BRP-fiasco in een tijdbalk van publicaties (update)

Ict-overheidsexpert René Veldwijk schijnt regelmatig zijn kritisch licht over Operatie BRP (Basisregistratie Personen) in publicaties voor iBestuur en Computable. De artikelen vormen vaak aanleiding voor nieuwsgaring op Computable.nl. Een tijdbalk geeft een helder overzicht van de wrange gang van zaken rond dit hoofdpijnproject bij de Rijksoverheid.

Hieronder staat een overzicht van publicaties sinds 2013 van René Veldwijk en Computable over de geschiedenis van dit belangrijke ict-dossier.

 
Publicaties sinds 2013 over mGBA/BRP

Onderstaand links naar publicaties over de BRP. De vet gemarkeerde publicaties geven een overzicht van de BRP-tijdlijn tot dat moment.

 1.    Juli 2013: mGBA: een tikkend ict-dossier

Na drie jaar ontspoort het project mGBA. Een korte geschiedenis tot dan vanuit een inside-perspectief. Plasterk staat voor de keuze: stoppen of doorgaan.


2.    November 2013: De overheid licht zichzelf op

Plasterk koopt, gedekt door een 'onafhankelijk onderzoek' door Gartner, het project af: tientallen miljoenen extra budget en drie jaar extra doorlooptijd. De besmette naam mGBA wordt nu BRP. Ook alle bestaande software uit de jaren negentig heet nu BRP.


3.   
Januari 2014: Ockham Groep vraagt broncode mGBA op

Wetend dat minister Plasterk de Kamer misleidt en er na drie jaar nog nagenoeg geen werkende software is gerealiseerd, vragen wij de broncode op. Dit leidt tot een toezegging door Plasterk aan VVD-Kamerlid Roald van der Linde: de BRP-software komt ter inzage van 'eigenwijze mensen'.


4.    Juni 2015: BRP: Een nieuw leven voor een oud ict-debacle

Pas anderhalf jaar na Plasterks toezegging en tientallen miljoenen belastinggeld verder komt er een vorm van inzage met vele handicaps. Desondanks zien wij dat de BRP-software die er ligt nimmer zal gaan werken. We publiceren een artikel dat precies vertelt waarom: niet werkende software generatoren.


5.    Juni 2015: Minister Plasterk wuift kritiek op BRP weg

CDA-Kamerlid Mona Keizer kaart het BRP-debacle aan tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Minister Plasterk speelt op de man. De heer Veldwijk is 'niet de meest gezaghebbende persoon', zo verneemt hij van Ton Elias, voorzitter van de Tijdelijke commissie ICT. Het werkt: de kritiek van Veldwijk wordt genegeerd.


6.    November 2015: Het BIT is 'dead on arrival'

Het Bureau ICT Toetsing (BIT), opgericht op advies van de commissie-Elias, publiceert een rapport over de BRP. Plasterk heeft meer geld nodig want de BRP ontspoort verder. Zo gebeurt het ook: het BIT krijgt 8,6 miljoen extra budget en 9 maanden extra doorlooptijd. De BRP ligt nu definitief bij het volgende kabinet.

7.    December 2016: Een skelettransplantatie voor de BRP

Weer anderhalf jaar na de eerste openbaarmaking van de BRP-software, meldt minister Plasterk aan de Kamer dat de stelling van Ockham dat de BRP niet zou gaan werken correct is: men heeft de bouw van de softwaregeneratoren opgegeven en alle programmacode die daarmee te maken heeft herschreven. Natuurlijk wordt dat niet zo gesteld. Er zou slechts sprake zijn van een beperkte ingreep en de verwijderde software zou juist heel nuttig zijn geweest. Wij stellen dat er veeleer sprake is van een herbouw van de BRP – voor de tweede keer onder dezelfde bewindspersoon.


8.    Januari 2017: Debat! Een nieuwe geschiedenis voor de BRP

VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé stelt kritische Kamervragen en vraagt een debat aan. De Kamer wordt wakker. De antwoorden van Plasterk zijn uitermate onhandig en wekken de indruk dat zijn ambtenaren de regie volledig kwijt zijn.


9.    Januari 2017: Plasterk laat topambtenaar met rust over opinie BRP

Net als in juni 2015 schakelt Plasterk weer hulptroepen in. Een ict-everancier die volledig afhankelijk is van het BRP-programma biedt een opiniestuk ter publicatie aan voor Computable. Ondergetekende wordt gevraagd om een reactie en ziet dat de brief is bewerkt door de topbaas van het BRP-project: zzp'er Cor Franke. Wederom Kamervragen van Ingrid de Caluwé. Franke heeft op dat moment al zijn betrokkenheid bij het project van zijn LinkedIn-CV verwijderd. Een teken aan de wand.


10.
Februari 2017: De BRP: Het ergste moet nog komen

In de aanloop naar het Kamerdebat over de BRP geeft Veldwijk aan dat er ergens een kans bestaat dat de bouw van de BRP in de derde ronde alsnog van de grond komt – wel natuurlijk met extra overschrijdingen. Hij legt daarbij uit dat daarna de ellende pas echt gaat beginnen (uiteraard voor de opvolger van minister Plasterk). Veldwijk schetst overigens ook een escape waarin niet al het bestede belastinggeld in de zoveelste bodemloze ict-put verdwijnt.

11. Februari 2017: Tweede Kamer neemt motie planning BRP aan

De Kamer zet Plasterk nu echt onder druk en eist een serieuze planning. De minister meldt zeker te weten dat de BRP eens zal afkomen maar wanneer durft hij niet meer te zeggen. Hij wekt sterk de indruk het vertrouwen in zijn ambtenaren kwijt te zijn.

12. April 2017: Operatie BRP ontspoort opnieuw

Demissionair minister Ronald Plasterk laat nader onderzoeken waarom Operatie Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) opnieuw vertraging oploopt en meer geld gaat kosten. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, daar waar hij eigenlijk een voortgangsrapportage had moeten overleggen. Die is nu uitgesteld.  

13. Mei 2017: Ruim 17 miljoen extra nodig voor Operatie BRP

De nieuwe begroting van het programma Operatie BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens) blijkt ruim zeventien miljoen euro hoger uit te vallen dan was voorzien. Ook loopt het project een vertraging op van zeker anderhalf jaar. Dit blijkt uit herijkingsstukken die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

14. Juni 2017: Kabinet zet operatie BRP in de wacht

Naar aanleiding van een advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) zet het kabinet de werkzaamheden om de Basisregistratie Personen (Operatie BRP) voorlopig stop. Volgens het BIT loopt het vernieuwingsprogramma een vertraging van 33 maanden op en is er nog eens vijftig miljoen euro nodig om het BRP-systeem af te maken. Dit, terwijl het programmabureau van Operatie BRP nog uit ging van een vertraging van vijftien maanden en extra kosten van zeventien miljoen euro. Grote vraag is waarom er vijftig miljoen nodig is voor het afbouwen van een systeem dat bijna klaar zou zijn en dat bij de in 2010 een initiële begroting had van zo'n 38 miljoen euroDrie deskundigen worden nu in de arm genomen om een nieuw advies over de toekomst van de modernisering van de GBA te geven.

15. Juli 2017: Plasterk trekt 'ordentelijk' stekker uit BRP

Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stopt helemaal met de Operatie Basisregistratie Personen (BRP). Hj wacht het advies van de drie wijzen niet af en  volgt toch het recente advies van Bureau ICT Toetsing (BIT). Maar hij wil het stopzetten van de modernisering op een 'ordentelijke manier' regelen, in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere bestuurlijke partners die betrokken zijn bij de, tot nu toe, jammerlijk mislukte modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

16. Augustus 2017: Gemeenten willen zelf BRP bouwen

De gemeenten vinden het besluit van Plasterk om de stekker er uit te trekken onbegrijpelijk. Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag onderzoeken samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of ze alsnog zelf een landelijke Basisregistratie Personen kunnen bouwen. 

17. September 2017: Endgame BRP: iedereen vrijuit

Minister Plasterk stuurt de Tweede Kamer een 'eindbrief' over een 'ordentelijke afbouw' van de oBRP. Een brief waarin hij eigenlijk probeert het BRP-fiasco door te schuiven naar zijn opvolger. Maar de tijd dringt en de kans om de onderste steen boven te halen is bijna voorbij. Lukt het de Kamercommissie nog om hem de duimschroeven aan te draaien. Of zullen een nog niet-ingewerkte nieuwe Tweede Kamer, een nog te formeren nieuw kabinet en een nog te benoemen nieuwe minister van BZK zich moeten gaan buigen over dit falend ict-dossier bij het Rijk.

18. Oktober 2017: Kamer bestookt Plasterk met spervuur aan oBRP-vragen

De vaste Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft maar liefst 110 vragen gesteld aan demissionair minister Plasterk over het stopzetten van operatie Basisregistratie Personen (oBRP). Zij willen onder meer dat de bewindsman alsnog een feitenrelaas opstelt over de voortgang van het project; het mislukken van de oBRP kost zo'n honderd miljoen euro. De antwoorden op de vragen worden behandeld tijdens het Algemeen Overleg over de oBRP van 11 oktober in de Tweede Kamer.

19. Oktober 2017: Plasterk zet landsadvocaat op wanprestaties externen

De afzwaaiende minister overleeft door toezeggingen zijn laatste BRP-debat in het Algemeen Overleg van 11 oktober. Plasterk wist handig aan het spervuur van vragen te ontsnappen - lees ook René Veldwijks opinie Plasterks' BRP getruukte zwanenzang - al speelde daarbij hoogstwaarschijnlijk  het besef van de commissie mee dat de bewindsman snel vertrokken is met het nieuwe kabinet in zicht. Plasterk vertrekt met een BRP wond die is afgehecht, maar die onder zijn opvolger ongetwijfeld snel zal open gaan.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Rik, een mooie maar ook trieste samenvatting. Het beschrijft zien hoe de virtuele vooruitgang van een project (via fraude) is te rapporteren. En honderden ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, fractieassistenten en andere fractiemedewerkers weten er alsmaar geen vinger achter te krijgen.

@Jaap
Wellicht dat niet iedereen in Den Haag dit weet maar de mensen die dit zouden moeten weten weten wel hoe de vork in de steel zit maar houden zich publiekelijk van de domme. Dat is beter voor hun carrière dan tegen de schenen aan schoppen van mensen hoger op de ladder.

Iedere ITer die binnen een (semi-)overheid project heeft gewerkt weet waarschijnlijk wel in hoeverre de politieke en technische werelden haaks op elkaar staan en daardoor de meest bizarre situaties ontstaan. Fouten die onder het tapijt worden geveegd en incompetente mensen die met de mantel der liefde worden bedenkt zijn daar dan vaak onderdeel van.
Het is die cultuur dat ons land 5 miljard per jaar kost en daarmee zijn ook veel belangen gediend om dit in stand te houden.

Daarom is het ook extreem belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie over dit soort zaken bekend worden bij het grote publiek zodat de politiek niet om aanpassingen om deze cultuur onder druk van de publieke opinie aan te passen. Steunt onafhankelijke journalistiek die hier in wil duiken zodat zij zich de moeder kunnen wobben.

@ Johan,
Ben het met je eens. Managers van slecht opgezette en/of geleide projecten bij de overheid krijgen doorgaans meer complimenten dan degenen die het goed doen (er zijn ook veel goede projecten bij de overheid en semi-overheid). De politieke en bedrijfsmatige werelden staan meestal tegenover elkaar. Meer politieke bemoeienis betekent meestal minder politieke controle en minder politieke verantwoordelijkheid. Het eindigt meestal in een asymmetrisch gevoerd conflict van Het eindigt ineen asymmetrisch gevoerd conflict.

Triest om het hele verhaal in de tijdlijn te zien dat dan ook nog slechts start in 2013....
De conclusie hiervoor al geplaatst is een bevestiging van wat er daadwerkelijk gaande is.
Een continu verschil van vooral ook verwachtingen aan zowel uitvoerende als politieke kant, waarbij de werkelijke situatie steeds vanaf dag 1 van het project onder tafel wordt geveegd en iedereen elkaar met loze beloften/verwachtingen in de waan houdt dat het wel goed zal komen.
Toch kan en zal ook dit goed komen, als men durft af te stappen van de huidige governance structuur, waarin zoveel partijen meedoen, dat het te bereiken compromis vanuit de stuurgroep per definitie gedoemd is te mislukken.
Uiteindelijk is de burger, die via een 24/7 dienstverlening via met name de gemeenten diensten zou kunnen afnemen, degene die nog langer kan wachten voordat Nederland een stap neemt.
Op het eerste gezicht is men het Point of no return al lang voorbij; in de bezinningsperiode kijken naar de governance kan geen kwaad, om te zorgen dat er nu daadwerkelijk met enige daadkracht een neverending story project wordt afgerond.
De vraag is of sommige "stakeholders" hun te vergaande invloed durven los te laten.

Leuke opsomming. Maar...

...hoe moeilijk kan het nu zijn om een applicatie (platvorm onafhankelijk) te bouwen, met achterliggende database om een landelijke GBA in te voeren. Bovendien bestaat die natuurlijk al in de vorm van MijnOverheid. Als elke gemeente (en semi-overheid) nou eens beginnen met het koppelen aan dit systeem kunnen ze ook automatisch alle dubbele persoon registraties eruit filteren.

Ik bied mij vrijwillig aan om een dergelijk systeem te bouwen. Overheid en politiek moeten eens over hun eigen grenzen, termijnen en beperkingen heen kijken en het algemeen belang dienen. In plaats van uren, dagen, weken, maanden, jaren over ICT (waar ze geen kaas van hebben gegeten) te oh-en.

@Wim, dien je plan of PoC in bij de grote gemeentes en de VNG.
Zie https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6176412/250449/gemeenten-willen-zelf-brp-bouwen.html

@win en @jaap

en ervaar hoe je uiteindelijk door de vele laagjes management en onkunde kapot gemanaged gaat worden

er is geen technisch probleem, dat maakt veldkamp ook wel steeds duidelijk, er is fundamenteel een cultuur probleem. je kunt geen baas zijn over iets waar je geen verstand van hebt: een baas met inhoudelijk verstand laat zich niet neppen door blitze hippe taal!

Natuurlijk beziet elke IT professional dit debacle vanuit eigen discipline en weet vooral op welke wijze het dan toch zo anders zou (hebben) (ge)moeten, helaas blijven de feiten eenvoudig liggen. Wat een ieder zich gewoon dient af te vragen is a: Wat digitaal Automatiseren nou toch ook al weer was. Het schijnt namelijk dat de vele deelnemers aan dit debakel, ook de eerdere politici zoals ene Ton Elias & cie, maar ook lieden zoals bijvoorbeeld Ab Klink, Edith Schippers, maar ook alle voorstemmers in de politiek, allemaal goed verstand hebben van digitaal automatiseren.
B: Waarvoor dient het digitaal automatiseren toch ook weer? Gewoon maar twee onbeantwoorde vragen die de basis moeten zijn van, om het even welke, elk IT traject en project. Dat je vervolgens gebruik maakt van IT modules, disciplines en methoden, is dan vervolgens weer een tweede.

Laten we wel zijn, als je wel 'leuk' bent in je 'trucje' of 'discipline', maar je begrijpt (nog) niet goed dat je nog altijd bezig bent met Digitaal Automatiseren, dan weet je één ding bijzonder zeker ......

DIT!

@rene

er is geen technisch probleem.

er zijn voorbeelden van technische prestaties die ver boven een brp uitstijgen die wel gelukt zijn (is ook wat veldwijk meld en heeft laten zien bij uwv). denk aan een mens op de maan, of een manhattan project. kijk nu eens hoe zulke projecten organisatorisch aangepakt zijn en door wat voor mensen. bij enkele technische hoogstandjes (denk challanger bij nasa) is het nadat bonen tellers de regie overgenomen hadden, goed mis gegaan. daar was toen een Feynman voor nodig om dat kristal helder (om politiek te omzeilen) duidelijk te maken en dat deed hij op basis van informatie die hij van nasa engineers als tip gekregen had.

er is echt geen technisch probleem, er heerst een cultuurs probleem dat politiek is geworden door de verschillende belangen van iedereen. er is ook geen enkele natuurwet die stelt dat een brp niet kan. het is echt het gevolg van menselijk onkundige samenwerkers.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2017-10-17T11:45:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.