Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

GPL devalueert waarde van ideeën

Dit artikel delen:

"General Public License (GPL) zet alle bestaande concepten ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten op hun kop. Het model is gericht op het bouwen van een sterke softwaregemeenschap, ten koste van een sterk commercieel software-businessmodel." Craig Mundie van Microsoft gaat in op de reacties op zijn eerder gepubliceerde lezing over 'open source software'.

Op 3 mei hield ik een toespraak voor de Stern School of Business aan de Universiteit van New York over het standpunt van Microsoft ten aanzien van licenties op broncode. Ik wilde in die rede de voor- en nadelen bespreken die er voor commerciële softwarebedrijven verbonden zijn aan het vrijgeven van hun broncode.

Met enige regelmaat hebben Microsoft en 'open source'-ontwikkelaars het met elkaar aan de stok over de zakelijke grondslag van softwareontwikkeling en -distributie. In die zin bevat het verhaal 'Eerlijk zullen we alles delen' van Craig Mundie, senior vice president van Microsoft, in Computable weinig nieuws. 'Shared source', Mundie's alternatief voor 'open source', deelt de broncode met klanten en partners, maar verder gaat Microsoft niet. Niets nieuws onder de zon, maar de getergde reacties uit de 'open source' wereld zijn er niet minder om. Een kleine bloemlezing: Eric S. Raymond: "Het is bedrog, oplichterij, zwendel ... Microsoft probeert gewoon mensen gratis voor zich te laten werken!"; Alan Cox: "In de visie van Microsoft draait 'shared source' nog steeds om het controleren en bezitten van code."; en Linus Torvalds: "Het gaat niet om zoiets kleinzieligs als intellectuele eigendomsrechten.". Lees ook het antwoord van Craig Mundie, GPL devalueert waarde van ideeën, op deze reacties. Al deze artikelen zijn vertaald door Peter Wesselink.
 
Natuurlijk bleven de reacties van lezers niet uit: 'Free software' prima te combineren met andere business-modellen; 'Open source' en het communistisch gedachtegoed; 'Kruis OSS met MS', Kapitalistische jacht op Linux is open, Linux is 'free' software, Het nobele doel van 'open source', 'De strijd gaat om geld versus vrijheid', 'Opkomst Open Source symptoom van volwassenheid', 'De beweging' en de beroepseer, Bron van verwarring, Een miskend softwarebakker en Kritiek deert 'open source'-criticaster niet.

Ik beschreef de 'shared-source'-filosofie van Microsoft: een evenwichtige benadering die commercieel opererende bedrijven in staat stelt hun broncode te verstrekken aan hun klanten en partners, met behoud van de intellectuele eigendomsrechten, noodzakelijk voor het in stand houden van een sterke softwarebusiness. Ik somde daarbij ook de verschillen tussen 'shared source' en 'open source' op.
De reacties op mijn stellingen waren talrijk en zeer gevarieerd. Ik wilde een discussie op gang brengen over intellectuele eigendomsrechten en de software-industrie. Wel, dat is gelukt.
Maar het is niet louter een academische kwestie. De commerciële software-industrie heeft de wereldeconomie een krachtige impuls gegeven. Er werken zo'n 1,35 miljoen mensen in deze sector, waarvan de jaarlijkse opbrengst circa 175 miljard dollar bedraagt (bronnen: BSA, IDC).
Het business-model voor commerciële software heeft in een groot aantal landen zijn waarde bewezen als belangrijke motor voor economische groei. De productiviteit en efficiëntie werden in vrijwel elke sector van de economie aanzienlijk vergroot doordat bedrijven en particulieren via de pc de beschikking kregen over een schat aan technologische mogelijkheden, programmatuur en informatie.
Bedrijven kunnen zelf kiezen of ze de vruchten van hun onderzoeks- en ontwikkelingswerk, de intellectuele eigendomsrechten, willen beschermen of vrijgeven, al naar gelang de specifieke belangen van hun particuliere of zakelijke klanten. Of zoals het Amerikaanse ministerie van Handel het verwoordt in het rapport "International Science and Technology": "Innovatie berust op de samenwerking tussen de publieke en private sector, waarbij de overheid met het oog op de lange termijn investeert in wetenschap en technologie en in mechanismen die risicodragende investeringen vanuit de private sector bevorderen."
Wij zijn van mening dat de intellectuele eigendomsrechten deel uitmaken van die mechanismen. Zonder de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten is geen duurzame innovatie of gezonde commerciële software-industrie mogelijk. De laatste vijftig jaar heeft de samenwerking tussen de publieke en de private sector aangetoond dat de vernieuwers voor hun prestaties worden beloond wanneer de intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn. Bovendien garandeert technologische progressie ook voor de toekomst verdere economische groei en een voortgezette cyclus van samenwerking, investering en innovatie.

Frictie

In mijn toespraak heb ik geen moment het bestaansrecht van 'open source software' als concurrerend marktmodel betwist. Waar het om gaat is de mogelijkheid om te kiezen. Bedrijven en particulieren moeten kunnen kiezen met welk model ze in zee willen gaan, en wij ondersteunen die keuzevrijheid. Wel heb ik de aandacht willen vestigen op een mijns inziens reëel probleem in het licentiemodel zoals dat in veel 'open source software'-producten wordt toegepast, namelijk het 'General Public License'- of GPL-systeem.
GPL zet alle bestaande concepten ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten op hun kop. De frictie tussen het GPL-model en de gevestigde sterke business-modellen is deels zo beraamd, en voor een deel ook simpelweg een gevolg van de grote juridische onzekerheid die rond GPL hangt - een onzekerheid die zich vertaalt in zakelijk risico.
Ik ben van mening dat GPL is gericht op het bouwen van een sterke softwaregemeenschap, ten koste van een sterk commercieel software-businessmodel. Dat is ook de reden dat Linus Torvalds onlangs zei dat "Linux nooit voor een grote schep geld in de verkoop zal gaan".
Dat wil overigens niet zeggen dat er geen ondernemingsplan mogelijk is waarbij bedrijven wel geld kunnen verdienen door producten onder GPL te distribueren. We moeten het nog zien, maar wie weet. De recente geschiedenis laat echter zien dat het vinden van een levensvatbaar businessmodel een lastige zaak is. Volgens Zdnet News heeft Ransom Love, ceo van Caldera Systems, gezegd dat Microsoft naar zijn mening terecht stelt dat GPL zakelijk gezien weinig zinvol is.
Waar draait GPL eigenlijk om? Kort gezegd: om het devalueren van de waarde van ideeën en arbeid waarmee fantastische ideeën kunnen worden omgezet in fantastische producten.
De beroemde Britse filosoof, logicabeoefenaar en wiskundige Alfred North Whitehead merkt hierover het volgende op: "Het is een enorme vergissing te denken dat louter het wetenschappelijke idee al de gezochte uitvinding vormt, dat het idee slechts behoeft te worden opgepakt en toegepast. De tussenliggende, intensieve ontwerpfase vereist een hoge mate aan creativiteit en inventiviteit. Een deel van de nieuwe methodiek bestaat puur uit het vinden van de juiste wijze om de kloof tussen wetenschappelijk idee en uiteindelijk product te overbruggen. Het is een systematisch proces waarbij het ene na het andere probleem moet worden overwonnen".
Met andere woorden: elke belangrijke wetenschappelijke ontdekking wordt gevolgd door een cruciale stroom informatie en onderzoeksgegevens, die resulteert in verificatie, weerlegging of nadere uitwerking van het nieuwe idee of de nieuwe theorie. Om dit proces mogelijk te maken worden abstracte ideeën of theorieën niet beschermd door auteurs- of octrooirechten. En zo hoort het ook.
Legendarische uitvinders als Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison of Henry Ford (die samen duizenden octrooien bezaten) hadden juist zoveel succes omdat ze de beschikking hadden over het vereiste geld, management en marktinzicht om hun innovaties als unieke en praktisch toepasbare producten te kunnen distribueren. Of de creativiteit en inventiviteit die vereist is voor het op de markt brengen van hun producten gelijkwaardig is aan die welke de basis vormt van de onderliggende theorie of ontdekking - zonder welke hun onderneming in het geheel niet zou bestaan - is wellicht een punt van discussie.
Wanneer men het commerciële softwaremodel en het 'open source software'-model vergelijkt, dient goed te worden gekeken naar de business-plannen en licentiesystemen waarop die modellen zijn gebaseerd. Die vergelijking leidt tot de conclusie dat uitsluitend het commerciële softwaremodel model de grondslag kan vormen voor een werkelijk stabiele economische groei. Intellectuele eigendom heeft altijd het belangrijkste werkkapitaal gevormd voor de software-industrie en vrijwel elke andere industriële activiteit, en zal dat ook in de toekomst blijven. Het in stand houden van en permanent investeren in dat kapitaal komt iedereen ten goede.
 

Craig Mundie Senior Vice-president Van Microsoft
Bron: Zdnet
Vertaling: Peter Wesselink

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2001-06-08T00:00:00.000Z Craig Mundie
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.