betrekt en gebruikers van een verschillend niveau. Ook beheerders kunnen belangrijke input leveren. Die worden meestal te laat bij een project betrokken.

Bij dit alles is samenwerking belangrijk. Soms is dit procedureel vastgelegd. Maar het moet ook normaal zijn om op ad-hoc basis bij een specialist langs te gaan, want je weet niet altijd van te voren welke expertise je precies nodig hebt.
Het management moet er voor zorgen dat er een cultuur heerst van positieve competitie en collegialiteit, in plaats van na-ijver en pikordes. Als je de mensen elkaar laat pikken, dan weet je zij niet optimaal kunnen functioneren. Het houden van peer-reviews moet niet uit wanttrouwen voortkomen, maar uit het standpunt optimaal te willen presteren en inzichten te willen delen. Openheid is ook een belangrijk cultuurelement.

Bij de meeste PM cursussen wordt te weinig aandacht geschonken aan de cultuurkant, wellicht omdat het alleen per bedrijf goed te standaardiseren is en de meeste opleiders op dit gebied geen specialist zijn.

Iedereen die hier meent iets te moeten toevoegen had dat op zijn werk moeten doen. ALs hij hij er niet bij betrokken was dan heeft commentaar geen zin want niet onderbouwd.

Een positief nieuwjaar met veel werkzame mensen en werkbare ICT.

Rene, de respondenten reageren op de factoren die zij herkennen uit hun eigen ervaring met ICT-gerelateerde projecten en veranderingen. Dit levert inzichten op die men wil delen en bediscussiëren.

Je mag ervan uitgaan dat de meeste respondenten hun mondje wel kunnen roeren en dat ook bij projecten doen waar zij bij betrokken zijn.

Update, Van Lanschot heeft nog eens 5 miljoen afgeschreven in de tweede helft van 2009. Bij elkaar 70 miljoen afschrijven op een ICT project is veel voor een relatief kleine bank.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures ICT-branche

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-12-24T11:26:00.000Z Diederik Toet
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.