Genomineerden Computable IT Award 1998

Wederom strijden vierentwintig IT-projecten om de Computable IT Award. Van de vierentwintig hier gepresenteerde projecten zullen er slechts vijf doordringen tot de finale die op 29 oktober plaatsvindt. Daar zal ook de winnaar van de Computable IT Award 1998 bekend worden gemaakt.

Lion
Opdrachtgever: Libertel BV te Maastricht, aanbieder van (mobiele) telecommunicatie, met 1500 werknemers, een bruto jaaromzet van 1 miljard gulden en een niet-onthuld IT-budget.
Uitvoerders: intern: projectleider John Bonné, Michael Riviera; extern: Cambridge Technology Partners, K. Laughlin.
Projectomschrijving: Libertel heeft voor zijn afdeling Customer Care een applicatie ontwikkeld die een middleware-laag vormt tussen het front-office van de klantenservice en een vijftal kernsystemen in het eigen GSM-netwerk. De infrastructuur draait op Windows NT en HP-UX.
Doelstelling(en): Het verkorten van de gespreksduur voor de hulpverlening door het integreren van de klantgegevens middels een flexibele infrastructuur.
Looptijd: oktober 1997 - juli 1998
Budget: 3,5 miljoen gulden
 
T.O.P. Site
Opdrachtgever: Hooge Huys Verzekeringen te Alkmaar, een firma voor levens-, schadeverzekeringen, pensioenen en hypotheken, die jaarlijks een winst van 30 miljoen gulden realiseert op een omzet van 1,8 miljard gulden.
Uitvoerders: intern: R. Seysener; extern: Da Vinci groep, A. Kok; Intersoftware, A. Mencken; Threeships, C. Verhoest.
Projectomschrijving: T.O.P. Site omhelst informatieverstrekking en softwaredistributie middels een combinatie van EDI (electronic data interchange) via Internet met een geautomatiseerde verwerking van de aangeleverde berichten in de backoffice-systemen van Hooge Huys.
Doelstelling(en): De kosten van softwaredistributie verlagen en de offerte-service te versnellen door het opwaarderen van een PC-omgeving van Dos naar Windows en Internet. Hierbij is ook voorzien in een Backoffice met TCP/IP-functionaliteit dat draait op Unix.
Looptijd: februari 1997 - november 1997
Budget: 1,1 miljoen gulden
 
Enter Sys
Opdrachtgever: Stichting Enter Sys te Breda, telt Sony Music, EMI/Virgin, RSB (Record Service Benelux) en Arcade onder zijn leden, vertegenwoordigt de amusementsindustrie en informatiedragers (CD's, CD-Rom, CD-I, video) en realiseert een omzet van 1 miljard gulden per jaar.
Uitvoerders: intern: H. Schell; extern: EDI-TIE BV, A. Grooteman
Projectomschrijving: Enter Sys is een catalogus met bestel-applicatie op een Internet-server, gebaseerd op EDIFACT-berichtenuitwisseling.
Doelstelling(en): De vermindering van de order-doorlooptijd, de handmatige invoer en de daarmee samenhangende logistieke kosten. Dit gebeurt door een eenvoudige bestelprocedure die Internet met EDI-technieken combineert.
Looptijd: juni 1996 - maart 1997
Budget: 500.000 gulden
 
Zonnebloem
Opdrachtgever: Berenschot te Utrecht, een zakelijke dienstverlener die organisatie-advies verstrekt en met name beloningsadviezen, telt ongeveer vierhonderd medewerkers en haalt een omzet van 90 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: M. Minnee; extern: Optimit, M. Stylen
Projectomschrijving: Een geheel geautomatiseerd functiewaarderings- en beloningssysteem, dat onder andere functies en lonen kan ordenen, vergelijken, waarderen, rapporteren, enquêteren, vergelijken met de markt en weergeven in grafische analyses.
Doelstelling(en): Het verhogen van de efficiëntie van de Berenschot-adviseurs door een betere informatievoorziening, beheer en beveiliging en meer inzicht voor klanten. Dit moet meer opdrachten opleveren en nieuwe markten ontsluiten. Hierbij moest de investering zichzelf in ieder geval terugverdienen.
Looptijd: juni 1997 - april 1998
Budget: 1 miljoen gulden
 
Beslis- en Ondersteun Systeem Stormvloedkering N.W.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Uitvoerders: intern: S. Deighton; extern: CMG Den Haag B.V., F. Wijbrans
Projectomschrijving: Dit op Stratus-computer gebaseerde softwaresysteem bepaalt geheel zelfstandig of en wanneer een sluiting van de stormvloedkering moet plaatsvinden en voert die operatie vervolgens ook zelf uit. Deze computeromgeving moet voldoen aan extreem hoge normen wat betreft de kans op falen.
Doelstelling(en): Geldbesparing doordat een efficiënt werkende stormvloedkering goedkoper is dan het verhogen van alle betrokken dijken. Het verhogen van de betrouwbaarheid van de software, volgens de norm IEC1508 voor bedrijfskritische systemen. Dit moet in de praktijk leiden tot een goede bescherming van het Nederlandse achterland.
Looptijd: januari 1995 - juni 1998
Budget: 5 miljoen gulden (fixed price)
 
ELS
Opdrachtgever: Sociale dienst van de gemeente Rotterdam, vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Nederlandse staat.
Uitvoerders: intern: L. 't Hart; extern: P&C Beheertechnologie, P. Bruinsma
Projectomschrijving: Dit project voorziet in het maken en bijhouden van een elektronisch handboek op het intranet van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Doelstelling(en): Besparen op productiekosten en mankracht door betrouwbare informatie direct beschikbaar te hebben voor alle medewerkers binnen de organisatie. Hiervoor is een intranet geïmplementeerd.
Looptijd: september 1997 - april 1998
Budget: 279.000 gulden
 
Drive (Ezxs)
Opdrachtgever: Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen, een explorator en verwerker van aardolie en aardgas, met 2600 werknemers, een omzet van meer dan 1 miljard gulden per jaar en een winst van 120 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: B. Rademacher; extern: Wisdom Information Consultants, P. Abernaty
Projectomschrijving: Een intranet-applicatie met de naam Ezxs (easy access) die gebruikers toegang geeft tot informatie (databanken, documenten, tekeningen etc.) die in het verleden verspreid was over een groot aantal applicaties en daardoor slechts gedeeltelijk of met moeite beschikbaar was.
Doelstelling(en): Het verbeteren van de bedrijfsprocessen die lijden onder voornoemde verspreide aard van de informatie en daardoor een betere concurrentiepositie verkrijgen. De gebruikte technologie moet kostendekkend zijn.
Looptijd: augustus 1996 - januari 1997
Budget: 2,7 miljoen gulden
 
ABC op Internet
Opdrachtgever: ABC Handel en Industrie BV te Haarlem, een uitgever/leverancier van bedrijfsinformatie, met honderd personeelsleden
Uitvoerders: intern: F. Droog; extern: West Consulting, M. Nijdam
Projectomschrijving: Een specifiek zoekprogramma voor de zakelijke bestanden (voor uitwisselingen tussen bedrijven onderling) van ABC voor de handel en industrie. Deze elektronische ontsluiting moet een gelijke functionaliteit bieden als de papieren catalogus.
Doelstelling(en): Het bereiken van een omzetverhoging uit de geboden boektitels en marktleider worden op Internet-gebied.
Looptijd: mei 1997 - september 1997
Budget: 500.000 gulden
 
Integrated Planning & Forecasting Environment
Opdrachtgever: Brunei Shell Petroleum corporation te Nagara (Brunei Darussalam), een explorator en verwerker van ruwe aardolie en aardgas (energie), met drieduizend werknemers, een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard gulden en een winst van 20 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: J. de Beus; extern: Logica BV, P. Paardekooper
Projectomschrijving: Dit project omvat de implementatie van een bedrijfsbreed planningsproces waarvan een deel bestaat uit een Integrated Operations Planning-proces om de planning en uitvoering van alle activiteiten binnen Brunei Shell te integreren.
Doelstelling(en): Het accuraat voorspellen van de productie voor drie maanden tot twintig jaar in de toekomst door het optimaal afstemmen van vraag en aanbod voor olie en gas. Dit moet de operationele kosten verlagen en de inzet van middelen efficiënter laten verlopen.
Looptijd: juli 1997 - april 1998
Budget: 1,5 miljoen gulden
 
Mazda Finance
Opdrachtgever: Business Lease BV te Utrecht is een organisatie voor het leasen van voornamelijk auto's, met ongeveer vijftig werknemers, een omzet van 180 miljoen gulden op jaarbasis en een winst van 4 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: A. Kraan; extern: IT-consultant J. de Vries
Projectomschrijving: Mazda Finance is een productondersteunend systeem dat helpt bij de kredietverstrekking voor de verkoop van auto's. Deze offerte-software draait op een extranet waarop alle dealers zijn aangesloten.
Doelstelling(en): Het bieden van een nieuw product dat snelle en flexibele dienstverlening mogelijk moet maken.
Looptijd: juni 1997 - maart 1998
Budget: 1,4 miljoen gulden
 
SFS
Opdrachtgever: Axent/Aegon te Utrecht is een financiële dienstverlener die verzekeringen en spaarproducten biedt, een jaar-omzet van 400 miljoen gulden en een winst van 8 miljoen gulden haalt.
Uitvoerders: intern: E. Geels; extern: Client Solutions, P. de Goey
Projectomschrijving: SFS is een spaarfondsensysteem en daarmee de kernapplicatie van Axent/Aegon. Dit systeem administreert verzekerden en spaarders, maar ook de waarde van de deelnames waarin spaarders zelf beleggen.
Doelstelling(en): Het beter inzetten van Internet-technologieën en het mogelijk maken van bedrijfsvoering via een extranet bij verbonden groepen en organisaties.
Looptijd: oktober 1997 - augustus 1998
Budget: 1,2 miljoen gulden
 
Intwis (op basis van SDE)
Opdrachtgever: Waterschap Dollardzijlvest in Wedde
Uitvoerders: intern: niet van toepassing; extern: ESRI Nederland BV; E. Sussenbach, Universiteit Leuven; J. v/d Veer
Projectomschrijving: Het scheppen van een integraal informatiesysteem voor geografische gegevens middels een centrale databank met een client/server-omgeving. Hierbij worden alle geometrische en administratieve informatie in de databank opgeslagen die via de client-computers valt te ontsluiten. Verder lopen er nu nog twee uitbreidingen aan dit project: vergroting van de functionaliteit en verdere consolidatie van systemen.
Doelstelling(en): Het integreren van de informatiesystemen van diverse Waterschappen in een centrale databank waarbij de autorisatie ook centraal is geregeld.
Looptijd: januari 1997 - juli 1998
Budget: 1 miljoen gulden (minimaal)
 
Multimediale Bibliotheek
Opdrachtgever: Openbare Bibliotheek Eindhoven te Eindhoven, met tweehonderd werknemers, een bruto omzet van 11 miljoen gulden per jaar en een IT-budget van 1,1 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: H. Das; extern: Origin Nederland, M. Ram
Projectomschrijving:Het opzetten van een laagdrempelige multimedia-bibliotheek met geïntegreerde werkplekken die kantoor-applicaties en Internet-toegang bieden aan het publiek. De hiervoor gebruikte verschillende, nieuwe technologieën moeten een innovatieve en unieke bibliotheek opleveren.
Doelstelling(en): Dit alles dient om het abonneebestand te vergroten en de omzet te verhogen.
Looptijd: september 1997 - juni 1998
Budget: 5,485 miljoen gulden (ex. BTW)
 
Arena Relatie Visualisator
Opdrachtgever: Ziekenfondsraad
Uitvoerders: intern: niet van toepassing; extern: Mint BV, M. Meelis
Projectomschrijving: Een web-applicatie waarbij gebruikers in Virtual Reality 'ongrijpbare' relaties tussen verschillende objecten (personen, producten, instanties enz.) kunnen visualiseren. Deze programmatuur is ontwikkeld voor PC-servers met ondermeer Windows NT 4.0, SQL 6.5, Interdev 1.0, Cosmoplayer en Intervista VRML browsers.
Doelstelling(en): Het verkrijgen van een zakelijke omgeving voor het koppelen van gegevens en tegelijkertijd het voorkomen van informatie-overload, die nieuwe mogelijkheden ter bestrijding van fraude en ter bevordering van marketing en verkoop moet realiseren.
Looptijd: februari 1998 - juli 1998
Budget: 150.000 gulden
 
Software voor thuis
Opdrachtgever: Scholengemeenschap Sint Ursula te Horn, een school voor voortgezet onderwijs met 99 personeelsleden, geen omzet en een IT-budget van 35.000 gulden per jaar.
Uitvoerders: intern: J. Stollman; extern: niet van toepassing
Projectomschrijving: Stimuleren thuisgebruik van educatieve software.
Doelstelling(en): Het koppelen van informatie- en communicatietechnologie (ict) en huiswerk
Looptijd: jaarlijks
Budget: -
 
OASE Winkelautomatisering
Opdrachtgever: Groeneveld Winkelbedrijven is een detailhandelsketen in de optiek- en gehoorapparatensector, met 540 medewerkers en een jaaromzet van 98 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: J. Lokker; extern: VCD, N. Vermeulen (software) en F. de Groot (hardware)
Projectomschrijving: OASE is een registratiesysteem voor optiek- en audioklanten waarbij persoonlijke (naam, adres, woonplaats) en productgegevens (aangeschafte producten) worden bijgehouden.
Doelstelling(en): Het verbeteren van het inzicht in de financiële stromen (kassa-inkomsten en uitgaven) binnen Groeneveld. Het nauwkeurig registreren van de klantgegevens voor onder andere gerichte mailingen.
Looptijd: november 1996 - april 1998
Budget: 3,6 miljoen gulden
 
SAP Finance
Opdrachtgever: De Boer Unigro Winkelbedrijven, is een detailhandelsketen van supermarkten, drogisterijen en slijterijen, met tienduizend personeelsleden, een omzet van meer dan 2 miljard gulden en een winst van 20 miljoen gulden.
Uitvoerders: intern: J. de Langen, A. v/d Graaf; extern: geen
Projectomschrijving: De implementatie van een bedrijfsbreed financieel softwarepakket (SAP Finance) voor rapportage en administratie van De Boer Unigro Winkelbedrijven.
Doelstelling(en): Het integreren van de verschillende systemen van De Boer en Unigro naar aanleiding van de recente fusie tussen deze twee winkelketens.
Looptijd: mei 1997 - januari 1998
Budget: 200.000 gulden
 
Documentatie Registratie d.m.v. intranet
Opdrachtgever: Van Tilburg Bastianen Groep, een bedrijf in de auto-industrie (vrachtwagens) met vierhonderd werknemers, een omzet van 440 miljoen gulden per jaar en 1 miljoen gulden winst.
Uitvoerders: intern: R. Verschuren; extern: KAM Consultant (CMC), R. v/d Coevering
Projectomschrijving: Een intranet-platform op basis van Novells Intranetware ten behoeve van de registratie van afvalstoffen gekoppeld aan andere data zoals gebruikersbescherming.
Doelstelling(en): Het registreren en centraal coördineren van afvalstoffen, ziekte van personeelsleden en investeringen van het bedrijf en het verbeteren van de algehele werkstroom binnen de firma.
Looptijd: maart 1997 - november 1997
Budget: 50.000 gulden
 
Indoor
Opdrachtgever: KPN Post in Den Haag verzorgt de logistiek en het transport van alle post in, van en naar Nederland, doet dit met ongeveer 50.000 personeelsleden en haalt daarmee een jaarlijkse omzet van 7,2 miljard gulden wat een winst van 150 miljoen gulden oplevert.
Uitvoerders: intern: T. van Bruggen; extern: CMG, G. Doll; Iquip, Multihouse, Bowhouse, Origin
Projectomschrijving: Indoor staat voor Informatievoorziening Debiteuren- Order- en Opbrengstenregistratie en bestaat uit een reeks nieuwe applicaties die de bedrijfsprocessen moeten stroomlijnen. Dit gebeurt ondermeer via een overkoepelend netwerk (wan) dat ruim driehonderd locaties met elk hun eigen lokaal netwerk (lan) met elkaar verbindt. Dit systeem-op-maat omvat alle onderdelen van KPN Post en moet bovendien ook aangesloten blijven op bestaande systemen en applicaties die het niet vervangt.
Doelstelling(en): Het bewaken van betalingen en inkomsten, eenduidig beheer en controle van producten en contracten. Het snel kunnen ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten, tarieven en kortingen. En het vervangen en deels moderniseren van diverse mainframe- en PC-applicaties door op afstand te bedienen client/server-software.
Looptijd: november 1994 - november 1998
Budget: 125 miljoen gulden
 
Rataplan
Opdrachtgever: Road Air Travel in Hoofddorp is een bedrijf in de (zakelijke) reismarkt en regelt onder andere hotelboekingen en bijzondere reizen, doet dit met ongeveer vijftig werknemers en een bruto jaaromzet van 35 miljoen gulden en een - naar eigen zeggen - sterk wisselende winst.
Uitvoerders: intern: M. Dragt; extern: Getronics Software, P. Hörchner
Projectomschrijving: Rataplan is een ondersteunende applicatie die diverse reisalternatieven vergelijkt en controleert op mogelijkheden, projectbeheer, klanten etc. en die klanten via Internet ook informatie biedt over hun reizen.
Doelstelling(en): Het stroomlijnen van projectbeheer, controle op opties en op klantendossiers. Het reguleren van de bedrijfsactiviteiten. Het bieden van informatie via Internet aan klanten en management.
Looptijd: november 1997 - januari 1998
Budget: 300.000 gulden
 
Redesign CVL Software
Opdrachtgever: NV Haagsche Tramweg Maatschappij verzorgt het openbaar (personen)vervoer in Den Haag, met een personeelsbestand van tweeduizend mensen en een omzet van 314 miljoen gulden op jaarbasis.
Uitvoerders: intern: J. Couvreur; extern: IC Group, M. Huizing
Projectomschrijving: CVL betekent Centrale Verkeersleiding en de daarbij behorende software moet het seinstelsel van het openbaar vervoer in Den Haag bedienen.
Doelstelling(en): De gebruikte software vertaalbaar maken naar andere platformen en ontwerpen op basis van object-oriëntatie. Hierdoor moet het totale systeem eenvoudiger uit te breiden en beter te onderhouden zijn.
Looptijd: december 1996 - juni 1997
Budget: 175.000 gulden
 
Adfo Dataline
Opdrachtgever: ASG Amsterdam (Adfo Specialists Group) is uitgever van het blad Adformatie.
Uitvoerders: intern: niet van toepassing; extern: automatiseerder UCC, N. de Vries
Projectomschrijving: Adfo Dataline is de databank-op-Internet van ASG die marketeers branche-specifieke informatie biedt op abonnementsbasis. De databank bevat onder andere gegevens over bedrijven (inclusief reclamebureaus), producten en personen in reclame, marketing en media. Bovendien biedt deze online dienst ook toegang tot een overkoepelende Europese databank met overheidsopdrachten (tenders) voor reclame, marketing en communicatie.
Doelstelling(en): Het verkopen van informatietoegang (abonnementen) op basis van pay-per-view en pay-per-record. Dit moet een toegevoegde waarde bieden en de klantenkring vergroten.
Looptijd: juni 1997 - januari 1998
Budget: 50.000 gulden
 
Interfactuur
Opdrachtgever: KPN Telecom
Uitvoerders: intern: P. de Punt; extern: Berenschot Informatica, Nl van Loen
Projectomschrijving: Interfactuur geeft klanten van KPN Telecom de mogelijkheid hun rekeningen en gerelateerde informatie via Internet te bekijken.
Doelstelling(en): Factuurinformatie op een goedkopere manier aan de klanten bieden, een eerste stap zetten op weg naar elektronische commercie en het aanbrengen van een middleware-laag tussen oudere ('legacy') systemen en client-applicaties.
Looptijd: augustus 1997 - maart 1998
Budget: 4,5 miljoen gulden
 
Power Project
Opdrachtgever: DPM Accountants
Uitvoerders: extern: ATI Systemen, W. Luttikhuizen
Projectomschrijving: Power Project omvat een financiële applicatie (Power Account) die bestaat uit verschillende modules. Deze software moet de informatievoorziening en efficiency bij de klant verbeteren en ook aansluiten op de bestaande infrastructuur (met Sybase) van DPM.
Doelstelling(en): Het verkrijgen van betere en efficiëntere financiële software voor gebruik in het midden- en kleinbedrijf.
Looptijd: december 1997 - mei 1998
Budget: 130.000 gulden
 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1998-09-04T00:00:00.000Z Correspondent
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.