Minister Plasterk wuift kritiek op BRP weg

BZK-bewindsman poogt criticaster Veldwijk op zijspoor te zetten

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de kritiek van CDA-kamerlid Mona Keijzer over de BasisRegistratie Personen (BRP) tijdens het wekelijkse vragenuurtje naast zich neergelegd. Keijzer stelde hem een aantal kritische vragen, naar aanleiding van een alarmerende analyse van Ockham Groep in Computable over de gebrekkige architectuur van de opvolger van de GBA. Plasterk verwees naar een komende evaluatie na het zomerreces en noemde en passant René Veldwijk van de Ockham Group 'niet de meest gezaghebbende persoon'.

Mona Keijzer, Tweede Kamerlid van het CDA, wilde naar aanleiding van de opinie 'BRP: Een nieuw leven voor een oud ICT-debacle' van de minister weten hoe hij om gaat met het vernietigend oordeel van de Ockham Groep over dit project. Zij stelde hem drie vragen:

- Klopt de analyse van Ockham dat het BRP-systeem onnodig ingewikkeld is gebouwd en dat daardoor in de toekomst hoge onderhoudskosten kunnen worden verwacht?

- Kan de minister de Tweede Kamer toezeggen dat geen persoon of partij rechten kan claimen op concepten of de generatorsoftware van de BRP?

- Wil de minister de broncode openbaren? Want BRP zou in open source worden ontwikkeld met behulp van Java en PostgreSQL.

Ontwijkend

Plasterk gaf geen antwoord op de vragen van Keijzer en verwees naar een eerder Kamer-overleg en de voortgangsrapportages. Ook merkte hij op dat hij een eerder verzoek over openbaarmaking van de broncode al had afgewezen; Plasterk vindt dat het uit beveiligings- en privacy-oogpunt verstandiger is een beperkt deel van de code te openbaren. Volgens de bewindsman is er binnen de Kamer voldoende steun voor de aanpak van de BRP. Verder verwees hij naar een evaluatie van deze aanpak, die de Kamer pas na het zomerreces krijgt toegezonden. Keijzer kondigde op haar beurt aan haar vragen nu schriftelijk in te gaan dienen.

Opmerkelijk is dat Plasterk in een reactie op Keijzer René Veldwijk, mede-auteur van het stuk en mede-partner van de Ockham Group, niet 'de meest gezaghebbende persoon' noemde. Die uitspraak deed hij op gezag van de Tijdelijke Commissie ICT, op basis van hem 'aangereikte conclusies door de voorzitter Ton Elias'. Verdere details hierover wilde de bewindsman niet vrijgeven.

Bagatelliseren

Door Veldwijk als een lichtgewicht te bestempelen, wekt Plasterk de indruk dat de analyse van dit bedrijf over de BRP niet serieus genomen hoeft te worden. Saillant, want Veldwijk wordt alom gezien als een deskundige van de ict bij de overheid. Hij was eerder al lid van klankbordgroep Tijdelijke commissie ICT-projecten van de overheid en werd als kenner en criticus van de ict bij de rijksoverheid gehoord tijdens de openbare hoorzittingen die deze commissie vorig jaar organiseerde. Bovendien nam hij recent deel aan een openbaar rondetafelgesprek over de pgb-affaire die door de Tweede Kamer-commissie VWS was georganiseerd. Daarbovenop mocht de Ockham Groep recent een deel van de werkende BRP-software reviewen, naast nog twee andere, niet nader genoemde partijen.

Het lijkt er op dat Plasterk op deze manier de felle kritiek die Veldwijk onder meer in Computable uit ten aanzien van de BRP (('kent een langjarige staat van falen'), wil bagatelliseren en hem en zijn bedrijf op een zijspoor wil zetten. Naast een rol als criticaster probeert Ockham Groep bovendien de broncode van de BRP openbaar te laten maken door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). BZK wees het WOB-verzoek af, waarna Ockcham Groep daarop samen met onderzoeksjournalist Brenno de Winter in hoger beroep naar de rechter is gestapt. Die zitting vond gisteren plaats bij de bestuursrechter in Utrecht; uitspraak is over zes weken.

Mythevorming

Merkwaardig is ook de rol van commissievoorzitter Ton Elias. Die ontkent op Twitter dat hij contact heeft gehad met Plasterk over 'kamervraag inzake ICT, noch anderszins'. Terwijl Plasterk tijdens het vragenuurtje weldegelijk Elias, die ter plekke aanwezig was, aanhaalde.

Veldwijk heeft zich diverse malen op onder andere Twitter kritisch uitgelaten over de rol van Elias in het parlementair onderzoek naar ict. Volgens hem heeft Elias zich met het eindrapport buitenspel gezet door de mechanismen die er bestaan tussen overheidsinstanties en ict-leveranciers niet bloot te leggen maar te pleiten voor een politiek instrument: het BIT (Bureau ICT Toetsing). Zo'n extra laag zal volgens Veldwijk geen soelaas bieden voor de steeds opnieuw mislukte en dure ict-projecten. Elias is van mening dat de diverse ict-overheidsexperts wel kritiek hebben, maar niet met harde bewijzen zijn gekomen over corruptie en nepotisme. Hij spreekt van spreekt van 'mythevorming'.

Vragenuurtje

Voor het terugkijken van het vragenuurtje klik HIER: (BRP-gedeelte tussen circa 24 en 25 minuten)

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De constateringen van Veldwijk zijn dan ook niet voorzien van de politiek correcte verpakking die bij de overheid gebruikelijk is. Ook zijn ze openbaar en kunnen ze nu niet meer worden weggemoffeld in een oude archiefkast.

Vandaar dat de uiteindelijk verantwoordelijke Plasterk op een wat goedkope manier Veldwijk probeert te diskwalificeren teneinde de aandacht af te leiden van de incompetentie binnen zijn eigen ministerie.

Dit soort regentengedrag illustreert bij uitstek waarom grote ICT projecten stuklopen bij de overheid: reputatie-smetvrees in combinatie met een totaal gebrek aan ICT kennis.

Ik zeg waar rook is is vuur. Aan de andere kant dient het geen hier besproken wordt goed uit gezocht te worden, ken het rapport van Ockham groep niet, en hierover transparant gecommuniceerd te worden door beide partijen.

Deze gewenste transparantie kan weer zaken bloot leggen die niet wenselijk zijn (zero day issues) waardoor het tegenover gestelde plaats vindt. M.a.w. een gordiaanse knoop waar uiteindelijk de belangen op korte en lange termijn van de mensen in dit systeem, wij allemaal, goed behartigd moeten worden.

Ik vermoed dat hier de schoen wringt. Nogmaals "investigative journalism or research" en politiek die polderend samen moet gaan.

Wat deze minister beweegt? Laat zich raden!
Dat hier grotere machten aan de "touwtjes aan het trekken" zijn, moge duidelijk zijn! Natuurlijk, er is heel wat gezichtsverlies te verwachten zodra de "werkelijkheid" wordt blootgelegd. Waarom wil het ministerie dit "te vuur en te zwaard" bevechten, wat veroorzaakt deze hardvochtigheid?

Waarom is de politieke agenda van deze minister zo overheersend, is dit probleem dan zo onbegrijpelijk? Waarom niet gewoon een eerlijke dialoog? Geen verwijten, maar zoeken naar oplossingen met specialisten en inhoudelijk deskundigen, die snel en adequaat kunnen handelen!

Zou Ruud Leether dit bedoeld hebben met zijn betoog over cultuur bij de overheid??? : http://ibestuur.nl/weblog/een-verkeerde-cultuur

Voor de goede orde, wat betreft Veldwijk.
Plasterk zegt eigenlijk niets. Hij citeert niet, maar parafraseert de conclusies van de Cie Hermans en stelt dat het niet aan hem is "om dat verder te expliciteren".
Zie het verslag van het vragenuur http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2014-2015&nr=99&version=2

Soit, dan zál Veldwijk 'niet de meest gezaghebbende persoon' zijn.
Maar dat maakt ons dan wél brandend nieuwsgierig wie dan wél 'de meest gezaghebbende persoon' is.
Jammer dat die wedervraag niet prompt werd gesteld. Maar dan had Plasterk vermoedelijk geantwoord dat ook dat niet aan hem is 'om dat verder te expliciteren'.

Wat doe je als je geen argumenten meer hebt, dan maak je je opponent ongeloofwaardig met twijfel aan zijn deskundigheid.
Dat is wel heel erg goedkoop voor een dure minister.

Zet mijn geld in op René.
Irritante is dat de eigenwijze minister niet lang genoeg aan zal blijven tot een 'zie je wel' moment.

Voordat we het over mythevorming gaan hebben is het handig om naar de merites van het project te kijken want de beheerkosten worden tenslotte indirect aan de burger doorbelast middels de leges en ik heb zo het vermoeden dat deze niet verlaagd zullen worden.

@PJWesterhof Ik denk ook dat Plasterk niet zoveel geks zegt, hij kan helemaal niks inhoudelijks zeggen, er staat ook hele organisatie achter. Vraag is of gezag echt om veranwtoordelijkheid gaat of gezag op het vakgebied. Ik denk dat om het eerste ging, Dus zoveel is er ook niet aan de hand.

Nou ja over dat openbaar maken van de code. Het zou wel een leuk experiment zijn, hup alle code en wat er is op een website gooien en iedereen schieten maar en aanpassen (of opnieuw). En het is geen data maar de code die wat met de data doet. Voor de het gevoel van privacy is het misschien goed om te weten wat er met die data gebeurt. Zou Google ook moeten doen, alles openbaar.

@Louis,

"Vraag is of gezag echt om verantwoordelijkheid gaat of gezag op het vakgebied."

Het probleem in een notendop, dat is er aan de hand. Politiek zeg maar :-)

Kan me nog herinneren dat dhr Plasterk met enige regelmaat de zondag de kijkers toesprak over zaken en daar zijn eerlijke mening over gaf gelijkende een schoolmeester.
Jammer dat hij sinds zijn 'promotie' 180 graden is gedraaid en meehelpt aan de problemen die hij vroeger aan de kaak stelde.

@Louis: allemaal prachtig, maar staat nog steeds de vraag open 'Wie is dan wél de meest gezaghebbende persoon'?

Plasterk zegt letterlijk "Men heeft mij de conclusies van de voorzitter van deze commissie, de heer Elias, aangereikt. Ik zal ze niet citeren maar ze komen erop neer dat de commissie niet van oordeel was dat hij de meest gezaghebbende persoon was. Laat ik het zo samenvatten. Het is niet aan mij om dat verder te expliciteren."

Als ik de ruim 1000 pagina's van hoorzittingverslagen en eindrapport doorneem lees ik nergens dat Veldwijk van de Cie. Hermans een dergelijke kwalificatie krijgt.
Wel lees ik "Mijnheer Veldwijk werd voor gekke Henkie uitgemaakt" (Miedema, Hoorzittingverslagen p.100), maar dat was niet door de Cie. Hermans.

Lees ik ergens overheen? Of slaat Plasterk hier de plank mis en maakt hij Veldwijk hier en passant uit voor Gekke Henkie?

@Felix Je bedoelt de echte politiek zeker met de partijen, kabinet en de 2 kamers. Ja, daar worden nog wel eens beslissingen genomen die niet realistisch zijn kwa het organiseren van de bijbehorende ICT. Wel het gezag maar niet gezaghebbend maar daar hebben zijn toch de verantwoordelijken op de departementen voor? Daar heb je weer een ander soort politiek van belangen van afdeleingen en medewerkers. Denk dat gezag en gezaghebbend vaak niet samengaan.

@PJWesterhof Ik denk dat je gelijk hebt nu ik het nog een keer lees, het gaat toch om gezaghebbend in de trant van kundig. Dat is niet fraai en waar heeft Plasterk die wijsheid vandaan, niet uit het rapport, Elias ontkent. Ik kan me toch voorstellen dat er verantwoordelijken voor het BRP zijn die dat gezegd kunnen hebben. Want die zullen niet blij zijn met de schrijfsels van Veldwijk. Oh nee, daar heb je hem weer. Dit is het diskwalificeren van de booschapper. Ook dat is politiek, maar dan van een organisatie, de gelederen gesloten houden. Zou inderdaad interessant zijn wie wel gezaghebbend is, ook om een criticus te kunnen beoordelen.

@Louis, nee, ik bedoel dat een politiek gezaghebbende minister, Plasterk, een politieke uitspraak doet over Veldwijk, een gezaghebbend specialist op gebied van automatiseringsprojecten van de overheid.
M.a.w. de specialist zegt iets dat de politiek niet goed uitkomt, zet hem dus op zijspoor en wuif hem weg (._.)/"

@Felix Ok, zo. Het komt niet alleen Plasterk niet goed uit, maar ook de organisatie is niet blij met Veldwijk. Het komt meer mensen niet goed uit en dat Plasterk zich hier voor leent, tsja. Komt ook wel in andere situaties voor, als er iemand iets kritisch zegt wat anderen niet uitkomt dan zet je hem op een zijspoor. Denk aan Gotlieb bij de NZA.

@Felix : om in de stijl van meneer Plasterk te blijven, de Cie Hermans heeft niet gezegd dat meneer Plasterk een politiek gezaghebbend minister is. Toch?

Tenenkrommende gang van zaken van een politicus die, ' mind you' gewoon ter zaken op geen enkele wijze kundig is.

Tijdelijke ICT Commissie
Nog voor deze commissie ook maar één letter had weten ' uit te kramen' over het reilen en zeilen van de ICT bij de overheid, had deze commissie zich al gediskwalificeerd. Ik doel hier dan niet op de kwinkslag van Elias en Powned, maar naar het feit dat GEEN van de leden van die ' Tijdelijke ICT Commissie' ook maar enige affiniteit heeft/had met de materie die zij onderzocht.

Ik wil u dan als lezer(es) er dan ook graag op wijzen dat wanneer je een materie onderzoekt, welke dat dan ook moge zijn, je gewoon ter zaker zeer kundig moet zijn, anders krijg je scenario's zoals deze.

Het falen van Plasterk
Ook hier zie je dat er op het niveau van politici klaarblijkelijk geen lessen worden geleerd. Lees in ' Jargon', zit je Ton Elias(???), een betomplaat voor je kop hebben, en dan arrogant stellen dat je de wijsheid in pacht hebt. Hier sysnoniem door beiden vertegenwoordigt doordat de onderzoeker, die nergens verstand van had, als een soort 'politieke autoriteit' wordt aangehaald om een stelling te onderstrepen.

Ik zou als ik Mona Keizer was in de hoogste boom klimmen Plasterk te dwingen deze woorden terug te nemen en zijn mening te herzien. Reden genoeg....

- Ton Elias is geen autoriteit op ICT
- Plasterk is geen autoriteit op gebied van ICT
- De vraag,' - Kan de minister de Tweede Kamer toezeggen dat geen persoon of partij rechten kan claimen op concepten of de generatorsoftware van de BRP?' zeer interessant is beantwoord te zien.

Wat wij als professional namelijk al heel goed weten is dat bij de overheid het ene ICT debacle het andere opvolgt waarbij honderden miljoenen per jaar aan gemeenschapsgeld verdampen.

Wellicht een zaak voor computable dit te blijven volgen?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-06-24T11:55:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.