Ctrl Improve kwam, zag en overwon

Gemiddeld eindcijfer stijgt met 0,28 naar een 8,20

Het begint bijna een gewoonte te worden, het opleidersonderzoek van de Computable Career Guide heeft veel weg van een slagveld. Waar Pink Elephant in 2018 nog als eerste de lijst aanvoerde, ontbrak deze speler vorig jaar op de lijst en werd het afgelost door Ictivity Training. Dit opleidingshuis moet in 2020 genoegen nemen met een zevende plaats en ziet dit jaar een nieuwkomer als de nieuwe nummer één; Ctrl Improve kwam namelijk, zag en overwon.

Onderzoeksverantwoording Enigma Research

Computable-lezers die het afgelopen jaar een ict-gerelateerde opleiding, training en/of cursus hebben gevolgd zijn uitgenodigd om hun ict-opleider te beoordelen. In het onderzoek wordt onder andere de mate van tevredenheid over het lesaanbod, de actualiteit van de lesstof en de waarde van het diploma of certificaat in kaart gebracht. Uiteraard wordt ook naar de tevredenheid over de ict-opleider in zijn totaliteit gevraagd. Computable heeft bij Enigma Research het verzoek gedaan om het onderzoek uit te voeren.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van online kwantitatief marktonderzoek. De resultaten zijn verwerkt met behulp van het (mobiele) onderzoekssysteem van Enigma Research. De respondenten voor dit onderzoek zijn op drie manieren geworven:

- Via een aangeleverd bestand met e-mailadressen. Deze personen hebben een mail ontvangen met het verzoek om de enquête in te vullen.

- Via een openbare link naar de enquête op de website van Computable.

- Via het Computable Werkgeversonderzoek 2020; die gelijktijdig met dit onderzoek werd uitgevoerd.

Uiteindelijk hebben 552 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Bij 552 afgenomen vragenlijsten valt, met een betrouwbaarheid van 95 procent, te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 4,2 procent zal afwijken van de werkelijke situatie.

Er zit altijd veel beweging in het opleidersonderzoek dat Enigma Research in opdracht van Computable uitvoert. Het onderzoek werd voor het derde jaar op rij gedaan en leverde ook een derde nummer één op. De afgelopen twee jaar ontbrak Ctrl Improve op de lijst, dit jaar komt het dus als klapper van het jaar op nummer één binnen. De nummer twee is ook een nieuwkomer, maar toch ook weer een oude bekende. Waar Pink Elephant in 2018 de lijst aanvoerde en vorig jaar ontbrak, zo komt het in 2020 met zijn Pink Academy keihard terug op de tweede plek. De jaarlijkse veldslag kent dus ieder jaar grote winnaars en verliezers.

Ctrl Improve en Pink Academy

Opleiders: top 20

Klik hier voor het overzicht

Hoe zag de glorieuze strategie van Ctrl Improve er uit? Het bedrijf uit Amstelveen zag in 2016 het levenslicht en heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van trainingen gericht op agile werken en scrum-methodieken. Het richt zich hierbij op nieuwe frameworks als DevOps, SAFe en Lean-IT. In 2018 en 2019 bleef het trainingshuis dus nog onder de radar om in 2020 keihard toe te slaan. In het opleidersonderzoek krijgt het namelijk een gemiddeld eindcijfer van een 9,82 van zijn trainees. Daarmee wint het zelfs met een afstand op de nummer twee.

Die nummer twee is dus Pink Academy, de grote afwezige vorig jaar op de lijst omdat het te weinig respons kreeg. De trainings- en opleidingstak van ict-dienstverlener Pink Elephant uit Naarden en ’s-Hertogenbosch was in 2018 nog de eerste winnaar van het opleidersonderzoek. Toen kreeg het nog een gemiddeld eindcijfer van een 9,33, in 2020 is dit eindcijfer met vier tienden omhoog gegaan naar een 9,73. Het bedrijf scoort het hoogst op de online beschikbaarheid van leermiddelen.

Constante factoren

Ondanks de grote schommelingen in het opleidersonderzoek zijn er ook zeker constante factoren. Neem bijvoorbeeld Improve Quality Services, dat dit jaar net als in 2019 de derde plaats inneemt. Het trainingshuis uit Eindhoven is onderdeel van ICT Group en verzorgt vooral trainingen op het gebied van softwaretesting. In 2020 krijgt het een gemiddeld eindcijfer van 9,48 van zijn trainees. Dat is beduidend hoger dan de 8,74 van vorig jaar. In 2018 ontbrak het nog op de lijst.

Een andere constante factor in 2020 is de nummer vier op de lijst: TSTC. Het bedrijf uit Veenendaal stijgt wederom één plekje ten opzichte van vorig jaar, waar het in 2018 nog een zesde plek realiseerde. Dit jaar krijgt de aanbieder van security- en ict-brede trainingen een 9,38 van zijn trainees, vorig jaar was dat nog een 8,55 (2018: 8,85). Bij TSTC springt net als bij Pink Academy de online beschikbaarheid van de leermiddelen in het oog, waaruit geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse aanbieders van ict-opleidingen en -trainingen steeds beter hun online onderwijs en de continue beschikbaarheid van leermiddelen op orde hebben.

Veel nieuwe binnenkomers

De rest van de top tien ontaardt dan weer in een slagveld, met vijf nieuwe binnenkomers en een omlaag gevallen nummer één. Op de vijfde positie vinden we HZ University of Applied Sciences. Dit is een hogeschool in de Nederlandse provincie Zeeland en heeft vestigingen in Vlissingen en in Middelburg. De hogeschool beschikt over de opleiding HBO-ICT en verzorgt ook een associate degree Informatica. De studenten kunnen het in ieder geval waarderen en geven precies een 9,00 als gemiddeld eindcijfer.

Nummer zes is ook al een nieuwkomer. Hier vinden we Cibit Academy terug, het opleidingslabel van Inspearit. De opleider scoort eveneens hoog met zijn online beschikbaarheid, maar realiseert de allerhoogste score met de bereikbaarheid van zijn locatie. Gemiddeld sleept het een 8,97 binnen. Daarna vinden we twee opleiders waartussen het verschil met vijfduizendste miniem is. De zevende plek is dus voor de nummer één van Vorig jaar Ictivity Training. De 9,06 van vorig jaar wordt ingeruild voor een 8,922 (om heel precies te zijn), met de daling tot gevolg. Peak-IT Academy zit ze met een 8,917 op de huid (vijfduizendste dus). De rest van de top tien wordt gevuld met nieuwkomers Fast Lane Benelux en Open Universiteit.

Meeste respondenten

Aan het opleidersonderzoek hebben in totaal 552 mensen meegedaan. De opleiders met de meeste respondenten per organisatie vinden we wat lager terug op de lijst. Quint Academy realiseerde de hoogste respons met 62 deelnemers. Firebrand Training volgt op eerbiedige achterstand met 29 deelnemers en Global Knowledge sluit de top drie op dit vlak af met 24 respondenten.

Dit jaar zijn alle deelnemers aan opleidersonderzoek beoordeeld op zestien verschillende gebieden. Te denken valt dan aan het lesaanbod, de actualiteit van de lesstof, het niveau van de docent(en)/trainer(s), de prijs/kwaliteit-verhouding, de waarde van het diploma of certificaat, et cetera. Dit levert in totaal zestien keer een top tien op. Net als voorgaande jaren hebben we weer een gemiddeld eindcijfer per deelgebied bepaald om de actuele status van desbetreffende onderwerp te kunnen bepalen voor dat specifieke aspect.

Ook hebben we de respondenten in het opleidersonderzoek gevraagd naar de ict-onderwerpen waar zij zich mee bezighouden in hun dagelijkse werk en/of waarvoor ze geschoold zijn/worden. Dit levert in totaal 25 keer een lijstje op met de beste opleider in dat specifieke topic. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal respondenten ten opzichte van het totaal respondenten van de ict-opleider en ten opzichte van het markttotaal. Deze percentages worden gekoppeld aan de gemiddelde eindscore van de ict-opleider om zo de onderlinge verhoudingen te bepalen. Op een vergelijkbare manier hebben we dit ook voor vier verschillende opleidingsniveaus gedaan.

Deellijstjes

Rapport

Zo zien de rapportcijfers van de Nederlandse ict-opleiders eruit:

8,48 - Betrokkenheid van de docent(en)/trainer(s)

8,47 - Niveau van de docent(en)/trainer(s)

8,42 - Online (24/7) beschikbaarheid van leermiddelen

8,40 - Actualiteit van de lesstof

8,35 - Waarde van het diploma of certificaat

8,35 - Lesaanbod

8,34 - Flexibiliteit om in te spelen op actuele ontwikkelingen

8,31 - Locatie van de opleider (bereikbaarheid, reistijd)

8,23 - Toepasbaarheid van lesstof in de praktijk

8,16 - Overall tevredenheid

8,12 - Flexibiliteit in lesuren / tijdbesteding

8,11 - Opgebouwde vaardigheden

8,09 - Opleiden tot interessante/relevante functies

8,03 - Kwaliteit van toetsing van de lesstof

7,87 - Prijs/kwaliteit-verhouding

7,48 - Loopbaanbegeleiding en/of ondersteuning na training

N.b.: alle zestien onderdelen scoren hoger dan in 2019.

Als we de resultaten uit alle zestien deellijstjes samenvoegen, dan komen we tot de top 25 ict-opleiders van Nederland. Ctrl Improve is dit jaar de grote winnaar van het opleidersonderzoek van Computable en Enigma Research, het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat het ook op de meeste deellijstjes de hoogste positie weet te verwerven. Maar dat ze tien van de zestien rankings naar zich toe zouden trekken, had niemand voorzien. Het laat dan ook maar nogmaals zien hoe dominant Ctrl Improve dit jaar is in het opleidersonderzoek.

Dat betekent dus dat er nog zes andere winnaars van deelgebieden te benoemen zijn. Heel spannend is dat niet want vier daarvan gaan naar de nummer twee van de hoofdlijst Pink Academy. Zij scoren het hoogst op het gebied van het lesaanbod, loopbaanbegeleiding en/of de ondersteuning na training, de flexibiliteit in lesuren en tijdbesteding en de toepasbaarheid van de lesstof in de praktijk. De overige twee deellijstjes gaan naar Cibit Academy en TSTC. Cibit scoort het hoogste op basis van de bereikbaarheid van de locatie en TSTC doet dit op het vlak van de online beschikbaarheid van de leermiddelen.

Als we de deellijstjes onderling vergelijken of met vorig jaar, dan zien we ook een aantal interessante ontwikkelingen. Wat daarin dit jaar opvalt is dat de betrokkenheid van docenten met vier tienden is gestegen ten opzichte van 2019 en nu als hoogste wordt beoordeeld. Daarop volgen het niveau van docenten en de online beschikbaarheid van lesstof, die vorig jaar nog goed waren voor de twee hoogste beoordelingen. De rest van het overzicht laat niet heel veel schokkende veranderingen zien, waarbij aangetekend dat alle onderdelen hoger beoordeeld worden dan vorig jaar.

Topics

In het opleidersonderzoek zijn er door de respondenten ook 25 ict-onderwerpen benoemd, waarmee ict’ers zich het meeste bezighouden en waarvoor zij een opleiding of training hebben genoten. Binnen elk topic is er ook telkens een eindrangschikking met de beste specialisten op ieder gebied. Als we kijken naar waar ict’ers zich mee bezighouden en hoe het opleidingsaanbod zich hiertoe verhoudt, dan zien we wel wat interessante ontwikkelingen. Er wordt veel gewerkt volgens agile- en scrum-principes, het opleidingsaanbod sluit hier goed op aan. Er zijn ook veel securityopleidingen, maar de behoefte hieraan wordt in mindere mate duidelijk vanuit het werkveld. Tot slot zijn flexibiliteit en innovatie belangrijke thema’s op de werkvloer, het opleidingsaanbod loopt hierop iets achter, maar is wel bezig met een inhaalslag.

Als we kijken naar de winnaars van de verschillende topiclijstjes, dan valt op dat Ctrl Improve hier niet de boventoon voert. Het zijn namelijk Peak-IT Academy en TSTC die allebei drie onderwerpen naar zich toe trekken. Voor Peak-IT Academy zijn dit hardware/kantoorautomatisering, opleiding/training en systeembeheer, TSTC is het beste in AVG/GDPR/privacy, robots/robotica en security.

Ctrl Improve haalt wel, net als Cisco, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Info Support en Pink Academy, twee topiclijstjes binnen. Voor Ctrl Improve zijn dit (logischerwijs) agile/scrum en it-servicemanagement. Cisco wint op infrastructuur/netwerken/netwerkbeheer en internet of things/sensoren, Hogeschool Utrecht op business applications/business analytics en business intelligence/data-analytics en HZ University of Applied Sciences op big data/datamanagement en softwaredevelopment.

Info Support gaat er vandoor met de titels in cloud computing/virtualisatie en softwarebeheer en Pink Academy in consultancy en dienstverlening. Cibit Academy, Fast Lane Benelux, Hogeschool NCOI, Improve Quality Services, Open Universiteit, Quint Academy en Security Academy winnen in één topic bij respectievelijk digitalisering/digitale transformatie/innovatie, mobility, testing, artificial intelligence/machine/deep learning, outsourcing en datacenters/hosting.

Populairste topics

Dit is de lijst met 25 populairste topics inclusief hun winnaars op basis van het percentage waarmee ze gekozen zijn in het opleidersonderzoek.

#

Topic

Specialist

Aandeel

1

Agile / Scrum

Ctrl Improve

14,11%

2

Security

TSTC

9,92%

3

IT Service Management

Ctrl Improve

8,71%

4

Softwaredevelopment

HZ University of Applied Sciences

6,62%

5

Cloud Computing & Virtualisatie

Info Support

6,06%

6

Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer

Cisco

5,84%

7

Digitalisering / Digitale Transformatie/Innovatie

Cibit Academy (Inspearit)

5,29%

8

Big Data & Data Management

HZ University of Applied Sciences

4,08%

9

AVG / GDPR / Privacy

TSTC

3,20%

10

Systeembeheer

Peak-IT Academy

3,09%

11

Business Intelligence & Data Analytics

Hogeschool Utrecht

2,98%

12

Consultancy

Pink Academy

2,76%

Opleiding & Training

Peak-IT Academy

2,76%

14

Outsourcing

Quint Academy

2,09%

15

Testing

Improve Quality Services

1,87%

16

Business Applications & Business Analytics

Hogeschool Utrecht

1,76%

17

Artificial Intelligence & Machine/Deep Learning

Open Universiteit

1,54%

18

Softwarebeheer

Info Support

1,32%

19

Dienstverlening

Pink Academy

1,10%

20

Internet of Things (IoT) & Sensoren

Cisco

0,99%

21

Datacenters & Hosting

Security Academy

0,77%

Internet / E-commerce

Hogeschool NCOI

0,77%

23

Hardware & Kantoorautomatisering

Peak-IT Academy

0,66%

Robots/Robotica

TSTC

0,66%

25

Mobility

Fast Lane Benelux

0,33%

Overig (niet voldoende beoordeeld)

10,69%

Niveaus

Ook dit jaar hebben we weer gekeken naar het niveau van de aangeboden opleidingen en trainingen. Hierdoor kunnen we vier verschillende rankings ontwikkelen, te weten voor de drie standaard niveaus mbo, hbo en wo, maar ook de categorie ‘anders’. Hieronder vallen zaken als bedrijfstrainingen, certificeringen en maatwerk. Twee derde van alle opleidingen en trainingen op ict-gebied vindt plaats op hbo-niveau. Daarna volgen het wetenschappelijk onderwijs, de categorie die niet aan een standaard niveau gekoppeld zit en het middelbaar beroepsonderwijs.

Als we puur op basis van niveau gaan kijken, dan zien we ineens andere specialisten opdoemen dan de toppers uit de overall-lijst. Zo wordt Security Academy als hoogste ingeschat op hbo-niveau en de Open Universiteit op wo-niveau. Firebrand Training scoort het beste in de categorie ‘anders’, voornamelijk op basis van zijn versnelde cursussen, en Peak-IT Academy scoort het beste op mbo-niveau.

Dit artikel staat ook in Computable Magazine #4 2020: de Career Guide.

Genoten niveau

Dit is de lijst met de vier meest voorkomende opleidingsniveaus in de Nederlandse ict-markt, inclusief de hoogst beoordeelde specialist op desbetreffend niveau.

#

Niveau

Specialist

Aandeel

1

HBO

Security Academy

65,42%

2

WO

Open Universiteit

16,67%

3

Anders

Firebrand Training

11,19%

4

MBO

Peak-IT Academy

6,72%

Meer onderzoeken

Het opleidersonderzoek vindt tegelijkertijd plaats met het werkgeversonderzoek. Hierin bevraagt Computable ict’ers die werkzaam zijn bij ict-bedrijven en niet-ict-organisaties over zaken als salaris, werkcultuur en secundaire arbeidsvoorwaarden. Beide delen vormen dus het gehele werkgeversonderzoek.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2020-10-26T11:55:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.